Plan spotkań 2024 r. (dodatkowy)

Spotkanie 11 kwietnia 2024 r.

________Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie powitał przybyłego na zaproszenie Zarządu Koła pana Roberta Lempkowskiego, syna niedawno zmarłej Teresy Lempkowskiej.  Niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej  Teresy Lempkowskiej spowodowało, że nie mogliśmy Jej wręczyć dyplomu prezesa MZW sporządzonego  z okazji „okrągłych urodzin” oraz nadanego z tej samej okazji Krzyża Srebrnego ZŻWP. O wręczenie tychże   wyróżnień na ręce syna Zmarłej – pana Roberta,  prezes  poprosił kol. Stanisława Pieczarę, pierwszego wiceprezesa naszego Koła. Po dekoracji zaproszony gość opuścił nasze zebranie. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Józef Andrzej Krzyziński
– kol. Zbigniew Wrona
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Zbigniew  Lichocki
– kol. Tadeusz Bomze
– kol. Jerzy Pacześniak
– kol. Jacek Złotorzyński
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach  głos zabrał ponownie kol. Jan Dźwigała. Poinformował on zebranych, że w dniu 19 kwietnia br. przypadnie 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego przez kol. kol. Jolantę i Jana Mazurów. Z tej okazji Jan odczytał przygotowany dla nich przez sekretarza pamiątkowy dyplom. Również kol. Stanisław Pieczara odczytał okolicznościowy dyplom od prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – kol. Jerzego Włosińskiego.
Jubilaci wnieśli piękny tort okolicznościowy wraz z szampanem dla wszystkich zebranych. Zebrani odśpiewali jubilatom gromkie „100. lat”.
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w kwietniu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: kol. kol. Jerzy Gąska, Marek Górka, Wojciech Przybyła, Anna Karbowiak, Marzena Dźwigała, Jerzy Pacześniak, Marek Proficz, Marek Sewen, Wojciech Wojno.
Na  zakończenie  prezes  zapowiedział,  że  następne  zebranie  Koła  przewidziane  jest  na  9 maja.
Do zobaczenia!
Foto: Andrzej Krzyziński                                                                    Opracowanie: Jan Dźwigała

 

Zebranie 14 marca 2024 r.

________Aura tego dnia nam sprzyjała, toteż frekwencja była bardzo dobra. Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie ogłosił, że ma dwie smutne wiadomości. Pierwsza dotyczy por. Janka Molo, który odszedł 25 lutego br., a druga to niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej znamienitej Koleżanki Teresy Lempkowskiej. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie internetowej naszego Koła. Poprosił zebranych o uczczenie pamięci Zmarłych poprzez powstanie i chwilę ciszy.
________Po tym smutnym wstępie prezes serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę Stegienkę – Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Prezes dodał, że dostojni przedstawiciele władz ochockich są obecni  w ostatnim terminie przed wyborami samorządowymi i na ich ręce kieruje serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz życzył osiągnięcia jak najlepszych wyników w wyborach. Pani burmistrz serdecznie podziękowała za słowa uznania i życzyła wszystkim wszelkiej pomyślności oraz wiele satysfakcji z pracy społecznej.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Wielkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Marzena Dźwigała
kol. Wiesława Wypych
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Eugeniusz Szulfer
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol. Arkadiusz Lis
kol. Ewa Mikołajczyk
kol. Teresa Rzepnicka – Paździor
kol. Marian Paździor
kol. Paweł Specik
kol. Wiesław Stasiuk
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach o zapranie głosu został poproszony nasz kapelan ks. płk DS. Wojciech Wojno aby rozpoczął uroczyste śniadanie wielkanocne. Tenże odmówił nakazane przepisami kościelnymi modlitwy. poświęcił pokarmy, poświęcił je oraz złożył życzenia wielkanocne.
________Wydatną pomoc w przygotowaniu śniadania wnieśli: kol. Lucyna Kulińczyk, Kazimiera Makowska, Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara. Dziękujemy im bardzo serdecznie!
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w marcu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: Kazimiera Makowska, Józef Rońda, Tadeusz Ciski, Jerzy Gąska, Józef Idzikowski, Zbigniew Pułas, Grzegorz Serocki, Jan Węgierek, Stanisław Zawadka, Jan Mazur, Zbigniew Lichocki. Na wniosek Wiesławy Wypych zebrani odśpiewali wymienionym solenizantom, jubilatom i odznaczonym tradycyjne „Sto lat”.  Szczególne podziękowania i życzenia urodzinowo – imieninowe oraz toast usłyszał fundator okolicznościowego (pysznego) tortu nasz znamienity kolega Józef Kmera.

________Na zakończenie prezes zapowiedział, że następne zebranie Koła przewidziane jest na 11 kwietnia.

Do zobaczenia!

Foto: Jerzy Gąska                                                                         Opracowanie: Jan Dźwigała

Kochani!

