Category Archives: Wieczna Warta

Pogrzeb st.chor.szt. Kazimierza Dziuba

Kochani!

              Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 15 maja zmarł nagle, przeżywszy 72 lata, nasz  Kolega  z 10 wpsam – st. chor. szt. Kazimierz  Dziuba.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 18 maja br. o g. 11,00 w kościele pw. Św. Szczepana przy Al. Krakowskiej 6 w (05-090) Raszynie po czym trumna z ciałem zmarłego zostanie pochowana na cmentarzu miejscowym.
Bliskim Zmarłego składam w imieniu byłych pracowników i żołnierzy 10 wpsam.

Jan Dźwigała

Uroczystości Pogrzebowe  18 maja 2018 roku godz. 11,00

Pogrzeb st.chor.szt. Stanisława Chojnackiego

st.chor. szt. Stanisław Chojnacki
(14.01.1938 – 8.05.2018)

         Urodził się  w miejscowości Zawady koło Rumoka w powiecie mławskim. 15 kwietnia 1959 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10 pułku samochodowym. Po jej odbyciu rozpoczął zawodową służbę wojskową.
W 1960 r. zawarł poślubił ukochaną Irenkę. Z tego związku urodziła się im jedyna córeczka – Kasia.
W 1966 r. brał udział w defiladzie 1000 – lecia powstania państwa polskiego jako kierowca gen. dyw. Czesława Waryszaka – dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, składającego meldunek Ministrowi Obrony Narodowej – marszałkowi Marianowi Spychalskiemu.
W okresie 6.03.1979 r. do 7.09.1982 r. był urlopowany z wojska do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Służbę wojskową zakończył w 10 wpsam. 28 października 1992 r. Za wzorowe jej pełnienie został mianowany starszym chorążym sztabowym i odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnaj Drogi Kolego – Wzorowy Żołnierzu!
Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!
Cześć Twojej pamięci!

W imieniu środowiska 10 wpsam. i licznego grona uczestników pogrzebu – pożegnanie wygłosił ks. plut. Wojciech Wojno.
Staszek spoczął na Cmentarzu Bródnowskim w Kwaterze 17D rząd 2 grób 28.

Opracowanie : Maria Żurawik

Pogrzeb Płk Jana KACPRZAKA

Płk Jan KACPRZAK

odszedł na „Wieczną Wartę”

              Urodził się 4 kwietnia 1936 r. W ostatnich kilku miesiącach zmagał się z ciężką chorobą. 11 marca 2018 r. odszedł na „Wieczną Wartę” płk Jan KACPRZAK, nasz wieloletni Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezes Zarządu Spółki Vets&Army. Płk Jan KACPRZAK do końca swoich dni wypełniał słowa żołnierskiego przyrzeczenia – służby Polsce oraz całej naszej związkowej społeczności. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami żołnierskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako wielki, dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc. Rzadko kto z nas tak bardzo jak On kochał ludzi, a szczególnie tych w żołnierskich mundurach. Był Wielkim Przyjacielem naszego Koła. W listopadzie uczestniczył w naszym zebraniu. Na zawsze pozostanie on w naszych sercach i pamięci.

Prochy Janka zostały pochowane w grobie rodzinnym:
na Cmentarzu Południowym w Antoninowie (kwatera 16-H/B rząd 11 grób 7).

Cześć Jego Pamięci!

Jan Dźwigała

Pogrzeb ppłk mgr Henryka JAGIELSKIEGO

W dniu 6 lutego 2018 roku, niespodziewanie odszedł od nas w wieku 65 lat „Na wieczną wartę” nasz kolega, przyjaciel naszego Koła, Kierownik Biura MZW ZŻWP ppłk mgr Henryk JAGIELSKI.

              Pożegnanie z Heniem miało miejsce w Domu Pogrzebowym „STYKS”. Brali w nim udział m. in. żona, córka, grono przyjaciół oraz strażacy z Wojciechowic. Nasze grono reprezentowali: Jurek Gąska, Janek Dźwigała i kapelan naszego Koła ks. Wojtek Wojno.

              Msza w Jego intencji odbyła się w dniu 15 lutego w Katerze Polowej WP w Warszawie przy ul. Długiej 13/15. W mszy uczestniczyła córka, rodzina, przyjaciele i znajomi. W imieniu byłych żołnierzy, zmarłego pożegnał prezes Związku płk Marek Bielec, który przypomniał Jego drogę wojskową, zaangażowanie w sprawy zawodowe i społeczne. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 17.02.2018 r. w Jego miejscowości rodzinnej w Zduńskiej Woli, po której urna z prochami Zmarłego spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym.

Decyzją Kapituły Krzyża Związku, pośmiertnie ppłk mgr Henrykowi Jagielskiemu nadany został Krzyż Złoty z Gwiazdą ”Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO

Uroczystość pogrzebowa Przyjaciela naszego Koła – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO odbyła się 30 listopada br. w Katedrze Polowej WP, przy skromnym udziale asysty honorowej z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wśród wielu delegacji była również i nasza ze sztandarem Koła i asystą w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, mjr Jan Dźwigała – sztandarowy i st. chor. szt. Jan Mazur – asystent. Obok wyżej wymienionych obecni byli: Marzena Dźwigała i por. Ludwik Bender.
Na zakończenie mszy świętej życiorys zmarłego przedstawił prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – mjr Kazimierz Rdzanek. Podkreślił, że Zmarły ukończył 69 lat. W wojsku służył poczynając od Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a zakończył po prawie 30 latach w Dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. My będziemy szczególnie  Go pamiętać ze wspólnych uroczystości na terenie Warszawy. Jedna z nich ostatnio odbyła się 12 października 2017 r. przed Pomnikiem Żołnierza I Armii WP, a nasz Kolega Janek był dowódcą pocztu sztandarowego STLWP.
Po zakończeniu uroczystości w katedrze trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Północny  w Warszawie  i tam złożona w rodzinnej mogile.

Cześć Jego pamięci!

Foto i opracowanie: Marzena Dźwigała

PIĘKNA TRADYCJA, POSTAWY GODNE NAŚLADOWANIA

         Od wielu lat tradycją się stało, że członkowie naszego Koła ze swoimi rodzinami odwiedzają groby naszych Koleżanek i Kolegów. Tak też było i na przełomie października i listopada 2017 r. Odwiedziliśmy wszystkie mogiły, wymienione na stronie internetowej naszego Koła (www.kzwp.waw.pl) . Na każdej mogile zostawiliśmy co najmniej jeden znicz z plakietką z logiem Koła, adresem internetowym oraz napisem „PAMIĘTAMY”. Za postawy godne naśladowania, w imieniu rodzin naszych bliskich Zmarłych i w imieniu zarządu Koła – składam z głębi serca płynące podziękowania niżej wymienionym (w kolejności alfabetycznej) osobom: Edward Bernolak, Zofia i Edward Binkowscy, Emilia Borkowska, Marzena i Jan Dźwigałowie, Jerzy Gąska, Halina Hawełka, Teresa Kraśniak, Lucyna Kulińczyk, Teresa Lempkowska, Marek Parasiak, Stanisław Pieczara, Janina i Wojciech Przybyłowie, Krystyna Rek, Eugeniusz Szulfer, Eugeniusz Wasyk, Paweł Witecki, Wiesława Wypych i Joanna Zatorska Miller.
Zwracam się do wszystkich naszych członków, ich znajomych, ich rodzin oraz do innych osób, które śledzą naszą stronę – aby od następnego roku zgłaszali się do roznoszenia zniczy.

Opracowanie – Jan Dźwigała.

PS. – otrzymaliśmy:
1.  SMS: Serdecznie dziękuję za pamięć! Rodzina płk. Henryka Skweresa.
2. Szanowny Panie Prezesie, własnym i członków rodziny składam Panu i Członkom Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP podziękowanie, za pamięć o naszym Ojcu Marianie Nowackim.  Piotr Nowacki .

Miejsca pochówku KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Antoninów –  Cmentarz Południowy (gm. Piaseczno):
Ppłk Halina i płk Jerzy MALINOWSCY kwatera  16-H/B, rząd  2, grób 18 (urna)
Płk Andrzej GOŁĘBIEWICZ                           „       8-C       „    1      „   22
St. chor. szt. Henryk WIĘCLEWSKI             „       14-B     „    6      „   20
Płk Emil DUBIEL                                              „       20E      „    1      „   26
Leszek JAKLEWICZ                                          „      26-G     „    1      „   15
Płk Jan KACPRZAK                                       „      16-H/B     „    11      „   7

Czersk  – Cmentarz Parafialny (ul. Bielińskiego, gm. Góra Kalwaria):
ppłk Krzysztof TURSKI  – mogiła rodzinna

Józefów – Cmentarz Parafialny (ul. Wawerska, pow. otwocki):
Płk Tadeusz HAWEŁKA     – kwatera – B, rząd – 10, grób – 06,

Legionowo –  Cmentarz Parafialny:
Halina i Kazimierz PARASIAK      – kwatera D – VII   rząd 6   grób   8

Łomna – Cmentarz Parafialny (gm.  Czosnów, pow. nowodworski):
Mjr Zenon KAZIMIERSKI  – z głównej bramy, zaraz za parkanem pójść w prawo ok. 10-15 m. Po lewej stronie w odległości ok. 5 m. jest grób z ciemniejszego marmuru.

Milanówek – Cmentarz Parafialny (ul. Wojska Polskiego):
Ppłk Roman WOJTCZAK
(KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8)

Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Komunalny:
1. 
Wiesława BINKOWSKA  – sektor M, rząd 14, grób 17,
2. Seweryn POWAŁKA        –  sektor M, rząd 8, grób  1,

Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Parafialny:
Marianna ROŃDA            – sektor XIV, rząd 8, grób 2,

Pomiechowo – Cmentarz Parafialny (gm. pomiechówek):
Ppłk Zygmunt NANOWSKI

Stanisławów – Cmentarz Parafialny (pow.  miński):
1. St. chor. Marek DŹWIGAŁA    – wejście bramą główną, prosto, główną aleją ok. 60-70 m;
2.
Zbigniew REK  –  wejście bramą główną, w prawo, przy ogrodzeniu ok. 70 m, wąska alejka.

Warszawa Bródno – Cmentarz Bródzieński:
Płk Eugeniusz GARDULSKI               kwatera 89B         rząd 4           grób 22
Mjr Witold CISZKOWSKI                       „     65K             „   6              „      1
Sierż. szt. Edmund DĄBROWSKI         „     25H             „   5               „   27
Chor. Piotr ŻURAWIK                             „     49E             „   5               „    11
Płk Karol ORZECHOWSKI                     „     25E             „   6               „   14
Ppłk Władysław KRASNIAK                   „       9A            „    4               „   30
Chor. Ryszard ZIENKIEWICZ               „     42 L           „    2              „     15
st.chor.szt. Stanisław Chojnacki            ”     17 D           ”    2              ”     28

Warszawa Marysin – Cmentarz Parafialny (ul Korkowej 152):
Krystyna Piórkowska ps. PELA                           kwatera 3 B     rząd 1     grób   1
St. sierż. szt. Kazimierz KOBUS (z żoną Wandą) kwatera 8A rząd 8     grób 1/2

Warszawa Okęcie – Cmentarz Parafialny (ul. Lipowczana):
St. chor. szt. Marian LEMPKOWSKI       kwatera R     rząd 4 D       grób     8
St. chor. szt. Stanisław PIĘTA                           „       R         „   16 A           „         1
Wiesława SZANIAWSKA                                     „     T-8

