13 czerwca 2024 r. – zebranie przedwakacyjne

________Frekwencja na dzisiejszym zebraniu była wysoka. Spowodowana była niewątpliwie zaproszeniem znamienitego gościa w osobie płk. Jana CIEĆKI. Prezes – Janek Dźwigała powitał go bardzo serdecznie i przekazał przewodnictwo zebrania wiceprezesowi naszego Koła – Jerzemu Gąsce. Tenże przedstawił gościa w sposób następujący:
płk Jan CIEĆKA dowodził kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego przez około 7 lat. Witał na lotnisku i na różnego rodzaju uroczystościach najwyższych dostojników państwowych, w tym papieża Jana Pawła II.  Po zakończeniu dowodzenia kompanią  pełnił służbę w jednostkach   garnizonu stołecznego na stanowiskach: komendanta Garnizonu Warszawa oraz  dowódcy 10 pułku samochodowego im. Stefana Starzyńskiego . Po zakończeniu służby  w stołecznym garnizonie pracował   w służbie zagranicznej na Bałkanach. Po zdjęciu munduru  był konsulem we Lwowie przez długie lata. Ceremoniał  wojskowy ma w jednym paluszku. Wspaniały kolega  i prawdziwy żołnierz, znany naszym koleżankom i kolegom. Po takim przedstawieniu poprosił zacnego gościa  o zabranie głosu.  Gość rozpoczął opis przebiegu swojej służby wojskowej od doboru kadry i żołnierzy  do kompanii reprezentacyjnej.  Wspomniał, że  jego „dobierał” późniejszy podpułkownik Grzegorz SMOLIŃSKI. Opisywał okresy bardzo wymagającego szkolenia oraz różnych przygód.
Na zakończenie wystąpienia, spełniając prośbę przewodniczącego zebrania, zademonstrował kilka chwytów szablą, za które otrzymał gromkie brawa i serdeczne podziękowanie.
________W dalszej części przewodnictwo zebrania objął kol. Jan DŹWIGAŁA. poprosił o wystąpienie dwie koleżanki: Joannę ZATORSKĄ – Miller i Annę Karbowiak. Zakomunikował, że pierwsza z nich postanowieniem Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich został jej nadany Srebrny Krzyż Legionowy, po czym ją udekorował tym odznaczeniem. Dodał również, że Joanna w dniu 13 czerwca br. obchodziła „okrągłe” urodziny. Z tej okazji wręczył jej okolicznościowy dyplom gratulacyjny. Z kolei druga z nich „okrągłe” urodziny obchodziła 30 kwietnia br.. Z tej okazji otrzymała również okolicznościowy dyplom gratulacyjny.    Po nich wystąpił  kol. Marian PAŹDIOR, który „okrągłe” urodziny będzie obchodził w dniu 3 sierpnia, tj w naszej przerwie wakacyjnej, i z tej okazji otrzymał dyplom gratulacyjny.
________Od czerwca – sierpnia jubileusze i imieniny będą obchodzić następujące koleżanki i koledzy: Marek Górka, Bogdan Jakubik, Kazimiera Makowska, Jolanta Mazur, Wiesław Stasiuk, Małgorzata Mamot, Andrzej Utkowski, Paweł Witecki, Krystyna Rek, Anna Bąk, Andrzej Krzyziński, Andrzej Rońda, Teresa Rzepnicka –  Paździor, Henryk Wróbel oraz nasi kombatanci Jan Węgierek i Tadeusz Makarewicz.
Za zdrowie  wymienionych zebrani odśpiewali stojąc tradycyjne „sto lat”.
________W dalszej części była kawa i herbata oraz słodycze.

Do zobaczenia 12 września 2024 roku!

Foto: Marzena Dźwigała                                                 Opracowanie: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation