W przeddzień Święta Zmarłych

________Kilkuletnią już tradycją są obchody Święta Zmarłych w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. 26 października br. kilkadziesiąt osób (członkowie i sympatycy Koła) zgromadziło się w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP  w Kamieńczyku n/Bugiem aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej przez kapelana Koła – ks. płk. DS. Wojciecha Wojno w intencjach zmarłych członkiń i członków Koła oraz ich rodzin i przyjaciół (łączna liczba to ok. 140)  pogrzebanych na różnych cmentarzach położonych w promieniu ok. 250 km od Warszawy.
________Uroczystość została uświetniona przez:  udział pocztu sztandarowego z naszego Koła (dowódca pocztu – płk Wiesław Stasiuk, sztandarowy – ppłk DS Jan Mazur, asystent – mjr Andrzej Nowak)  ze sztandarem, udział delegacji Koła w składzie: płk Jacek Złotorzyński – przewodniczący delegacji oraz kpt. DS. Jolanta Mazur i kpt. Joanna Zatorska – Miller. Delegacja ta złożyła na ołtarzu piękną wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą z napisem: PAMIĘTAMY oraz zapaliła znicze nagrobne.
________Na zakończenie gość uroczystości spod Żelechowa, radny rady Gminy  Żelechów, były żołnierz 30 Warsztatów Sprzętu Technicznego – st.chor.szt. Ryszard Bogusz, odegrał na swoim sprzęcie: sygnał WP, salwę honorową, melodię „Śpij Kolego”, pieśń marszową oraz pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Całością dowodził znakomicie płk Jerzy Gąska.
_______Po uroczystości skorzystaliśmy z gościnności miejscowej restauracji „Gospoda Kamieńczyk”. Na początku obiadu prezes – Jan Dźwigała podziękował wszystkim za przybycie.  Podkreślił, że nasze  obchody są dobrze przyjęte przez środowisko wojskowe.  Poinformował, że dwoje uczestników  obchodzi  „okrągłe” urodziny” :  pani Grażyna Stankiewicz – do życzeń prezes dołączył jej prezent,  kol. Józef Rońda – z okazji 80. rocznicy urodzin otrzymał dyplom z życzeniami. Po tym miłym akcencie  o głos poprosił Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Poinformował, że uchwałą Kapituły Krzyża z 5 września 2023 r. kol. Jan Dźwigała został odznaczony – Krzyżem Wielkim ZŻWP  i wręczył mu to odznaczenie.
________W dalszej części przy muzyce był pyszny obiad i gromkie  „Sto lat”  dla Jubilatów i odznaczonego .  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie uroczystości w kościele i restauracji znakomite przygotowanie muzyczne prezentował nasz przyjaciel por. DS. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Andrzej Krzyziński                                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation