Wyróżnienia naszych członków

________Na wniosek Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego:
________
W uznaniu za aktywną działalność na rzecz naszej organizacji związkowej, oraz integrowanie środowiska  emerytów i rencistów wojskowych  wokół  tradycji  związanych  z  czynem zbrojnym  polskiego żołnierza Kapituła Krzyża ZŻWP niżej wymienionych członków Koła nr.6 Organizacji Mazowieckiej wyróżnia:
ZŁOTYM   KRZYŻEM  z  GWIAZDA ZŻWP
kol. Józef  KRZYZIŃSKI
kol. Wojciech WOJNO

Prezes
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
płk w st. spocz. Jerzy Włosiński


Comments are closed.

Post Navigation