MIEJSCA POCHÓWKÓW NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Cmentarz w Zbroszy Dużej (za Grójcem):
Ppłk Julian ZDERSKI z małżonką
Z głównej bramy należy iść prosto ok. 50-70 m. Po prawej stronie można odczytać dane na pomniku.

Cmentarz w Pyrach przy ul. Puławskiej:
Wanda PIECZARA (żona St. Pieczary)
Kwatera C, rząd 36, nr 17, z bramy głównej należy iść prosto, do końca alei (ok. 100 m), następnie skręcićw lewo, po ok. 10 m skręcić w aleję w prawo. Tą aleją wejdziemy na nowy cmentarz. Po 100 m, po lewej stronie znajdziemy mogiłę rodzinną Pieczarów (z lastriko), z widocznymi napisami;

Kinga KRAWCZYK (córka Jacka Piórkowskiego)
Wchodzimy wejściem po lewej stronie, idziemy prosto kilkadziesiąt metrów. Po prawej stronie, za grobem z nazwiskiem DERA, skręcamy w prawo i jest to trzecia mogiła.

Cmentarz Komunalny w Mińsku Mazowieckiem:
Wiesława BINKOWSKA sektor M, rząd 14, grób 17,
Seweryn POWAŁKA    sektor M, rząd 8, grób  1,

Cmentarz Parafialny w Mińsku Mazowieckiem:
Marianna ROŃDA       sektor XIV, rząd 8, grób 2,

Cmentarz Parafialny w Łomnej gm. Czosnów, pow. nowodworski:
Mjr Zenon KAZIMIERSKI
Z głównej bramy, zaraz za parkanem pójść w prawo ok. 10-15 m. Po lewej stronie w odległości ok. 5 m. jest grób z ciemniejszego marmuru z dobrze widocznymi literami.

Cmentarz Parafialny w Józefowie, ul. Wawerska, pow. otwocki:
Płk Tadeusz HAWEŁKA     kwatera – B, rząd – 10, grób – 06,

Cmentarz Parafialny w Stanisławowie, pow. miński, ul. Cmentarna:
St. chor. Marek DŹWIGAŁA
wejście bramą główną, prosto ok. 60-70 m, grób położony jest tuż przy głównej alei;
Zbigniew REK
wejście bramą główną, skręcamy za bramą w prawo, idziemy tuz przy ogrodzeniu ok. 70 m wąską alejką, grób położony jest bezpośrednio przy niej.

Cmentarz Parafialny w Wierzbnie pow. węgrowski:
Pani Bogusława RYCHLIK
była właścicielka Zakładu Pogrzebowego kwatera Jelonki – współpracującego z Kołem. Po wejściu do głównej bramy cmentarnej przejść do przodu ok. 10 m. ok. 5 m po prawej stronie jest rodzinny grób z ciemnego marmuru, a na nim widoczne litery.

Cmentarz Północny w Warszawie (Wólka Węglowa)
Por. Jan TŁOCZKOWSKI z żoną Elżbietą   kwatera W-IV-9,  rząd   3, grób 14,
płk Mieczysław ŚWIDERSKI                     kwatera       W-IV-10, rząd 13, grób  1,
St. chor. szt. Władysław PIETRUCHA    kwatera       W-VI- 4, rząd  1,  grób 17/18,
Ppłk Ireneusz GŁUSZCZAK                        kwatera       W-III- 5, rząd   7, grób 14,
Płk Bogusław WYPYCH                                kwatera       S- I-5/6, rząd   9, grób   5,
Płk Stanisław MADEJ                                   kwatera         S- V-1,   rząd   4, grób 20,
St. chor. Józef DĘBSKI                                 kwatera       S-II-10,   rząd   5, grób 18,

 

Dalej w opracowaniu …..

