Przepiękne zebranie.

11 października 2012 r. g. 10.00. Sala Ochockiego Oddziału PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie wypełniona po brzegi. W przeddzień 69. rocznicy bitwy pod Lenino i dawnego święta Wojska Polskiego zebrali się członkowie (część z nich w galowych mundurach) i sympatycy Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Prezes Koła – mjr Jan Dźwigała podaje komendę: „Sztandar Koła Nr 6 WPROWADZIĆ!”. Wnosi Go asysta (w mundurach): płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy, ppłk Józef Szaniawski – asystent. Obecny jest zaprzyjaźniony z Kołem trębacz – st. sierż. szt. Bogusław Tłoczkowski.

Na wstępie prezes komunikuje, iż 15 września br. zmarł po ciężkiej chorobie nasz Kolega – st. chor. Piotr Żurawik. Został pochowany z asysta wojskową z udziałem naszego sztandaru oraz wielu koleżanek i kolegów na Cmentarzu Bródnowskim. Przekazuje, obecnej na zebraniu, żonie Marii serdeczne kondolencje. Chwilą ciszy zebrani uczcili jego pamięć.

Następnie prezes komunikuje zebranym, że w czasie ostatniego posiedzenia zarządu – w poczet członków Koła zostały przyjęte panie: Zdzisława Żochowska – gospodarz obiektu w którym odbywają się nasze zebrania oraz Maria Żurawik – emerytowana dyrektorka przedszkola. Życzył im sympatycznej współpracy z pozostałymi członkami i wiele radości. Wiceprezes płk Zbigniew Wrona wręczył im kwiaty.

Następuje podniosła chwila. Prezes wita serdecznie przybyłego na nasze zebranie ppłk. Krzysztofa Kosiorowskiego – komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów i udziela mu głosu. Tenże odczytuje akt nominacyjny. Na stopień starszego chorążego sztabowego został postanowieniem Ministra Obrony Narodowej mianowany nasz „etatowy” sztandarowy – Staszek Pieczara! Odczytał też list gratulacyjny, jaki skierował do Staszka szef departamentu wychowania MON. Ogólne brawa! W imieniu członków Koła gratulacje składają prezes i wiceprezes wręczając list gratulacyjny i pamiątkową plakietkę. Sala odśpiewała „Sto lat”. Wykonano pamiątkowe fotografie na tle naszego sztandaru i pocztu. Wiesia Wypych wręczyła mu piękny bukiet róż. Wyróżniony podziękował wszystkim, zwłaszcza zarządowi, za wsparcie i wysokie wyróżnienie.

Kolejna wielka uroczystość. Prezes komunikuje, że 3 października br. nasi członkowie: Jadwiga i Zdzisław Łuczakowie obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Dodał, że ponieważ dotychczas nie zostali uhonorowani (!) przez prezydenta RP Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” (nadawanymi po 50. latach) , zarząd Kola wystąpił z odpowiednią inicjatywą w kwietniu br. i w odpowiedzi uroczystość odbędzie się w pałacu ślubów w Warszawie na którą to „Państwo Młodzi” serdecznie zapraszają. Od członków Koła Jubilaci otrzymują pamiątkowa plakietkę a Jadzia, wraz z życzeniami imieninowymi, piękny bukiet kwiatów. Zebrani odśpiewują „100 lat”. Ta część kończy się fotografią na tle sztandaru i pocztu.

Następuje uhonorowanie „okrągłych” rocznic urodzin.

Najpierw koleżanka Danuta Będkowska – Mielczak, która w sierpni ukończyła 80 lat. Od koleżanek i kolegów otrzymuje pamiątkową plakietkę i kwiaty oraz fotografie z pocztem sztandarowym.

Później chor. szt. Henryk Więclewski, obchodzący poprzedniego dnia 70. urodziny. On również otrzymuje plakietkę i pozuje do fotografii z pocztem sztandarowym.

O głos poprosił nasz kolega a jednocześnie wiceprezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PZD – płk Stanisław Zawadka.

