Zebranie 11 maja 2023 roku

________Minął długi majowy czas wypoczynku, który wpłynął na  mniejszą frekwencję na naszym spotkaniu. Na wstępie prezes tradycyjnie powitał wszystkie przybyłe członkinie i członków  Koła Nr 6 oraz sympatyków oaz poinformował zebranych o przedwczesnej śmierci żony naszego kolegi – Stanisława Kwiatkowskiego. Na prośbę prowadzącego zebrani powstali i uczcili chwilą ciszy pamięć Zmarłej.
________Następnie przedstawił  nam  kandydata na nowego członka w osobie majora Wiesława Zakrzewskiego, którego do Koła zarekomendowali Ania i Eugeniusz Karbowiakowie. Został powitany gromkimi brawami. Prezes poinformował, że decyzję o ewentualnym przyjęciu go w poczet członków Koła i Związku podejmie, zgodnie ze Statutem ZŻWP, Zarząd Koła Nr 6 na najbliższym posiedzeniu.
________Następnie przedstawił jubilatów, których rok urodzin kończy się na „5” lub „0” :
– kol. Zofia  Mrozowicz – Baka jubileusz  95 – lecia i imieniny w dniu 15 maja;
– kol. Zbigniew Lichocki,
– kol. Krystyna Rek,
– kol. Stanisław Kwiatkowski.
A oto pozostałe jubilatki, jubilaci, solenizantki i solenizanci: Zofia Powałka – Binkowska, Maria Żurawik, Irena Grabas, Jerzy Pacześniak, Stanisław Pieczara, Stanisław Zawadka.
________Po złożeniu życzeń i odśpiewaniu „Sto Lat” (kilkakrotnie) podano szampana, kawę i herbatę oraz różne ciasta i słodycze.  W takiej atmosferze miło spędziliśmy kilka godzin. Dziękujemy Wiesławie Wypych i Kazimierze Makowskiej za atrakcyjne przygotowanie naszego spotkania!
________Do zobaczenia 15 czerwca!

Foto: Marzena Dźwigała                               Opracowanie: Anna Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation