Zebranie sprawozdawczo – wyborcze – 09 02 2017r.

W dniu 09 lutego o g. 10.00 w sali Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Koła nr 6.

Foto: Grzegorz Serocki

 

Zmarła Regina Makarewicz – 01 2017r.

W dniu 28.01.2017 r. zmarła  Regina Makarewicz – Żona naszego kolegi – płk. Tadeusza Makarewicza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 07 lutego o godz. 12.00 w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej 13/15. Następnie trumna z ciałem Zmarłej została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej.
W uroczystości brał udział poczet sztandarowy Naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Jan Dźwigała

Odszedł na wieczną wartę – 01 2017r.

Z głębokim żalem i smutkiem informuję, że po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy niespełna 71 lat, zmarł nasz Wspaniały Kolega, członek Koła Nr 6 – Janek Mędzela. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 23 stycznia 2017 roku o g. 13.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Kościelnej 48 w Wołominie, po czym pochowane na miejscowym cmentarzu przy ul. Aleja Niepodległości. W tej smutnej w ostatniej drodze (uroczystości pogrzebowej) Janka uczestniczyła duża grupa członków naszego Koła nr 6.

 ST. CHOR. SZT. JAN MĘDZELA  (14. 1946 r. – 16.01.2017 r.)

urodził się w miejscowości Siedleczka, obecnie gmina Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie z ojca Władysława i mamy Stanisławy. Jego tata został zabity na robotach przymusowych w Niemczech. Janek miał dwóch braci, jeden z nich nie żyje. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości urodzenia. Potem wyjechał do cioci we Wrocławiu, gdzie ukończył szkołę samochodową. 20 października 1965 r. został wcielony do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym. Po jej ukończeniu został powołany najpierw do nadterminowej, a następnie do zawodowej służby wojskowej. Na początku służby był elektromechanikiem samochodowym, później dowódcą drużyny – starszym mechanikiem samochodowym, długoletnim szefem kompanii remontowej, a przez ostatnie pięć lat dowódcą plutonu. Jako jeden z nielicznych żołnierzy, całą 32. letnią służbę przepracował w 10. WPSam. Zaszczytną służbę zakończył 30 września 1997 r. Cieszył się ogromnym szacunkiem wśród żołnierzy i pracowników wojska. Za nienaganną służbę i pracę był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był nieocenionym działaczem społecznym.
W dniu 5 kwietnia 2007 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Za pracę dla naszego Związku otrzymał m. in. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Bardzo długo i skutecznie opierał się ciężkiej chorobie. Niestety w dniu 16 stycznia br. nastąpił kryzys i zgon.

W dniu 23 stycznia br. mieliśmy zaszczyt pożegnać, znamienitego żołnierza 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, w wołomińskiej świątyni i na wołomińskim cmentarzu. Uczestnikami pogrzebu były najbliższe osoby: żona, synowie, synowe i wnuczęta, sztandar naszego Koła z gronem przyjaciół oraz koleżanek i kolegów, wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki, delegacja 10. WPSam, sąsiedzi oraz dalsza rodzina i kapelan naszego Koła – ks. plut. Wojciech Wojno

Żegnaj Kolego Chorąży, żegnaj Janku, żegnaj dziadku, żegnaj Tatusiu, żegnaj Mężu! Odchodzisz na wieczną wartę. Niech Ci ta wołomińska ziemia lekką będzie. Śpij w spokoju!

Cześć Twojej pamięci!

Foto: Edward Binkowski i Grzegorz Serocki                                                  Opracował: Jan Dźwigała        

Uroczyste spotkanie – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 17,00 –  w sali Kinowo – Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Belwederskiej 25, odbyło się uroczyste spotkanie związane z 72. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej połączone z uroczystym koncertem.

