Category Archives: Zebrania

Uroczyście w Kole nr 6 im. II Armii WP przy DG Warszawa

      Na uroczyste majowe zebranie naszego Koła przybył serdecznie witany sekretarz generalny Zarządu Głównego naszego Związku – kol. płk Jan Kacprzak. W eksponowanym miejscu ustawiono sztandar naszego Koła. Na początek zebrania odśpiewano „Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego”.

      Następnie przy dźwiękach sygnału wojskowego „Słuchajcie wszyscy” w uznaniu zasług dla naszego Związku niżej wymienione osoby zostały uhonorowane:
– Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą – por. Ludwik Bender, który na zebranie przybył z żoną. Odznaczony brał udział w walkach nad Nysą Łużycką i pod Budziszynem w składzie II Armii WP.
– Złotym Krzyżem ZŻWP – kol. Marzena Dźwigała i Wiesława Wypych, płk Romuald Młynarczuk oraz pchor. Józef Idzikowski;
– Srebrnym Krzyżem ŻZWP – kol. Emilia Borkowska i płk Antoni Moroz;
– Brązowym Krzyżem ŻZWP – małżeństwo: Elżbieta i st. chor. Jacek Piórkowscy, mjr Edward Binkowski, por. Dariusz Binkowski (ojciec i syn);
– Odznaką Honorową ZŻWP – kol. Lucyna Kulińczyk i Zofia Powałka, por. Józef Kmera, szer. Andrzej Rońda oraz nasz sztandarowy st. sierż. Stanisław Wajda.
Wszystkie odznaczenia i odznaki wręczył sekretarz generalny Zarządu Głównego w towarzystwie prezesa naszego Koła – Jana Dźwigały i przewodniczącego komisji rewizyjnej – Stanisława Pieczary. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się przy asyście dźwięków wojskowego trębacza z Ciechanowa – mł. chor. Bogusława Tłoczkowskiego – współpracującego stale z naszym kołem.

        Następnie kol. Zofia Powałka otrzymała z rak prezesa Koła pamiątkową plakietkę z dedykacją od wszystkich członków koła z okazji „okrągłej” rocznicy urodzin. W dalszej części uczczono imieniny: Marii Żurawik, Zofii Baka i Zofii Powałki oraz Stanisławy Pietruchy i Stanisławów: Zawadki, Kwiatkowskiego, Włodarczyka i Pieczary.

        Okolicznościowe „słowo” nawiązujące do 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz do obecnej sytuacji w Polsce i ZŻWP przekazał nam kol. płk Eugeniusz Gradoń – prezes honorowy naszego koła. Otrzymał za nie gromkie brawa i bardzo pozytywne opinie.
Dalej już było tylko wesoło. Zebrani odśpiewali jubilatom i solenizantom „Sto Lat”. A przy akompaniamencie trąbki i akordeonu wyśpiewano kilka piosenek z lat 40-tych.

Foto: Grześ Serocki i Jacek Piórkowski                                   Opracowała: Teresa Kraśniak

