Category Archives: Zebrania

Nic nie może być zapomniane!

Poniżej przedstawiam Apel Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, celem rozpowszechnienia wśród swoich koleżanek i kolegów. Sekretarz koła -Edward Binkowski.

Koleżanki i Koledzy!
Wiemy, że już kilkoro z nas, po otrzymaniu decyzji o jawnie bezprawnym i drastycznym obniżeniu emerytury lub renty targnęło się na własne życie lub zmarło nagle nie wytrzymując poczucia krzywdy i poniżenia jakie Ich i nas wszystkich spotkało. Musimy to dobrze zapamiętać, jesteśmy Im to winni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli. Jest to praca smutna, ale konieczna. Chcielibyśmy wierzyć, że lista nazwisk naszych Kolegów, którzy w tych okolicznościach odeszli na wieczną służbę, pozostanie niezmienna. Niestety, takiej gwarancji nikt dać nie może.

Koordynatorem w zakresie prowadzenia  BIAŁEJ KSIĘGI, ze strony FSSM RP, jest kol. Grażyna Piotrowicz (tel. 502-232-356; adres e-mail: grazyna.piotrowicz@fssm.pl).  W związku z tym prosimy wszystkie organizacje wchodzące w skład Federacji, a także osoby mające wiedzę o tych tragicznych zdarzeniach, o nawiązanie w tej sprawie kontaktu z kol. G. Piotrowicz.

Nic nie może być zapomniane!  Zdzisław Czarnecki – Prezydent FSSM RP

Spotkanie przed wakacjami – czerwiec 2017

W dniu 08 czerwca 2017 r. odbyło się przedwakacyjne zebranie naszego Koła. Otworzył je tradycyjnie prezes – mjr Jan Dźwigała. Na wstępie serdecznie powitał gościa w osobie pana Mariusza Twardowskiego – pełnomocnika zarządu Dzielnicy Ochota, koordynatora do spraw kombatantów.
Następnie, o podejście przed front zebranych, poproszeni zostali dwaj nasi koledzy, którzy nie byli obecni na poprzednim zebraniu, w celu przyjęcia odznaczeń przyznanych „Za wybitne zasługi w działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwałą nr 4/2017/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania odznaczenia”:
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI
– Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiegomjr Andrzej NOWAK
Odznaczenia wręczył mjr Edward Binkowski – członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz naszego koła w towarzystwie prezesa koła mjr. Jana Dźwigały.

Gość zebrania – pan Mariusz Twardowski wygłosił bardzo pouczającą i zajmującą prelekcję na temat historycznych i bieżących uwarunkowań funkcjonowania Ukrainy. W treści prelekcji przewijały się wątki konfliktów i podziału religijnego, zróżnicowanie gospodarki i produkcji oraz sprzedaż płodów rolnych (m.in. kukurydzy, słonecznika), które przewyższają gospodarkę rolną Unii Europejskiej.

Kol. Edward Binkowski zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami pracy – Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego:
– w dniach 27-28 czerwiec 2017 r. będzie obradował Zjazd Krajowy Delegatów ZŻWP, na który wydelegowano 2 członków Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego;
– od dnia 02.05.2017 r. nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Głównego ZŻWP – nowe miejsce to: ul. Miklaszewskiego 5 (Ursynów – metro Imielin); portal: http://www.zzwp.pl
– od dnia 01.07.2017 r. nastąpi zmiana siedziba Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – nowe miejsce to: ul. Malinowskiego 5, (Ursynów – metro Stokłosy); portal: http://www.zwmwar.pl.tl  poczta e-mail: mzw.zzwp@onet.pl
Kol. Edward przypomniał również o:
– prenumeracie „Głosu Weterana i Rezerwisty”;
– utrzymaniu dyscypliny opłacania składek przez członków naszej Organizacji;
– koleżeńskiej kasie samopomocy (KKS).

Następnie prezes koła wymienił wszystkich jubilatów i solenizantów którzy w czerwcu i lipcu obchodzą urodziny i imieniny. Złożył im w imieniu wszystkich członków Koła najserdeczniejsze życzenia. Koleżanki, które były przez niego wymienione otrzymały zamiast kwiatów pyszne słodycze.

