Category Archives: Wieczna Warta

Pogrzeb płk Kazimierza Komockiego

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca br. zmarł, przeżywszy lat 87, członek naszego Koła

płk Kazimierz KOMOCKI.

              Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 14 czerwca br. o g. 13-tej w kościele Parafii pw. św. Katarzyny przy ul. Fosa 17, po czym urna z prochami Zmarłego zostanie pochowana na cmentarzu miejscowym.

Rodzinie Zmarłego składam serdeczne wyrazy współczucia.

Jan Dźwigała
prezes

(17.05.1931 – 10.06.2018)

             Urodził się w Wilnie. W służbie wojskowej był od 1949. do 1990 roku. Ukończył Oficerską Szkołę Artylerii i Akademię Sztabu Generalnego WP. Za wybitne zasługi dla polskiej armii był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi, mianowaniem do stopnia pułkownika. Żonaty, troje dzieci (jeden z synów zmarł). Większość pracy wykonywał sumiennie w Sztabie Generalnym WP. Do naszego Koła i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wstąpił 5.12.2013 r. Był bardzo aktywny. W uznaniu zasług Kapituła ZG wyróżniła Go Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Krzyżem Brązowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W dniu 14 czerwca 2018 r. w kościele Parafii św. Katarzyny w Warszawie odbyła się msza święta pogrzebowa po czym urna z prochami Zmarłego została przeniesiona na cmentarz miejscowy przy ul. Fosa i pochowana w mogile rodzinnej.
W uroczystościach brała udział delegacja Naszego Koła.

Żegnaj Pułkowniku, żegnaj Kolego, żegnaj Kaziu!
Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie. Odszedłeś na wieczną wartę, śpij spokojnie!
Cześć Twojej pamięci!

Mjr Jan Dźwigała
prezes Koła

Pogrzeb Jerzego ŁUCZAKA

Z żalem zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca br. zmarł, przeżywszy 61 lat,

Jerzy ŁUCZAK s. Jadwigi i Zdzisława

           Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie w dniu  11 czerwca 2018 r. o godz. 10,00,  po czym urna z prochami Zmarłego zostanie pochowana w mogile  rodzinnej na cmentarzu miejscowym.

           Mamie Zmarłego i pozostałej rodzinie składam w imieniu wszystkich członków Koła Nr 6 ZŻWP oraz środowiska 10 wpsam. – serdeczne kondolencje i wyrazy szczerego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Jan Dźwigała
prezes Koła

Jerzy ŁUCZAK s. Jadwigi i Zdzisława
(5.04.1957 – 1.06.2018)

              Urodził się w Warszawie, tu chodził do szkoły i się wychowywał oraz zamieszkiwał z krótką przerwą na Mazury. Od wielu lat cierpiał na różnego rodzaju choroby. Ostatnio przez kilka miesięcy leżał w szpitalu. Wyszedł z niego i po kilku dniach nastąpił śmiertelny kryzys. Uroczystości pogrzebowe odbyły  się w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie w dniu  11 czerwca 2018 r. o godz. 10,00,  po czym urna z prochami Zmarłego została pochowana w mogile  rodzinnej na cmentarzu miejscowym. W uroczystości brała udział delegacja naszego Koła: Marylka Żurawik, Janek Mazur i Janek Dźwigała.

Cześć Jego Pamięci

Naszej Koleżance – Mamie Zmarłego i pozostałej rodzinie składam w imieniu wszystkich członków Koła Nr 6 ZŻWP oraz środowiska 10 wpsam. – serdeczne wyrazy współczucia i żalu.

Jan Dźwigała
prezes Koła

Pogrzeb st.chor.szt. Kazimierza Dziuba

Kochani!

              Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 15 maja zmarł nagle, przeżywszy 72 lata, nasz  Kolega  z 10 wpsam – st. chor. szt. Kazimierz  Dziuba.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 18 maja br. o g. 11,00 w kościele pw. Św. Szczepana przy Al. Krakowskiej 6 w (05-090) Raszynie po czym trumna z ciałem zmarłego zostanie pochowana na cmentarzu miejscowym.
Bliskim Zmarłego składam w imieniu byłych pracowników i żołnierzy 10 wpsam.

