Święto Wojska Polskiego

W dniu Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia 2015 r. o g. 9.00 delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: Zofia Powałka, mjr Edward Binkowski, mjr Jan Dźwigała i szer. Andrzej Rońda – złożyła wiązankę kwiatów zapaliła znicz na Grobie Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Stanisławowie w powiecie Mińsk Mazowiecki.
Przy okazji znicze zostały zapalone na grobie byłego członka naszego Koła – st. chor. Marka Dźwigały i na grobie plut. Józefa Kukiełki, byłego 20. letniego komendanta MO w Stanisławowie, zamordowanego skrytobójczo w 1946 r. Kwiaty składał i znicze zapalał szer. Andrzej Rońda z pobliskiej Niedziałki.

Foto: Marzena Dźwigała                                                       Opracowała: Zofia Powałka

71. rocznica powstania jednolitego Wojska Polskiego

Krajowa Rada Narodowa ustawą z dnia 21 lipca 1944 roku powołała odrodzone Wojsko Polskie.
Z tej okazji 21 lipca 2015 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona uczczeniu 71. Rocznicy tego wydarzenia. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Batalion Reprezentacyjny WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wystawił odpowiednią asystę wojskową uświetniającą tę uroczystość. Wśród pocztów sztandarowych był m. in. nasz w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. Stanisław Pieczara – sztandarowy i płk Romuald Młynarczuk – asystent. Na zakończenie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Wiązankę kwiatów złożyła również nasza delegacja pod przewodnictwem mjr. Jana Dźwigały.

Foto: Grześ Serocki                                                Opracowała: Emilia Borkowska

Nasz kolega wśród nowo mianowanych

7 lipca br. w Centrum Konferencyjnym MON z rąk Dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego akty nominacyjne na kolejne stopnie wojskowe otrzymali żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku z województwa mazowieckiego i m. st. Warszawy. Wśród nowo mianowanych był członek naszego Koła – Jan Molo, który został porucznikiem. W uroczystości uczestniczył jego syn Robert.

Janku! Serdecznie gratulujemy!

Foto: Robert Molo                                                                            Opracował: Jan Dźwigała

Wpisani do ksiąg honorowych

W dniu 12 czerwca 2015 r. podczas posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP jego prezes – płk Bogdan Miller ogłosił m. in., że niżej wymienieni zostali wyróżnieni:
mjr Jan Dźwigała – wpisem do „Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”;
płk Stanisław Zawadka – wpisem do „Księgi Honorowej Organizacji Mazowieckiej ZŻWP”;
płk Zbigniew Wrona – wpisem do „Księgi Honorowej Organizacji Mazowieckiej ZŻWP”.
W uroczystym posiedzeniu wziął udział prezes Zarządu Głównego naszego Związku – gen. dyw. Franciszek Puchała, który wraz z gospodarzem spotkania wręczał wyróżnionym patenty dokumentujące wpisy.

Serdecznie gratulujemy!
Opracował: Staszek Pieczara

34. rocznica powstania naszego Związku

W południe 14 czerwca 2015 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się doniosła uroczystość upamiętniająca 34. rocznicę powstania naszego związku oraz święto Straży Granicznej.
Płk Bogdan Miller w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Wojska Polskiego w walkach o niepodległość i w pracy na rzecz odbudowy i rozwoju Ojczyzny. Na uroczystość przybyły liczne poczty sztandarowe, wśród których wyróżniał się z naszego Koła (płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor .szt. Stanisław Pieczara – sztandarowy i płk Romuald Młynarczuk – asystent). Na zakończenie odbyło się składanie kwiatów na GNŻ. Kwiaty złożyła również delegacja naszego Koła z mjr. Janem Dźwigałą na czele.

Foto: Grześ Serocki                                               Opracowała: Emilia Borkowska

Zebranie 11 czerwca 2015

11 czerwca zebranie odbyło się „na wyjeździe” tzn. w gościnnym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” przy ulicach Żwirki i Wigury / Rostafińskich w Warszawie, gdzie prezesem od niedawna jest Emilka Borkowska – sekretarz naszego zarządu. W tym celu zostały rozstawione parasole, stoły i ławki. Uruchomiono grill.
Na zebranie przybył, serdecznie witany, sekretarz MZW kol. Henryk Jagielski.
Pierwszym punktem zebrania był komunikat prezesa Koła o tym, że w maju został poinformowany o śmierci naszej koleżanki – Oktiabryny Turkiewicz. Zmarła w październiku 2013 r w Moskwie. Jej prochy zostały przewiezione do Polski i zostały pochowane w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani chwilą ciszy uczcili jej pamięć.
W kolejnym punkcie zebrania dostojny gość w towarzystwie naszego prezesa – Janka Dźwigały wręczyli Złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – płk. Wincentemu Nowaczyńskiemu, który w czerwcu br. ukończy 90 lat życia. Następnie życzenia z okazji jubileuszy urodzin (pozostałych) i imienin otrzymali pozostali członkowie koła.
Dalej było znakomite jadło (także dania gorące), słodki poczęstunek i toasty.
Dziękujemy Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze i Krzysiowi Szymańskiemu za znakomite przygotowanie tej doniosłej uroczystości. Dziękujemy władzom ROD „Rakowiec” za możliwość przebywania na ich gościnnym terenie.
Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 10 września br.

Foto: Grześ Serocki                                    Opracował: Paweł Witecki

Zebranie 14 maj 2015

Na zebranie w dniu 14 maja przybył zaproszony przez zarząd – kol. płk Bogdan Miller – prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Drugim z zaproszonych gości był koordynator do spraw kombatantów w Dzielnicy Ochota – pan Mirosław Chada. Po ich przywitaniu przez naszego prezesa głos zabrał prezes honorowy – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Przekazał w kilku pięknych słowach wydarzenia dotyczące obchodzonej w maju br. – 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ocenę udziału polskiego wojska w rozgromieniu faszyzmu niemieckiego. Za celne sformułowania otrzymał należne brawa.
Następnie kol. Staszek Pieczara, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, odczytał: postanowienie Ministra Obrony Narodowej z 28.04.2015r. w sprawie mianowania na stopień porucznika: ppor. Jana Molo oraz wyciąg z Uchwały nr 5/2015/K z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyróżnień członków naszego Koła za patriotyczną postawę i wytężoną działalność społeczną w szeregach ZŻWP. Mocą tej uchwały odznaczeni zostali:
Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”- kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz;
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Julian Mieczysław Jastrzębski;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. chor. szt. Mirosław Hajduk;
Brązowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. ppłk Edward Bernolak i ppłk Henryk Kinasiewicz;
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Kazimierz Komocki i kol. płk Marek Proficz.
Po dekoracjach nastąpiło wręczenie wszystkim dyplomów honorowych związanych z Rocznicą Zwycięstwa;
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Eugeniusz GRADOŃ
3. ppłk Adam GRZEŚKOWIAK
4. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
5. ppłk Władysław KAŹMIERCZAK
6. płk Tadeusz MAKAREWICZ
7. por. Jan NIEDŹWIECKI
8. por. Marek SEWEN – ŁAGODA
9. płk Józef TURLEJSKI
10. płk Antoni RUMIAK
11. ppor. Jan WĘGIEREK.
W imieniu uhonorowanych wystąpił płk Makarewicz. Nawiązał do rocznicy, do swoich przeżyć frontowych (przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin), czasy dzieciństwa i wywózki w głąb ZSRR. Ustosunkował się bardzo emocjonalnie do rosnących w siłę organizacji pro banderowskich na Ukrainie. Wspomniał o ok. 200 tys. Polek i Polaków wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przez UPA. Za tę wypowiedź otrzymał brawa na stojąco.
Dyplomy wręczali: prezes MZW i prezes Koła.

Spotkanie w sejmie

8 maja o g. 12.00 w Sejmie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego naszego Związku gen. dyw. Franciszka Puchały z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD (Leszkiem Millerem, Tadeuszem Iwińskim i Stanisławem Wziątkiem). Poświęcone ono było 70-tej rocznicy Zwycięstwa. Spotkanie prowadził pos. Wziątek. Pos. Miller i nasz prezes w swych wystąpieniach skupili się na oddaniu hołdu poległym w II wojnie światowej oraz weteranom walk na wschodzie i zachodzie, w Afryce i w podziemnych formacjach w kraju. W spotkaniu tym uczestniczyła m. in. 15-to osobowa grupa członków naszego Koła. Dwaj z nich – weterani: por. Ludwik Bender i płk Eugeniusz Gradoń – otrzymali z rąk pos. Wziątka wiązanki kwiatów. Obecna była liczna grupa młodzieży z liceum wojskowego.

Opracował: Jan Dźwigała

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Po raz pierwszy w piątek 8 maja 2015r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek 7 maja ustawę w tej sprawie, która znosi równocześnie Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W tym dniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się rano krótka, ale podniosła uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W obchodach wzięli udział weterani – żołnierze walczący w latach 1939-1945 na wszystkich frontach, przedstawiciele Związku ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z kierownikiem ministrem Janem Ciechanowskim, generałowie z Ministerstwa Obrony Narodowej delegacje różnych ugrupowań związkowych, stowarzyszeń i mieszkańcy stolicy. Po zmianie warty honorowej przy GNŻ i odegraniu hymnu państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosił minister Ciechanowski, który podkreślił wielkie zasługi żołnierzy w walce o wyzwolenie Polski od hitlerowskiego jarzma. Naród polski nie pogodził się z utratą niepodległości i dzielnie walczył przez 6 lat na różnych frontach II Wojny Światowej. Pamiętajmy i nie zapomnijmy o tych tragicznych losach rodaków w walce o wolność naszego kraju. Przy dźwiękach werbli poszczególne delegacje złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym za naszą Ojczyznę żołnierzom. Uroczystość odbyła się przy asyście pocztów sztandarowych stowarzyszeń kombatanckich i Związku Żołnierzy WP. Nasze Koło godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. sztab. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk.

Opracowała: Wiesława Wypych

Rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

W dniu 26 kwietnia 2015r., w przeddzień 119 rocznicy urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W przemówieniu okolicznościowym ppłk dypl. w st.spocz. Bogdan Pokrowski przypomniał życiorys generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W asyście licznych pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, delegacja Straży Miejskiej, weteranów drugiej wojny światowej, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszego koła: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara, którzy złożyli hołd i wiązankę kwiatów

Foto: Staszek Pieczara                                 Opracowała: Wiesia Wypych