Category Archives: Imprezy

Posiedzenie MZW

________W dniu 14 grudnia br. odbyło się  posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem prezesa ZG naszego Związku oraz prezesów kół.
Tematem było sprawozdanie prezesa kol. Jerzego Włosińskiego oraz skarbnika. Przyjęto także uchwały ZW w sprawie planów pracy na 2024 r.
________W podsumowaniu znalazła się także informacja o wyróżnieniach nadanych przez Kapitułę Zarządu Głównego naszym  kolegom  Krzyż Wielki ZŻWP otrzymali: kol. Jerzy Gąska i kol. Stanisław Pieczara. Aktu dekoracji dokonał prezes ZG kol. Marek Bielec.
W imieniu wszystkich członkiń i członków naszego Koła serdecznie gratuluję!

                                         Opracował: Jan Dźwigała


W przeddzień Święta Zmarłych

________Kilkuletnią już tradycją są obchody Święta Zmarłych w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. 26 października br. kilkadziesiąt osób (członkowie i sympatycy Koła) zgromadziło się w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP  w Kamieńczyku n/Bugiem aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej przez kapelana Koła – ks. płk. DS. Wojciecha Wojno w intencjach zmarłych członkiń i członków Koła oraz ich rodzin i przyjaciół (łączna liczba to ok. 140)  pogrzebanych na różnych cmentarzach położonych w promieniu ok. 250 km od Warszawy.
________Uroczystość została uświetniona przez:  udział pocztu sztandarowego z naszego Koła (dowódca pocztu – płk Wiesław Stasiuk, sztandarowy – ppłk DS Jan Mazur, asystent – mjr Andrzej Nowak)  ze sztandarem, udział delegacji Koła w składzie: płk Jacek Złotorzyński – przewodniczący delegacji oraz kpt. DS. Jolanta Mazur i kpt. Joanna Zatorska – Miller. Delegacja ta złożyła na ołtarzu piękną wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą z napisem: PAMIĘTAMY oraz zapaliła znicze nagrobne.
________Na zakończenie gość uroczystości spod Żelechowa, radny rady Gminy  Żelechów, były żołnierz 30 Warsztatów Sprzętu Technicznego – st.chor.szt. Ryszard Bogusz, odegrał na swoim sprzęcie: sygnał WP, salwę honorową, melodię „Śpij Kolego”, pieśń marszową oraz pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Całością dowodził znakomicie płk Jerzy Gąska.
_______Po uroczystości skorzystaliśmy z gościnności miejscowej restauracji „Gospoda Kamieńczyk”. Na początku obiadu prezes – Jan Dźwigała podziękował wszystkim za przybycie.  Podkreślił, że nasze  obchody są dobrze przyjęte przez środowisko wojskowe.  Poinformował, że dwoje uczestników  obchodzi  „okrągłe” urodziny” :  pani Grażyna Stankiewicz – do życzeń prezes dołączył jej prezent,  kol. Józef Rońda – z okazji 80. rocznicy urodzin otrzymał dyplom z życzeniami. Po tym miłym akcencie  o głos poprosił Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Poinformował, że uchwałą Kapituły Krzyża z 5 września 2023 r. kol. Jan Dźwigała został odznaczony – Krzyżem Wielkim ZŻWP  i wręczył mu to odznaczenie.
________W dalszej części przy muzyce był pyszny obiad i gromkie  „Sto lat”  dla Jubilatów i odznaczonego .  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie uroczystości w kościele i restauracji znakomite przygotowanie muzyczne prezentował nasz przyjaciel por. DS. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Andrzej Krzyziński                                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


Zaproszenie

Wyróżnienia naszych członków

________Na wniosek Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego:
________
W uznaniu za aktywną działalność na rzecz naszej organizacji związkowej, oraz integrowanie środowiska  emerytów i rencistów wojskowych  wokół  tradycji  związanych  z  czynem zbrojnym  polskiego żołnierza Kapituła Krzyża ZŻWP niżej wymienionych członków Koła nr.6 Organizacji Mazowieckiej wyróżnia:
ZŁOTYM   KRZYŻEM  z  GWIAZDA ZŻWP
kol. Józef  KRZYZIŃSKI
kol. Wojciech WOJNO

Prezes
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
płk w st. spocz. Jerzy Włosiński


Przed Świętem Zmarłych

________Zarząd  Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP zorganizował w dniu 20 października o g. 12 – ej uroczystą mszę św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny  w Kamieńczyku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów z naszego Koła i ich rodzin.
________Uroczystość ta związana jest ze zbliżającym się dniem 1 listopada. W trakcie uroczystości odczytane zostały przez ks. kapelana ppłk.DS  Wojciecha Wojno wszyscy nasi bliscy i ich mogiły.
________Uroczystość odbyła się w obecności naszego pocztu sztandarowego (płk Wiesław Stasiuk – dowódca, mjr DS. Jan Mazur – sztandarowy, płk Jacek  Złotorzyński – asystent) ze sztandarem. Dowódcą uroczystości był płk Jerzy Gąska.
________Po uroczystości był uroczysty obiad w Gospodzie w Kamieńczyku.
________Zarówno w kościele jak i w czasie obiadu towarzyszył nam ppor. DS. Bogusław Tłoczkowski z różnego rodzaju instrumentami muzycznymi na których dał pokaz gry.

