Eugeniusz WASYK

Eugeniusz Wasyk

Urodziłem się 7 sierpnia 1931r. w Wydmusach w powiecie ostrołęckim w rodzinie rolniczej.

Po wojnie uczęszczałem do szkoły podstawowej w Myszyńcu, po ukończeniu której podjąłem naukę w szkole średniej.

Następnie wyjechałem do Olsztyna, gdzie w Zakładach Przemysłu Budowlanego pracowałem jako operator sprzętu ciężkiego.

W listopadzie 1951r. zostałem powołany do odbycia służby wojskowej w 96 pułku artylerii przeciwlotniczej w Warszawie.

W trakcie pełnienia służby ukończyłem Podoficerską Szkołę Pułkową Artylerii Przeciwlotniczej.

W roku 1953 po odbyciu służby podstawowej zostałem w jednostce jako podoficer nadterminowy pełniąc funkcję szefa baterii.

Od roku 1955 jako podoficer zawodowy pełniłem funkcje: magazyniera M.P.S., magazyniera dywizyjnego punktu zaopatrzenia żywnościowego oraz szefa zaopatrzenia żywnościowego w 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, skąd przeszedłem na emeryturę w stopniu chorążego.

JUBILEUSZ 80-LECIA ST. CHOR. SZT. MIROSŁAWA HAJDUKA

St. chor. sztab. Mirosław Hajduk urodził się 17sierpnia1931 roku w Borysławiu w województwie lwowskim. Rodziców aresztowało NKWD w 1940 roku i zostali wywiezieni na Syberię. Mirek tego uniknął (nie było go w domu), po rocznej tułaczce o głodzie i chłodzie, udało mu się przedostać do Polski. W Czarnej Tarnowskiej zaopiekowało się nim młode małżeństwo Jan i Antonina Skarbków, z którymi szczęśliwie przeżył okupację. W 1948 roku ukończył szkołę podstawową, a w 1951 roku papiernicze gimnazjum w Głuchołazach. Podjął pracę w miejscowej fabryce papieru. Do wojska został powołany 12 stycznia1952 roku – do 7 Pułku Piechoty 3DP w Lublinie, skąd po ukończeniu szkoły podoficerskiej został skierowany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w Dowództwie Okręgu Warszawskiego nr 1 Warszawa-Cytadela. Tam wyznaczono go na stanowisko pisarza-kreślarza w kancelarii sztabu. We wrześniu 1954 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej. Powierzono mu stanowisko kierownika kancelarii w sztabie DOW nr 1. W 1956 roku po przeszkoleniu na kursie doskonalenia podoficerów zawodowych otrzymał stanowisko kierownika tajnej kancelarii.W 1967roku ukończył Technikum Samochodowe dla Pracujących w Warszawie, uzyskując dyplom technika-mechanika samochodowego.

Wyższe i zmienione przy tym kwalifikacje spowodowały przeniesienie we wrześniu 1967 r. do 10 Pułku Samochodowego na stanowisko dowódcy plutonu, na którym służył do października 1970 r.Przez ostatnie lata służby był instruktorem do spraw zaopatrzenia w sprzęt techniczno-propagandowy w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1977 roku miałem szczęście go poznać, zostaliśmy kolegami. Pracowaliśmy w jednym wydziale. Dał się poznać jako wzorowy żołnierz zawodowy i znakomity fachowiec, życzliwy dla ludzi i wymagający od siebie. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Wiele można było od niego się nauczyć. W dniu 31grudnia 1990 roku po 39 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. W okresie pełnienia służby został odznaczony KKOOP, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „40-lecia PL” oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Będąc na emeryturze, przez pięć lat pracował jako pracownik cywilny w DZJZ MON na stanowisku inspektora. Do ZBŻZiORWP wstąpił we wrześniu 2005 roku. W lutym następnego roku został członkiem Zarządu Koła

nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP działającego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Objął wówczas funkcję skarbnika Koła. Dzięki jego wzorowej pracy nasze Koło od kilku lat przoduje w mazowieckiej organizacji związkowej pod względem opłacalności składek, od kilku lat Koło opłaca składki w 100%. Za dobrą pracę na rzecz naszego stowarzyszenia został odznaczony honorową odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZiORWP”, medalem „25-lecia Związku”, medalem „XXX-lecia ZŻWP”, odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”, pamiątkową odznaką honorową „Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego” – za wybitne zasługi w popularyzacji tradycji Ludowego Wojska Polskiego oraz aktywny udział w działalności związkowej. Na dorocznej odprawie ZWM w dniu 18.05.2011r. nasze Koło zostało wyróżnione jako przodujące, w opłacaniu składek. Za wzorowe wypełnianie obowiązków na zebraniu Kola w lutym br. został wyróżniony plakietką z dedykacją.

