Category Archives: Wieczna Warta

Zawiadomienie

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 czerwca 2022 r. odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 78 lat,  nasz Kolega płk mgr inż. Leszek Józef MICHALIK.
________W okresie 27.09.1962 r. – 30.09.1965 r. odbył naukę w Oficerskiej Szkole Samochodowej  w Pile. Następnie pełnił zawodową służbę wojskową w 10 pułku samochodowym i w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON do 10.07.1992 r.. W sumie służył Ojczyźnie ok. 30 lat.
________Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków żołnierskich był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, medalami resortowymi oraz awansami na kolejne stopnie wojskowe,  do pułkownika włącznie.
________W okresie  6.02.2003 r.  do 27.07. 2006 r. był członkiem naszego Kola.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się 22.06.2022 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Szewnicy g. Jadów,  po czym trumna z ciałem Zmarłego została  przewieziona i pochowana na cmentarzu miejscowym.
________W uroczystości brała udział delegacja Koła w składzie: Staszek Pieczara,  Wojtek Przybyła i Andrzej Krzyziński.
________
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia w bólu.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6

Wasyk Eugeniusz

___chor. Eugeniusz WASYK
( 07.08.1931 r. – 03.05.2022 r.)

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że  odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 90 lat,  nasz Kolega  Eugeniusz WASYK  s. Bolesława.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła  się 11 maja 2022 r. o g. 10,30, w Kościele  pw. św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 , 02-768  w Warszawie, po czym urna z prochami  Zmarłego została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym Warszawa Służewiec (kwatera 4 gr. 25) . W imieniu uczestników pogrzebu, zwłaszcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW, nad grobem pożegnał Go Staszek Pieczara. Oto niektóre jego fragmenty wystąpienia:
________„3 maja 2022 r. przestało bić serce st.chor.szt. Eugeniusza Wasyka, wspaniałego   żołnierza i kolegi, otwartego dla ludzi i przyjaciół, ale także i dla tych, którzy różnili się z nim opinią i zdaniem.
________Chorąży Wasyk urodził się 7 sierpnia 1931 r. w Wydmusach pow. Ostrołęckim gm. Myszyniec w rodzinie chłopskiej. Podczas okupacji jako kilkunastoletni chłopiec współpracował z działającymi na ziemi kurpiowskiej partyzantami informując ich o ruchach i akcjach żołnierzy niemieckich. W 1951 r. zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej, po ukończeniu której pozostaje w służbie zawodowej. Chor. Eugeniusz Wasyk  był żołnierzem cenionym za profesjonalizm, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, lojalność wobec przełożonych i dbałość o podwładnych. Służbę zawodową zakończył w 1987 r. i został przeniesiony w stan spoczynku.
________Za osiągnięcia w służbie został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP.
________11 stycznia 2007 r. wstępuje do Koła nr6 ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa aktywnie biorąc udział w działalności Związku. W uznaniu jego wkładu w rozwój Związku zostaje wyróżniony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem ZŻWP.

Żegnaj drogi przyjacielu!  Spoczywaj w zasłużonym spokoju!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6


____

Zawiadomienie

kol. Tadeusz NIESZYN s. Antoniego
(28.10.1943 r. – 4.02.2022 r.)

 _______Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 04.02.2022 r. zmarł niespodziewanie  nasz Kolega.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 lutego 2022 roku godz. 14,oo na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.
_______ Nasze Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP było reprezentowane przez kolegów: Jana Mazura, Jana Dźwigałę oraz Wojciecha Przybyłę. Złożyli oni przed kolumbarium wiązankę biało – czerwonych kwiatów. Prochy Naszego Tadeusza zostały umieszczone w urnie i postawione w kolumbarium: Q 10 P-1-2

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6 ZŻWP

Maria URBANIAK

Kol. Maria URBANIAK c. Bolesława
(03.06.1931 r. – 24.06.2021 r.)

________Urodziła się w Wieluniu. Była wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę poświęciła się pracy na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Swoją pracą, doświadczeniem i wiedzą służyła innym członkom Związku. Będąc przez wiele kadencji prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Kaźmierkiewicza w Popówku k/Pruszkowa dużo pracy poświęciła zagospodarowaniu oraz modernizacji ogrodu i działek. Upowszechniała wiedzę i nowości ogrodnicze, pomagała działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działek. Dużo pracy wkładała w racjonalizację w zdrowej uprawie roślin, a także w ochronę środowiska.  Dążyła do tego aby Rodzinny Ogród Działkowy wraz z infrastrukturą stał się obiektem użyteczności publicznej, służącym do zaspokajania potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Kierowany przez Kol. Marię Urbaniak ogród brał udział w konkursach organizowanych przez wyższe władze PZD, w których był wyróżniany. Nasza Koleżanka była członkiem Rady Zarządu Ogrodu Okręgu Mazowieckiego oraz członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Za rzetelną pracę na rzecz PZD była wielokrotnie wyróżniana.
________5 kwietnia 2012 roku została przyjęta w poczet członków  Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za aktywną pracę została wyróżniona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Pochowana została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Cześć Jej pamięci!

Opracowanie: Stanisław Zawadka

Pogrzeb

KOCHANI!
Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 listopada 2021 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie członek naszego Koła: st.chor.szt. Władysław JOŃCZYK
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o g. 14.00 w kościele (drewnianym) na Cmentarzu Brudzieńskim przy ul. Wincentego 83 w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Koła oraz znajomych
Zarząd Koła Nr 6

st.chor.szt. Władysław JOŃCZYK s. Michała
(28.08.1938 r. – 23.11.2021 r.)

________Urodził się w Sułkowicach w powiecie  myślenickiem w dawnym województwie krakowskiem. W 1943 roku  zabrany wraz z rodziną przez Niemców w czasie pacyfikacji na plac handlowy. W czasie przesłuchania brat taty został zamordowany natomiast tata skierowany do obozu pracy Kraków – Płaszów.
________W 1946 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej , a następnie w zawodowej. Pracę  rozpoczął w Krakowskich Zakładach Przemysłu Zabawkarskiego w Sułkowicach. 16 kwietnia 1959 r. wcielony do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10 pułku samochodowym w Warszawie. W tej jednostce służył na stanowiskach związanych z eksploatacją samochodów aż do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
________W dniu 28.10.1992 roku. 2 maja 1963 r. zawarł związek małżeński z Haliną Zofią, Dochowali się jednej córki – Danuty. W okresie 21.05-15.12.1976 r. był skierowany do  Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Po zwolnieniu ze służby był pracownikiem cywilnym w macierzystej jednostce w okresie 2.11.1992 r. – 28.02.2002 r.
________W czasie służby i pracy z obowiązków wywiązywał się wzorowo.  Był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Złotym i Brązowym Krzyżami Zasługi, wszystkimi medalami resortowymi oraz Medalem „W Służbie Pokoju”. Wraz z małżonką zostali w 2013 roku odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”. Od kilku lat był pod opieka lekarską.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 10 grudnia 2021 r. w kościele (drewnianym) na Cmentarzu Brudzieńskim przy ul. Wincentego 83 w Warszawie przy asyście sztandaru Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW (poczet sztandarowy w składzie: dowódca – płk Jerzy GĄSKA, sztandarowy – kpt. DS. Jan MAZUR, asystent – płk Romuald MŁYNARCZUK) oraz wojskowej asysty honorowej, którą  wystawił  Pułk Reprezentacyjny WP. Znakomitą obsługę ceremonii pogrzebowej zapewnił wypróbowany Dom Pogrzebowy „STYKS” z Warszawy. Mowę pożegnalną w imieniu rodziny i koła wygłosił kapłan odprawiający mszę św. W uroczystości brała udział liczna grupa osób: rodzina,  sąsiedzi, znajomi i koledzy z pracy w wojsku.

