Zebranie 10 marca 2022 roku

________Zebranie rozpoczęło się od bardzo miłej wiadomości dla wszystkich członków Koła. Prezes – Jan Dźwigała zakomunikował zebranym, że w dniu 3 marca br.  zarząd naszego Koła przyjął w swe szeregi i w poczet członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nowego kolegę – Jacka ZŁOTORZYŃSKIEGO.  Prezes złożył kol. Jackowi serdeczne gratulacje i życzył owocnej pracy w nowym środowisku oraz wielu satysfakcji. Wręczył mu także legitymację członkowską ZŻWP.
________Następnie prezes przywitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę STEGIENKĘ – burmistrza Ochoty. Złożył jej w imieniu Koła serdeczne gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko i życzył wielu sukcesów w realizacji oczekiwań mieszkańców.
________Kolejnymi witanymi gośćmi byli: pan Mirosław STARZYŃSKI – naczelnik Wydziału spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota oraz pan Mariusz TWARDOWSKI – koordynator ds. kombatantów Urzędu Dzielnicy Ochota.
________Po powitaniu głos zabrał kol. Stanisław PIECZARA – przewodniczący komisji wyróżnień i członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, a jednocześnie I wiceprezes zarządu naszego Koła. Zakomunikował, że na podstawie wniosku naszej organizacji, w uznaniu zasług dla współpracy ze ZŻWP, kapituła ZG ZŻWP, nadała pani Dorocie STEGIENCEZłoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie w towarzystwie prezesa Koła udekorował wyróżnioną panią.  Pani burmistrz serdecznie podziękowała za zaszczyt wyróżnienia. Zadeklarowała, że obowiązki burmistrza będzie się starać wykonywać jak najlepiej oraz że chciałaby aby współpraca władz Ochoty z Kołem Nr 6 układała się jak najlepiej.
________Po tym doniosłym momencie członkowie zarządu Koła złożyli obecnym paniom z okazji minionego Dnia Kobiet serdeczne życzenia i wręczyli im okolicznościowe piękne laurki, wykonane przez naszego kolegę Andrzeja KRZYZIŃSKIEGO za które prezes złożył serdeczne podziękowanie.
________Kolejnym punktem było złożenie życzeń jubilatom i solenizantom marcowym: kol. kol. T.CISKI, J.GĄSKA, I.GRABAS, J.IDZIKOWSKI, J.KMERA, Z.LICHOCKI, K.MAKOWSKA, J.MAZUR, Z.PUŁAS, G.SEROCKI, Z.WRONA, S.ZAWADKA, J.TURLEJSKI i B.MILLER – były prezes MZW.
________W dalszej części zebrania słodkie poczęstunki oraz napoje były podane wszystkim uczestnikom. Paniom odśpiewano tradycyjne 100. Lat!

Do zobaczenia 14 kwietnia!
Foto: J. Gąska                                                                                          Opracowanie: J. Mazur

 

Comments are closed.

Post Navigation