Ważne spotkanie w Sejmie

Z inicjatywy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Stanisława Wziątka w dniu 1 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy służb mundurowych”.

Potrzebę spotkania z przedstawicielami służb mundurowych dostrzegło kierownictwo SLD i trzeba przyznać, ze spotkanie było potrzebne, obecni byli przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych skupionych w resortach ON i MSW tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z jej prezydentem kol. Zdzisławem Czarneckim na czele.

Konferencję prowadziła wiceprzewodnicząca klubu SLD pani poseł Krystyna Łybacka wspierana przez przewodniczącego SLD Leszka Millera, wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha, pos. Annę Bieńkowską będącą również członkinią Rady Krajowej SLD, członka Prezydium Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego, sekretarza generalnego SLD – Krzysztofa Gawkowskiego oraz kandydata na prezydenta m. st. Warszawy w najbliższych wyborach samo -rządowych – szefa warszawskiego SLD – Sebastiana Wierzbickiego. Po repre -zentacji SLD widać jak wielką rangę nadali spotkaniu i jak poważnie traktują nasze problemy i oczekiwania.

Przewodniczący poszczególnych formacji zapoznali gospodarzy konferencji z tematami, które utrudniają działalność lub z sytuacjami, które nie powinny mieć miejsca, jak np. różne traktowanie żołnierzy zawodowych i dzielenie na „słusznych” i „niesłusznych”, represyjne traktowanie rodzin zmarłych żołnierzy przez MON i WAM, czy brak dostatecznej pomocy dla potrzebujących – szczególnie chorych i samotnych.

Najliczniej był reprezentowany Związek Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą i sekretarzem generalnym płk. Janem Kacprzakiem. Silną, kilkunastoosobową grupę stanowiła reprezentacja naszego Koła.

Niezwykle interesujące z naszego punktu widzenia były wystąpienia insp. Zdzisława Czarneckiego, gen. dyw. Franciszka Puchały, gen. bryg. Marka Dukaczewskiego, posła Stanisława Wziątka, Sebastiana Wierzbickiego i Leszka Millera.

Opracował: płk Zbigniew Wrona

 

IMG_1744 IMG_1745 IMG_1746 IMG_1747 IMG_1748 IMG_1749 IMG_1750 IMG_1751 zdjęcie 4

 

Dzień Kobiet i nie tylko

W drugi czwartek marca, jak każdego miesiąca spotkaliśmy się przy ul. Grójeckiej. Przybyli na spotkanie mogli wysłuchać wykładu omawiającego higienę przewodu pokarmowego, podatność zachorowań na robaczyce i sposoby unikania zakażenia jajami pasożytów. W przystępny sposób problem przybliżyła nam dr Dorota Klepacka.

W czwartek w godzinach popołudniowych prezentował swoją kolejną książkę gen. dyw. dr Franciszek Puchała – od września ub. roku Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, największej w Polsce organizacji reprezentującej byłych wojskowych. Zarząd Koła przewidział, że w tym dniu autor może nie mieć czasu, aby być na naszym spotkaniu i osobiście wręczyć swoją książkę „Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym. O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy” i poprosił o stosowne wpisy-dedykacje wcześniej. Dzięki temu mogliśmy jako jedni z pierwszych wręczyć ważną pozycję wydawniczą naszym Koleżankom i Kolegom, 30 egzemplarzy książki otrzymały osoby, które wcześniej zgłosiły taki zamiar.

Pamiętaliśmy również o Paniach, z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Kobiet złożyliśmy życzenia i wręczyli kwiaty.

Następnie uhonorowany został były dowódca ZJZ IC MON płk dypl. Tadeusz Makarewicz pamiątkowym dyplomem tradycyjnym oraz wykonanym w metaloplastyce – przyznanym przez Mazowiecki Zarząd Okręgowy ZŻWP uczestnikowi bitwy pod Lenino, której 70 – lecie obchodziliśmy jesienią.

Następnie złożyliśmy życzenia Jubilatkom i Jubilatom oraz Solenizantkom i Solenizantom marcowym, a mający okrągłą  40 rocznicę urodzin Andrzej Tybel i 55 rocznicę Józef Dźwigała otrzymali również urodzinowe, pięknie wykonane życzenia na specjalnych „deskach”.

W drugiej części spotkania przy herbacie i kawie zajadaliśmy się smacznym ciastem przygotowanym przez  obchodzących w marcu swoje urodziny lub imieniny, a prowadząc rozmowy w grupach, dzieliliśmy się swoimi troskami i radościami dnia codziennego. Wspominaliśmy również ważne rocznice minionego okresu i aktywność naszego Koła przy organizacji ich obchodów oraz udział w obchodach, akcentując ich rangę obecnością sztandaru Koła.