Cześć Jego pamięci

Zarząd Koła Nr 6


MIEJSCE POCHÓWKÓW KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Antoninów –  Cmentarz Południowy
(gm. Piaseczno)
kwatera rząd grób
ppłk Halina i płk Jerzy MALINOWSCY 16-H/B 2 18 urna
płk Andrzej GOŁĘBIEWICZ 8-C 1 22
st.chor.szt. Henryk WIĘCLEWSKI 14-B 6 22
płk Emil DUBIEL 20E 1 26
Leszek JAKLEWICZ 26-G 1 15
płk Jan KACPRZAK 16-H/B 11 7
gen.bryg. płk WP  Kazimierz WTOREK 30AII 1 76
por. Ludwik BENDER z żoną Haliną 30AII 4 56
 
Czersk  – Cmentarz Parafialny
(
ul. Bielińskiego, gm. Góra Kalwaria)
kwatera rząd grób
ppłk Krzysztof TURSKI mogiła rodzinna
Józefów – Cmentarz Parafialny
(ul. Wawerska, pow. otwocki)
kwatera rząd grób
płk Tadeusz HAWEŁKA B 10 06
Halina HAWEŁKA B 10 06
Legionowo –  Cmentarz Parafialny kwatera rząd grób
Halina i Kazimierz PARASIAK D-VII 6 8
Łomna – Cmentarz Parafialny (gm.  Czosnów, pow. nowodworski): kwatera rząd grób
mjr Zenon KAZIMIERSKI –  z głównej bramy, zaraz za parkanem pójść w prawo ok. 10-15 m. Po lewej stronie w odległości ok. 5 m. jest grób z ciemniejszego marmuru.
Milanówek – Cmentarz Parafialny
(ul. Wojska Polskiego)
kwatera rząd grób
ppłk Roman WOJTCZAK  –  (KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8)
Mińsk Mazowiecki –  Komunalny sektor rząd grób
Wiesława BINKOWSKA M 14 17
mjr. Edward BINKOWSKI M 14 17
Seweryn POWAŁKA M 8 1
Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Parafialny sektor rząd grób
Marianna ROŃDA XIV 8 2
Nadarzyn – Cmentarz Parafialny kwatera rząd grób
płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI 16 19
Pomiechowo – Cmentarz Parafialny(gm. pomiechówek) kwatera rząd grób
ppłk Zygmunt NANOWSKI
Stanisławów – Cmentarz Parafialny (pow.  miński) kwatera rząd grób
st.chor. Marek DŹWIGAŁA bramą główną,  prosto,  główną aleją  ok. 60 – 70 m
Zbigniew REK – bramą główną, w prawo,  przy  ogrodzeniu  ok. 70 m, wąska alejka
Warszawa Bródno –
Cmentarz Bródzieński
kwatera rząd grób
płk Eugeniusz GARDULSKI 89B 4 22
mjr Witold CISZKOWSKI 65K 6 1
sierż.szt. Edmund DĄBROWSKI 25H 5 27
chor. Piotr ŻURAWIK 49E 5 11
płk Karol ORZECHOWSKI 25E 6 14
ppłk Władysław KRAŚNIAK 9A 4 30
chor. Ryszard ZIENKIEWICZ 42L 2 15
st.chor.szt. Stanisław CHOJNACKI 17D 2 28
mjr Władysław TKACZ 37K 5 19
st.chor.szt. Władysław  JOŃCZYK 14N 1 17
Warszawa Cmentarz ewangelicko – reformowany (ul. Żytnia 42) kwatera rząd grób
płk Mieczysław NOWOSAD AI166 1 132
Warszawa Marysin – Cmentarz Parafialny (ul Korkowej 152): kwatera rząd grób
Krystyna Piórkowska ps. PELA 3B 1 1
st.sierż.szt. Kazimierz KOBUS ( ż. Wanda) 8A 8 1,2
por. Jan Aleksander NIEDŹWIECKI 3B 3 7
Warszawa Okęcie – Cmentarz Parafialny (ul. Lipowczana): kwatera rząd grób
st.chor.szt. Marian LEMPKOWSKI R 4D 8
st.chor.szt. Stanisław PIĘTA R 16A 1
Wiesława SZANIAWSKA T-8
ppłk Józef  SZANIAWSKI T-8
kpt.Jerzy GOŁOWANOW H 4 32
Warszawa Powązki –
Cmentarz Wojskowy
kwatera rząd grób
gen.armii Wojciech JARUZELSKI C6 RUJE 5
ppłk Ryszard CIEPLUCHA N II 6 (URNA) 7
płk Tadeusz STOLARSKI F III 14 14
płk Jerzy WIŚNIEWSKI F III 12 17
płk Mieczysław TURKIEWICZ ż. Oktiabryną F II 2 1
gen.dyw. Kazimierz GILARSKI K II 1 22
gen.bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ F II 11 10
ppłk Wacław SUJKA B 41 2 3
st.sierż.szt. Lucjan SKRZEK F 9 3
płk Norbert FISZER H 9 8
płk Zdzisław Piechota II B-28 5 4
płk Andrzej KUSTRA G 2A 66
gen.bryg. Mieczysław BAKA H III 4 29
ppłk Józef JARZYCKI L II 2 5
sierż. Zbigniew LIPPE C39 10 7
ppłk Stanisław LEDWOS II B-28 3 1
ppłk Bolesław KULIŃCZYK H 13 37
por Zdzisław ŁUCZAK A5DZ 1 7
płk Piotr NAGLIK Q-KOL IV 10/1
płk Teodor WIKLIŃSKI z żoną Anną Q-KOL4 III 13/3
ppłk Jan OTRĘBOWSKI Q-KOL2 1 1
płk Eugeniusz PIĘTNIEWICZ A40DOD 2 19
płk Eugeniusz GRADOŃ Q-KOL24 1 1
Warszawa Pyry – Cmentarz
(ul. Puławska)
kwatera rząd grób
Wanda PIECZARA (żona St. Pieczary) C 36 17
Regina MAKAREWICZ (ż. płk Makarewicza) G 36 1
Kinga KRAWCZYK (córka J.Piórkowskiego) – po lewej stronie, prosto kilkadziesiąt metrów. Po prawej stronie, za grobem „DERA”, skręcamy w prawo, trzecia mogiła.
       
