Category Archives: Rocznice

Zawiadomienie

Rocznica wyzwolenia Warszawy

Uroczystości w 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej

 Tradycyjnie, 17 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza

 ________Organizatorem tej uroczystości był Zarząd Główny ZŻWP. Udział w niej wziął nasz poczet sztandarowy ze sztandarem Koła Nr 6   (dowódca pocztu – kol. Tadeusz Bomze, sztandarowy – kol. Marcin Wróblewski, asystent – kol. Marian Paździor).  Wszystkimi pocztami sztandarowymi dowodził nasz kolega – Jerzy Gąska). Kwiaty złożyła także nasza delegacja w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, członkowie: kol. Joanna Zatorska – Miller, kol. Teresa Paździor, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur.

Na Cmentarzu – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

 ________Organizatorem tej uroczystości był ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce –  Siergiej Andriejew. W uroczystości wzięła udział i kwiaty składała m. in. delegacja naszego Koła Nr 6 : kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący delegacji, członkowie: kol. Joann Zatorska – Miller, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur, kol. Jan Dźwigała.

W rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza

________9  grudnia o godz. 12.00 na Ochocie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów  pod pomnikiem Gabriela Narutowicza – pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość była związana z 99 rocznicą wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski.
________Były poczty sztandarowe z ochockich placówek oświatowych, pomimo chłodu, pojawiły się liczne delegacje kombatantów, młodzieży szkolnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, urzędu dzielnicy oraz delegacja naszego koła.
________Zebranych gości powitała w krótkim, okolicznościowym wystąpieniu Burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Gabriela Narutowicza.
________Kwiaty złożyli:  w imieniu Prezydenta Warszawy  przedstawiciele Straży Miejskiej, w imieniu władz dzielnicy Ochota – Burmistrz Dorota Stegienka i Zastępca Burmistrza Sławomir Umiński.  Następnie  kwiaty  składali reprezentanci  kombatantów,   organizacji  społecznych,   ochockich  szkół.  W imieniu naszego koła kwiaty złożył kol. Eugeniusz Karbowiak.
Było uroczyście.


103. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Zaproszenie

________W 82. rocznicę obrony warszawy władze Ochoty zorganizowały w dniu 8 września br. przy pomniku Barykada Września 1939 roku uroczystość patriotyczną w której udział brała między innymi delegacja naszego Koła w składzie:
przewodniczący – ppłk DS. Eugeniusz Karbowiak;
członkowie  –  kpt. DS. Jan Mazur i ppor. DS. Anna Karbowiak, ppor. DS. Zatorska-Miller Joanna, kol. Lis Arkadiusz.
________Na zakończenie złożyli wiązankę kwiatów.
Foto: Piotr Rochna                                   Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


110. rocznica powołania Polskich Drużyn Strzeleckich

________Zgodnie z planem obchodów 110 rocznicy powołania we Lwowie Polskich Drużyn Strzeleckich w dniu 22 sierpnia 2021 r. o g. 15,00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została Msza Święta z tej okazji i w tej intencji. Nasze Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW wystawia poczet ze sztandarem.
________Skład pocztu: mjr Andrzej Nowak – dowódca pocztu, por.ds. – Jan Mazur – sztandarowy, ppor.ds. Andrzej Rońda – asystent.
________Po tej uroczystości, Naczelny Komendant PSD – gen. dyw. DS. Jan GRUDNIEWSKI wręczył akty nominacyjne na kolejne stopnie DS.:
1. na stopień gen. bryg. DS. – płk DS. Tadeusz BOMZE;
2. na stopień płk. DS. – ppłk DS. Józef Andrzej KRZYZIŃSKI;
3. na stopień ppłk. DS. – mjr Andrzej NOWAK;
4. na stopień ks. ppłk. DS. mjr DS.Wojciech WOJNO;
5. na stopień mjr. DS. – kpt DS Antoni GAJ
5. na stopień kpt. DS. – por DS. Jan MAZUR;
6. na stopień ppor. DS. – Teresa RZEPNICKA – PAŹDZIOR.
________Foto: kpt. ds. Jacek Piórkowski
________Opracowanie: ppor.DS. Zofia POWAŁKA – BINKOWSKA