Gości przywitał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev. Ze szczególną atencją przywitał kombatantów II Wojny Światowej. Gości pozdrowił również prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód mgr Józef Bryll, podkreślając zasługi kombatantów w tym, że od 72 lat dzięki ich bohaterstwu możemy żyć w pokoju. Przed koncertem zabrał też głos płk Roman Orłowski, który przypomniał zebranym przebieg walk 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej o wyzwolenie Warszawy i stworzenie warunków do zdobycia Berlina.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w spotkaniu uczestniczyli: Zofia i Edward Binkowscy, Krystyna Rek, Joanna Zatorska-Miller i Andrzej Rońda.

Foto: Edward Binkowski                                                               Opracowała: Zofia Binkowska

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 14,00 w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy delegacje udały się na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Żwirki i Wigury) , gdzie odbyła się uroczystość składania wieńców, wiązanek i kwiatów. Odegrano dwa hymny: Polski i Federacji Rosyjskiej, a wejście i odprowadzenie sztandarów odbyło się na tle rosyjskiej pieśni wojennej „Wstawaj strana agromnaja, wstawaj na smiertnyj boj”.

Mjr Rdzanek w swoim wystąpieniu podkreślił udział żołnierzy Armii Radzieckiej w wyzwoleniu Polski, które to pochłonęło około 600 tysięcy czerwonoarmistów poległych na naszej ziemi.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę pod pomnikiem złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Zofii Binkowskiej, Krystyny Rek i Ludwika Bender. Po złożeniu wieńców i komendzie kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom salutując sztandarami.

Foto: Edward Binkowski                                                          Opracował: Zofia Binkowska

Przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii WP – 2017 r.

        

W dniu 17 stycznia br. w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Skwerze przy ul. Andersa  13 przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego o godz. 12,00 odbyła się uroczystość upamiętniające tę rocznicę. Nasze Koło Nr 6 ZŻWP reprezentował poczet sztandarowy  w składzie: płk Jerzy Gąska, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara i płk Romuald Młynarczuk.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP mjr inż. Kazimierz Rdzanek rozpoczął swoje przemówienie od przywitania gości szczególnie serdecznie pozdrawiając obecnych kombatantów II Wojny Światowej w tym również wyzwolicieli Warszawy i zdobywców Berlina, kmdr. prof. Józefa Czerwińskiego, kmdr. Henryka Kalinowskiego, płk dr hab. Ryszarda Sobierajskiego, płk dr Czesława Lewandowskiego, płk. Zygmunta Bąka, płk. Tadeusza Tarkowskiego i por. Eugeniusza Kuleszę. W swoim wystąpieniu mjr Rdzanek przypomniał historię walk 1 Armii Wojska Polskiego o wyzwolenie Warszawy po czym poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć żołnierzy poległych podczas walk o wyzwolenie stolicy. Trębacz zagrał sygnał „Śpij kolego”.
Następnie
 Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – płk  Ryszard Sobierajski udekorował sztandar Stowarzyszenia Tradycji LWP medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”.
Natomiast Prezes kapituły medalu „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Tradycji LWP” – płk Roman Orłowski wręczył Honorowe Krzyże LWP „Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP”, które otrzymali: płk dr Ryszard Sobierajski, kmdr dr Henryk Kalinowski, mjr Jan Dźwigała, mgr Józefa Brylla i mgr Ryszarda Tomalaka.

Następnie głos zabrał mjr Jan  Dźwigała – prezes Koła Nr 6. Odczytał on uchwały Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP, podpisane przez Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę, na mocy których Kapituła postanowiła nadać „Złote Krzyże Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
1. Sztandarowi Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga;
2. Prezesowi Warszawskiej Organizacji Stowarzyszenia Tradycji LWP – płk. Kazimierzowi Wtorkowi.
Aktu dekoracji dokonał sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP    – ppłk Henryk Jagielski.

Po dekoracji nastąpiło składanie wieńców i wiązanek przed pomnikiem Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego przy łoskocie werbli. W imieniu Naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Wiesławy Wypych i Zofii Binkowskiej. Po złożeniu wieńców i komendzie prowadzącej uroczystość kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego salutując sztandarami. Podczas marszu pobrzmiewała melodia pieśni żołnierskiej „Oka”.

