Category Archives: Zebrania

Zebranie – WIGILJA 2016

Jest 8 grudnia 2016 r., dochodzi g.10,00. Sala Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota w Warszawie wypełniona „po brzegi”  przez członków Naszego Koła. Bogato i okazale prezentują się przygotowane na stołach wigilijne potrawy dla koleżanek i kolegów naszego Koła oraz zaproszonych gości pod kierunkiem naszej kol. Wiesi. Spotkanie wigilijne otworzył i serdecznie przywitał zaproszonych gości – Prezes naszego Koła – Janek Dźwigała.
Na zaproszenie Naszego Zarządu na spotkanie przybyli:
kol. gen. dyw. dr. Franciszek Puchała – prezes Zarządu Głównego ZŻWP;
kol. płk. Stanisław Zawadka – v-prezes Polskiego Związku Działkowców;
p. ppłk Bogdan Pokrowski – sekretarz generalny Stowarzyszenia Pamięci LWP im. gen. Z. Berlinga;
kol. ppłk Henryk Jagielski – sekretarza Mazowieckiego ZW ZŻWP;
kol. pchor. Józef Idzikowski – prezesa Zarządu PKP O/Ochota;
p. Maciej Sotomski – naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
p. Mariusz Twardowski – koordynator Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów;
kol. ks. Wojciech Wojno – kapelan naszego Koła;
kol. por. Jan Molo z małżonką – wiceprzewodniczący Dz. Komitetu Walk i Męczeństwa;
płk Eugeniusza Gradoń z córką i wnukiem – prezes honorowy naszego Koła.

W dalszej części zebrania Prezes Koła zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu Kapituła Zarządu Głównego naszego Związku nadała za wybitne zasługi dla Związku:
Złoty Krzyż ZŻWP z Gwiazdą – kol. płk. Eugeniuszowi Gradoniowi,
Złoty Krzyż ZŻWP – kol. pchor. Józefowi Idzikowskiemu i kol. por. Janowi Węgierkowi.
Aktu dekoracji dokonał prezes ZG ZŻWP.

W dalszej kolejności złożono serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe dla grudniowych solenizantów. W związku z ukończeniem przez płk Eugeniusza Gradonia 90. Roku życia, wszyscy członkowie Koła ufundowali – pamiątkowy puchar z dedykacją, który wręczył prezes Koła. Prezes honorowy naszego Koła był tym bardzo zaskoczony, ale i zadowolony, że tak bardzo o nim pamiętamy. Dla solenizantów odśpiewano tradycyjny toast „Sto Lat”.

Następnie Kapelan naszego Koła – ks. Wojciech – pobłogosławił opłatek i potrawy wigilijne, a kol. Wiesia odczytała z głęboka dykcją wiersz Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pamiętajcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota.
Oto co czynić Wam każe MIŁOŚĆ – największa cnota.
A twórczych pozbawił się ogni, sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie, depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemne przebaczyć winy, koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko walczące narodu serce.

Następnie Prezes naszego Koła kol. Janek Dźwigała  życzył nam wszystkim zgromadzonym i naszym rodzinom szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.:
Niech te Święta Bożego Narodzenia będą szczęśliwe,
miłe, tak piękne i wspaniałe, jakby z bajki całe!
oraz zaprosił do podzielenia się opłatkiem i do konsumpcji wspaniałych potraw.

Przy suto zastawionym stole czas upłynął bardzo sympatycznie. Zaśpiewano kilka dobrze znanych kolęd, a w przerwach między kolędami zaproszeni goście przekazywali nam świąteczne życzenia , a kol. Franciszek Puchała – w kilku słowach nawiązał do cytatu umieszczonego na tej sali: „źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio zmarnować starość”, które było naszym mottem na ten rok. Podkreślił, że: związek ma na celu integrację wszystkich osób niezależnie od pochodzenia, przebytej drogi służbowej i bez względu na stopień oraz aby żyć uczciwie. Przekazał życzenia: aby rok 2017 przyniósł wiele radości, satysfakcji, aby wszystkie życzenia tutaj wypowiedziane się nam spełniły. Poprosił również, aby prześledzić słowa piosenki zespołu Czerwonych Gitar – Jest taki dzień (tekst poniżej).

