Author Archives: Admin

1 września ….

________W nietypowy sposób nasze Koło uczciło pamięć żołnierzy, którzy od 1 września 1939 roku  stanęli do walki w obronie naszej ukochanej Ojczyzny. Jednym z nich był nasz późniejszy Kolega, zasłużony żołnierz, Generał Mieczysław BAKA, który w dniach 1 – 4 września brał bardzo skuteczny udział  w bitwie pod Mokrą. Jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK walczył w obronie ludności polskiej przed bandami UPA, brał udział w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim i w szturmie na Berlin. Łącznie przez ok. 46 lat na różnych stanowiskach pełnił służbę wojskową.
________Za zasługi w służbie i pracy był odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżami  Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.
________Symbolicznie, delegacja naszego Koła: Joanna Zatorska – Miller, Jan Dźwigała  i Jan Mazur, zapaliła na Jego mogile znicz z orłem.

Opracował:  Jan Dźwigała


Obrona Warszawy

Reduta Ordona

Uroczystość na ulicy Freta

________Jak co roku, 26 sierpnia jest obchodzona rocznica śmierci kierownictwa sztabu głównego Armii Ludowej w czasie Powstania Warszawskiego przed tablicą pamięci poświęconej żołnierzom tej formacji umieszczoną na budynku przy  ul. Freta 16. W uroczystości  brała udział delegacja naszego Koła w składzie kol. kol.: Joanna Zatorska – Miller, Anna Karbowiak, Eugeniusz Karbowiak i Jan Mazur.

Foto: E. Karbowiak


KLIMEK Leszek

St. chor. Leszek KLIMEK s. Antoniego
(27.07.1946 r.– 11.08.2022 r.)

________Urodził się w Tomaszowie Mazowieckiem. Od 27 października 1964 r. rozpoczął odbywanie zasadniczej służby wojskowej, a po dwóch latach zawodowej. Kontynuował ją przez okres 31 lat. Pracował w narzędziowni warsztatu naprawy samochodów. Z obowiązków wywiązywał się zawsze bardzo dobrze. W tym czasie ukończył średnie wykształcenie. Za nienaganną służbę i pracę dla dobra naszej Ojczyzny był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego pasją była numizmatyka.
________Od 7.11.2008 r. do 3.12.2015 r. był członkiem naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW. Za działalność społeczną w tej organizacji został wyróżniony Odznaką Honorową Związku Żołnierzy WP oraz Brązową Odznaką „ Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że uroczystość pogrzebowa naszego Kolegi Leszka rozpocznie się 24 sierpnia o g. 10,00 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie przy Placu Zbawiciela 1, po czym urna z prochami Zmarłego zostanie przewieziona i pochowana na cmentarzu  w Sochaczewie.
________Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia i bólu.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Koła Nr 6

Zaproszenie

78. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

________O godzinie 9.00 przy ul. Filtrowej 68 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydanie rozkazu o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Swoją obecnością zaszczycili  liczni goście, w tym Kombatanci – uczestnicy wydarzeń z 1 sierpnia 1944 r.
________Ochota jest miejscem, gdzie w trakcie wojny znajdowała się konspiracyjna kwatera sztabu dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Antoniego Chruściela ps. Monter. To stąd padł rozkaz: Alarm, do rąk własnych Komendantom Obwodów. Nakazuję „W’ dnia 1 sierpnia godzina 17.00. Obwody AK podporządkowały się rozkazowi i cała Warszawa stanęła do boju o wolność i godność.
________Przeważająca siła wroga nie pozwoliła na odniesienie sukcesu polityczno-militarnego, pokazała jednak światu, że Warszawa walczy, że Armia Krajowa i inne podziemne organizacje zbrojne istnieją. Nasi dzielni przodkowie swoją krwią okupili walkę o najwyższe wartości, a My jesteśmy im winni szacunek i pamięć.
________Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęły się przemówienia, które wygłosili m.in. burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka, która w swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na pamięć o Powstańcach. Wyraziła również podziękowania tym dzielnym żołnierzom, którzy przybyli na uroczystość.
________Przewodniczący rady Dzielnicy Ochota Krzysztof Wojciechowski również wypowiedział piękne słowa o pamięci i wzruszającym momencie ciszy, który o godzinie 17.00 zaraz po ustaniu dźwięków syren, trwa w ujmującej głębi, tak wymownie poruszając serca.
________Również radny Dzielnicy Ochota oraz szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk mówił o tym wielkim czynie zbrojnym. Zwrócił szczególną uwagę na osamotnienie w walce Polaków na przestrzeni całej II Wojny Światowej.
________Na koniec byliśmy świadkami wzruszającego momentu, kiedy to uczestnik Powstania Warszawskiego, łącznik IV Obwodu Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski ps. „Mały” symbolicznie zasalutował i zameldował się swojemu przełożonemu Antoniemu Chruścielowi uwiecznionemu na tablicy, przed którą odbywały się uroczystości. Następnie Pan Bartnikowski wygłosił mowę, przypominając tamte dni.
_______Władze miasta reprezentowane były w osobach Przewodniczącej Rady Warszawy Ewę Dorotę Malinowską-Grupińską  oraz panią wiceprezydent Warszawy.
________Po przemówieniach nastał czas złożenia kwiatów. Pośród dźwięku werbla oraz przy asyście wojskowej, delegacje najwyższych urzędów państwowych, Zarząd Dzielnicy Ochota, Radni i wszystkie obecne organizacje społeczne będące na wydarzeniu, pozostawiły wieńce pod tym miejscem pamięci. Wiązankę biało – czerwonych kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła Nr 6 w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Józef Kmera i Jan Mazur.
________Nie możemy zapomnieć o 63 dniach powstańczych walk.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Opracowała: Anna Karbowiak

Zaproszenie

________Zarząd naszego Koła otrzymał zaproszenie (poniżej). Proponuję z niego skorzystać.
Pozdrawiam!
Jan Dźwigała


Kochani!

________6 lipca br. przypadnie 99. rocznica urodzin Wielkiego Polaka – prezydenta RP gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. Dla uczczenia Jego pamięci zbierzmy się tego dnia o g. 12,00 przed Jego mogiłą i zapalmy znicz.
________Pozdrawiam bardzo serdecznie – Jan Dźwigała


 

Zawiadomienie

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 czerwca 2022 r. odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 78 lat,  nasz Kolega płk mgr inż. Leszek Józef MICHALIK.
________W okresie 27.09.1962 r. – 30.09.1965 r. odbył naukę w Oficerskiej Szkole Samochodowej  w Pile. Następnie pełnił zawodową służbę wojskową w 10 pułku samochodowym i w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON do 10.07.1992 r.. W sumie służył Ojczyźnie ok. 30 lat.
________Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków żołnierskich był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, medalami resortowymi oraz awansami na kolejne stopnie wojskowe,  do pułkownika włącznie.
________W okresie  6.02.2003 r.  do 27.07. 2006 r. był członkiem naszego Kola.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się 22.06.2022 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Szewnicy g. Jadów,  po czym trumna z ciałem Zmarłego została  przewieziona i pochowana na cmentarzu miejscowym.
________W uroczystości brała udział delegacja Koła w składzie: Staszek Pieczara,  Wojtek Przybyła i Andrzej Krzyziński.
________
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia w bólu.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6

Zebranie przedwakacyjne

________9 czerwca br, przy bardzo dobrej pogodzie, zebrała się dosyć pokaźna grupa członkiń i członków naszego Koła.  Otwierając przedwakacyjne spotkanie prezes Koła podkreślił, że odbywa się ono w 41. rocznicę powstania naszego Związku i niemal w przeddzień jego zjazdu. Związek oczekuje wskazania nowych impulsów do działalności.
________Nasze Koło w ostatnich kadencjach działalność prowadziło na bardzo wysokim poziomie. Prezes wyraził wszystkim serdeczne podziękowanie za aktywność i wrażliwość społeczną. Życzył wszystkim szczęśliwych i  zdrowych wakacji, udanego wypoczynku i spełnienia marzeń.
________Zakomunikował, że w najbliższym czasie będziemy obchodzili dużo różnych urodzin i imienin. „Okrągłe” urodziny będą obchodzili: kol. Teresa Rzepnicka – Paździor i kol. Bogdan Jakubik. Niestety drugi z jubilatów na zebranie nie dotarł. W imieniu zarządu prezes – Janek Dźwigała odczytał i wręczył Teresie cudowne życzenia, które przygotował w pięknym wydaniu członek naszego koła. Obok życzeń zebrani odśpiewali Jubilatce „Sto lat”.
________Dalej odczytane zostały wszystkie osoby, które obchodzą urodziny i imieniny w czerwcu. Przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie, w miłej atmosferze spędziliśmy czas do końca spotkania.
Do zobaczenia 8 września na kolejnym zebraniu!

Foto: Andrzej Krzyziński                                              Opracowała: Joanna Zatorska – Miller