Warszawa Rembertów – Cmentarz Parafialny, (ul. Grzybowa) kwatera rząd grób
ppłk Henryk SKWERES III E 6 15
Warszawa Sadyba – Cmentarz Czerniakowski (ul. Powsińska 44) kwatera rząd grób
ppłk Józef PIĘTKA
Warszawa Służewiec – Cmentarz Parafii św. Katarzyny kwatera rząd grób
Franciszka WASYK 4 25
płk Kazimierz KOMOCKI 37 9
Warszawa Cmentarz – Służew Nowy
(ul. Wałbrzyska)
kwatera rząd grób
płk Wincenty NOWACZYŃSKI NC pr. str. 20 5
Warszawa Stare Powązki – Cmentarz Powązkowski kwatera rząd grób
ppłk Alojzy WICHA 191 VIR 10/11
płk Mieczysław RESPONDEK
Warszawa Cm. Wawrzyszewski
(ul. Wólczyńska 64)
kwatera rząd grób
płk Ryszard  MĄKOLSKI  i  ż. Teresa 3D 3 1a
ppłk Leszek Moryciński  i  ż.  Barbara 16C 6 17
Warszawa Wesoła – Cmentarz Parafialny (ul. Piotra Skargi – na górce) kwatera rząd grób
płk Antoni RUMIAK VII I 9
Warszawa Wilanów – Cmentarz w Wilanowie kwatera rząd grób
płk Marian NOWACKI
Warszawa Włochy – Cmentarz Parafialny (ul. Na Krańcu) kwatera rząd grób
ppłk Andrzej NOWACKI B3 3 17
Warszawa Wola – Cmentarz Wolski
(ul. Wolska 180)
kwatera rząd grób
Zofia KUCHARSKA 103 3 30
Warszawa Wola – Cmentarz Prawosławny (ul. Wolska 138/140) kwatera rząd grób
płk Antoni MOROZ 30 4 21
Warszawa Wólka Węglowa – Cmentarz Północny kwatera rząd grób
por. Jan TŁOCZKOWSKI z żoną Elżbietą W-IV-9 3 14
płk Mieczysław ŚWIDERSKI W-IV-10 13 1
st.chor.szt. Władysław PIETRUCHA W-VI-4 1 17/18
ppłk Ireneusz GŁUSZCZAK W-III-5 7 14
płk Bogusław WYPYCH S-I-5/6 9 5
płk Stanisław MADEJ S-V-1 4 20
st.chor. Józef DĘBSKI S-II-10 5 18
kpt. Stefan KALIŃSKI W-X-5 4 8
płk Henryk WASIELEWSKI S-III-1 1 12
ppłk Lucjan GMUR S-V-4 11 19
płk Czesław FOJUT O-I-20 3 15
płk Franciszek BURCON i ż. Stanisława W-VIII-6 9 2
płk Józef BŁASZCZYK S-6-15 14 17
płk Antoni MOLENDA D-I-6 1 9
płk Stanisław TOMASZEWSKI D-I-8 4 17
płk Stanisław ŻAKOWSKI W-I-14 9 5
Marianna KOT (ż. Janusza) E-VII-3 11 11/12
płk Marcin KUPIS i ż. Jadwiga W-IX-8 4 8
płk Stanisław KWESTARZ i ż. Wiktoria W-VIII-7 13 14
st.chor.szt. Mirosław HAJDUK S-I-11/12 15 12
st.sierż.szt. Mieczysław SZOSTAK i
żona Romualda
W-XVIII-4 1 26
Zofia i Franciszek BRZEZIŃSCY S-II-3 9 3
Marek CZARNOCKI W-XX-1 2 5
Helena i Jerzy ZIELIŃSCY W-IV-3 2 16
ppor. Stanisław WŁODARCZYK A-II-1 3 3
Janina Jolanta PRZYBYŁA E-IX-2 3 5
Eugeniusz ŻURAWSKI  i  ż.  Elżbieta E-III-7 1 1
st.chor.szt. Jan KOWALCZYK E-IX-3 2 2
Janina Jadwiga TURLEJSKA S-I-11,12 15 16
       
       
Wierzbno – Cmentarz Parafialny (pow. węgrowski) kwatera rząd grób
Bogusława RYCHLIK – kwatera Jelonki – współpracującego z Kołem. Z głównej bramy  przejść do przodu ok. 10 m., po prawej stronie ok. 5 m grób z ciemnego marmuru
Wojciechowice – Cmentarz parafii
św. Wojciecha
 (diecezja sandomierska)
kwatera rząd grób
st.chor.szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI – mogiła rodzinna
Wołomin –
Cmentarz Parafialny
kwatera rząd grób
st.chor.szt. Jan MĘDZELA   – wejście główną bramą, po ok 10 m, po minięciu kaplicy cmentarnej, skręcamy w prawo w główną aleję i po ok. 100 m. grób jest po lewej stronie.
asp. szt. Zenon PANASIK  po minięciu grobu Janka Mędzeli idziemy dalej prosto ok. 50 m. skręcamy w lewo ok. 15 m. Kwatera i grób  P-38/43.
Postoliska  gm. Wołomin –
Cmentarz Parafialny
kwatera rząd Grób
st.chor. Bolesław  OKRUTNIK                                    rząd 4 po lewej stronie
Zbrosza Duża – Cmentarz
(pow. Grójec)
kwatera rząd grób
ppłk Julian ZDERSKI z małżonką – z głównej bramy prosto ok. 50-70 m. Po prawej stronie dane na pomniku.
Raszyn k/Warszawy –
Cmentarz Parafialny
kwatera rząd grób
st.chor.szt. Kazimierz DZIUBA C-10 10 14
Nadarzyn  k/Warszawy –
Cmentarz Parafialny
kwatera rząd grób
płk Mieczysław JASTRZĘBSKI
Zielonka – Cmentarz Parafialny
(pow. wołomiński) ul. Piłsudskiego
kwatera rząd grób
ppłk Władysław KAŹMIERCZAK – mogiła rodzinna (KW B2-4-39)
Mrowla gm. Świlcza
Cmentarz Parafialny
kwatera rząd grób
st.chor.szt. Bronisław  JEŻ

aktualizacje – Andrzej Krzyziński
tel.  502856456

Zawiadomienie

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.09.2021 r., po długiej chorobie,  zmarła nasza Wspaniała Koleżanka, członkini Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW – Janina Jadwiga TURLEJSKA z d. DULĘBA.
________
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 15.09.2021 r. w Sali pożegnań „C” Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie, po czym urna z prochami Zmarłej zostanie przeniesiona do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

Cześć Jej pamięci!

  Zarząd Koła Nr 6

Kol. Janina Jadwiga TURLEJSKA z d. DULĘBA
(26.10.1927 r. – 06.09.2021 r.)

________Urodziła się w Chełmie Lubelskiem, córka Apolinarego i Heleny. Związek małżeński zawarła 8.02.1948 r.  z oficerem – Józefem Turlejskim. Z tego związku urodziło się dwoje  dzieci. Janeczka, obok pracy zawodowej, prawie całe dorosłe życie,  oddawała się działalności społecznej. Jeszcze w czasie II wojny światowej należała do Związku Harcerstwa Polskiego, potajemnie była członkinią Szarych Szeregów. W późniejszym okresie była  członkinią Ligi Kobiet Polskich, Organizacji Rodzin Wojskowych oraz Związku Emerytów  i Rencistów. W dniu  7 stycznia 2010 r. wstąpiła do Koła Nr 6 im. Żołnierzy  2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W dowód uznania  była wielokrotnie uhonorowana różnymi medalami: m. in. Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Złotym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, po czym urna z prochami Zmarłej została przewieziona do grobu rodzinnego ( S-I-11,12 rz. 15 gr. 16) na cmentarzu miejscowym. W uroczystości uczestniczyła także, obok rodziny, delegacja naszego Koła : Tadeusz Makarewicz – kolega od młodych lat, Jan  Dźwigała i Jan Mazur).

Cześć Jej pamięci!

 Prezes Koła_
______Jan Dźwigała

______

Pogrzeb gen. dyw. Wacława Szklarskiego

gen. dyw. Wacław Szklarski
(25.09.1925 r. – 10.07.2021r.)

________Początkiem uroczystości pogrzebowej byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych w dniu 21 lipca br. była msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, po czym trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
________Nad mogiłą pożegnał  Go m.in. gen.dyw. Franciszek Puchała – honorowy prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
________W uroczystości uczestniczył sztandar naszego Koła z pocztem: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, por. ds. Jan Mazur – sztandarowy i płk ds. Tadeusz Bomze – asystent.

Foto i opracowanie: kpt. ds. Jacek Piórkowski


Kochani!

________Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału we mszy świętej pogrzebowej i w uroczystości pochówku Elżbiety Lis – żony naszego kolegi Arkadiusza.
W załączeniu nekrolog.
__________________________Z wyrazami szacunku
Jan Dźwigała

Znów mamy pogrzeb!


chor. Bolesław OKRUTNIK

(15.04.1935 r. – 02.05.2021 r. )

_________Z głębokim żalem  zawiadamiamy , że w dniu 2 maja br.  zmarł, przeżywszy 86 lat, nasz kolega – st.chor. Bolesław OKRUTNIK.
________Uroczystość pogrzebowa naszego Kolegi, z udziałem naszej delegacji ze sztandarem, odbyła się w dniu  8 maja 2021 r. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy Placu 3 Maja 17 w Postoliskach (gm. Tłuszcz, pow. wołomiński). Następnie trumna z ciałem zmarłego została przewieziona i pochowana na cmentarzu  miejscowym przy ul. 11. Listopada.
________Bolek zasadniczą służbę wojskową odbywał w 10 psam. w okresie 10.10.1955 – 10.10.1957 r. Zawodową służbę wojskową odbywał w tej samej jednostce w czasie 16.03.1962 – 7.07.1982 r. W tym okresie okazał się wzorowym żołnierzem, działaczem młodzieżowym, wyczulonym na ludzkie potrzeby. Niezwykle lubiany i szanowany przez kolegów i przełożonych. Za wysokie wyniki w służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi , odznakami organizacji młodzieżowej. Do naszego Koła należał od 15 września 1983 r. Za działalność społeczną był odznaczony m. in. Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.
________Obok rodziny i znajomych w ostatniej drodze towarzyszyła naszemu  Bolkowi asysta honorowa wystawiona przez Brygadę  Pancerną z Wesołej.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6