CZERWCOWE ZEBRANIE

 

Ważna wizyta

W dniu 19 czerwca br. w uroczystym zebraniu Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa udział wzięli: Agnieszka Wołk – Łaniewska – redaktor naczelny „GWiR” i płk Jan Kacprzak – sekretarz generalny naszego związku.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności za 2011 r., nakreślenie przyszłych zadań i wręczenie odznak. Podsumowania dokonał prezes – kpt. Jan Dźwigała. Koło odniosło wiele sukcesów. Znaczący przyrost ilości członków, kultywowanie obrządków rocznic urodzin, zawieranych związków małżeńskich, imienin członków, ciekawe prelekcje i pogadanki, udział w uroczystościach (z własnym sztandarem), aż po wzorową organizację pogrzebów swoich członków i ich rodzin (we współpracy z renomowaną firmą pogrzebową – Dom Pogrzebowy „STYKS”.

Za ponad przeciętną działalność społeczną ZG ZŻWP przyznał nw. osobom:

srebrną odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”

płk Jerzy Gąska,płk dypl. Tadeusz Makarewicz, płk Józef Turlejski, chor. szt. Stanisław Pieczara, ppłk Grzegorz Serocki,

płk dypl. Zbigniew Wrona

brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”

Jadwiga Łuczak, Zdzisław Łuczak, Marzena Kruk, Ryszard Niedbała, Janina Turlejska, Wiesława Wypych, płk Stanisław Zawadka, st. chor. Piotr Żurawik

odznaką honorową „Za Zasługi dla ZŻWP

chor. szt. Janusz Ciechan, Alicja Cieplucha, mł. chor. szt. Józef Dźwigała, chor. Marek Dźwigała, mjr Ryszard Gospodarski, mł. chor. szt. Jacek Jankowski,Teresa Kraśniak, st. chor szt. Jan Mędzela, ppor. Jan Molo, st. chor. Marek Parasiak, ppłk Kazimierz Parasiak, ppłk Henryk Piotrowski, Włodzimierz Sibilski, płk Józef Szaniawski Franciszka Wasyk, st. chor. Paweł Witecki

Za zasługi we współpracy z kołem Nr 6 ZG ZŻWP nadał odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP” nw. osobom:

gen. bryg. Wiesław Grudziński – dowódca Garnizonu Warszawa – złotą;

płk Andrzej Śmietana – zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa – srebrną;

Grażyna Franke – prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD – srebrną;

mjr Adam Kunicki – oficer DGW – brązową;

kpt. Sebastian Cichosz- oficer DGW – brązową.

Aktu dekoracji dokonał płk Jan Kacprzak w towarzystwie prezesa kola.

Na zakończenie spotkania były serdeczne życzenia urodzinowe i imieninowe dla czerwcowych jubilatów i solenizantów. Między innymi z okazji 85. rocznicy urodzin kwiaty, pamiątkowa plakietkę, prezent otrzymała Halina Hawełka. Staszek Pieczara napisał dla niej okolicznościowy wiersz.

Eugeniusz Wasyk

INFORMACJA

 

Kombatanci i Weterani Służby Wojskowej ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO ORAZ STOWARZYSZEŃ ŻOŁNIERSKICH

mają honor i zaszczyt zaprosić na uroczystości złożenia kwiatów w dniu 20 lipca 2012 r. – w 68 rocznicę powołania ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Pl. Piłsudskiego w Warszawie

o godz. 12, 00

 

 

Organizatorzy i Zarząd Koła Nr 6

 

 

 


 

Zawiadomienie o śmierci Marka Dźwigały.

Z żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2012 r., przeżywszy 51 lat, zmarł członek naszego Koła

Kol. st. chor. Marek DŹWIGAŁA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o g. 10,00 dnia 12 lipca br. w kościele w m. Stanisławów (pow. miński). Udział w nich wezmą m. in.:poczet ze sztandarem naszego koła i wojskowa asysta honorowa.

Autokar dla chętnych do uczestnictwa w pogrzebie będzie podstawiony o godz. 8,30 przed Wojewódzkim Sztabem Wojskowym przy ul. Winnickiej 1 w Warszawie.