Przed GNŻ bez asysty wojskowej 12 października

     Tradycyjnie w 73. rocznicę bitwy pod Lenino Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Stowarzyszeniem Współpracy Polska–Wschód – zorganizowali patriotyczną uroczystość poświęconą temu wydarzeniu.
Pomimo fatalnej pogody udział wzięło 26 delegacji oficjalnych. Obok nich dostrzegliśmy delegacje m. in. Ambasady Federacji Rosyjskiej Polsce z ambasadorem Panem Sergey Andreev, Republiki Białoruś, Stowarzyszenia Pokolenia, Federacji Służb Mundurowych, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarządu Głównego Kombatantów RPiBWP, Środowiska Armii Ludowej, Środowiska Synów Pułku, I Polskiej Armii we Francji Ren–Dunaj, Mazowieckiego Związku Spadochroniarzy, Związku Weteranów i Rezerwistów, Polskiej Partii Socjalistycznej i SLD. Przybyły cztery poczty sztandarowe. Władze naszego związku były reprezentowane przez delegację z sekretarzem generalnym Zarządu Głównego – płk. Janem Kacprzakiem na czele. Obecna była młodzież szkolna i grono mieszkańców Warszawy.

przemówienie okolicznościowe:

Szanowni Państwo!
     Serdecznie witam na uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, poświęconej obchodom 73. rocznicy bitwy pod Lenino. Organizatorem, jak co roku, jest Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód. Pomimo skromnych możliwości, staramy się popularyzować wiedzę o ważnych wydarzeniach z historii walk o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej.
Dziś będziemy starać się wyjaśnić historyczne znaczenie bitwy pod Lenino. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w przeważającej części składali się z tych, którzy nie zdążyli do formowanej wcześniej w ZSRR armii przez gen. Władysława Andersa. Nawet w naszym Kole byli oficerowie, których bracia służyli na zachodzie w tej armii. Zdecydowana większość żołnierzy – kościuszkowców rekrutowała się spośród prześladowanych wysiedleńców, Sybiraków lub przebywających w łagrach. Po krótkim szkoleniu w Sielcach nad Oką, schowali w sobie urazy i doznane krzywdy. W bitwie pod Lenino pokazali swój spontaniczny i brawurowy zryw przeciw śmiertelnemu wrogowi, ku wolności, ku Polsce.
Myślę, że nie będzie nadużyciem scharakteryzowanie postawy żołnierzy tam walczących cytatem Adama Mickiewicza:

… „Polak stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”…

      Choć brawura i odwaga zaprezentowana w czasie bitwy przez polskich żołnierzy zasługują na najwyższe uznanie, to jednak ze strony czysto wojskowej znaczenie tej bitwy jest niewielkie, a w skali ogromnego frontu wschodniego – raczej epizodyczne. Doniosłą rolę odegrała bitwa pod Lenino pod względem politycznym. Jej działa zagrzmiały głośnym echem w Ojczyźnie i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w państwach koalicji antyhitlerowskiej. Czyn bitewny kościuszkowców wytyczał nowy etap walki wyzwoleńczej, nową jakość udziału Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej. Udział 1. Dywizji w walce pod Lenino zapoczątkował wprowadzenie Wojska Polskiego na główny w walce z Niemcami – front wschodni. Żołnierz Polski wkroczył na szlak bojowy prowadzący najkrótszą drogą do Ojczyzny. Tych faktów nie da się przemilczeć ani zafałszować! Ubliżają poziomowi świadomości narodowej , godności i honorowi żołnierzy spod Lenino różnego rodzaju paszkwile, że jako bezwolna masa zostali przez Stalina rzuceni na stracenie i niechybną śmierć.
To pod Lenino zaczął się szlak bojowy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, w których żołnierze wyzwalali i jednocześnie przywracali Polsce prastare piastowskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem. Po raz pierwszy w tysiącletnich dziejach nasze wojsko zdobywało Berlin! Jednym z nielicznych uczestników omawianej bitwy i chwalebnego szlaku bojowego do Berlina (ranny w Kołobrzegu) jest członek naszego Koła, kawaler orderu Virtuti Militari – płk Tadeusz Makarewicz, były Dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON
(odpowiednik dowódcy garnizonu Warszawa).
Powyższe fakty wskazują, że bitwa pod Lenino, to ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski, dlatego pamięć i wiedzę o niej należy przekazywać. Nie zniechęcą nas działania obecnie rządzących takie jak: zmniejszanie emerytur, pozbawianie prawa do pochówków z wojskową asystą honorową, gloryfikowanie zasług niewielkich grup tzw. żołnierzy wyklętych, ewidentne fałszowanie historii, odmawianie asysty przy świętach takiego typu jak dziś.

CHAWAŁA BOHATEROM SPOD LENINO!

      Niniejszy tekst przemówienia z 12.10.2016 r. sprzed GNŻ opracował honorowy prezes naszego Koła – płk mgr Eugeniusz Gradoń. Po przemówieniu okolicznościowym, które wygłosił prezes Koła Nr 6 – mjr Jan Dźwigała, nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów. Uroczystość odbyła się bez udziału asysty wojskowej. Orkiestrę zastąpił i nagłośnienie zamontował – mł. chor. w st. spocz. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa (z dawnej Orkiestry Reprezentacyjnej WP).

Foto: Marzena Dźwigała                                                                    Opracowała: Zofia Binkowska

Zebranie w dniu 12 PAŹDZIERNIKA

       Jak co miesiąc w dniu 12 października odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP. W ten dzień przypadała 73. rocznica bitwy pod Lenino.
Na wstępie prezes Jan Dźwigała serdecznie powitał, po długiej chorobie, płk. dypl. Zbigniewa Wronę, wiceprezesa naszego Koła. Tak się złożyło, że Zbyszek obchodził tego dnia 65. urodziny. Z tej okazji otrzymał piękny puchar z dedykacją od członków Koła. Z tej samej okazji, płk Stanisław Zawadka – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, wręczył mu piękny dyplom i album od Zarządu Głównego i Zarządu Mazowieckiego. Do życzeń zebrani „dołączyli” gromkie brawa. W dalszej kolejności prezes powitał dostojnych gości: ppłk. Henryka Jagielskiego – sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku oraz przedstawiciela wiceburmistrza Dzielnicy Ochota – pana Marusza Twardowskiego.
Kolejną osobą, która odebrała puchar urodzinowy była nasza kol. Lucynka Kulińczyk. Otrzymała gorące życzenia, słodycze i głośne brawa. Na uwagę zasługuje fakt, że na zebranie Lucynka przybyła ze swą serdeczną koleżanką z Opola – Lidią Mirer.
W dalszej kolejności życzenia składaliśmy pozostałym solenizantom i jubilatom: Teresce Kraśniak, Teresce Lempkowskiej, Teresce Paździor i Edziowi Binkowskiemu.

 

Foto: Marzena Dźwigała                                                                      Opracował: Andrzej Rońda

„Barykada Września 1939”

W dniu 8 września o g. 17,00 przeprowadzono Manifestację patriotyczną przy „Barykadzie Września 1939” na  ul Grójeckiej (obok Hall Banacha). Udział brał nasz poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Koła (płk Jerzy Gąska, płk Romuald Młynarczuk, st. sierż. Stanisław Wajda oraz delegacja z wiązanką kwiatów.

foto: Jacek Piórkowski                                                       opracował: Jan Dźwigała

Powakacyjne spotkanie

Po wakacyjnej przerwie kolejne zebranie członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP ZŻWP przy DGW, przeprowadzono w dniu 8 września br.

Kol. Wiesia przedstawiła naszym koleżankom i kolegom swoje wspomnienia o, ,Ani”-Frani Wasyk, która niespodziewanie odeszła z naszego grona 16 lipca br. po nagłej chorobie. Ania była wspaniałą kobietą o wielkim sercu. Zarówno bliskim jak i dalszym znajomym dawała się poznać jako osoba o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięta, serdeczna i optymistycznie nastawiona do ludzi. Poniższy wiersz jest odzwierciedleniem Jej wspaniałego charakteru.

Żyłaś dobrocią  Pogodą ducha Pomoc dawałaś Każdy Cię słuchał.
Lecz, gdy umarłaś Świat się zasmucił Nie mógł uwierzyć Że już nie wrócisz.
Nie mógł uwierzyć Że Cię już nie ma Że pozostały Tylko wspomnienia.
Po Twej dobroci Po Twej miłości Po tym, że żyłaś Pełna godności.
W pamięci kadrze Tak zatrzymana Póki żyjemy Będziesz kochana.
Za swą serdeczność Oraz życzliwość Za wielką dobroć I spolegliwość.
 ROZSTAĆ SIĘ to nie znaczy ZAPOMNIEĆ!!!