Zakomunikował, że w uznaniu zasług dla PZD mjr Jan Dźwigała i płk Zbigniew Wrona zostali wyróżnieni przez MZW – dyplomami i upominkami. Następuje ich wręczenie i wspólna fotografia. Wręczał Płk Stanisław Zawadka i nasz kolega prezes ROD „Rakowiec” – Ryszard Niedbała.

Po tych częściach podniosłych prezes dziękuje wszystkim za udział w zebraniu, szczególnie komendantowi WKU i pocztowi sztandarowemu, zaprasza w imieniu wyróżnionych na szampana (po zebraniu), zaprasza na uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 12 października o g. 12.00, a następnie wydaje komendę” „Sztandar Koła Nr 6 – ODPROWADZIĆ”.

Zaprasza wszystkich wyżej wymienionych wyróżnionych, nowe członkinie Koła, poczet sztandarowy, komendanta WKU oraz inne solenizantki i jubilatów (Teresa Kraśniak, Teresa Lempkowska, Janusz Ciechan, Zbyszek Wrona), a także trębacza do złożenia wpisów w księdze honorowej Koła.

Głos zabiera płk Zbigniew Wrona. Komunikuje, że nasza koleżanka – Alicja Cieplucha jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Sprawdzili to nasi członkowie: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara. Zaapelował do zebranych o dobrowolne datki. Zbiórkę „do kapelusza” przeprowadził prezes. Przeliczono pieniążki, zebrano 810 zł. Zostaną one przekazane zainteresowanej w jej urodziny (21.10.2012 r). Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć naszą koleżankę mogą wpłacać indywidualnie pieniążki na rachunek PKO BP SA : 50 1020 1169 0000 8702 0177 0155.

Wiadomości zestawiły:

Emilia Borkowska i Maria Urbaniak

ZEBRANIE PO WAKACJACH

W dniu 13 września odbyło się zebranie Koła. Na wstępie prezes poinformował, że w przerwie wakacyjnej odeszli:

w dniu 23 czerwca: – sierż. Zbigniew LIPPE , były wiceprezydent m. st. Warszawy, członek naszego Koła, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach;

w dniu 6 lipca:           – st. chor. Marek DŹWIGAŁA, członek naszego Koła, pochowany na cmentarzu w  Stanisławowie w powiecie mińskim;

w dniu 30 sierpnia:  – ppłk Henryk SKWERES, były zastępca dowódcy 10 psam i kierownik WiSSZiB GS, pochowany na cmentarzu w Rembertowie w Warszawie.

Wszystkie pogrzeby odbyły się z wojskowa asystą honorową z Batalionu Reprezentacyjnego WP. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłych

          Po tym smutnym wstępie powitał przybyłych, a wśród nich osoby towarzyszące kolegom, którym za wzorową służbę i pracę zostały przyznane stosowne odznaczenia. Płk. Antoniego Molendę – Rada Pamięci Walk i Męczeństwa uhonorowała Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, między innymi za udział w odgruzowywaniu Warszawy, jej upiększanie i troska o miejsca związane z czynami sławiącymi wojsko i patriotyzm. Medal wręczył przewodniczący Dzielnicowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie – Ochocie, wiceburmistrz Ochoty Krzysztof KRUK. Wyróżnionemu towarzyszyła żona Barbara oraz córki Iwona i Dorota, panie były uśmiechnięte i bardzo zadowolone słuchając o działalności męża i ojca jak również z wspaniałej atmosfery zebrania.

               Kolejnym punktem było przedstawienie przez prezesa sylwetki, szczególnie w kontekście działalności społecznej, honorowego prezesa Koła – płk. Eugeniusza GRADONIA, który, jako pierwszy w Kole, został uhonorowany przez Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Medalem „Za Zasługi dla Organizacji Mazowieckiej ZŻWP”. Wręczenia medalu dokonał płk  Zbigniew  ROMANOWSKI – wiceprezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Płk Gradoń wzruszony, w krótkich słowach podziękował za zaszczytne wyróżnienie, szczególnie prezesowi ZWM – płk. Bogdanowi MILLEROWI.