Dalsza część zebrania kontynuowana była przy kawie, herbacie i ciastku. Mieliśmy znakomity słodki poczęstunek zafundowany przez solenizantów. Pierwszy toast podniesiono za wyróżnionych odznaczeniami na tym zebraniu z tradycyjnie odśpiewanym „Sto lat”.

Na zakończenie prezes koła życzył wszystkim udanych wakacji oraz abyśmy szczęśliwi i wypoczęci spotkali się na kolejnym zebraniu w dniu 14 września 2017 r. o godz. 10,00 przy ul. Grójeckiej 120.


Foto: Jerzy Gąska                                                                  Opracowała: Anna Bąk

Zebranie 11 maja 2017

W dniu 11 maja br. o g. 10.00 przy ul. Grójeckiej 120 odbyło się wyjątkowe zebranie naszego Koła nr 6. Zaproszonymi gośćmi byli – płk Edmund Sawicki oraz młodzi żołnierze ze stowarzyszenia „Strzelec”.

Na wstępie zebrania prezes koła poinformował, że w dniu 5 maja 2017 r. zmarł nagle, przeżywszy 77 lat, członek naszego Koła Nr 6, znakomity Żołnierz i Kolega – ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kolegi.

Kilku członków naszego Koła zostało wyróżnionych odznaczeniami naszego Związku. Za wybitne zasługi w działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Uchwałą nr 4/2017/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania krzyża i odznaki”  odznaczeni zostali:
Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – chor. szt. Stanisław PIECZARA.
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  chor. Paweł WITECKI.
Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  mjr Edward BINKOWSKI.
Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  sierż. Antoni GAJ i mjr Henryk WRÓBEL.

W dalszej części spotkania kol. płk Eugeniusz Gradoń w kilku słowach omówił planowane wyróżnienie naszego sztandaru oraz trudności jakie napotykamy w organizacji różnych uroczystości.

Następnie przedstawiono solenizantów, którzy w maju obchodzą urodziny i imieniny. Prezes – Jan Dźwigała – w imieniu wszystkich członków Koła złożył życzenia. Słodki upominek otrzymały –  z rąk członka Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – kol. Zofia Binkowską i Zofia Mrozowicz-Baka, które w maju obchodzą urodziny i imieniny. Jubilatom i solenizantom odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

Następnie zaproszeni na zebranie młodzi żołnierze – wnuczek kol. Joanny Zatońskiej-Miller – Adrian z kol. Filipem – przedstawili swoją działalność w Związku Strzeleckim „Strzelec”, który jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym, którego cele mają charakter niezarobkowy, kontynuującym cele i metody działania Związku Strzeleckiego działającego w Polsce w okresie międzywojennym. Z. S. „Strzelec” jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać. Terenem działalności Z. S. „Strzelec” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Z. S. „Strzelec” posiada osobowość prawną.  Wytworzyła się miła dyskusja (patrz foto). Strona internetowa do ZS „Strzelec   http://www.zsstrzelec.com.pl/

Na zakończenie przy kawie, herbacie i ciastku, dzięki licznemu gronu fundatorów – mieliśmy znakomity słodki poczęstunek, a  przygrywał nam nasz „muzyk” – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa z dawnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.


Opracowanie: Edward Binkowski                                         Foto: Jacek Piórkowski

X ZJAZD MZW – 2017

W dniu 29 kwietnia o godz. 09,00 w sali teatru „RAMPA” rozpoczęły się obrady X Zjazdu Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród delegatów na Zjazd byli członkowie naszego Koła Nr 6 w osobach: Edward Binkowski, Arkadiusz Lis, Stanisław Pieczara.
Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano pieśń Związku oraz chwilą ciszy uczczono pamięć członków, którzy odeszli na wieczną wartę. Sprawozdanie z działalności MZW ZŻWP za lata 2013-2017 odczytał ustępujący prezes – płk Bogdan MILLER. W podsumowaniu działalności Zarządu wręczono kilka wyróżnień. Nasz kolega – st. chor. szt. Stanisław Pieczara – został odznaczony „Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. W dalszej części obrad dokonano wyboru Prezesa i Zarządu Wojewódzkiego Związku.

