Zebranie 13.02.2014 r.

Statut ZŻWP nakazuje ażeby co roku przeprowadzić w kołach zebranie sprawozdawcze. Tak się też stało. Zgodnie z decyzją zarządu część opisową sprawozdania (przekazanego w tej samej wersji do Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku) odczytała Emilka Borkowska – sekretarz naszego koła, sprawozdanie finansowe Marzenka Kruk – skarbnik zarządu, a sprawozdanie komisji rewizyjnej – Staszek Pieczara. Nikt z zebranych nie zadawał pytań. W zebraniu brało udział 57 członków koła. Dokumenty sprawozdawcze w załączeniu.

Prezes przedstawił nowych członków Koła i Związku, przyjętych na posiedzeniu zarządu m Koła w dniu 6 lutego 2014 r.:

szer. Andrzej Boguta, por. Józef Kmera, st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski, płk Zdzisław Słomnicki, mjr Henryk Wróbel.

Zebrani oklaskami powitali nowych kolegów. Prezes życzył im owocnej pracy społecznej i wszelkiej pomyślności.

Dwaj z nowoprzyjętych mieli ze sobą fotografie i Staszek Pieczara wypisał im legitymacje członkowskie. Wręczenia dokonali: Józkowi Kmerze – Janek Dźwigała, a Heniowi Kwiatkowskiemu – Zbyszek Wrona.

W kolejnej części poinformowano, że kol. Kazio Kamiński w ubiegłym miesiącu obchodził 75. urodziny ale ze względów zdrowotnych nie brał udziału w styczniowym zebraniu, a 3 lutego 60. urodziny obchodził Włodek Sibilski. Prezes poprosił ich o wystąpienie przed stół prezydialny. W imieniu członków koła życzenia i plakietki wręczali: Włodkowi Sibilskiemu – Janek Dźwigała, a Kaziowi Kamińskiemu – Zbyszek Wrona. Ponadto o Włodku pamiętał Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes – płk Stanisław Zawadka oraz Maria Urbaniak wręczyli mu dyplom okolicznościowy i upominek.

Prezes poinformował, że lutowymi solenizantami i jubilatami są: Agatka Jastrzębska – nieobecna solenizantka z dnia 5 lutego, nieobecny Romek Młynarczyk – solenizant z 7 lutego i jubilat z 25 lutego, nieobecny wiceprezes Paweł Witecki – jubilat z 19 lutego, nieobecny Jarek Andrzejewski- jubilat z 1 lutego oraz obecni: Rysiek Gospodarski – jubilat z 23 lutego, Janek Mędzela – jubilat z 14 lutego, Janek Molo – jubilat z 15 lutego, Mirek Hajduk – solenizant z 26 lutego i Romek Wojtczak – solenizant z 28 lutego.

Następnie głos zabrał Janek Molo. Zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystości poświęconej 72. rocznicy utworzenia Armii Krajowej na podstawie rozkazu gen. Sikorskiego. Uroczystość odbędzie się 14 lutego br. o g. 12.00 przy budynku przy ul Spiskiej w Warszawie , gdzie został aresztowany gen Grot – Rowecki.

Dalej był słodki poczęstunek i toasty

Opracowała: Halina Hawełka

DSCN6875 DSCN6877 DSCN6880 DSCN6889 DSCN6891 DSCN6895 DSCN6898 DSCN6901 DSCN6905 DSCN6906 DSCN6909

69. rocznica wyzwolenia Warszawy

Z inicjatywy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga oraz naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza uroczystość patriotyczna poświęcona 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie i walczące u ich boku wojsko polskie. Głównymi jej punktami była uroczysta zmiana warty na posterunku honorowym oraz składanie wieńców na GNŻ. W tej pięknej uroczystości zaznaczyliśmy swój udział. Wśród pocztów sztandarowych był nasz w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy GĄSKA, sztandarowy – st. chor. szt. Stanisław PIECZARA, asystent – mjr Jan DŹWIGAŁA. Wieniec złożyła delegacja w składzie: ppor. Jan MOLO i por. Józef KMERA.

