ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Nr 6 w dniu 12 lutego 2015 r.

Na wstępie prezes – kol. Jan Dźwigała przedstawił propozycję porządku zebrania opracowaną przez Zarząd:

  1. Informacja o zgonach – prezes;
  2. Sprawozdanie z działalności Koła i Zarządu za miniony rok;
  3. informacja Zarządu o przyjęciach nowych członków do Koła i Związku;
  4. Informacja o jubileuszach urodzin i imienin, przypadających w lutym;
  5. Sprawy różne.

Ad 1. Prezes przypomniał smutne chwile z minionego miesiąca.

I tak:

  1. 12 stycznia br. zmarł członek naszego Koła płk Antoni Molenda. Został pochowany z asystą wojskową z DGW, z działem naszej delegacji ze sztandarem, na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie;
  2. 29 stycznia br zmarł kolega ppłk Zygmunt Nanowski, wieloletni żołnierz m. in.10 psam. i poirr. Pochowany z wojskową asystą honorową z Zegrza w Pomiechowie. Udział w uroczystościach pogrzebowych wzięła delegacja naszego Koła ze sztandarem;
  3. 3  lutego br. zmarł jeden z założycieli naszego koła – płk Marian Nowacki. Uroczystość pogrzebowa, z udziałem asysty honorowej DGW i delegacji naszego Koła ze sztandarem, odbyła się na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, gdzie został pochowany;
  4. 5 lutego br. zmarł po ciężkiej chorobie syn członków naszego Koła – Franciszki i Eugeniusza Wasyków – Zbigniew. W pogrzebie uczestniczyła liczna delegacja członków naszego Koła.

Zebrani uczcili pamięć zmarłych chwilą ciszy.

Ad 2. Statut ZŻWP nakazuje ażeby co roku przeprowadzić w kołach zebranie sprawozdawcze. Tak się też stało. Zgodnie z decyzją zarządu część opisową sprawozdania (przekazanego w tej samej wersji do Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku) odczytała Emilia Borkowska – sekretarz naszego Koła, sprawozdanie finansowe Marzena Dźwigała – skarbnik zarządu, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Stanisław Pieczara. Nikt z zebranych nie zadawał pytań.
W zebraniu brało udział 61 członków koła.
W głosowaniu jawnym Zebranie przyjęło jednogłośnie przedstawione sprawozdania.

Ad 3. Prezes przedstawił nowych członków Koła i Związku, przyjętych na posiedzeniu zarządu m Koła w dniu 6 lutego 2015 r.: płk Mieczysław Krop, st. chor. szt. Wojciech Przybyła, ppor. Stanisław Włodarczyk. Zebrani oklaskami powitali nowych kolegów. Prezes życzył im owocnej pracy społecznej i wszelkiej pomyślności. Dwaj z nowoprzyjętych kolegów mieli ze sobą fotografie i Staszek Pieczara wypisał im legitymacje członkowskie. On też dokonał  wręczenia kol. Wojtkowi Przybyle i Staszkowi Włodarczykowi.

Ad 4. W kolejnej części prezes poinformował, że kol. płk Romuald Młynarczyk w dniu 25 lutego br. będzie obchodził jubileusz 60-lecia urodzin, a 15 lutego br. 80 urodziny będzie  obchodził Jan Molo. Prezes poprosił ich o wystąpienie przed stół prezydialny. W imieniu członków koła życzenia i plakietki wręczał wiceprezes Zbyszek Wrona w towarzystwie Janka Dźwigały i Staszka Pieczary.
Prezes poinformował, że lutowymi solenizantami i jubilatami są: nieobecny Włodek Sibilski –  jubilat z 3 lutego, nieobecna Agatka Jastrzębska –  solenizantka z  5 lutego, Paweł Witecki – nieobecny jubilat z 19 lutego, nieobecny Jarek Andrzejewski- jubilat z 1 lutego, nieobecny Rysiek Gospodarski – jubilat z 23 lutego oraz obecni: Romek Młynarczyk – solenizant z 7 lutego i jubilat z 25 lutego, Janek Mędzela – jubilat z 14 lutego, Janek Molo – jubilat z 15 lutego, Mirek Hajduk – solenizant z 26 lutego, Wojtek Przybyła – jubilat z 27 lutego i Romek Wojtczak – solenizant z 28 lutego.
Prezes poinformował, że w dniu 12 lutego br. przypada 60 rocznica zawarcia związku  małżeńskiego członków naszego Koła – Franciszki i Eugeniusza Wasyków. W związku z tym, że są w żałobie – termin specjalnej uroczystości na zebraniu został przełożony i będzie w przyszłości ustalony z zainteresowanymi. Niezależnie od tego – zarząd wystąpił do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa – Mokotów o wszczęcie procedury nadania dostojnym jubilatom Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta RP. Z informacji USC wynika, że procedura została wszczęta.

