Zebranie 11 czerwca 2015

11 czerwca zebranie odbyło się „na wyjeździe” tzn. w gościnnym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” przy ulicach Żwirki i Wigury / Rostafińskich w Warszawie, gdzie prezesem od niedawna jest Emilka Borkowska – sekretarz naszego zarządu. W tym celu zostały rozstawione parasole, stoły i ławki. Uruchomiono grill.
Na zebranie przybył, serdecznie witany, sekretarz MZW kol. Henryk Jagielski.
Pierwszym punktem zebrania był komunikat prezesa Koła o tym, że w maju został poinformowany o śmierci naszej koleżanki – Oktiabryny Turkiewicz. Zmarła w październiku 2013 r w Moskwie. Jej prochy zostały przewiezione do Polski i zostały pochowane w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani chwilą ciszy uczcili jej pamięć.
W kolejnym punkcie zebrania dostojny gość w towarzystwie naszego prezesa – Janka Dźwigały wręczyli Złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – płk. Wincentemu Nowaczyńskiemu, który w czerwcu br. ukończy 90 lat życia. Następnie życzenia z okazji jubileuszy urodzin (pozostałych) i imienin otrzymali pozostali członkowie koła.
Dalej było znakomite jadło (także dania gorące), słodki poczęstunek i toasty.
Dziękujemy Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze i Krzysiowi Szymańskiemu za znakomite przygotowanie tej doniosłej uroczystości. Dziękujemy władzom ROD „Rakowiec” za możliwość przebywania na ich gościnnym terenie.
Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 10 września br.

Foto: Grześ Serocki                                    Opracował: Paweł Witecki

Zebranie 14 maj 2015

Na zebranie w dniu 14 maja przybył zaproszony przez zarząd – kol. płk Bogdan Miller – prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Drugim z zaproszonych gości był koordynator do spraw kombatantów w Dzielnicy Ochota – pan Mirosław Chada. Po ich przywitaniu przez naszego prezesa głos zabrał prezes honorowy – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Przekazał w kilku pięknych słowach wydarzenia dotyczące obchodzonej w maju br. – 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ocenę udziału polskiego wojska w rozgromieniu faszyzmu niemieckiego. Za celne sformułowania otrzymał należne brawa.
Następnie kol. Staszek Pieczara, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, odczytał: postanowienie Ministra Obrony Narodowej z 28.04.2015r. w sprawie mianowania na stopień porucznika: ppor. Jana Molo oraz wyciąg z Uchwały nr 5/2015/K z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyróżnień członków naszego Koła za patriotyczną postawę i wytężoną działalność społeczną w szeregach ZŻWP. Mocą tej uchwały odznaczeni zostali:
Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”- kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz;
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Julian Mieczysław Jastrzębski;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. chor. szt. Mirosław Hajduk;
Brązowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. ppłk Edward Bernolak i ppłk Henryk Kinasiewicz;
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Kazimierz Komocki i kol. płk Marek Proficz.
Po dekoracjach nastąpiło wręczenie wszystkim dyplomów honorowych związanych z Rocznicą Zwycięstwa;
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Eugeniusz GRADOŃ
3. ppłk Adam GRZEŚKOWIAK
4. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
5. ppłk Władysław KAŹMIERCZAK
6. płk Tadeusz MAKAREWICZ
7. por. Jan NIEDŹWIECKI
8. por. Marek SEWEN – ŁAGODA
9. płk Józef TURLEJSKI
10. płk Antoni RUMIAK
11. ppor. Jan WĘGIEREK.
W imieniu uhonorowanych wystąpił płk Makarewicz. Nawiązał do rocznicy, do swoich przeżyć frontowych (przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin), czasy dzieciństwa i wywózki w głąb ZSRR. Ustosunkował się bardzo emocjonalnie do rosnących w siłę organizacji pro banderowskich na Ukrainie. Wspomniał o ok. 200 tys. Polek i Polaków wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przez UPA. Za tę wypowiedź otrzymał brawa na stojąco.
Dyplomy wręczali: prezes MZW i prezes Koła.

Spotkanie w sejmie

8 maja o g. 12.00 w Sejmie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego naszego Związku gen. dyw. Franciszka Puchały z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD (Leszkiem Millerem, Tadeuszem Iwińskim i Stanisławem Wziątkiem). Poświęcone ono było 70-tej rocznicy Zwycięstwa. Spotkanie prowadził pos. Wziątek. Pos. Miller i nasz prezes w swych wystąpieniach skupili się na oddaniu hołdu poległym w II wojnie światowej oraz weteranom walk na wschodzie i zachodzie, w Afryce i w podziemnych formacjach w kraju. W spotkaniu tym uczestniczyła m. in. 15-to osobowa grupa członków naszego Koła. Dwaj z nich – weterani: por. Ludwik Bender i płk Eugeniusz Gradoń – otrzymali z rąk pos. Wziątka wiązanki kwiatów. Obecna była liczna grupa młodzieży z liceum wojskowego.

Opracował: Jan Dźwigała

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Po raz pierwszy w piątek 8 maja 2015r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek 7 maja ustawę w tej sprawie, która znosi równocześnie Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W tym dniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się rano krótka, ale podniosła uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W obchodach wzięli udział weterani – żołnierze walczący w latach 1939-1945 na wszystkich frontach, przedstawiciele Związku ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z kierownikiem ministrem Janem Ciechanowskim, generałowie z Ministerstwa Obrony Narodowej delegacje różnych ugrupowań związkowych, stowarzyszeń i mieszkańcy stolicy. Po zmianie warty honorowej przy GNŻ i odegraniu hymnu państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosił minister Ciechanowski, który podkreślił wielkie zasługi żołnierzy w walce o wyzwolenie Polski od hitlerowskiego jarzma. Naród polski nie pogodził się z utratą niepodległości i dzielnie walczył przez 6 lat na różnych frontach II Wojny Światowej. Pamiętajmy i nie zapomnijmy o tych tragicznych losach rodaków w walce o wolność naszego kraju. Przy dźwiękach werbli poszczególne delegacje złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym za naszą Ojczyznę żołnierzom. Uroczystość odbyła się przy asyście pocztów sztandarowych stowarzyszeń kombatanckich i Związku Żołnierzy WP. Nasze Koło godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. sztab. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk.

Opracowała: Wiesława Wypych

Rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

W dniu 26 kwietnia 2015r., w przeddzień 119 rocznicy urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W przemówieniu okolicznościowym ppłk dypl. w st.spocz. Bogdan Pokrowski przypomniał życiorys generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W asyście licznych pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, delegacja Straży Miejskiej, weteranów drugiej wojny światowej, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszego koła: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara, którzy złożyli hołd i wiązankę kwiatów

Foto: Staszek Pieczara                                 Opracowała: Wiesia Wypych

Zebranie 09 kwietnia 2015 r.

Po świętach wielkanocnych, przy dużej frekwencji , odbyło się zebranie naszego Koła. Na wstępie prezes honorowy – płk Eugeniusz Gradoń przedstawił zebranym garść informacji dotyczących działań wojennych w aspekcie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
Następnie na zebranie przybył, bardzo ciepło witany, sekretarz MZW kol. Henryk Jagielski.
Pierwszym punktem zebrania był komunikat prezesa Koła o tym, że w czasie ostatniego posiedzenia zarządu Koła w dniu 2 kwietnia br. do naszej organizacji zostali przyjęci: szer. Tadeusz Nieszyn, mjr Adam Podlasiak i st. sierż. Stanisław Wajda. Zebrani przywitali ich brawami, a prezes złożył im gratulacje i życzenia.
W kolejnym punkcie zebrania wręczono pamiątki jubilatom mających „okrągłe” urodziny w kwietniu. Grupę tych osób otworzył ppor. Jan Węgierek, który 31 marca br. ukończył 90 lat życia. Od członków naszego Koła otrzymał z rąk płk. Tadeusza Makarewicza – byłego Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON – stylizowanego orła z dedykacją.
Pozostali jubilaci otrzymali z rąk wiceprezesa Koła – płk. Zbigniewa Wrony pamiątkowe puchary lub plakietki z dedykacją od wszystkich członków Koła: Maria Żurawik, ks. st. kpr. Wojciech Wojno, mjr Andrzej Nowak, st. chor. Bolesław Okrutnik, ppłk Józef Szaniawski.
Szczególnie gorąco został przywitany płk Stanisław Tomaszewski, który nie był wśród nas od roku z powodu choroby.
Następnie życzenia z okazji jubileuszy urodzin (pozostałych) i imienin przekazano niżej wymienionym członkom: płk Jarosław Andrzejewski, Marzena Dźwigała, płk Jerzy Gąska, mjr. Ryszard Gospodarski, ppłk Marek Górka, płk Julian Mieczysław Jastrzębski, Anna Karbowiak, płk Ryszard Mąkolski, st. szer. Ryszard Niedbała, płk Marek Proficz, st. chor. Szt. Wojciech Przybyła, st. sierż. Stanisław Wajda.
Dalej był słodki poczęstunek i toasty.
Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 14 maja br.

Foto: Grześ Serocki                     Opracował: Paweł Witecki

Zebranie 12 marca 2015 r.