14 kwietnia 2016 r. było bardzo świątecznie

       W pierwszym punkcie naszego zebrania, otwierający je, prezes Koła zakomunikował, że na wniosek naszego Zarządu w uznaniu zasług – Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP – wyróżniło następujących członków naszego Koła – Złotym Medalem „XXXV–lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
kol. por. Ludwika BENDERA;
kol. płk. Eugeniusza GRADONIA;
kol. ppłk. Adama GRZEŚKOWIAKA;
kol. płk. Juliana Mieczysława JASTRZĘBSKIEGO;
kol. płk. Tadeusza MAKAREWICZA;
kol. płk. Wincentego NOWACZYŃSKIEGO;
kol. płk. Józefa TURLEJSKIEGO.
Wręczenia medali dokonali członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku: kol. Stanisław Pieczara i Jan Dźwigała. W imieniu odznaczonych głos zabrał kol. Gienek Gradoń, który podziękował za wyróżnienie kolegów oraz w kilku słowach wspomniał historię powstania naszego 6 Koła. Również podziękował Prezesowi za bardzo dobre kontynuowanie i prowadzenia działalności naszego Koła.
Następnie prezes poinformował, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. nasz poczet sztandarowy wraz z delegacją brał udział w pogrzebie p. Krystyny Piórkowskiej – Mamy naszego Kolegi – Jacka. Za pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowej – od naszego kolegi Jacka i jego żony Eli – otrzymaliśmy list z podziękowaniem dla naszego Koła (tekst listu w załączeniu). Prezes odczytał list oraz nadmienił, że wysoki poziom przebiegu uroczystości zależy w dużej mierze od zakładu pogrzebowego. W tym przypadku, jak i wielu innych, zakładem tym był współpracujący z naszym Kołem od wielu lat – Dom Pogrzebowy „STYKS”, świadczący usługi na najwyższym poziomie.
W dalszym punkcie zebrania przedstawiciel wiceburmistrza Ochoty pan Mariusz Twardowski odczytał pismo, od wiceburmistrza Ochoty – pana Grzegorza Wysockiego, skierowane do członków naszego koła z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta, który to przypada w dniu 15 kwietnia. W kilku sławach poinformował o okolicznościowych imprezach organizowanych z tej okazji. Za list serdecznie podziękował prezes Koła (tekst listu w załączeniu).
      Kolejna część zebrania poświęcona była jubilatom i solenizantom kwietniowym. Są to: Marzena Dźwigała, Anna Karbowiak, Julian Jastrzębski, Henryk Kinasiewicz, Bolesław Okrutnik, Marek Proficz, Józef Szaniawski, Stanisław Wajda, Marek Górka, Jerzy Gąska, Jerzy Gołowanow, Wojciech Przybyła, Marek Proficz, Marek Sewen, Ryszard Niedbała, Ryszard Mąkolski i ksiądz Wojciech Wojno. Obecna na zebraniu Marzenka Dźwigała otrzymała z okazji imienin od Zdzisi Żochowskiej – piękne kwiaty, a od Staszka Pieczary – pudełko słodyczy.
Drugim zasadniczym tematem zebrania była 5. rocznica wręczenia naszemu 6 Kołu – sztandaru. Prezes przypomniał, że uroczystość ta miała miejsce 27 kwietnia 2011 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. W asyście kompanii honorowej i orkiestry WP z dowództwa Garnizonu Warszawa sztandar od fundatorów odebrał Prezes naszego Koła – Jan Dźwigała. Z tej okazji został po raz pierwszy wyemitowany na zebraniu, nagrany wówczas, film z tej uroczystości. Zebrani w wielkim skupieniu obejrzeli godzinny film. Niektórzy mieli łzy w oczach. Kilkakrotnie rozlegały się brawa. Po zakończeniu był aplauz na stojąco.
Następnie były wspomnienia przy poczęstunku ufundowanym przez jubilatów i solenizantów oraz osoby odznaczone.

Foto: Grześ Serocki.                                                                         Opracowała: Zosia Powałka.

 

„Wielkanocne spotkanie” – 2016 roku

W drugi czwartek miesiąca marca w siedzibie PKPS odbyło się kolejne uroczyste spotkanie członków 6 Koła ZŻWP z dodatkowym tematem z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 2016 r.
Prezes koła, mjr Jan Dźwigała rozpoczynając spotkanie, serdecznie powitał wszystkich zebranych członków Koła oraz przybyłych gości w osobach:
– przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu ZŻWP – ppłk. Henryka Jagielskiego;
– przedstawiciela burmistrza dzielnicy Ochota – Mariusza Piotra Twardowskiego.
Następnie Prezes Koła złożył życzenia od Zarządu dla wszystkich członków Koła i naszych rodzin – spokojnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy.
W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel burmistrza dzielnicy Ochota, który przedstawił zakres swoich zadań w pracy na stanowisku koordynatora gminy oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne.
Kolejno zabrał głos Prezes mjr Jan Dźwigała, który w towarzystwie kol. Staszka Pieczary, złożył życzenia
w imieniu członków Koła:
– jubilatom z okazji 70. rocznicy urodzin:  płk Jerzy Gąska,  st. chor. sztab. Jan Mędzela;
– solenizantom marcowym: Kazimierz, Grzegorz, Zbigniew, Józef;
– dla Pań – z okazji Dnia Kobiet.
Życzenia Panom, z okazji Dnia Mężczyzny, złożyła kol. Wiesia Wypych.
Po złożeniu życzeń i podzieleniu się jajkiem nastąpiła konsumpcja przygotowanych potraw. Zebrani odśpiewali jubilatom i solenizantom „Sto Lat”.

