Spotkanie 11 kwietnia 2024 r.

________Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie powitał przybyłego na zaproszenie Zarządu Koła pana Roberta Lempkowskiego, syna niedawno zmarłej Teresy Lempkowskiej.  Niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej  Teresy Lempkowskiej spowodowało, że nie mogliśmy Jej wręczyć dyplomu prezesa MZW sporządzonego  z okazji „okrągłych urodzin” oraz nadanego z tej samej okazji Krzyża Srebrnego ZŻWP. O wręczenie tychże   wyróżnień na ręce syna Zmarłej – pana Roberta,  prezes  poprosił kol. Stanisława Pieczarę, pierwszego wiceprezesa naszego Koła. Po dekoracji zaproszony gość opuścił nasze zebranie. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Józef Andrzej Krzyziński
– kol. Zbigniew Wrona
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Zbigniew  Lichocki
– kol. Tadeusz Bomze
– kol. Jerzy Pacześniak
– kol. Jacek Złotorzyński
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach  głos zabrał ponownie kol. Jan Dźwigała. Poinformował on zebranych, że w dniu 19 kwietnia br. przypadnie 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego przez kol. kol. Jolantę i Jana Mazurów. Z tej okazji Jan odczytał przygotowany dla nich przez sekretarza pamiątkowy dyplom. Również kol. Stanisław Pieczara odczytał okolicznościowy dyplom od prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – kol. Jerzego Włosińskiego.
Jubilaci wnieśli piękny tort okolicznościowy wraz z szampanem dla wszystkich zebranych. Zebrani odśpiewali jubilatom gromkie „100. lat”.
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w kwietniu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: kol. kol. Jerzy Gąska, Marek Górka, Wojciech Przybyła, Anna Karbowiak, Marzena Dźwigała, Jerzy Pacześniak, Marek Proficz, Marek Sewen, Wojciech Wojno.
Na  zakończenie  prezes  zapowiedział,  że  następne  zebranie  Koła  przewidziane  jest  na  9 maja.
Do zobaczenia!
Foto: Andrzej Krzyziński                                                                    Opracowanie: Jan Dźwigała

 

Comments are closed.

Post Navigation