Z okazji 80. urodzin życzymy dostojnemu Jubilatowi dużo zdrowia, długich lat życia, pomyślności i dalszego pięknego działania dla dobra naszego Związku i Koła.

płk Józef Turlejski

PIĘĆ JUBILEUSZY

 Niezwykła uroczystość odbyła się w dniu 8 sierpnia 2011 r. w kole Nr 6 im. 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Pięć osób – jubilatów zostało uhonorowanych pamiątkowymi plakietkami przez Zarząd. Są to: Maria UTKOWSKA – 55. rocznica urodzin, st. chor. Leszek KLIMEK – 65. rocznica,ppłk Edward BERNOLAK – 75. rocznica, chor. Eugeniusz WASYK – 80 – lecie urodzin, st. chor. szt. Mirosław HAJDUK – 80. lecie urodzin.

Aktu wręczenia dokonał wiceprezes Kola – płk Zbigniew WRONA w towarzystwie prezesa – kpt. Jana DŹWIGAŁY. Jubilaci wpisali się do księgi pamiątkowej. Należy podkreślić, że kol. Maria przybyła z mężemAndrzejem (członkiem naszego Koła), a kol. Gienek z żoną Franciszką. Na zakończenie uroczystości był szampan ufundowany przez Jubilatów i przepyszne ciasto produkcji Marysi i p. Frani.

Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w nowej siedzibie Koła (oficjalne otwarcie nastąpi 8 września) a część fotografii wykonano na tle naszego sztandaru.

Uczestnikiem tej uroczystości był i niniejszą notatkę sporządził:

Staszek PIECZARA

Droga żołnierza 2 Armii WP

Członek naszego Koła kol. Włodzimierz Sibilski jest synem oficera, który  odbył długą drogę do wolnej Ojczyzny. Służył również w 2 Armii Wojska Polskiego. Koło otrzymało pamiątki po płk dypl. Tadeuszu Sibilskim, które przechowuje w swojej siedzibie. Oto jego „historia” w krótkim, żołnierskim opisie:

 

> płk Tadeusz Sibilski urodzony w roku 1923
> 25 sierpnia 1939 – ochotnik w XXI Pułku Piechoty
> 18 września – ranny i odznaczony KW
> 3 maja 1940 – zaprzysiężony w ZWZ AK
> 1942-1943 – elew Szkoły Podchorążych AK, przydział kolportaż teren
> Warszawa powiat
> szef kolportażu, służba w Kedywie komendzie dywersji OW AK na Pradze.
> 11 listopada 1943 w akcji dywersyjnej ranny
> od marca 1944 roku w bazie leśnej Kedywu AK
> w Powstaniu Warszawskim na Pradze
> 18 września 1944 roku 19 batalion saperów, 8 DP 2 AWP.
> styczeń, luty 1945 jako dowódca plutonu rozminowuje Warszawę
> od kwietnia 1945 na froncie – forsowanie Nysy,
> ranny 25 kwietnia 1945 roku
> odznaczony na froncie dwukrotnie KW i VM 5 klasy
> czerwiec 45 do marzec 46 rozminowanie województwa gorzowskim i krośnieńskim
> obrona ludności polskiej przed UPA
> 1947-49 rok zastępca dowódcy Szkoły Oficerskiej Saperów we Wrocławiu
> W wyniku działań informacji podejrzany o dywersję, skierowany do Wałcza,
> gdzie do 55 roku jako dowódca kompanii saperów rozminowywał Wał Pomorski.
> Od 56 roku w Dowództwie Wojsk Inżynieryjnych
> W 58 po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego awansowany do stopnia
> pułkownika
> W latach 60. dowódca brygady saperów w Kazuniu
> Następnie w szefostwie wojsk inżynieryjnych MON oraz szef wojsk
> inżynieryjnych POW i WOW.
> Liczne działania w zwalczaniu skutków powodzi, rozminowania, budowa mostów
> i fortyfikacji
> Od 1979 roku w rezerwie nadzoruje sprawy militarne w obiektach
> hydrogeologicznych.
> Następnie dyrektor w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.
> Od 1982 roku Prezes koła ZBOWID w Warszawie.
> Za działalność w okresie pokoju odznaczony m.in. krzyżem orderu odrodzenia
> Polski 2,3,4,5 klasy.