Opracował: Edward Binkowski,                                                 Foto: Grześ Serocki

Sprawozdanie Zarządu Koła nr 6 z działalności w 2015r.

Zgodnie ze statutowym obowiązkiem w dniu 11.02.2016 r. o godz. 10.00, gdy członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zasiedli czwórkami przy stolikach w siedzibie Ochockiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Koła Nr 6 przedstawił roczne sprawozdanie rozliczając się z działalności i realizacji zamierzeń, które zostały ujęte w uchwałach oraz w okresowych planach pracy na 2015 rok. Otwierając zebranie, prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała powitał jego uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności, biorących udział pierwszy raz w takim zebraniu, nowych 8 członków przyjętych do naszego Koła w 2015 r.

A. Realizacja planu pracy koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożył prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała. Omówił następujące punkty planu pracy koła w 2015 roku.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), a także 30 grudnia. Odbyło się 11 posiedzeń przy średniej frekwencji 95 proc. (przyczyną nieobecności pojedynczych osób były problemy zdrowotne lub obowiązki zawodowe). We wszystkich spotkaniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej. Na swoich posiedzeniach zarząd zajmował się bieżącymi sprawami Koła, m.in.: finansami, przyjęciem nowych osób, organizowaniem udziału Koła w rocznicowych uroczystościach, typowaniem osób do odznaczeń i wyróżnień związkowych oraz do mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Zawsze wiele uwagi poświęcano też przygotowaniu następnego miesięcznego zebrania – określeniu jego tematyki i programu.
 2. Zebrania Koła (a było ich 10) odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca (*). Na wielu zebraniach na zaproszenie zarządu Koła gościliśmy przedstawicieli władz związkowych i samorządowych oraz Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Tematyka zebrań w miesiącach, w dużej części była związana z wydarzeniami, w których przypadały rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych. Ważnym punktem zebrań było również uroczyste przyjęcie i wręczanie legitymacji nowym członkom Koła. Szczególny charakter miało również spotkanie wielkanocne – dzielenie się jajkiem i bożonarodzeniowe – dzielenie się opłatkiem. Nieodłączną częścią każdego zebrania było świętowanie ważnych dat w życiu członków Koła – imienin, urodzin, rocznic ślubu. Szczególnie uroczyście świętowane były „okrągłe” rocznice (daty urodzin kończące się na cyfry „5” i „0”. Jubilaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymywali tabliczki pamiątkowe i puchary z dedykacją od wszystkich członków naszego koła oraz kwiaty.
 3. Przyznane odznaczenia członkom naszego Koła (*) na wniosek zarządu Koła od władz związkowych to m.in.: krzyże ZŻWP, odznaki i dyplomy honorowe, akty mianowań, wyróżnienie wpisem do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz medale za uczestnictwo w zawodach na szczeblu MZW.
 4. Imprezy organizowane przez Koło. (*) Działalność koła nie ograniczała się tylko do przeprowadzania zebrań. W 2015 roku zorganizowano: wycieczki autokarowe, udział we współorganizowaniu w pokazach „Hubertusa”, spotkanie przy grillu, udział w wiejskiej majówce.
 5. Działania koła na rzecz integracji środowiska wojskowego i cywilnego.(*) W sprawozdaniu podkreślona została ta kwestia działań o potrzebie rozwijania dobrej współpracy z instytucjami w kontekście o znaczeniu oficjalnych i roboczych kontaktów, w tym między innymi większego udziału członków Koła w uroczystościach organizowanych przez naczelne i wojewódzkie władze związkowe i samorządowe. W sprawozdaniu wymieniono aktywne uczestnictwo naszych członków Koła w różnych spotkaniach i uroczystościach rocznicowych ważniejszych wydarzeń historycznych organizowanych przez MZW oraz ZG ZŻWP. Uczestniczono w spotkaniu w Sejmie z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD. Uczestniczono również w smutnych wydarzeniach – w pogrzebach kolegów, pomagano w ich organizacji W uroczystościach pogrzebowych udział brała delegacja Koła z wiązanką i pocztem sztandarowym. Przedstawiciele Koła odwiedzali groby zmarłych kolegów na różnych cmentarzach w Warszawie i poza nią w promieniu 80 km, zapalili znicze z zawieszką, która zawiera logo naszego Koła i napis” „Pamiętamy”.
 6. Działalność socjalno-zdrowotna. W 2015 r. jak każdego roku członkowie zarządu i Koła interesowali się losem kolegów przebywających w domach opieki, odwiedzali ich tam. Pamiętano o nich przy organizowaniu zebrań, zwłaszcza tych bardziej uroczystych (wielkanocnych, wigilijnych), zapewniano dla nich transport. Zarząd Koła przygotowywał paczki świąteczne dla znajdujących się w nienajlepszej sytuacji członków Koła.

