Category Archives: Rocznice

127. urodziny gen. broni Zygmunta Henryka BERLINGA

________27 kwietnia 2023 roku, w rocznicę urodzin, delegacja Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga pod przewodnictwem gen. dyw. Bogdana Pokrowskiego oraz delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW pod przewodnictwem gen. bryg. ds. Jacka Złotorzyńskiego złożyły kwiaty w miejscu gdzie stał pomnik ku pamięci wielkiego Jubilata.
________Pomnik został zniszczony 4 sierpnia 2019 r. na podstawie ustawy dekomunizacyjnej. Władze Dzielnicy Pragi – Północ obiecały, że do końca 2019 r. pomnik zostanie odbudowany. Przewodniczący SLD – Włodzimierz Czarzasty złożył w tej sprawie pismo do prezydenta Warszawy. Niestety, do dziś nic się w tej sprawie nie dzieje.

Streszczenie wykonał: Jan Dźwigała


Uroczystość na Spiskiej

________W 81. rocznicę powstania Armii Krajowej w Warszawie na ul. Spiskiej 14 odbyła się patriotyczna uroczystość, której organizatorem były władze Dzielnicy – Ochota. Słowo wstępne wygłosiła pani Dorota Stegienka – burmistrz Ochoty.
________Po kilku wystąpieniach przed tablicą pamiątkową delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Wśród nich była także delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP w składzie: gen. bryg. DS. Jacek Złotorzyński – przewodniczący delegacji oraz członkowie: por. DS. Joanna Zatorska – Miller, mjr DS. Józef Kmera

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Zaproszenie

100. rocznica śmierci Gabriela Narutowicza

________W 100. rocznicę śmierci pierwszego prezydenta RP – Gabriela Narutowicza, przed ratuszem urzędu Dzielnicy Ochota odbyło się odsłonięcie płyty pamiątkowej poświęconej zamordowanemu prezydentowi.
________Gości powitała i słowo wstępne wygłosiła pani Dorota Stegienka – burmistrz Dzielnicy Ochota.
________Po części oficjalnej  delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Gabriela Narutowicza.
________Naszej delegacji przewodniczył kol. Tadeusz Bomze, a w jej skład wchodzili: Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur, Jerzy Pacześniak i Jan Dźwigała.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Zaproszenie na 100 rocznica wyboru Gabriela Narutowicza

________W dniu 9 grudnia br. przed pomnikiem pierwszego prezydenta RP odbyła się demonstracja przed Jego pomnikiem w 100. rocznicę Jego wyboru na ten najwyższy w P0lsce urząd.
________Zgromadziła się pokaźna ilość osób, część z nich była ze sztandarami i kwiatami. Zgromadzonych serdecznie przywitał i słowo wstępne wygłosił  zastępca burmistrza dzielnicy Ochota – pan Grzegorz Wysocki.
________Po części oficjalnej delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem .
________Naszej delegacji przewodniczył  kol. Tadeusz Bomze, a w jej skład weszli: Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur,  Józef Kmera, Jerzy Pacześniak, Jacek Złotorzyński i Jan Dźwigała.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


104. rocznica odzyskania niepodległości

________Na zaproszenie pani Doroty Stegienki – burmistrzyni dzielnicy Ochota w dniu 11 listopada br., delegacja naszego Koła: Tadeusz Bomze – przewodniczący delegacji oraz Joanna Zatorska – Miller, Józef Kmera, Jerzy Pacześniak, Jacek Złotorzyński, Jan Mazur – uczestniczyła w uroczystościach ku czci 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
________Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona  w kościele pw. św. Jakuba przy Placu Narutowicza. Po mszy odbył się uroczysty koncert. Na zakończenie złożone zostały kwiaty przed pomnikiem pierwszego prezydenta  RP – Gabriela Narutowicza.

Foto: J. Złotorzyński                                                    Opracowanie: J. Pacześniak


79. rocznica biwy pod Lenino

________Bitwa pod Leninostarcie zbrojne w dniach 12–13 października 1943 w pobliżu miasteczka Lenino nad rzeką Miereją na wschodniej Białorusi (8 km od granicy z Rosją) stoczone w ramach operacji orszańskiej przez Armię Czerwoną (33 Armia Frontu Zachodniego i walcząca w jej składzie 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) a Wehrmachtem (337 Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). Była chrztem bojowym polskich jednostek podległych armii Związku Radzieckiego oraz początkiem szlaku bojowego tzw. Ludowego Wojska Polskiego.
________W okresie PRL bitwa urosła do rangi symbolu, a jej rocznica (12 października) była obchodzona jako Dzień  Wojska Polsiego.
________W rocznicę Zarząd Główny ZŻWP zorganizował zgromadzenie publiczne przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie poświęcone temu wydarzeniu.
________Nasze koło było reprezentowane bardzo znacząco. Wystawiliśmy poczet sztandarowy (Jerzy Gąska – dowódca, Wiesław Stasiuk – asystent i Andrzej Nowak – sztandarowy) ze sztandarem oraz delegację do złożenia kwiatów (Jerzy Pacześniak – przewodniczący delegacji oraz Anna Karbowiak, Romuald Młynarczuk, Tadeusz Bomze i Jan Mazur). Kwiaty składało jeszcze kilkanaście delegacji.
________Na uwagę zasługuje fakt, że obok naszego pocztu sztandarowego był tylko poczet ze sztandarem reprezentujący Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Barykada Września 1939 r.

________Tradycyjnie, w dniu 8 września odbyła  piękna uroczystość patriotyczna przed Barykadą Września 1939 r. Organizatorem była pani burmistrz Ochoty –  Dorota Stegienka.
________W  uroczystości uczestniczyła także delegacja naszego Koła: Anna  i Eugeniusz Karbowiakowie, Józef Kmera, Jerzy Gąska, Jan Mazur, która złożyła  kwiaty przed pomnikiem

Foto: Jerzy Gąska                                Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak

UROCZYSTOŚĆ NA BATERYJCE

________Do tradycji obchodzonej bardzo uroczyście przez mieszkańców  Ochoty i jej władze jest legendarna obrona Reduty Ordona.  W tym roku piękna uroczystość patriotyczna  zorganizowana została 4 września przed pomnikiem obrońców na przy ul. Na Bateryjce.
________W uroczystości  brała udział delegacja naszego Koła w składzie kol. kol.: Joanna Zatorska – Miller, Anna Karbowiak, Eugeniusz Karbowiak i Jan Mazur.

Foto: E. Karbowiak

1 września ….

________W nietypowy sposób nasze Koło uczciło pamięć żołnierzy, którzy od 1 września 1939 roku  stanęli do walki w obronie naszej ukochanej Ojczyzny. Jednym z nich był nasz późniejszy Kolega, zasłużony żołnierz, Generał Mieczysław BAKA, który w dniach 1 – 4 września brał bardzo skuteczny udział  w bitwie pod Mokrą. Jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK walczył w obronie ludności polskiej przed bandami UPA, brał udział w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim i w szturmie na Berlin. Łącznie przez ok. 46 lat na różnych stanowiskach pełnił służbę wojskową.
________Za zasługi w służbie i pracy był odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżami  Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.
________Symbolicznie, delegacja naszego Koła: Joanna Zatorska – Miller, Jan Dźwigała  i Jan Mazur, zapaliła na Jego mogile znicz z orłem.

Opracował:  Jan Dźwigała