Category Archives: Zebrania

Dzień dobry! Kochani!

________W związku z obchodami 80. rocznicy bitwy pod Lenino w dniu 12 października br. o g. 10,30  przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie zarząd naszego Koła postanowił:

  1. Odwołać zebranie Koła planowane na ten dzień;
  2. Zaapelować do wszystkich członków i  sympatyków naszego Koła o wzięcie udziału w tej uroczystości;
  3. Wziąć udział w udział w dniu 26 października br. w wyjazdowej mszy św., która odbędzie się tego dnia pod przewodnictwem naszego kapelana kol. Wojciecha WOJNO w m. Kamieńczyk z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Po zakończeniu uroczystości w kościele przewidziany będzie obiad w miejscowej restauracji. Opłata za konsumpcję indywidualna w oparciu o jadłospis. Dojazd do Kamieńczyka indywidualnie lub zbiorowo (autokarem). Koszt podróży autobusem wynosi 100 zł od osoby. Zapisy do podróży zbiorowej na podstawie zapłaty na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej lub gotówkowej do dnia 13.10.2023 r.
    Z wyrazami szacunku – Jan Dźwigała

Powakacyjne spotkanie

________W dniu 14 września 2023 r. na zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa przybyło wyjątkowo dużo członków i sympatyków! Na wstępie prezes Koła – kol. Jan Dźwigała „sprawdził” listę obecności po wakacjach. Okazało się, że brakuje jednego z kolegów. W dniu  5 lipca odszedł  na  wieczną wartę,  przeżywszy 100 lat,  niezwykle zasłużony dla naszego  Koła – płk Józef TURLEJSKI. Z bliższymi informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie internetowej naszego Koła. Po tej smutnej informacji,  zebrani na prośbę prezesa chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył legitymację członkowską naszego Związku kol.  mjr. Wiesławowi ZAKRZEWSKIEMU,  który został przyjęty w nasze szeregi decyzją  Zarządu Koła z dnia  01 czerwca 2023 r.
________Następnie prezes Koła serdecznie przywitał dostojnych gości z Dzielnicy Ochota: pana Sławomira UMIŃSKIWGO i pana Grzegorza WYSOCKIEGO – wiceburmistrzów Ochoty, panią Jadwigę TOMCZAK – przewodniczącą Rady Seniorów Ochoty oraz pana Mariusza TWARDOWSKIEGO – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Przy przedstawianiu gości nadmienił, że panowie WYSOCKI i TWARDOWSKI są kandydatami na posłów z listy samorządowej. Zebrani burzliwymi brawami przywitali gości.
________W kolejnym punkcie zebrania prezes ogłosił, że w ubiegłym miesiącu nasz senior, uczestnik bitwy pod Lenino i szlaku bojowego do Berlina oraz nasz wieloletni przełożony – płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ ukończył 98. rok życia. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom i życzył mu długich lat życia w zdrowiu i dostatku.
Poprosił kol. Staszka PIECZARĘ – członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przewodniczącego Komisji Wyróżnień , o zabranie głosu.
Tenże odczytał postanowienie Kapituły Krzyża Wielkiego ZŻWP z dnia 12 września 2023 roku  w sprawie nadania płk.dypl. Tadeuszowi MAKAREWICZOWI – Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wręczył wyróżnionemu to odznaczenie. Następnie panowie burmistrzowie wręczyli jubilatowi pamiątkowy dyplom od Zarządu Dzielnicy, a pani TOMCZAK  w imieniu pani burmistrz wręczyła prezent urodzinowy.
Po tej dekoracji wykonano wspólna fotografię i odśpiewano „200 lat”.
________Kolejnym wyróżnionym przez Kapitułę Krzyża ZŻWP był kol. płk Romuald MŁYNARCZUK, któremu nadano Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP. Odznaczenie wręczył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie prezesa.
________Następnie wiceprezes naszego Koła – Jerzy GĄSKA poprosił o wystąpienie Państwa Bogusławę i Andrzeja NOWAKÓW. W 45.rocznicę zawarcia związku małżeńskiego odczytał Im, w imieniu Koła Nr 6, serdeczne życzenia i wręczył dyplom na tę okazję. Staszek PIECZARA odczytał postanowienie Kapituły Krzyża ZŻWP na mocy którego kol. Andrzejowi NOWAKOWI został nadany Złoty Krzyż Zasługi ZŻWP i go odznaczył tym krzyżem. Po tym była wspólna fotografia i toast.
________Kolejną uhonorowaną osobą był kol. Marek PARASIAK, który  6 września ukończył 60. lat życia. Z tej okazji otrzymał sympatyczne i pięknie wykonane życzenia od wszystkich członkiń i członków Koła – wręczał Jan Dźwigała.
________Ostatnią dziś wyróżnioną osobą był kol. Józef Rońda, u którego zbliża się 80. rocznica urodzin. Z tej okazji Kapituła ZG ZŻWP wyróżniła go Odznaką Honorową ZŻWP. Dekoracji dokonał Staszek Pieczara w towarzystwie Jana Dźwigały.
________Dalej było dużo toastów i życzeń
________Przed zakończeniem spotkania nasz kapelan ogłosił komunikat, uzgodniony z prezesem, że w dniu 26 października br. planowana jest wycieczka do m. Kamieńczyk, gdzie planowana jest msza święta za zmarłe członkinie i członków naszego Koła oraz bliskich przyjaciół. Uroczystość związana jest ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Po uroczystości planowany jest wspólny obiad w miejscowej restauracji na koszt uczestników. Wstępny koszt przejazdu autokarem  100 zł. Zapisy wraz z opłatą z przejazd przyjmuje zarząd na rachunek podany na stronie Koła.

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


 

Zebranie Koła (Przedwakacyjne) w dniu 15.06.2023 r.

________Na wstępie zebrania prezes powiadomił, że 1 czerwca 2023 roku Zarząd naszego Koła przyjął w poczet członków ZŻWP, a tym samym do Koła Nr 6, kol. mjr. Wiesław ZAKRZEWSKIEGO. Pogratulował mu przyjęcia i życzył owocnej pracy społecznej.
________Następnie poprosił o wystąpienie obok stołu prezydialnego naszą koleżankę – jubilatkę – Kazimierę MAKOWSKĄ. Odczytał przygotowany z  okazji 85. rocznicy urodzin dyplom  okolicznościowy od wszystkich członków Koła. Zebrani brawami na stojąco oddali honor naszej koleżance.
________Następnie poinformował, że w dniu 14 czerwca br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zarząd główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował uroczystość poświęcona 42. rocznicy powstania naszej organizacji. Na jej zakończenie delegacje biorące udział złożyły kwiaty na płycie GNŻ , w tym i naszego Koła pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Karbowiaka.
________W dalszej części zostały wyczytane koleżanki i koledzy, którzy w czerwcu są jubilatami lub solenizantami: Anna Bąk, Janina Gierek, Lucyna Kulińczyk, Małgorzata Momot, Joanna Zatorska – Miller, Jolanta Mazur, Wiesław Stasiuk, Jan Molo, Jan Węgierek, Andrzej Utkowski.
Po odśpiewaniu im toastu odbyło się wesołe spotkanie przy kawie, herbacie  i słodyczach.
________Na zakończenie spotkania prezes zapowiedział, że spotkamy się dopiero po wakacjach – 14 września 2023 r. Życzył wszystkim  miłego wypoczynku!

Foto: Jerzy Gąska                                                       Opracowanie: Jan Dźwigała


Jak to możliwe?! Zofia Mrozowicz – Baka

________Wywodzi się z Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i jest jego członkinią. 15 maja bieżącego  roku obchodziła imieniny Zofii i 95.-te urodziny. Obecnie zamieszkuje w Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej w Warszawie. Jest wdową po weteranie walk w czasie II wojny światowej – gen. bryg. Mieczysławie  Baka. Tego dnia obok sąsiadek i sąsiadów  życzenia Dostojnej Jubilatce i Solenizantce złożyła delegacja macierzystego Koła: Jan Dźwigała – prezes i Jan Mazur. Obok kwiatów, obdarowali oni Zofię Bakę pięknym dyplomem wykonanym przez sekretarza naszego koła.  Krótka wizyta podyktowana była czekającą u drzwi Gospodyni dużą ilością gości.
________Do zobaczenia Zosiu, żyj nam długo i szczęśliwie!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Zebranie 11 maja 2023 roku

________Minął długi majowy czas wypoczynku, który wpłynął na  mniejszą frekwencję na naszym spotkaniu. Na wstępie prezes tradycyjnie powitał wszystkie przybyłe członkinie i członków  Koła Nr 6 oraz sympatyków oaz poinformował zebranych o przedwczesnej śmierci żony naszego kolegi – Stanisława Kwiatkowskiego. Na prośbę prowadzącego zebrani powstali i uczcili chwilą ciszy pamięć Zmarłej.
________Następnie przedstawił  nam  kandydata na nowego członka w osobie majora Wiesława Zakrzewskiego, którego do Koła zarekomendowali Ania i Eugeniusz Karbowiakowie. Został powitany gromkimi brawami. Prezes poinformował, że decyzję o ewentualnym przyjęciu go w poczet członków Koła i Związku podejmie, zgodnie ze Statutem ZŻWP, Zarząd Koła Nr 6 na najbliższym posiedzeniu.
________Następnie przedstawił jubilatów, których rok urodzin kończy się na „5” lub „0” :
– kol. Zofia  Mrozowicz – Baka jubileusz  95 – lecia i imieniny w dniu 15 maja;
– kol. Zbigniew Lichocki,
– kol. Krystyna Rek,
– kol. Stanisław Kwiatkowski.
A oto pozostałe jubilatki, jubilaci, solenizantki i solenizanci: Zofia Powałka – Binkowska, Maria Żurawik, Irena Grabas, Jerzy Pacześniak, Stanisław Pieczara, Stanisław Zawadka.
________Po złożeniu życzeń i odśpiewaniu „Sto Lat” (kilkakrotnie) podano szampana, kawę i herbatę oraz różne ciasta i słodycze.  W takiej atmosferze miło spędziliśmy kilka godzin. Dziękujemy Wiesławie Wypych i Kazimierze Makowskiej za atrakcyjne przygotowanie naszego spotkania!
________Do zobaczenia 15 czerwca!

Foto: Marzena Dźwigała                               Opracowanie: Anna Karbowiak


Zebranie 13 kwietnia 2023 r.

________Przy stosunkowo niskiej frekwencji , spowodowanej dopiero co minionymi świętami wielkanocnymi, odbyło się nasze kwietniowe spotkanie. Na stolikach pojawiły się piękne kartki świąteczne przygotowane przez naszego sekretarza. Obok nich pięknie ustawione przez Wiesławę i Kazimierę – słodycze i napoje.
________Tradycyjnie spotkanie otworzył je prezes Koła – kol. Janek Dźwigała. Na wstępie serdecznie powitał członkinie i członków, a następnie przedstawił dwie smutne informacje. Pierwsza to taka, że 26 marca br. zmarł nasz wspaniały Kolega  Antoni Gaj. Jego pogrzeb rozpoczął się mszą świętą w kościele w m. Nadarzyn, po czym trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na cmentarz miejscowy i złożona w mogile rodzinnej. Druga przykra informacja to niespodziewany zgon (w dniu 4 kwietnia br.) byłego dowódcy 10 warszawskiego pułku samochodowego – płk. Andrzeja Opioły. Pogrzeb Jego odbył się 14 kwietnia br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z wojskową asysta honorową.
Dodał, że szczegółowsze informacje są zamieszczone na stronie internetowej Koła Nr 6. Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie Zmarłych chwilą ciszy.
________Następnie przeszedł do realizacji zaplanowanego porządku zebrania.
________Poinformował, że w kwietniu przypada duża liczba urodzin i imienin członków Koła. Wśród jubilatów i solenizantów kwietniowych są: Marzena Dźwigała, Anna Karbowiak, Maryla Żurawik, Ryszard Niedbała, Andrzej Nowak, Jerzy Gąska, Jerzy Pacześniak, Jerzy Rusinek, Wojciech Przybyła, Wojciech Wojno, Marek Proficz  i Marek Sewen.
________Po tradycyjnym toaście imieninowo – urodzinowym była okazja do wspomnień.
Do zobaczenia 11 maja 2023 r.

Foto: Marzena Dźwigała                              Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


Spotkanie marzec 2023 r.

Dzień Kobiet

 

Zebranie

________Z dużym zaciekawieniem oczekiwaliśmy wspomnień naszego gościa, znamienitego jeźdźca – Mariana Kozickiego. Kolejnym gościem był koordynator dzielnicy Ochota ds. kombatantów – pan Mariusz Twardowski. Na wstępie prezes powitał gości.
________Następnie I wiceprezes zaznajomił zebranych z pismem pamiątkowym Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego  skierowanym do pana Mariana Kozickiego. Po wręczeniu, przewodnictwo zebrania objął Staszek Pieczara, który udzielił głosu dostojnemu gościowi. Długie i bardzo ciekawe wspomnienia spotkały się z dużym uznaniem zebranych, zostały nagrodzone gorącymi oklaskami.
________chor. sztab. MARIAN KOZICKI – ps. „Koza”, st. chor. sł. st. WP, instruktor jeździectwa, wieloletni zawodnik warszawskiej Legii (rówieśnik Jana Kowalczyka), trzykrotny olimpijczyk (1968, 1972, 1980), srebrny medalista olimpijski z Moskwy (1980).
________Urodzony 5 kwietnia 1941 w Brodach, woj. poznańskie, syn Stanisława i Cecylii Batura, ukończył szkołę podstawową i po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został żołnierzem zawodowym (st. chor.) oraz instruktorem jeździectwa.
________Już jako 9-letni chłopiec dosiadał ojcowego „konia od bryczki” (kierownik gospodarstwa nasiennego w Posadowie) i tam też zrodziła się jego miłość do koni, które odegrały decydującą rolę  w życiu  przyszłego medalisty olimpijskiego.
________Zawodnik  (178 cm, 76 kg)   SK  w  Posadowie (1955),  gdzie  jego  pierwszym  trenerem  był J. Stróżyński. Dwa lata później skierowany do szkoły jeździeckiej w PSO w Sierakowie (prowadził ją mjr Jan Mossakowski), a po jej ukończeniu uczył się dalej i startował w barwach LZS Cwał Poznań (do 1961).
________Tam poznał swojego przyszłego trenera (mjr Wiktor Olędzki) i kolegę – rówieśnika (a potem nieodłącznego rywala i przyjaciela) Jana Kowalczyka, z którymi (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej) spotkał się w warszawskiej Legii (1962-1990).
________Rywalizacja tych dwóch świetnych zawodników z której zwycięsko wyszedł bardziej utalentowany, a przede wszystkim zdecydowanie bardziej psychicznie odporny Kowalczyk, była przez wiele lat stałym zaczynem do dalszej popularyzacji i rozwoju skoków, którego finałem był moskiewski triumf olimpijski Kowalczyka (1980).
_______Kozicki to mistrz Polski w skokach (1972), 2-krotny I wicemistrz (1965, 1971) i 2-krotny II wicemistrz Polski (1962, 1970) był (1962-1988) aż 51-krotnym uczestnikiem Pucharu Narodów odnosząc 6 zwycięstw. Wiele koni znalazło się pod jego siodłem (Timur, Tyras, Bronz, Brzask, Festyn, Fakir, Kamerun, Cecylia, Berry, Beriso, Kobryń, Bremen, Sufler), ale jak sam twierdzi – najukochańszym był Brąz (startował na nim w dwóch igrzyskach, sprzedany do Libii) i Kobryń, który okulał dwa dni przed moskiewskim występem. Wielki polski autorytet jeździecki E. Brabec w poolimpijskim komentarzu napisał nawet o Kozickim, że „jemu przede wszystkim można zawdzięczać srebrny medal”.
________Obok tytułów mistrzowskich i startów olimpijskich (w 1960, Rzym – był zawodnikiem rezerwowym) odniósł wiele innych zwycięstw (trenerzy kadry: Leon Kon, Jerzy Grabowski, Karol Rómmel, Marian Kowalczyk) z których najbardziej sobie ceni 1 m. w Grand Prix podczas CSIO w Sopocie w 1988 (od tamtej pory nie wygrał tego konkursu żaden Polak). W 1999 (podczas mistrzostw Polski) zakończył karierę sportową. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m. in. złotym i srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Żonaty (Barbara), ma dwie córki (Anna, Katarzyna).

________Następnie niespodzianka! Wiesława Wypych zapowiedziała pączki z okazji zbliżającego się „tłustego czwartku”. Zostały przywiezione przez Staszka. Były bardzo smaczne. W zestawieniu z herbatą i kawą tworzyły pyszny poczęstunek. Uzupełnieniem porządku zebrania było odczytanie imion i nazwisk lutowych solenizantów i jubilatów: Agata Barzycka, Lech Kościelecki, Romuald Młynarczuk, Jacek Piórkowski i Paweł Witecki. Niestety tak się złożyło, że spośród wymienionych osób był tylko Romuald  Młynarczuk. 100. lat drogi Solenizancie i Jubilacie.

________Dalsza część spotkania upłynęła z bardzo ciepłej atmosferze. Do zobaczenia w dniu 9 marca.

Foto: Andrzej Krzyziński                                            Opracowanie: Andrzej Rońda

78. rocznica wyzwolenia Warszawy

________17 stycznia obchodziliśmy 78 rocznicę wyzwolenia Warszawy spod jarzma niemieckiego okupanta przez żołnierzy Armii Czerwonej i żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
________Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce i kwiaty. O  godz.  11,00 przed  Grobem Nieznanego Żołnierza wystawiliśmy  poczet  ze  sztandarem (w mundurach) w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu,  ppor. DS. Andrzej Rońda – sztandarowy, płk Wiesław Stasiuk – asystent oraz delegację do złożenia kwiatów w składzie: płk Jacek Żłotorzyński – przewodniczący delegacji, członkowie delegacji: por. DS. Joanna Zatorska – Miller (wdowa po frontowym oficerze z 1 AWP) oraz mjr DS. Jan Mazur.

Opracowanie i foto: Jan Dźwigała


Spotkanie noworoczne

________Noworoczne spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie. Prezes naszego Koła serdecznie przywitał zaproszonych gości w  osobach: panią Dorotę Stegienkę – Burmistrza Dzielnicy Ochota, pana Sławomira Umińskiego – zastępcę Burmistrza Ochoty oraz pana Mariusza Twardowskiego – koordynatora ds. kombatantów z UD Ochota. W dalszej kolejności przywitał wszystkich członków Koła i jego sympatyków.
________Pierwszą informację jaką przedstawił była smutna wiadomość o śmieci naszego Kolegi – Jacka Andrzejewskiego. Zachęcił aby z bliższymi informacjami w tej sprawie zapoznać się na  stronie internetowej Koła. Następnie wszyscy zebrani powstali i chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
Z kolei pani Burmistrz w imieniu władz Ochoty złożyła uczestnikom noworocznego spotkania najserdeczniejsze życzenia noworoczne oraz podarowała książki dotyczące historii Ochoty.
________Dalej prezes zapoznał uczestników z listą jubilatów i solenizantów styczniowych. Na czołowym miejscu znaleźli się Stanisław Pieczara i Arkadiusz Lis, którzy w tym miesiącu obchodzą „okrągłe” urodziny. Z rąk prezesa otrzymali serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz piękne dyplomy wykonane przez przedstawiciela naszego koła. Życzenia złożyła także delegacja władz dzielnicy. Pozostali obecni jubilaci to: Marzena Dźwigała, Wiesława Wypych i Wiesław Stasiuk.
________W dalszej części był toast noworoczny, toasty urodzinowe i imieninowe. Pierwsze noworoczne spotkanie przejawiło się wysoką frekwencją i przyjazną atmosferą. Za przygotowanie zebrania zarząd składa serdeczne podziękowanie Wiesławie Wypych, Marzenie Dźwigała, Kazimierze Makowskiej i Stanisławowi Pieczarze.
________Do zobaczenia w dniu 9 lutego na kolejnym zebraniu!

Foto: Andrzej Krzyziński                                         Opracowanie: Jan Dźwigała