„Barykada Września 1939”

Manifestacja patriotyczna przy „Barykadzie Września 1939” na  ul Grójeckiej (obok Hall Banacha) w dniu 8 września o g. 17,00. Udział brał nasz poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Koła (płk Jerzy Gąska, płk Romuald Młynarczuk, st. sierż. Stanisław Wajda oraz delegacja z wiązanką kwiatów.

foto: Jacek Piórkowski                                                       opracował: Jan Dźwigała

Powakacyjne spotkanie

Po wakacyjnej przerwie kolejne zebranie członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP ZŻWP przy DGW, przeprowadzono w dniu 8 września br.

Kol. Wiesia przedstawiła naszym koleżankom i kolegom swoje wspomnienia o, ,Ani”-Frani Wasyk, która niespodziewanie odeszła z naszego grona 16 lipca br. po nagłej chorobie. Ania była wspaniałą kobietą o wielkim sercu. Zarówno bliskim jak i dalszym znajomym dawała się poznać jako osoba o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięta, serdeczna i optymistycznie nastawiona do ludzi. Poniższy wiersz jest odzwierciedleniem Jej wspaniałego charakteru.

Żyłaś dobrocią  Pogodą ducha Pomoc dawałaś Każdy Cię słuchał.
Lecz, gdy umarłaś Świat się zasmucił Nie mógł uwierzyć Że już nie wrócisz.
Nie mógł uwierzyć Że Cię już nie ma Że pozostały Tylko wspomnienia.
Po Twej dobroci Po Twej miłości Po tym, że żyłaś Pełna godności.
W pamięci kadrze Tak zatrzymana Póki żyjemy Będziesz kochana.
Za swą serdeczność Oraz życzliwość Za wielką dobroć I spolegliwość.
 ROZSTAĆ SIĘ to nie znaczy ZAPOMNIEĆ!!!

Tym wierszem pożegnaliśmy naszą koleżankę ANIĘ.

 

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Wiesia Wypych

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

   W dniu 1. sierpnia 2016 r. o godz. 09.00 na ul. Filtrowej w Warszawie, pod numerem 68, przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu przez płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

     Pomimo padającego deszczu, zebrała się liczna grupa delegacji władz państwowych, kombatanckich (wyróżniali się byli powstańcy), stowarzyszeń i innych grup oraz osób prywatnych. Była skromna asysta wojskowa z trębaczem i werblistą. Dwa poczty sztandarowe dodawały świątecznej powagi. Jeden był wystawiony przez harcerzy, a drugi to był nasz sztandar z asystą: dowódca – płk Jerzy Gąska, asystent – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda. Ponadto z naszego Koła obecni byli: Janek Dźwigała – składający w imieniu Koła wiązankę kwiatów, Ela i Jacek Piórkowscy oraz Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza Ochoty, będący w składzie delegacji władz Ochoty.

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Ela Piórkowska

Pech, czy celowe działanie!!!

     Zgodnie z zaproszeniem otrzymanym z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga w dniu 21 lipca 2016 r. o g. 12,30 miała rozpocząć się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy Placu Marszałka Piłsudskiego z okazji 72. rocznicy utworzenia jednolitego, odrodzonego Wojska Polskiego.
Nasz Zarząd wytypował delegację do złożenia wiązanki kwiatów w składzie: Marzena Dźwigała, Krystyna Rek, Wiesława Wypych, Stanisław Pieczara, Andrzej Rońda, Ludwik Bender i Jan Dźwigała.

    Niestety uroczystość się nie odbyła z uwagi na brak dostępu do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie!!! Powodem oficjalnym były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Nieoficjalnie mówiło się na mieście, że Antoni Macierewicz zabronił przeprowadzenia uroczystości. W tej sytuacji część chętnych do uczczenia rocznicy udała się pod pomnik gen. Berlinga. Nasza delegacja zdecydowała, że wiązanka kwiatów zostanie złożona na Grobie Nieznanych Żołnierzy w Stanisławowie w powiecie mińskim. Tak też uczyniono.
Marzena Dźwigała i Andrzej Rońda złożyli nasze kwiaty i zapalili znicz z plakietką Koła Nr 6.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

Nazywaliśmy ją wszyscy zdrobniale – Ania.

  • Franciszka WASYK
    21.08.1935 r. – 16.07.2016 r.

