Category Archives: Zebrania

Zebranie 8 lutego 2024 r.

________Tym razem zgromadziło się prawie 35 członkiń i członków naszego Koła. Prezes otworzył, pierwsze w tym roku, zebranie naszego Koła.
________Na początku spotkania poprosił kol. Stanisława Pieczarę, przewodniczącego Komisji Wyróżnień MZW, o wręczenie złotego krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – naszej koleżance, członkini  Zarządu Koła Nr 6 – Lucynie Kulińczyk. Zakomunikował, że na wniosek naszego Koła – kapituła złotego krzyża zasługi ZŻWP postanowiła wyróżnić za wkład pracy i aktywność społeczną naszą członkinię ZKZ ZŻWP.
________Następnie prezes poprosił o podejście do stołu prezydialnego kol. Pawła Witeckiego, który 19 lutego ukończy 60 lat życia. Z tej okazji odczytał i wręczył jubilatowi przygotowany przez naszego sekretarza specjalny dyplom ozdobny. Po wręczeniu, zebrani odśpiewali obydwojgu uhonorowanym tradycyjne „Sto Lat”.
________Po tym prezes zakomunikował, że w lutym jubilatami i solenizantami są także: kol. kol. Jacek Złotorzyński, Jacek Piórkowski, Lech Kościelecki, Romuald Młynarczuk i Wojciecha Przybyła.
________Prezes poinformował również o stanie przygotowań do podpisania umowy – porozumienia  o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Opracowanie: Jan Dźwigała                                               Foto: Andrzej Krzyziński


Komunikat

Ze względu na:
– stan zdrowia członków i sympatyków koła,
– zmianę kierownictwa Zarządu PKPS W-wa Ochota,
– niską temperaturę,
zebranie koła z dnia  11 stycznia  2024 roku zostaje odwołane.

Zarząd Koła

Zebranie 14 grudnia 2023 roku

________Od razu dało się zauważyć, że jest nas wyjątkowo mało. Powód, duża zachorowalność!
________Na początek jeszcze smutna informacja. Po długiej chorobie zmarł, przeżywszy 91 lat, nasz wspaniały Kolega – płk Janusz KOT. Informacja o pogrzebie zamieszczona będzie na naszej stronie internetowej. Po tym przykrym komunikacie uczestnicy zebrania uczcili na stojąco chwilą ciszy Jego pamięć.
________Niestety, to spotkanie nie wypaliło. Frekwencja była bardzo niska. Pomimo różnych zachęt i form powiadamiania na zebranie przybyło tylko kilkanaście osób. Miała to być nasza wigilia! Okazało się, że jedynie nasz kapelan ks. Wojciech Wojno był odpowiednio przygotowany, przywiózł opłatki. Tym sposobem w poważnym nastroju połamaliśmy się opłatkiem i skonsumowaliśmy przygotowane jadło i napoje. Życzyliśmy sobie na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2024 dobrego zdrowia i szczęścia. Podziękowaliśmy kol. Wiesławie Wypych za organizację zebrania oraz przekazaliśmy Jej serdeczne życzenia imieninowe.
________Przyjęliśmy do wiadomości harmonogram zebrań na 2024 rok (jest zamieszczony na stronie internetowej naszego  Koła).

Foto: Jerzy Gąska                                     Opracowanie : Jan Dźwigała


Zebranie 16 listopada 2023 r.

________Na prośbę niedysponowanego prezesa – Janka Dźwigały, miałem przyjemność przeprowadzić dzisiejsze zebranie. Frekwencja była wyjątkowo niska z uwagi na przeziębienia i inne kłopoty zdrowotne koleżeństwa.
________Spośród listopadowych solenizantek i solenizantów oraz jubilatów i jubilatek (Ela Piórkowska, Jadzia Łuczak, Ewa Mikołajczyk, Teresa Kraśniak, Stanisława Pietrucha, Eugeniusz Karbowiak, Henryk Kwiatkowski, Andrzej Nowak, Andrzej Rońda, Andrzej Krzyziński, Jacek Złotorzyński, Andrzej Młynarczyk, Marcin Wróblewski) obecni byli kol. Jacek Złotorzyński, Andrzej Młynarczyk i nasz sekretarz. W imieniu zebranych złożyłem im najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.
________W dalszej części zakomunikowałem, że uchwałą kapituły Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego nasz kolega – Henryk Wróbel został wyróżniony na wniosek naszego  Koła Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z przyjemnością wręczyłem Henrykowi ten medal.
________Dalej były słodycze i napoje oraz wiele różnych,  ciekawych rozmów.