Ad 5. Głos zabrał Janek Molo. Zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystości poświęconej 73 rocznicy utworzenia Armii Krajowej na podstawie rozkazu gen. Sikorskiego. Uroczystość odbędzie się 13 lutego br. o g. 12.00 przy budynku przy ul Spiskiej 14 w Warszawie , gdzie został aresztowany gen Grot – Rowecki.

Dalej był słodki poczęstunek i toasty. Fundatorami byli: Wiesia Wypych, Jurek Gąska, Jurek Gołowanow, Staszek Kwiatkowski, Romek Młynarczuk, Janek Molo, Gienek Szulfer .

 

P1100857 (800x450) P1100858 (800x427) P1100861 (800x504) P1100865 (800x450)P1100867 (800x490) P1100873 (800x446) P1100874 (800x528) P1100878 (800x489)P1100884 (800x476) P1100887 (800x560) P1100890 (800x496) P1100891 (800x626)P1100892 (800x577) P1100894 (800x550) P1100896 (800x448) P1100908 (800x450)

Opracowała: Emilia Borkowska

Foto: Grześ Serocki

Zbigniew WASYK (13.05.1956 r. – 5.02.2015 r.)

p1_DxO

Zmarł po ciężkiej chorobie, pozostawiając w nieutulonym żalu: żonę – Hannę, dzieci – Olę, Asię, Anię, Łukasza, wnuki – Julkę, Zuzię, Jasia, Kazia, ukochanych rodziców, członków naszego Koła – Franciszkę i Eugeniusza Wasyków.

Był wieloletnim pracownikiem telekomunikacji polskiej . Ostatnio pracował jako starszy specjalista w firmie instalującej urządzenia klimatyczne „Honeywell”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lutego br. w K.N.M.P. matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie, po których trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz na Służewie przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie do grobu rodzinnego.

W śród licznie zgromadzonych  osób w uroczystościach wzięła udział liczna grupa członków naszego Koła.

Cześć Jego pamięci

Najbliższym Zmarłego składamy z głębi serca płynące szczere kondolencje.

       

                                                                              Członkowie Koła Nr 6

                                                                            im. Żołnierzy II Armii WP

                                                                                    ZŻWP przy DGW

Płk Marian Tadeusz NOWACKI (2.08.1923 R. – 3.02.2015 r.)

zdjęcie Mariana Nowackiego0001 (436x640)

 

