Zebranie 11 maja 2017

W dniu 11 maja br. o g. 10.00 przy ul. Grójeckiej 120 odbyło się wyjątkowe zebranie Koła nr 6. Kilku członków naszego Koła zostało wyróżnionych odznaczeniami naszego Związku.

Za wybitne zasługi w działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Uchwałą nr 4/2017/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania krzyża i odznaki”  odznaczeni zostali:

Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – chor. szt. Stanisław PIECZARA

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  chor. Paweł WITECKI

Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  mjr Edward BINKOWSKI

Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  –  sierż. Antoni GAJ i mjr Henryk WRÓBEL

W dalszej części zebrania odznaczeni i solenizanci zafundowali słodki poczęstunek.

Opracowanie: Edward Binkowski                                             Foto:

śp. ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI – 2017r.

Ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI    (20.11.1939 r. – 05.05.2017 r.)

Urodził się w Ciechanowie. Był jednym z sześciorga dzieci  Kazimierza i Czesławy Wiklińskich. Po zakończeniu edukacji szkolnej wstąpił 27.09.1959 r. do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu został skierowany do służby i pracy najpierw do Szkoły Samochodowej Wojsk Ochrony Pogranicza na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie do Dowództwa WOP, gdzie był pomocnikiem dowódcy kompanii. Od 01.04.1965 r. służył w 1 Samodzielnym Batalionie Inżynieryjnym na stanowisku kierownika warsztatu remontowego. Od 02.12.1970 r. został przeniesiony do 10 pułku samochodowego na stanowisko pomocnika dowódcy kompanii, następnie dowódcy kompanii i dalej na starszego pomocnika szefa sztabu do spraw operacyjnych. Od 21.02.1983 r. do 09.09.1984 r. był starszym oficerem operacyjnym sztabu i starszym oficerem oddziału służby samochodowej DZJZ MON. Stamtąd powrócił na okres 10.09.1984 r. do 11.06.1985 r. do 10 pułku samochodowego na poprzednio zajmowane stanowisko. Od 12.06.1985 r., aż do końca swojej służby, tj. do 16.08.1989 r., pracował w DZJZ MON na stanowisku starszego oficera terenowego aparatu mobilizacyjnego na rzecz CSK WAM.

W 1962 roku poślubił Annę (z domu Chodkowską). Urodziły im się dwie córki Beata i Agnieszka. Stworzyli rodzinę i przenieśli się do Warszawy.  Dochowali się trojga wnuczek, jednego wnuka i jednego prawnuka, w których wychowanie był bardzo zaangażowany  do ostatniego dnia. Za osiągnięcia w służbie i pracy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wszystkimi medalami resortowymi.

Do naszego Związku wstąpił 25 lutego 2009 r. Za aktywność w naszej organizacji wyróżniony został: Medalem „XXX-lecia ZŻWP”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” i Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy pięknej pogodzie, w dniu 12 maja 2017 r. Jednym z celebrantów był (w mundurze) kapelan naszego Koła Nr 6 – ks. plut. Wojciech Wojno. Przy łoskocie werbli urna z prochami zmarłego została przeniesiona do miejsca spoczynku (QKOL4 rz. III gr. 13). Pożegnało Go liczne grono koleżanek i kolegów z okresu służby wojskowej, członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa ze sztandarem, bliższa i dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi.

Pożegnanie w kilku słowach wygłosił prezes Koła Nr 6 – mjr Jan Dźwigała. Powiedział m.in. „Wszystkim obecnym i nieobecnym pragnę oświadczyć, a znałem Zmarłego bardzo dobrze, że dobrze zasłużył się naszej Ukochanej Ojczyźnie i Jej Siłom Zbrojnym!”.  Najbliższym Zmarłego składam wyrazy  współczucia.
Uroczystość zakończyła ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów przy sygnale „Śpij kolego” oraz wiązanką kilku melodii.
Cześć Twojej pamięci!!!

Trzeba dodać, że profesjonalne wykonanie usługi pogrzebowej zawdzięczmy pracownikom Domu Pogrzebowego „STYKS”, z którym nasze Koło współpracuje od wielu lat. W rolę znakomitego trębacza wcielił się mł. chor. Bogusław Tłoczkowski.

Foto: Jacek Piórkowski, Grzegorz Serocki                                             Opracowała: Elżbieta Piórkowska

Drogi Panie Janie,

Chciała bym bardzo podziękować w imieniu całej naszej rodziny za pomoc przy pogrzebie Taty. Ceremonia, mimo że bardzo smutna dla całej naszej rodziny, była dokładnie tym co Tata by chciał.  Pana pomoc w momencie gdy nie wiedziałam od czego zacząć była bezcenna.
Proszę o przekazanie naszego podziękowania dla wszystkich kolegów Taty, którzy towarzyszyli mu w ostatniej drodze.
                                                                    Serdecznie pozdrawiam – Agnieszka Peittersen

X ZJAZD MZW – 2017

W dniu 29 kwietnia o godz. 09,00 w sali teatru „RAMPA” rozpoczęły się obrady X Zjazdu Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród delegatów na Zjazd byli członkowie naszego Koła Nr 6 w osobach: Edward Binkowski, Arkadiusz Lis, Stanisław Pieczara.
Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano pieśń Związku oraz chwilą ciszy uczczono pamięć członków, którzy odeszli na wieczną wartę. Sprawozdanie z działalności MZW ZŻWP za lata 2013-2017 odczytał ustępujący prezes – płk Bogdan MILLER. W podsumowaniu działalności Zarządu wręczono kilka wyróżnień. Nasz kolega – st. chor. szt. Stanisław Pieczara – został odznaczony „Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. W dalszej części obrad dokonano wyboru Prezesa i Zarządu Wojewódzkiego Związku.

Do Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali wybrani:
płk Andrzej SAWICKI – prezes, płk Jerzy WŁOSIŃSKI – wiceprezes ds. społecznych, płk Kazimierz STEFANIAK  – wiceprezes ds. obronnych, ppłk Robert WŁODARCZYK – wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk Artur MALINOWSKI – sekretarz, mjr Edward BINKOWSKI  – skarbnik, płk Bogdan GRABOWSKI – członek prezydium, mjr Adam OLECHOWSKI – członek prezydium, st. chor. szt. Stanisław PIECZARA – członek prezydium.
Pozostali wybrani członkowie Zarządu Organizacji Mazowieckiej: płk Bogdan BARTOSIŃSKI, płk Zdzisław CAJLER, st. chor. szt. Kazimierz DZIMIDOWICZ, płk Włodzimierz KASPRZYCKI, płk Piotr KURYŚ, ppłk Józef ŁĘKAWA, ppłk Henryk PRUDZICZ, płk Marek SOBIERAJ, płk Adam SPYCHALSKI, mjr Ireneusz WOLIŃSKI.
Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali wybrani: Przewodniczący – płk Mieczysław PIECYK, Członkowie – ppłk Tadeusz JAROSŁAWSKI, płk Zdzisław DOMASIK, st. chor. Arkadiusz LIS i kpt. Cezary USIK.     

Opracował: Edward Binkowski

Gen. Zygmunt Berling – 2017

W dniu 27 kwietnia 2017 r., przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego, o godz. 12,00 odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca 121 rocznicę urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Koło Nr 6  im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. Pomimo deszczowej pogody w uroczystości wzięło udział sporo różnych delegacji. Prowadzącą uroczystość była kpt. Elżbieta Sadzyńska.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP – mjr Kazimierz Rdzanek – przywitał wszystkich gości szczególnie serdecznie pozdrawiając obecnych kombatantów. Dalej w swoim wystąpieniu mjr Rdzanek przypomniał życiorys generała broni Zygmunta Berlinga i jego udział w walkach o niepodległość Polski.

W asyście pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji, której przewodniczył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev, złożyli wieńce i wiązanki.

Przedstawiciele naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – mjr Edward Binkowski w towarzystwie Joanny Zatorskiej-Miller i Zofii Binkowskiej – złożyli hołd i wiązankę kwiatów. W asyście pocztu sztandarowego naszego Koła Nr 6 ZŻWP byli: płk Jerzy Gąska, płk Romuald Młynarczuk i szer. Andrzej Rońda.

Po złożeniu wieńców – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd generałowi salutując sztandarami.