 B.  Realizacja planu finansowego koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności finansowej w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożyła kol. Marzena Dźwigała – skarbnik Koła. Przedstawiła przychody i szczegółowo omówiła wydatki w 2015 roku. Inne dane dotyczące koła:
– w 2015 r. przekazano 1% podatku dzięki członkom koła – prawie 3000 zł.,
przewidywana kwota 1% podatku w 2016 r. na rzecz ZŻWP – około 3000 zł.,
– prenumerata „Głosu Weterana” – 6 osób,
– ilość artykułów, których autorami są członkowie Koła – około 14,
– udział Koła w zbiórce pieniężnej na sztandar dla MZW – wpłaty indywidualne 1800 zł.

C. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej koła w 2015 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara. Kontrolą objęto planowanie działalności w roku 2015 i w tym kontekście realizację statutowych zadań, stan liczebny członków Koła i pozyskiwanie nowych członków oraz opłacanie składek członkowskich i gospodarkę finansową. W ostateczności Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu i należycie prowadzoną dokumentację.

Po przedstawieniu sprawozdań prezes Koła kol. Jan Dźwigała zarządził głosowanie. Zebranie sprawozdawcze przyjęło jednogłośnie statutowo określone uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, planów działania Koła, budżetu oraz wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła w 2016 roku.

Z okazji 75. rocznicy urodzin kol. Wiesława JÓŹWIAKA w imieniu członków koła życzenia i plakietkę wręczył Prezes Koła Jan Dźwigała w towarzystwie kol. Staszka Pieczary. Dalej był słodki poczęstunek i toasty.

znak (*) – patrz opis szczegółowy na miesięcznych stronach naszego portalu.

Opracował: Edward Binkowski                                         

Pierwsze zebranie w 2016 roku

Nasze motto na Nowy 2016 Rok:

     „ŹLE JEST ZMARNOWAĆ MŁODOŚĆ, A JUŻ CAŁKIEM GŁUPIO ZMARNOWAĆ STAROŚĆ”

Było to niezwykle sympatyczne spotkanie. Na początku prezes naszego Koła poinformował, że decyzją naszego Zarządu w szeregi Koła i Związku został przyjęty kpt. Juliusz Ziółek.
Później wręczono jubilatom, obchodzącym rocznice urodzin kończące się na cyfrę „0” lub „5”, pamiątkowe plakietki z dedykacją od wszystkich członków Koła. Jako pierwsza otrzymała ją przewodnicząca zespołu do spraw kobiet – Wiesia Wypych.
W następnej kolejności pamiątkowe plakietki z dedykacją zostały wręczone kolegom: płk. dr. Pawłowi Specikowi w 70. rocznicę urodzin (obchodził także imieniny) i mjr. Adamowi Podlasiakowi w 65. rocznicę urodzin. Wręczenia plakietek dokonali: prezes – mjr Jan Dźwigała i przewodniczący komisji rewizyjnej – st. chor. szt. Stanisław Pieczara (obydwaj są członkami Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego).
Nasze Koleżanki: Marzenka Dźwigała, Tereska Lempkowska oraz wspomniana już wcześniej Wiesia Wypych otrzymały słodycze, z kwiatami (na opakowaniu),z okazji Swoich rocznicowych urodzin.
W dalszej części naszego zebrania był toast noworoczny, który wygłosił prezes naszego Koła.

