Category Archives: Wieczna Warta

Pogrzeb – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO

Uroczystość pogrzebowa Przyjaciela naszego Koła – ppłk. Jana Stanisława KAŁAMAJSKIEGO odbyła się 30 listopada br. w Katedrze Polowej WP, przy skromnym udziale asysty honorowej z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wśród wielu delegacji była również i nasza ze sztandarem Koła i asystą w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, mjr Jan Dźwigała – sztandarowy i st. chor. szt. Jan Mazur – asystent. Obok wyżej wymienionych obecni byli: Marzena Dźwigała i por. Ludwik Bender.
Na zakończenie mszy świętej życiorys zmarłego przedstawił prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – mjr Kazimierz Rdzanek. Podkreślił, że Zmarły ukończył 69 lat. W wojsku służył poczynając od Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a zakończył po prawie 30 latach w Dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. My będziemy szczególnie  Go pamiętać ze wspólnych uroczystości na terenie Warszawy. Jedna z nich ostatnio odbyła się 12 października 2017 r. przed Pomnikiem Żołnierza I Armii WP, a nasz Kolega Janek był dowódcą pocztu sztandarowego STLWP.
Po zakończeniu uroczystości w katedrze trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Północny  w Warszawie  i tam złożona w rodzinnej mogile.

Cześć Jego pamięci!

Foto i opracowanie: Marzena Dźwigała

PIĘKNA TRADYCJA, POSTAWY GODNE NAŚLADOWANIA

         Od wielu lat tradycją się stało, że członkowie naszego Koła ze swoimi rodzinami odwiedzają groby naszych Koleżanek i Kolegów. Tak też było i na przełomie października i listopada 2017 r. Odwiedziliśmy wszystkie mogiły, wymienione na stronie internetowej naszego Koła (www.kzwp.waw.pl) . Na każdej mogile zostawiliśmy co najmniej jeden znicz z plakietką z logiem Koła, adresem internetowym oraz napisem „PAMIĘTAMY”. Za postawy godne naśladowania, w imieniu rodzin naszych bliskich Zmarłych i w imieniu zarządu Koła – składam z głębi serca płynące podziękowania niżej wymienionym (w kolejności alfabetycznej) osobom: Edward Bernolak, Zofia i Edward Binkowscy, Emilia Borkowska, Marzena i Jan Dźwigałowie, Jerzy Gąska, Halina Hawełka, Teresa Kraśniak, Lucyna Kulińczyk, Teresa Lempkowska, Marek Parasiak, Stanisław Pieczara, Janina i Wojciech Przybyłowie, Krystyna Rek, Eugeniusz Szulfer, Eugeniusz Wasyk, Paweł Witecki, Wiesława Wypych i Joanna Zatorska Miller.
Zwracam się do wszystkich naszych członków, ich znajomych, ich rodzin oraz do innych osób, które śledzą naszą stronę – aby od następnego roku zgłaszali się do roznoszenia zniczy.

Opracowanie – Jan Dźwigała.

PS. – otrzymaliśmy:
1.  SMS: Serdecznie dziękuję za pamięć! Rodzina płk. Henryka Skweresa.
2. Szanowny Panie Prezesie, własnym i członków rodziny składam Panu i Członkom Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP podziękowanie, za pamięć o naszym Ojcu Marianie Nowackim.  Piotr Nowacki .

Zmarł – ppłk Roman WOJTCZAK

Ppłk Roman WOJTCZAK  (10.01.1932 r. – 08.10.2016 r.)

Urodził się w Łasiecznikach, gm. Bolimów, dawny powiat skierniewicki, woj. łódzkie. Służbę wojskową rozpoczął 01.10.1952 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty Nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył w 1955 r. Będąc żołnierzem zawodowym służbę pełnił i pracował m. in. w pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, aż do przeniesienia Go do rezerwy w dniu 10.01.1991 r. W wieloletniej służbie dał się poznać jako oficer zdyscyplinowany i pracowity. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (później Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) wstąpił 11 kwietnia 1996 r. Za osiągnięcia w działalności naszego Koła i Związku został uhonorowany: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZBŻZiOR WP” oraz Brązową i Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Zmarł w dniu 08.10.2016 r. Został pochowany w mogile rodzinnej na Cmentarzu Parafialnym (KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8) przy ul. Wojska Polskiego w Milanówku, Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Najbliższym Zmarłego składamy w imieniu wszystkich członków Koła nr 6 wyrazy serdecznego współczucia i żalu.
Spoczywaj w pokoju!   Cześć Twojej pamięci! 