Na Cmentarzu Wilanowskim, jednej z najstarszych nekropolii w Warszawie, uczestniczyliśmy  w ostatniej drodze zasłużonego oficera WP, członka Koła Nr 6   im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Jego ojciec Michał urodzony we Lwowie był podoficerem zawodowym, obrońcą Lwowa, służył w 6 pułku lotniczym.  W 1939 r. wraz z personelem lotniczym ewakuował się przez Rumunię i  Francję do Anglii, gdzie do końca wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Do Polski powrócił w 1946 r i kontynuował pracę w lotnictwie cywilnym. Po przedwczesnej śmierci mamy  – Franciszki w 1931 r. – Marian był pod opieką babci. Zmarły, przed wybuchem wojny, ukończył we Lwowie szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę średnią. W maju 1944 r. wyjechał do rodziny w Rozwadowie. 4 listopada 1944 r. został wcielony do wojska. Po kilkunastu dniach trafił do Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu. Po jej ukończeniu  od 1 września 1945 r. dostał przydział samodzielnego pułku rezerw oficerskich w Warszawie. Od 21 listopada 1945 r. służył na różnych ważnych stanowiskach       w Departamencie Personalnym WP, późniejszym Departamencie Kadr MON. W okresie 11 kwietnia 1953 r. do 1 sierpnia 1962 r. pełnił służbę w Kierownictwie Zaopatrzenia Instytucji Centralnych MON. Od 2 sierpnia 1962 r. do zakończenia służy  wojskowej w dniu 3 września 1974 r. pracował  w Wojskowym Stołecznym Zarządzie Kwaterunkowo – Budowlanym. Służbę zakończył ze względu na stan zdrowia.

Za osiągnięcia w służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami.

W 1947 r. zawarł związek małżeński z Marią, pracownicą wojska. Z tego związku doczekali się  trzech synów, sześciorga wnuków  oraz  trojga prawnuków. Od ośmiu lat był wdowcem, otoczonym życzliwą troską przez rodzinę. Po zakończeniu służby wstąpił do Ligi Obrony Kraju – Klubu Oficerów Rezerwy, poprzednika naszego Związku. W naszym Kole był m. in. przewodniczącym komisji rewizyjnej. Za działalność społeczną otrzymał wiele wyróżnień. Wśród nich jest srebrna odznaka „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz medal „Za Zasługi dla Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON”.

Spoczął  w grobie rodzinnym przy asyście honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pożegnał Go sztandar naszego  Koła (z asystą: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – asystent, st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy) wraz z delegacją członków.

W imieniu naszego koła pożegnał Go prezes – mjr Jan Dźwigała.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

Żegnaj Pułkowniku!

Cześć Twojej Pamięci!

P1100811 (640x438) P1100812 (640x469) P1100814 (640x406) P1100816 (640x448)P1100817 (640x416) P1100818 (640x410) P1100819 (640x405) P1100820 (640x410)P1100822 (640x373) P1100824 (640x427) P1100827 (640x392) P1100830 (640x469)P1100831 (640x431) P1100832 (640x467) P1100833 (640x438)P1100849 (640x416) P1100851 (640x379) P1100852 (640x437) P1100855 (640x506)

Opracował Foto: płk Grzegorz Serocki                                         : por. Ludwik Bender                                                                              

Ppłk Zygmunt NANOWSKI

(22.07.1956 r. – 29.01.2015r.)

W zimny i wietrzny dzień 7 lutego 2015 r. w Pomiechowie, gm. Pomiechówek obyła się niespodziewana i smutna uroczystość pogrzebowa ppłk. Zygmunta NANOWSKIEGO, żołnierza m. in. 10 psam  i poirr.  W ostatniej drodze znanego nam Kolegi, obok rodziny i sąsiadów uczestniczyło liczne grono współtowarzyszy służby. Nasze Koło reprezentowali: sztandar Koła z asystą (płk Marek Proficz – dowódca Pocztu, mjr Jan Dźwigała – asystent, st. chor. szt. Andrzej Utkowski), Marzena Dźwigała z synkiem Borysem, płk Bogdan Jakubik, st.chor. szt. Wojciech Przybyła oraz płk Grzegorz Serocki. Urna z prochami Zmarłego spoczęła w grobie rodzinnym. Uroczystości na cmentarzu towarzyszyła asysta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a zakończyła ją salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

Żegnaj  Zygmuncie!

Cześć Twojej pamięci!

