Kochani!

________Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego br. zmarł, przeżywszy 89 lat, por. Jan MOLO  s.Jana. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się mszą św. w kościele drewnianym na Cmentarzu Brudzieńskim w dniu 5 marca 2024 r. o g. 12,40 po czym urna z prochami Zmarłego zostanie pochowana na cmentarzu miejscowym.
Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia!
Zarząd Koła nr 6

Zebranie 8 lutego 2024 r.

________Tym razem zgromadziło się prawie 35 członkiń i członków naszego Koła. Prezes otworzył, pierwsze w tym roku, zebranie naszego Koła.
________Na początku spotkania poprosił kol. Stanisława Pieczarę, przewodniczącego Komisji Wyróżnień MZW, o wręczenie złotego krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – naszej koleżance, członkini  Zarządu Koła Nr 6 – Lucynie Kulińczyk. Zakomunikował, że na wniosek naszego Koła – kapituła złotego krzyża zasługi ZŻWP postanowiła wyróżnić za wkład pracy i aktywność społeczną naszą członkinię ZKZ ZŻWP.
________Następnie prezes poprosił o podejście do stołu prezydialnego kol. Pawła Witeckiego, który 19 lutego ukończy 60 lat życia. Z tej okazji odczytał i wręczył jubilatowi przygotowany przez naszego sekretarza specjalny dyplom ozdobny. Po wręczeniu, zebrani odśpiewali obydwojgu uhonorowanym tradycyjne „Sto Lat”.
________Po tym prezes zakomunikował, że w lutym jubilatami i solenizantami są także: kol. kol. Jacek Złotorzyński, Jacek Piórkowski, Lech Kościelecki, Romuald Młynarczuk i Wojciecha Przybyła.
________Prezes poinformował również o stanie przygotowań do podpisania umowy – porozumienia  o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Opracowanie: Jan Dźwigała                                               Foto: Andrzej Krzyziński


82.rocznica powstania AK

Rocznica wyzwolenia Warszawy


Komunikat

Ze względu na:
– stan zdrowia członków i sympatyków koła,
– zmianę kierownictwa Zarządu PKPS W-wa Ochota,
– niską temperaturę,
zebranie koła z dnia  11 stycznia  2024 roku zostaje odwołane.

Zarząd Koła

Kochani!

________Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2023 r. o g. 13,00 rozpocznie się uroczystość pogrzebowa w Sali „A” Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wójcickiego 14 w Warszawie, poświęcona naszemu Koledze płk. Januszowi Kot, który zmarł  w wieku 91 lat. Po tej uroczystości  urna z prochami zostanie przetransportowana do mogiły rodzinnej (kwatera E-VIII-3 rz.11 gr.11/12).
________Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i żalu.

 Zarząd Koła Nr 6

płk mgr inż. Janusz Stanisław KOT
(23.11.1932 r. – 06.12.2023 r.)