„Na wszystkie dni Nowego 2016 Roku życzę Wam wiary w sercu i światła w mroku,
abyśmy jednym krokiem mijali przeszkody, byśmy czuli się silni i wiecznie młodzi”

Po zakończeniu części oficjalnej były toasty okolicznościowe. Nie zabrakło lampki szampana. Wielokrotnie solenizantom wyśpiewano „Sto Lat”. Kol. Janina Gierek zaśpiewała nam kilka piosenek i zabawiała dowcipami. Przy słodyczach, kawie i herbacie, w bardzo miłej i nastrojowej atmosferze  upłynął nam czas.
Warto wspomnieć, że fundatorami szampana, słodyczy, ciast i różnych napoi byli: Marzenka Dźwigała, Wiesia Wypych, Tereska Lempkowska, Staszek Pieczara, Pawełek Specik i Romek Wojtczak.

Następne zebranie odbędzie się 11 lutego br. Będzie to zebranie sprawozdawcze na które serdecznie zapraszamy!!!

Foto: Grzegorz Serocki                                                                                         Opracowała: Zofia Powałka

Spotkanie wigilijne – 10 grudnia 2015 r.

     Wyjątkowo okazale i bogato firma cateringowa pana Janusza Kęski przygotowała stół wigilijny dla 80 osób. Na zaproszenie naszego Zarządu udział w spotkaniu brały następujące osoby:

 • pan Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota w Warszawie,
 • pan płk Dariusz Cieszyński – reprezentujący gen. dyw. dr. Wiesława Grudzińskiego – Dowódcę Garnizonu Warszawa,
 • pan płk Szczepan Góral – reprezentujący Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
 • pan Jacek Gomółka – przewodniczący komisji zdrowia, rodziny i polityki społecznej Rady Dzielnicy Ochota;
 • pan Mirosław Chada – członek zarządu środowiska IV Obwodu AK Ochota.

     Spotkanie wigilijne otworzył i gości przywitał – Prezes naszego Koła – Jan Dźwigała. Życzył nam wszystkim zgromadzonym i naszym rodzinom zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Następnie zaprosił do podzielenia się opłatkiem oraz do konsumpcji potraw wigilijnych.
Kolejnymi mówcami byli:

 • kol. płk Stanisław Zawadka, wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców, który w imieniu prezesa i całego zarządu przekazał nam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne;
 • pan Grzegorz Wysocki – przekazał życzenia od pani burmistrz Warszawy Ochoty i całego zarządu;
 • pan płk Dariusz Cieszyński – życzenia złożył w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa i swoim własnym;
 • kol. por. Jan Molo – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota – złożył życzenia w imieniu tego Komitetu.

      W dalszej części zebrania, członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku – Stanisław Pieczara i Jan Dźwigała – wręczyli nadane przez Kapitułę Zarządu Głównego Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” kolegom: Józefowi Apolinarskiemu i Bogdanowi Jakubikowi. Koleżanka Ela Piórkowska otrzymała z  rąk prezesa pamiątkową plakietkę z dedykacją od członków Koła z okazji minionej „okrągłej” rocznicy urodzin.
W następnej kolejności złożono serdeczne życzenia imieninowe: Ewie Mikołajczyk, Marysi Utkowskiej, Wiesi Wypych, Gienkowi Gradoniowi, Gienkowi Szulferowi i Gienkowi Wasykowi. Każdemu odśpiewano tradycyjny toast „Sto Lat”. Przy suto zastawionym stole czas upłynął bardzo sympatycznie.
Na zakończenie prezes przedstawił kpt. Juliusza Ziółka, który od 1 stycznia 2016 r. będzie członkiem naszego Koła.

Do Siego Roku!

Następne zebranie (z lampką szampana) planowane jest już w Nowy 2016 Roku 14 stycznia.

 

Foto: Grzegorz Serocki                                                                               Opracował: Edward Binkowski

Zebranie 12 listopada 2015 r.

