Zawiadomienie


płk dypl. Jacek ANDRZEJEWSKI
(01.06.1947  r. –  16.12.2022r.)

________Urodził się w Strzałkowie pow. słupecki, woj. wielkopolskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej ukończył szkołę średnią ekonomiczną. Dalej postanowił pójść do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu.
________Służbę wojskową  rozpoczął tam w 1966 r. Po jej ukończeniu trafił do 12 DP na stanowisko dowódcy batalionu. Następnie studiował w Akademii Sztabu Generalnego. Po tych studiach trafił do pułku ochrony i regulacji ruchu na stanowisko szefa sztabu pułku. Następnie przeniesiono go do pułku budowlanego także na szefa sztabu pułku. Kolejnym miejscem służby był oddział operacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Ostatnim miejscem pracy i służby było stanowisko kierownika warsztatów i składnicy służby zakwaterowania i budownictwa garnizonu stołecznego. Był tam do końca służby  tj. do 1998  r.
________Z obowiązków na wszystkich stanowiskach wywiązywał się bardzo dobrze. Był wielokrotnie odznaczany, m. in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem  Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
________6 września 2018 r. wstąpił do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW. Dał się poznać jako znakomity Kolega. Niestety ciężka, nieuleczalna choroba pokonała Go.
______Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w dniu 23.12.2022 r. o g. 12-tej w kościele pw. św. Szczepana w Raszynie. Po jej zakończeniu urna z prochami Zmarłego Jacka została przewieziona na cmentarz w Pyrach i złożona w mogile rodzinnej (kwatera III rz. 6 gr. 25).
________W tej części uroczystości  uczestniczyła także delegacja naszego Koła z pocztem  sztandarowym  i  asystą  w  składzie:  płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, mjr DS. Jan Mazur – sztandarowy i płk Jacek Żłotorzyński – asystent,  a  także prezes z wiązanką kwiatów. Piękną oprawę przed miejscem wiecznego spoczynku zapewniła asysta wojskowa wystawiona przez pułk reprezentacyjny WP. Salwa honorowa w jej wykonaniu była nagrodą  za poświęcenie i wzorową służbę wojskową. Pośród osób żegnających naszego Jacka była Jego żona – Barbara, bliższa i dalsza rodzina, sąsiedzi oraz współtowarzysze służby.
________Żegnaj Pułkowniku, żegnaj Jacku! Dziękujemy Ci za trud i wysiłek poniesiony dla dobra naszej Ojczyzny!

Foto: Andrzej Krzyziński                                                                                                                  Opracowanie: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation