KLIMEK Leszek

St. chor. Leszek KLIMEK s. Antoniego
(27.07.1946 r.– 11.08.2022 r.)

________Urodził się w Tomaszowie Mazowieckiem. Od 27 października 1964 r. rozpoczął odbywanie zasadniczej służby wojskowej, a po dwóch latach zawodowej. Kontynuował ją przez okres 31 lat. Pracował w narzędziowni warsztatu naprawy samochodów. Z obowiązków wywiązywał się zawsze bardzo dobrze. W tym czasie ukończył średnie wykształcenie. Za nienaganną służbę i pracę dla dobra naszej Ojczyzny był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego pasją była numizmatyka.
________Od 7.11.2008 r. do 3.12.2015 r. był członkiem naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW. Za działalność społeczną w tej organizacji został wyróżniony Odznaką Honorową Związku Żołnierzy WP oraz Brązową Odznaką „ Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że uroczystość pogrzebowa naszego Kolegi Leszka rozpocznie się 24 sierpnia o g. 10,00 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie przy Placu Zbawiciela 1, po czym urna z prochami Zmarłego zostanie przewieziona i pochowana na cmentarzu  w Sochaczewie.
________Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia i bólu.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Koła Nr 6

Zaproszenie

78. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

________O godzinie 9.00 przy ul. Filtrowej 68 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydanie rozkazu o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Swoją obecnością zaszczycili  liczni goście, w tym Kombatanci – uczestnicy wydarzeń z 1 sierpnia 1944 r.
________Ochota jest miejscem, gdzie w trakcie wojny znajdowała się konspiracyjna kwatera sztabu dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Antoniego Chruściela ps. Monter. To stąd padł rozkaz: Alarm, do rąk własnych Komendantom Obwodów. Nakazuję „W’ dnia 1 sierpnia godzina 17.00. Obwody AK podporządkowały się rozkazowi i cała Warszawa stanęła do boju o wolność i godność.
________Przeważająca siła wroga nie pozwoliła na odniesienie sukcesu polityczno-militarnego, pokazała jednak światu, że Warszawa walczy, że Armia Krajowa i inne podziemne organizacje zbrojne istnieją. Nasi dzielni przodkowie swoją krwią okupili walkę o najwyższe wartości, a My jesteśmy im winni szacunek i pamięć.
________Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęły się przemówienia, które wygłosili m.in. burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka, która w swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na pamięć o Powstańcach. Wyraziła również podziękowania tym dzielnym żołnierzom, którzy przybyli na uroczystość.
________Przewodniczący rady Dzielnicy Ochota Krzysztof Wojciechowski również wypowiedział piękne słowa o pamięci i wzruszającym momencie ciszy, który o godzinie 17.00 zaraz po ustaniu dźwięków syren, trwa w ujmującej głębi, tak wymownie poruszając serca.
________Również radny Dzielnicy Ochota oraz szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk mówił o tym wielkim czynie zbrojnym. Zwrócił szczególną uwagę na osamotnienie w walce Polaków na przestrzeni całej II Wojny Światowej.
________Na koniec byliśmy świadkami wzruszającego momentu, kiedy to uczestnik Powstania Warszawskiego, łącznik IV Obwodu Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski ps. „Mały” symbolicznie zasalutował i zameldował się swojemu przełożonemu Antoniemu Chruścielowi uwiecznionemu na tablicy, przed którą odbywały się uroczystości. Następnie Pan Bartnikowski wygłosił mowę, przypominając tamte dni.
_______Władze miasta reprezentowane były w osobach Przewodniczącej Rady Warszawy Ewę Dorotę Malinowską-Grupińską  oraz panią wiceprezydent Warszawy.
________Po przemówieniach nastał czas złożenia kwiatów. Pośród dźwięku werbla oraz przy asyście wojskowej, delegacje najwyższych urzędów państwowych, Zarząd Dzielnicy Ochota, Radni i wszystkie obecne organizacje społeczne będące na wydarzeniu, pozostawiły wieńce pod tym miejscem pamięci. Wiązankę biało – czerwonych kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła Nr 6 w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Józef Kmera i Jan Mazur.
________Nie możemy zapomnieć o 63 dniach powstańczych walk.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Opracowała: Anna Karbowiak

Zaproszenie

________Zarząd naszego Koła otrzymał zaproszenie (poniżej). Proponuję z niego skorzystać.
Pozdrawiam!
Jan Dźwigała


Kochani!