    Zebranie Koła otworzył prezes Jan Dźwigała witając uczestników oraz przybyłych gości: sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW) ZŻWP ppłk Henryka Jagielskiego i przedstawiciela Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt. Marcina Miszczaka.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego dnia 30 października 2015 r. członka naszego Koła płk dypl. Antoniego Rumiaka. Prezes przybliżył sylwetkę Zmarłego. Kolega nasz został pochowany w grobie rodzinnym w kwaterze VII, rząd I, grób 9 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Piotra Skargi 2 w Warszawie Wesołej (tzw. „na górce”).

W dalszej części zebrania Sekretarz MZW ZŻWP odznaczył nadanymi przez Kapitułę odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP”:
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”  –  płk. Grzegorza Serockiego;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”  –  kpt. Marcina Miszczaka.
Następnie Sekretarz MZW wręczył brązowe medale zdobyte drużynowo w rzucie granatem w zawodach na szczeblu MZW w czerwcu br. Medale otrzymali: płk Eugeniusz Szulfer i st. sierż. Stanisław Wajda.
Z okazji 65 urodzin kol. Ewa Macyszyn odebrała z rąk prezesa naszego Koła szklaną tabliczkę z dedykacją od wszystkich członków Koła. Rocznice urodzin świętowały również kol. Stanisława Pietrucha i kol. Teresa Kraśniak.
Po zakończeniu części oficjalnej kol. Edward Bernolak z okazji Święta Niepodległości, przy akompaniamencie gitary śpiewał pieśni patriotyczne wspólnie z koleżankami i kolegami uczestniczącymi w zebraniu.Atmosfera spotkania była podniosła i nastrojowa.

 

Foto: Marzena Dźwigała                                                          Opracowała: Wiesława Wypych

Zebranie 08.10.2015 r.

Na wstępie zebrania prezes Jan Dźwigała serdecznie powitał przyjaciela naszego Koła, sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW) – kol. ppłk. Henryka Jagielskiego i wszystkich zebranych członków naszego Koła. Zebrani przywitali gościa brawami.
W pierwszym punkcie zebrania prezes poinformował, że na wniosek naszego zarządu, za zasługi dla Koła i Związku, Kapituła działająca przy Zarządzie Głównym ZŻWP podjęła decyzję o przyznaniu niżej wymienionym osobom:
– złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Jerzy Gąska, kol. chor. Eugeniusz Wasyk;
– brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. Halina Hawełka, kol. Anna Kaim, kol. st. chor. Leszek Klimek;
– odznakę honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. sierż. Antoni Gaj, mjr Henryk Wróbel.
Wręczenia odznak dokonał sekretarz MZW w towarzystwie prezesa i przewodniczącego komisji Rewizyjnej Koła.
Następnie nasz kolega chor. Krzysio Mucha odebrał od Janka Dźwigały i Staszka Pieczary pamiątkowy puchar z dedykacją od wszystkich członków Koła w związku z minioną w maju 55. rocznicą urodzin.
W kolejnym punkcie prezes naszego koła zapoznał zebranych z programem obchodów 72. rocznicy bitwy pod Lenino. Szczególną uwagę zwrócił i zaprosił na uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 11 października br. o godz. 12.00. Organizatorem tej uroczystości jest nasze Koło.
W dalszej części zebrani przy słodkim poczęstunku przez dwie godziny odbywali luźne rozmowy i odśpiewywali gromkie „Sto lat” październikowym jubilatom: Edziowi Binkowskiemu, Januszkowi Ciechanowi, Ali Cieplusze, Lucynce Kulińczyk, Tadkowi Nieszynowi, Romkowi Roczniakowi, Janeczce Turlejskiej i Zbyszkowi Wronie oraz solenizantom: Jadzi Łuczak, Edziowi Binkowskiemu, Tereskom: Kraśniak, Lempkowskiej i Paździor, Tadziom: Ciskiemu, Kurzyńskiemu, Makarewiczowi i Nieszynowi.
Na zakończenie prezes poinformował, że sponsorami poczęstunku byli: Tereski: Kraśniak i Lempkowska, Lucynka Kulińczyk, Edzio Binkowski, Krzysio Mucha, Tadzio Makarewicz, Tadzio Nieszyn i Zbyszek Wrona.
Dziękujemy gościowi oraz wszystkim członkom naszego Koła za udział w zebraniu.

Foto: Marzenka Dźwigała                                                  Opracowała: Zosia Powałka
        i Jurek Gąska                                                                                     i Andrzej Rońda

Zebranie 11 czerwca 2015

11 czerwca zebranie odbyło się „na wyjeździe” tzn. w gościnnym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” przy ulicach Żwirki i Wigury / Rostafińskich w Warszawie, gdzie prezesem od niedawna jest Emilka Borkowska – sekretarz naszego zarządu. W tym celu zostały rozstawione parasole, stoły i ławki. Uruchomiono grill.
Na zebranie przybył, serdecznie witany, sekretarz MZW kol. Henryk Jagielski.
Pierwszym punktem zebrania był komunikat prezesa Koła o tym, że w maju został poinformowany o śmierci naszej koleżanki – Oktiabryny Turkiewicz. Zmarła w październiku 2013 r w Moskwie. Jej prochy zostały przewiezione do Polski i zostały pochowane w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani chwilą ciszy uczcili jej pamięć.
W kolejnym punkcie zebrania dostojny gość w towarzystwie naszego prezesa – Janka Dźwigały wręczyli Złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – płk. Wincentemu Nowaczyńskiemu, który w czerwcu br. ukończy 90 lat życia. Następnie życzenia z okazji jubileuszy urodzin (pozostałych) i imienin otrzymali pozostali członkowie koła.
Dalej było znakomite jadło (także dania gorące), słodki poczęstunek i toasty.
Dziękujemy Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze i Krzysiowi Szymańskiemu za znakomite przygotowanie tej doniosłej uroczystości. Dziękujemy władzom ROD „Rakowiec” za możliwość przebywania na ich gościnnym terenie.
Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 10 września br.

Foto: Grześ Serocki                                    Opracował: Paweł Witecki

Zebranie 14 maj 2015

Na zebranie w dniu 14 maja przybył zaproszony przez zarząd – kol. płk Bogdan Miller – prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Drugim z zaproszonych gości był koordynator do spraw kombatantów w Dzielnicy Ochota – pan Mirosław Chada. Po ich przywitaniu przez naszego prezesa głos zabrał prezes honorowy – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Przekazał w kilku pięknych słowach wydarzenia dotyczące obchodzonej w maju br. – 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ocenę udziału polskiego wojska w rozgromieniu faszyzmu niemieckiego. Za celne sformułowania otrzymał należne brawa.
Następnie kol. Staszek Pieczara, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, odczytał: postanowienie Ministra Obrony Narodowej z 28.04.2015r. w sprawie mianowania na stopień porucznika: ppor. Jana Molo oraz wyciąg z Uchwały nr 5/2015/K z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyróżnień członków naszego Koła za patriotyczną postawę i wytężoną działalność społeczną w szeregach ZŻWP. Mocą tej uchwały odznaczeni zostali:
Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”- kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz;
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Julian Mieczysław Jastrzębski;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. chor. szt. Mirosław Hajduk;
Brązowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. ppłk Edward Bernolak i ppłk Henryk Kinasiewicz;
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Kazimierz Komocki i kol. płk Marek Proficz.
Po dekoracjach nastąpiło wręczenie wszystkim dyplomów honorowych związanych z Rocznicą Zwycięstwa;
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Eugeniusz GRADOŃ
3. ppłk Adam GRZEŚKOWIAK
4. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
5. ppłk Władysław KAŹMIERCZAK
6. płk Tadeusz MAKAREWICZ
7. por. Jan NIEDŹWIECKI
8. por. Marek SEWEN – ŁAGODA
9. płk Józef TURLEJSKI
10. płk Antoni RUMIAK
11. ppor. Jan WĘGIEREK.
W imieniu uhonorowanych wystąpił płk Makarewicz. Nawiązał do rocznicy, do swoich przeżyć frontowych (przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin), czasy dzieciństwa i wywózki w głąb ZSRR. Ustosunkował się bardzo emocjonalnie do rosnących w siłę organizacji pro banderowskich na Ukrainie. Wspomniał o ok. 200 tys. Polek i Polaków wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przez UPA. Za tę wypowiedź otrzymał brawa na stojąco.
Dyplomy wręczali: prezes MZW i prezes Koła.