Przekroczyliśmy setkę!

Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa na zebraniu  w dniu 12 kwietnia 2012 r. miało kilka okazji do świętowania. Na spotkanie przybył prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk Bogdan Miller. Na wstępie prezes Kola kpt. Jan Dźwigała poinformował  że Zarząd  na kwietniowym posiedzeniu przyjął w poczet członków Koła kolejne trzy osoby: Emilia Borkowska, Maria Urbaniak, st. chor. szt. Kazimierz Kamiński. Przypomniał, że w bieżącym roku do naszego Koła wstąpiły następujące osoby :kpt. Andrzej Nowak, Alicja Cieplucha, Teresa Lempkowska, ppor. Jan Molo, ppłk Józef Szaniawski,  Ryszard Niedbała, płk Eugeniusz  Szulfer. Razem w bieżącym roku zasiliło nasze szeregi  – 10 osób. Trójka  nowoprzyjętych otrzymała okolicznościowe plakietki z rąk ppłk. Grzegorza Serockiego – ich twórcy. Na plakietkach umieszczone były m. in. liczby odpowiadające kolejności na liście członków Koła. I tak na plakietce wręczonej Emilii Borkowskiej umieszczona była liczba 99, Marii Urbaniak liczba 100, a st. chor. Kazimierzowi Kamińskiemu – liczba 101.
Następnie zostali przedstawieni kwietniowi jubilaci. Szczególnym jubilatem był nasz przesympatyczny gen. bryg.  Mieczysław Baka, który 16 kwietnia obchodzi 96 rocznicę urodzin.  Z tej okazji niespodziankę przygotował prezes MWW – płk Bogdan  Miller. Po krótkim przypomnieniu dorobku Generała – wręczył mu pamiątkowy medal. Ppłk Marek Górka 11 kwietnia br. obchodził 60. lecie urodzin. Z tej okazji pamiątkowa plakietkę otrzymał z rąk byłego przełożonego, a obecnie wiceprezesa Kola – płk. Zbigniewa Wrony oraz prezesa Kola. Ponadto kwietniowe urodziny obchodzili: Henryk Kinasiewicz, Marek Dźwigała, Andrzej Nowak, Bolesław Okrutnik, Mieczysław Julian Jastrzębski i  Józef Szaniawski.
Serdeczne życzenia imieninowe (kwietniowe) otrzymali: Ryszard Gospodarski, Ryszard Mąkolski, Ryszard Zienkiewicz, Jerzy Gąska, Jerzy Malinowski, Jerzy Niemyski, Jerzy Rusinek, Jarosław Andrzejewski, Marek Dźwigała i Marzenka
Kruk.
Prezes poinformował w dalszej części zebrania że w dniu 3 kwietnia br. Państwo Teresa  i  Ryszard Mąkolscy obchodzili 55. czyli szmaragdową rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Kwiaty i okolicznościową plakietkę wręczyli: płk Zbigniew Wrona, były podwładny płk. Mąkowskiego oraz prezes kpt. Jan Dźwigała.
Wszystkim jubilatom i solenizantom życzenia i gratulacje składał płk Bogdan Miller.
Na zakończenie prezes Koła podziękował płk. Millerowi za przybycie. Podziękowanie skierował również do Ryszarda Niedbały – członka Koła,  a jednocześnie prezesa ROD „Rakowiec” – za udostępnienie wspaniałego obiektu dla odbycia zebrania.


Jacek Jankowski – sekretarz Koła

Wspomnienie

 

 

To już 10 lat…


W dniu 1 września 2012 r. upłynie 10 rocznica śmierci naszego dowódcy, kolegi i przyjaciela

płk Bogusława Wypycha


Płk Bogusław Wypych po ukończeniu WOSS w Pile, od roku 1971 pełnił służbę wojskową w 10 Pułku Samochodowym w Warszawie, na różnych stanowiskach służbowych. W roku 1978 podjął naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z wynikiem celującym w roku 1980 i powrócił do dalszego pełnienia służby w 10 Pułku Samochodowym na stanowisko szefa sztabu, a następnie Dowódcy Pułku. W 1989 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy- szefa służb technicznych w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON- etat generała brygady.

Rozkazem MON z 30 czerwca 1995 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy– szefa logistyki w Dowództwie Garnizonu Warszawa, na którym to stanowisku pracował do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Za długoletnią wzorową służbę odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Był wzorowym oficerem i sprawiedliwym dowódcą, wykazującym dużą troskę o podległych sobie żołnierzy.