Na zakończenie Prezes podziękował koleżankom z wynajmowanego lokalu Komitetu Pomocy Społecznej za udzielone wsparcie w tak trudnej dla nas sytuacji lokalowej. Jednocześnie przypomniał również, że już niedługo, w Nowy 2017 Roku, 12 stycznia o godz. 10.00 spotkamy się na noworocznym zebraniu (z lampką szampana).

 Do Siego Roku!

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc, igliwia zapach niesie.

foto: Jacek Piórkowski                                           opracował: Edward Binkowski

ZEBRANIE – LISTOPAD 2016

W dniu 8 listopada 2016 r. pogoda nie zachęcała do wyjścia z domów. Za jej przyczyną wiele osób spośród naszych członków nie przybyło z powodu choroby. Frekwencja na naszym comiesięcznym zebraniu oscylowała na poziomie ok. 40%. Po rozpoczęciu zebrania prezes naszego Koła powitał gościa – Mariusza Twardowskiego (koordynatora Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów).

W pierwszym punkcie naszego zebrania prezes podziękował wszystkim osobom, które przed Świętem Zmarłych zaangażowały się w odwiedzanie grobów naszych zmarłych koleżanek i kolegów, członków rodzin oraz znajomych, nie pomijając pamięcią wszystkich umieszczonych w artykule „Miejsca Pochówków” na naszej stronie internetowej, prowadzonej przez mjr. Edwarda Binkowskiego. W sumie odwiedziliśmy 78 grobów w promieniu ok. 70 km od Warszawy oraz w samej Warszawie. Było to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Na każdej odwiedzanej mogile zapaliliśmy znicz z dołączoną plakietką, na której jest umieszczone logo naszego 6 Koła. Te osoby, które zaangażowały się w powyższe przedsięwzięcie to: Edzio Bernolak, Emilka Borkowska, Marzenka i Janek Dźwigałowie, Jurek Gąska, Halinka Hawełka, Tereska Kraśniak, Lucynka Kulińczyk, Tereska Lempkowska, Marek Parasiak, Staszek Pieczara, Wojtek Przybyła, Józek Szaniawski, Gienek Szulfer, Pawełek Witecki, Wiesia Wypych oraz Asia Zatorska – Miller.

Drugi punkt zebrania ukierunkowany był na głosowaniu (w trybie jawnym) w sprawie zorganizowania wigilijnego zebrania wraz z opłatkiem i pokarmami na wigilijny stole w dniu 8-go grudnia 2016 roku o godz. 10,00. Wszyscy byli „Za”. Następnie pan Mariusz Twardowski poinformował zebranych, że w dniu 15.01.2017 roku burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota organizuje opłatek i poczęstunek wigilijny.

W trzecim punkcie zebrania prezes naszego Koła na przedstawił jubilatów i solenizantów listopadowych. Byli to: Emilka Borkowska, Adam Grześkowiak, Eugeniusz Karbowiak, Janusz Kot, Teresa Kraśniak, Ewa Mikołajczyk, Jadwiga Łuczak, Andrzej Młynarczyk, Stanisława Pietrucha i Teodor Stefan Wikliński. Do tego doszła spora grupa solenizantów: Januszów, Andrzejów, Zdzisławów i Edmundów. Najważniejszą postacią na tym spotkaniu był jubilat „siedemdziesięciolatek” z 10 pułku samochodowego – st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski. Otrzymał pamiątkowy puchar z wygrawerowaną dedykacją z życzeniami od wszystkich członków Koła. Wszystkim wymienionym odśpiewaliśmy „Sto Lat”.

Dalej było bardzo przyjemnie i wesoło! Dla „pokrzepienia serca i duszy” odśpiewano piosenki z dawnych wojennych i wojskowych lat oraz usłyszeliśmy kilka dowcipnych humorów (patrz foto).

Do zobaczenia na spotkaniu wigilijnym 8 grudnia 2016 r. o godz. 10.00!

Foto: Jacek Piórkowski                                        Opracował: Edward Binkowski

TERMINY ZEBRAŃ W 2017 ROKU

                                                 Szanowna Koleżanko/Kolego!