 

FOTO: Janek Mędzela i Staszek Pieczara                     Opracował: Zbyszek Wrona

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA009

008005004

Spotkanie z Generałem Franciszkiem Puchałą

W dniu 13 marca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydawnictwa Bellony SA przy ul. Grzybowskiej 77 w Warszawie odbyło się spotkanie z gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą promujące książkę „Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym . O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy”, które prowadził gen. bryg. Marek Dukaczewski.

Autor to wybitny wojskowy, analityk i strateg, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej w armii polskiej po stanowiska zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP do spraw operacyjnych i I-go zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP, wieloletni oficer w SG WP.

W książce przedstawił bardzo interesujący obraz Kuklińskiego, inny od tego, jaki znamy z artykułów różnej maści publicystów, dziennikarzy czy wypowiedzi niektórych polityków. Demaskuje i obnaża wiele kłamstw i nieścisłości, celowych przemilczeń lub naginania faktów dotyczących pułkownika, które miały wykreować go na bohatera i zbawcę Polski, a może i świata. Uważa go za zdrajcę, co zawarł już w tytule książki.

Praca ma solidną podbudowę źródłową, są fotografie, wykresy, tabele, mapy i fotokopie dokumentów, przedstawia również Kuklińskiego jako dziecko i młodzieńca co daje nam pełniejszy obraz jego osoby i pokazuje również jego zdolności do kłamstw i konfabulowania od młodości.

Jest to praca napisana przez fachowca znającego się na sprawach wojska, autor wie o czym pisze i to jest wielkim walorem tej książki.

Na spotkanie przyszło bardzo dużo osób, dla części zabrakło miejsc siedzących. Byli m.in. były minister koordynator służb specjalnych Zbigniew Siemiątkowski, były wiceminister ON i dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, którego ojciec służył w Kołobrzegu z Kuklińskim, generałowie i oficerowie służący w SG WP, oficerowie wywiadu i kontrwywiadu, prezes MZW ZŻ WP płk Bogdan Miller, członkowie naszego Koła i wiele, wiele innych.

zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4 zdjęcie 5

Opracował: płk dypl. Zbigniew Wrona

 

 

Uroczystość upamiętniająca 70 lecie zamachu na generała SS i policji Franza Kutscherę

 W dniu 11 marca br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 lecie zamachu na generała SS i policji Franza Kutscherę – zwanego katem Warszawy. Na budynku przy ul. Mianowskiego 24 (Stara Ochota) odsłonięto tablicę upamiętniającą ten czyn i uczestnika akcji mjr. Michała Issajewicza ps. Miś, który po wojnie mieszkał w tym budynku, a przez 37 lat był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na Starej Ochocie.

W uroczystości odbywającej się z asystą honorową wystawioną przez Batalion Reprezentacyjny WP brały udział poczty sztandarowe związków kombatanckich oraz szkół z Ochoty. Był sztandar naszego Koła w asyście: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. szt. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk oraz Koleżanki i Koledzy.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy ochockiego środowiska kombatanckiego wspieranego przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota. Uroczystego odsłonięcia okolicznościowej tablicy dokonał sekretarz Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Kunert i wiceburmistrz Ochoty Piotr Żbikowski. Dużo wysiłku w przygotowanie uroczystości włożył członek naszego Koła – ppor. Jan Molo.

Po okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce i wiązanki kwiatów, wśród delegacji składających wieńce i wiązanki byli m. in. przedstawiciele dzielnicy, miasta, szkół, IPN oraz naszego Koła w składzie: Wiesława Wypych, mjr Jan Dźwigała i płk Zbigniew Wrona 

FOTO: Marzena Kruk Opracował: ppłk Józef Szaniawski

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

72. rocznica utworzenia AK

14 lutego 1942 r. z rozkazu gen. Sikorskiego utworzono z wielu różnych organizacji paramilitarnych – Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia na Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) przy ul. Spiskiej zorganizowano składanie kwiatów. Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy: Krzysztof KRUK – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek naszego Koła, Piotr Żbikowski – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, Jan MOLO – wiceprzewodniczący DKOPWiM, członek naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła: Wiesława WYPYCH, Jan Dźwigała, Stanisław PIECZARA.

IMG_0780 (1)IMG_0779IMG_0785IMG_0786

Opracowała: Marzena Kruk.