Do końca swego życia utrzymywał więzi koleżeńskiej, szczerej przyjaźni z ludźmi, których spotkał na swojej drodze życiowej. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludzkie nieszczęścia i niepowodzenia. Zawsze oddany rodzinie,którą bardzo kochał i która jak sam podkreślał inspirowała go do pracy i działania. Z dumą mówił o swoich dzieciach, ciesząc się, że syn również poszedł w ślady ojca i został oficerem WP. Był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem, oraz szczerze oddanym przyjacielem i kolegą. Na pewno był osobowością barwną, posiadającą dużą dozę fantazji i humoru,a jednocześnie człowiekiem skromnym, pełnym szacunku dla ludzi.

Pułkowniku Bogdanie !!!

Jesteś i pozostaniesz w naszej pamięci jako prawy człowiek, wspaniały i wyrozumiały dowódca, serdeczny kolega i przyjaciel !

 

Cześć Twojej pamięci

Wspomina

Kolega i były podwładny-Stanisław Pieczara

Pogrzeb ppłk. Józefa Jarzyckiego.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2012 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie ppłk Józef JARZYCKI.

Zmarły został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowym do 5 batalionu łączności w dniu 22 listopada 1952 r. W latach 1953-1954 był słuchaczem kursu w V Zarządzie Sztabu Generalnego WP. W okresie 1.12.1954 -22.09.1963 pełnił służbę w II Zarządzie Sztabu Generalnego WP na stanowisku pomocnika szefa wydziału łączności specjalnej. Następnie był w 10 psam. pomocnikiem szefa sztabu ds. organizacyjno kadrowych w okresie 23.09.1963 r. do 6.12.1967 r. Na zakończenie służby pracował w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON na różnych odpowiedzialnych (kadrowych i sztabowych) stanowiskach. 2 lutego 1990 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi.

Ceremonia pogrzebowa (z obrządkiem katolickim) z wojskowa asystą honorową rozpocznie się o g. 13,00 w dniu 29 lutego 2012 r. w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie po czym urna z prochami Zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu miejscowym.

 

 

PREZES ZARZĄDU

Jan DŹWIGAŁA

Tel.602150007.

Delegacja w sejmie

Delegacja naszego koła w Sejmie

W dniu 10 lutego 2012r.w Sejmie RP Komisja Historyczna PPS, Zespół Historyczny przy Centralnym Klubie Weteranów Lewicy, oraz Leszek Miller – Przewodniczący SLD – zorganizowali „II KONFERENCJĘ HISTORYCZNĄ LEWICY” pod tytułem: „Nigdy dosyć Październików” ,”PRL PO PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKOWYM 1956r.”

Gośćmi honorowymi byli: prof. Karol Modzelewski i prof. Andrzej Werblan.` Wystąpili: prof. Andrzej Friszke UW, prof. Andrzej Skrzypek UW, oraz Józef Tejchma.

W Konferencji uczestniczyli zaproszeni członkowie naszego Koła kol. Ryszard Gospodarski i Stanisław Pieczara.

 

kpt. Jan Dźwigała

 

 

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 9 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011rok Koła nr 6. Sprawozdanie z działalności zebranym członkom koła złożyli-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- płk Józef Turlejski oraz Sekretarz koła – mł.chor.szt. Jacek Jankowski. Sprawozdawcy zapoznali zebranych ze sprawozdaniem rocznym przesłanym do Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, zwrócili uwagę na wzorową pracę zarządu, przyjęcie znacznej ilości nowych członków na tle innych kół, na borykanie się z rosnącymi potrzebami finansowymi koła oraz koniecznością odprowadzania połowy składek do Zarządu Mazowieckiego ZŻWP, poinformowano o nie zaleganiu z terminowymi wpłatami składek i stanie finansów na koniec 2011r. Członkowie koła po wysłuchaniu przyjęli przez aklamację sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi Koła nr 6 ZŻWP przy DGW. Prezes koła podziękował za wykonanie sprawozdania, zapoznanie oraz udzielone przez zebranych zaufanie.