Warszawa Powązki – Cmentarz Wojskowy:
Gen. armii Wojciech JARUZELSKI                 kwatera C-6   Rząd TUJE    grób  5
Ppłk Ryszard CIEPLUCHA                                       „       N II    „      6 (urna)     „   7
Płk Tadeusz STOLARSKI                                          „       F III   „     14     „          „  14
Płk Jerzy WIŚNIEWSKI                                            „       F III   „     12     „          „  17
Płk Mieczysław TURKIEWICZ z żoną Oktiabryną „    F II   „         2                „   1
Gen. dyw. Kazimierz GILARSKI                              „      K II   „         1                „  22
Gen. bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ                 „       F II   „       11                „  10
Ppłk Wacław SUJKA                                                   „      B 41   „       2                „   3
St. sierż. szt. Lucjan SKRZEK                                   „       F         „      9                „   3
Płk Norbert FISZER                                                   „       H         „     9                „   8
Płk Zdzisław Piechota                                                „       II-B-28   „ 5                „   4
Płk Andrzej KUSTRA                                                 „       G       „       2A              „  66
Gen. bryg. Mieczysław BAKA                                   „       HIII   „     4                 „  29
Ppłk Józef JARZYCKI                                                „       LII       „    2                 „   5
Sierż. Zbigniew LIPPE                                               „       C39     „   10                „   7
Ppłk Stanisław LEDWOS                                          „       II-B-28 „     3              „   1
Ppłk Bolesław KULIŃCZYK                                     ”       H           „   13               „  37
Por Zdzisław ŁUCZAK                                               ”      A5DZ    „     1                „   7
Płk Piotr NAGLIK                                                      ”      Q-KOL   „    IV             „  10/1
Płk Teodor WIKLIŃSKI z żoną Anną                    ”      Q-KOL4 „   III             „  13/3

Warszawa Pyry – Cmentarz (ul. Puławska):
1.
Wanda PIECZARA (żona St. Pieczary)
Kwatera C, rząd 36, nr 17, z bramy głównej – prosto, do końca alei (ok. 100 m), dalej skręcić w lewo, po ok. 10 m skręcić w aleję w prawo. Wejdziemy na nowy cmentarz. Po 100 m, po lewej stronie – mogiła rodziny Pieczarów (z lastriko);
2.
Kinga KRAWCZYK (córka Jacka Piórkowskiego)
Wchodzimy po lewej stronie, prosto kilkadziesiąt metrów. Po prawej stronie, za grobem z nazwiskiem DERA, skręcamy w prawo, trzecia mogiła.
3. Regina MAKAREWICZ (żona T. Makarewicza) Kwatera G Rząd 36 Grób 1
Z bramy głównej należy iść prosto, do końca alei (ok. 150 m), następnie skręcić w lewo, po ok. 10 m skręcić w aleję w prawo. Po ok. 150 m po prawej stronie przy alei znajdziemy mogiłę Makarewiczów, z widocznymi napisami.

Warszawa Rembertów – Cmentarz Parafialny, (ul. Grzybowa):
Ppłk Henryk SKWERES               kwatera III E     Rząd 6     grób 15

Warszawa Sadyba – Cmentarz Czerniakowski (ul. Powsińska 44):
Ppłk Józef PIĘTKA

Warszawa Służewiec – Cmentarz Służewiecki Parafii św. Katarzyny:
Franciszka WASYK                                          kwatera 4   grób 25

Warszawa Stare Powązki – Cmentarz Powązkowski:
Ppłk Alojzy WICHA                           kwatera 191     VIR    grób 10/11
Płk Mieczysław RESPONDEK

Warszawa Wesoła – Cmentarz Parafialny (ul. Piotra Skargi – na górce):
Płk Antoni RUMIAK                         kwatera   VII   Rząd I   grób   9

Warszawa Wilanów – Cmentarz w Wilanowie:
Płk Marian NOWACKI

Warszawa Włochy – Cmentarz Parafialny (ul. Na Krańcu):
Ppłk Andrzej NOWACKI       kwatera B3         Rząd 3     grób 17