 ZAPROSZENIE

           Uprzejmie informuję, że w 2017 r. zebrania członków naszego Koła będą się odbywały w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie (dojazd samochodem ulicą jednokierunkową – Stanisława Skarżyńskiego od ul. Opaczewskiej do ul. Karola Dickensa) według następującego harmonogramu:

12 stycznia g. 10.00,  9 lutego g. 10.00 (zebranie sprawozdawczo – wyborcze),  9 marca g. 10.00, 13 kwietnia g. 10.00,   11 maja g. 10.00, 8 czerwca g. 10.00, 14 września g. 10.00, 12 października g. 13.30,   9 listopada g. 10.00,  !!! 15 grudnia g. 10.00 (spotkanie wigilijne) .

            Serdecznie zapraszam! Bardzo proszę o uprzedzanie niemożności przybycia co najmniej na trzy dni wcześniej telefonicznie (661 100 119, 660 739 746, 602 150 007) lub mailem: familia@onet.pl

         W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich informuję, że jest możliwość ich zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego naszej koleżanki skarbnik Marzeny Dźwigała. Nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0001 4815 4149.

         Wysokość składek na 2017 r.,  pozostaje taka jak w 2016 r.

                                 Z wyrazami szacunku – Jan Dźwigała –prezes zarządu

Zebranie – PAŹDZIERNIK 2016r.

       Jak co miesiąc w dniu 12 października odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP. W ten dzień przypadała 73. rocznica bitwy pod Lenino.
Na wstępie prezes Jan Dźwigała serdecznie powitał, po długiej chorobie, płk. dypl. Zbigniewa Wronę, wiceprezesa naszego Koła. Tak się złożyło, że Zbyszek obchodził tego dnia 65. urodziny. Z tej okazji otrzymał piękny puchar z dedykacją od członków Koła. Z tej samej okazji, płk Stanisław Zawadka – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, wręczył mu piękny dyplom i album od Zarządu Głównego i Zarządu Mazowieckiego. Do życzeń zebrani „dołączyli” gromkie brawa. W dalszej kolejności prezes powitał dostojnych gości: ppłk. Henryka Jagielskiego – sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku oraz przedstawiciela wiceburmistrza Dzielnicy Ochota – pana Marusza Twardowskiego.
Kolejną osobą, która odebrała puchar urodzinowy była nasza kol. Lucynka Kulińczyk. Otrzymała gorące życzenia, słodycze i głośne brawa. Na uwagę zasługuje fakt, że na zebranie Lucynka przybyła ze swą serdeczną koleżanką z Opola – Lidią Mirer.
W dalszej kolejności życzenia składaliśmy pozostałym solenizantom i jubilatom: Teresce Kraśniak, Teresce Lempkowskiej, Teresce Paździor i Edziowi Binkowskiemu.

Foto: Marzena Dźwigała                                                                      Opracował: Andrzej Rońda

Powakacyjne spotkanie – wrzesień 2016

Po wakacyjnej przerwie kolejne zebranie członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP ZŻWP przy DGW, przeprowadzono w dniu 8 września br.

Kol. Wiesia przedstawiła naszym koleżankom i kolegom swoje wspomnienia o, ,Ani”-Frani Wasyk, która niespodziewanie odeszła z naszego grona 16 lipca br. po nagłej chorobie. Ania była wspaniałą kobietą o wielkim sercu. Zarówno bliskim jak i dalszym znajomym dawała się poznać jako osoba o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięta, serdeczna i optymistycznie nastawiona do ludzi. Poniższy wiersz jest odzwierciedleniem Jej wspaniałego charakteru.

Żyłaś dobrocią  Pogodą ducha Pomoc dawałaś Każdy Cię słuchał.
Lecz, gdy umarłaś Świat się zasmucił Nie mógł uwierzyć Że już nie wrócisz.
Nie mógł uwierzyć Że Cię już nie ma Że pozostały Tylko wspomnienia.
Po Twej dobroci Po Twej miłości Po tym, że żyłaś Pełna godności.
W pamięci kadrze Tak zatrzymana Póki żyjemy Będziesz kochana.
Za swą serdeczność Oraz życzliwość Za wielką dobroć I spolegliwość.
 ROZSTAĆ SIĘ to nie znaczy ZAPOMNIEĆ!!!

Tym wierszem pożegnaliśmy naszą koleżankę ANIĘ.

W dalszej części zebrania Prezes przedstawił dwie nowe koleżanki w naszym kole, które zostały przyjete do Związku i naszego koła w dniu 01.09.2016 r. przez zarząd koła: Małgorzata MOMOT (c. Wasyków) i Krystyna REK. Legitymacje wręczył Stanisław Pieczara – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego.