Do Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali wybrani:
płk Andrzej SAWICKI – prezes, płk Jerzy WŁOSIŃSKI – wiceprezes ds. społecznych, płk Kazimierz STEFANIAK  – wiceprezes ds. obronnych, ppłk Robert WŁODARCZYK – wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk Artur MALINOWSKI – sekretarz, mjr Edward BINKOWSKI  – skarbnik, płk Bogdan GRABOWSKI – członek prezydium, mjr Adam OLECHOWSKI – członek prezydium, st. chor. szt. Stanisław PIECZARA – członek prezydium.
Pozostali wybrani członkowie Zarządu Organizacji Mazowieckiej: płk Bogdan BARTOSIŃSKI, płk Zdzisław CAJLER, st. chor. szt. Kazimierz DZIMIDOWICZ, płk Włodzimierz KASPRZYCKI, płk Piotr KURYŚ, ppłk Józef ŁĘKAWA, ppłk Henryk PRUDZICZ, płk Marek SOBIERAJ, płk Adam SPYCHALSKI, mjr Ireneusz WOLIŃSKI.
Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali wybrani: Przewodniczący – płk Mieczysław PIECYK, Członkowie – ppłk Tadeusz JAROSŁAWSKI, płk Zdzisław DOMASIK, st. chor. Arkadiusz LIS i kpt. Cezary USIK.     

Opracował: Edward Binkowski

Zebranie – kwiecień 2017

W drugi czwartek miesiąca w dniu 13 KWIETNIA 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKPS odbyło się kolejne uroczyste spotkanie członków naszego Koła z dodatkowym tematem z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych połączone z „jajeczkiem”.
Prezes koła, mjr Jan Dźwigała rozpoczynając spotkanie, serdecznie powitał wszystkich zebranych członków Koła oraz przybyłych gości, w osobach:
płk Kazimierz Wtorek – prezes Warszawskiej Organizacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
p. Maciej Sotomski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota;
p. Mariusz Twardowski – Koordynator ds. Kombatantów Dzielnicy Ochota.
Na wstępnie Wiceprezes naszego Koła – Staszek Pieczara, wręczył legitymacje nowo przyjętym członkiniom: – kol. Kazimierze Makowskiej i Elżbiecie Radomskiej.

Prezes Koła przekazał od Zarządu dla wszystkich członków Koła i naszych rodzin życzenia – spokojnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy. W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel burmistrza dzielnicy Ochota, który przedstawił zakres swoich zadań w pracy na zajmowanym stanowisku oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne.

W następnej kolejności kol. Staszek Pieczara – członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku, w towarzystwie prezesa Koła – Janka Dźwigały udekorowali plut. rez. księdza Wojciecha Wojno Złotym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – nadanego przez Kapitułę Zarządu Głównego za wybitne zasługi dla Związku.

Następnie z okazji „okrągłych” urodzin kol. Wiesia Wypych i Marzenka Dźwigała wręczyły – kol. Markowi Górka pamiątkowy puchar z „głębokim dnem”. Dalej Prezes mjr Jan Dźwigała wymienił kwietniowych solenizantów i w imieniu członków Koła złożył życzenia. Jubilatom i solenizantom odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

W dalszej części spotkania kol. ksiądz Wojciech Wojno – po krótkiej modlitwie dokonał poświęcenia pokarmów. Po złożeniu życzeń podzielono się jajkiem i przystąpiono do konsumpcji potraw przygotowanych przez: kol. Wiesię Wypych, Marię Barzycką, Kazię Makowską i Lucynkę Kulińską.