Warszawa Wola – Cmentarz Wolski (ul. Wolska 180):
Zofia KUCHARSKA                kwatera 103   rząd 3         grób   30

Warszawa Wólka Węglowa – Cmentarz Północny:
Por. Jan TŁOCZKOWSKI z żoną Elżbietą   kwatera  W-IV-9,  rząd   3, grób 14,
płk Mieczysław ŚWIDERSKI                                  ”      W-IV-10, rząd 13, grób  1,
St. chor. szt. Władysław PIETRUCHA                 ”       W-VI- 4, rząd  1,  grób 17/18,
Ppłk Ireneusz GŁUSZCZAK                                   ”       W-III- 5, rząd   7, grób 14,
Płk Bogusław WYPYCH                                          ”       S- I-5/6, rząd   9, grób   5,
Płk Stanisław MADEJ                                             ”       S- V-1,   rząd   4, grób 20,
St. chor. Józef DĘBSKI                                           ”       S-II-10,   rząd   5, grób 18,
Kpt. Stefan KALIŃSKI                                            „       W-X-5   Rząd   4 grób   8
Płk Henryk WASIELEWSKI                                  „       S-III-1 Rząd   1 grób 12
Elżbieta GĄGOROWSKA(żona E.BERNOLAKA)„    S-IV-22 Rząd   2 grób   3
Ppłk Lucjan GMUR                                                 „       S-V-4   Rząd   11 grób 19
Płk Czesław FOJUT                                                 „      O-I-20   Rząd   3 grób 15
Płk Franciszek BURCON i ż. Stanisława             „      W-VIII-6 Rząd   9 grób   2
Płk Józef BŁASZCZYK                                            „      S-6 – 15 Rząd 14 grób 17
Płk Antoni MOLENDA                                           „      D-I-6   Rząd 1   Grób   9
Płk Stanisław TOMASZEWSKI                            „       D-I- 8         „     4       „     17
Płk Stanisław ŻAKOWSKI                                     „      W-i-14      „     9       „       5
Marianna KOT (ż. Janusza)                                  „       E-VIII-3     „     11     „   11/12
Płk Marcin KUPIS i ż. Jadwiga                            „       W-IX-8     „     4       „     8
Płk Stanisław KWESTARZ i ż. Wiktoria            „       W-VIII-7   „     13     „     14
St. chor. szt. Mirosław HAJDUK                         ”       S-I-11/12   Rząd 15  Grób  12
St. sierż. szt. Mieczysław SZOSTAK i ż. Romualda  ” W-XVIII-4 „     1       „   26
Zofia i Franciszek BRZEZIŃSCY                          „      S-II-3       „     9       „     3
Marek CZARNOCKI                                                „     W-XX-1     „     2       „     5
Helena i Jerzy ZIELIŃSCY                                    „      W-IV-3       „     2       „     16

Wierzbno – Cmentarz Parafialny (pow. węgrowski):
Pani Bogusława RYCHLIK – była właścicielka Zakładu Pogrzebowego, kwatera Jelonki – współpracującego z Kołem. Z głównej bramy cmentarnej przejść do przodu ok. 10 m., po prawej stronie ok. 5 m jest rodzinny grób z ciemnego marmuru.

Wojciechowice – Cmentarz parafii świętego Wojciecha (diecezja sandomierska).
St. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI – mogiła rodzinna

Wołomin – Cmentarz Parafialny:
Janek Mędzela   – prosto na dół i w prawo ok. 150m.

Zbrosza Duża – Cmentarz (pow. Grójec):
Ppłk Julian ZDERSKI z małżonką
Z głównej bramy prosto ok. 50-70 m. Po prawej stronie dane na pomniku.

aktualizacje – Jan Dźwigała, Edward Binkowski.

Zmarł – ppłk Roman WOJTCZAK

Ppłk Roman WOJTCZAK  (10.01.1932 r. – 08.10.2016 r.)

Urodził się w Łasiecznikach, gm. Bolimów, dawny powiat skierniewicki, woj. łódzkie. Służbę wojskową rozpoczął 01.10.1952 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty Nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył w 1955 r. Będąc żołnierzem zawodowym służbę pełnił i pracował m. in. w pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, aż do przeniesienia Go do rezerwy w dniu 10.01.1991 r. W wieloletniej służbie dał się poznać jako oficer zdyscyplinowany i pracowity. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (później Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) wstąpił 11 kwietnia 1996 r. Za osiągnięcia w działalności naszego Koła i Związku został uhonorowany: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZBŻZiOR WP” oraz Brązową i Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zmarł w dniu 08.10.2016 r. Został pochowany w mogile rodzinnej na Cmentarzu Parafialnym (KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8) przy ul. Wojska Polskiego w Milanówku, Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Najbliższym Zmarłego składamy w imieniu wszystkich członków Koła nr 6 wyrazy serdecznego współczucia i żalu.
Spoczywaj w pokoju!   Cześć Twojej pamięci! 

Prezes – mjr Jan Dźwigała

Zmarł – ppłk Krzysztof Turski

Ppłk Krzysztof TURSKI   (28.01.1944 r. – 03.10. 2017 r.)

Urodził się w Warszawie z ojca Kazimierza i mamy Janiny, tu spędził dzieciństwo. W 1963 r. Wstąpił do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile Po jej ukończeniu, będąc oficerem, pracował i służył między innymi w 12 pułku samochodowym, 10 pułku samochodowym oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (przemianowanym na Dowództwo Garnizonu Warszawa), gdzie po 32 latach zakończył służbę. Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie 1 czerwca 2006 r. do 3 lutego 2011 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnował z członkostwa.

Uroczystość pogrzebowa  naszego Kolegi rozpoczęła się w dniu 7 października 2017 r. o godz. 12,00, w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku przy Placu Tysiąclecia 14. Następnie urna z prochami Zmarłego została przewieziona i złożona w grobie rodzinnym na miejscowym Cmentarzu Parafialnym Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Bielińskiego.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła liczna delegacja z udziałem pocztu sztandarowego z Koła Nr 6 z asystą w składzie: mjr Edward Binkowski – dowódca, st. chor. szt. Jan Mazur – asystent i st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy oraz  współpracującymi z naszym Kołem osobami: trębacz – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski i werblista – mł. chor. Mirosław Sosnowski. Kwiaty od naszego Koła złożyli: mjr Jan Dźwigała – prezes i Wiesia Wypych – członkini zarządu. W pogrzebie uczestniczył były dowódca 10 wpsam – płk Andrzej Opioła. Cześć Jego pamięci!

Zmarły nasz Kolega pozostawił w nieutulonym żalu żonę Wiesławę oraz córkę – Dorotę z rodziną, Całej rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Foto : Marzena Dźwigała                                                     Opracował: mjr Zbigniew Lichocki

Zmarł – st. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI

 St. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI
(2.01.1944 r. – 1.10. 2017 r.)

Urodził się w Mikułowicach, gmina Wojciechowice, powiat opatowski z ojca Stanisława i matki Marii. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową pełnił w okresie 21.10.1963 r. do 31 maja 1998 r., w tym kilka lat w 10 warszawskim pułku samochodowym. Od 5 kwietnia 2012 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Za aktywną postawę został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”. Był bardzo aktywnym członkiem Polskiego Związku Działkowców, miał działkę w zespole ogrodowym ROD „RAKOWIEC”. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie przedwcześnie. Pochowany został w rodzinnej mogile w Wojciechowicach.
„Cześć Twojej Pamięci!”

Najbliższym Zmarłego składam w imieniu wszystkich członków Koła wyrazy serdecznego współczucia – Prezes Koła – Jan Dźwigała.