Opracował: chor. Eugeniusz WASYK

 

GNŻ POCZET

Pożegnanie Por. ZDZISŁAWA ŁUCZAKA

śp.. Por. ZDZISŁAW ŁUCZAK (9.08.1928 – 4.01.2014)

Zdzisiek urodził się 8 sierpnia 1928 r. w Łodzi w rodzinie robotniczej. Do 1939 r. ukończył 6 klas szkoły podstawowej. W 1942 r. został skierowany do pracy w zakładach mechanicznych w Łodzi, skąd przeniesiono Go do Zakładów im. Cegielskiego w Poznaniu. Po ukończeniu kursu powrócił do Łodzi. W 1943 wraz z całym zakładem wyjechał do Niemiec m. Themar w Turyngii. Pracował tam do 1945 r. Po powrocie do Łodzi w 1946 r. został wcielony do JW KBW, skąd wraz z innymi żołnierzami został skierowany do Sanoka w Bieszczadach do walki z bandami UPA. W 1947 r., w jednej z akcji, Jego pluton został ostrzelany, a On został ciężko ranny w głowę. Po wyjściu ze szpitala został zwolniony z wojska. Wrócił do Łodzi i pracował w Zakładach „SIMENS” jako frezer. 5 października 1949r. został wcielony do służby czynnej w wojsku. Po jej odbyciu w stopniu kaprala skierowany do Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia. Po odbyciu rocznego kursu mianowany na stopień chorążego skierowany do 94 p. artylerii plot. w Warszawie na stanowisko pirotechnika. 17 października 1952 r. zawarł w Mrozach k/Mińska Mazowieckiego związek małżeński z Jadwigą Wójcik. Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci, niestety jedno z nich, 8. miesięczny synek zmarł. W 1955 r. w wyniku redukcji wojsk został przeniesiony do rezerwy. Później brał udział w znaczących budowach na ternie Polski jak i za granicą. Był budowniczym Huty Warszawa, gmachu KC, Mostu Toruńskiego, mostu w Medyce, w Libii, w Iraku. W 1983 r powrócił do kraju i rozpoczął pracę w 10psam. Na emeryturę przeszedł w 1990 r. Był członkiem kilku organizacji społecznych: Związku Kombatantów, Związku Żołnierzy LWP i od 14 lutego 1991 r. członkiem naszego Związku.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany, m. in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Był wyróżniającym się członkiem i wielkim autorytetem naszej organizacji, nadano Mu Medal „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Odznakę Honorową „Krzyż LWP” oraz brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zdzisiek był wielkim człowiekiem i gorącym patriotą. Żegnały Go sztandary STLWP i Koła Nr 6.Odszedł na wieczną wartę, spoczął w grobie rodzinnym z synkiem, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W domu przedpogrzebowym pożegnał Go płk Roman Orłowski – prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, a nad mogiłą mjr Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Salwa honorowa oddana przez żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego WP i melodia „Śpij Kolego” wykonana przez trębacza były podsumowaniem Jego oddania Ojczyźnie.

Żegnaj Zdzisiu, Wspaniały Kolego i Przyjacielu! Żegnaj Bohaterski Żołnierzu!

Cześć Twojej pamięci!

Uroczystość pogrzebową zorganizował Dom Pogrzebowy „STYKS”.

DSC_5271 DSC_5272 DSC_5273 DSC_5274 DSC_5277 DSC_5280 DSC_5286 DSC_5288 DSC_5289 DSC_5290 DSC_5291 DSC_5292 DSC_5298 DSC_5301 DSC_5302 DSC_5303 DSC_5304 DSC_5306 DSC_5307 DSC_5319 DSC_5321 DSC_5322 DSC_5324 DSC_5326 DSC_5340 DSC_5345 DSC_5347 — kopia

Opracował: płk Józef Turlejski

Zebranie Noworoczne 2014

Smutne było rozpoczęcie noworocznego zebrania członków naszego Koła. Prezes poinformował zebranych, że w dniu 4 stycznia 2014 r. zmarł po ciężkiej chorobie jeden z najznamienitszych kolegów – por. Zdzisław ŁUCZAK. Brał udział w walkach z bandami UPA, był ciężko ranny. Wielki społecznik, wspaniały Człowiek. Pogrzeb, organizowany przez Koło, odbędzie się 10 stycznia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani uczcili chwilą ciszy Jego pamięć.