P1100748 (640x427) P1100749 (640x513) P1100752 (640x427) P1100759 (640x427) P1100762 (463x640) P1100777 (640x427)P1100782 (640x427) P1100784 (640x406) P1100795 (640x393) P1100798 (640x397)P1100801 (640x427) P1100803 (640x436) P1100805 (640x369) P1100806 (640x445)

 

Foto: G. Serocki                                                                                   Opracował: Jan Dźwigała

Płk Antoni MOLENDA (12.03.1932 – 12.01.2015)

 

z2dasdas

21 stycznia 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie odbyła się ceremonia pogrzebowa  członka Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa –  płk. Antoniego Molendy.

Zmarły urodził się w Kiełpinach na pojezierzu brodnickim w rodzinie rolniczej. W czasie okupacji został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu i ukończeniu szkoły średniej w 1950 r.  ochotniczo  wstąpił do Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia w Bartoszycach. Po jej ukończeniu pełnił służbę w Komorowie, potem w Suwałkach. W 1953 r. został przeniesiony do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W następnych latach pełnił służbę w warszawskich jednostkach wojskowych. Najdłużej, bo aż 25 lat służył, w 10 pułku samochodowym będąc szefem uzbrojenia i zastępcą dowódcy pułku. Potem, aż do emerytury, na którą przeszedł w 1990 r. , był dowódcą Składnicy Sprzętu Technicznego w Warszawie. Za zasługi w służbie wojskowej    i  działalności społecznej wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oaz wieloma innymi odznaczeniami. Do naszego Związku i Koła wstąpił 28 stycznia 1994 r. Za ponad przeciętną aktywność  był uhonorowany srebrną odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Jego namiętnością społeczną była Warszawa.  Przez trzy  kadencje był radnym m.st. Warszawy. W latach 60-tych wespół z żołnierzami służby zasadniczej odgruzowywał stolicę, a w latach 70-tych brał udział w uporządkowywaniu terenów wokół Cytadeli Warszawskiej. Posiada tytuł “Zasłużony dla m.st. Warszawy” i złotą Syrenkę. W 2011 r., na nasz wniosek, otrzymał od Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa – srebrny medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

W imieniu członków Koła i pozostałych uczestników konduktu pogrzebowego pożegnał Go prezes Koła Nr 6 – mjr Jan Dźwigała.

Przy Jego mogile żegnał Go sztandar naszego Koła z pocztem: płk Jerzy Gąska – dowódca, płk Romuald Młynarczuk – asystent, st. chor. szt.  Andrzej Utkowski – sztandarowy, wszyscy jego członkowie, towarzysze i towarzyszki  broni i ciężkiej pracy, znajomi, sąsiedzi. Pożegnała Go asysta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Spoczął w warszawskiej  ziemi , którą tak pokochał. Na zakończenie tej smutnej uroczystości pożegnała Go salwa honorowa  i melodia „Śpij Kolego”.

Powagę i należytą oprawę uroczystości zapewnił współpracujący z Kołem Dom Pogrzebowy „STYKS”.

Żegnaj nasz Przyjacielu! Cześć Tego pamięci!

 

Opracował: mjr Jan Dźwigała

12

 

 

34567891012

 

Opracował: mjr Jan Dźwigała

Rocznica wyzwolenia Warszawy

       W 70. rocznicę wyzwolenia stolicy Polski –  Warszawy spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną i walczące u jej boku  Wojsko Polskie – przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Zmiany dokonał Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. W uroczystości brały udział liczne poczty sztandarowe. Wśród nich był sztandar naszego Koła z pocztem: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, płk Romuald Młynarczuk – asystent, mjr Andrzej Nowak – sztandarowy. Delegacje instytucji i różnych organizacji złożyły kwiaty na GNŻ. Od naszego Koła kwiaty złożyła delegacja w składzie: mjr Jan Dźwigała – przewodniczący delegacji, ppłk Józef Szaniawski i por Ludwik Bender – członkowie delegacji. Wśród wielu mieszkańców stolicy byli też i nasi koledzy: płk Grzegorz Serocki (wcielił się w rolę fotografa) i mjr Ryszard Gospodarski.

Była to piękna, patriotyczna uroczystość.

 6 (640x384) 7 (640x370) 8 (640x429) 9 (640x319)10 (640x343) 11 (640x511) 13 (640x387) 14 (640x396)15 (640x427) 16 (640x502) 17 (640x340) 18 (640x390)P1100611 (640x427) P1100612 (640x427) P1100617 (640x427) P1100621 (640x427)P1100622 (640x427) P1100623 (640x427) P1100624 (640x427)

Foto: płk Grzegorz Serocki                               Opracował: ppłk Józef Szaniawski

Rozpoczęliśmy 2015 r.

8 stycznia odbyliśmy pierwsze zebranie w 2015 r. Na wstępie prezes przekazał zebranym smutną wiadomość. Po ciężkiej chorobie zmarł 31 grudnia 2014 r. nasz Wspaniały Kolega ppłk Kazimierz Parasiak. Przypomniał Jego drogę życiową. Pogrzeb odbył się 7 stycznia br. w Legionowie. Zebrani chwilą ciszy i skupienia, na stojąco, uczcili Jego pamięć.

Następnie prezes ogłosił, że nasza drużyna (płk Eugeniusz Szulfer, mjr Andrzej Tybel,    st. chor. szt. Jacek Jankowski, mjr Zbigniew Lichocki) zajęła w konkurencji rzutu granatem F-6 na zawodach reprezentacji  kół podległych Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu naszego Związku – drugie miejsce. Zawody odbyły się w czerwcu ub. roku na poligonie w Wesołej. Pierwszych trzech  z wymienionych zawodników otrzymało od marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika – pamiątkowe srebrne medale, a cała drużyna dyplom. Prezes zapowiedział, że dyplom będzie umieszczony      w siedzibie naszego Koła. W zebraniu uczestniczył z tej drużyny tylko mjr Andrzej Tybel.     O udekorowanie tego zawodnika został poproszony wieloletni mistrz Polski w biegach długodystansowych i wielokrotny rekordzista, członek naszego Koła – ppłk Henryk Piotrowski. Mjr Andrzej Tybel był niezwykle wzruszony. Zaapelował aby na przyszłe zawody zbudować drużynę, która obok konkurencji rzutu granatem dobrze by się zaprezentowała także w strzelaniu.

W dalszej części zebrania uhonorowano „okrągłych jubilatów”. 50 lat ukończył w styczniu st. kpr. Adam Kwiecień, w listopadzie ub. roku 30 lat ukończyła nasza koleżanka Agata Jastrzębska. W imieniu zarządu pamiątkowe plakietki wręczył im wiceprezes – płk dypl. Zbigniew Wrona. Kolejnym jubilatem był płk Antoni Rumiak, który 20 stycznia br. kończy 90. lat. Jest to żołnierz II Armii WP, który walczył pod Dreznem, Budziszynem i pod Pragą. O wręczenie pamiątki, wykonanej z tej okazji, został poproszony płk dypl. Tadeusz Makarewicz, były przełożony jubilata, żołnierz, który przebył szlak bojowy od Lenino do Berlina, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.

Jubilat w krótkiej wypowiedzi przybliżył niektóre ważne wydarzenia ze swojego życiorysu.

 

Nasza koleżanka – Marzena Dźwigała otrzymała życzenia z okazji zbliżających się urodzin. Jubilatka zafundowała wszystkim zebranym pyszne ciasto z piekarni „Gromulski”.

 

Z okazji rozpoczętego Nowego Roku prezes złożył zebranym serdeczne życzenia oraz zachęcił do wypicia szampana.