Opracowanie: Edward Binkowski                                                         Foto: Grzegorz Serocki

„Jajeczko” na Ochocie -2017

W dniu  8 kwietnia 2017 r. władze dzielnicy Warszawa Ochota zorganizowały uroczyste śniadanie wielkanocne. Frekwencja była duża. Wśród przybyłych osób była liczna grupa kombatantów. Przybyła również młodzieżowa grupa rekonstrukcyjna.
Byli także reprezentanci naszego Koła Nr 6: weteran – por. Ludwik Bender, Jadwiga Łuczak, Halina Hawełka, Elżbieta i Jacek Piórkowscy oraz ppłk Józef Szaniawski.
Na uroczystość przybył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk. Władze dzielnicy reprezentowali: pani burmistrz – Katarzyna Łęgiewicz, zastępca burmistrza – Grzegorz Wysocki, komisarz do spraw kombatantów – Mariusz Twardowski. Obecny był proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła (przy Pl.  Narutowicza) – ks. prałat Henryk Bartuszek.
Na zakończenie wystąpiła młodzież z grupy rekonstrukcji historycznych.


Foto: Jacek Piórkowski                                                       Opracował: Józef Szaniawski

Zebranie – marzec 2017r.

W dniu 09 marca 2017 r. w siedzibie PKPS odbyło się kolejne spotkanie członków 6 Koła ZŻWP. Frekwencja była dosyć dobra. Na początku zebrania Koleżanki i Koledzy pierwszy raz wysłuchali w skupieniu wykonania przez Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pieśni, którą ułożył kolega Jan Chojnacki. Nosi ona tytuł „To przecież nie tak dawno”. Pieśń ta stała się hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Na wstępnie głos zabrał prezes – mjr Jan Dźwigała, który przedstawił nam nowych członków naszego Koła w osobach: Agata Barzycka i Ania Bąk. Nowym członkiniom legitymacje wręczył I wiceprezes naszego Koła – Staszek Pieczara.

W dalszej części spotkania kol. płk Gradoń Eugeniusz opowiedział nam o walkach na Pomorzu w roku 1945. W tych walkach brali udział: płk Makarewicz Tadeusz – ranny w głowę pod Kołobrzegiem, płk Jastrzębski Julian – w Kołobrzegu ledwie uszedł z życiem ze zniszczonego czołgu oraz por. Niedźwiecki Jan – kawalerzysta.

Następnie prezes Koła przekazał nam życzenia od kol. Janusza Ciechana, który przebywa obecnie na leczeniu w szpitalu. Dalej wymienione zostały osoby, które obchodzą w marcu:
– urodziny: kol. Ciski Tadeusz (okrągłe), Gąska Jerzy, Kaim Anna, Mazur Jan, Serocki Grzegorz, Włodarczyk Stanisław, Węgierek Jan i Zawadka Stanisław:
– imieniny: Apolinarski Józef, Idzikowski Józef, Kamiński Kazimierz, Kmera Józef, Komocki Kazimierz, Lichocki Zbigniew, Turlejski Józef, Wrona Zbigniew.
Jubilatom i solenizantom odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

Kol. Gąska Jerzy przedstawił nam nowe obszyte berety dla osób pocztu sztandarowego, których osobiście jest fundatorem. A Gienek Gradoń przekazał dla naszego Koła ze swojego prywatnego zbioru oryginalny plakat upamiętniający wbijanie słupów granicznych na Odrze i Nysie Łużyckiej przez polskich żołnierzy.

Nasza  kol. Wiesia Wypych, przekazała koleżankom i kolegom informacje dotyczącą organizacji spotkania wielkanocnego w kwietniu (tzw: „jajeczko” – oddzielny komunikat). Następnie przypomniała genezę pochodzenia Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn oraz przedstawiła zabawne rymowanki i życzenia z okazji tych świąt.
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca od 1910 r.  Święto to wywodzi się z robotniczego ruchu kobiet walczących o równouprawnienie w Ameryce Północnej i w Europie. Pierwsze obchody odbyły się 28 lutego w 1909 r. w Nowym Jorku, które związane były z upamiętnieniem ofiar biorących udział w zamieszkach i strajkach.  W Polsce (w PRL-u i obecnie) święto to jest bardzo popularne i lubiane.