Poinformował, że w czasie posiedzenia zarządu w dniu 2 stycznia 2014 r.został skreślony z listy członków Koła i Związku z inicjatywy zarządu – mł. chor. szt. Jacek Jankowski.

Przekazał wiadomość o chorobie Wiesia Jóźwika. Prosił abyśmy trzymali za niego nadzieję na rychłe wyzdrowienie.

Następnie nw. zostali wymienieni jako „styczniowi” jubilaci/tki i solenizanci/tki: Wiesia Wypych, Tereska Lempkowska, Marzenka Kruk, Miecio Mosakowski, Staszek Pieczara, Paweł Sepecik, Andrzej Węgier oraz nieobecni: Wiesio Jóźwik, Kazio Kamiński, Miecio Respondek, Antek Rumiak, Roman Wojtczak. Wszystkim złożono serdeczne życzenia . Szczególne życzenia, z pamiątkami od Koła, otrzymały nw. osoby, które miały rocznice „okrągłe”: Tereska Lempkowska (wraz z przepięknym tortem), Miecio Mosakowski i Andrzej Węgier. Dalej były szampany ufundowane przez Wiesię i Staszka oraz specjały i napoje, których fundatorami były pozostałe jubilatki, jubilaci i solenizanci.

Na zakończenie spotkania Janek Dźwigała wystosował zaproszenie na uroczystość pogrzebową Zdzisia Łuczaka oraz na uroczystość poświęconą 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie i walczące u ich boku wojsko polskie, która rozpocznie się dnia 17 stycznia przed Grobem Nieznanego Żołnierza o g. 11,45 z udziałem naszego pocztu sztandarowego i delegacji z wieńcem.

Zapowiedział, że 13 lutego, zgodnie ze Statutem ZŻWP, będzie zebranie sprawozdawcze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opracował: płk Grzegorz Serocki

Niezapomniana Wigilia

12 grudnia g. 10.00. Sala Oddziału Ochockiego PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Wszystkie miejsca zajęte. Stały suto zastawione jadłem wigilijnym. Oczekiwanie na przybycie zaproszonych gości: przewodniczącego klubu parlamentarnego SLD – Leszka Millera, prezesa Zarządu Głównego naszego Związku – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, szefa warszawskiego SLD – Sebastiana Wierzbickiego, wiceprezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – płk.. Zdzisława Przeszłowskiego. Wśród obecnych członków naszego Koła są m. in.: przewodnicząca zespołu ds. kobiet – Wiesia Wypych, prezes Mazowieckiego Zarodu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców – kol. płk Stanisław Zawadka, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – płk Mieczysław Mosakowski, wiceburmistrz Ochoty – kol. Krzysztof Kruk, prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Janusz Ciechan, Ryszard Niedbała, Staszek Pieczara, Włodzimierz Sibilski, kapelan naszego koła – ks. st. kpr. Wojciech Wojno. Do zebranych dochodzi informacja, że wskutek ważnych spraw w sejmie nie przybędzie Leszek Miller.

Spotkanie – zebranie otworzył powitaniem gości prezes mjr Jan Dźwigała. Poinformował, że na posiedzeniu zarządu Koła w dniu 5 grudnia 2013 r.:

  1. przyjęto w poczet członków koła i Związku: Zofię Morozowicz – Bakę, Joannę Zatorską – Miller, Kazimierza Komockiego oraz Zenona Panasika;
  2. skreślono z listy członków na własną prośbę (wskutek choroby): Danutę Rak;
  3. skreślono z listy członków z inicjatywy zarządu; chor. Wiesława Drzazgę.

Następnie kapelan Koła odmówił krótką modlitwę i poświęcił potrawy. Połamano się opłatkiem. Życzenia świąteczno – noworoczne kolejno przekazywali zebranym: mjr Jan Dźwigała, Sebastian Wierzbicki, płk Zdzisław Przeszłowski oraz gen. dyw. Franciszek Puchała. W swoim wystąpieniu scharakteryzował on sytuację w Związku i główne kierunki jego działalności na 2014 r. Atmosfera stała się iście rodzinna. W międzyczasie „grudniowi” jubilaci i solenizanci otrzymali serdeczne życzenia. Oni byli też sponsorami części jadła i napojów. W końcowej części spotkania kilkanaście osób otrzymało z rąk prezesa zarządu głównego legitymacje członkowskie naszego Związku.

Potrawy przygotowała firma TRATORIA RZYM z Sulejówka – Miłosnej przy ul. Armii Krajowej 5.

DSC_0070 DSC_0116 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0167 DSC_0172 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0202 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0230 DSC_0233 DSC_0236 DSC_0242 DSC_0243 P1090374 P1090375 - Kopia P1090377 P1090384 P1090386 P1090394 P1090415 P1090432 P1090440 P1090449 P1090452 P1090459 P1090489 P1090490 P1090492 P1090493 P1090494 P1090495 P1090496 P1090497 P1090498 P1090501

Opracowała: Emilia Borkowska

LISTOPADOWE SPOTKANIE

Spotkanie listopadowe

W dniu 14 listopada br. odbyło się kolejne zebranie naszego Koła. Na wstępie prezes – Janek Dźwigała poinformował zebranych, że w dniu 25 października zmarła droga nam Koleżanka – Zofia Kucharska. Opowiedział o uroczystości pogrzebowej i zachęcił do zerknięcia na stronę internetową Koła i zgłębienia wiadomości o tym wydarzeniu. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłej.

Od tego momentu przewodnictwo zebrania objął Grzesio Serocki.

Poinformował o sympatycznej uroczystości, która odbyła się  dnia 30 października w Pałacu Ślubów. Państwo Halina i Władysław Jończykowie, jako jedna z ponad 20 par, zostali odznaczeni Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Hannę Gronkiewicz – Waltz prezydent m. st. Warszawy.  Odznaczenie te zostały nadane przez prezydenta RP na wniosek naszego zarządu. Opis uroczystości znajduje się na naszej stronie.

W dalszej części  poprosił prezesa honorowego Koła – Gienka Gradonia o wręczenie pamiątek niżej wymienionym z okazji ukończenia „okrągłych” rocznic urodzin:

Władka Kaźmierczaka, który w maju ukończył 85 lat oraz listopadowych jubilatów : Tereskę Kraśniak, Janka Dźwigałę i Gienka Karbowiaka. Po odśpiewaniu „tradycyjnych 100 lat” były toasty i słodki poczęstunek.

Wymienił pozostałe osoby urodzone w listopadzie: Emilka Borkowska, Adam Grześkowiak, Agatka Jastrzębska, Janusz Kot, Jadzia Łuczak, Ewa Mikołajczyk, Stasia Pietrucha, Stefan Wikliński, a także listopadowych solenizantów: Janusz Kot, Janusz Ciechan, Zdzisia Żochowska, Zdzisio Łuczak, Andrzej Tybel, Andrzej Utkowski i Andrzej Wyszyński.

Przewodniczący zebrania poinformował, że następne zebranie członków koła, połączone z wigilią,  przewidziane jest na dzień 12 grudnia 2013 r. o g. 10.00.