DSC_0885 (640x427) DSC_0886 (640x427) DSC_0888 (427x640)DSC_0889 (427x640) DSC_0890 (640x427) DSC_0891 (640x427)DSC_0895 (640x427) DSC_0898 (640x427) DSC_0905 (640x427) DSC_0906 (427x640)

Foto: płk Jerzy Gąska                                             Opracował: płk Grzegorz Serocki

Ppłk Kazimierz PARASIAK (18.06.1935-31.12.2014)

paras

W dniu 7 stycznia 2015 r. na cmentarzu w Legionowie zostały pochowane prochy ppłk Kazimierza Parasiaka przy asyście honorowej wystawionej przez Dowódcę Garnizonu Zegrze i sztandaru Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa z asystą (płk Jerzy Gąska – dowódca, płk Romuald Młynarczyk – asystent, st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy)

Zmarły urodził się w Cegielni Kosewo w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim w rodzinie robotniczej. Lata dziecięce spędził wraz z siostrą przy mamie, ojczymie i babci w Legionowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące. 27.09.1953 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk  Łączności w Zegrzu. Po jej ukończeniu, w stopniu podporucznika, rozpoczął służbę w 5 Batalionie Radioliniowym. W okresie 31.10.1959-3.04.1973 był dowódcą plutonu, a później pomocnikiem szefa sztabu w 9 Pułku Łączności. Od 4.04.1973 r. do 13.06.1980 r. pracował w oddziale kadr Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1975 r. pełnił służbę w PWJS Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Od 14.06.1980 r. aż do zwolnienia ze służby 6.11.1981 r. był szefem wydziału organizacyjno- kadrowego w Warszawskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Następnie rozpoczął pracę w organach kadrowych 10 psam , a później w Oddziale Zabezpieczenia Nr 5. 12 kwietnia 1958 r. zawarł związek małżeński z Haliną Jeziołkawską (zmarła 27 października 2008 r). Urodził się im syn Marek, późniejszy żołnierz  10 psam i OZ-5 (członek naszego Koła).

Był tytanem pracy, wzorem do naśladowania dla innych. Za wzorowa służbę i pracę był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski oraz brązową odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zmogła Go ciężka, nieuleczalna choroba. Był osobą niezwykle skromną. Żegnały Go licznie zgromadzone osoby z rodziny, współpracowników, sąsiadów i znajomych. W imieniu członków naszego Koła pożegnał Go nad mogiłą prezes – mjr Jan Dźwigała, wieloletni Jego współpracownik. Złożył szczere kondolencje Jego najbliższym: synowi Markowi z rodziną oraz Izie.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz melodia „Śpij Kolego”.

Cześć Jego pamięci!

DSC_0781 (640x427) DSC_0783 (640x427)DSC_0784 (640x427) DSC_0785 (640x427) DSC_0789 (640x427) DSC_0790 (640x427)DSC_0792 (640x427) DSC_0794 (640x427) DSC_0804 (640x427) DSC_0808 (640x427)DSC_0810 (640x427) DSC_0814 (640x427) DSC_0816 (640x427)DSC_0840 (640x427) DSC_0843 (640x427) DSC_0846 (640x427)DSC_0855 (640x427)

Foto: Marzena Dźwigała                                                         Opracował: Jan Dźwigała

St. chor. szt. Henryk WIĘCLEWSKI (10.10.1942 r. – 8.12.2014 r.)

Bez tytułu (596x640)

Nasz  Kolega, członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy  2 Armii WP przy DGW urodził się  w miejscowości Mittenwalde  w Niemczech. Jego rodzice byli tam wywiezieni  na roboty. W 1945 r. z rodzicami powrócił do Polski. Zamieszkali w Łodzi.  29 października 1962r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Ośrodku Szkolenia WSW. Od  29 grudnia tamtego roku był kierowcą samochodowym w 90 kompanii samochodowej WSW. Tam też został powołany do służby nadterminowej, a później do zawodowej. Od 26 lipca 1966 r. do 12 stycznia 1984 r. pełnił służbę    w pułku ochrony i regulacji ruchu WSW na stanowiskach dowódczych.  W 1967 r. zawarł związek małżeński z Barbarą. Z tego związku urodziło się im  dwóch synów: Piotrek i Wojtek.   Od 13.01.1984 r. pełnił służbę w kierownictwie sztabu generalnego WP. W okresie od 14 maja 1985 r. do 10 marca 1987 r. pracował  w 10 pułku samochodowym na stanowisku dowódcy plutonu. Od    11 marca 1987 r. był dowódcą plutonu w warsztatach i składnicy służby zakwaterowania i budownictwa garnizonu stołecznego. Służbę   wojskową  zakończył   5 listopada 1990 r. na własną prośbę. W czasie pełnienia służby odbył misję pokojową w ramach PSZ ONZ w Egipcie. Z wojskiem związany był całe swoje życie. Do naszego Związku wstąpił 8 lutego 2007 r.

Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi oraz medalem za udział w operacji pokojowej ONZ. Dwa miesiące temu został mianowany z wniosku naszego Koła na stopień starszego chorążego sztabowego.

Henio był dobrym żołnierzem i gorącym patriotą.  Cenionym, uczynnym  i wspaniałym Kolegą.

Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie z  asystą sztandaru  naszego Koła i asystą honorową z Batalionu Reprezentacyjnego WP w obecności koleżanek i kolegów, sąsiadów, współtowarzyszy służby i pracy oraz bliższej i dalszej rodziny. W imieniu naszego Koła pożegnał go prezes – mjr Jan Dźwigała

Żegnaj Panie Chorąży, żegnaj Przyjacielu, żegnaj Heniu!

Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!

Cześć Twojej Pamięci!

  DSC_0440 DSC_0444DSC_0446 DSC_0453 DSC_0460 DSC_0461DSC_0479 (1) DSC_0471 DSC_0465 DSC_0464DSC_0481 DSC_0494

Foto: Marzena Dźwigała                                 Opracował: Paweł Witecki

 

 

 

                                                            

W dniu 11 grudnia 2014 r uroczyste Świąteczno-Noworoczne zebranie.

Na wstępie Prezes powiadomił zebranych o śmierci w dniu 8 grudnia 2014r. członka naszego Koła  – kol. st. chor. szt. Henryka Więclewskiego.

Pamięć zmarłego uczciliśmy minutą ciszy.

Zebranie rozpoczęło się od złożenia życzeń jubilatom którzy w grudniu b.r. obchodzą okrągłe rocznice urodzin.

Współpracująca z naszym Kołem kol. Elżbieta Żurawska – 80 lat i kol. płk Eugeniusz Szulfer -60 lat obdarowani zostali pamiątkowymi plakietkami.

Życzenia imieninowe i drobne upominki otrzymały solenizantki grudniowe: Ewa Mikołajczyk, Maria Utkowska i Wiesia Wypych.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie przez prezesa Koła mjr. Jana Dźwigałę legitymacji członkowskich ZŻWP nowo wstępującym do naszego związku koleżankom i kolegom : Lucynie Kulińczyk, Zofii Powałka, Andrzejowi Boguta ,mjr.Edwardowi Binkowskiemu i st.chor.sztab.Stanisławowi Kwiatkowskiemu.

Po części oficjalnej kapelan naszego Koła  ks. st. kpr. Wojciech Wojno odmówił modlitwę i poświęcił potrawy znajdujące się na wigilijnym stole a prezes złożył wszystkim serdecznie życzenia .

Zebrani dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczno-noworoczne życzenia, po czym zasiedli do wigilijnego poczęstunku podczas którego w miłej, luźnej atmosferze można było podyskutować o wielu interesujących tematach.

Spotkanie było wyrazem wzajemnego uznania oraz sympatii, gdzie ciepłe słowo, życzliwa rozmowa i radośnie uśmiechnięte twarze oddawały podniosłość tej uroczystości.

 wirilia 2014b.ż.z.wp 001 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 004 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 006 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 008 (640x426)wirilia 2014b.ż.z.wp 012 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 014 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 018 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 022 (640x426)wirilia 2014b.ż.z.wp 023 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 028 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 032 (640x426) wirilia 2014b.ż.z.wp 035 (640x426)

Foto: Jan Mędzela                                                                       Opracował: Stanisław Pieczara