Zebranie 13.02.2014 r.

Statut ZŻWP nakazuje ażeby co roku przeprowadzić w kołach zebranie sprawozdawcze. Tak się też stało. Zgodnie z decyzją zarządu część opisową sprawozdania (przekazanego w tej samej wersji do Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku) odczytała Emilka Borkowska – sekretarz naszego koła, sprawozdanie finansowe Marzenka Kruk – skarbnik zarządu, a sprawozdanie komisji rewizyjnej – Staszek Pieczara. Nikt z zebranych nie zadawał pytań. W zebraniu brało udział 57 członków koła. Dokumenty sprawozdawcze w załączeniu.

Prezes przedstawił nowych członków Koła i Związku, przyjętych na posiedzeniu zarządu m Koła w dniu 6 lutego 2014 r.:

szer. Andrzej Boguta, por. Józef Kmera, st. chor. szt. Henryk Kwiatkowski, płk Zdzisław Słomnicki, mjr Henryk Wróbel.

Zebrani oklaskami powitali nowych kolegów. Prezes życzył im owocnej pracy społecznej i wszelkiej pomyślności.

Dwaj z nowoprzyjętych mieli ze sobą fotografie i Staszek Pieczara wypisał im legitymacje członkowskie. Wręczenia dokonali: Józkowi Kmerze – Janek Dźwigała, a Heniowi Kwiatkowskiemu – Zbyszek Wrona.

W kolejnej części poinformowano, że kol. Kazio Kamiński w ubiegłym miesiącu obchodził 75. urodziny ale ze względów zdrowotnych nie brał udziału w styczniowym zebraniu, a 3 lutego 60. urodziny obchodził Włodek Sibilski. Prezes poprosił ich o wystąpienie przed stół prezydialny. W imieniu członków koła życzenia i plakietki wręczali: Włodkowi Sibilskiemu – Janek Dźwigała, a Kaziowi Kamińskiemu – Zbyszek Wrona. Ponadto o Włodku pamiętał Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes – płk Stanisław Zawadka oraz Maria Urbaniak wręczyli mu dyplom okolicznościowy i upominek.

Prezes poinformował, że lutowymi solenizantami i jubilatami są: Agatka Jastrzębska – nieobecna solenizantka z dnia 5 lutego, nieobecny Romek Młynarczyk – solenizant z 7 lutego i jubilat z 25 lutego, nieobecny wiceprezes Paweł Witecki – jubilat z 19 lutego, nieobecny Jarek Andrzejewski- jubilat z 1 lutego oraz obecni: Rysiek Gospodarski – jubilat z 23 lutego, Janek Mędzela – jubilat z 14 lutego, Janek Molo – jubilat z 15 lutego, Mirek Hajduk – solenizant z 26 lutego i Romek Wojtczak – solenizant z 28 lutego.

Następnie głos zabrał Janek Molo. Zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystości poświęconej 72. rocznicy utworzenia Armii Krajowej na podstawie rozkazu gen. Sikorskiego. Uroczystość odbędzie się 14 lutego br. o g. 12.00 przy budynku przy ul Spiskiej w Warszawie , gdzie został aresztowany gen Grot – Rowecki.

Dalej był słodki poczęstunek i toasty

Opracowała: Halina Hawełka

DSCN6875 DSCN6877 DSCN6880 DSCN6889 DSCN6891 DSCN6895 DSCN6898 DSCN6901 DSCN6905 DSCN6906 DSCN6909

69. rocznica wyzwolenia Warszawy

Z inicjatywy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga oraz naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza uroczystość patriotyczna poświęcona 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie i walczące u ich boku wojsko polskie. Głównymi jej punktami była uroczysta zmiana warty na posterunku honorowym oraz składanie wieńców na GNŻ. W tej pięknej uroczystości zaznaczyliśmy swój udział. Wśród pocztów sztandarowych był nasz w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy GĄSKA, sztandarowy – st. chor. szt. Stanisław PIECZARA, asystent – mjr Jan DŹWIGAŁA. Wieniec złożyła delegacja w składzie: ppor. Jan MOLO i por. Józef KMERA.

