Category Archives: Rocznice

80-ta rocznicy powołania Odrodzonego Jednolitego Wojska Polskiego

Z a p r o s z e n i e

do  złożenia  kwiatów  przed pomnikiem Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie przy  ul. gen. Andersa  w dniu 22.07.2024r. o godz.11ºº z okazji  80-tej rocznicy powołania Odrodzonego Jednolitego Wojska Polskiego.

Z wyrazami szacunku
Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 ZŻWP

101. rocznica urodzin gen. armii Wojciecha JARUZELSKIEGO

________W dniu 6 lipca 2024 r. przypada 101. rocznica urodzin gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. Dla uczczenia Jego pamięci  zbieramy się tego dnia o g. 12,00 przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
________Przewodniczącym delegacji będzie kol. Eugeniusz Karbowiak.

Serdecznie zapraszam!
                                                        Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6 ZŻWP

________W dniu 6 lipca 2024 r. o g. 12,00, w 101. rocznicę urodzin gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zebrała się  delegacja naszego Koła Nr 6 aby uczcić Jego pamięć.
Na mogile delegacja postawiła zapalony biało – czerwony znicz.
________Delegacji przewodniczył kol. Eugeniusz Karbowiak, a w jej skład wchodzili także: kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur, Józef Kmera i Wiesław Zakrzewski.

Foto: Eugeniusz Karbowiak                             Opracowanie: Jan Dźwigała


82.rocznica powstania AK

Rocznica wyzwolenia Warszawy


101. rocznica wyboru Gabriela Narutowicza na Prezydenta RP

________W przeddzień 101.  rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przed Jego pomnikiem na Placu Gabriela Narutowicza w Warszawie z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ochota –  pani Doroty Stegienki i Rady Dzielnicy Ochota odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu. Organizatorzy i zaproszeni goście złożyli przed pomnikiem kwiaty.
________Wśród zaproszonych była tradycyjnie delegacja naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak  z małżonką Anną.

                                                Opracował: Jan Dźwigała


Zaproszenie

________W 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota  m. st. Warszawy oraz  z proboszczem Parafii Św. Jakuba zorganizowali  uroczystość upamiętniającą to doniosłe wydarzenie. 11 listopada o g. 13-tej rozpoczęła się w kościele przy Pl. Narutowicza  msza Święta za Ojczyznę. Po niej odbył się Koncert Patriotyczny „Msza Polska” Janusza Maklakiewicza w wykonaniu Chóru „Sonus  Innumerabilas” pod dyrekcją Artura Backiela.
________Po zakończeniu koncertu nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Gabriela Narutowicza – pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kwiaty złożyła również delegacja naszego Koła w składzie: kol. Jacek Złotorzyński – przewodniczący, Joanna Zatorska – Miller  i Józef Kmera – członkowie delegacji.

Foto – Jacek Złotorzyński                              Opracowanie: Jan Dźwigała

W 80. rocznicę bitwy pod Lenino

________W dniach 12-13 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczyła bitwę pod Lenino. Zapłaciła za to ogromną cenę – 510 zabitych, 1776 rannych, 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych bez wieści. Stanowiło to  ok. 25 % całego stanu osobowego dywizji.
________Dla uczczenia tej rocznicy Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało 12 października 2023 r. uroczystość składania wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązanki złożyło 20 delegacji reprezentujących różne stowarzyszenia żołnierskie.
________W uroczystości wzięło udział dwu uczestników bitwy: płk Tadeusz Makarewicz  (z naszego Koła Nr 6) oraz kpt. Jerzy Henkel. Uczestniczyły także poczty sztandarowe, którymi dowodził płk Jerzy Gąska. Nasz poczet wystąpił w składzie: płk Romuald Młynarczuk – dowódca pocztu, por. DS. Andrzej Rońda – sztandarowy i płk Jacek Złotorzyński – asystent.
________Przemówienie okolicznościowe wygłosił gen. bryg. Zenon Poznański.
________Naszą wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: płk Wiesław Stasiuk – przewodniczący delegacji oraz: płk dypl. Tadeusz Makarewicz,  kpt. DS. Joanna ZatorskaMiller,  ks. płk DS. Wojciech Wojno  i  ppłk DS. Jan Mazur.

Foto: Eugeniusz Karbowiak                         Opracowanie: Jan Dźwigała


27 września przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK

Uroczystości przed GNŻ 12.10.2023 r.

84. rocznica przy pomniku Barykada Września 1939 roku

________W dniu 8 września  2023 roku przed pomnikiem Barykada Września 1939 roku odbyła się, z inicjatywy  burmistrza Dzielnicy Ochota w Warszawie, uroczystość poświęcona 84. rocznica walk obrońców naszej stolicy z niemieckimi wojskami. W części oficjalnej przemawiali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota.
________Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Delegacja naszego Koła Nr 6, pod przewodnictwem kol. Jacka Złotorzyńskiego złożyła przed barykadą wiązankę z biało – czerwoną szarfą.

Foto i opracowanie: kol. Eugeniusz Karbowiak