Jan Dźwigała

Uroczystości Pogrzebowe  18 maja 2018 roku godz. 11,00
St. chor. szt. Kazimierz Dziuba

         Urodził się 19 września 1945 r. w miejscowości Śniadka Trzecia, gm. Bodzentyn, w powiecie kieleckiem, woj. świętokrzyskie (d. kieleckie). 27 października 1964 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10 warszawskim pułku samochodowym. Po jej odbyciu rozpoczął zawodową służbę wojskową. 26.10.1968 r. zawarł związek małżeński z Teresą Elżbietą Hamernik. Z tego związku urodziło się im dwoje dzieci: Piotrek i  Kasia.  Ze  związków małżeńskich dzieci urodziło się czterech wnuków: Daniel, Marek, Andrzej i Piotr.

         Służbę wojskową zakończył w 10 wpsam.  31 grudnia 1997 r. Za wzorowe jej pełnienie został mianowany starszym chorążym sztabowym i odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi.  Całym Jego życiem była nienaganna służba wojskowa oraz najukochańsza rodzina. Jego hobby to hodowla gołębi.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła najbliższa i dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi, liczna grupa współtowarzyszy służby i pracy. Mowę pożegnalną wygłosił mjr Artur Leśniewski z 10 wpsam. Obecna na cmentarzu była asysta wojskowa z batalionu reprezentacyjnego WP. Uroczystość zakończyła salwa honorowa i melodia „Śpij Kolego”, wykonana przez wojskowego trębacza. Po tym zostały wypuszczone   z klatki przywiezione na cmentarz gołębie.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Raszynie w katerze C10 rząd 10 grób 14.
Żegnaj Drogi Kolego – Wzorowy Żołnierzu! Niech Ci ta raszyńska ziemia lekką będzie!

Cześć Twojej pamięci!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

Pogrzeb st.chor.szt. Stanisława Chojnackiego

st.chor. szt. Stanisław Chojnacki
(14.01.1938 – 8.05.2018)

         Urodził się  w miejscowości Zawady koło Rumoka w powiecie mławskim. 15 kwietnia 1959 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10 pułku samochodowym. Po jej odbyciu rozpoczął zawodową służbę wojskową.
W 1960 r. zawarł poślubił ukochaną Irenkę. Z tego związku urodziła się im jedyna córeczka – Kasia.
W 1966 r. brał udział w defiladzie 1000 – lecia powstania państwa polskiego jako kierowca gen. dyw. Czesława Waryszaka – dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, składającego meldunek Ministrowi Obrony Narodowej – marszałkowi Marianowi Spychalskiemu.
W okresie 6.03.1979 r. do 7.09.1982 r. był urlopowany z wojska do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Służbę wojskową zakończył w 10 wpsam. 28 października 1992 r. Za wzorowe jej pełnienie został mianowany starszym chorążym sztabowym i odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnaj Drogi Kolego – Wzorowy Żołnierzu!
Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!
Cześć Twojej pamięci!

W imieniu środowiska 10 wpsam. i licznego grona uczestników pogrzebu – pożegnanie wygłosił ks. plut. Wojciech Wojno.
Staszek spoczął na Cmentarzu Bródnowskim w Kwaterze 17D rząd 2 grób 28.