Przyjmij życzenia babo kochana,
od drugiej baby z samego rana.
Niech Twój dzień cały będzie radosny,
trzymaj się babo, aby do wiosny!.
Szczęścia życzę Tobie i sobie
i wszystkim kobietom na całym globie!
My dziś pijmy drinki i kaweczki,
bo dziś jest nasze święto-babeczki!

        Dzień Mężczyzn przypada na 10 marca. W tym dniu w kościele katolickim obchodzone jest Święto 40 męczenników z Sebasty. Byli to żołnierze z XII legionu rzymskiego skazani w 320 r. na śmierć za odmowę wyrzeczenia się chrześcijaństwa. U nas to święto jest mało znane, ale nabiera coraz większego znaczenia tak jak Dzień Ojca.
Panowie! Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Wam, abyście byli pomocni jak komputer,  szybcy jak japoński skuter, sympatyczni jak maskotka i słodziutcy jak szarlotka!!!

Kończąc oficjalną część spotkania pan prezes zaprosił zebranych na kolejne spotkanie w dniu 13.04.2017 r. Dzięki licznemu gronu fundatorów – mieliśmy znakomity słodki poczęstunek. Przy śpiewach wojskowych piosenek z muzyką akordeonową w wykonaniu sekretarza Koła – Edzia Binkowskiego, czas upływał bardzo sympatycznie.

Foto: Grzegorz Serocki i Jacek Piórkowski                                Opracowanie: Zosia Binkowska

ZEBRANIE sprawozdawczo – wyborcze – 09 02 2017

W dniu 09 lutego 2017 r. w sali Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego Koła nr 6.
Zebranie rozpoczęto uroczyście od wprowadzenia, przy asyście dźwięków wojskowego sygnału „baczność”, sztandaru przez poczet sztandarowy w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – sztandarowy, płk Romuald Młynarczuk – asystent. Po sygnale „spocznij” Prezes Koła serdecznie powitał gości: ppłk. Henryka Jagielskiego – sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i płk. Kazimierza Wtorek – prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Zygmunta Berlinga.
W dalszej części zebrania prezes poinformował, że w styczniu 2017 r. zmarli: nasz Kolega – st. chor. szt. Jan Mędzela i Żona naszego kolegi – Regina Makarewicz. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Następnie prezes udzielił głosu płk. Kazimierzowi Wtorek, który po sygnale „słuchajcie wszyscy” odczytał treść Uchwały Kapituły Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga z dnia 18.01.2017 r. na mocy, której Sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Nr 6 został odznaczony Honorowym Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP. Aktu dekoracji, przy sygnale „hasło Wojska Polskiego” i pozycji pocztu „prezentuj broń” – dokonał płk Kazimierz Wtorek. Z kolei ppłk Henryk Jagielski odczytał uchwałę kapituły ZŻWP z dnia 17 stycznia 2017 r., na mocy, której odznaczeni zostali:
Krzyżem Złotym ZŻWP z Gwiazdą: – mjr Jan Dźwigała i – płk dypl. Zbigniew Wrona.
Krzyżem Brązowym ZŻWP: p. Maria Barzycka i p. Kazimiera Makowska.
Aktu dekoracji dokonał sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego.
W dalszej części prezes wręczył upominki z dedykacją z okazji „okrągłych” urodzin: ppłk. Edwardowi Bernolak i st. chor. szt. Wojciechowi Przybyła.
Po życzeniach i gratulacjach nastąpiło otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego naszego Koła Nr 6. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby prezydium zabrania było jednoosobowe i żeby przewodniczącym zebrania był – Jan Dźwigała. Przewodniczący powołał na protokolantów: Edwarda Binkowskiego i Krystynę Rek.
Dalej w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie: Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Jerzy Gąska, Teresa Lempkowska, Andrzej Nowak oraz Komisję Wyborczą w składzie: Antoni Gaj, Andrzej Rońda, Grzegorz Serocki.