Tym wierszem pożegnaliśmy naszą koleżankę ANIĘ.

W dalszej części zebrania Prezes przedstawił dwie nowe koleżanki w naszym kole, które zostały przyjete do Związku i naszego koła w dniu 01.09.2016 r. przez zarząd koła: Małgorzata MOMOT (c. Wasyków) i Krystyna REK. Legitymacje wręczył Stanisław Pieczara – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego.

Następnie por. w st. spocz. Ludwik BENDER został odznaczony prze Staszka Pieczarę Złotym Medalem „XXXV-lecia ZŻWP”.

„Okrągli” jublilaci otrzymali pamiątki z dedykacją od wszystkich członków koła, a byli to w tym dniu: Maria Urbaniak, Janina Gierek, Eugeniusz Wasyk.

W dalszym punkcie zebrania przedstawiciel wiceburmistrza Ochoty pan Mariusz Twardowski  kilka słów nadmienił na temat „barykady września Ochota-Banacha”, jednocześnie zaprosił członków naszego Koła na manifestację przy „barykadzie …’ na godz. 17,00.

Jubilaci i solenizanci z lipca, sierpnia i września wymienieni przez prezesa, otrzymali serdeczne życzenia od wszystkich zebranych.

Kol. Maria Urbaniak, mieszkanka Wielunia, w kilku słowach  opowiedziała nam fakty wybuchu II wojny w Wieluniu z godziny 04,40 dnia 01.09.1939 roku.

Dalej było wesoło i gwarno. Następne zebranie  12.10.2013 r. o godz. 09,00.

 

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Wiesia Wypych

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

   W dniu 1. sierpnia 2016 r. o godz. 09.00 na ul. Filtrowej w Warszawie, pod numerem 68, przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu przez płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

     Pomimo padającego deszczu, zebrała się liczna grupa delegacji władz państwowych, kombatanckich (wyróżniali się byli powstańcy), stowarzyszeń i innych grup oraz osób prywatnych. Była skromna asysta wojskowa z trębaczem i werblistą. Dwa poczty sztandarowe dodawały świątecznej powagi. Jeden był wystawiony przez harcerzy, a drugi to był nasz sztandar z asystą: dowódca – płk Jerzy Gąska, asystent – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda. Ponadto z naszego Koła obecni byli: Janek Dźwigała – składający w imieniu Koła wiązankę kwiatów, Ela i Jacek Piórkowscy oraz Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza Ochoty, będący w składzie delegacji władz Ochoty.

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Ela Piórkowska

Pech, czy celowe działanie!!!

     Zgodnie z zaproszeniem otrzymanym z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga w dniu 21 lipca 2016 r. o g. 12,30 miała rozpocząć się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy Placu Marszałka Piłsudskiego z okazji 72. rocznicy utworzenia jednolitego, odrodzonego Wojska Polskiego.
Nasz Zarząd wytypował delegację do złożenia wiązanki kwiatów w składzie: Marzena Dźwigała, Krystyna Rek, Wiesława Wypych, Stanisław Pieczara, Andrzej Rońda, Ludwik Bender i Jan Dźwigała.

    Niestety uroczystość się nie odbyła z uwagi na brak dostępu do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie!!! Powodem oficjalnym były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Nieoficjalnie mówiło się na mieście, że Antoni Macierewicz zabronił przeprowadzenia uroczystości. W tej sytuacji część chętnych do uczczenia rocznicy udała się pod pomnik gen. Berlinga. Nasza delegacja zdecydowała, że wiązanka kwiatów zostanie złożona na Grobie Nieznanych Żołnierzy w Stanisławowie w powiecie mińskim. Tak też uczyniono.
Marzena Dźwigała i Andrzej Rońda złożyli nasze kwiaty i zapalili znicz z plakietką Koła Nr 6.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

Nazywaliśmy ją wszyscy zdrobniale – Ania.

  • Franciszka WASYK
    21.08.1935 r. – 16.07.2016 r.