Sztandar Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zostanie udekorowany Honorowym Krzyżem Zasługi dla Ludowego Wojska Polskiego przez Prezesa Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 09.02.2017r.

Foto: Marzena Dźwigała                                                             Opracował: Edward Binkowski

ZEBRANIE – STYCZEŃ 2017r.

12 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie odbyło się pierwsze w 2017 roku zebranie członków naszego 6 Koła. Frekwencja była dosyć dobra. Negatywny wpływ na nią miała znaczna liczba chorych naszych członków. Po otwarciu zebrania nasz prezes – Janek Dźwigała poinformował, że w dniu 11 grudnia ub. roku zmarł niespodziewanie członek naszego Koła, wieloletni skarbnik – st. chor. szt. w st. spocz. Mirosław Hajduk. Skrót życiorysu i relacja z pogrzebu znajduje się na stronie internetowej Koła. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Mirka. Cześć Jego pamięci!

Następnie Prezes Naszego Koła powitał przybyłych na nasze zebranie gości:
– Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pamięci Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – płk. w st. spocz. Kazimierza Wtorka;
– Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Ochota – pana Grzegorza Wysockiego;
– Koordynatora w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Ochota ds. Kombatantów – pana Mariusza Twardowskiego.

Zarówno pan Wysocki jak i nasz prezes skupili się na przekazaniu wszystkim członkom Koła i ich rodzinom serdecznych życzeń noworocznych. Dalej Prezes zaprosił wszystkich na obchody 72. rocznicy wyzwolenia Warszawy planowanych na 17 stycznia.
W dalszej części zebrania przedstawiono solenizantów, którzy w styczniu obchodzą urodziny i imieniny (Marzena Dźwigała, Teresa Lempkowska, Wiesława Wypych, Wiesław Jóźwik, Kazimierz Kamiński, Adam Kwiecień i Stanisław Pieczara, Mieczysław Krop, Arkadiusz Lis, Mieczysław Mosakowski i Paweł Specik).
Spośród wymienionych szczególne życzenia i prezent z dedykacją od wszystkich członków Koła otrzymała z rąk przewodniczącego komisji rewizyjnej Koła, a jednocześnie członka Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – nasza „skarbniczka” – Marzenka Dźwigała, która w styczniu obchodzi „okrągłe” urodziny.
Dzięki licznemu gronu fundatorów – mieliśmy znakomity słodki poczęstunek z szampanem. Przy śpiewach czas upływał bardzo sympatycznie.

Kol. Wiesia przekazała dla wszystkich:
Na wszystkie dni Nowego Roku, życzę Wam wiary w sercu i światła w mroku, abyście jednym krokiem mijali przeszkody. Byście czuli się silni i wiecznie młodzi. Niechaj Nowy Rok darzy Was dobrym zdrowiem, aura pogodą, natura humorem, a ludzie sympatią.

A do życzeń dołączyła wiersz – Wiesławy Szymborskiej„Oda do starości”

Co to za życie bywa w MŁODOŚCI !?
Nie czujesz serca …wątroby …kości …
Śpisz jak zabity, popijasz gładko …
i nawet głowa boli cię rzadko.
Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY!
Odsłania życia urok wspaniały …
Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz…
Rwie Cię w kolanach, na schodach sapiesz …
Serce jak głupie szybko ci bije …
Lecz w każdej chwili czujesz że ŻYJESZ !
Więc nie narzekaj z byle powodu
Masz teraz wszystko, czego za młodu
nie doświadczyłeś, ale DOŻYŁEŚ!
Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie
Ciesz się dniem każdym! Miej wszystko w DUPIE!!!

Foto: Grzegorz Serocki                                                            Opracował: Edward Binkowski

Odszedł na wieczną wartę -12 2016r.