Następnie por. w st. spocz. Ludwik BENDER został odznaczony prze Staszka Pieczarę Złotym Medalem „XXXV-lecia ZŻWP”.

„Okrągli” jublilaci otrzymali pamiątki z dedykacją od wszystkich członków koła, a byli to w tym dniu: Maria Urbaniak, Janina Gierek, Eugeniusz Wasyk. Jubilaci i solenizanci z lipca, sierpnia i września wymienieni przez prezesa, otrzymali serdeczne życzenia od wszystkich zebranych.

W dalszym punkcie zebrania przedstawiciel wiceburmistrza Ochoty pan Mariusz Twardowski  kilka słów nadmienił na temat „barykady września Ochota-Banacha”. Jednocześnie zaprosił członków naszego Koła na manifestację przy „barykadzie …’ na godz. 17,00. Natomiast kol. Maria Urbaniak, mieszkanka Wielunia, w kilku słowach  opowiedziała nam fakty wybuchu II wojny w Wieluniu z godziny 04,40 dnia 01.09.1939 roku.

Dalej było wesoło i gwarno. Następne zebranie  12.10.2013 r. o godz. 09,00.

 

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Wiesia Wypych

Przedwakacyjne spotkanie

     W dniu 09 czerwca 2016 r. na przedwakacyjnym spotkaniu było bardzo uroczyście. W zebraniu uczestniczył sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – kol. ppłk. Henryk Jagielski.
Prezes naszego Koła rozpoczął spotkanie od powitania sekretarza MZW. Następnie zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu – kapituła Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – w uznaniu zasług oraz z okazji 90. rocznicy urodzin – wyróżniła członka naszego Koła por. Jana Niedźwieckiego„Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu dekoracji i wręczenia okolicznościowego dyplomu, od prezesa Zarządu Głównego – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, dokonał Sekretarz MZW w towarzystwie Janka Dźwigały i Staszka Pieczary. Następnie prezes naszego Koła wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wręczyli Dostojnemu Jubilatowi puchar z dedykacją od wszystkich naszych członków Koła.

Kol. Jan Niedźwiecki to jeden z ostatnich polskich kawalerzystów z okresu II wojny światowej. Urodził się 31 maja 1926 r. w Bydgoszczy. W 1933 r. zamieszkał w Chełmie Lubelskim. 10 sierpnia 1944 r. wstąpił ochotniczo do odrodzonego Wojska Polskiego, gdzie potem od razu trafił do szkoły podoficerskiej w Lublinie. Szkołę ukończył 30 września 1944 r. i został skierowany na front w składzie 1 Warszawskiej Brygadzie Kawalerii. Przeszedł z nią szlak bojowy od Wisły do Łaby. Brał udział w wyzwalaniu Warszawy oraz w bitwie o Kołobrzeg. Po jego zdobyciu i „zaślubinach z morzem” eskortował jeńców niemieckich do obozu w Łobzem. W ostatniej bitwie pod Oranienburgiem był ranny. Jednak, gdy rany się zaleczyły, powrócił na linię bojową kontynuował dalej walkę z okupantem. Swego konia nazwał „Ojciec”, na cześć swojego taty Aleksandra, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu. Po wojnie objął stanowisko instruktora w szkole podoficerskiej kawalerii w Koszalinie. W lutym 1946 r. za wzorową służbę został przeniesiony do Warszawy na stanowisko szefa szwadronu reprezentacyjnego marszałka Michała Roli – Żymierskiego. Po rozwiązaniu kawalerii w 1947 r. pełnił zawodową służbę wojskową do 12 listopada 1955 r. Z wojska został zwolniony w ramach redukcji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra). Po służbie wojskowej pracował w instytucjach państwowych (bank, MF i NIK). W sumie przepracował 57 lat. Przez wiele lat prowadził społecznie działalność wśród młodzieży i klubów sportowych. Był znakomitym maratończykiem, przebiegł ponad 80 pełnych maratonów w Polsce i za granicą, m. in. w Wiedniu, Berlinie i Nowym Jorku w 1977 r. Rozpoznawalny był po wykonywaniu „salt” przed startem do maratonów lub po ich zakończeniu. W 1975 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski, a w 2003 r. na stopień porucznika. Do naszego Związku wstąpił w 2002 r. Od kilku lat, na wniosek rodziny, przebywa w prywatnym domu opieki w Warszawie. Mimo to jest zapraszany i dowożony na nasze spotkania. Przeżywa je bardzo uczuciowo i wzniośle. Bardzo dobrze gra na harmonijce ustnej – organkach.