W kolejnej części było wręczenie przez płk.Zbigniewa ROMANOWSKIEGO, nadanych przez Kapitułę Związku Odznak „Za Zasługi dla ZŻWP”:

panu Krzysztofowi KRUK – srebrnej, odznaczonemu towarzyszyła żona Danuta

płk. Romualdowi MŁYNARCZUKOWI – brązowej;

st. chor. szt. Andrzejowi UTKOWSKIEMU – brązowej.

Wiceprezes Koła – płk dypl. Zbigniew WRONA poinformował zebranych, że decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 15 sierpnia br. nasz prezes – Jan DŹWIGAŁA – został mianowany na stopień majora. Zebrani odśpiewali mu tradycyjne „Sto lat!”.

W końcowej części zebrania składano życzenia  solenizantom i jubilatom obchodzącym swoje święta w okresie wakacji i września. Przy drobnym poczęstunku wrażeń było co niemiara.

 

INFORMACJA

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że przeżywszy 69 lat, zmarł po ciężkiej chorobie, członek naszego Koła

                      st. chor. PIOTR ŻURAWIK

Uroczystość pogrzebowa z udziałem wojskowej asysty honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego WP i naszego pocztu sztandarowego ze sztandarem naszego Koła rozpocznie się o godz. 11.50 dnia 21 września br. w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim przy ul. św. Wincentego 81 w Warszawie.

Za wzorową służbę i pracę był wyróżniony m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi.

Żonie Zmarłego – Marii – składam wyrazy głębokiego współczucia i bólu.

                                                   Jan Dźwigała

 

ŚWIĘTO JAZDY POLSKIEJ

W ubiegłą sobotę i niedzielę (8 i 9 wrzesień) na terenach Szwadronu Reprezentacyjnego WP przy ul. Kozielskiej 4a odbył się festyn z okazji Święta Jazdy Polskiej.
Głównym organizatorem obchodów było Dowództwo Garnizonu Warszawa z gen. Wiesławem GRUDZIŃSKIM na czele, który również otwierał ww. uroczystość. Wśród zaproszonych gości był Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Wojsk Lądowych i wiele innych znamienitych osób. Uczestniczyli w uroczystościach również członkowie naszego Koła zaproszeni przez członka Koła i prezesa Stowarzyszenia Klubu Jeździeckiego „Legia-Kozielska” płk Jerzego GĄSKĘ.
Przy tej okazji w Sali Tradycji ww. Stowarzyszenia zostali uhonorowani srebrnymi odznakami „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, przyznanymi przez Kapitułę Zarządu Głównego naszego Związku, zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa płk Andrzej ŚMIETANA i płk Jerzy GĄSKA.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2012 r. o godzinie 10.30 przed pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga (ówczesnego dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki) w Warszawie (przy moście Łazienkowskim) Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego organizuje uroczyste składanie kwiatów w 69. rocznicy bitwy pod Lenino.

Do udziału w tej uroczystości serdecznie zapraszam!

PREZES KOŁA- Jan DŹWIGAŁA
Tel. 602150007

ZAPROSZENIE

                         Z A P R O S Z E N I E

      Mam zaszczyt zakomunikować, że w dniu 12 października 2012 r. o godzinie 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie organizujemy, z udziałem asysty honorowej Batalionu Reprezentacyjnego WP, uroczyste składanie wieńców z okazji 69. rocznicy bitwy pod Lenino.         

           Do udziału w tej uroczystości serdecznie zapraszam!