Zarząd Koła


 

URODZINY GENERAŁA

Z okazji 89 rocznicy urodzin gen. Wojciecha JARUZELSKIEGO delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: Marzena Kruk, kpt. Jan Dźwigała – prezes koła, płk dypl. Tadeusz Makarewicz i płk dypl. Zbigniew Wrona w dniu 5 lipca 2012r. – złożyła Generałowi najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

POŻEGNANIE

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca br. zmarł w wieku 80 lat nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel, Członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa, Wybitny Samorządowiec i gorący Patriota

ZBIGNIEW ALEKSANDER LIPPE

były: żołnierz 16 Dywizji Zmechanizowanej (zakończył zasadniczą służbę wojskową w stopniu sierżanta), zastępca dyrektora ekonomicznego „ZELMOT”, sekretarz prezydium DRN Ochota, wiceprezydent m. ST. Warszawy w latach 1980-1989, radny DRN Ochota, radny dzielnicy Ochota, radny powiatu warszawskiego, radny rady Warszawy, prezes klubów sportowych „Okęcie – Skra”. Za wybitne osiągnięcia w służbie, pracy i działalności społecznej odznaczony: Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem „XXX – lecia ZŻWP”, Odznaką Honorową „Krzyż LWP”. Córce i pozostałym bliskim składam wyrazy serdecznego współczucia i żalu.

Msza żałobna rozpocznie się w kościele przy Pl. Narutowicza w Warszawie o godz. 10.30 dnia 2 lipca 2012r. , po której trumna z ciałem Zmarłego zostanie przewieziona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 12.00 rozpoczną się uroczystości pochówku z udziałem sztandaru naszego Koła i asysty wojskowej z Batalionu Reprezentacyjnego WP.

 

Żegnaj wspaniały Prezydencie i Kolego!

Prezes Koła Nr 6

im. Żołnierzy 2 Armii WP

ZŻWP przy DGW

Jan Dźwigała

Apel

Treść uchwały Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

 

Przekroczyliśmy setkę!

Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa na zebraniu  w dniu 12 kwietnia 2012 r. miało kilka okazji do świętowania. Na spotkanie przybył prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk Bogdan Miller. Na wstępie prezes Kola kpt. Jan Dźwigała poinformował  że Zarząd  na kwietniowym posiedzeniu przyjął w poczet członków Koła kolejne trzy osoby: Emilia Borkowska, Maria Urbaniak, st. chor. szt. Kazimierz Kamiński. Przypomniał, że w bieżącym roku do naszego Koła wstąpiły następujące osoby :kpt. Andrzej Nowak, Alicja Cieplucha, Teresa Lempkowska, ppor. Jan Molo, ppłk Józef Szaniawski,  Ryszard Niedbała, płk Eugeniusz  Szulfer. Razem w bieżącym roku zasiliło nasze szeregi  – 10 osób. Trójka  nowoprzyjętych otrzymała okolicznościowe plakietki z rąk ppłk. Grzegorza Serockiego – ich twórcy. Na plakietkach umieszczone były m. in. liczby odpowiadające kolejności na liście członków Koła. I tak na plakietce wręczonej Emilii Borkowskiej umieszczona była liczba 99, Marii Urbaniak liczba 100, a st. chor. Kazimierzowi Kamińskiemu – liczba 101.
Następnie zostali przedstawieni kwietniowi jubilaci. Szczególnym jubilatem był nasz przesympatyczny gen. bryg.  Mieczysław Baka, który 16 kwietnia obchodzi 96 rocznicę urodzin.  Z tej okazji niespodziankę przygotował prezes MWW – płk Bogdan  Miller. Po krótkim przypomnieniu dorobku Generała – wręczył mu pamiątkowy medal. Ppłk Marek Górka 11 kwietnia br. obchodził 60. lecie urodzin. Z tej okazji pamiątkowa plakietkę otrzymał z rąk byłego przełożonego, a obecnie wiceprezesa Kola – płk. Zbigniewa Wrony oraz prezesa Kola. Ponadto kwietniowe urodziny obchodzili: Henryk Kinasiewicz, Marek Dźwigała, Andrzej Nowak, Bolesław Okrutnik, Mieczysław Julian Jastrzębski i  Józef Szaniawski.
Serdeczne życzenia imieninowe (kwietniowe) otrzymali: Ryszard Gospodarski, Ryszard Mąkolski, Ryszard Zienkiewicz, Jerzy Gąska, Jerzy Malinowski, Jerzy Niemyski, Jerzy Rusinek, Jarosław Andrzejewski, Marek Dźwigała i Marzenka
Kruk.
Prezes poinformował w dalszej części zebrania że w dniu 3 kwietnia br. Państwo Teresa  i  Ryszard Mąkolscy obchodzili 55. czyli szmaragdową rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Kwiaty i okolicznościową plakietkę wręczyli: płk Zbigniew Wrona, były podwładny płk. Mąkowskiego oraz prezes kpt. Jan Dźwigała.
Wszystkim jubilatom i solenizantom życzenia i gratulacje składał płk Bogdan Miller.
Na zakończenie prezes Koła podziękował płk. Millerowi za przybycie. Podziękowanie skierował również do Ryszarda Niedbały – członka Koła,  a jednocześnie prezesa ROD „Rakowiec” – za udostępnienie wspaniałego obiektu dla odbycia zebrania.