Opracowanie : Maria Żurawik

Pogrzeb Płk Jana KACPRZAKA

Płk Jan KACPRZAK

odszedł na „Wieczną Wartę”

              Urodził się 4 kwietnia 1936 r. W ostatnich kilku miesiącach zmagał się z ciężką chorobą. 11 marca 2018 r. odszedł na „Wieczną Wartę” płk Jan KACPRZAK, nasz wieloletni Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezes Zarządu Spółki Vets&Army. Płk Jan KACPRZAK do końca swoich dni wypełniał słowa żołnierskiego przyrzeczenia – służby Polsce oraz całej naszej związkowej społeczności. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami żołnierskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako wielki, dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc. Rzadko kto z nas tak bardzo jak On kochał ludzi, a szczególnie tych w żołnierskich mundurach. Był Wielkim Przyjacielem naszego Koła. W listopadzie uczestniczył w naszym zebraniu. Nasze Koło było reprezentowane przez delegację w składzie: Wiesia Wypych, Staszek Pieczara, Ludwik Bender oraz Zosia i Edzio Binkowscy. Na zawsze pozostanie on w naszych sercach i pamięci.

Prochy Janka zostały pochowane w grobie rodzinnym:
na Cmentarzu Południowym w Antoninowie (kwatera 16-H/B rząd 11 grób 7).

Cześć Jego Pamięci!

Jan Dźwigała

Pogrzeb ppłk mgr Henryka JAGIELSKIEGO

W dniu 6 lutego 2018 roku, niespodziewanie odszedł od nas w wieku 65 lat „Na wieczną wartę” nasz kolega, przyjaciel naszego Koła, Kierownik Biura MZW ZŻWP ppłk mgr Henryk JAGIELSKI.

              Pożegnanie z Heniem miało miejsce w Domu Pogrzebowym „STYKS”. Brali w nim udział m. in. żona, córka, grono przyjaciół oraz strażacy z Wojciechowic. Nasze grono reprezentowali: Jurek Gąska, Janek Dźwigała i kapelan naszego Koła ks. Wojtek Wojno.

              Msza w Jego intencji odbyła się w dniu 15 lutego w Katerze Polowej WP w Warszawie przy ul. Długiej 13/15. W mszy uczestniczyła córka, rodzina, przyjaciele i znajomi. W imieniu byłych żołnierzy, zmarłego pożegnał prezes Związku płk Marek Bielec, który przypomniał Jego drogę wojskową, zaangażowanie w sprawy zawodowe i społeczne. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 17.02.2018 r. w Jego miejscowości rodzinnej w Zduńskiej Woli, byli tam m. in. Zofia i Edward Binkowscy, po której urna z prochami Zmarłego spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym.

Decyzją Kapituły Krzyża Związku, pośmiertnie ppłk mgr Henrykowi Jagielskiemu nadany został Krzyż Złoty z Gwiazdą ”Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO

Uroczystość pogrzebowa Przyjaciela naszego Koła – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO odbyła się 30 listopada br. w Katedrze Polowej WP, przy skromnym udziale asysty honorowej z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wśród wielu delegacji była również i nasza ze sztandarem Koła i asystą w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, mjr Jan Dźwigała – sztandarowy i st. chor. szt. Jan Mazur – asystent. Obok wyżej wymienionych obecni byli: Marzena Dźwigała i por. Ludwik Bender.
Na zakończenie mszy świętej życiorys zmarłego przedstawił prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – mjr Kazimierz Rdzanek. Podkreślił, że Zmarły ukończył 69 lat. W wojsku służył poczynając od Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a zakończył po prawie 30 latach w Dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. My będziemy szczególnie  Go pamiętać ze wspólnych uroczystości na terenie Warszawy. Jedna z nich ostatnio odbyła się 12 października 2017 r. przed Pomnikiem Żołnierza I Armii WP, a nasz Kolega Janek był dowódcą pocztu sztandarowego STLWP.
Po zakończeniu uroczystości w katedrze trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Północny  w Warszawie  i tam złożona w rodzinnej mogile.

Cześć Jego pamięci!