  ST. CHOR. SZT. MIROSŁAW HAJDUK    (17.08.1931 r. – 11.12.2016 r.)

Urodził się w Borysławiu w województwie lwowskim. Rodziców aresztowało NKWD w 1940 roku i zostali wywiezieni na Syberię. Mirek tego uniknął (nie było go w domu), po rocznej tułaczce o głodzie i chłodzie, udało mu się przedostać do Polski. W Czarnej Tarnowskiej zaopiekowało się nim młode małżeństwo Jan i Antonina Skarbków, z którymi szczęśliwie przeżył okupację. W 1948 roku ukończył szkołę podstawową, a w 1951 roku papiernicze gimnazjum w Głuchołazach. Podjął pracę w miejscowej fabryce papieru. Do wojska został powołany 12 stycznia 1952 roku – do 7 Pułku Piechoty 3DP w Lublinie, skąd po ukończeniu szkoły podoficerskiej został skierowany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w Dowództwie Okręgu Warszawskiego nr 1 Warszawa-Cytadela. Tam wyznaczono go na stanowisko pisarza-kreślarza w kancelarii sztabu. We wrześniu 1954 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej. Powierzono mu stanowisko kierownika kancelarii w sztabie DOW nr 1. W 1956 roku po przeszkoleniu na kursie doskonalenia podoficerów zawodowych otrzymał stanowisko kierownika tajnej kancelarii. W 1967roku ukończył Technikum Samochodowe dla Pracujących w Warszawie, uzyskując dyplom technika-mechanika samochodowego.
Wyższe i zmienione przy tym kwalifikacje spowodowały przeniesienie we wrześniu 1967 r. do 10. Pułku Samochodowego na stanowisko dowódcy plutonu, na którym służył do października 1970 r.Przez ostatnie lata służby był instruktorem do spraw zaopatrzenia w sprzęt techniczno-propagandowy w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1977 roku miałem szczęście go poznać, zostaliśmy kolegami. Pracowaliśmy w jednym wydziale. Dał się poznać jako wzorowy żołnierz zawodowy i znakomity fachowiec, życzliwy dla ludzi i wymagający od siebie. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Wiele można było od niego się nauczyć.
W dniu 31grudnia 1990 roku po 39 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. W okresie pełnienia służby został odznaczony KKOOP, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „40-lecia PL” oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Będąc na emeryturze, przez pięć lat pracował jako pracownik cywilny w DZJZ MON na stanowisku inspektora. Do ZBŻZiORWP wstąpił we wrześniu 2005 roku. W lutym następnego roku został członkiem Zarządu Naszego Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP działającego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Objął wówczas funkcję skarbnika Koła. Dzięki jego wzorowej pracy nasze Koło od kilku lat przoduje w mazowieckiej organizacji związkowej pod względem opłacalności składek (wpłaty w 100%).
Za dobrą pracę na rzecz naszego stowarzyszenia oraz za wybitne zasługi w popularyzacji tradycji Ludowego Wojska Polskiego oraz aktywny udział w działalności związkowej został odznaczony honorową odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZiORWP”, medalem „25-lecia Związku”, medalem „XXX-lecia ZŻWP”, brązową i srebrną odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”, pamiątkową odznaką honorową „Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego”. St. chor. szt. Mirosław HAJDUK dobrze zasłużył się naszej Ojczyźnie i Siłom Zbrojnym! Zmarł nagle. Został pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie w dniu 20 grudnia 2016 r. (kwatera S-I-11/12 rząd 15 grób 12). W ostatnią drogę odprowadziła Go najbliższa rodzina.

Cześć Jego Pamięci…

 Opracował:  płk Józef Turlejski

Zebranie – WIGILJA 2016

Jest 8 grudnia 2016 r., dochodzi g.10,00. Sala Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota w Warszawie wypełniona „po brzegi”  przez członków Naszego Koła. Bogato i okazale prezentują się przygotowane na stołach wigilijne potrawy dla koleżanek i kolegów naszego Koła oraz zaproszonych gości pod kierunkiem naszej kol. Wiesi. Spotkanie wigilijne otworzył i serdecznie przywitał zaproszonych gości – Prezes naszego Koła – Janek Dźwigała.
Na zaproszenie Naszego Zarządu na spotkanie przybyli:
kol. gen. dyw. dr. Franciszek Puchała – prezes Zarządu Głównego ZŻWP;
kol. płk. Stanisław Zawadka – v-prezes Polskiego Związku Działkowców;
p. ppłk Bogdan Pokrowski – sekretarz generalny Stowarzyszenia Pamięci LWP im. gen. Z. Berlinga;
kol. ppłk Henryk Jagielski – sekretarza Mazowieckiego ZW ZŻWP;
kol. pchor. Józef Idzikowski – prezesa Zarządu PKP O/Ochota;
p. Maciej Sotomski – naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
p. Mariusz Twardowski – koordynator Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów;
kol. ks. Wojciech Wojno – kapelan naszego Koła;
kol. por. Jan Molo z małżonką – wiceprzewodniczący Dz. Komitetu Walk i Męczeństwa;
płk Eugeniusza Gradoń z córką i wnukiem – prezes honorowy naszego Koła.

W dalszej części zebrania Prezes Koła zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu Kapituła Zarządu Głównego naszego Związku nadała za wybitne zasługi dla Związku:
Złoty Krzyż ZŻWP z Gwiazdą – kol. płk. Eugeniuszowi Gradoniowi,
Złoty Krzyż ZŻWP – kol. pchor. Józefowi Idzikowskiemu i kol. por. Janowi Węgierkowi.
Aktu dekoracji dokonał prezes ZG ZŻWP.

W dalszej kolejności złożono serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe dla grudniowych solenizantów. W związku z ukończeniem przez płk Eugeniusza Gradonia 90. Roku życia, wszyscy członkowie Koła ufundowali – pamiątkowy puchar z dedykacją, który wręczył prezes Koła. Prezes honorowy naszego Koła był tym bardzo zaskoczony, ale i zadowolony, że tak bardzo o nim pamiętamy. Dla solenizantów odśpiewano tradycyjny toast „Sto Lat”.

Następnie Kapelan naszego Koła – ks. Wojciech – pobłogosławił opłatek i potrawy wigilijne, a kol. Wiesia odczytała z głęboka dykcją wiersz Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pamiętajcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota.
Oto co czynić Wam każe MIŁOŚĆ – największa cnota.
A twórczych pozbawił się ogni, sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie, depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemne przebaczyć winy, koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko walczące narodu serce.

Następnie Prezes naszego Koła kol. Janek Dźwigała  życzył nam wszystkim zgromadzonym i naszym rodzinom szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.:
Niech te Święta Bożego Narodzenia będą szczęśliwe,
miłe, tak piękne i wspaniałe, jakby z bajki całe!
oraz zaprosił do podzielenia się opłatkiem i do konsumpcji wspaniałych potraw.

Przy suto zastawionym stole czas upłynął bardzo sympatycznie. Zaśpiewano kilka dobrze znanych kolęd, a w przerwach między kolędami zaproszeni goście przekazywali nam świąteczne życzenia , a kol. Franciszek Puchała – w kilku słowach nawiązał do cytatu umieszczonego na tej sali: „źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio zmarnować starość”, które było naszym mottem na ten rok. Podkreślił, że: związek ma na celu integrację wszystkich osób niezależnie od pochodzenia, przebytej drogi służbowej i bez względu na stopień oraz aby żyć uczciwie. Przekazał życzenia: aby rok 2017 przyniósł wiele radości, satysfakcji, aby wszystkie życzenia tutaj wypowiedziane się nam spełniły. Poprosił również, aby prześledzić słowa piosenki zespołu Czerwonych Gitar – Jest taki dzień (tekst poniżej).

Na zakończenie Prezes podziękował koleżankom z wynajmowanego lokalu Komitetu Pomocy Społecznej za udzielone wsparcie w tak trudnej dla nas sytuacji lokalowej. Jednocześnie przypomniał również, że już niedługo, w Nowy 2017 Roku, 12 stycznia o godz. 10.00 spotkamy się na noworocznym zebraniu (z lampką szampana).

 Do Siego Roku!

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc, igliwia zapach niesie.

foto: Jacek Piórkowski                                           opracował: Edward Binkowski

ZEBRANIE – LISTOPAD 2016

W dniu 8 listopada 2016 r. pogoda nie zachęcała do wyjścia z domów. Za jej przyczyną wiele osób spośród naszych członków nie przybyło z powodu choroby. Frekwencja na naszym comiesięcznym zebraniu oscylowała na poziomie ok. 40%. Po rozpoczęciu zebrania prezes naszego Koła powitał gościa – Mariusza Twardowskiego (koordynatora Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów).

W pierwszym punkcie naszego zebrania prezes podziękował wszystkim osobom, które przed Świętem Zmarłych zaangażowały się w odwiedzanie grobów naszych zmarłych koleżanek i kolegów, członków rodzin oraz znajomych, nie pomijając pamięcią wszystkich umieszczonych w artykule „Miejsca Pochówków” na naszej stronie internetowej, prowadzonej przez mjr. Edwarda Binkowskiego. W sumie odwiedziliśmy 78 grobów w promieniu ok. 70 km od Warszawy oraz w samej Warszawie. Było to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Na każdej odwiedzanej mogile zapaliliśmy znicz z dołączoną plakietką, na której jest umieszczone logo naszego 6 Koła. Te osoby, które zaangażowały się w powyższe przedsięwzięcie to: Edzio Bernolak, Emilka Borkowska, Marzenka i Janek Dźwigałowie, Jurek Gąska, Halinka Hawełka, Tereska Kraśniak, Lucynka Kulińczyk, Tereska Lempkowska, Marek Parasiak, Staszek Pieczara, Wojtek Przybyła, Józek Szaniawski, Gienek Szulfer, Pawełek Witecki, Wiesia Wypych oraz Asia Zatorska – Miller.

Drugi punkt zebrania ukierunkowany był na głosowaniu (w trybie jawnym) w sprawie zorganizowania wigilijnego zebrania wraz z opłatkiem i pokarmami na wigilijny stole w dniu 8-go grudnia 2016 roku o godz. 10,00. Wszyscy byli „Za”. Następnie pan Mariusz Twardowski poinformował zebranych, że w dniu 15.01.2017 roku burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota organizuje opłatek i poczęstunek wigilijny.

W trzecim punkcie zebrania prezes naszego Koła na przedstawił jubilatów i solenizantów listopadowych. Byli to: Emilka Borkowska, Adam Grześkowiak, Eugeniusz Karbowiak, Janusz Kot, Teresa Kraśniak, Ewa Mikołajczyk, Jadwiga Łuczak, Andrzej Młynarczyk, Stanisława Pietrucha i Teodor Stefan Wikliński. Do tego doszła spora grupa solenizantów: Januszów, Andrzejów, Zdzisławów i Edmundów. Najważniejszą postacią na tym spotkaniu był jubilat „siedemdziesięciolatek” z 10 pułku samochodowego – st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski. Otrzymał pamiątkowy puchar z wygrawerowaną dedykacją z życzeniami od wszystkich członków Koła. Wszystkim wymienionym odśpiewaliśmy „Sto Lat”.

Dalej było bardzo przyjemnie i wesoło! Dla „pokrzepienia serca i duszy” odśpiewano piosenki z dawnych wojennych i wojskowych lat oraz usłyszeliśmy kilka dowcipnych humorów (patrz foto).

Do zobaczenia na spotkaniu wigilijnym 8 grudnia 2016 r. o godz. 10.00!

Foto: Jacek Piórkowski                                        Opracował: Edward Binkowski