Opracowali: Franciszka i Eugeniusz Wasykowie

 

POŻEGNANIE ZOSI KUCHARSKIEJ

W dniu 31 października 2013 r. odbyła się na Cmentarzu Wolskim przy ul. Wolskiej 180 w Warszawie uroczystość pogrzebowa naszej Koleżanki – Zofii Kucharskiej. Urodziła się 14.05. 1929 r. w Warszawie, córka Jana i Stanisławy. W czasie okupacji ukończyła szkołę podstawową. Brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim, jako wolontariusz od 1 sierpnia do 8 października 1944 r.  w dzielnicy Śródmieście, w okolicach ulic Złotej i Grzybowskiej. Zamieszkiwała razem z mamą na Woli. Po powstaniu obydwie  nie zmieściły się do pociągu, który jak później się okazało pojechał do Auschwitz.  Wsiadły do następnego, który jechał do Spandauer  w Niemczech na przymusowe roboty. Przebywały tam do maja 1945roku.

Po zakończeniu wojny razem z rodzicami osiedliła się w Belsku w powiecie grójeckim, gdzie skończyła kurs księgowości. Prace zawodową rozpoczęła w 1949 r. Pracowała na stanowiskach  sprzedawca  i referent, zastępca kierownika, kierownik ds. zaopatrzenia i gł. mechanika ,kierownika administracji, głównej księgowej.

Była zawsze lubiana przez ludzi którzy ją otaczali, zarówno  w pracy jak i poza nią. 22 kwietnia  1954r. poślubiła swoją miłość – Kazimierza Kucharskiego, z którym doczekała się dwóch synów i czterech wnuków. Była silną kobietą. Po śmierci mamy, męża, i syna, w niewielkich odstępach czasu, nie dała losowi za wygraną.  Stanęła na nogi dzięki rodzinie i członkom klubu seniora na Ochocie. W klubie tym poznała mjr. Witolda Ciszkowskiego. Znajomość otworzyła nowy etap w jej życiu. Obydwoje wstąpili do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii  WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Niestety Witek ciężko zachorował. Opiekowała się nim do jego ostatnich chwil tj. do 13 października 2010 r. Nikt z nas nawet nie mógł przypuszczać, że za trzy lata i dla Niej nadejdzie kres życia.

 Była niezwykle zaangażowana w działalność naszego Związku. Wyrazem uznania dla Jej postawy i działalności w naszym Kole jest Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, którą otrzymała kilka miesięcy temu. Zmarła po ciężkiej chorobie 25 października 2013 r.

W uroczystości pogrzebowej na Cmentarzu Wolskim w Warszawie, w obecności sztandaru Koła z asystą: płk Romuald Młynarczyk – dowódca, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – sztandarowy, ppłk Józef Szaniawski – asystent, wzięła udział liczna rodzina, sąsiedzi, znajomi i kombatanci. W imieniu członków Koła i Klubu Seniora na Ochocie pożegnał Zmarłą prezes koła – Jan Dźwigała.

Rodzinie, innym bliskim i znajomym składamy wyrazy współczucia i bólu.

Cześć Jej pamięci!

 Zdzisława Żochowska

ZŁOTY JUBILEUSZ

                    Małżeństwo  Halina Zofia i Władysław Jończykowie związek małżeński zawarli 2 maja 1963 r.  Na majowym zebraniu naszego Koła obchodziliśmy wspólnie ich „Złote Gody”. Niezależnie od tego nasz zarząd wystąpił poprzez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego do prezydenta RP o nadanie dostojnym Jubilatom „Medalu za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie”.

Wniosek nasz został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 29 października 2013 r. w Pałacu Ślubów w Warszawie odbyła się uroczystość ich wręczenia. W imieniu prezydenta RP aktu tego wobec ponad 20 „złotych” par , wśród których byli Państwo Jończykowie, dokonała prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Były życzenia od władz, szampan    i drobny poczęstunek. Na tę uroczystość Jubilaci zaprosili (ilość gości była bardzo ograniczona) prezesa – Janka Dźwigałę i kapelana – Wojtka Wojno.

Dołączamy się do życzeń.

Wszystkiego najlepszego i doczekania brylantowych godów!