Foto i opracowanie: Marzena Dźwigała

PIĘKNA TRADYCJA, POSTAWY GODNE NAŚLADOWANIA

         Od wielu lat tradycją się stało, że członkowie naszego Koła ze swoimi rodzinami odwiedzają groby naszych Koleżanek i Kolegów. Tak też było i na przełomie października i listopada 2017 r. Odwiedziliśmy wszystkie mogiły, wymienione na stronie internetowej naszego Koła (www.kzwp.waw.pl) . Na każdej mogile zostawiliśmy co najmniej jeden znicz z plakietką z logiem Koła, adresem internetowym oraz napisem „PAMIĘTAMY”. Za postawy godne naśladowania, w imieniu rodzin naszych bliskich Zmarłych i w imieniu zarządu Koła – składam z głębi serca płynące podziękowania niżej wymienionym (w kolejności alfabetycznej) osobom: Edward Bernolak, Zofia i Edward Binkowscy, Emilia Borkowska, Marzena i Jan Dźwigałowie, Jerzy Gąska, Halina Hawełka, Teresa Kraśniak, Lucyna Kulińczyk, Teresa Lempkowska, Marek Parasiak, Stanisław Pieczara, Janina i Wojciech Przybyłowie, Krystyna Rek, Eugeniusz Szulfer, Eugeniusz Wasyk, Paweł Witecki, Wiesława Wypych i Joanna Zatorska Miller.
Zwracam się do wszystkich naszych członków, ich znajomych, ich rodzin oraz do innych osób, które śledzą naszą stronę – aby od następnego roku zgłaszali się do roznoszenia zniczy.

Opracowanie – Jan Dźwigała.

PS. – otrzymaliśmy:
1.  SMS: Serdecznie dziękuję za pamięć! Rodzina płk. Henryka Skweresa.
2. Szanowny Panie Prezesie, własnym i członków rodziny składam Panu i Członkom Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP podziękowanie, za pamięć o naszym Ojcu Marianie Nowackim.  Piotr Nowacki .

Miejsca pochówku KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Antoninów –  Cmentarz Południowy (gm. Piaseczno):
ppłk Halina i płk Jerzy MALINOWSCY kwatera  16-H/B, rząd  2, grób 18 (urna)
płk Andrzej GOŁĘBIEWICZ                           „          8-C       „    1      „   22
st.chor. szt. Henryk WIĘCLEWSKI              „         14-B      „    6      „   20
płk Emil DUBIEL                                             „         20E       „    1      „   26
Leszek JAKLEWICZ                                         „        26-G      „    1      „   15
płk Jan KACPRZAK                                         „        16-H/B  „   11     „   7

Czersk  – Cmentarz Parafialny (ul. Bielińskiego, gm. Góra Kalwaria):
ppłk Krzysztof TURSKI  – mogiła rodzinna

Józefów – Cmentarz Parafialny (ul. Wawerska, pow. otwocki):
płk Tadeusz HAWEŁKA     – kwatera – B, rząd – 10, grób – 06,

Legionowo –  Cmentarz Parafialny:
Halina i Kazimierz PARASIAK      – kwatera D – VII   rząd 6   grób   8

Łomna – Cmentarz Parafialny (gm.  Czosnów, pow. nowodworski):
mjr Zenon KAZIMIERSKI  – z głównej bramy, zaraz za parkanem pójść w prawo ok. 10-15 m. Po lewej stronie w odległości ok. 5 m. jest grób z ciemniejszego marmuru.

Milanówek – Cmentarz Parafialny (ul. Wojska Polskiego):
ppłk Roman WOJTCZAK
(KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8)

Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Komunalny:
1. 
Wiesława BINKOWSKA  – sektor M, rząd 14, grób 17,
2. Seweryn POWAŁKA        –  sektor M, rząd 8, grób  1,

Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Parafialny:
Marianna ROŃDA            – sektor XIV, rząd 8, grób 2,

Pomiechowo – Cmentarz Parafialny (gm. pomiechówek):
ppłk Zygmunt NANOWSKI

Stanisławów – Cmentarz Parafialny (pow.  miński):
1. st.chor. Marek DŹWIGAŁA    – wejście bramą główną, prosto, główną aleją ok. 60-70 m;
2.
Zbigniew REK  –  wejście bramą główną, w prawo, przy ogrodzeniu ok. 70 m, wąska alejka.