                                                                      Zarząd Koła77. rocznica

________77 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRR.
________Z okazji rocznicy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem m.in. szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karoliny Zioło-Pużuk, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i środowisk kombatanckich.
________Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i parlamentu złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a okolicznościowy list marszałek Sejmu Elżbiety Witek do uczestników uroczystości  odczytał wicemarszałek Zgorzelski.
________W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele naszego Koła:
– poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent;
Jadwiga ŁUCZAK w składzie delegacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego do złożenia kwiatów.

Opracował: Jan Dźwigała


Było bardzo uroczyście

________14 kwietnia 2022 r. miejsce naszych spotkań było pięknie ozdobione, a na stołach kolorowe ozdoby, no i elegancko przygotowane świąteczne  potrawy (różne sałatki, jaja w różnym wydaniu, mięsa i wędliny, pieczywa i ciasta…).
________Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Dorota STEGIENKA – burmistrzyni Ochoty i pan Sławomir UMIŃSKI zastępca burmistrza Ochoty. Powitał ich serdecznie prezes  naszego Koła.
________Na wstępie oddał głos naszemu kapelanowi  ks. ppłk. Wojciechowi WOJNO. Tenże odmówił odpowiednie modły i poświęcił pokarmy oraz  złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Po nim życzenia i pozdrowienia świąteczne złożyła pani burmistrzyni.
________W trakcie uroczystości  prezes wręczył złoty medal „XL – lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – koledze Eugeniuszowi SZULFEROWI nadany za wydatną pracę na rzecz naszego Związku przez Kapitułę zarządu głównego. Kolejnymi wyróżnionymi pamiątkowymi dyplomami byli jubilaci obchodzący 70. urodziny, tj. Marek GÓRKA  i Wiesław STASIUK. Nasza koleżanka – Marzena DŹWIGAŁA  będzie obchodziła w najbliższym czasie imieniny. Z tej okazji  otrzymała słodki upominek oraz odśpiewano jej tradycyjne 100 lat! Podobny  toast  mieli okazję  wysłuchać koleżeństwo Jolanta i Janek MAZUROWIE, którzy 20 kwietnia obchodzić będą 48 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
________Przyjęcie zostało przygotowane głównie przez Wiesławę WYPYCH przy wydatnej pomocy Lucyny KULIŃCZYK i Kazimiery MAKOWSKIEJ, Krystyny DRUŻYŃSKIEJ oraz Marioli STEGIENKI, bardzo dziękujemy!

Foto: Jerzy Gąska                                           Opracowanie: Teresa PAŹDZIOR


80. rocznica powstania Armii Krajowe

________14.02.2022 r. na stołecznej Ochocie oddano cześć dowódcy Armii Krajowej Stefanowi „Grotowi” Roweckiemu. Kombatanci, przedstawiciele instytucji krajowych, samorządowych oraz mieszkańcy dzielnicy składali wiązanki przed budynkiem przy ul. Spiskiej 14.
W czasie uroczystości wystąpili: szef UdSKiOR J.J. Kasprzyk, burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka, przedstawiciel IV Obwodu Ochota Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski i bratanica gen. Stefana Roweckiego „Grota” Krystyna Rowecka -Trzebicka.
________W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszego koła.

 

Wigilia AD 2021

________W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie  wigilijne członków i sympatyków naszego koła. Rozpoczęło się ono  o g. 11,00.
________Na wstępie vice prezes Stanisław Pieczara przywitał zebrane osoby i zapoznał z planem spotkania.
________Tradycyjnie przedstawiono listę jubilatów i solenizantów grudniowych.
________Wigilia trwała kilka godzin.
________W jej przygotowanie największy wkład wniosła Wiesława Wypych i Staszek Pieczara. Dużo czasu i pracy  wniosły: Maria Barzycka, Kazimiera Makowska oraz kierowniczka obiektu – p. Mariola Stegienka.
Składamy im wszystkim serdeczne podziękowanie.

XII Zjazd Mazowieckiej Organizacji ZŻWP