Szanowni Zebrani!
________Nasz Wspaniały Kolega – Janusz Stanisław Kot urodził się w Krzewacie, w gminie Olszówka, pow. kolski, w woj. poznańskim (obecnie wielkopolskie) w rodzinie kolejarskiej. Ze wzglądu na warunki okupacji niemieckiej, dopiero po wojnie rozpoczął edukację od 6 klasy szkoły podstawowej. Po ukończeniu gimnazjum uczęszczał w latach 1949-1952 do Liceum Komunikacyjnego w Warszawie na wydziale Dróg Wodnych. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Biurze Projektów „Hydroprojekt” we Włocławku na stanowisku asystenta projektanta. Trwało to bardzo krótko.
________18 listopada 1952 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojennej. W 1953 r. złożył raport z prośbą o skierowanie do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie po zdaniu egzaminu został przyjęty na fakultet wojsk pancernych, zmechanizowanych i inżynieryjnych, którą ukończył 6.08.1958 r.
________Po ukończeniu WAT został skierowany początkowo do Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, a następnie do Ośrodka Szkolenia Mechaników Samochodowych Specjalnych Lotnictwa na stanowisko zastępcy ds. szkolenia. 20 lipca 1977r. został przeniesiony do Dowództwa Garnizonu m. st. Warszawy początkowo na stanowisko starszego specjalisty oddziału samochodowego, a następnie na Szefa Oddziału Samochodowego.
18 sierpnia 1989 r. został przeniesiony w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia.
________Kol. Janusz w 1956 r. zawarł związek małżeński z ukochaną Marianną Makowską. Z tego związku zrodziły się dwie wspaniałe córki: Elżbieta i Mirosława. Niestety Jego żona zmarła przedwcześnie 16 sierpnia 2015 r., był to dla Niego ogromny szok.
________Kol. Janusz od 9.11.1992 r. do 30.06.2004 r. był pracownikiem cywilnym w Wydziale Planowania Dowództwa Garnizonu Warszawa.
W dniu 6 września 2012 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy DGW.  Za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany:
mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe aż do pułkownika włącznie,
Krzyżami Zasługi:
Srebrnym, Złotym, KKOOP oraz medalami resortowymi. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Brązowym Krzyżem ZŻWP.
________W imieniu naszych Koleżanek i Kolegów, naszych przełożonych, szczególnie płk. Tadeusza Makarewicza: Dziękuję Ci Januszu za wzorowo pełnioną służbę dla naszej Ojczyzny i Jej Sił Zbrojnych!
________Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie. Wieczny spoczynek ze swoją wspaniałą małżonką będzie waszą wspólną nagrodą! Salwa honorowa nad mogiłą i melodia „Śpij Kolego” będzie uwiecznieniem Twojego poświęcenia dla Polski.
Wszystkim osobom, które szczególnie przeżywają Twoje odejście na wieczną wartę – Panie Pułkowniku, składam serdeczne wyrazy współczucia i żalu. Będziemy o Tobie pamiętać!”
________W ostatniej drodze naszemu Koledze Januszowi Kotowi towarzyszyła wojskowa asysta honorowa, wystawiona przez Dowódcę Pułku Reprezentacyjnego WP.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


 

Posiedzenie MZW

________W dniu 14 grudnia br. odbyło się  posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem prezesa ZG naszego Związku oraz prezesów kół.
Tematem było sprawozdanie prezesa kol. Jerzego Włosińskiego oraz skarbnika. Przyjęto także uchwały ZW w sprawie planów pracy na 2024 r.
________W podsumowaniu znalazła się także informacja o wyróżnieniach nadanych przez Kapitułę Zarządu Głównego naszym  kolegom  Krzyż Wielki ZŻWP otrzymali: kol. Jerzy Gąska i kol. Stanisław Pieczara. Aktu dekoracji dokonał prezes ZG kol. Marek Bielec.
W imieniu wszystkich członkiń i członków naszego Koła serdecznie gratuluję!

                                         Opracował: Jan Dźwigała


Zebranie 14 grudnia 2023 roku

________Od razu dało się zauważyć, że jest nas wyjątkowo mało. Powód, duża zachorowalność!
________Na początek jeszcze smutna informacja. Po długiej chorobie zmarł, przeżywszy 91 lat, nasz wspaniały Kolega – płk Janusz KOT. Informacja o pogrzebie zamieszczona będzie na naszej stronie internetowej. Po tym przykrym komunikacie uczestnicy zebrania uczcili na stojąco chwilą ciszy Jego pamięć.
________Niestety, to spotkanie nie wypaliło. Frekwencja była bardzo niska. Pomimo różnych zachęt i form powiadamiania na zebranie przybyło tylko kilkanaście osób. Miała to być nasza wigilia! Okazało się, że jedynie nasz kapelan ks. Wojciech Wojno był odpowiednio przygotowany, przywiózł opłatki. Tym sposobem w poważnym nastroju połamaliśmy się opłatkiem i skonsumowaliśmy przygotowane jadło i napoje. Życzyliśmy sobie na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2024 dobrego zdrowia i szczęścia. Podziękowaliśmy kol. Wiesławie Wypych za organizację zebrania oraz przekazaliśmy Jej serdeczne życzenia imieninowe.
________Przyjęliśmy do wiadomości harmonogram zebrań na 2024 rok (jest zamieszczony na stronie internetowej naszego  Koła).

Foto: Jerzy Gąska                                     Opracowanie : Jan Dźwigała


101. rocznica wyboru Gabriela Narutowicza na Prezydenta RP

________W przeddzień 101.  rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przed Jego pomnikiem na Placu Gabriela Narutowicza w Warszawie z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ochota –  pani Doroty Stegienki i Rady Dzielnicy Ochota odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu. Organizatorzy i zaproszeni goście złożyli przed pomnikiem kwiaty.
________Wśród zaproszonych była tradycyjnie delegacja naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak  z małżonką Anną.

                                                Opracował: Jan Dźwigała


Życzenia