Warszawa Bródno – Cmentarz Bródzieński:
płk Eugeniusz GARDULSKI               kwatera 89B         rząd 4           grób 22
mjr Witold CISZKOWSKI                       „     65K             „   6              „      1
sierż.szt. Edmund DĄBROWSKI         „     25H             „   5               „   27
chor. Piotr ŻURAWIK                            „     49E             „   5               „    11
płk Karol ORZECHOWSKI                     „     25E             „   6               „   14
ppłk Władysław KRAŚNIAK                   „       9A            „    4               „   30
chor. Ryszard ZIENKIEWICZ               „     42 L            „    2               „     15
st.chor.szt. Stanisław Chojnacki           ”     17 D          ”    2              ”     28

Warszawa Marysin – Cmentarz Parafialny (ul Korkowej 152):
Krystyna Piórkowska ps. PELA                           kwatera 3 B     rząd 1     grób   1
st.sierż.szt. Kazimierz KOBUS (z żoną Wandą) kwatera 8A rząd 8     grób 1/2

Warszawa Okęcie – Cmentarz Parafialny (ul. Lipowczana):
st.chor. szt. Marian LEMPKOWSKI       kwatera R     rząd 4 D       grób     8
st.chor. szt. Stanisław PIĘTA                           „       R         „   16 A           „         1
Wiesława SZANIAWSKA                                     „     T-8

Warszawa Powązki – Cmentarz Wojskowy:
gen.armii Wojciech JARUZELSKI                 kwatera C-6   Rząd TUJE    grób  5
ppłk Ryszard CIEPLUCHA                                       „       N II    „      6 (urna)     „   7
płk Tadeusz STOLARSKI                                          „       F III   „     14     „          „  14
płk Jerzy WIŚNIEWSKI                                            „       F III   „     12     „          „  17
płk Mieczysław TURKIEWICZ z żoną Oktiabryną „      F II   „         2                „   1
gen.dyw. Kazimierz GILARSKI                              „      K II   „         1                „  22
gen.bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ                 „       F II   „       11                „  10
ppłk Wacław SUJKA                                                 „      B 41   „       2                „   3
st.sierż.szt. Lucjan SKRZEK                                  „       F         „      9                „   3
płk Norbert FISZER                                                 „       H         „     9                „   8
płk Zdzisław Piechota                                             „       II-B-28   „ 5                „   4
płk Andrzej KUSTRA                                                „       G       „       2A              „  66
gen. bryg. Mieczysław BAKA                                  „       HIII   „     4                 „  29
ppłk Józef JARZYCKI                                                „       LII       „    2                 „   5
sierż. Zbigniew LIPPE                                             „       C39     „   10                „   7
ppłk Stanisław LEDWOS                                         „       II-B-28 „     3              „   1
ppłk Bolesław KULIŃCZYK                                     ”       H           „   13               „  37
por Zdzisław ŁUCZAK                                             ”      A5DZ    „     1                „   7
płk Piotr NAGLIK                                                     ”      Q-KOL   „    IV             „  10/1
płk Teodor WIKLIŃSKI z żoną Anną                     ”      Q-KOL4 „   III             „  13/3
ppłk Jan OTRĘBOWSKI                                           ”      Q-KOL2 ”    1             ”  1

Warszawa Pyry – Cmentarz (ul. Puławska):
1.
Wanda PIECZARA (żona St. Pieczary)
Kwatera C, rząd 36, nr 17, z bramy głównej – prosto, do końca alei (ok. 100 m), dalej skręcić w lewo, po ok. 10 m skręcić w aleję w prawo. Wejdziemy na nowy cmentarz. Po 100 m, po lewej stronie – mogiła rodziny Pieczarów (z lastriko);
2.
Kinga KRAWCZYK (córka Jacka Piórkowskiego)
Wchodzimy po lewej stronie, prosto kilkadziesiąt metrów. Po prawej stronie, za grobem z nazwiskiem DERA, skręcamy w prawo, trzecia mogiła.
3. Regina MAKAREWICZ (żona T. Makarewicza) Kwatera G Rząd 36 Grób 1
Z bramy głównej należy iść prosto, do końca alei (ok. 150 m), następnie skręcić w lewo, po ok. 10 m skręcić w aleję w prawo. Po ok. 150 m po prawej stronie przy alei znajdziemy mogiłę Makarewiczów, z widocznymi napisami.