    Kolejną wyróżnioną osobą, która obchodziła „okrągłą” rocznicę urodzin, była kol. Maria Urbaniak. Piękną Laudację na jej temat wygłosił nasz kolega, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców – płk Stanisław Zawadka. Od członków koła otrzymała piękny puchar z dedykacją.
Następni jubilaci to małżonkowie: Maria i Andrzej Utkowscy. Otrzymali serdeczne życzenia od wszystkich obecnych, a z rąk Janka Dźwigały i Staszka Pieczary  – pamiątkowe plakietki z dedykacją.
Wśród pozostałych czerwcowych jubilatów i solenizantów biorących udział w spotkaniu byli: Joanna Zatorska – Miller, Lucyna Kulińczyk, Paweł Witecki, Władysław Jończyk, Jan Dźwigała, Emilia Borkowska, Antoni Gaj, Marek Górka.
Piękną częścią spotkania stało się ogłoszenie prezesa, że w dniu 4 czerwca 2016 r. dwoje naszych członków: Zofia Powałka i mjr Edward Binkowski w kościele katolickim w Mińsku Mazowieckiem zawarli związek małżeński. Były brawa, odśpiewane „100 lat”, szampan i soczysty staropolski tort.
Następnie prezes Koła odczytał dekret biskupa Diecezji Warszawsko – Praskiej abp. Henryka Hosera w sprawie nadania naszemu członkowi – księdzu plut. Wojciechowi Wojno – tytułu kapelana honorowych krwiodawców Diecezji Warszawsko – Praskiej. Zebrani brawami przyjęli tę wiadomość.
Dalej było bardzo wesoło. Konsumowano tort i inne ciasta oraz napoje zakupione przez solenizantów.

   Na zakończenie spotkania prezes naszego Koła życzył nam mile spędzonych dni Lata i przyjemnych wakacji! Do zobaczenia po wakacjach w dniu 8 września br.!

Foto: Marzena Dźwigała                                               Opracował: Edward Binkowski

Uroczyście w Kole nr 6 im. II Armii WP przy DG Warszawa

      Na uroczyste majowe zebranie naszego Koła przybył serdecznie witany sekretarz generalny Zarządu Głównego naszego Związku – kol. płk Jan Kacprzak. W eksponowanym miejscu ustawiono sztandar naszego Koła. Na początek zebrania odśpiewano „Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego”.

      Następnie przy dźwiękach sygnału wojskowego „Słuchajcie wszyscy” w uznaniu zasług dla naszego Związku niżej wymienione osoby zostały uhonorowane:
– Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą – por. Ludwik Bender, który na zebranie przybył z żoną. Odznaczony brał udział w walkach nad Nysą Łużycką i pod Budziszynem w składzie II Armii WP.
– Złotym Krzyżem ZŻWP – kol. Marzena Dźwigała i Wiesława Wypych, płk Romuald Młynarczuk oraz pchor. Józef Idzikowski;
– Srebrnym Krzyżem ŻZWP – kol. Emilia Borkowska i płk Antoni Moroz;
– Brązowym Krzyżem ŻZWP – małżeństwo: Elżbieta i st. chor. Jacek Piórkowscy, mjr Edward Binkowski, por. Dariusz Binkowski (ojciec i syn);
– Odznaką Honorową ZŻWP – kol. Lucyna Kulińczyk i Zofia Powałka, por. Józef Kmera, szer. Andrzej Rońda oraz nasz sztandarowy st. sierż. Stanisław Wajda.
Wszystkie odznaczenia i odznaki wręczył sekretarz generalny Zarządu Głównego w towarzystwie prezesa naszego Koła – Jana Dźwigały i przewodniczącego komisji rewizyjnej – Stanisława Pieczary. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się przy asyście dźwięków wojskowego trębacza z Ciechanowa – mł. chor. Bogusława Tłoczkowskiego – współpracującego stale z naszym kołem.

        Następnie kol. Zofia Powałka otrzymała z rak prezesa Koła pamiątkową plakietkę z dedykacją od wszystkich członków koła z okazji „okrągłej” rocznicy urodzin. W dalszej części uczczono imieniny: Marii Żurawik, Zofii Baka i Zofii Powałki oraz Stanisławy Pietruchy i Stanisławów: Zawadki, Kwiatkowskiego, Włodarczyka i Pieczary.

        Okolicznościowe „słowo” nawiązujące do 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz do obecnej sytuacji w Polsce i ZŻWP przekazał nam kol. płk Eugeniusz Gradoń – prezes honorowy naszego koła. Otrzymał za nie gromkie brawa i bardzo pozytywne opinie.
Dalej już było tylko wesoło. Zebrani odśpiewali jubilatom i solenizantom „Sto Lat”. A przy akompaniamencie trąbki i akordeonu wyśpiewano kilka piosenek z lat 40-tych.

Foto: Grześ Serocki i Jacek Piórkowski                                   Opracowała: Teresa Kraśniak

14 kwietnia 2016 r. było bardzo świątecznie

       W pierwszym punkcie naszego zebrania, otwierający je, prezes Koła zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu w uznaniu zasług – Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP – wyróżniło następujących członków naszego Koła – Złotym Medalem „XXXV–lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
kol. por. Ludwika BENDERA;
kol. płk. Eugeniusza GRADONIA;
kol. ppłk. Adama GRZEŚKOWIAKA;
kol. płk. Juliana Mieczysława JASTRZĘBSKIEGO;
kol. płk. Tadeusza MAKAREWICZA;
kol. płk. Wincentego NOWACZYŃSKIEGO;
kol. płk. Józefa TURLEJSKIEGO.
Wręczenia medali dokonali członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku: kol. Stanisław Pieczara i Jan Dźwigała. W imieniu odznaczonych głos zabrał kol. Gienek Gradoń, który podziękował za wyróżnienie kolegów oraz w kilku słowach wspomniał historię powstania naszego 6 Koła. Również podziękował Prezesowi za bardzo dobre kontynuowanie i prowadzenia działalności naszego Koła.
Następnie prezes poinformował, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. nasz poczet sztandarowy wraz z delegacją brał udział w pogrzebie p. Krystyny Piórkowskiej – Mamy naszego Kolegi – Jacka. Za pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowej – od naszego kolegi Jacka i jego żony Eli – otrzymaliśmy list z podziękowaniem dla naszego Koła (tekst listu w załączeniu). Prezes odczytał list oraz nadmienił, że wysoki poziom przebiegu uroczystości zależy w dużej mierze od zakładu pogrzebowego. W tym przypadku, jak i wielu innych, zakładem tym był współpracujący z naszym Kołem od wielu lat – Dom Pogrzebowy „STYKS”, świadczący usługi na najwyższym poziomie.
W dalszym punkcie zebrania przedstawiciel wiceburmistrza Ochoty pan Mariusz Twardowski odczytał pismo, od wiceburmistrza Ochoty – pana Grzegorza Wysockiego, skierowane do członków naszego koła z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta, który to przypada w dniu 15 kwietnia. W kilku sławach poinformował o okolicznościowych imprezach organizowanych z tej okazji. Za list serdecznie podziękował prezes Koła (tekst listu w załączeniu).
      Kolejna część zebrania poświęcona była jubilatom i solenizantom kwietniowym. Są to: Marzena Dźwigała, Anna Karbowiak, Julian Jastrzębski, Henryk Kinasiewicz, Bolesław Okrutnik, Marek Proficz, Józef Szaniawski, Stanisław Wajda, Marek Górka, Jerzy Gąska, Jerzy Gołowanow, Wojciech Przybyła, Marek Proficz, Marek Sewen, Ryszard Niedbała, Ryszard Mąkolski i ksiądz Wojciech Wojno. Obecna na zebraniu Marzenka Dźwigała otrzymała z okazji imienin od Zdzisi Żochowskiej – piękne kwiaty, a od Staszka Pieczary – pudełko słodyczy.
Drugim zasadniczym tematem zebrania była 5. rocznica wręczenia naszemu 6 Kołu – sztandaru. Prezes przypomniał, że uroczystość ta miała miejsce 27 kwietnia 2011 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. W asyście kompanii honorowej i orkiestry WP z dowództwa Garnizonu Warszawa sztandar od fundatorów odebrał Prezes naszego Koła – Jan Dźwigała. Z tej okazji został po raz pierwszy wyemitowany na zebraniu, nagrany wówczas, film z tej uroczystości. Zebrani w wielkim skupieniu obejrzeli godzinny film. Niektórzy mieli łzy w oczach. Kilkakrotnie rozlegały się brawa. Po zakończeniu był aplauz na stojąco.
Następnie były wspomnienia przy poczęstunku ufundowanym przez jubilatów i solenizantów oraz osoby odznaczone.