Prezes – mjr Jan Dźwigała

Zmarł – ppłk Krzysztof Turski

Ppłk Krzysztof TURSKI   (28.01.1944 r. – 03.10. 2017 r.)

Urodził się w Warszawie z ojca Kazimierza i mamy Janiny, tu spędził dzieciństwo. W 1963 r. Wstąpił do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile Po jej ukończeniu, będąc oficerem, pracował i służył między innymi w 12 pułku samochodowym, 10 pułku samochodowym oraz w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (przemianowanym na Dowództwo Garnizonu Warszawa), gdzie po 32 latach zakończył służbę. Za nienaganne wywiązywanie się z obowiązków był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie 1 czerwca 2006 r. do 3 lutego 2011 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnował z członkostwa.

Uroczystość pogrzebowa  naszego Kolegi rozpoczęła się w dniu 7 października 2017 r. o godz. 12,00, w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku przy Placu Tysiąclecia 14. Następnie urna z prochami Zmarłego została przewieziona i złożona w grobie rodzinnym na miejscowym Cmentarzu Parafialnym Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Bielińskiego.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła liczna delegacja z udziałem pocztu sztandarowego z Koła Nr 6 z asystą w składzie: mjr Edward Binkowski – dowódca, st. chor. szt. Jan Mazur – asystent i st. chor. szt. Andrzej Utkowski – sztandarowy oraz  współpracującymi z naszym Kołem osobami: trębacz – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski i werblista – mł. chor. Mirosław Sosnowski. Kwiaty od naszego Koła złożyli: mjr Jan Dźwigała – prezes i Wiesia Wypych – członkini zarządu. W pogrzebie uczestniczył były dowódca 10 wpsam – płk Andrzej Opioła. Cześć Jego pamięci!

Zmarły nasz Kolega pozostawił w nieutulonym żalu żonę Wiesławę oraz córkę – Dorotę z rodziną, Całej rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Foto : Marzena Dźwigała                                                     Opracował: mjr Zbigniew Lichocki

Zmarł – st. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI

 St. chor. szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI
(2.01.1944 r. – 1.10. 2017 r.)

Urodził się w Mikułowicach, gmina Wojciechowice, powiat opatowski z ojca Stanisława i matki Marii. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową pełnił w okresie 21.10.1963 r. do 31 maja 1998 r., w tym kilka lat w 10 warszawskim pułku samochodowym. Od 5 kwietnia 2012 r. był członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Za aktywną postawę został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”. Był bardzo aktywnym członkiem Polskiego Związku Działkowców, miał działkę w zespole ogrodowym ROD „RAKOWIEC”. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie przedwcześnie. Pochowany został w rodzinnej mogile w Wojciechowicach.
„Cześć Twojej Pamięci!”

Najbliższym Zmarłego składam w imieniu wszystkich członków Koła wyrazy serdecznego współczucia – Prezes Koła – Jan Dźwigała.

Zmarł płk dypl. Franciszek Wilk

W dniu 24 sierpnia 2017 roku zmarł przeżywszy 69 lata – płk dypl. Franciszek Wilk  – Wieloletni dowódca pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz szef sztabu – zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00, w Domu Pogrzebowym sala „A” na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po której odprowadzono Zmarłego na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.
Cześć Jego pamięci!


Najbliższym Zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia i otuchy.
Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW.

Zmarła Krystyna WRÓBEL, żona kol. Henryka

W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w czasie Mszy Świętej ze smutkiem pożegnaliśmy Zmarłą Krystynę WRÓBEL, żonę naszego kolegi – Henryka.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele parafii pw. św. Wacława w Warszawie przy ul. Korkowej 27. Następnie urna z prochami Zmarłej została przewieziona na cmentarz przy ul. Grzybowej w Warszawie-Rembertów. Wiązankę kwiatów na grobie zmarłej złożył  kol. Jan Dźwigała – prezes koła.
Najbliższym Zmarłej składamy gorące wyrazy współczucia.
Cześć Jej pamięci!