________6 lipca br. przypadnie 99. rocznica urodzin Wielkiego Polaka – prezydenta RP gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. Dla uczczenia Jego pamięci zbierzmy się tego dnia o g. 12,00 przed Jego mogiłą i zapalmy znicz.
________Pozdrawiam bardzo serdecznie – Jan Dźwigała


 

Zawiadomienie

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 czerwca 2022 r. odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 78 lat,  nasz Kolega płk mgr inż. Leszek Józef MICHALIK.
________W okresie 27.09.1962 r. – 30.09.1965 r. odbył naukę w Oficerskiej Szkole Samochodowej  w Pile. Następnie pełnił zawodową służbę wojskową w 10 pułku samochodowym i w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON do 10.07.1992 r.. W sumie służył Ojczyźnie ok. 30 lat.
________Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków żołnierskich był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, medalami resortowymi oraz awansami na kolejne stopnie wojskowe,  do pułkownika włącznie.
________W okresie  6.02.2003 r.  do 27.07. 2006 r. był członkiem naszego Kola.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się 22.06.2022 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Szewnicy g. Jadów,  po czym trumna z ciałem Zmarłego została  przewieziona i pochowana na cmentarzu miejscowym.
________W uroczystości brała udział delegacja Koła w składzie: Staszek Pieczara,  Wojtek Przybyła i Andrzej Krzyziński.
________
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia w bólu.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6

Zebranie przedwakacyjne

________9 czerwca br, przy bardzo dobrej pogodzie, zebrała się dosyć pokaźna grupa członkiń i członków naszego Koła.  Otwierając przedwakacyjne spotkanie prezes Koła podkreślił, że odbywa się ono w 41. rocznicę powstania naszego Związku i niemal w przeddzień jego zjazdu. Związek oczekuje wskazania nowych impulsów do działalności.
________Nasze Koło w ostatnich kadencjach działalność prowadziło na bardzo wysokim poziomie. Prezes wyraził wszystkim serdeczne podziękowanie za aktywność i wrażliwość społeczną. Życzył wszystkim szczęśliwych i  zdrowych wakacji, udanego wypoczynku i spełnienia marzeń.
________Zakomunikował, że w najbliższym czasie będziemy obchodzili dużo różnych urodzin i imienin. „Okrągłe” urodziny będą obchodzili: kol. Teresa Rzepnicka – Paździor i kol. Bogdan Jakubik. Niestety drugi z jubilatów na zebranie nie dotarł. W imieniu zarządu prezes – Janek Dźwigała odczytał i wręczył Teresie cudowne życzenia, które przygotował w pięknym wydaniu członek naszego koła. Obok życzeń zebrani odśpiewali Jubilatce „Sto lat”.
________Dalej odczytane zostały wszystkie osoby, które obchodzą urodziny i imieniny w czerwcu. Przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie, w miłej atmosferze spędziliśmy czas do końca spotkania.
Do zobaczenia 8 września na kolejnym zebraniu!

Foto: Andrzej Krzyziński                                              Opracowała: Joanna Zatorska – Miller


Zaproszenie

Kochani!
1. W dniu 25 maja przypada 8 rocznica śmierci gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Delegacja naszego Koła zapali znicz na Jego mogile. Chętnych zapraszam do uczestnictwa;
2. Zgodnie z ustalonym pracy w dniu 9 czerwca br. o g. 10,00 rozpocznie się przedwakacyjne zebranie naszego Koła. Serdeczne zapraszam!
Z poważaniem – Jan Dźwigała
PS. Bardzo proszę o przekazanie powyższych informacji osobom nie posiadającym łączności internetowej.

Zebranie Koła Nr 6 w dniu 12 maja 2022 r.

________Rozpoczęło się tradycyjnie, prezes Koła – Janek Dźwigała powitał serdecznie przybyłych gości, przedstawicieli władz Dzielnicy Ochota w Warszawie:
– panią Dorotę STEGIENKĘ – burmistrzynię,
– pana Sławomira UMIŃSKIEGO– zastępcę burmistrza;
– panią Barbarę LASZCZKOWSKĄ – radną Rady Dzielnicy Ochota;
– pana Mariusza TWARDOWSKIEDO – koordynatora ds. kombatantów;
– pana Michała GĄBKĘ – fotografa hobbystę, współpracownika koordynatora.
________Po tym prezes zakomunikował smutną wiadomość, że w dniu 3 maja br. odszedł, przeżywszy 90 lat,  nasz przesympatyczny Kolega chor. Eugeniusz WASYK. Dokładniejsze dane w tej sprawie opublikowane są na naszej stronie internetowej. Na propozycję przewodniczącego zebrania wszyscy powstali i uczcili chwilą ciszy pamięć Zmarłego.
________Następnie prezes poinformował, że w związku z 77 rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie nasi członkowie wzięli udział w patriotycznej manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 8 maja. Między innymi poczet ze sztandarem naszego Koła w składzie: płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent. Ponadto w składzie delegacji Stowarzyszenia Pamięci Ludowego Wojska Polskiego udział wzięła kol. Jadwiga ŁUCZAK.
________Prezes przypomniał zebranym, że w dniu odbywania zebrania przypada 96 rocznica wojskowego zamachu majowego, zorganizowanego przez Józefa Piłsudskiego, w którym zginęło 379 osób a około 1000 zostało rannych.
________Na prośbę prezesa zebrani uczcili pamięć poległych Polaków w II wojnie światowej i w zamachu majowym poprzez powstanie i chwilą ciszy.
________W kolejnym punkcie I wiceprezes Koła Nr 6 i przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu  Wojewódzkiego naszego Związku – kol. Stanisław PIECZARA odczytał postanowienie kapituły krzyża „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” z dnia 8 marca 2022 r. o przyznaniu panu Mariuszowi TWARDOWSKIEMU złotego krzyża „ Za Zasługi dla ZŻWP” za duży wkład pracy związanej z honorowaniem kombatantów, propagowaniem ich dokonań oraz za współpracę z naszym Kołem.  W towarzystwie prezesa Koła dokonał aktu dekoracji.
________Po tym  zabrał głos pan Mariusz, serdecznie dziękując za wysoką ocenę i wyróżnienie. Na prośbę pani burmistrzyni wszyscy zebrani pozowali do grupowej fotografii. Gratulacje, w imieniu władz dzielnicy, złożyła pani Dorota Stegienka.
_______Prezes Koła poinformował, że w dniu 1 maja 80-te urodziny obchodził członek Koła, zasłużony pilot – kol. Jerzy PACZEŚNIAK. Z tej okazji wykonano pisemne, piękne życzenia.
_______Dalej były toasty urodzinowe i imieninowe. Za przygotowanie zebranie wyrażamy serdeczne podziękowanie koleżankom; Wiesławie WYPYCH i Kazimierze MAKOWSKIEJ.
Do zobaczenia 9 czerwca br.!

Foto: Andrzej Krzyziński                                                Opracowanie: Jan Dźwigała


77. rocznica

________77 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRR.
________Z okazji rocznicy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem m.in. szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karoliny Zioło-Pużuk, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i środowisk kombatanckich.
________Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i parlamentu złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a okolicznościowy list marszałek Sejmu Elżbiety Witek do uczestników uroczystości  odczytał wicemarszałek Zgorzelski.
________W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele naszego Koła:
– poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent;
Jadwiga ŁUCZAK w składzie delegacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego do złożenia kwiatów.

Opracował: Jan Dźwigała


Wasyk Eugeniusz

___chor. Eugeniusz WASYK
( 07.08.1931 r. – 03.05.2022 r.)

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że  odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 90 lat,  nasz Kolega  Eugeniusz WASYK  s. Bolesława.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła  się 11 maja 2022 r. o g. 10,30, w Kościele  pw. św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 , 02-768  w Warszawie, po czym urna z prochami  Zmarłego została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym Warszawa Służewiec (kwatera 4 gr. 25) . W imieniu uczestników pogrzebu, zwłaszcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW, nad grobem pożegnał Go Staszek Pieczara. Oto niektóre jego fragmenty wystąpienia:
________„3 maja 2022 r. przestało bić serce st.chor.szt. Eugeniusza Wasyka, wspaniałego   żołnierza i kolegi, otwartego dla ludzi i przyjaciół, ale także i dla tych, którzy różnili się z nim opinią i zdaniem.
________Chorąży Wasyk urodził się 7 sierpnia 1931 r. w Wydmusach pow. Ostrołęckim gm. Myszyniec w rodzinie chłopskiej. Podczas okupacji jako kilkunastoletni chłopiec współpracował z działającymi na ziemi kurpiowskiej partyzantami informując ich o ruchach i akcjach żołnierzy niemieckich. W 1951 r. zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej, po ukończeniu której pozostaje w służbie zawodowej. Chor. Eugeniusz Wasyk  był żołnierzem cenionym za profesjonalizm, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, lojalność wobec przełożonych i dbałość o podwładnych. Służbę zawodową zakończył w 1987 r. i został przeniesiony w stan spoczynku.
________Za osiągnięcia w służbie został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP.
________11 stycznia 2007 r. wstępuje do Koła nr6 ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa aktywnie biorąc udział w działalności Związku. W uznaniu jego wkładu w rozwój Związku zostaje wyróżniony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem ZŻWP.

Żegnaj drogi przyjacielu!  Spoczywaj w zasłużonym spokoju!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6


____