Prezes koła szczególnie gorąco powitał na zebraniu kol. ppłk Bolesława Kulińczyka przybył w towarzystwie małżonki Lucyny (samodzielnie trudno mu się poruszać) i został odznaczony Medalem „ XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ i w-ce prezesa Koła płk Zbigniewa WRONE.

 

Tradycyjnie kolejnym punktem zebrania było przyjęcie nowych członków. Tym razem przyjęci zostali: kol. ppłk Józef SZANIAWSKI, kol. ppor. Jan MOLO, kol. Alicja CIEPLUCHA, kol. Teresa LEMPKOWSKA. Ich przyjęcie zostało skwitowane przez zebranych gorącymi brawami.

 

W dalszej części prezes Koła złożył solenizantom i jubilatom styczniowym i lutowym najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie gorące życzenia dalszej aktywności społecznej i dobrego zdrowia otrzymał sekretarz Koła – mł.chor.szt. Jacek Jankowski- szczególne życzenia złożył solenizantowi ostatni dowódca Jacka w służbie płk Zbigniew WRONA.

 

Wice Prezes naszego koła płk Zbigniew Wrona w imieniu współpracującym z kołem SIS,, O godność do końca…”- wręczył podziękowanie pani Zdzisławie Żochowskiej- wyróżniona otrzymała od członków koła oklaski.

 

Kol. Włodzimierz SIBILSKI-Prezes ROD ,,NA WIRAŻU” złożył zaproszenie na wręczenie sztandaru i wystąpił z apelem o dobrowolne złożenie datków na wykonanie sztandaru dla ogrodu działkowego. Apel ten trafił w serca i portfele naszych członków, koła którzy pamiętają szczodrość ROD podczas zbiórki na ufundowanie naszego sztandaru. Sprawna zbiórka datków przez niezawodną w takich sytuacjach kol. Wiesławę WYPYCH przyniosła nadspodziewane efekty, kol. Wiesława Wypych zebrała i przekazała na wsparcie ufundowania sztandaru dla ROD- 1000 zł., Co zaskoczyło Prezesa, który bardzo serdecznie podziękował zebranym członkom koła.

Dalej były wspomnienia i dyskusje przy małym poczęstunku.

mł.chor.szt. Jacek Jankowski

 

WYZWOLENIE WARSZAWY

WYZWOLENIE WARSZAWY
W dniu 17 stycznia 2012r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość z okazji 67 rocznicy wyzwolenia Warszawy z pod okupacji niemieckiej. W uroczystości udział wzięli członkowie naszego Koła: Janina i Józef Turlejscy oraz Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara, wieniec złożył prezes Koła Jan Dźwigała w asyście uczestników II wojny światowej – Ludwika Bendera i Mieczysława Jastrzębskiego. Następnie delegacja Koła nr 6 udała się na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie naszej stolicy, gdzie w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej  Wojska Polskiego złożyła wieniec.

BELWEDER

W dniu 12 stycznia 2012r. delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego została przyjęta przez Panią Prezydentową Annę Komorowską w Belwederze – historycznym budynku o olbrzymiej patriotyczno-wojskowej i historycznej tradycji. W noworocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego  ZŻWP, Zarządu Okręgu Mazowieckiego i kilku wyróżniających się kół i zarządów  – w tym również przedstawiciele naszego koła w osobach: Agata Jastrzębska, Marzena Kruk, Wiesława Wypych, Jan Dźwigała i Stanisław Pieczara.
Poznanie historii Belwederu, oraz zwiedzanie przepięknych sal i komnat, w których są zgromadzone artefakty z naszych międzywojennych dziejów z oprowadzającym nas przewodnikiem wywarło na wszystkich olbrzymie wrażenie i przybliżyło nam dzieje Polski.
Pani Prezydentowa bardzo życzliwie i serdecznie rozmawiała o działalności naszej organizacji podkreślając, że rada jest z integracji środowiska wojskowego skupionego w ZŻWP. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek do sali bankietowej, gdzie w bardzo swobodnej i miłej atmosferze mogliśmy indywidualnie z Panią Komorowską porozmawiać.

