MZW – spotkanie – pilne !!! –

Szanowni Koledzy.

Informuję, że w dniu 11 października br o godz. 18.00 w budynku Oxford Tower przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od ul. Nowogrodzkiej) odbędzie się spotkanie organizowane przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Celem działania Komitetu jest przedłożenie pod obrady Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin. w jej obecnym brzmieniu, przede wszystkim w zakresie usunięcia z niej zmian wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszam do wzięcia udziału.

Pozdrawiam – Andrzej Sawicki – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki

Zmarł – ppłk. Krzysztof Turski

Ppłk Krzysztof TURSKI   (28.01.1944 r. – 03.10. 2017 r.)

Urodził się w Warszawie z ojca Kazimierza i mamy Janiny, tu spędził dzieciństwo. W 1963 r. Wstąpił do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile Po jej ukończeniu, będąc oficerem, pracował i służył między innymi w 12 pułku samochodowym, 10 pułku samochodowym oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (przemianowanym na Dowództwo Garnizonu Warszawa), gdzie po 32 latach zakończył służbę. Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie 1 czerwca 2006 r. do 3 lutego 2011 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnował z członkostwa.

Uroczystość pogrzebowa  naszego Kolegi rozpoczęła się w dniu 7 października 2017 r. o godz. 12,00, w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku przy Placu Tysiąclecia 14. Następnie urna z prochami Zmarłego została przewieziona i złożona w grobie rodzinnym na miejscowym Cmentarzu Parafialnym Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Bielińskiego.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła liczna delegacja z udziałem pocztu sztandarowego z Koła Nr 6 z asystą w składzie: mjr Edward Binkowski – dowódca, st. chor. szt. Jan Mazur – asystent i st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy oraz  współpracującymi z naszym Kołem osobami: trębacz – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski i werblista – mł. chor. Mirosław Sosnowski. Kwiaty od naszego Koła złożyli: mjr Jan Dźwigała – prezes i Wiesia Wypych – członkini zarządu. W pogrzebie uczestniczył były dowódca 10 wpsam – płk Andrzej Opioła. Cześć Jego pamięci!

Zmarły nasz Kolega pozostawił w nieutulonym żalu żonę Wiesławę oraz córkę – Dorotę z rodziną, Całej rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Foto : Marzena Dźwigała                                                     Opracował: mjr Zbigniew Lichocki

Zmarł – st. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI

 St. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI
(2.01.1944 r. – 1.10. 2017 r.)

Urodził się w Mikułowicach, gmina Wojciechowice, powiat opatowski z ojca Stanisława i matki Marii. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową pełnił w okresie 21.10.1963 r. do 31 maja 1998 r., w tym kilka lat w 10 warszawskim pułku samochodowym. Od 5 kwietnia 2012 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Za aktywną postawę został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”. Był bardzo aktywnym członkiem Polskiego Związku Działkowców, miał działkę w zespole ogrodowym ROD „RAKOWIEC”. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie przedwcześnie. Pochowany został w rodzinnej mogile w Wojciechowicach.
„Cześć Twojej Pamięci!”

Najbliższym Zmarłego składam w imieniu wszystkich członków Koła wyrazy serdecznego współczucia – Prezes Koła – Jan Dźwigała.

Pilne Info !!! – termin zebranie 12.10.2017 r_ g.10,00

Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
przy Dowództwie Garnizonu Warszawa
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 15 lok. 4

Warszawa, dnia 29 września 2017 r.

                                                Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Jak co roku, Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW jest jednym z organizatorów obchodów 74. rocznicy bitwy pod Lenino. Tegoroczny program obchodów przewiduje:

  1. Okolicznościowe zebranie Koła, które rozpocznie się w dniu  12 października br. o g. 10,00 w lokalu Oddziału Warszawskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 120;
  2. O godz. 13,00 – uroczystość przed  Pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu przy ul. gen. Andersa 13 w Warszawie.