Foto: Jacek Piórkowski                                                   Opracował: Edward Binkowski 

Zebranie – kwiecień 2017

W drugi czwartek miesiąca w dniu 13 KWIETNIA 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKPS odbyło się kolejne uroczyste spotkanie członków naszego Koła z dodatkowym tematem z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych połączone z „jajeczkiem”.
Prezes koła, mjr Jan Dźwigała rozpoczynając spotkanie, serdecznie powitał wszystkich zebranych członków Koła oraz przybyłych gości, w osobach:
płk Kazimierz Wtorek – prezes Warszawskiej Organizacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
p. Maciej Sotomski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota;
p. Mariusz Twardowski – Koordynator ds. Kombatantów Dzielnicy Ochota.
Na wstępnie Wiceprezes naszego Koła – Staszek Pieczara, wręczył legitymacje nowo przyjętym członkiniom: – kol. Kazimierze Makowskiej i Elżbiecie Radomskiej.

Prezes Koła przekazał od Zarządu dla wszystkich członków Koła i naszych rodzin życzenia – spokojnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy. W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel burmistrza dzielnicy Ochota, który przedstawił zakres swoich zadań w pracy na zajmowanym stanowisku oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne.

W następnej kolejności kol. Staszek Pieczara – członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku, w towarzystwie prezesa Koła – Janka Dźwigały udekorowali plut. rez. księdza Wojciecha Wojno Złotym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – nadanego przez Kapitułę Zarządu Głównego za wybitne zasługi dla Związku.

Następnie z okazji „okrągłych” urodzin kol. Wiesia Wypych i Marzenka Dźwigała wręczyły – kol. Markowi Górka pamiątkowy puchar z „głębokim dnem”. Dalej Prezes mjr Jan Dźwigała wymienił kwietniowych solenizantów i w imieniu członków Koła złożył życzenia. Jubilatom i solenizantom odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

W dalszej części spotkania kol. ksiądz Wojciech Wojno – po krótkiej modlitwie dokonał poświęcenia pokarmów. Po złożeniu życzeń podzielono się jajkiem i przystąpiono do konsumpcji potraw przygotowanych przez: kol. Wiesię Wypych, Marię Barzycką, Kazię Makowską i Lucynkę Kulińską.

Opracowanie: Edward Binkowski                                                         Foto: Grzegorz Serocki

„Jajeczko” na Ochocie -2017

W dniu  8 kwietnia 2017 r. władze dzielnicy Warszawa Ochota zorganizowały uroczyste śniadanie wielkanocne. Frekwencja była duża. Wśród przybyłych osób była liczna grupa kombatantów. Przybyła również młodzieżowa grupa rekonstrukcyjna.
Byli także reprezentanci naszego Koła Nr 6: weteran – por. Ludwik Bender, Jadwiga Łuczak, Halina Hawełka, Elżbieta i Jacek Piórkowscy oraz ppłk Józef Szaniawski.
Na uroczystość przybył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk. Władze dzielnicy reprezentowali: pani burmistrz – Katarzyna Łęgiewicz, zastępca burmistrza – Grzegorz Wysocki, komisarz do spraw kombatantów – Mariusz Twardowski. Obecny był proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła (przy Pl.  Narutowicza) – ks. prałat Henryk Bartuszek.
Na zakończenie wystąpiła młodzież z grupy rekonstrukcji historycznych.


Foto: Jacek Piórkowski                                                       Opracował: Józef Szaniawski

„TO PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO”

Koleżanki i koledzy! przeczytajmy w skupieniu tekst autorskiego wykonania piosenki,
którą ułożył kolega Jan Chojnacki. Nosi ona tytuł:

            „TO PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO”.

 1. To przecież nie tak dawno mundur i hełm i broń,
  to przecież jeszcze sprawna i nasza myśl i dłoń!
  Choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie,
  że także dziś gotowi na rozkaz stawić się.
  Refren:
  Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów
  i młodość i wesele na chwilę wrócą znów.
  Tu w swoich będąc kole do góry głowę wznieś,
  na dole i niedole najlepsza własna pieśń !
 2. Za nami poligonów piach i zimowy las,
  przed nami – jakże złudny – wypoczywania czas.
  W pamięci pozostaje żołnierskiej służby znój
  dla ojczystego kraju, gdzie dom i twój i mój…
  Refren:
  Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich sł
  ów…  
 3. To pewne, że buława całkiem się dobrze ma,
  gdy – w nowych już tornistrach – z chłopcami w pole gna.
  Nam zaś niech towarzyszy, jak echo dawnych szarż,
  – aż po nastanie ciszy – prosty, żołnierski marsz…
  Refren:
  Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów…

Opracował: Edward Binkowski                                         

Odszedł na wieczną wartę – 03 2017r.