Warszawa Rembertów – Cmentarz Parafialny, (ul. Grzybowa):
ppłk Henryk SKWERES               kwatera III E     Rząd 6     grób 15

Warszawa Sadyba – Cmentarz Czerniakowski (ul. Powsińska 44):
ppłk Józef PIĘTKA

Warszawa Służewiec – Cmentarz Służewiecki Parafii św. Katarzyny:
Franciszka WASYK                                          kwatera   4   grób 25
płk Kazimierz KOMOCKI                               kwatera 37   grób   9

Warszawa Stare Powązki – Cmentarz Powązkowski:
ppłk Alojzy WICHA                           kwatera 191     VIR    grób 10/11
płk Mieczysław RESPONDEK

Warszawa Wesoła – Cmentarz Parafialny (ul. Piotra Skargi – na górce):
płk Antoni RUMIAK                         kwatera   VII   Rząd I   grób   9

Warszawa Wilanów – Cmentarz w Wilanowie:
płk Marian NOWACKI

Warszawa Włochy – Cmentarz Parafialny (ul. Na Krańcu):
ppłk Andrzej NOWACKI       kwatera B3         Rząd 3     grób 17

Warszawa Wola – Cmentarz Wolski (ul. Wolska 180):
Zofia KUCHARSKA                kwatera 103   rząd 3         grób   30

Warszawa Wola – Cmentarz Prawosławny (ul. Wolska 138/140):
płk Antoni MOROZ                kwatera  30    rząd 4       grób 21

Warszawa Wólka Węglowa – Cmentarz Północny:
por. Jan TŁOCZKOWSKI z żoną Elżbietą                    kwatera  W-IV-9,  rząd   3, grób 14,
płk Mieczysław ŚWIDERSKI                                         kwatera W-IV-10, rząd 13, grób  1,
st.chor.szt. Władysław PIETRUCHA                          kwatera W-VI- 4,  rząd  1,  grób 17/18,
ppłk Ireneusz GŁUSZCZAK                                          kwatera W-III- 5, rząd  7, grób 14,
płk Bogusław WYPYCH                                                 kwatera S- I-5/6,  rząd  9, grób   5,
płk Stanisław MADEJ                                                     kwatera S- V-1,    rząd   4, grób 20,
st. chor. Józef DĘBSKI                                                  kwatera S-II-10,  rząd   5, grób 18,
kpt. Stefan KALIŃSKI                                                    kwatera W-X-5   rząd  4,  grób   8
płk Henryk WASIELEWSKI                                             kwatera S-III-1   rząd  1,   grób 12
Elżbieta GĄGOROWSKA(żona E.BERNOLAKA) –        kwatera S-IV-22  rząd  2,   grób  3
ppłk Lucjan GMUR                                                        kwatera S-V-4     rząd  11,  grób 19
płk Czesław FOJUT                                                        kwatera O-I-20   rząd  3,  grób 15
płk Franciszek BURCON i ż. Stanisława                      kwatera W-VIII-6 rząd 9, grób  2
płk Józef BŁASZCZYK                                                     kwatera S-6–15   rząd 14,  grób 17
płk Antoni MOLENDA                                                   kwatera D-I-6      rząd  1,  grób  9
płk Stanisław TOMASZEWSKI                                       kwatera D-I- 8     rząd  4,  grób 17
płk Stanisław ŻAKOWSKI                                              kwatera W-i-14     rząd  9,  grób 5
Marianna KOT (ż. Janusza)                                           kwatera E-VIII-3   rząd 11,  grób 11/12
płk Marcin KUPIS i ż. Jadwiga                                      kwatera W-IX-8    rząd  4,  grób 8
płk Stanisław KWESTARZ i ż. Wiktoria                         kwatera W-VIII-7  rząd 13,  grób 14
st.chor.szt. Mirosław HAJDUK                                    kwatera S-I-11/12   rząd 15,  grób 12
st.sierż.szt. Mieczysław SZOSTAK i ż. Romualda –   kwatera W-XVIII-4 rząd  1,  grób 26
Zofia i Franciszek BRZEZIŃSCY                                     kwatera S-II-3          rząd  9,  grób 3
Marek CZARNOCKI                                                        kwatera W-XX-1       rząd  2,  grób 5
Helena i Jerzy ZIELIŃSCY                                               kwatera W-IV-3       rząd  2,  grób 16
ppor. Stanisław WŁODARCZYK                                     kwatera  A-II-1         rząd  3,  grób  3
Janina Jolanta PRZYB YŁA                                             kwatera E-IX-2, rząd – 3, grób – 5