Serdecznie zapraszam!

   Z wyrazami szacunku – Jan Dźwigała –prezes zarządu Kola Nr 6

                                        

Zebranie – wrzesień 2017

     W dniu 14 września g. 10.00 przeprowadzono kolejne powakacyjne zebranie członków naszego Koła Nr 6 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Zebranie otworzył Prezes Koła – mjr Jan Dźwigała. Na wstępie serdecznie przywitał gości: płk. Kazimierza Wtorka – prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga oraz pana Mariusza Twardowskiego – koordynatora ds. kombatantów zarządu dzielnicy Ochota.
Następnie prezes Koła wymienił osoby, które odeszły od nas w okresie przerwy wakacyjnej: – 25 czerwca zmarła Anna Wiklińska – żona zmarłego w maju naszego kolegi, Teodora; – 16 lipca zmarł nagle nasz kolega – ppłk Andrzej Nowacki; – 9 sierpnia zmarła Krystyna Wróbel – żona naszego kolegi Henryka; – 24 sierpnia zmarł płk dypl. Franciszek Wilk (m. in. dowódca pułku ochrony i regulacji ruchu WSW i szef sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa). Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych.

W dalszej części zebrania Prezes Koła poprosił płk. Kazimierza Wtorka o zabranie głosu, który poinformował, że Kapituła STLWP postanowiła odznaczyć płk. dypl. Tadeusza Makarewicza Honorowym Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP i udekorował go tym Krzyżem. W uzasadnieniu podał, że płk Makarewicz jest uczestnikiem walk na szlaku bojowym od Lenino do Berlina, ranny pod Kołobrzegiem. Zebrani brawami na stojąco przyjęli fakt odznaczenia naszego byłego dowódcy. Następnie mjr Edward Binkowski wręczył listy gratulacyjne od Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z okazji Dnia Kombatanta płk. dypl. Tadeuszowi Makarewiczowi i por. Ludwikowi Bender.