Foto: Andrzej Krzyziński                                  Opracowanie: Jerzy Gąska


W przeddzień Święta Zmarłych

________Kilkuletnią już tradycją są obchody Święta Zmarłych w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. 26 października br. kilkadziesiąt osób (członkowie i sympatycy Koła) zgromadziło się w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP  w Kamieńczyku n/Bugiem aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej przez kapelana Koła – ks. płk. DS. Wojciecha Wojno w intencjach zmarłych członkiń i członków Koła oraz ich rodzin i przyjaciół (łączna liczba to ok. 140)  pogrzebanych na różnych cmentarzach położonych w promieniu ok. 250 km od Warszawy.
________Uroczystość została uświetniona przez:  udział pocztu sztandarowego z naszego Koła (dowódca pocztu – płk Wiesław Stasiuk, sztandarowy – ppłk DS Jan Mazur, asystent – mjr Andrzej Nowak)  ze sztandarem, udział delegacji Koła w składzie: płk Jacek Złotorzyński – przewodniczący delegacji oraz kpt. DS. Jolanta Mazur i kpt. Joanna Zatorska – Miller. Delegacja ta złożyła na ołtarzu piękną wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą z napisem: PAMIĘTAMY oraz zapaliła znicze nagrobne.
________Na zakończenie gość uroczystości spod Żelechowa, radny rady Gminy  Żelechów, były żołnierz 30 Warsztatów Sprzętu Technicznego – st.chor.szt. Ryszard Bogusz, odegrał na swoim sprzęcie: sygnał WP, salwę honorową, melodię „Śpij Kolego”, pieśń marszową oraz pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Całością dowodził znakomicie płk Jerzy Gąska.
_______Po uroczystości skorzystaliśmy z gościnności miejscowej restauracji „Gospoda Kamieńczyk”. Na początku obiadu prezes – Jan Dźwigała podziękował wszystkim za przybycie.  Podkreślił, że nasze  obchody są dobrze przyjęte przez środowisko wojskowe.  Poinformował, że dwoje uczestników  obchodzi  „okrągłe” urodziny” :  pani Grażyna Stankiewicz – do życzeń prezes dołączył jej prezent,  kol. Józef Rońda – z okazji 80. rocznicy urodzin otrzymał dyplom z życzeniami. Po tym miłym akcencie  o głos poprosił Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Poinformował, że uchwałą Kapituły Krzyża z 5 września 2023 r. kol. Jan Dźwigała został odznaczony – Krzyżem Wielkim ZŻWP  i wręczył mu to odznaczenie.
________W dalszej części przy muzyce był pyszny obiad i gromkie  „Sto lat”  dla Jubilatów i odznaczonego .  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie uroczystości w kościele i restauracji znakomite przygotowanie muzyczne prezentował nasz przyjaciel por. DS. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Andrzej Krzyziński                                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


Dzień dobry! Kochani!

________W związku z obchodami 80. rocznicy bitwy pod Lenino w dniu 12 października br. o g. 10,30  przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie zarząd naszego Koła postanowił:

  1. Odwołać zebranie Koła planowane na ten dzień;
  2. Zaapelować do wszystkich członków i  sympatyków naszego Koła o wzięcie udziału w tej uroczystości;
  3. Wziąć udział w udział w dniu 26 października br. w wyjazdowej mszy św., która odbędzie się tego dnia pod przewodnictwem naszego kapelana kol. Wojciecha WOJNO w m. Kamieńczyk z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Po zakończeniu uroczystości w kościele przewidziany będzie obiad w miejscowej restauracji. Opłata za konsumpcję indywidualna w oparciu o jadłospis. Dojazd do Kamieńczyka indywidualnie lub zbiorowo (autokarem). Koszt podróży autobusem wynosi 100 zł od osoby. Zapisy do podróży zbiorowej na podstawie zapłaty na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej lub gotówkowej do dnia 13.10.2023 r.
    Z wyrazami szacunku – Jan Dźwigała

Powakacyjne spotkanie

________W dniu 14 września 2023 r. na zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa przybyło wyjątkowo dużo członków i sympatyków! Na wstępie prezes Koła – kol. Jan Dźwigała „sprawdził” listę obecności po wakacjach. Okazało się, że brakuje jednego z kolegów. W dniu  5 lipca odszedł  na  wieczną wartę,  przeżywszy 100 lat,  niezwykle zasłużony dla naszego  Koła – płk Józef TURLEJSKI. Z bliższymi informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie internetowej naszego Koła. Po tej smutnej informacji,  zebrani na prośbę prezesa chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył legitymację członkowską naszego Związku kol.  mjr. Wiesławowi ZAKRZEWSKIEMU,  który został przyjęty w nasze szeregi decyzją  Zarządu Koła z dnia  01 czerwca 2023 r.
________Następnie prezes Koła serdecznie przywitał dostojnych gości z Dzielnicy Ochota: pana Sławomira UMIŃSKIWGO i pana Grzegorza WYSOCKIEGO – wiceburmistrzów Ochoty, panią Jadwigę TOMCZAK – przewodniczącą Rady Seniorów Ochoty oraz pana Mariusza TWARDOWSKIEGO – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Przy przedstawianiu gości nadmienił, że panowie WYSOCKI i TWARDOWSKI są kandydatami na posłów z listy samorządowej. Zebrani burzliwymi brawami przywitali gości.
________W kolejnym punkcie zebrania prezes ogłosił, że w ubiegłym miesiącu nasz senior, uczestnik bitwy pod Lenino i szlaku bojowego do Berlina oraz nasz wieloletni przełożony – płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ ukończył 98. rok życia. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom i życzył mu długich lat życia w zdrowiu i dostatku.
Poprosił kol. Staszka PIECZARĘ – członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przewodniczącego Komisji Wyróżnień , o zabranie głosu.
Tenże odczytał postanowienie Kapituły Krzyża Wielkiego ZŻWP z dnia 12 września 2023 roku  w sprawie nadania płk.dypl. Tadeuszowi MAKAREWICZOWI – Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wręczył wyróżnionemu to odznaczenie. Następnie panowie burmistrzowie wręczyli jubilatowi pamiątkowy dyplom od Zarządu Dzielnicy, a pani TOMCZAK  w imieniu pani burmistrz wręczyła prezent urodzinowy.
Po tej dekoracji wykonano wspólna fotografię i odśpiewano „200 lat”.
________Kolejnym wyróżnionym przez Kapitułę Krzyża ZŻWP był kol. płk Romuald MŁYNARCZUK, któremu nadano Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP. Odznaczenie wręczył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie prezesa.
________Następnie wiceprezes naszego Koła – Jerzy GĄSKA poprosił o wystąpienie Państwa Bogusławę i Andrzeja NOWAKÓW. W 45.rocznicę zawarcia związku małżeńskiego odczytał Im, w imieniu Koła Nr 6, serdeczne życzenia i wręczył dyplom na tę okazję. Staszek PIECZARA odczytał postanowienie Kapituły Krzyża ZŻWP na mocy którego kol. Andrzejowi NOWAKOWI został nadany Złoty Krzyż Zasługi ZŻWP i go odznaczył tym krzyżem. Po tym była wspólna fotografia i toast.
________Kolejną uhonorowaną osobą był kol. Marek PARASIAK, który  6 września ukończył 60. lat życia. Z tej okazji otrzymał sympatyczne i pięknie wykonane życzenia od wszystkich członkiń i członków Koła – wręczał Jan Dźwigała.
________Ostatnią dziś wyróżnioną osobą był kol. Józef Rońda, u którego zbliża się 80. rocznica urodzin. Z tej okazji Kapituła ZG ZŻWP wyróżniła go Odznaką Honorową ZŻWP. Dekoracji dokonał Staszek Pieczara w towarzystwie Jana Dźwigały.
________Dalej było dużo toastów i życzeń
________Przed zakończeniem spotkania nasz kapelan ogłosił komunikat, uzgodniony z prezesem, że w dniu 26 października br. planowana jest wycieczka do m. Kamieńczyk, gdzie planowana jest msza święta za zmarłe członkinie i członków naszego Koła oraz bliskich przyjaciół. Uroczystość związana jest ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Po uroczystości planowany jest wspólny obiad w miejscowej restauracji na koszt uczestników. Wstępny koszt przejazdu autokarem  100 zł. Zapisy wraz z opłatą z przejazd przyjmuje zarząd na rachunek podany na stronie Koła.

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


 

Zebranie Koła (Przedwakacyjne) w dniu 15.06.2023 r.