Opracował: chor. Eugeniusz WASYK

 

GNŻ POCZET

Pożegnanie Por. ZDZISŁAWA ŁUCZAKA

śp.. Por. ZDZISŁAW ŁUCZAK (9.08.1928 – 4.01.2014)

Zdzisiek urodził się 8 sierpnia 1928 r. w Łodzi w rodzinie robotniczej. Do 1939 r. ukończył 6 klas szkoły podstawowej. W 1942 r. został skierowany do pracy w zakładach mechanicznych w Łodzi, skąd przeniesiono Go do Zakładów im. Cegielskiego w Poznaniu. Po ukończeniu kursu powrócił do Łodzi. W 1943 wraz z całym zakładem wyjechał do Niemiec m. Themar w Turyngii. Pracował tam do 1945 r. Po powrocie do Łodzi w 1946 r. został wcielony do JW KBW, skąd wraz z innymi żołnierzami został skierowany do Sanoka w Bieszczadach do walki z bandami UPA. W 1947 r., w jednej z akcji, Jego pluton został ostrzelany, a On został ciężko ranny w głowę. Po wyjściu ze szpitala został zwolniony z wojska. Wrócił do Łodzi i pracował w Zakładach „SIMENS” jako frezer. 5 października 1949r. został wcielony do służby czynnej w wojsku. Po jej odbyciu w stopniu kaprala skierowany do Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia. Po odbyciu rocznego kursu mianowany na stopień chorążego skierowany do 94 p. artylerii plot. w Warszawie na stanowisko pirotechnika. 17 października 1952 r. zawarł w Mrozach k/Mińska Mazowieckiego związek małżeński z Jadwigą Wójcik. Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci, niestety jedno z nich, 8. miesięczny synek zmarł. W 1955 r. w wyniku redukcji wojsk został przeniesiony do rezerwy. Później brał udział w znaczących budowach na ternie Polski jak i za granicą. Był budowniczym Huty Warszawa, gmachu KC, Mostu Toruńskiego, mostu w Medyce, w Libii, w Iraku. W 1983 r powrócił do kraju i rozpoczął pracę w 10psam. Na emeryturę przeszedł w 1990 r. Był członkiem kilku organizacji społecznych: Związku Kombatantów, Związku Żołnierzy LWP i od 14 lutego 1991 r. członkiem naszego Związku.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany, m. in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Był wyróżniającym się członkiem i wielkim autorytetem naszej organizacji, nadano Mu Medal „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Odznakę Honorową „Krzyż LWP” oraz brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zdzisiek był wielkim człowiekiem i gorącym patriotą. Żegnały Go sztandary STLWP i Koła Nr 6.Odszedł na wieczną wartę, spoczął w grobie rodzinnym z synkiem, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W domu przedpogrzebowym pożegnał Go płk Roman Orłowski – prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, a nad mogiłą mjr Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Salwa honorowa oddana przez żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego WP i melodia „Śpij Kolego” wykonana przez trębacza były podsumowaniem Jego oddania Ojczyźnie.

Żegnaj Zdzisiu, Wspaniały Kolego i Przyjacielu! Żegnaj Bohaterski Żołnierzu!

Cześć Twojej pamięci!

Uroczystość pogrzebową zorganizował Dom Pogrzebowy „STYKS”.

DSC_5271 DSC_5272 DSC_5273 DSC_5274 DSC_5277 DSC_5280 DSC_5286 DSC_5288 DSC_5289 DSC_5290 DSC_5291 DSC_5292 DSC_5298 DSC_5301 DSC_5302 DSC_5303 DSC_5304 DSC_5306 DSC_5307 DSC_5319 DSC_5321 DSC_5322 DSC_5324 DSC_5326 DSC_5340 DSC_5345 DSC_5347 — kopia

Opracował: płk Józef Turlejski

Zebranie Noworoczne 2014

Smutne było rozpoczęcie noworocznego zebrania członków naszego Koła. Prezes poinformował zebranych, że w dniu 4 stycznia 2014 r. zmarł po ciężkiej chorobie jeden z najznamienitszych kolegów – por. Zdzisław ŁUCZAK. Brał udział w walkach z bandami UPA, był ciężko ranny. Wielki społecznik, wspaniały Człowiek. Pogrzeb, organizowany przez Koło, odbędzie się 10 stycznia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani uczcili chwilą ciszy Jego pamięć.

Poinformował, że w czasie posiedzenia zarządu w dniu 2 stycznia 2014 r.został skreślony z listy członków Koła i Związku z inicjatywy zarządu – mł. chor. szt. Jacek Jankowski.

Przekazał wiadomość o chorobie Wiesia Jóźwika. Prosił abyśmy trzymali za niego nadzieję na rychłe wyzdrowienie.

