Zebranie 18 listopada 2021 r.

________Przy nie najlepszej frekwencji odbyło się zebranie naszego Koła. Głównym tematem był przebieg  kampanii sprawozdawczo – wyborczej w naszym Związku i w naszym Kole. Według naszego prezesa odbywa się ona  bez przeszkód. Na uwagę zasługuje fakt, że Koło Nr 6 jako jedno z pierwszych wśród  kół podległych Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu zrealizowało ten ważny, statutowy obowiązek. W dyskusji podzielono pogląd naszego Zarządu.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył pisemne podziękowania od Zarządu Głównego ZŻWP z okazji 40. lecia jego powstania  niżej wymienionym osobom: kol. Maria ŻURAWIK, kol. Józef IDZIKOWSKI.
________Kolejna część zebrania poświęcona była jubilatom i solenizantom. Złożono im życzenia i odśpiewano tradycyjne „Sto Lat”.
________Na zakończenie prezes podał do wiadomości, że kolejne zebranie (wigilijne) odbędzie się w Kamieńczyku w dniu 9 grudnia br. Szczegóły zostaną umieszczone na stronie internetowej Koła.

Opracowanie: Jan Dżwigała


Comments are closed.

Post Navigation