Następnie przewodniczący zebrania przedstawił propozycje porządku obrad:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 2013-2017 r.;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2013 -2017 r.;
  3. Dyskusja nad sprawozdaniami;
  4. Wyłonienie kandydatów do władz Koła oraz delegatów na zjazd wojewódzki;
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się nowych władz Koła;
  6. Przyjęcie uchwały przedstawionej przez Komisję Wniosków i Uchwał oraz innych postanowień przyjętych przez zebranie.

Sprawozdanie Zarządu za lata 2013-2017 odczytał ustępujący prezes – mjr Jan Dźwigała. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2013 – 2017 odczytał ustępujący przewodniczący – st. chor. szt. Stanisław Pieczara. W dyskusji stwierdzono, że przedstawione sprawozdania były jasne i czytelne.
W realizacji następnego punktu zebrania głos zabrał przewodniczący Komisji Wyborczej – płk Grzegorz Serocki, który powiedział, że Komisja we współpracy z ustępującym Zarządem ustaliła następujące propozycje kandydatur do:
– nowego Zarządu Koła: Edward Binkowski, Marzena Dźwigała, Jan Dźwigała, Arkadiusz Lis, Stanisław Pieczara, Paweł Witecki, Wiesława Wypych;
– nowej Komisji Rewizyjnej: Zofia Binkowska, Lucyna Kulińczyk, Romuald Młynarczuk;
delegatów na zjazd wojewódzki: Edward Binkowski, Arkadiusz Lis, Stanisław Pieczara.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Do Komisji Skrutacyjnej powołano: Annę Kaim i Henryka Kwiatkowskiego.
Następnie ustępujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował aby wszystkie wybory nowych władz i na delegatów odbyły się w głosowaniach jawnych. Motywował to tym, ze w naszym Kole jesteśmy, jako wielka rodzina i mamy do siebie duże zaufanie. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie zadecydowało jednogłośnie i wybory przeprowadzono w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski oznajmił, że wszyscy kandydaci do władz i na delegatów otrzymali ilość głosów zapewniającą wybór na proponowane funkcje. W trakcie sporządzania protokołów z wyborów głos zabrał przewodniczący komisji Wniosków i Uchwał, który przedstawił Walnemu Zebraniu projekt uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski. Oznajmił, że wszyscy kandydaci do władz i na delegatów otrzymali ilość głosów zapewniającą wybór na proponowane funkcje.
Przewodniczący Zebrania pogratulował wyboru wszystkim kandydującym osobom i zarządził pierwsze posiedzenia Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła w celu wyłonienia osób funkcyjnych.

W wyniku pierwszych posiedzeń władze Koła ukształtowały się następująco:
Zarząd Koła Nr 6:
Prezes Koła     – Jan Dźwigała,
I wiceprezes   – Stanisław Pieczara,
II wiceprezes – Paweł Witecki,
Sekretarz        – Edward Binkowski,
Skarbnik         – Marzena Dźwigała,
Członek           – Arkadiusz Lis,
Członek           – Wiesława Wypych.

Komisja Rewizyjna Koła Nr 6:
Przewodniczący           – Roman Młynarczuk,
Wiceprzewodnicząca – Zofia Binkowska,
Członek                         – Lucyna Kulińczyk.

Na zakończenie Sekretarz MZW złożył nowym władzom Koła serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy. Natomiast nowo wybrany Prezes Kała Nr 6 podziękował za zaufanie oraz życzył sobie i wszystkim członkom Zarządu dobrej współpracy w nowej kadencji. Zapewnił, że dołoży starań, aby Koło Nr 6 dalej się rozwijało, a wszyscy członkowie Koła czuli się w nim bardzo dobrze.
Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem z Sali, na komendę przewodniczącego „sztandar odprowadzić” i sygnał „baczność”, pocztu sztandarowego naszego Koła.

W dalszej części spotkania na zakończenie przy kawie, herbacie i ciastku przygrywał nam nasz „muzyk” – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa z dawnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Opracował: Edward Binkowski                                                                Foto: Grzegorz Serocki

ZEBRANIE – STYCZEŃ 2017r.