Na wstępie prezes naszego Koła serdecznie powitał sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku kol. ppłk. Henryka Jagielskiego i udzielił mu głosu. Ten, z upoważnienia prezesa  MZW płk. Bogdana Millera, wysoko ocenił  naszą działalność. Oznajmił także, że został opiekunem Koła z ramienia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, zebrani przyjęli tę wiadomość brawami.
W dalszej części zebrania nastąpiło wręczanie odznaki i pamiątek urodzinowych.
Ppłk Andrzej Nowacki został udekorowany przez sekretarza MZW – kol. ppłk. Henryka Jagielskiego – brązową odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Kol. Ania Kaim w związku z 25. rocznicą urodzin otrzymała życzenia, pamiątkowy zegar z dedykacją od Koła oraz burzę oklasków.
St. chor. szt. Janek Mazur w 70. rocznicę urodzin otrzymał pamiątkowy puchar z dedykacją od Koła wraz z życzeniami i brawami.
Płk Józef Kmera w 80. rocznicę urodzin otrzymał pamiątkowy puchar z dedykacją od członków Koła oraz życzenia.
Płk Stanisław Zawadka w 80. rocznicę urodzin otrzymał pamiątkowy wazon – puchar z dedykacją od wszystkich członków Koła, życzenia i oklaski.
Obok ww. życzenia urodzinowe od wszystkich członków koła zostały skierowane przez prezesa do pozostałych marcowych jubilatów i solenizantów: Józek Apolinarski, Edzio Bernolak, Tadzio Ciski, Józek Dźwigała, Jurek Gąska, Józek Idzikowski, Kazio Kamiński, Zbyszek Lichocki, Krysia Muszyńska, Józek Radka, Grześ Serocki, Józek  Szaniawski, Józek Turlejski, Andrzej Tybel, Staszek Włodarczyk i Zbyszek Wrona.
Następnie były toasty, słodki poczęstunek i wspomnienia.

Foto: Grześ Serocki          Opracowała: Emilka Borkowska

73 rocznica utworzenia AK

14 lutego 1942 r., z rozkazu gen. Sikorskiego, została utworzona Armia Krajowa. Powstała z wielu różnych organizacji paramilitarnych. W przeddzień rocznicy tego wydarzenia na ul. Spiskiej na  Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) władze dzielnicy zorganizowały uroczystość przypominającą tamten czas. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła pani burmistrz Ochoty oraz jeden z kombatantów. Następnie złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową. Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy: Katarzyna Łęgiewicz – burmistrz, Krzysztof KRUK – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek naszego Koła, Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, Jan MOLO – wiceprzewodniczący DKOPWiM, członek naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożył również prezes naszego Koła – mjr Jan Dźwigała. W składzie naszej delegacji był poczet sztandarowy (płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, płk Romuald Młynarczuk, st. chor. szt. Stanisław Pieczara) ze sztandarem. Były również liczne delegacje kombatanckie i młodzieży szkolnej.

Foto: płk Grzegorz Serocki         Opracował: mjr Jan Dźwigała

Dzień Obrońcy Ojczyzny w Rosji

W dniu 20 lutego 2015 r. delegacja naszego Koła w składzie:Wiesia Wypych,Józio Szaniawski i Staszek Pieczara uczestniczyła w skromnej uroczystości na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Ambasador Federacji Rosji, przedstawiciele atachatu rosyjskiego,delegacje stowarzyszeń kombatanckich oraz uczniowie szkół i nasi przedstawiciele złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie Warszawy. Uroczystość była związana z przypadającym na 23 lutego świętem państwowym w Rosji jakim jest Dzień Obrońcy Ojczyzny. Tego dnia również obchodzony jest w Rosji Dzień Armii Rosyjskiej (były Dzień Powstania Armii Radzieckiej).

Fotografie dokumentujące uroczystość wykonał nasz kolega Grzesio Serocki.    Opracował: Staszek Pieczara

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Nr 6 w dniu 12 lutego 2015 r.

Na wstępie prezes – kol. Jan Dźwigała przedstawił propozycję porządku zebrania opracowaną przez Zarząd:

  1. Informacja o zgonach – prezes;
  2. Sprawozdanie z działalności Koła i Zarządu za miniony rok;
  3. informacja Zarządu o przyjęciach nowych członków do Koła i Związku;
  4. Informacja o jubileuszach urodzin i imienin, przypadających w lutym;
  5. Sprawy różne.

Ad 1. Prezes przypomniał smutne chwile z minionego miesiąca.

I tak:

  1. 12 stycznia br. zmarł członek naszego Koła płk Antoni Molenda. Został pochowany z asystą wojskową z DGW, z działem naszej delegacji ze sztandarem, na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie;
  2. 29 stycznia br zmarł kolega ppłk Zygmunt Nanowski, wieloletni żołnierz m. in.10 psam. i poirr. Pochowany z wojskową asystą honorową z Zegrza w Pomiechowie. Udział w uroczystościach pogrzebowych wzięła delegacja naszego Koła ze sztandarem;
  3. 3  lutego br. zmarł jeden z założycieli naszego koła – płk Marian Nowacki. Uroczystość pogrzebowa, z udziałem asysty honorowej DGW i delegacji naszego Koła ze sztandarem, odbyła się na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, gdzie został pochowany;
  4. 5 lutego br. zmarł po ciężkiej chorobie syn członków naszego Koła – Franciszki i Eugeniusza Wasyków – Zbigniew. W pogrzebie uczestniczyła liczna delegacja członków naszego Koła.