77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

________Tradycyjnie, rankiem 1 sierpnia, przy ul. Filtrowej 68 (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK) rozpoczęła się uroczystość składania kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Okolicznościowe przemówienia okolicznościowe wygłosili: przewodnicząca Rady Warszawy – Ewa MalinowskaGrupińska, wiceprezydent Warszawy – Renata Kaznowska, burmistrz Dzielnicy Ochota – Sławomir Umiński, głos zabrał uczestnik Powstania Warszawskiego, uczestnik obrony Reduty Kaliskiej, więzień KL Auschwitz – płk Bogdan Bartnikowski, który swoje powstańcze wspomnienia rozpoczął od złożenia meldunku swojemu byłemu przełożonemu – gen. „Monterowi” oraz  Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan Józef Kasprzyk.
________Wśród zebranych byli także członkowie zarządu Dzielnicy Ochota: Grzegorz Wysocki i Dorota Stegienka, a także przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, środowiska AK, radnych i mieszkańców Ochoty.
________Nasze Koło reprezentowali: ppor.ds. Joanna Zatorska – Miller, kpt.ds. Józef Kmera, por.ds. Jan Mazur  – przewodniczący delegacji.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


77. rocznica powstania Jednolitego Wojska Polskiego

________21 lipca 2021 roku, o godz. 12, 00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 77. rocznicy powołania Jednolitego Wojska Polskiego. Organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.
Wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje:
– Organizatorów;
–  Ambasady Federacji Rosyjskiej;
– Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
– Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
– Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW (delegacja w składzie: gen.bryg.ds. Jerzy Pacześniak, ppłk ds. Eugeniusz Karbowiak, ppor.ds. Anna Karbowiak i ppor.ds. Joanna Zatorska –Miller).

Opracowanie:  Eugeniusz Karbowiak


98 rocznica urodzin gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego

________6 lipca br. przypadły 98. urodziny Wielkiego Polaka, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Rady Ministrów –  gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Na tę okoliczność przybyły przed mogiłę Generała liczne delegacje aby złożyć hołd Naszemu Byłemu Dowódcy. Wśród nich nie mogło zabraknąć delegacji i naszego Koła, którego Generał był przyjacielem. Po przemówieniach zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.
_________Nasze  koło było reprezentowane przez: ppor. ds. Joannę Zatorską – Miler, gen. bryg. ds. Jerzego Pacześniaka, płk. ds.  Tadeusza Bomze, kpt. ds. Jana Mazura, kpt. Józefa Kmerę.
Foto i opracowanie: Tadeusz Bomze