Foto: Grześ Serocki.                                                                         Opracowała: Zosia Powałka.

 

„Wielkanocne spotkanie” – 2016 roku

W drugi czwartek miesiąca marca w siedzibie PKPS odbyło się kolejne uroczyste spotkanie członków 6 Koła ZŻWP z dodatkowym tematem z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 2016 r.
Prezes koła, mjr Jan Dźwigała rozpoczynając spotkanie, serdecznie powitał wszystkich zebranych członków Koła oraz przybyłych gości w osobach:
– przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu ZŻWP – ppłk. Henryka Jagielskiego;
– przedstawiciela burmistrza dzielnicy Ochota – Mariusza Piotra Twardowskiego.
Następnie Prezes Koła złożył życzenia od Zarządu dla wszystkich członków Koła i naszych rodzin – spokojnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy.
W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel burmistrza dzielnicy Ochota, który przedstawił zakres swoich zadań w pracy na stanowisku koordynatora gminy oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne.
Kolejno zabrał głos Prezes mjr Jan Dźwigała, który w towarzystwie kol. Staszka Pieczary, złożył życzenia
w imieniu członków Koła:
– jubilatom z okazji 70. rocznicy urodzin:  płk Jerzy Gąska,  st. chor. sztab. Jan Mędzela;
– solenizantom marcowym: Kazimierz, Grzegorz, Zbigniew, Józef;
– dla Pań – z okazji Dnia Kobiet.
Życzenia Panom, z okazji Dnia Mężczyzny, złożyła kol. Wiesia Wypych.
Po złożeniu życzeń i podzieleniu się jajkiem nastąpiła konsumpcja przygotowanych potraw. Zebrani odśpiewali jubilatom i solenizantom „Sto Lat”.

Opracował: Edward Binkowski,                                                 Foto: Grześ Serocki

Sprawozdanie Zarządu Koła nr 6 z działalności w 2015r.

Zgodnie ze statutowym obowiązkiem w dniu 11.02.2016 r. o godz. 10.00, gdy członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zasiedli czwórkami przy stolikach w siedzibie Ochockiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Koła Nr 6 przedstawił roczne sprawozdanie rozliczając się z działalności i realizacji zamierzeń, które zostały ujęte w uchwałach oraz w okresowych planach pracy na 2015 rok. Otwierając zebranie, prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała powitał jego uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności, biorących udział pierwszy raz w takim zebraniu, nowych 8 członków przyjętych do naszego Koła w 2015 r.

A. Realizacja planu pracy koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożył prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała. Omówił następujące punkty planu pracy koła w 2015 roku.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), a także 30 grudnia. Odbyło się 11 posiedzeń przy średniej frekwencji 95 proc. (przyczyną nieobecności pojedynczych osób były problemy zdrowotne lub obowiązki zawodowe). We wszystkich spotkaniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej. Na swoich posiedzeniach zarząd zajmował się bieżącymi sprawami Koła, m.in.: finansami, przyjęciem nowych osób, organizowaniem udziału Koła w rocznicowych uroczystościach, typowaniem osób do odznaczeń i wyróżnień związkowych oraz do mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Zawsze wiele uwagi poświęcano też przygotowaniu następnego miesięcznego zebrania – określeniu jego tematyki i programu.
  2. Zebrania Koła (a było ich 10) odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca (*). Na wielu zebraniach na zaproszenie zarządu Koła gościliśmy przedstawicieli władz związkowych i samorządowych oraz Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Tematyka zebrań w miesiącach, w dużej części była związana z wydarzeniami, w których przypadały rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych. Ważnym punktem zebrań było również uroczyste przyjęcie i wręczanie legitymacji nowym członkom Koła. Szczególny charakter miało również spotkanie wielkanocne – dzielenie się jajkiem i bożonarodzeniowe – dzielenie się opłatkiem. Nieodłączną częścią każdego zebrania było świętowanie ważnych dat w życiu członków Koła – imienin, urodzin, rocznic ślubu. Szczególnie uroczyście świętowane były „okrągłe” rocznice (daty urodzin kończące się na cyfry „5” i „0”. Jubilaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymywali tabliczki pamiątkowe i puchary z dedykacją od wszystkich członków naszego koła oraz kwiaty.
  3. Przyznane odznaczenia członkom naszego Koła (*) na wniosek zarządu Koła od władz związkowych to m.in.: krzyże ZŻWP, odznaki i dyplomy honorowe, akty mianowań, wyróżnienie wpisem do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz medale za uczestnictwo w zawodach na szczeblu MZW.
  4. Imprezy organizowane przez Koło. (*) Działalność koła nie ograniczała się tylko do przeprowadzania zebrań. W 2015 roku zorganizowano: wycieczki autokarowe, udział we współorganizowaniu w pokazach „Hubertusa”, spotkanie przy grillu, udział w wiejskiej majówce.
  5. Działania koła na rzecz integracji środowiska wojskowego i cywilnego.(*) W sprawozdaniu podkreślona została ta kwestia działań o potrzebie rozwijania dobrej współpracy z instytucjami w kontekście o znaczeniu oficjalnych i roboczych kontaktów, w tym między innymi większego udziału członków Koła w uroczystościach organizowanych przez naczelne i wojewódzkie władze związkowe i samorządowe. W sprawozdaniu wymieniono aktywne uczestnictwo naszych członków Koła w różnych spotkaniach i uroczystościach rocznicowych ważniejszych wydarzeń historycznych organizowanych przez MZW oraz ZG ZŻWP. Uczestniczono w spotkaniu w Sejmie z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD. Uczestniczono również w smutnych wydarzeniach – w pogrzebach kolegów, pomagano w ich organizacji W uroczystościach pogrzebowych udział brała delegacja Koła z wiązanką i pocztem sztandarowym. Przedstawiciele Koła odwiedzali groby zmarłych kolegów na różnych cmentarzach w Warszawie i poza nią w promieniu 80 km, zapalili znicze z zawieszką, która zawiera logo naszego Koła i napis” „Pamiętamy”.
  6. Działalność socjalno-zdrowotna. W 2015 r. jak każdego roku członkowie zarządu i Koła interesowali się losem kolegów przebywających w domach opieki, odwiedzali ich tam. Pamiętano o nich przy organizowaniu zebrań, zwłaszcza tych bardziej uroczystych (wielkanocnych, wigilijnych), zapewniano dla nich transport. Zarząd Koła przygotowywał paczki świąteczne dla znajdujących się w nienajlepszej sytuacji członków Koła.

 B.  Realizacja planu finansowego koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności finansowej w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożyła kol. Marzena Dźwigała – skarbnik Koła. Przedstawiła przychody i szczegółowo omówiła wydatki w 2015 roku. Inne dane dotyczące koła:
– w 2015 r. przekazano 1% podatku dzięki członkom koła – prawie 3000 zł.,
przewidywana kwota 1% podatku w 2016 r. na rzecz ZŻWP – około 3000 zł.,
– prenumerata „Głosu Weterana” – 6 osób,
– ilość artykułów, których autorami są członkowie Koła – około 14,
– udział Koła w zbiórce pieniężnej na sztandar dla MZW – wpłaty indywidualne 1800 zł.

C. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej koła w 2015 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara. Kontrolą objęto planowanie działalności w roku 2015 i w tym kontekście realizację statutowych zadań, stan liczebny członków Koła i pozyskiwanie nowych członków oraz opłacanie składek członkowskich i gospodarkę finansową. W ostateczności Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu i należycie prowadzoną dokumentację.

Po przedstawieniu sprawozdań prezes Koła kol. Jan Dźwigała zarządził głosowanie. Zebranie sprawozdawcze przyjęło jednogłośnie statutowo określone uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, planów działania Koła, budżetu oraz wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła w 2016 roku.

Z okazji 75. rocznicy urodzin kol. Wiesława JÓŹWIAKA w imieniu członków koła życzenia i plakietkę wręczył Prezes Koła Jan Dźwigała w towarzystwie kol. Staszka Pieczary. Dalej był słodki poczęstunek i toasty.

znak (*) – patrz opis szczegółowy na miesięcznych stronach naszego portalu.

Opracował: Edward Binkowski