12 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie odbyło się pierwsze w 2017 roku zebranie członków naszego 6 Koła. Frekwencja była dosyć dobra. Negatywny wpływ na nią miała znaczna liczba chorych naszych członków. Po otwarciu zebrania nasz prezes – Janek Dźwigała poinformował, że w dniu 11 grudnia ub. roku zmarł niespodziewanie członek naszego Koła, wieloletni skarbnik – st. chor. szt. w st. spocz. Mirosław Hajduk. Skrót życiorysu i relacja z pogrzebu znajduje się na stronie internetowej Koła. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Mirka. Cześć Jego pamięci!

Następnie Prezes Naszego Koła powitał przybyłych na nasze zebranie gości:
– Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pamięci Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – płk. w st. spocz. Kazimierza Wtorka;
– Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Ochota – pana Grzegorza Wysockiego;
– Koordynatora w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Ochota ds. Kombatantów – pana Mariusza Twardowskiego.

Zarówno pan Wysocki jak i nasz prezes skupili się na przekazaniu wszystkim członkom Koła i ich rodzinom serdecznych życzeń noworocznych. Dalej Prezes zaprosił wszystkich na obchody 72. rocznicy wyzwolenia Warszawy planowanych na 17 stycznia.
W dalszej części zebrania przedstawiono solenizantów, którzy w styczniu obchodzą urodziny i imieniny (Marzena Dźwigała, Teresa Lempkowska, Wiesława Wypych, Wiesław Jóźwik, Kazimierz Kamiński, Adam Kwiecień i Stanisław Pieczara, Mieczysław Krop, Arkadiusz Lis, Mieczysław Mosakowski i Paweł Specik).
Spośród wymienionych szczególne życzenia i prezent z dedykacją od wszystkich członków Koła otrzymała z rąk przewodniczącego komisji rewizyjnej Koła, a jednocześnie członka Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – nasza „skarbniczka” – Marzenka Dźwigała, która w styczniu obchodzi „okrągłe” urodziny.
Dzięki licznemu gronu fundatorów – mieliśmy znakomity słodki poczęstunek z szampanem. Przy śpiewach czas upływał bardzo sympatycznie.

Kol. Wiesia przekazała dla wszystkich:
Na wszystkie dni Nowego Roku, życzę Wam wiary w sercu i światła w mroku, abyście jednym krokiem mijali przeszkody. Byście czuli się silni i wiecznie młodzi. Niechaj Nowy Rok darzy Was dobrym zdrowiem, aura pogodą, natura humorem, a ludzie sympatią.

A do życzeń dołączyła wiersz – Wiesławy Szymborskiej„Oda do starości”

Co to za życie bywa w MŁODOŚCI !?
Nie czujesz serca …wątroby …kości …
Śpisz jak zabity, popijasz gładko …
i nawet głowa boli cię rzadko.
Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY!
Odsłania życia urok wspaniały …
Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz…
Rwie Cię w kolanach, na schodach sapiesz …
Serce jak głupie szybko ci bije …
Lecz w każdej chwili czujesz że ŻYJESZ !
Więc nie narzekaj z byle powodu
Masz teraz wszystko, czego za młodu
nie doświadczyłeś, ale DOŻYŁEŚ!
Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie
Ciesz się dniem każdym! Miej wszystko w DUPIE!!!

Foto: Grzegorz Serocki                                                            Opracował: Edward Binkowski