st.chor.szt., Marian Kozicki


chor. sztab. Marian KOZICKI

________„Koza”, st. chor. sł. st. WP, instruktor jeździectwa, wieloletni zawodnik warszawskiej Legii (rówieśnik Jana Kowalczyka), trzykrotny olimpijczyk (1968, 1972, 1980), srebrny medalista olimpijski z Moskwy (1980).
________Urodzony 5 kwietnia 1941 w Brodach, woj. poznańskie, syn Stanisława i Cecylii Batura, ukończył szkołę podstawową i po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został żołnierzem zawodowym (st. chor.) oraz instruktorem jeździectwa. Już jako 9-letni chłopiec dosiadał ojcowego „konia od bryczki” (kierownik gospodarstwa nasiennego w Posadowie) i tam też zrodziła się jego miłość do koni, które odegrały decydującą rolę w życiu przyszłego medalisty olimpijskiego. Zawodnik (178 cm, 76 kg) SK w Posadowie (1955), gdzie jego pierwszym trenerem był J. Stróżyński. Dwa lata później skierowany do szkoły jeździeckiej w PSO w Sierakowie (prowadził ją mjr Jan Mossakowski), a po jej ukończeniu uczył się dalej i startował w barwach LZS Cwał Poznań (do 1961).
________Tam poznał swojego przyszłego trenera (mjr Wiktor Olędzki) i kolegę – rówieśnika (a potem nieodłącznego rywala i przyjaciela) Jana Kowalczyka, z którymi (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej) spotkał się w warszawskiej Legii (1962-1990).
Rywalizacja tych dwóch świetnych zawodników z której zwycięsko wyszedł bardziej utalentowany, a przede wszystkim zdecydowanie bardziej psychicznie odporny Kowalczyk, była przez wiele lat stałym zaczynem do dalszej popularyzacji i rozwoju skoków, którego finałem był moskiewski triumf olimpijski Kowalczyka (1980).
________Kozicki to mistrz Polski w skokach (1972), 2-krotny I wicemistrz (1965, 1971) i 2-krotny II wicemistrz Polski (1962, 1970) był (1962-1988) aż 51-krotnym uczestnikiem Pucharu Narodów odnosząc 6 zwycięstw. Wiele koni znalazło się pod jego siodłem (Timur, Tyras, Bronz, Brzask, Festyn, Fakir, Kamerun, Cecylia, Berry, Beriso, Kobryń, Bremen, Sufler), ale jak sam twierdzi – najukochańszym był Brąz (startował na nim w dwóch igrzyskach, sprzedany do Libii) i Kobryń, który okulał dwa dni przed moskiewskim występem. Wielki polski autorytet jeździecki E. Brabec w poolimpijskim komentarzu napisał nawet o Kozickim, że „jemu przede wszystkim można zawdzięczać srebrny medal”. Obok tytułów mistrzowskich i startów olimpijskich (w 1960, Rzym – był zawodnikiem rezerwowym) odniósł wiele innych zwycięstw (trenerzy kadry: Leon Kon, Jerzy Grabowski, Karol Rómmel, Marian Kowalczyk) z których najbardziej sobie ceni 1 m. w Grand Prix podczas CSIO w Sopocie w 1988 (od tamtej pory nie wygrał tego konkursu żaden Polak). W 1999 (podczas mistrzostw Polski) zakończył karierę sportową. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m. in. złotym i srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Żonaty (Barbara), ma dwie córki (Anna, Katarzyna).
Bibl.:
Głuszek, Leksykon 1999, s. 239; Pawlak, Olimpijczycy, s. 131; Habinowska, Ludzie i konie, s. 329-331; Jeźdźcy olimpijscy, s. 65 i dalsze; Duński, Od Paryża, s. 402-403 (tu błędnie ur. 5 maja); Kronika Sportu, s. 901; Księga sportu, s. 480; MES, t. 2, s. 48; Porada, Igrzyska, s. 871, 883, 973; Baza danych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie; Wywiad z zawodnikiem.
*1968 Meksyk: konkurs skoków ind. – 35 m. na 42 start. z wynikiem 28.00 p.k. (zw. W.C. Steinkraus USA – 4.00 na koniu Snowbound). Kozicki dosiadał Bronza.
*1972 Monachium: konkurs skoków ind. – w elim. zajął 21 m. z wynikiem 8.50 p.k., odp. z konk. (zw. G. Mancinelli Włochy na Ambasadorze); konkurs skoków druż. – 12 m. na 17 start. z wynikiem 107.25 p.k. (zw. RFN – 32.00 p.k.). Partnerami w drużynie byli: S. Grodzicki, J. Kowalczyk i P. Wawryniuk. Kozicki dosiadał Bronza.
*1980 Moskwa: konkurs skoków ind. – 8 m. na 14 start. z wynikiem 24.50 p.k. (zw. J. Kowalczyk Polska – 8.00 p.k.); konkurs skoków druż. – 2 m. na 6 start. z wynikiem 56.00 p.k. (zw. ZSRR – 20.25 p.k.). Partnerami Kozickiego (dosiadał konia Bremen) byli: J. Bobik, W. Hartman i J. Kowalczyk.
________Uroczystość z okazji urodzin odbyła się 25 maja 2021 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie. Uczestniczyła w niej delegacja naszego Koła: Andrzej Nowak – prezes Sekcji Jeździeckiej „Legii”, wiceprezes – Jerzy Gąska, prezes Koła – Jan Dźwigała i skarbnik Koła – Marzena Dźwigała. Podczas uroczystości dostojny jubilat otrzymał wiele pamiątek urodzinowych. W imieniu ZŻWP nasz prezes  udekorował go Złotym Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Foto: Marzena Dźwigała
Opracował: Andrzej Nowak