W dalszej części zebrania Prezes Koła poinformował o jubilatach i solenizantach z minionych dwóch miesięcy. Główną jubilatką tego okresu była kol. Halina Hawełka, która 16 lipca ukończyła 90 lat życia. W związku z tym, na wniosek zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego naszego Związku postanowiła nadać jubilatce Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara – członek prezydium MZW, wiceprezes naszego Koła. Z kolei kol. Edward Binkowski – członek prezydium MZW, sekretarz naszego Koła wręczył jubilatce list gratulacyjny od prezydium Zarządu Głównego naszego Związku, a kol. Wiesława Wypych – członkini Zarządu Koła, w kilku słowach przypomniała nam życiorys jubilatki.
„Nasza koleżanka Halinka Hawełka w lipcu obchodziła 90. urodziny. Na świat przyszła w Sokołach w woj. białostockim, obecnie podlaskim. Mama – Anna Kalińska z d. Ożarowska I voto Zubert – prowadziła sklep spożywczy. Tata – Władysław Zubert był komendantem policji w Sokołach, zmarł, gdy Halinka miała półtora roku. W 1930 r. mama z Halinką przeprowadziła się do Łomży i wyszła ponownie za mąż. Tutaj Halinka dorastała i zdobyła powszechne wykształcenie. Dobrze pamięta okropności wojny. Wraz z rodzicami i przyrodnim rodzeństwem (Celiną i Lucjanem) wyjechała do wsi Ołdaki, obecnie gm. Rzekuń, pow. Ostrołęcki. Tam pracowała w gospodarstwie rolnym, pomagała też przy kopaniu okopów. Mama ukrywała ją w stodole, aby Niemcy nie wywieźli ją na roboty. Wojna przerwała jej naukę. Dopiero jako 18- latka kontynuowała naukę w gimnazjum. Małą maturę zdała w 1950 r. w Białymstoku. Następnie ukończyła w Krakowie studium nauczycielskie o kierunku gastronomicznym. Pierwszą pracę rozpoczęła w Szkole Gastronomicznej w Supraślu w 1951 r. W mieście tym poznała Tadeusza Hawełka z którym w 1953 roku zawarła związek małżeński. Oboje zamieszkali w Stargardzie Szczecińskim gdzie mąż – oficer został skierowany do służby w tym garnizonie. Tam urodziło się im dwóch synów: Andrzej w 1954 r. (zmarł w 2016 r.) i Jacek w 1957 r. W okresie studiów męża w Wojskowej Akademii Technicznej rodzina przeprowadziła się do Warszawy. W tym okresie doskonale pełniła role matki i żony żołnierza.
W 1961 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 150 na Bernerowie (obecnie Bemowo) w Warszawie na stanowisku kierowniczki świetlicy. Na emeryturę przeszła w 1996 r, ale pracowała jeszcze w bibliotece szkolnej przez okres 2 lat. W 1998 r. zmarł jej mąż. Była i jest pedagogiem wielu pokoleń. Dała się poznać jako wspaniały nauczyciel – wychowawca. Praca z dziećmi była jej pasją. Wyróżniała się osobowością. Chętnie dzieliła się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, serdeczna i elegancka. Wyróżniała się piękną fryzurą, butami na wysokim koturnie i dominującymi kolorami w strojach: błękit, granat i biel. Jest wzorem dobrego, szlachetnego człowieka. Od 10 lutego 2011 r. jest członkinią naszego Koła i ZŻWP. Dotychczas Kapituła Zarządu Głównego nadała jej Odznakę Honorową ZŻWP i Brązowy Krzyż ZŻWP. Dziś została udekorowana Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.”
Po tych słowach kol. Wiesia Wypych wręczyła jubilatce w imieniu członków naszego Koła pamiątkę z dedykacją. Następnie wniesiono piękny urodzinowy tort zakupiony przez jubilatkę – Halinkę, a zebrani tradycyjnie odśpiewali Jej „Sto lat”. Dalsza część zebrania kontynuowana była przy kawie, herbacie i ciastku fundowanym przez pozostałych jubilatów i solenizantów.

      W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich Zarząd Koła uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wpłacania składek członkowskich na rachunek bankowy naszego skarbnika Marzeny Dźwigała – Nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0001 4815 4149. Wysokości składki taka sama jak w roku ubiegłym, lub  prosimy kontaktować się ze skarbnikiem – tel. kom. 660 739 746.

Edward Binkowski – sekretarz zarządu Koła.

XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP

Obradujący, w dniach od 27 do 28 czerwca 2017 r. we Włocławku, XI Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dokonał oceny działalności Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017, wytyczył nowe obszary działania oraz wybrał władze naczelne Związku na kadencję 2017-2021 wypełniając statutowe cele i zadania.

27 czerwca br. w I części Zjazdu było wystąpienia Prezesa Związku gen. dyw. dr Franciszka Puchały. Pozytywną ocenę pracy Zarządu Głównego ZŻWP przekazały: Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński. Delegaci dali wyraz swojej aprobaty dla działań ustępującego Zarządu, poprzez przyjęcie sprawozdania ustępujących władz naczelnych i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Jednak najważniejszym zamierzeniem roboczej części Zjazdu było przeprowadzenie wyborów do władz naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Obowiązki Prezesa Związku zostały powierzone płk. Markowi Bielcowi.
Zarząd Główny będzie pracował w składzie: płk Jan Kacprzak – Sekretarz Generalny ZG, płk Stanisław Kalski – Wiceprezes ZG ds. obronnych i bezpieczeństwa, płk Henryk Budzyński – Wiceprezes ZG ds. społecznych, płk Miłosz Biały – Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Adam Spychalski – Wiceprezes ZG ds. ekonomicznych/skarbnik ZG oraz kmdr Bożena Szubińska, mjr Tadeusz Buzuk, płk Marian Dąbrowski, ppłk Romuald Detmer, ppłk Zbigniew Drozdek, mjr Zygmunt Jeliński, płk Zdzisław Jordanek, ppłk Tadeusz Kosiński, płk Józef Kosno, płk Andrzej Kowalczyk, płk Zygmunt Maciejny, ppłk Janusz Marciniak, kpt. Sławomir Mańkowski, płk Józef Mól, płk Józef Mroczka, st. chor. sztab. Andrzej Ossowski, por. Jerzy Pantak, kpt. Andrzej Pawlak, gen. bryg. Bronisław Peikert, płk Franciszek Piecuch, płk Lech Pietrzak, płk Andrzej Sawicki, ppłk Czesław Tomaszewski, ppłk Janusz Zajdzik i ppłk Edward Zaremba.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kmdr Eugeniusz Konarski – Przewodniczący, ppłk Czesław Hebda – Wiceprzewodniczący, ppłk Romuald Idzikowski – Sekretarz oraz ppłk Arkadiusz Cieślik, kpt. Andrzej Dyktyński, ppłk Henryk Kania i płk Adam Kęstowicz.
Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: ppłk Grzegorz Niski – Przewodniczący, płk Zygmunt Klupiński – Wiceprzewodniczący, mjr Roman Rumak – Sekretarz oraz ppłk Albin Kłodnicki, st. chor. sztab. Zdzisław Orluk, por. Marian Peters, płk Andrzej Piętak i płk Gerard Przewoski.

Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja programowa dotycząca działalności Związku w minionym okresie. Była ona bardzo owocna oraz twórcza, która pozwoliła dokonać oceny dotychczasowych prac i dokonań ustępującego Zarządu oraz wskazała potrzebne Związkowi działania i kierunki aktywności w nowej kadencji. W wypowiedziach nie zabrakło także głosów krytycznych pod adresem sprawozdania, a także niektórych aspektów działalności Zarządu Głównego. Podsumowaniem obrad zjazdowych było przyjęcie uchwały programowej, która wytycza kierunki i obszary aktywności X Kadencji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w szczególności Zarządu Głównego, a także apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej i innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
Wystąpił również nowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec, który po podziękowaniu delegatom za okazane zaufanie powiedział m.in.: „Apeluję do wszystkich działaczy związkowych, aby w tych skomplikowanych czasach dołożyli starań, działając w ramach Statutu Związku i obowiązujących przepisów prawnych, żeby problemy i interesy naszej społeczności żołnierskiej prezentować i omawiać wszędzie gdzie można, a głównie w naszych Kołach. Tylko silna więź nas wszystkich pozwoli na osiągnięcie sukcesów satysfakcjonujących nas wszystkich. Teraz musi nastąpić czas wdrażania zamierzeń wytyczonych przez XI Zjazd ZŻWP, co wymagać będzie ogromnej mobilizacji i determinacji nie tylko naszej społeczności związkowej. To stanowi, nade wszystko, o przełomowym znaczeniu tegoż Zjazdu w historii Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w budowaniu jego lepszej przyszłości”. 

Nowy adres:
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa,
tel. 727 008 000, 727 008 001, 727 008 002.
O
rganizacja pożytku publicznego –  KRS 0000141267

Opracował: Edward Binkowski

08 wrzesień 2017

W dniu 08 września 2017 r. (piątek) o godzinie 17,00 w miejscu zbiegu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej,, gdzie w 1939 roku stała historyczna barykada, odbyła się ogólnowarszawska uroczystość patriotyczna upamiętniająca bohaterską obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku. Tutaj 8 września 1939 roku po południu, obrońcy stolicy odparli pierwszy atak czołgów niemieckiej 4 Dywizji Pancernej. Dywizja ta, w pierwszych dniach wojny przebiła się przez polskie linie pod Częstochową i przez Piotrków Trybunalski w ciągu ośmiu dni zdołała dotrzeć do przedmieść Warszawy. Jednak dzięki odwadze i ofiarności obrońców Ochoty cztery niemieckie czołgi zniszczono, a pozostałe wycofały się, co nie przeszkodziło hitlerowskiej agencji prasowej wysłać w świat fałszywego komunikatu o „zdobyciu tego dnia polskiej stolicy”. Kolejne ataki, poprzedzone nawałą artylerii i wieloma nalotami Luftwaffe, jeszcze silniejsze, powtórzyły się następnego dnia. 9 września rano dwa pułki czołgów dywizji uderzyły na miasto od strony Ochoty, Rakowca i Szczęśliwic. Zawzięta obrona zakończyła się przed południem powstrzymaniem, a następnie odrzuceniem napastników. Nie było to jednak łatwe – pojedynczym niemieckim wozom pancernym udało się przebić aż do ulicy Niemcewicza zanim zostały zniszczone przez obrońców. W sumie na Grójeckiej i placu Narutowicza pozostało kilkadziesiąt wraków hitlerowskich czołgów. 4 Dywizja Pancerna, powstrzymana i osłabiona wycofała się i skierowała w rejon Bitwy nad Bzurą. Skuteczna obrona Warszawy na barykadach przy Opaczewskiej trwała aż do kapitulacji miasta do 27 września 1939 roku.
Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia symbolicznego znicza pamięci. Wartę honorową przy pomniku Barykada Września 1939 roku zaciągnęli żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa i harcerze z hufca Warszawa-Ochota. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m. in.: burmistrz dzielnicy Ochota i  prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Apel Pamięci poprowadził oficer z Komendy Garnizonu Warszawa.
Uroczystość zakończyła się oddaniem salwy honorowej przez kompanię honorową oraz złożeniem wieńców, wiązanek i kwiatów przy pomniku Barykada Września 1939 roku przez uczestniczące w uroczystości delegacje. Kwiaty były składane pod środkową częścią pomnika „Barykada Września” mając od strony lewej część pomnika z datą 08-IX, a od strony prawej część pomnika z datą 27-IX.
W uroczystości tej udział wzięła nasza delegacja, która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem oraz dokonała wpisu do Księgi PamiątkowejSkład delegacji: Edward Binkowski – sekretarz zarządu naszego Koła 0raz Krystyna Rek, Zofia Binkowska i Arkadiusz Lis – członkowie naszego koła.

Opracował: Edward Binkowski                                                         Foto: Arkadiusz Lis 

Zmarł płk dypl. Franciszek Wilk

W dniu 24 sierpnia 2017 roku zmarł przeżywszy 69 lata – płk dypl. Franciszek Wilk  – Wieloletni dowódca pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz szef sztabu – zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00, w Domu Pogrzebowym sala „A” na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po której odprowadzono Zmarłego na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.
Cześć Jego pamięci!


Najbliższym Zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia i otuchy.
Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW.

Apel ZG ZŻWP – klęska żywiołowa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  W związku z klęską żywiołową, która dotknęła mieszkańców Pomorza, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogłasza zbiórkę środków finansowych na pomoc dla poszkodowanych. Kwoty darowizny należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Głównego 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055,  z dopiskiem POSZKODOWANI. 

Zebrane środki zostaną przekazane poszkodowanym po konsultacjach z władzami samorządowymi. Prosimy o rozpropagowanie tej akcji wśród członków Związku.

Prezes Koła Nr 6 – Jan Dźwigała

Powiązania z Rosją

Dlaczego ani Szydło, ani Kaczyński, ani prezydent Duda nie zażądali w dalszym ciągu od Macierewicza wyjaśnienia wszystkich, tak licznych, faktów świadczących o związkach ministra z Moskwą?

dowiedz się więcej – wejdź na stronę:

 https://opinie.wp.pl/slawomir-sierakowski-czy-kontroluje-nas-rosja-6156167440934529a

Sekretarz Koła.