Zebranie – WIGILJA 2016

Jest 8 grudnia 2016 r., dochodzi g.10,00. Sala Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota w Warszawie wypełniona „po brzegi”  przez członków Naszego Koła. Bogato i okazale prezentują się przygotowane na stołach wigilijne potrawy dla koleżanek i kolegów naszego Koła oraz zaproszonych gości pod kierunkiem naszej kol. Wiesi. Spotkanie wigilijne otworzył i serdecznie przywitał zaproszonych gości – Prezes naszego Koła – Janek Dźwigała.
Na zaproszenie Naszego Zarządu na spotkanie przybyli:
kol. gen. dyw. dr. Franciszek Puchała – prezes Zarządu Głównego ZŻWP;
kol. płk. Stanisław Zawadka – v-prezes Polskiego Związku Działkowców;
p. ppłk Bogdan Pokrowski – sekretarz generalny Stowarzyszenia Pamięci LWP im. gen. Z. Berlinga;
kol. ppłk Henryk Jagielski – sekretarza Mazowieckiego ZW ZŻWP;
kol. pchor. Józef Idzikowski – prezesa Zarządu PKP O/Ochota;
p. Maciej Sotomski – naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
p. Mariusz Twardowski – koordynator Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów;
kol. ks. Wojciech Wojno – kapelan naszego Koła;
kol. por. Jan Molo z małżonką – wiceprzewodniczący Dz. Komitetu Walk i Męczeństwa;
płk Eugeniusza Gradoń z córką i wnukiem – prezes honorowy naszego Koła.

W dalszej części zebrania Prezes Koła zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu Kapituła Zarządu Głównego naszego Związku nadała za wybitne zasługi dla Związku:
Złoty Krzyż ZŻWP z Gwiazdą – kol. płk. Eugeniuszowi Gradoniowi,
Złoty Krzyż ZŻWP – kol. pchor. Józefowi Idzikowskiemu i kol. por. Janowi Węgierkowi.
Aktu dekoracji dokonał prezes ZG ZŻWP.

W dalszej kolejności złożono serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe dla grudniowych solenizantów. W związku z ukończeniem przez płk Eugeniusza Gradonia 90. Roku życia, wszyscy członkowie Koła ufundowali – pamiątkowy puchar z dedykacją, który wręczył prezes Koła. Prezes honorowy naszego Koła był tym bardzo zaskoczony, ale i zadowolony, że tak bardzo o nim pamiętamy. Dla solenizantów odśpiewano tradycyjny toast „Sto Lat”.

Następnie Kapelan naszego Koła – ks. Wojciech – pobłogosławił opłatek i potrawy wigilijne, a kol. Wiesia odczytała z głęboka dykcją wiersz Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pamiętajcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota.
Oto co czynić Wam każe MIŁOŚĆ – największa cnota.
A twórczych pozbawił się ogni, sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie, depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemne przebaczyć winy, koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko walczące narodu serce.

Następnie Prezes naszego Koła kol. Janek Dźwigała  życzył nam wszystkim zgromadzonym i naszym rodzinom szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.:
Niech te Święta Bożego Narodzenia będą szczęśliwe,
miłe, tak piękne i wspaniałe, jakby z bajki całe!
oraz zaprosił do podzielenia się opłatkiem i do konsumpcji wspaniałych potraw.

Przy suto zastawionym stole czas upłynął bardzo sympatycznie. Zaśpiewano kilka dobrze znanych kolęd, a w przerwach między kolędami zaproszeni goście przekazywali nam świąteczne życzenia , a kol. Franciszek Puchała – w kilku słowach nawiązał do cytatu umieszczonego na tej sali: „źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio zmarnować starość”, które było naszym mottem na ten rok. Podkreślił, że: związek ma na celu integrację wszystkich osób niezależnie od pochodzenia, przebytej drogi służbowej i bez względu na stopień oraz aby żyć uczciwie. Przekazał życzenia: aby rok 2017 przyniósł wiele radości, satysfakcji, aby wszystkie życzenia tutaj wypowiedziane się nam spełniły. Poprosił również, aby prześledzić słowa piosenki zespołu Czerwonych Gitar – Jest taki dzień (tekst poniżej).

Na zakończenie Prezes podziękował koleżankom z wynajmowanego lokalu Komitetu Pomocy Społecznej za udzielone wsparcie w tak trudnej dla nas sytuacji lokalowej. Jednocześnie przypomniał również, że już niedługo, w Nowy 2017 Roku, 12 stycznia o godz. 10.00 spotkamy się na noworocznym zebraniu (z lampką szampana).

 Do Siego Roku!

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc, igliwia zapach niesie.

foto: Jacek Piórkowski                                           opracował: Edward Binkowski