                                                                    PREZES KOŁA – Jan DŹWIGAŁA

Tel. 602150007

INFORMACJA

Z głębokim żalem, niedowierzaniem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 30 sierpnia br., przeżywszy 72 lata zmarł nieodżałowanej pamięci nasz wspaniały Kolega ppłk Henryk Jakub SKWERES

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o g. 12.00 dnia 6 września 2012 r. w kościele przy ul. Grzybowej 1 w Warszawie (nowy Rembertów) po czym w wojskowej asyście honorowej trumna z ciałem Zmarłego zostanie odprowadzona na cmentarz miejscowy.
Zmarły pełnił służbę na wielu ważnych stanowiskach, m. in. w 10 psam., WiSSZiBGS oraz w DZJZ MON. Za osiągnięcia w służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, w tym KKOOP i ZKZ.
Żegnaj Pułkowniku! Żegnaj Kolego! Żegnaj Heniu!
Cześć Twojej pamięci!
Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia..
Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

Uroczyste mianowania.

W dniu 28 sierpnia w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się bardzo miła uroczystość, szczególnie miła dla członków i sympatyków naszego Koła. Prezes Koła kpt. Jan DŹWIGAŁA otrzymał awans na kolejny stopień wojskowy – majora. Akt mianowania wręczył prowadzący uroczystość, Woskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Ochota ppłk Mirosław MARZEC. Na uroczystą zbiórkę stawili się przyjaciele i najbliżsi członkowie rodziny mjr Jana Dźwigały, a także przedstawiciele mazowieckich i krajowych struktur Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z płk Janem KACPRZAKIEM, oraz grono Koleżanek i Kolegów naszego Koła. Po uroczystym odczytaniu rozkazu Ministra Obrony Narodowej i wręczeniu aktu mianowania nastąpił czas na wystąpienia osób przybyłych na zbiórkę i gratulacje, które uśmiechnięty i już „wyluzowany” Janek odbierał z godnością i radością widząc jak wiele osób cieszy się z jego szczęścia.

Po zakończeniu uroczystości mjr Jan DŹWIGAŁA w towarzystwie najblższych Marzenki i Boryska pojechał do rodzinnego Stanisławowa gdzie oddał honory i pochylił się nad grobami rodziców i braci, w tym zmarłego w lipcu Marka.

Płk dypl. Zbigniew Wrona

 

Galeria zdjęć:

 

 

 

Uroczysta zbiórka kadry i pracowników DGW

W dniu 13 sierpnia 2012 r przed budynkiem DGW odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników tej instytucji poświęcona świętu wojska. W uroczystaści tej uczestniczyła delegacja naszego Koła: kpt. Jan Dźwigała – prezes i płk Jerzy Gąska – członek zarządu.Kilkadziesiąt osób zostało uhonorowanych różnego rodzaju odznaczeniami, medalami i odznakami. Jednym z wyróżnionych był Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Wiesław Grudziński. któremu, w imieniu kapituły, prezes naszego Koła wręczył Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Jacek Jankowski

Galeria zdjęć:

 

Wizyta w Zarządzie Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców

Niezwykle podniosły charakter miała wizyta delegacji Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w Okręgowym Zarządzie Mazowieckiem Polskiego Związku Działkowców. W skład delegacji weszli: kpt. Jan Dźwigała – prezes Koła, płk dypl. Zbigniew Wrona – wiceprezes Koła, Marzena Kruk skarbnik Koła i chor. szt. Stanisław Pieczara – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Koła i prezes ROD „STOLICA”.
Ze strony OZM obecni byli: Grażyna Franke – prezes OZM i płk Stanisław Zawadka – wiceprezes OZM i członek Koła nr 6. Na wstępie prezes Koła zakomunikował, że w uznaniu zasług dla ZŻWP – Prezydium ZG Związku uhonorowało odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP”:
Grażynę Franke – srebrną i płk. Stanisława Zawadkę – brązową odznaką.
Aktu dekoracji dokonali: płk dypl. Zbigniew Wrona i kpt. Jan Dźwigała.
Przy okazji, dzisiejsza Solenizantka, pani Grażyna Franke  otrzymała serdeczne życzenia, kosz kwiatów i okolicznościowy upominek.
W dalszej części spotkania omówiono wspólne działania bratnich związków, zwłaszcza w aspekcie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warszawa, dnia 26 lipca 2012r.                                                                                 Wiesława Wypych