ფფ
________Z wielkim  bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2024 r. zmarła, po ciężkiej chorobie, przeżywszy 85 lat kol. Teresa Henryka LEMPKOWSKA  c. Bolesława z d. Liwińska.    Uroczystość pogrzebowa  rozpocznie się    w dniu 15 marca br. o g. 11,30 w kościele  rzymskokatolickim przy ul. Opaczewskiej 20 w Warszawie, po  czym trumna z ciałem Zmarłej zostanie przewieziona na cmentarz przy ul. Leonidasa i złożona w mogile rodzinnej.
________Najbliższej rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia!
 Zapraszamy  do wzięcia udziału w pożegnaniu naszej Teresy.
Zarząd Koła Nr 6

por. Jan MOLO


por. Jan MOLO s. Jana
(15.01.1935 r. – 25.02.2024 r.)

________Urodził się  w Żukowicach,  gm. Nowy Korczyn, pow. buski, woj. świętokrzyskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Gliwicach, którą ukończył w 1952 r. W tym  samym roku rozpoczął pracę zawodową w budownictwie energetycznym  jako monter kotłowy na budowie elektrowni Jaworzno II. Od 1953 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował na budowach elektrociepłowni Żerań i Siekierki jako spawacz rurociągów wysokoprężnych. W latach 1963 – 1973 był przewodniczącym rady zakładowej  w Energomontażu – Północ. w tym okresie ukończył technikum mechaniczne a następnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra.
________Od 1973 do 1990 r. w przedsiębiorstwach budownictwa energetycznego pełnił funkcje: głównego specjalisty ds. pracowniczych, zastępcy dyrektora zjednoczenia i w przedsiębiorstwie budownictwa energetycznego Energobud  – zastępcy dyrektora ds. pracowniczych. W 1979 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności nauk o pracy i polityce społecznej.
________Po zaniechaniu budowy elektrowni jądrowych Żarnowiec i Klempicz n/Wartą, a w konsekwencji rozwiązaniu przedsiębiorstwa Energobud, jako generalnego wykonawcy tych inwestycji, z dniem 1 października 1990 roku, przeszedł po 41 latach pracy, na emeryturę.
________Za zasługi zawodowe w budowie elektrowni i elektrociepłowni oraz pracę społeczną został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i branżowymi:
Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi;
Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
Złotym i Srebrnym „Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”;
Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”;
Medalem ”Pro Memoria”;
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
________Kilkakrotnie mianowany na kolejne stopnie wojskowe aż do porucznika. 12 października 2019 r. został kapitanem Polskich drużyn Strzeleckich.
________Od 1994 r. przez pięć kadencji  był radnym dzielnicy Ochota, gdzie pełnił ważne funkcje przewodniczącego różnych komisji, a od 26.11.2002 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. Od marca 2002 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa dla Warszawy – Ochoty. . Dzięki jego staraniom pozyskał sponsorów na koszty renowacji miejsc pamięci narodowej: pomnika Marii Skłodowskiej – Curie, pomnika Reduta Ordona, pięciu tablic upamiętniających masowe egzekucje mieszkańców Warszawy, pomnika Bohaterów Września, tablicy poświęconej rozstrzelaniu w czasie okupacji 20 polskich obywateli przy Dworcu Zachodnim. Dzięki także jego staraniom możliwym było wybudowanie pomnika  I Prezydenta Rzeczpospolitej – Gabriela Narutowicza.
________W latach 1997 – 2010 był członkiem Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. broni Zygmunta Berlinga.
________2 lutego 2012 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
________Za patriotyczną postawę, udział w przedsięwzięciach historycznych został wyróżniony:
odznaką honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”, brązową odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz krzyżem złotym „Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Uroczystość pogrzebową uświetniła asysta wojskowa wystawiona w wyniku decyzji MON przez pułk reprezentacyjny WP .
________W imieniu zebranych pożegnał  Go prezes Koła Nr 6: „Dziś żegnamy Cię drogi Przyjacielu, Mężu, Tatusiu  i Dziadku, wspaniały kuzynie i sąsiedzie, Kapitanie Drużyn Strzeleckich i Poruczniku Wojska Polskiego!
Niech ta warszawska ziemia lekką Ci będzie! Janku będziemy Cię pamiętać i życzliwie wspominać!”

 Foto: Eugeniusz Karbowiak                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


Zebranie 8 lutego 2024 r.

________Tym razem zgromadziło się prawie 35 członkiń i członków naszego Koła. Prezes otworzył, pierwsze w tym roku, zebranie naszego Koła.
________Na początku spotkania poprosił kol. Stanisława Pieczarę, przewodniczącego Komisji Wyróżnień MZW, o wręczenie złotego krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – naszej koleżance, członkini  Zarządu Koła Nr 6 – Lucynie Kulińczyk. Zakomunikował, że na wniosek naszego Koła – kapituła złotego krzyża zasługi ZŻWP postanowiła wyróżnić za wkład pracy i aktywność społeczną naszą członkinię ZKZ ZŻWP.
________Następnie prezes poprosił o podejście do stołu prezydialnego kol. Pawła Witeckiego, który 19 lutego ukończy 60 lat życia. Z tej okazji odczytał i wręczył jubilatowi przygotowany przez naszego sekretarza specjalny dyplom ozdobny. Po wręczeniu, zebrani odśpiewali obydwojgu uhonorowanym tradycyjne „Sto Lat”.
________Po tym prezes zakomunikował, że w lutym jubilatami i solenizantami są także: kol. kol. Jacek Złotorzyński, Jacek Piórkowski, Lech Kościelecki, Romuald Młynarczuk i Wojciecha Przybyła.
________Prezes poinformował również o stanie przygotowań do podpisania umowy – porozumienia  o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Opracowanie: Jan Dźwigała                                               Foto: Andrzej Krzyziński


82.rocznica powstania AK

Rocznica wyzwolenia Warszawy


Komunikat

Ze względu na:
– stan zdrowia członków i sympatyków koła,
– zmianę kierownictwa Zarządu PKPS W-wa Ochota,
– niską temperaturę,
zebranie koła z dnia  11 stycznia  2024 roku zostaje odwołane.

Zarząd Koła

Kochani!

________Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2023 r. o g. 13,00 rozpocznie się uroczystość pogrzebowa w Sali „A” Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wójcickiego 14 w Warszawie, poświęcona naszemu Koledze płk. Januszowi Kot, który zmarł  w wieku 91 lat. Po tej uroczystości  urna z prochami zostanie przetransportowana do mogiły rodzinnej (kwatera E-VIII-3 rz.11 gr.11/12).
________Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i żalu.

 Zarząd Koła Nr 6

płk mgr inż. Janusz Stanisław KOT
(23.11.1932 r. – 06.12.2023 r.)

Szanowni Zebrani!
________Nasz Wspaniały Kolega – Janusz Stanisław Kot urodził się w Krzewacie, w gminie Olszówka, pow. kolski, w woj. poznańskim (obecnie wielkopolskie) w rodzinie kolejarskiej. Ze wzglądu na warunki okupacji niemieckiej, dopiero po wojnie rozpoczął edukację od 6 klasy szkoły podstawowej. Po ukończeniu gimnazjum uczęszczał w latach 1949-1952 do Liceum Komunikacyjnego w Warszawie na wydziale Dróg Wodnych. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Biurze Projektów „Hydroprojekt” we Włocławku na stanowisku asystenta projektanta. Trwało to bardzo krótko.
________18 listopada 1952 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojennej. W 1953 r. złożył raport z prośbą o skierowanie do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie po zdaniu egzaminu został przyjęty na fakultet wojsk pancernych, zmechanizowanych i inżynieryjnych, którą ukończył 6.08.1958 r.
________Po ukończeniu WAT został skierowany początkowo do Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, a następnie do Ośrodka Szkolenia Mechaników Samochodowych Specjalnych Lotnictwa na stanowisko zastępcy ds. szkolenia. 20 lipca 1977r. został przeniesiony do Dowództwa Garnizonu m. st. Warszawy początkowo na stanowisko starszego specjalisty oddziału samochodowego, a następnie na Szefa Oddziału Samochodowego.
18 sierpnia 1989 r. został przeniesiony w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia.
________Kol. Janusz w 1956 r. zawarł związek małżeński z ukochaną Marianną Makowską. Z tego związku zrodziły się dwie wspaniałe córki: Elżbieta i Mirosława. Niestety Jego żona zmarła przedwcześnie 16 sierpnia 2015 r., był to dla Niego ogromny szok.
________Kol. Janusz od 9.11.1992 r. do 30.06.2004 r. był pracownikiem cywilnym w Wydziale Planowania Dowództwa Garnizonu Warszawa.
W dniu 6 września 2012 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy DGW.  Za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany:
mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe aż do pułkownika włącznie,
Krzyżami Zasługi:
Srebrnym, Złotym, KKOOP oraz medalami resortowymi. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Brązowym Krzyżem ZŻWP.
________W imieniu naszych Koleżanek i Kolegów, naszych przełożonych, szczególnie płk. Tadeusza Makarewicza: Dziękuję Ci Januszu za wzorowo pełnioną służbę dla naszej Ojczyzny i Jej Sił Zbrojnych!
________Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie. Wieczny spoczynek ze swoją wspaniałą małżonką będzie waszą wspólną nagrodą! Salwa honorowa nad mogiłą i melodia „Śpij Kolego” będzie uwiecznieniem Twojego poświęcenia dla Polski.
Wszystkim osobom, które szczególnie przeżywają Twoje odejście na wieczną wartę – Panie Pułkowniku, składam serdeczne wyrazy współczucia i żalu. Będziemy o Tobie pamiętać!”
________W ostatniej drodze naszemu Koledze Januszowi Kotowi towarzyszyła wojskowa asysta honorowa, wystawiona przez Dowódcę Pułku Reprezentacyjnego WP.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała