Zebranie 14 marca 2024 r.

________Aura tego dnia nam sprzyjała, toteż frekwencja była bardzo dobra. Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie ogłosił, że ma dwie smutne wiadomości. Pierwsza dotyczy por. Janka Molo, który odszedł 25 lutego br., a druga to niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej znamienitej Koleżanki Teresy Lempkowskiej. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie internetowej naszego Koła. Poprosił zebranych o uczczenie pamięci Zmarłych poprzez powstanie i chwilę ciszy.
________Po tym smutnym wstępie prezes serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę Stegienkę – Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Prezes dodał, że dostojni przedstawiciele władz ochockich są obecni  w ostatnim terminie przed wyborami samorządowymi i na ich ręce kieruje serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz życzył osiągnięcia jak najlepszych wyników w wyborach. Pani burmistrz serdecznie podziękowała za słowa uznania i życzyła wszystkim wszelkiej pomyślności oraz wiele satysfakcji z pracy społecznej.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Wielkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Marzena Dźwigała
kol. Wiesława Wypych
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Eugeniusz Szulfer
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol. Arkadiusz Lis
kol. Ewa Mikołajczyk
kol. Teresa Rzepnicka – Paździor
kol. Marian Paździor
kol. Paweł Specik
kol. Wiesław Stasiuk
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach o zapranie głosu został poproszony nasz kapelan ks. płk DS. Wojciech Wojno aby rozpoczął uroczyste śniadanie wielkanocne. Tenże odmówił nakazane przepisami kościelnymi modlitwy. poświęcił pokarmy, poświęcił je oraz złożył życzenia wielkanocne.
________Wydatną pomoc w przygotowaniu śniadania wnieśli: kol. Lucyna Kulińczyk, Kazimiera Makowska, Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara. Dziękujemy im bardzo serdecznie!
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w marcu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: Kazimiera Makowska, Józef Rońda, Tadeusz Ciski, Jerzy Gąska, Józef Idzikowski, Zbigniew Pułas, Grzegorz Serocki, Jan Węgierek, Stanisław Zawadka, Jan Mazur, Zbigniew Lichocki. Na wniosek Wiesławy Wypych zebrani odśpiewali wymienionym solenizantom, jubilatom i odznaczonym tradycyjne „Sto lat”.  Szczególne podziękowania i życzenia urodzinowo – imieninowe oraz toast usłyszał fundator okolicznościowego (pysznego) tortu nasz znamienity kolega Józef Kmera.

________Na zakończenie prezes zapowiedział, że następne zebranie Koła przewidziane jest na 11 kwietnia.

Do zobaczenia!

Foto: Jerzy Gąska                                                                         Opracowanie: Jan Dźwigała

Comments are closed.

Post Navigation