                                                                                  

                                                                                          Marzena Kruk

SPOTKANIE W SEJMIE

SPOTKANIE W SEJMIE

          W sobotę 19 października o godz. 12.00 w jednej z sejmowych sal doszło do spotkania z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszkiem Millerem działaczy  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Okazją do spotkania była 70-ta rocznica bitwy pod Lenino. Inicjatywa spotkania wyszła od zarządu naszego Koła, działacze SLD byli otwarci i przygotowani na takie spotkanie. Przewodniczący SLD w Warszawie Sebastian Wierzbicki, który jest również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy po rozmowie z prezesem Koła Jankiem Dźwigałą naszą myśl sprecyzował i przygotował spotkanie na którym był również prof. Tadeusz Iwiński.

Ze strony ZŻWP było kierownictwo Związku z nowym prezesem na czele gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą oraz przedstawiciele pozostałych struktur Związku z weteranami pamiętnej bitwy i uczestnikami walk w II wojnie światowej. Nasze Koło było licznie reprezentowane, a wśród obecnych na spotkaniu był uczestnik bitwy pod Lenino płk dypl. Tadeusz Makarewicz, był również por. Ludwik Bender żołnierz 37 pp z 7DZ wchodzącej w skład 2 Armii WP, był płk Mieczysław Jastrzębski, żołnierz 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte walczący na przyczółku Magnuszew-Studzianki, a 17 stycznia 1945r. wchodził do zniszczonej ale wolnej Warszawy, ranny w walkach o Kołobrzeg.

Przewodniczący SLD Leszek Miller serdecznie powitał przybyłych na spotkanie, a szczególnie ciepło zwrócił się do uczestników walk pod Lenino i na innych bitewnych polach II wojny światowej. Podziękował za lata służby i pracy dla Polski i życzył długich lat w zdrowiu i dostatku. Podkreślił, iż jest zdecydowanym przeciwnikiem dzielenia żołnierzy na tych co walczyli na Zachodzie i na tych co wyzwalali kraj walcząc u boku Armii Radzieckiej. Powiedział „trzeba odrzucić w tej sprawie fałsz i kierowanie się pozamerytorycznymi względami. Krew polskich żołnierzy przelana na frontach II wojny światowej jest tyle samo warta niezależnie, czy szli ze Wschodu, czy z Zachodu. Rzeczpospolita jest im winna najwyższy szacunek”.  Przypomniał, że gdy był premierem rządu, a SLD był u władzy to w sposób sprawiedliwy honorował wszystkich uczestników działań wojennych i takich działań oczekuje od rządzących. Stwierdził, iż „zapominanie” o ważnych wydarzeniach i rocznicach nie jest sposobem na budowanie silnej Polski, a zakłamywanie historii nie sprawdza się w dłuższym okresie, chociaż boli i niepotrzebnie dzieli nasze społeczeństwo. Powiedział, iż SLD złożyło projekt uchwały do laski marszałkowskiej i chce, aby Sejm 70 rocznicę bitwy uczcił na najbliższym posiedzeniu.  Temat ten rozwinął w swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Iwiński, cytując m.in. projekt uchwały: „Sejm RP oddaje hołd wszystkim żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego. Ich szlak bojowy wiódł spod Lenino, poprzez przełamanie Wału Pomorskiego, wyzwolenie Kołobrzegu, forsowanie Odry, aż do Berlina…… Sejm RP przeciwstawia się próbom dzielenia i różnicowania wysiłku kombatantów w zależności od tego, w jakich formacjach walczyli podczas II wojny światowej. Wszyscy kombatanci – niezależnie od tego, czy do Polski szli z Zachodu, czy ze Wschodu – zasługują na równy szacunek”.