 

Podziękowanie za współpracę

W dniu 1 sierpnia 2011 r. zarząd Koła nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zorganizował uroczystość podziękowania organizacjom i osobom indywidualnym za wsparcie w ufundowanie sztandaru dla Koła i organizację przepięknej uroczystości jego wręczenia. Zarząd Główny naszego Związku postanowił, na wniosek Koła, odznaczyć medalami „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” nw. osoby:

1.Eugeniusz KONDRACKI – prezes Polskiego Związku Działkowców

2.Antoni KOSTRZEWA – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców

3.Grażyna FRANKE – prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

4.Halina WIŚNIEWSKA – żona zmarłego ojca chrzestnego sztandaru Koła Nr 6

5.Wiesława WYPYCH – matka chrzestna sztandaru, członkini Koła Nr 6

6.Zbigniew LIPPE – były wiceprezydent m.st. Warszawy

7.Krzysztof KRUK – wiceburmistrz Ochoty m.st. Warszawy

8.Jan MOLO – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota

9.ppłk Henryk JAGIELSKI – prezes ROD PZD „Krępa Rosa”

10.Ryszard NIEDBAŁA – prezes ROD PZD „Rakowiec”

11.Włodzimierz SIBILSKI – prezes ROD PZD „Na Wirażu”

12.Józef IDZIKOWSKI – prezes PKPS w dzielnicy Ochota

13.Zdzisława ŻOCHOWSKA – wiceprezes dzielnicy Ochota

14.Małgorzata MACHAJ – wiceprezes SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

15.Marzena KRUK – sekretarz SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

16.st. chor. Marek PARASIAK – skarbnik SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

17.Włodzimierz KOPKA – księgowy SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

18.Agata JASTRZĘBSKA – aktywistka SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

19.Ewa MIKOŁAJCZYK – aktywistka Koła Nr 6

20.ppłk Piotr WYPYCH – zasłużony dla Koła Nr 6

21.mł. chor. szt. Jacek JANKOWSKI – sekretarz Koła Nr 6

Odznaczenia wręczył sekretarz generalny naszego związku – płk Jan KACPRZAK, który złożył wyróżnionym serdeczne gratulacje.

Następnie prezes Koła – kpt. Jan DŹWIGAŁA wręczył przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców puchar, ufundowany przez członków Koła, w związku z obchodzoną 30. rocznicą powstania PZD. Wiceprezes PZD – Antoni KOSTRZEWApodziękował za puchar i za owocna współpracę ogrodów z Kołem Nr 6.

W dalszej części Włodzimierz SIBILSKI, w imieniuwyróżnionych, podziękował za współpracę i za medale. Wręczył dla Koła pamiątki z czasówdrugiej wojny światowej – po swoim ojcupłk. Tadeuszu SIBILSKIM, żołnierzu m. in. 2 Armii WP. Przypominam, że Koło nosi imię Żołnierzy 2 Armii WP. Każdy z obecnych na uroczystości wpisał się do księgi honorowej koła.

W drugiej części imprezy został wzniesiony toast za dalszy rozwój współpracy i za pomyślność. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

W uroczystości uczestniczył i spisał – Stanisław PIECZARA

POŻEGNANIE

W dniu wczorajszym o godz. 11.00 na Cmentarzu Północnym rozpoczęła się  uroczystość pożegnania płk Stanisława Żakowskiego. Żegnali Go najbliżsi: córka Ewa z rodziną i syn Wiesław z rodziną, oraz dalsza rodzina i przyjaciele. W ostatniej drodze towarzyszyli mu również koledzy z Okręgowego i Krajowego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żegnała go również delegacja naszego Koła, delegacja z Domu Emeryta Wojskowego i delegacja żołnierzy i pracowników JW 1153 w której pani Ewa pracowała wiele lat. Cześć jego pamięci.

 

 

IMIENINY W OZM PZD

W dniu 26 lipca obchodziła imieniny Pani Grażyna Franke – Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Solenizantka jest również sympatykiem naszego Koła  z którym współpracuje i w którym ma wielu  przyjaciół. Do Koła należy dużo osób posiadających legitymację PZD i aktywnie na rzecz PZD działających. Nie mogło zabraknąć delegacji Koła z życzeniami  u Pani Grażyny. Składaliśmy życzenia imieninowe w obecności Panów Prezesów Antoniego Kostrzewy i Stanisława Zawadki – również wielkich sympatyków Koła i działaczy społecznych. Solenizantka była uradowana życzeniami, które ciągle napływały, ale znalazła czas i dla nas. Wszystkiego najmilszego Pani Grażyno.

 

 

IMIENINY PREZESA NASZEGO KOŁA – MIGAWKA Z ZEBRANIA

 

67. rocznica powstania PKWN

 W dniu 22 lipca w 67 rocznicę powstania PKWN – pierwszego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu radziecko-niemieckiego, a Linią Curzona, delegacja naszego Koła o godz. 12.00 złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oddając w ten sposób hołd poległym za wolność Ojczyzny, uczciliśmy ich ogromny wysiłek i najwyższą cenę, jaką przyszło im zapłacić za wywalczenie drogi do Wolnej Polski. W uroczystości złożenia wieńca brała udział grupa członków Koła oraz mieszkańcy Warszawy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

familia@onet.pl