Wierzbno – Cmentarz Parafialny (pow. węgrowski):
Pani Bogusława RYCHLIK – była właścicielka Zakładu Pogrzebowego, kwatera Jelonki – współpracującego z Kołem. Z głównej bramy cmentarnej przejść do przodu ok. 10 m., po prawej stronie ok. 5 m jest rodzinny grób z ciemnego marmuru.

Wojciechowice – Cmentarz parafii świętego Wojciecha (diecezja sandomierska).
st. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI – mogiła rodzinna

Wołomin – Cmentarz Parafialny:
st.chor.szt. Jan MĘDZELA   – wejście główną bramą, po ok 10 m, po minięciu kaplicy cmentarnej, skręcamy w prawo w główną aleję i po przebyciu ok. 100 m. grób jest po lewej stronie.
asp. szt. Zenon PANASIK po minięciu grobu Janka Mędzeli idziemy dalej prosto ok. 50 m. skręcamy w lewo ok. 15 m. Kwatera i grób  P-38/43.

Zbrosza Duża – Cmentarz (pow. Grójec):
ppłk Julian ZDERSKI z małżonką
Z głównej bramy prosto ok. 50-70 m. Po prawej stronie dane na pomniku.

Raszyn k/Warszawy – Cmentarz Parafialny:
st.chor.szt. Kazimierz DZIUBA            kwatera C10          rząd 10         grób 14

Zielonka (pow. wołomiński) ul. Piłsudzkiego – Cmentarz Parafialny:
ppłk Władysław KAŹMIERCZAK        mogiła rodzinna (KW B2-4-39)

aktualizacje – Andrzej Krzyziński.

Zmarł – ppłk Roman WOJTCZAK

Ppłk Roman WOJTCZAK  (10.01.1932 r. – 08.10.2016 r.)

Urodził się w Łasiecznikach, gm. Bolimów, dawny powiat skierniewicki, woj. łódzkie. Służbę wojskową rozpoczął 01.10.1952 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty Nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył w 1955 r. Będąc żołnierzem zawodowym służbę pełnił i pracował m. in. w pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, aż do przeniesienia Go do rezerwy w dniu 10.01.1991 r. W wieloletniej służbie dał się poznać jako oficer zdyscyplinowany i pracowity. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (później Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) wstąpił 11 kwietnia 1996 r. Za osiągnięcia w działalności naszego Koła i Związku został uhonorowany: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZBŻZiOR WP” oraz Brązową i Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zmarł w dniu 08.10.2016 r. Został pochowany w mogile rodzinnej na Cmentarzu Parafialnym (KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8) przy ul. Wojska Polskiego w Milanówku, Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Najbliższym Zmarłego składamy w imieniu wszystkich członków Koła nr 6 wyrazy serdecznego współczucia i żalu.
Spoczywaj w pokoju!   Cześć Twojej pamięci! 

Prezes – mjr Jan Dźwigała