       Na Starym Cmentarzu Służewieckim w Warszawie pożegnaliśmy członkinię naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
Nasza Ania urodziła się w Metelinie, w gminie i powiecie Hrubieszów. Tam tez dorastała wraz z siostrą i dwoma braćmi w rodzinie. Przeżyła okropności wojny i trudności okresu powojennego. Ukończyła szkołę średnią. Po uzyskaniu pełnoletności pracowała w hrubieszowskim PeKaeSie. Gienka – przyszłego męża i żołnierza poznała na przysiędze wojskowej. Po kilku spotkaniach zrodziła się wielka miłość, która 12 lutego 1955 r. zaowocowała zawarciem związku małżeńskiego. W ubiegłym roku obchodziliśmy w naszym Kole hucznie ich 60. Rocznicę związku. Dochowali się trojga dzieci: Małgorzaty, Andrzeja i Zbigniewa. Niestety Zbyszek przedwcześnie zmarł 5 lutego ub. roku. Byliśmy na tym pogrzebie. Ania z Gienkiem doczekali szczęśliwie siedmiorga wnucząt i czworga prawnucząt.
Do naszego Koła i Związku wstąpiła za przykładem męża 7 lipca 2011 r. Od pierwszej chwili była wzorem do naśladowania dla innych. Za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy społecznej została w 2012 roku odznaczona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w 2014 roku Brązowym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Nad mogiłą (Kwatera 4, grób 25), w imieniu członków Koła, licznie zebranej rodziny, sąsiadów i znajomych, pożegnał Ją przewodniczący komisji rewizyjnej Staszek Pieczara, a jednocześnie przyjaciel rodziny. Pożegnał Ją także sztandar naszego Koła z pocztem: dowódca – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda, asystent – mjr Jan Dźwigała. Wieniec na mogile w imieniu Koła złożyła przewodnicząca zespołu ds. kobiet – Wiesia Wypych. Świetną i profesjonalną obsługę uroczystości wykonał, współpracujący z Kołem, Dom Pogrzebowy „STYKS” z Warszawy.

Cześć Jej pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                          Opracowała: Elżbieta Piórkowska

35 lecie Mazowieckiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczenie sztandaru.

W dniach 14 i 15 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 35-lecia Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.
W dniu 14 czerwca 2016 r. poświęcono sztandar podczas mszy w intencji członków Związku i ich rodzin w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyły delegacje Zarządu Głównego ZŻWP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego  oraz przedstawiciele Kół naszego  Związku.
W dniu 15 czerwca 2016r. na placu przed teatrem „Rampa” w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Matką chrzestną sztandaru była członkini naszego Koła – kol. Wiesia Wypych.
Gwoździe do drzewca sztandaru wbijali sponsorzy, a wśród nich członkini – skarbnik naszego Koła kol. Marzenka Dźwigała.
Sztandar wręczał Prezes Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dywizji Franciszek Puchała.
Wymienione powyżej koleżanki zostały wyróżnione, otrzymując miniatury wręczanego sztandaru.

 Zdjęcia wykonała: Lucyna Kulińczyk                                                 Opracowała: Ania Kaim

Przedwakacyjne spotkanie

     W dniu 09 czerwca 2016 r. na przedwakacyjnym spotkaniu było bardzo uroczyście. W zebraniu uczestniczył sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – kol. ppłk. Henryk Jagielski.
Prezes naszego Koła rozpoczął spotkanie od powitania sekretarza MZW. Następnie zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu – kapituła Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – w uznaniu zasług oraz z okazji 90. rocznicy urodzin – wyróżniła członka naszego Koła por. Jana Niedźwieckiego„Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu dekoracji i wręczenia okolicznościowego dyplomu, od prezesa Zarządu Głównego – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, dokonał Sekretarz MZW w towarzystwie Janka Dźwigały i Staszka Pieczary. Następnie prezes naszego Koła wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wręczyli Dostojnemu Jubilatowi puchar z dedykacją od wszystkich naszych członków Koła.