Płk Piotr NAGLIK (02.07.1957 r. – 14.03.2017 r.)


Urodził się w Oświęcimiu. Po zakończeniu edukacji na poziomie podstawowym i średnim – 16 września 1976 r. trafił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. Ukończył ją w stopniu podporucznika, pracę i służbę rozpoczął w 10. psam. Był tytanem pracy, służył radą i pomocą Kolegom. Na ten okres składa się także wytężona praca w stanie wojennym. Piotrek, jako młodziutki oficer, dzielnie znosił jego trudy i wzorowo wykonywał postawione przez przełożonych zadania. Od 1986 r. rozpoczął intensywną naukę na UW, a później za granicą. Po odejściu z 10. wpsam. w 1989r., bardzo szybko awansował w hierarchii wojskowej. Pracował i służył na różnych stanowiskach w najważniejszych instytucjach wojskowych. Służbę wojskową, która była Jego pasją i sensem życia, w Ojczyźnie i poza nią – pełnił zawsze z honorem i oddaniem. Do rezerwy odszedł 31 stycznia 2016 r. ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Emerytem wojskowym więc się nie nabył!
      Piotrek był przede wszystkim dobrym żołnierzem i gorącym patriotą. Cenionym, uczynnym i wspaniałym Kolegą. Za osiągnięcia w służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Pożegnaliśmy Piotra na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pożegnał Go sztandar naszego Koła Nr 6 z pocztem w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, płk Marek Proficz – asystent, st. sierż. Stanisław Wajda – sztandarowy, koleżanki i koledzy, sąsiedzi, współtowarzysze służby i pracy oraz liczna rodzina (w tym: żona i synowie). Przed urną z prochami Zmarłego mowę pożegnalną, w imieniu kolegów z 10. wpsam i członków naszego Koła, wygłosił – prezes mjr Jan Dźwigała.
W uroczystości nie brała udziału asysta wojskowa. Był za to trębacz (mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa) i werblista. Wysoki poziom przebiegu uroczystości zapewnił Dom Pogrzebowy STYKS.

Żegnaj Panie Pułkowniku, żegnaj Przyjacielu, żegnaj Piotrek!    Cześć Twojej Pamięci!


opracował:    st. chor. szt. Andrzej Utkowski                                              foto: Jacek Piórkowski           

Zebranie – marzec 2017r.

W dniu 09 marca 2017 r. w siedzibie PKPS odbyło się kolejne spotkanie członków 6 Koła ZŻWP. Frekwencja była dosyć dobra. Na początku zebrania Koleżanki i Koledzy pierwszy raz wysłuchali w skupieniu wykonania przez Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pieśni, którą ułożył kolega Jan Chojnacki. Nosi ona tytuł „To przecież nie tak dawno”. Pieśń ta stała się hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Na wstępnie głos zabrał prezes – mjr Jan Dźwigała, który przedstawił nam nowych członków naszego Koła w osobach: Agata Barzycka i Ania Bąk. Nowym członkiniom legitymacje wręczył I wiceprezes naszego Koła – Staszek Pieczara.

W dalszej części spotkania kol. płk Gradoń Eugeniusz opowiedział nam o walkach na Pomorzu w roku 1945. W tych walkach brali udział: płk Makarewicz Tadeusz – ranny w głowę pod Kołobrzegiem, płk Jastrzębski Julian – w Kołobrzegu ledwie uszedł z życiem ze zniszczonego czołgu oraz por. Niedźwiecki Jan – kawalerzysta.

Następnie prezes Koła przekazał nam życzenia od kol. Janusza Ciechana, który przebywa obecnie na leczeniu w szpitalu. Dalej wymienione zostały osoby, które obchodzą w marcu:
– urodziny: kol. Ciski Tadeusz (okrągłe), Gąska Jerzy, Kaim Anna, Mazur Jan, Serocki Grzegorz, Włodarczyk Stanisław, Węgierek Jan i Zawadka Stanisław:
– imieniny: Apolinarski Józef, Idzikowski Józef, Kamiński Kazimierz, Kmera Józef, Komocki Kazimierz, Lichocki Zbigniew, Turlejski Józef, Wrona Zbigniew.
Jubilatom i solenizantom odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

Kol. Gąska Jerzy przedstawił nam nowe obszyte berety dla osób pocztu sztandarowego, których osobiście jest fundatorem. A Gienek Gradoń przekazał dla naszego Koła ze swojego prywatnego zbioru oryginalny plakat upamiętniający wbijanie słupów granicznych na Odrze i Nysie Łużyckiej przez polskich żołnierzy.

Nasza  kol. Wiesia Wypych, przekazała koleżankom i kolegom informacje dotyczącą organizacji spotkania wielkanocnego w kwietniu (tzw: „jajeczko” – oddzielny komunikat). Następnie przypomniała genezę pochodzenia Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn oraz przedstawiła zabawne rymowanki i życzenia z okazji tych świąt.
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca od 1910 r.  Święto to wywodzi się z robotniczego ruchu kobiet walczących o równouprawnienie w Ameryce Północnej i w Europie. Pierwsze obchody odbyły się 28 lutego w 1909 r. w Nowym Jorku, które związane były z upamiętnieniem ofiar biorących udział w zamieszkach i strajkach.  W Polsce (w PRL-u i obecnie) święto to jest bardzo popularne i lubiane.

Przyjmij życzenia babo kochana,
od drugiej baby z samego rana.
Niech Twój dzień cały będzie radosny,
trzymaj się babo, aby do wiosny!.
Szczęścia życzę Tobie i sobie
i wszystkim kobietom na całym globie!
My dziś pijmy drinki i kaweczki,
bo dziś jest nasze święto-babeczki!

        Dzień Mężczyzn przypada na 10 marca. W tym dniu w kościele katolickim obchodzone jest Święto 40 męczenników z Sebasty. Byli to żołnierze z XII legionu rzymskiego skazani w 320 r. na śmierć za odmowę wyrzeczenia się chrześcijaństwa. U nas to święto jest mało znane, ale nabiera coraz większego znaczenia tak jak Dzień Ojca.
Panowie! Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Wam, abyście byli pomocni jak komputer,  szybcy jak japoński skuter, sympatyczni jak maskotka i słodziutcy jak szarlotka!!!

Kończąc oficjalną część spotkania pan prezes zaprosił zebranych na kolejne spotkanie w dniu 13.04.2017 r. Dzięki licznemu gronu fundatorów – mieliśmy znakomity słodki poczęstunek. Przy śpiewach wojskowych piosenek z muzyką akordeonową w wykonaniu sekretarza Koła – Edzia Binkowskiego, czas upływał bardzo sympatycznie.

Foto: Grzegorz Serocki i Jacek Piórkowski                                Opracowanie: Zosia Binkowska

Obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny – 22 02 2017r.

          Dzień 22 luty 2017 roku, to dzień Rosyjskiego Święta Państwowego. W dniu tym o godz. 11,00 na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie odbyła się, w ramach upamiętnienia tego święta, ceremonia złożenia wieńcy i kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, którzy polegli w walkach o wyzwolenie naszej Stolicy i naszej Ojczyzny w latach 1944 – 1945.

Powyższą uroczystość zorganizował Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. W Obchodach Dnia Obrońcy Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej i ambasady Białorusi oraz licznie zgromadzeni Rosjanie będący w Polsce i warszawiacy. Udział wzięli również przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich, związkowych i stowarzyszeń społecznych (m.in. Stowarzyszenie Przyjaźni Polska – Wschód, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga (z delegacją: sekretarz Generalny – Bogdan Pokrowski, prezes Honorowy – płk Roman Orłowski i prezes Oddziału Warszawskiego – płk Kazimierz Wtorek), Ruch-Suwerenność Narodu Polskiego i Polski Komitet Słowiański-Słowianie Razem).

Dzień Obrońcy Ojczyzny wywodzi się z czasów ZSRR. Święto to zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Floty, kiedy to oficjalnie zostało ogłoszone powstanie Armii Czerwonej w 1918 roku. Po rozpadzie ZSRR, od 1991 roku święto to, jest obchodzone jako Dzień Rosyjskiej Armii i Floty Wojennej. Obecnie jest świętem państwowym Rosji, Białorusi i w państwach Wspólnota Niepodległych Państw. Dzień ten uważany jest za święto wojska. Poświęcony jest żołnierzom, weteranom i bohaterom drugiej wojny światowej, wszystkim „obrońcom ojczyzny”. Uroczystość zakończyła się modlitwą prawosławną

Ceremonia odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego wystawionego przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Nasze koło reprezentowali: wiceprezes Koła – st. chor. Paweł Witecki i por. Ludwik Bender.


Opracował: Jan Dźwigała