Prezes ZŻWP gen. Franciszek Puchała w swoim wystąpieniu w pełni podzielił pogląd przewodniczącego SLD, dodał, iż młodzi żołnierze, często kilkunastoletni szli na ochotnika do wojska, aby walczyć z okupantem i nie patrzyli na barwy partyjne. Zaakcentował, że my, żołnierze, emeryci i renciści, kombatanci i weterani uważamy, że wszystkim polskim żołnierzom walczących na wielu frontach II wojny światowej należą się słowa uznania, szacunek i nasza dozgonna wdzięczność. Nie wolno dzielić żołnierskiej krwi według jakichkolwiek kryteriów. Dzielenie dzisiaj weteranów na lepszych i gorszych jest sztuczne i ma na celu bieżące potrzeby ugrupowań partyjnych, a nie dobro kraju czy też szacunek dla żołnierskiej doli i przelanej krwi. Zaznaczył, iż znaczna część weteranów wojennych żyje bardzo skromnie. Również późniejsze, powojenne roczniki żołnierzy zawodowych, którzy przeszli na emeryturę przed i po 1989r. często cierpią niedostatek, wymagają pomocy i Związek taką pomoc – w miarę posiadanych możliwości – niesie, ale możliwości są skromne, a potrzeby ogromne.

Po wystąpieniu prof. Tadeusza Iwińskiego, wywiązała się gorąca dyskusja. Zabierający głos podnosili problemy z jakimi boryka się środowisko byłych żołnierzy zawodowych i ich rodziny. Podnoszono problemy poszczególnych struktur ZŻWP oraz mizerną pomoc lub jej brak ze strony MON, w pracach na rzecz umacniania i propagowania obronności kraju.

Pod koniec spotkania miłym zaskoczeniem dla uczestników rocznicowej debaty było uhonorowanie Leszka Millera złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Przy gromkich brawach odznakę wręczył gen. Franciszek Puchała, warto wspomnieć, iż ww.odznaczenie odbyło się na wniosek naszego Koła.

zdjęcie

70 rocznica

 

W 70-tą rocznicę bitwy pod Lenino, w sobotę 12 października odbywały się spotkania weteranów, oddano hołd żołnierzom walczącym o naszą wolność i nieodległość.Członkowie naszego Koła czynnie i licznie uczestniczyli w obchodach okrągłej rocznicy bitwy. Od tej daty zaczęła się tworzyć nowa rzeczywistość, walcząca pod Lenino 1Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stała się zalążkiem Wojska Polskiego. Umundurowana była w polskie mundury z tradycyjnymi znakami rodzajów wojsk i z piastowskim orzełkiem na rogatywkach, miała polskiego dowódcę płk Zygmunta Berlinga i występowała w walkach z niemieckim okupantem w całości tj. jako ZT. W początkowym okresie jako samodzielny związek taktyczny , a następnie w składzie 1 Armii Wojska Polskiego, biorąc udział w wyzwoleniu kraju. Walki zakończyła w zdobytym Berlinie. Żołnierze 1 DZ w dniu 2 maja 1945 roku zatknęli biało czerwone sztandary w zdobytym Berlinie: w parku Tiergarten na pruskiej kolumnie zwycięstwa na jej trzech kondygnacjach, a po podpisaniu kapitulacji na Kolumnie Zwycięstwa i na Bramie Brandenburskiej.

O godz. 10.00 odbyła się uroczystość pod pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga. Ceremonię prowadził i okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP. Następnie uczestnicy uroczystości oddali Hołd generałowi, a delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Natomiast o godz. 12.00 przed Pomnikiem Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego nazywanym również Pomnikiem Żołnierza, usytuowanym przy ul. gen. Andersa na Muranowie, z udziałem Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej WP, odbyła się kolejna uroczystość z udziałem Koleżanek i Kolegów z naszego Koła. Uroczystość znakomicie prowadził kpt. Sebastian Cichosz z Dowództwa Garnizonu Warszawa, a narrację również z wyczuciem i taktem przygotował i wygłosił Przedstawiciel DGW.

Wśród delegacji byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych, władz m. st. Warszawy oraz licznych Kół i Stowarzyszeń. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako jedyna partia polityczna, brał udział w uroczystościach, był reprezentowany przez delegację organizacji warszawskiej SLD oraz władz krajowych.