Pożegnanie ppłk. Andrzeja NOWACKIEGO – lipiec 2017

 


W dniu 16.07.2017 r. zmarł nagle, przeżywszy lat 76, nasz Kolega – ppłk Andrzej NOWACKI. Uroczystość pogrzebowa z udziałem naszego sztandaru Koła Nr 6 odbyła się w dniu 26.07.2017 r. o g. 10.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej 46 w Warszawie (Włochy). Następnie urna z prochami Zmarłego została przetransportowana na cmentarz Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przy ulicy Na Krańcu w dzielnicy Warszawa – Włochy. Na zakończenie ceremonii pogrzebowej, Prezes Koła nr 6 – Jan Dźwigała, w kilku słowach pożegnał kol. Andrzeja:

           Zebraliśmy się tu – na cmentarzu przy ulicy Na Krańcu w Warszawie – Włochach, aby uczestniczyć w pożegnaniu nagle zmarłego w dniu 16 lipca br. Andrzeja Jerzego Nowackiego. Nasz Andrzej urodził się 30 czerwca 1941 r. w Warszawie. Był jedynakiem. Gdy miał niespełna pięć lat Jego tata zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Warszawie. Dzieciństwo spędził przy mamie w Warszawie. Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej i średniej – w dniu 27 września 1962 r. został podchorążym Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu 9 września 1965 r. skierowany do 12 pułku samochodowego na stanowisko dowódcy plutonu. Od 28 lipca 1967 r. rozpoczął bardzo trudną i wymagającą pracę w 10 pułku samochodowym, najpierw był dowódcą plutonu, później pomocnikiem dowódcy kompanii ds. technicznych, dowódcą kompanii remontowej, by służbę w tej jednostce zakończyć 29 lutego 1983 r. jako dowódca batalionu. Od 9 listopada 1977 r. do 10 maja 1978 r. pełnił zaszczytną służbę w Polskiej Jednostce Specjalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. W okresie od 1 marca 1983 r. do zakończenia służby wojskowej 12 listopada 1991 r. pracował i służył w Warsztatach i Składnicy Służby Zakwaterowania i Budownictwa Garnizonu Stołecznego.

Obok rodziny i służby wojskowej pasjonował się filatelistyką i beletrystyką. Za ogromną pracę w okresie prawie 30. letniej służby wojskowej wyróżniony i odznaczony został między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem „Za Służbę w PWJS ONZ”. Ponad 10. lat temu wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa i był aktywnym członkiem. Za działalność w naszym Związku został uhonorowany m. in. Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

             Za niedługi czas Twoje prochy Andrzejku spoczną w rodzinnym grobie wraz ze swoimi rodzicami. Żegna Cię Twoja żona Alina z córkami Renatą i Anną z rodziną, w tym troje wnucząt. Żegnają Cię bardzo serdecznie: sąsiedzi, znajomi i przyjaciele, rodzina, współtowarzysze broni oraz członkowie Koła Nr 6 ze sztandarem.

             Andrzejku! Panie Pułkowniku!
Pozwalam sobie złożyć Ci Drogi Przyjacielu – gorące podziękowanie od wszystkich, którzy doświadczyli Twej pomocy, życzliwego słowa i dobroci. Jednocześnie pragną zaświadczyć, że dobrze zasłużyłeś się Ukochanej Ojczyźnie i Jej Siłom Zbrojnym.

„Cześć Twojej Pamięci!”

W uroczystości pogrzebowej w ostatniej drodze Andrzeja wzięli udział członkowie Koła Nr 6 wraz z pocztem sztandarowym w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. szt. Andrzej Utkowski – asystent, st. sierż. Stanisław Wajda – sztandarowy oraz  współpracującymi z naszym Kołem osobami: trębacz – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski i werblista – mł. chor. Mirosław Sosnowski. Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Foto: Marzena Dźwigała                                           Opracowała: Zofia Binkowska

Anna Wiklińska, żona Teodora

Anna WIKLIŃSKA (20.01.1936 r. – 25.06.2017 r.)

Urodzona jako najstarsza córka Henryka i Janiny Chodkowskich w Ciechanowie. Tam spędziła większość swojej młodości. Tam także poznała Teodora Stefana Wiklińskiego z którym zawarła w 1962 r. związek małżeński. Mąż został oficerem WP i na stałe związał się z wojskiem. Tuż po ślubie przenieśli się do Warszawy. Dwa lata później urodziła córkę Beatę, a sześć lat później drugą córkę Agnieszkę. Przez dużą część swojego życia była związana z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie pracowała jako starsza księgowa. Ze wzgląd na zły stan wzroku musiała przejść w 1982 r. na wcześniejszą emeryturę. Od tego czasu była bardzo aktywnie związana z wychowywaniem czworga wnuków i prawnuka. Przez ostatnie lata męczyła Ją nieuleczalna choroba. Jej prochy zostały umieszczone w rodzinnej niszy kolumbarium na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie przy mężu (QKOL4 rz. III gr. 13).

Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia złożył Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6. Uroczystość pogrzebowa została przygotowana na wysokim poziomie przez Dom Pogrzebowy „STYKS”, a trębaczem był niezastąpiony mł. chor. Bogusław Tłoczkowski. W pogrzebie uczestniczyli Marzena i Jan Dźwigałowie oraz nasz kolega z 10 wpsam. ppłk Edmund Sawicki.

Cześć Jej pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                                        Opracował: Jan Dźwigała

śp. ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI – 2017r.

Ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI    (20.11.1939 r. – 05.05.2017 r.)

Urodził się w Ciechanowie. Był jednym z sześciorga dzieci  Kazimierza i Czesławy Wiklińskich. Po zakończeniu edukacji szkolnej wstąpił 27.09.1959 r. do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu został skierowany do służby i pracy najpierw do Szkoły Samochodowej Wojsk Ochrony Pogranicza na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie do Dowództwa WOP, gdzie był pomocnikiem dowódcy kompanii. Od 01.04.1965 r. służył w 1 Samodzielnym Batalionie Inżynieryjnym na stanowisku kierownika warsztatu remontowego. Od 02.12.1970 r. został przeniesiony do 10 pułku samochodowego na stanowisko pomocnika dowódcy kompanii, następnie dowódcy kompanii i dalej na starszego pomocnika szefa sztabu do spraw operacyjnych. Od 21.02.1983 r. do 09.09.1984 r. był starszym oficerem operacyjnym sztabu i starszym oficerem oddziału służby samochodowej DZJZ MON. Stamtąd powrócił na okres 10.09.1984 r. do 11.06.1985 r. do 10 pułku samochodowego na poprzednio zajmowane stanowisko. Od 12.06.1985 r., aż do końca swojej służby, tj. do 16.08.1989 r., pracował w DZJZ MON na stanowisku starszego oficera terenowego aparatu mobilizacyjnego na rzecz CSK WAM.

W 1962 roku poślubił Annę (z domu Chodkowską). Urodziły im się dwie córki Beata i Agnieszka. Stworzyli rodzinę i przenieśli się do Warszawy.  Dochowali się trojga wnuczek, jednego wnuka i jednego prawnuka, w których wychowanie był bardzo zaangażowany  do ostatniego dnia. Za osiągnięcia w służbie i pracy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wszystkimi medalami resortowymi.

Do naszego Związku wstąpił 25 lutego 2009 r. Za aktywność w naszej organizacji wyróżniony został: Medalem „XXX-lecia ZŻWP”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” i Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy pięknej pogodzie, w dniu 12 maja 2017 r. Jednym z celebrantów był (w mundurze) kapelan naszego Koła Nr 6 – ks. plut. Wojciech Wojno. Przy łoskocie werbli urna z prochami zmarłego została przeniesiona do miejsca spoczynku (QKOL4 rz. III gr. 13). Pożegnało Go liczne grono koleżanek i kolegów z okresu służby wojskowej, członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa ze sztandarem, bliższa i dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi.

Pożegnanie w kilku słowach wygłosił prezes Koła Nr 6 – mjr Jan Dźwigała. Powiedział m.in. „Wszystkim obecnym i nieobecnym pragnę oświadczyć, a znałem Zmarłego bardzo dobrze, że dobrze zasłużył się naszej Ukochanej Ojczyźnie i Jej Siłom Zbrojnym!”.  Najbliższym Zmarłego składam wyrazy  współczucia.
Uroczystość zakończyła ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów przy sygnale „Śpij kolego” oraz wiązanką kilku melodii.
Cześć Twojej pamięci!!!

Trzeba dodać, że profesjonalne wykonanie usługi pogrzebowej zawdzięczmy pracownikom Domu Pogrzebowego „STYKS”, z którym nasze Koło współpracuje od wielu lat. W rolę znakomitego trębacza wcielił się mł. chor. Bogusław Tłoczkowski.

Foto: Jacek Piórkowski, Grzegorz Serocki                                             Opracowała: Elżbieta Piórkowska

Drogi Panie Janie,

Chciała bym bardzo podziękować w imieniu całej naszej rodziny za pomoc przy pogrzebie Taty. Ceremonia, mimo że bardzo smutna dla całej naszej rodziny, była dokładnie tym co Tata by chciał.  Pana pomoc w momencie gdy nie wiedziałam od czego zacząć była bezcenna.
Proszę o przekazanie naszego podziękowania dla wszystkich kolegów Taty, którzy towarzyszyli mu w ostatniej drodze.
                                                                    Serdecznie pozdrawiam – Agnieszka Peittersen