Zebrani uczcili pamięć zmarłych chwilą ciszy.

Ad 2. Statut ZŻWP nakazuje ażeby co roku przeprowadzić w kołach zebranie sprawozdawcze. Tak się też stało. Zgodnie z decyzją zarządu część opisową sprawozdania (przekazanego w tej samej wersji do Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku) odczytała Emilia Borkowska – sekretarz naszego Koła, sprawozdanie finansowe Marzena Dźwigała – skarbnik zarządu, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Stanisław Pieczara. Nikt z zebranych nie zadawał pytań.
W zebraniu brało udział 61 członków koła.
W głosowaniu jawnym Zebranie przyjęło jednogłośnie przedstawione sprawozdania.

Ad 3. Prezes przedstawił nowych członków Koła i Związku, przyjętych na posiedzeniu zarządu m Koła w dniu 6 lutego 2015 r.: płk Mieczysław Krop, st. chor. szt. Wojciech Przybyła, ppor. Stanisław Włodarczyk. Zebrani oklaskami powitali nowych kolegów. Prezes życzył im owocnej pracy społecznej i wszelkiej pomyślności. Dwaj z nowoprzyjętych kolegów mieli ze sobą fotografie i Staszek Pieczara wypisał im legitymacje członkowskie. On też dokonał  wręczenia kol. Wojtkowi Przybyle i Staszkowi Włodarczykowi.

Ad 4. W kolejnej części prezes poinformował, że kol. płk Romuald Młynarczyk w dniu 25 lutego br. będzie obchodził jubileusz 60-lecia urodzin, a 15 lutego br. 80 urodziny będzie  obchodził Jan Molo. Prezes poprosił ich o wystąpienie przed stół prezydialny. W imieniu członków koła życzenia i plakietki wręczał wiceprezes Zbyszek Wrona w towarzystwie Janka Dźwigały i Staszka Pieczary.
Prezes poinformował, że lutowymi solenizantami i jubilatami są: nieobecny Włodek Sibilski –  jubilat z 3 lutego, nieobecna Agatka Jastrzębska –  solenizantka z  5 lutego, Paweł Witecki – nieobecny jubilat z 19 lutego, nieobecny Jarek Andrzejewski- jubilat z 1 lutego, nieobecny Rysiek Gospodarski – jubilat z 23 lutego oraz obecni: Romek Młynarczyk – solenizant z 7 lutego i jubilat z 25 lutego, Janek Mędzela – jubilat z 14 lutego, Janek Molo – jubilat z 15 lutego, Mirek Hajduk – solenizant z 26 lutego, Wojtek Przybyła – jubilat z 27 lutego i Romek Wojtczak – solenizant z 28 lutego.
Prezes poinformował, że w dniu 12 lutego br. przypada 60 rocznica zawarcia związku  małżeńskiego członków naszego Koła – Franciszki i Eugeniusza Wasyków. W związku z tym, że są w żałobie – termin specjalnej uroczystości na zebraniu został przełożony i będzie w przyszłości ustalony z zainteresowanymi. Niezależnie od tego – zarząd wystąpił do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa – Mokotów o wszczęcie procedury nadania dostojnym jubilatom Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta RP. Z informacji USC wynika, że procedura została wszczęta.

Ad 5. Głos zabrał Janek Molo. Zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystości poświęconej 73 rocznicy utworzenia Armii Krajowej na podstawie rozkazu gen. Sikorskiego. Uroczystość odbędzie się 13 lutego br. o g. 12.00 przy budynku przy ul Spiskiej 14 w Warszawie , gdzie został aresztowany gen Grot – Rowecki.

Dalej był słodki poczęstunek i toasty. Fundatorami byli: Wiesia Wypych, Jurek Gąska, Jurek Gołowanow, Staszek Kwiatkowski, Romek Młynarczuk, Janek Molo, Gienek Szulfer .

 

P1100857 (800x450) P1100858 (800x427) P1100861 (800x504) P1100865 (800x450)P1100867 (800x490) P1100873 (800x446) P1100874 (800x528) P1100878 (800x489)P1100884 (800x476) P1100887 (800x560) P1100890 (800x496) P1100891 (800x626)P1100892 (800x577) P1100894 (800x550) P1100896 (800x448) P1100908 (800x450)

Opracowała: Emilia Borkowska

Foto: Grześ Serocki