       Na Starym Cmentarzu Służewieckim w Warszawie pożegnaliśmy członkinię naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
Nasza Ania urodziła się w Metelinie, w gminie i powiecie Hrubieszów. Tam tez dorastała wraz z siostrą i dwoma braćmi w rodzinie. Przeżyła okropności wojny i trudności okresu powojennego. Ukończyła szkołę średnią. Po uzyskaniu pełnoletności pracowała w hrubieszowskim PeKaeSie. Gienka – przyszłego męża i żołnierza poznała na przysiędze wojskowej. Po kilku spotkaniach zrodziła się wielka miłość, która 12 lutego 1955 r. zaowocowała zawarciem związku małżeńskiego. W ubiegłym roku obchodziliśmy w naszym Kole hucznie ich 60. Rocznicę związku. Dochowali się trojga dzieci: Małgorzaty, Andrzeja i Zbigniewa. Niestety Zbyszek przedwcześnie zmarł 5 lutego ub. roku. Byliśmy na tym pogrzebie. Ania z Gienkiem doczekali szczęśliwie siedmiorga wnucząt i czworga prawnucząt.
Do naszego Koła i Związku wstąpiła za przykładem męża 7 lipca 2011 r. Od pierwszej chwili była wzorem do naśladowania dla innych. Za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy społecznej została w 2012 roku odznaczona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w 2014 roku Brązowym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Nad mogiłą (Kwatera 4, grób 25), w imieniu członków Koła, licznie zebranej rodziny, sąsiadów i znajomych, pożegnał Ją przewodniczący komisji rewizyjnej Staszek Pieczara, a jednocześnie przyjaciel rodziny. Pożegnał Ją także sztandar naszego Koła z pocztem: dowódca – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda, asystent – mjr Jan Dźwigała. Wieniec na mogile w imieniu Koła złożyła przewodnicząca zespołu ds. kobiet – Wiesia Wypych. Świetną i profesjonalną obsługę uroczystości wykonał, współpracujący z Kołem, Dom Pogrzebowy „STYKS” z Warszawy.

Cześć Jej pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                          Opracowała: Elżbieta Piórkowska

35 lecie Mazowieckiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczenie sztandaru.

W dniach 14 i 15 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 35-lecia Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.
W dniu 14 czerwca 2016 r. poświęcono sztandar podczas mszy w intencji członków Związku i ich rodzin w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyły delegacje Zarządu Głównego ZŻWP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego  oraz przedstawiciele Kół naszego  Związku.
W dniu 15 czerwca 2016r. na placu przed teatrem „Rampa” w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Matką chrzestną sztandaru była członkini naszego Koła – kol. Wiesia Wypych.
Gwoździe do drzewca sztandaru wbijali sponsorzy, a wśród nich członkini – skarbnik naszego Koła kol. Marzenka Dźwigała.
Sztandar wręczał Prezes Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dywizji Franciszek Puchała.
Wymienione powyżej koleżanki zostały wyróżnione, otrzymując miniatury wręczanego sztandaru.

 Zdjęcia wykonała: Lucyna Kulińczyk                                                 Opracowała: Ania Kaim

Przedwakacyjne spotkanie

     W dniu 09 czerwca 2016 r. na przedwakacyjnym spotkaniu było bardzo uroczyście. W zebraniu uczestniczył sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – kol. ppłk. Henryk Jagielski.
Prezes naszego Koła rozpoczął spotkanie od powitania sekretarza MZW. Następnie zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu – kapituła Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – w uznaniu zasług oraz z okazji 90. rocznicy urodzin – wyróżniła członka naszego Koła por. Jana Niedźwieckiego„Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu dekoracji i wręczenia okolicznościowego dyplomu, od prezesa Zarządu Głównego – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, dokonał Sekretarz MZW w towarzystwie Janka Dźwigały i Staszka Pieczary. Następnie prezes naszego Koła wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wręczyli Dostojnemu Jubilatowi puchar z dedykacją od wszystkich naszych członków Koła.

Kol. Jan Niedźwiecki to jeden z ostatnich polskich kawalerzystów z okresu II wojny światowej. Urodził się 31 maja 1926 r. w Bydgoszczy. W 1933 r. zamieszkał w Chełmie Lubelskim. 10 sierpnia 1944 r. wstąpił ochotniczo do odrodzonego Wojska Polskiego, gdzie potem od razu trafił do szkoły podoficerskiej w Lublinie. Szkołę ukończył 30 września 1944 r. i został skierowany na front w składzie 1 Warszawskiej Brygadzie Kawalerii. Przeszedł z nią szlak bojowy od Wisły do Łaby. Brał udział w wyzwalaniu Warszawy oraz w bitwie o Kołobrzeg. Po jego zdobyciu i „zaślubinach z morzem” eskortował jeńców niemieckich do obozu w Łobzem. W ostatniej bitwie pod Oranienburgiem był ranny. Jednak, gdy rany się zaleczyły, powrócił na linię bojową kontynuował dalej walkę z okupantem. Swego konia nazwał „Ojciec”, na cześć swojego taty Aleksandra, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu. Po wojnie objął stanowisko instruktora w szkole podoficerskiej kawalerii w Koszalinie. W lutym 1946 r. za wzorową służbę został przeniesiony do Warszawy na stanowisko szefa szwadronu reprezentacyjnego marszałka Michała Roli – Żymierskiego. Po rozwiązaniu kawalerii w 1947 r. pełnił zawodową służbę wojskową do 12 listopada 1955 r. Z wojska został zwolniony w ramach redukcji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra). Po służbie wojskowej pracował w instytucjach państwowych (bank, MF i NIK). W sumie przepracował 57 lat. Przez wiele lat prowadził społecznie działalność wśród młodzieży i klubów sportowych. Był znakomitym maratończykiem, przebiegł ponad 80 pełnych maratonów w Polsce i za granicą, m. in. w Wiedniu, Berlinie i Nowym Jorku w 1977 r. Rozpoznawalny był po wykonywaniu „salt” przed startem do maratonów lub po ich zakończeniu. W 1975 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski, a w 2003 r. na stopień porucznika. Do naszego Związku wstąpił w 2002 r. Od kilku lat, na wniosek rodziny, przebywa w prywatnym domu opieki w Warszawie. Mimo to jest zapraszany i dowożony na nasze spotkania. Przeżywa je bardzo uczuciowo i wzniośle. Bardzo dobrze gra na harmonijce ustnej – organkach.

    Kolejną wyróżnioną osobą, która obchodziła „okrągłą” rocznicę urodzin, była kol. Maria Urbaniak. Piękną Laudację na jej temat wygłosił nasz kolega, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców – płk Stanisław Zawadka. Od członków koła otrzymała piękny puchar z dedykacją.
Następni jubilaci to małżonkowie: Maria i Andrzej Utkowscy. Otrzymali serdeczne życzenia od wszystkich obecnych, a z rąk Janka Dźwigały i Staszka Pieczary  – pamiątkowe plakietki z dedykacją.
Wśród pozostałych czerwcowych jubilatów i solenizantów biorących udział w spotkaniu byli: Joanna Zatorska – Miller, Lucyna Kulińczyk, Paweł Witecki, Władysław Jończyk, Jan Dźwigała, Emilia Borkowska, Antoni Gaj, Marek Górka.
Piękną częścią spotkania stało się ogłoszenie prezesa, że w dniu 4 czerwca 2016 r. dwoje naszych członków: Zofia Powałka i mjr Edward Binkowski w kościele katolickim w Mińsku Mazowieckiem zawarli związek małżeński. Były brawa, odśpiewane „100 lat”, szampan i soczysty staropolski tort.
Następnie prezes Koła odczytał dekret biskupa Diecezji Warszawsko – Praskiej abp. Henryka Hosera w sprawie nadania naszemu członkowi – księdzu plut. Wojciechowi Wojno – tytułu kapelana honorowych krwiodawców Diecezji Warszawsko – Praskiej. Zebrani brawami przyjęli tę wiadomość.
Dalej było bardzo wesoło. Konsumowano tort i inne ciasta oraz napoje zakupione przez solenizantów.

   Na zakończenie spotkania prezes naszego Koła życzył nam mile spędzonych dni Lata i przyjemnych wakacji! Do zobaczenia po wakacjach w dniu 8 września br.!

Foto: Marzena Dźwigała                                               Opracował: Edward Binkowski