Następnie nw. zostali wymienieni jako „styczniowi” jubilaci/tki i solenizanci/tki: Wiesia Wypych, Tereska Lempkowska, Marzenka Kruk, Miecio Mosakowski, Staszek Pieczara, Paweł Sepecik, Andrzej Węgier oraz nieobecni: Wiesio Jóźwik, Kazio Kamiński, Miecio Respondek, Antek Rumiak, Roman Wojtczak. Wszystkim złożono serdeczne życzenia . Szczególne życzenia, z pamiątkami od Koła, otrzymały nw. osoby, które miały rocznice „okrągłe”: Tereska Lempkowska (wraz z przepięknym tortem), Miecio Mosakowski i Andrzej Węgier. Dalej były szampany ufundowane przez Wiesię i Staszka oraz specjały i napoje, których fundatorami były pozostałe jubilatki, jubilaci i solenizanci.

Na zakończenie spotkania Janek Dźwigała wystosował zaproszenie na uroczystość pogrzebową Zdzisia Łuczaka oraz na uroczystość poświęconą 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie i walczące u ich boku wojsko polskie, która rozpocznie się dnia 17 stycznia przed Grobem Nieznanego Żołnierza o g. 11,45 z udziałem naszego pocztu sztandarowego i delegacji z wieńcem.

Zapowiedział, że 13 lutego, zgodnie ze Statutem ZŻWP, będzie zebranie sprawozdawcze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opracował: płk Grzegorz Serocki

Niezapomniana Wigilia

12 grudnia g. 10.00. Sala Oddziału Ochockiego PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Wszystkie miejsca zajęte. Stały suto zastawione jadłem wigilijnym. Oczekiwanie na przybycie zaproszonych gości: przewodniczącego klubu parlamentarnego SLD – Leszka Millera, prezesa Zarządu Głównego naszego Związku – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, szefa warszawskiego SLD – Sebastiana Wierzbickiego, wiceprezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – płk.. Zdzisława Przeszłowskiego. Wśród obecnych członków naszego Koła są m. in.: przewodnicząca zespołu ds. kobiet – Wiesia Wypych, prezes Mazowieckiego Zarodu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców – kol. płk Stanisław Zawadka, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – płk Mieczysław Mosakowski, wiceburmistrz Ochoty – kol. Krzysztof Kruk, prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Janusz Ciechan, Ryszard Niedbała, Staszek Pieczara, Włodzimierz Sibilski, kapelan naszego koła – ks. st. kpr. Wojciech Wojno. Do zebranych dochodzi informacja, że wskutek ważnych spraw w sejmie nie przybędzie Leszek Miller.

Spotkanie – zebranie otworzył powitaniem gości prezes mjr Jan Dźwigała. Poinformował, że na posiedzeniu zarządu Koła w dniu 5 grudnia 2013 r.:

  1. przyjęto w poczet członków koła i Związku: Zofię Morozowicz – Bakę, Joannę Zatorską – Miller, Kazimierza Komockiego oraz Zenona Panasika;
  2. skreślono z listy członków na własną prośbę (wskutek choroby): Danutę Rak;
  3. skreślono z listy członków z inicjatywy zarządu; chor. Wiesława Drzazgę.

Następnie kapelan Koła odmówił krótką modlitwę i poświęcił potrawy. Połamano się opłatkiem. Życzenia świąteczno – noworoczne kolejno przekazywali zebranym: mjr Jan Dźwigała, Sebastian Wierzbicki, płk Zdzisław Przeszłowski oraz gen. dyw. Franciszek Puchała. W swoim wystąpieniu scharakteryzował on sytuację w Związku i główne kierunki jego działalności na 2014 r. Atmosfera stała się iście rodzinna. W międzyczasie „grudniowi” jubilaci i solenizanci otrzymali serdeczne życzenia. Oni byli też sponsorami części jadła i napojów. W końcowej części spotkania kilkanaście osób otrzymało z rąk prezesa zarządu głównego legitymacje członkowskie naszego Związku.

Potrawy przygotowała firma TRATORIA RZYM z Sulejówka – Miłosnej przy ul. Armii Krajowej 5.

DSC_0070 DSC_0116 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0167 DSC_0172 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0202 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0230 DSC_0233 DSC_0236 DSC_0242 DSC_0243 P1090374 P1090375 - Kopia P1090377 P1090384 P1090386 P1090394 P1090415 P1090432 P1090440 P1090449 P1090452 P1090459 P1090489 P1090490 P1090492 P1090493 P1090494 P1090495 P1090496 P1090497 P1090498 P1090501

Opracowała: Emilia Borkowska