Kol. Jan Niedźwiecki to jeden z ostatnich polskich kawalerzystów z okresu II wojny światowej. Urodził się 31 maja 1926 r. w Bydgoszczy. W 1933 r. zamieszkał w Chełmie Lubelskim. 10 sierpnia 1944 r. wstąpił ochotniczo do odrodzonego Wojska Polskiego, gdzie potem od razu trafił do szkoły podoficerskiej w Lublinie. Szkołę ukończył 30 września 1944 r. i został skierowany na front w składzie 1 Warszawskiej Brygadzie Kawalerii. Przeszedł z nią szlak bojowy od Wisły do Łaby. Brał udział w wyzwalaniu Warszawy oraz w bitwie o Kołobrzeg. Po jego zdobyciu i „zaślubinach z morzem” eskortował jeńców niemieckich do obozu w Łobzem. W ostatniej bitwie pod Oranienburgiem był ranny. Jednak, gdy rany się zaleczyły, powrócił na linię bojową kontynuował dalej walkę z okupantem. Swego konia nazwał „Ojciec”, na cześć swojego taty Aleksandra, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu. Po wojnie objął stanowisko instruktora w szkole podoficerskiej kawalerii w Koszalinie. W lutym 1946 r. za wzorową służbę został przeniesiony do Warszawy na stanowisko szefa szwadronu reprezentacyjnego marszałka Michała Roli – Żymierskiego. Po rozwiązaniu kawalerii w 1947 r. pełnił zawodową służbę wojskową do 12 listopada 1955 r. Z wojska został zwolniony w ramach redukcji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra). Po służbie wojskowej pracował w instytucjach państwowych (bank, MF i NIK). W sumie przepracował 57 lat. Przez wiele lat prowadził społecznie działalność wśród młodzieży i klubów sportowych. Był znakomitym maratończykiem, przebiegł ponad 80 pełnych maratonów w Polsce i za granicą, m. in. w Wiedniu, Berlinie i Nowym Jorku w 1977 r. Rozpoznawalny był po wykonywaniu „salt” przed startem do maratonów lub po ich zakończeniu. W 1975 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski, a w 2003 r. na stopień porucznika. Do naszego Związku wstąpił w 2002 r. Od kilku lat, na wniosek rodziny, przebywa w prywatnym domu opieki w Warszawie. Mimo to jest zapraszany i dowożony na nasze spotkania. Przeżywa je bardzo uczuciowo i wzniośle. Bardzo dobrze gra na harmonijce ustnej – organkach.

    Kolejną wyróżnioną osobą, która obchodziła „okrągłą” rocznicę urodzin, była kol. Maria Urbaniak. Piękną Laudację na jej temat wygłosił nasz kolega, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców – płk Stanisław Zawadka. Od członków koła otrzymała piękny puchar z dedykacją.
Następni jubilaci to małżonkowie: Maria i Andrzej Utkowscy. Otrzymali serdeczne życzenia od wszystkich obecnych, a z rąk Janka Dźwigały i Staszka Pieczary  – pamiątkowe plakietki z dedykacją.
Wśród pozostałych czerwcowych jubilatów i solenizantów biorących udział w spotkaniu byli: Joanna Zatorska – Miller, Lucyna Kulińczyk, Paweł Witecki, Władysław Jończyk, Jan Dźwigała, Emilia Borkowska, Antoni Gaj, Marek Górka.
Piękną częścią spotkania stało się ogłoszenie prezesa, że w dniu 4 czerwca 2016 r. dwoje naszych członków: Zofia Powałka i mjr Edward Binkowski w kościele katolickim w Mińsku Mazowieckiem zawarli związek małżeński. Były brawa, odśpiewane „100 lat”, szampan i soczysty staropolski tort.
Następnie prezes Koła odczytał dekret biskupa Diecezji Warszawsko – Praskiej abp. Henryka Hosera w sprawie nadania naszemu członkowi – księdzu plut. Wojciechowi Wojno – tytułu kapelana honorowych krwiodawców Diecezji Warszawsko – Praskiej. Zebrani brawami przyjęli tę wiadomość.
Dalej było bardzo wesoło. Konsumowano tort i inne ciasta oraz napoje zakupione przez solenizantów.

   Na zakończenie spotkania prezes naszego Koła życzył nam mile spędzonych dni Lata i przyjemnych wakacji! Do zobaczenia po wakacjach w dniu 8 września br.!

Foto: Marzena Dźwigała                                               Opracował: Edward Binkowski

Ach, co to był za Ślub!!

           W dniu 4 czerwca 2016 r. w Mińsku Mazowieckiem związek małżeński zawarli członkowie naszego Koła:  Zofia Powałka i mjr Edward Binkowski. Zosia przyjęła nazwisko męża. „Starszym drużbą” był nasz kolega – Andrzej Rońda. Ślubu udzielał o. cysters Korneliusz Jackiewicz. W uroczystości wzięli udział również Marzena i Jan Dźwigałowie. Jest to już kolejna para z naszego koła, która zawarła związek małżeński.