________Na wstępie zebrania prezes powiadomił, że 1 czerwca 2023 roku Zarząd naszego Koła przyjął w poczet członków ZŻWP, a tym samym do Koła Nr 6, kol. mjr. Wiesław ZAKRZEWSKIEGO. Pogratulował mu przyjęcia i życzył owocnej pracy społecznej.
________Następnie poprosił o wystąpienie obok stołu prezydialnego naszą koleżankę – jubilatkę – Kazimierę MAKOWSKĄ. Odczytał przygotowany z  okazji 85. rocznicy urodzin dyplom  okolicznościowy od wszystkich członków Koła. Zebrani brawami na stojąco oddali honor naszej koleżance.
________Następnie poinformował, że w dniu 14 czerwca br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zarząd główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował uroczystość poświęcona 42. rocznicy powstania naszej organizacji. Na jej zakończenie delegacje biorące udział złożyły kwiaty na płycie GNŻ , w tym i naszego Koła pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Karbowiaka.
________W dalszej części zostały wyczytane koleżanki i koledzy, którzy w czerwcu są jubilatami lub solenizantami: Anna Bąk, Janina Gierek, Lucyna Kulińczyk, Małgorzata Momot, Joanna Zatorska – Miller, Jolanta Mazur, Wiesław Stasiuk, Jan Molo, Jan Węgierek, Andrzej Utkowski.
Po odśpiewaniu im toastu odbyło się wesołe spotkanie przy kawie, herbacie  i słodyczach.
________Na zakończenie spotkania prezes zapowiedział, że spotkamy się dopiero po wakacjach – 14 września 2023 r. Życzył wszystkim  miłego wypoczynku!

Foto: Jerzy Gąska                                                       Opracowanie: Jan Dźwigała


Jak to możliwe?! Zofia Mrozowicz – Baka

________Wywodzi się z Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i jest jego członkinią. 15 maja bieżącego  roku obchodziła imieniny Zofii i 95.-te urodziny. Obecnie zamieszkuje w Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej w Warszawie. Jest wdową po weteranie walk w czasie II wojny światowej – gen. bryg. Mieczysławie  Baka. Tego dnia obok sąsiadek i sąsiadów  życzenia Dostojnej Jubilatce i Solenizantce złożyła delegacja macierzystego Koła: Jan Dźwigała – prezes i Jan Mazur. Obok kwiatów, obdarowali oni Zofię Bakę pięknym dyplomem wykonanym przez sekretarza naszego koła.  Krótka wizyta podyktowana była czekającą u drzwi Gospodyni dużą ilością gości.
________Do zobaczenia Zosiu, żyj nam długo i szczęśliwie!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Zebranie 11 maja 2023 roku

________Minął długi majowy czas wypoczynku, który wpłynął na  mniejszą frekwencję na naszym spotkaniu. Na wstępie prezes tradycyjnie powitał wszystkie przybyłe członkinie i członków  Koła Nr 6 oraz sympatyków oaz poinformował zebranych o przedwczesnej śmierci żony naszego kolegi – Stanisława Kwiatkowskiego. Na prośbę prowadzącego zebrani powstali i uczcili chwilą ciszy pamięć Zmarłej.
________Następnie przedstawił  nam  kandydata na nowego członka w osobie majora Wiesława Zakrzewskiego, którego do Koła zarekomendowali Ania i Eugeniusz Karbowiakowie. Został powitany gromkimi brawami. Prezes poinformował, że decyzję o ewentualnym przyjęciu go w poczet członków Koła i Związku podejmie, zgodnie ze Statutem ZŻWP, Zarząd Koła Nr 6 na najbliższym posiedzeniu.
________Następnie przedstawił jubilatów, których rok urodzin kończy się na „5” lub „0” :
– kol. Zofia  Mrozowicz – Baka jubileusz  95 – lecia i imieniny w dniu 15 maja;
– kol. Zbigniew Lichocki,
– kol. Krystyna Rek,
– kol. Stanisław Kwiatkowski.
A oto pozostałe jubilatki, jubilaci, solenizantki i solenizanci: Zofia Powałka – Binkowska, Maria Żurawik, Irena Grabas, Jerzy Pacześniak, Stanisław Pieczara, Stanisław Zawadka.
________Po złożeniu życzeń i odśpiewaniu „Sto Lat” (kilkakrotnie) podano szampana, kawę i herbatę oraz różne ciasta i słodycze.  W takiej atmosferze miło spędziliśmy kilka godzin. Dziękujemy Wiesławie Wypych i Kazimierze Makowskiej za atrakcyjne przygotowanie naszego spotkania!
________Do zobaczenia 15 czerwca!

Foto: Marzena Dźwigała                               Opracowanie: Anna Karbowiak