Jacek Jankowski – sekretarz Koła

Wspomnienie

 

 

To już 10 lat…


W dniu 1 września 2012 r. upłynie 10 rocznica śmierci naszego dowódcy, kolegi i przyjaciela

płk Bogusława Wypycha


Płk Bogusław Wypych po ukończeniu WOSS w Pile, od roku 1971 pełnił służbę wojskową w 10 Pułku Samochodowym w Warszawie, na różnych stanowiskach służbowych. W roku 1978 podjął naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z wynikiem celującym w roku 1980 i powrócił do dalszego pełnienia służby w 10 Pułku Samochodowym na stanowisko szefa sztabu, a następnie Dowódcy Pułku. W 1989 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy- szefa służb technicznych w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON- etat generała brygady.

Rozkazem MON z 30 czerwca 1995 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy– szefa logistyki w Dowództwie Garnizonu Warszawa, na którym to stanowisku pracował do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Za długoletnią wzorową służbę odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Był wzorowym oficerem i sprawiedliwym dowódcą, wykazującym dużą troskę o podległych sobie żołnierzy.

Do końca swego życia utrzymywał więzi koleżeńskiej, szczerej przyjaźni z ludźmi, których spotkał na swojej drodze życiowej. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludzkie nieszczęścia i niepowodzenia. Zawsze oddany rodzinie,którą bardzo kochał i która jak sam podkreślał inspirowała go do pracy i działania. Z dumą mówił o swoich dzieciach, ciesząc się, że syn również poszedł w ślady ojca i został oficerem WP. Był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem, oraz szczerze oddanym przyjacielem i kolegą. Na pewno był osobowością barwną, posiadającą dużą dozę fantazji i humoru,a jednocześnie człowiekiem skromnym, pełnym szacunku dla ludzi.

Pułkowniku Bogdanie !!!

Jesteś i pozostaniesz w naszej pamięci jako prawy człowiek, wspaniały i wyrozumiały dowódca, serdeczny kolega i przyjaciel !

 

Cześć Twojej pamięci

Wspomina

Kolega i były podwładny-Stanisław Pieczara

Pogrzeb ppłk. Józefa Jarzyckiego.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2012 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie ppłk Józef JARZYCKI.

Zmarły został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowym do 5 batalionu łączności w dniu 22 listopada 1952 r. W latach 1953-1954 był słuchaczem kursu w V Zarządzie Sztabu Generalnego WP. W okresie 1.12.1954 -22.09.1963 pełnił służbę w II Zarządzie Sztabu Generalnego WP na stanowisku pomocnika szefa wydziału łączności specjalnej. Następnie był w 10 psam. pomocnikiem szefa sztabu ds. organizacyjno kadrowych w okresie 23.09.1963 r. do 6.12.1967 r. Na zakończenie służby pracował w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON na różnych odpowiedzialnych (kadrowych i sztabowych) stanowiskach. 2 lutego 1990 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi.

Ceremonia pogrzebowa (z obrządkiem katolickim) z wojskowa asystą honorową rozpocznie się o g. 13,00 w dniu 29 lutego 2012 r. w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie po czym urna z prochami Zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu miejscowym.

 

 

PREZES ZARZĄDU

Jan DŹWIGAŁA

Tel.602150007.

Delegacja w sejmie

Delegacja naszego koła w Sejmie

W dniu 10 lutego 2012r.w Sejmie RP Komisja Historyczna PPS, Zespół Historyczny przy Centralnym Klubie Weteranów Lewicy, oraz Leszek Miller – Przewodniczący SLD – zorganizowali „II KONFERENCJĘ HISTORYCZNĄ LEWICY” pod tytułem: „Nigdy dosyć Październików” ,”PRL PO PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKOWYM 1956r.”

Gośćmi honorowymi byli: prof. Karol Modzelewski i prof. Andrzej Werblan.` Wystąpili: prof. Andrzej Friszke UW, prof. Andrzej Skrzypek UW, oraz Józef Tejchma.

W Konferencji uczestniczyli zaproszeni członkowie naszego Koła kol. Ryszard Gospodarski i Stanisław Pieczara.

 

kpt. Jan Dźwigała