Było pięknie, dostatnio i wesoło.

Foto: Darek Binkowski                                                         Opracowała: Anna Bąk

           

Uroczyście w Kole nr 6 im. II Armii WP przy DG Warszawa

      Na uroczyste majowe zebranie naszego Koła przybył serdecznie witany sekretarz generalny Zarządu Głównego naszego Związku – kol. płk Jan Kacprzak. W eksponowanym miejscu ustawiono sztandar naszego Koła. Na początek zebrania odśpiewano „Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego”.

      Następnie przy dźwiękach sygnału wojskowego „Słuchajcie wszyscy” w uznaniu zasług dla naszego Związku niżej wymienione osoby zostały uhonorowane:
– Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą – por. Ludwik Bender, który na zebranie przybył z żoną. Odznaczony brał udział w walkach nad Nysą Łużycką i pod Budziszynem w składzie II Armii WP.
– Złotym Krzyżem ZŻWP – kol. Marzena Dźwigała i Wiesława Wypych, płk Romuald Młynarczuk oraz pchor. Józef Idzikowski;
– Srebrnym Krzyżem ŻZWP – kol. Emilia Borkowska i płk Antoni Moroz;
– Brązowym Krzyżem ŻZWP – małżeństwo: Elżbieta i st. chor. Jacek Piórkowscy, mjr Edward Binkowski, por. Dariusz Binkowski (ojciec i syn);
– Odznaką Honorową ZŻWP – kol. Lucyna Kulińczyk i Zofia Powałka, por. Józef Kmera, szer. Andrzej Rońda oraz nasz sztandarowy st. sierż. Stanisław Wajda.
Wszystkie odznaczenia i odznaki wręczył sekretarz generalny Zarządu Głównego w towarzystwie prezesa naszego Koła – Jana Dźwigały i przewodniczącego komisji rewizyjnej – Stanisława Pieczary. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się przy asyście dźwięków wojskowego trębacza z Ciechanowa – mł. chor. Bogusława Tłoczkowskiego – współpracującego stale z naszym kołem.

        Następnie kol. Zofia Powałka otrzymała z rak prezesa Koła pamiątkową plakietkę z dedykacją od wszystkich członków koła z okazji „okrągłej” rocznicy urodzin. W dalszej części uczczono imieniny: Marii Żurawik, Zofii Baka i Zofii Powałki oraz Stanisławy Pietruchy i Stanisławów: Zawadki, Kwiatkowskiego, Włodarczyka i Pieczary.

        Okolicznościowe „słowo” nawiązujące do 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz do obecnej sytuacji w Polsce i ZŻWP przekazał nam kol. płk Eugeniusz Gradoń – prezes honorowy naszego koła. Otrzymał za nie gromkie brawa i bardzo pozytywne opinie.
Dalej już było tylko wesoło. Zebrani odśpiewali jubilatom i solenizantom „Sto Lat”. A przy akompaniamencie trąbki i akordeonu wyśpiewano kilka piosenek z lat 40-tych.

Foto: Grześ Serocki i Jacek Piórkowski                                   Opracowała: Teresa Kraśniak

120. rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

        27 kwietnia 2016r., w 120. rocznicę urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy Jego pomniku, tuż przy moście Łazienkowskim po praskiej stronie brzegu Wisły w Warszawie, odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca Wielkiego Żołnierza, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, noszące Jego imię. Pomimo deszczowej pogody w uroczystości, której przewodniczył ppłk dypl. w st. spocz. Bogdan Pokrowski, wzięło udział dosyć dużo różnych delegacji. Prezes STL WP – mjr Kazimierz Rdzanek przypomniał życiorys Generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, zwłaszcza stosunku MON do żołnierzy służących w naszej armii po II wojnie światowej do 2015 r.
W asyście pocztów sztandarowych wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Siergiej Andrejew, przedstawiciel ambasady Białorusi, członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich oraz weterani drugiej wojny światowej.
       W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele naszego koła: Marzena Dźwigała, Jan Dźwigała i Andrzej Rońda, którzy także złożyli hołd Generałowi i wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

Foto: Marzena Dźwigała                                                     Opracował: Andrzej Rońda