Zebranie Koła Nr 6 w dniu 9 maja 2024 r.

________Tym razem frekwencja była niska, powodem był  „długi weekend”.  Mimo tego było kameralnie i wesoło.
________Na początek prezes przypomniał o 79. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie i o ogromnych cierpieniach ludzi i zniszczeń wskutek działań wojennych . Przypomniał, że wojnę wywołały hitlerowskie Niemcy, do których dołączyły także inne państwa, m. in. Związek Radziecki, Włochy i Japonia.  W rozgromienie Niemiec znaczący wkład wniosła także i Polska.
________Następnie prezes poprosił  kol. Marka Proficza  o wystąpienie przed front zebranych. Ogłosił, że na mocy decyzji Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. kol. Marek Proficz został odznaczony Krzyżem Srebrnym Związku żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie przypiął mu to odznaczenie.
________W dalszej części ogłosił, że w maju jubilatami i solenizantami są następujące osoby: kol. kol. Stanisław Kwiatkowski, Zbigniew Lichocki, Jerzy Pacześniak, Stanisław Zawadka, Maria Żurawik, Krystyna Rek, Zofia Baka oraz Zofia Powałka – Binkowska.  W imieniu wszystkich członkiń i członków Koła prezes złożył wymienionym koleżankom i kolegom życzenia długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, wśród przyjaciół oraz w dostatku i miłości .
________Po tej części zebrania wniesiono słodki poczęstunek. Nastąpiły toasty i wspomnienia.
________Do zobaczenia w dniu 13 czerwca na ostatnim, przed wakacjami, zebraniu.

Foto: Marzena Dźwigała                                            Opracowani: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation