INFORMACJA

Z głębokim żalem, niedowierzaniem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 30 sierpnia br., przeżywszy 72 lata zmarł nieodżałowanej pamięci nasz wspaniały Kolega ppłk Henryk Jakub SKWERES

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o g. 12.00 dnia 6 września 2012 r. w kościele przy ul. Grzybowej 1 w Warszawie (nowy Rembertów) po czym w wojskowej asyście honorowej trumna z ciałem Zmarłego zostanie odprowadzona na cmentarz miejscowy.
Zmarły pełnił służbę na wielu ważnych stanowiskach, m. in. w 10 psam., WiSSZiBGS oraz w DZJZ MON. Za osiągnięcia w służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, w tym KKOOP i ZKZ.
Żegnaj Pułkowniku! Żegnaj Kolego! Żegnaj Heniu!
Cześć Twojej pamięci!
Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia..
Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

Uroczyste mianowania.

W dniu 28 sierpnia w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się bardzo miła uroczystość, szczególnie miła dla członków i sympatyków naszego Koła. Prezes Koła kpt. Jan DŹWIGAŁA otrzymał awans na kolejny stopień wojskowy – majora. Akt mianowania wręczył prowadzący uroczystość, Woskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Ochota ppłk Mirosław MARZEC. Na uroczystą zbiórkę stawili się przyjaciele i najbliżsi członkowie rodziny mjr Jana Dźwigały, a także przedstawiciele mazowieckich i krajowych struktur Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z płk Janem KACPRZAKIEM, oraz grono Koleżanek i Kolegów naszego Koła. Po uroczystym odczytaniu rozkazu Ministra Obrony Narodowej i wręczeniu aktu mianowania nastąpił czas na wystąpienia osób przybyłych na zbiórkę i gratulacje, które uśmiechnięty i już „wyluzowany” Janek odbierał z godnością i radością widząc jak wiele osób cieszy się z jego szczęścia.

Po zakończeniu uroczystości mjr Jan DŹWIGAŁA w towarzystwie najblższych Marzenki i Boryska pojechał do rodzinnego Stanisławowa gdzie oddał honory i pochylił się nad grobami rodziców i braci, w tym zmarłego w lipcu Marka.

Płk dypl. Zbigniew Wrona

 

Galeria zdjęć:

 

 

 

Uroczysta zbiórka kadry i pracowników DGW

W dniu 13 sierpnia 2012 r przed budynkiem DGW odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników tej instytucji poświęcona świętu wojska. W uroczystaści tej uczestniczyła delegacja naszego Koła: kpt. Jan Dźwigała – prezes i płk Jerzy Gąska – członek zarządu.Kilkadziesiąt osób zostało uhonorowanych różnego rodzaju odznaczeniami, medalami i odznakami. Jednym z wyróżnionych był Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Wiesław Grudziński. któremu, w imieniu kapituły, prezes naszego Koła wręczył Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Jacek Jankowski

Galeria zdjęć:

 

Wizyta w Zarządzie Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców

Niezwykle podniosły charakter miała wizyta delegacji Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w Okręgowym Zarządzie Mazowieckiem Polskiego Związku Działkowców. W skład delegacji weszli: kpt. Jan Dźwigała – prezes Koła, płk dypl. Zbigniew Wrona – wiceprezes Koła, Marzena Kruk skarbnik Koła i chor. szt. Stanisław Pieczara – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Koła i prezes ROD „STOLICA”.
Ze strony OZM obecni byli: Grażyna Franke – prezes OZM i płk Stanisław Zawadka – wiceprezes OZM i członek Koła nr 6. Na wstępie prezes Koła zakomunikował, że w uznaniu zasług dla ZŻWP – Prezydium ZG Związku uhonorowało odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP”:
Grażynę Franke – srebrną i płk. Stanisława Zawadkę – brązową odznaką.
Aktu dekoracji dokonali: płk dypl. Zbigniew Wrona i kpt. Jan Dźwigała.
Przy okazji, dzisiejsza Solenizantka, pani Grażyna Franke  otrzymała serdeczne życzenia, kosz kwiatów i okolicznościowy upominek.
W dalszej części spotkania omówiono wspólne działania bratnich związków, zwłaszcza w aspekcie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warszawa, dnia 26 lipca 2012r.                                                                                 Wiesława Wypych

Rocznica powołania LWP

W dniu 20 lipca br., w 68. rocznicę powołania ludowego Wojska Polskiego, odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie uroczystość. W uroczystości brali udział członkowie naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. W naszym imieniu wieniec złożyła delegacja w składzie: kpt. Jan Dźwigała – prezes koła, ppłk Edward Bernolak i por. Ludwik Bender.

Pożegnanie Marka Dźwigały

 

St. chor. Marek DŹWIGAŁA

(09.04.1961r.– 06.07.2012 r.)

Urodziłsię w biednej, wielodzietnej rodzinie wiejskiej, z tradycjami ruchu ludowegow Zalesiu, gm. Stanisławów, pow. miński.Po szkole zasadniczej, przez rok pracował w Kółku Rolniczym. Do zasadniczej służby wojskowej został powołany24.10.1979r. do 10 warszawskiego pułku samochodowego. Tam poznał rzemiosło żołnierskie i tajniki techniki samochodowej. Został żołnierzem zawodowym.

W dniu 23.04.1983 r. zawarł związek małżeński z Tereską Perzanowską. Wojsko zapewniło im mieszkanie. Urodziło im się dwóch synów: Sebastian i Błażej, których bardzo kochał. Ukończył wieczorową szkołę średnią. Służbę w 10 wpsam zakończył 3 grudnia 1989 r. na stanowisku kierownika stacji diagnostycznej. Następnie do 31 lipca 1995 r. służył w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego, kiedy to wojsko doświadczyło fali redukcji. Bardzo to przeżył. Podjął pracęw AW Serwis – Okęcie u Adama Wypycha.

Wstąpił z dwoma braćmi (Janem i Józefem) do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Marzeniem Jego była służba wojskowa synów. Udało się to spełnić Sebastianowi, który pełni służbę do dziś. Bardzo z żoną przeżył jego dwukrotny udział w wojnie w Afganistanie. Drugi z synów – Błażej ukończył studia cywilne II stopnia. Od jesieni ubiegłego roku miał poważne kłopoty zdrowotne. Ostatni zawał serca był jednak nie do pokonania. Odszedł w wieku 51 lat!

Za osiągnięcia w służbie, pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in. srebrnym i brązowym medalem ”SZwSO”, srebrnym i brązowym medalem „ZZdOK”. W dniu 21 czerwca br. z rąk sekretarza generalnego ZŻWP otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Najwyższą wartością jaką osiągnął było zdobycie zaufania koleżanek i kolegów, przełożonych, a przede wszystkim miłość synówi ukochanej żony – Tereski. Zarówno na stanowiskach pracy, wśród przyjaciół jak i rodziny zaskarbił sobie wielkiautorytet. Wyrazem tego była ogromna ilość ludzi uczestniczących w uroczystości pogrzebowej w rodzinnym Stanisławowie.

Mszę koncelebrował proboszcz parafii ks. prałatHenryk Dróżdż,a kondukt na miejscowy cmentarz poprowadził w strażackim mundurze ks. Wojciech Wojno. W kondukcie i na cmentarzu uczestniczyła miejscowa orkiestra, wojskowa asysta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego WP oraz sztandar naszego Koła z pocztem: dowódca – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – chor. szt. Stanisław Pieczara, asystent – płk RomualdMłynarczuk. Wspanialezaprezentowalisię: trębacz z Ciechanowa, przyjaciel naszego koła, były żołnierz ORWP – st. sierż. szt. Bogusław Tłoczkowski orazpracownicy Zakładu Pogrzebowego „STYKS”z Warszawy.

Nad mogiłązmarłego pożegnał ks. Wojno– były żołnierz 10 wpsam., podkreślając wspólną służbę w tej jednostce oraz w imieniu żony, synów, pozostałej rodziny, koleżanek i kolegów, członków koła, sąsiadów, znajomych i mieszkańców ziemi stanisławowskiej brat, a jednocześnie prezes koła – kpt. Jan Dźwigała. Rozległ sięhuk salw honorowych i melodii „Spij Kolego”.

Według ks. Henryka Dróżdża – takiego pogrzebu jeszcze w Stanisławowie nie było (zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tutaj).

Wiceprezes Koła – płk dypl. Zbigniew Wrona

CZERWCOWE ZEBRANIE

 

Ważna wizyta

W dniu 19 czerwca br. w uroczystym zebraniu Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa udział wzięli: Agnieszka Wołk – Łaniewska – redaktor naczelny „GWiR” i płk Jan Kacprzak – sekretarz generalny naszego związku.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności za 2011 r., nakreślenie przyszłych zadań i wręczenie odznak. Podsumowania dokonał prezes – kpt. Jan Dźwigała. Koło odniosło wiele sukcesów. Znaczący przyrost ilości członków, kultywowanie obrządków rocznic urodzin, zawieranych związków małżeńskich, imienin członków, ciekawe prelekcje i pogadanki, udział w uroczystościach (z własnym sztandarem), aż po wzorową organizację pogrzebów swoich członków i ich rodzin (we współpracy z renomowaną firmą pogrzebową – Dom Pogrzebowy „STYKS”.

Za ponad przeciętną działalność społeczną ZG ZŻWP przyznał nw. osobom:

srebrną odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”

płk Jerzy Gąska,płk dypl. Tadeusz Makarewicz, płk Józef Turlejski, chor. szt. Stanisław Pieczara, ppłk Grzegorz Serocki,

płk dypl. Zbigniew Wrona

brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”

Jadwiga Łuczak, Zdzisław Łuczak, Marzena Kruk, Ryszard Niedbała, Janina Turlejska, Wiesława Wypych, płk Stanisław Zawadka, st. chor. Piotr Żurawik

odznaką honorową „Za Zasługi dla ZŻWP

chor. szt. Janusz Ciechan, Alicja Cieplucha, mł. chor. szt. Józef Dźwigała, chor. Marek Dźwigała, mjr Ryszard Gospodarski, mł. chor. szt. Jacek Jankowski,Teresa Kraśniak, st. chor szt. Jan Mędzela, ppor. Jan Molo, st. chor. Marek Parasiak, ppłk Kazimierz Parasiak, ppłk Henryk Piotrowski, Włodzimierz Sibilski, płk Józef Szaniawski Franciszka Wasyk, st. chor. Paweł Witecki

Za zasługi we współpracy z kołem Nr 6 ZG ZŻWP nadał odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP” nw. osobom:

gen. bryg. Wiesław Grudziński – dowódca Garnizonu Warszawa – złotą;

płk Andrzej Śmietana – zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa – srebrną;

Grażyna Franke – prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD – srebrną;

mjr Adam Kunicki – oficer DGW – brązową;

kpt. Sebastian Cichosz- oficer DGW – brązową.

Aktu dekoracji dokonał płk Jan Kacprzak w towarzystwie prezesa kola.

Na zakończenie spotkania były serdeczne życzenia urodzinowe i imieninowe dla czerwcowych jubilatów i solenizantów. Między innymi z okazji 85. rocznicy urodzin kwiaty, pamiątkowa plakietkę, prezent otrzymała Halina Hawełka. Staszek Pieczara napisał dla niej okolicznościowy wiersz.

Eugeniusz Wasyk

INFORMACJA

 

Kombatanci i Weterani Służby Wojskowej ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO ORAZ STOWARZYSZEŃ ŻOŁNIERSKICH

mają honor i zaszczyt zaprosić na uroczystości złożenia kwiatów w dniu 20 lipca 2012 r. – w 68 rocznicę powołania ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Pl. Piłsudskiego w Warszawie

o godz. 12, 00

 

 

Organizatorzy i Zarząd Koła Nr 6

 

 

 


 

Zawiadomienie o śmierci Marka Dźwigały.

Z żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2012 r., przeżywszy 51 lat, zmarł członek naszego Koła

Kol. st. chor. Marek DŹWIGAŁA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o g. 10,00 dnia 12 lipca br. w kościele w m. Stanisławów (pow. miński). Udział w nich wezmą m. in.:poczet ze sztandarem naszego koła i wojskowa asysta honorowa.

Autokar dla chętnych do uczestnictwa w pogrzebie będzie podstawiony o godz. 8,30 przed Wojewódzkim Sztabem Wojskowym przy ul. Winnickiej 1 w Warszawie.

Zarząd Koła


 

URODZINY GENERAŁA

Z okazji 89 rocznicy urodzin gen. Wojciecha JARUZELSKIEGO delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: Marzena Kruk, kpt. Jan Dźwigała – prezes koła, płk dypl. Tadeusz Makarewicz i płk dypl. Zbigniew Wrona w dniu 5 lipca 2012r. – złożyła Generałowi najserdeczniejsze życzenia.