Notował: Staszek Pieczara


Mikołajki 2011

 

 


Delegacja Armi Rosyjskiej

W dniu 14 listopada 2011 r. mieliśmy zaszczyt przyjąć w naszej nowej siedzibie, przebywającą w Polscez robocza wizytą, delegację Międzynarodowego Konsultacyjnego Związku Organizacji Oficerów Rezerwy armii rosyjskiej z siedzibą w Moskwie. W jej skład wchodzili: sekretarz Związku – płk Anatolii Mogomietowicz Kumachow i płk Witali Iwanowicz Bułkowski. Towarzyszyli im: członkowie Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku: prezes ZG – gen. dyw. Adam Rębacz i sekretarz Generalny – płk Jan Kacprzak. Honory gospodarzy pełnili: prezes Koła – kpt. Jan Dźwigała, członek zarządu Koła – ppłk Grzegorz Serocki, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Koła – chor. szt. Stanisław Pieczara oraz członek Koła, prezes ROD „Na Wirażu –kol. Włodzimierz Sibilski.

Zagraniczni goście zostali uhonorowani pamiątkowymi plakietkami. Odwzajemnili się przekazaniem dla Koła swoich materiałów publikujących ich organizację i działalność. Wszyscy goście wpisali się do księgi honorowej Koła. Otrzymaliśmy gratulacje za utworzenie pięknej siedziby.

Treścią rozmów (obyło się bez tłumacza) była wymiana doświadczeń w działalności podobnych(w Rosji i w Polsce)organizacji. Wyrażono zainteresowanie dalszą współpracą. W dalszej części goście zostali przyjęci uroczystą kolacją.

Jan Dźwigała

Zebranie Koła nr6-Listopad

Ważne wydarzenie w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

Comiesięczne zebranie koła odbyte w dniu 10 listopada 2011r. okazało się bardzo ważne z wielu powodów:

1. Płk Józef Turlejski wystąpił z okolicznościową prelekcją, poświęconą Świętu Niepodległości;

2. W poczet członków koła i związku został przyjęty kolejny kandydat w osobie kpt. Jerzego Rusinka, znanego z czasów służby wojskowej jako kierownik Wojskowej Administracji Koszar Nr 11 przy 10 pułku samochodowym,a obecnie jako jeden z najlepszych instruktorów nauki jazdy (chętni do skorzystania z jego profesji zapraszamy na stronę internetową koła -kzwp.waw.pl);

3. Członkowie koła przyjęli jednogłośnie rezygnację st. chor. szt. Mirosława Hajdukaz funkcji członka zarządu- skarbnika koła. Przewodniczący komisji rewizyjnej i jego zastępca (płk Turlejski i st.chor. szt. Pieczara) w swych wystąpieniach podkreślali wzorowe wykonywanie obowiązków przez ustępującego skarbnika oraz to, że rezygnację złożył ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek. Zebranie postanowiło, że obowiązki skarbnika będzie pełnił do końca roku 2011 i że sporządzi sprawozdanie finansowe za ten rok. W imieniu wszystkich członków za wzorową pracę podziękował prezes – kpt. Jan Dźwigała. Zebrani brawami na stojąco wyrazili podziękowanie.

4. Prezes Koła nr 6 kpt. Jan Dżwigała w imieniu zarządu, przedstawił kandydaturę najmłodszej koleżanki – 27. letniej Agaty Jastrzębskiej na stanowisko członka zarządu-skarbnika koła nr 6. Krótko ją scharakteryzował. Podkreślił jej wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Ukończyła studia ekonomiczne w SGGW(jest magistrem inżynierem), pracuje w firmie księgowej.Oświadczył, że ją zna i że ewentualny jej wybór na członka zarządu i skarbnika koła będzie pozytywnym sygnałem dla innych kół do odmładzania kadr, a w kole jeszcze bardziej ożywiinnych członków do działania. Innych kandydatur nie było. Za jednomyślną zgodą uczestników zebrania – postanowiono, że głosowanie odbywało się jawnie. W głosowaniu tym wszyscy byli za jej wyborem.
Po głosowaniu – prezes serdecznie pogratulował jednomyślnego wyboru kol. Agacie Jastrzębskiej.

Kol. Agata JASTRZĘBSKA

CZŁONEK ZARZĄDU-SKARBNIK KOŁA NR6

Ta z kolei podziękowała za wybór, obiecała, że dołoży starań aby obowiązki wykonywać jak najlepiej oraz poprosiła o wyrozumiałość i pomoc.

W dalszej części(tradycyjnie) złożono serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom listopadowym. Później było już tylko bardzo przyjemnie – dyskusje przy paluszkach, kawie i herbacie.

Marzena Kruk