Category Archives: Imprezy

122. rocznica urodzin gen. Berlinga

           W kolejną rocznicę urodzin gen. Zygmunta Berlinga w dniu 27 kwietnia br. o godz. 12,00 zebrała się przed Jego pomnikiem w Warszawie (przy moście Łazienkowskim, po praskiej stronie Wisły) liczna grupa ludzi. Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Mazowiecki i Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: STLWP i naszego Koła (poczet sztandarowy w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca  pocztu, st. chor. szt. Jan Mazur – asystent). Po powitaniu uczestników, przemówienie okolicznościowe wygłosił mjr Kazimierz Rdzanek – prezes STLWP.
Następnie liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Nasze Koło było reprezentowane przez delegację: por. Józef Kmera – przewodniczący delegacji, członkowie: por. Ludwik Bender i Joanna Zatorska –  Miller. W uroczystości uczestniczył i kwiaty złożył płk Miłosz Biały – wiceprezes ZG naszego Związku ds. socjalno – zdrowotnych.

Foto: Jan Dźwigała
Opracowanie: Ewa Jackiewicz

Konferencja Sybiraków

           Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Związek Sybiraków – Zarząd Koła Warszawa Ochota oraz Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica zorganizowali w dniu 11 kwietnia 2018 r. spotkanie  „Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę”. Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu Hymnu Sybiraków przez chór XIV LO i powitaniu uczestników okolicznościowe przemówienia wygłosili: burmistrz  Ochoty – pani Katarzyna Łęgiewicz, pan Jan Józef Kasprzyk – Minister – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pani Regina Lewkowicz – Dyrektor XIV LO.
Następnie wręczono odznaczenia: „Za Zasługi dla Związku Sybiraków „ i „Pro Patria”. Prelekcję okolicznościową wygłosił Sybirak – pan Mieczysław Pogodziński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Dalej była piękna część artystyczna przygotowana przez XIV LO.
Jednym ze specjalnych gości Konferencji był nasz prezes – Jan Dźwigała.

Opracowanie: Lucyna Kulińczyk

Wielkanocne spotkanie kombatantów na Ochocie

         7 kwietnia 2018 r. Zarząd Dzielnicy Ochota w Warszawie  zorganizował wielkanocne spotkanie kombatantów w Ośrodku Kultury Ochota. Nasze Koło było reprezentowane przez płk. dypl. Tadeusza MAKAREWICZA, który przebył szlak bojowy od Lenino do Berlina.

Jan Dźwigała
Foto: Mariusz Twardowski

Piękny Dzień Kobiet

            8 marca 2018 r. zaplanowaliśmy zebranie Koła, które było głównie przeznaczone dla naszych pań.
Rozpoczęło się jednak inaczej. Prezes – Janek Dźwigała zakomunikował, że w ostatnim czasie zmarł wybitny działacz organizacji zrzeszających żołnierzy i ich rodzin – płk Roman ORŁOWSKI – prezes honorowy Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, przyjaciel naszego Koła. Pogrzeb odbędzie się dziś o g. 13.30 na Cmentarzu Brudzieńskim. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
Prezes zakomunikował, że na nasze zebranie w charakterze gości – obserwatorów przybyli i dwaj dawni koledzy z 10 wpsam. : płk Lech Kościelecki, płk Tadeusz Bomze.
Następnie prezes odczytał część uchwały Nr 2 Kapituły ZG ZŻWP z dnia 23 lutego br. w sprawie nadania krzyży i odznak.
Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał: por. Jan Molo. Aktu dekoracji tego oficera dokona delegacja zarządu w domu zainteresowanego z uwagi na jego chorobę.
Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał: ppłk Marek Górka.
Brązowy Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymały: kol. Lucyna Kulińczyk i kol. Zofia Powałka-Binkowska;
Odznakę Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymały: kol. Anna Bąk i kol. Krystyna Rek.
Aktu dekoracji dokonał Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień MZW, w towarzystwie prezesa.
Zebrani gromkimi brawami wyrazili uznanie dla odznaczonych.

            W kolejnej części zebrania kol. Wiesia Wypych – członkini zarządu wręczyła ppłk. Jakowi Otrębowskiemu piękny puchar z dedykacja od wszystkich członków Koła z okazji ukończenia w grudniu 2017 roku – 90 lat życia. Złożyła przy tym Jubilatowi najlepsze życzenia na dalsze lata. Teraz przystąpiono do wręczania przepięknych kart ozdobnych wykonanych przez kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Nadmienić należy, że każda z pań na otrzymanej kartce otrzymała indywidualne życzenia.
Następnie przystąpiono do wręczania okolicznościowych pięknych obrazków z okazji urodzin i imienin przygotowanych przez nowego sekretarza naszego Koła. Aktu wręczania dokonały członkinie naszego zarządu: Marzenka Dźwigała i Wiesia Wypych.
Pierwszym, który otrzymał taki „suwenir’ był płk Grzegorz Serocki – Jubilat z 75 „stażem” życia. Odśpiewano mu gromkie „Sto Lat”. Panie Agata Barzycka i Krysia Makowska wniosły piękny tort ufundowany przez Dostojnego Jubilata oraz różnego rodzaju napoje. Rozpoczęła się piękna biesiada. Było gwarno i wesoło. Biesiadę uświetniał piękny program przygotowany przez Staszka Pieczarę i Andrzeja Krzyzińskiego. Ostatnią informacją było to, że nasi goście: Lech i Tadeusz postanowili wstąpić do naszego Koła i zostać członkami ZŻWP.

Opracował: Arkadiusz Lis

 

Uroczyste spotkanie – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 17,00 –  w sali Kinowo – Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Belwederskiej 25, odbyło się uroczyste spotkanie związane z 72. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej połączone z uroczystym koncertem.

Gości przywitał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev. Ze szczególną atencją przywitał kombatantów II Wojny Światowej. Gości pozdrowił również prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód mgr Józef Bryll, podkreślając zasługi kombatantów w tym, że od 72 lat dzięki ich bohaterstwu możemy żyć w pokoju. Przed koncertem zabrał też głos płk Roman Orłowski, który przypomniał zebranym przebieg walk 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej o wyzwolenie Warszawy i stworzenie warunków do zdobycia Berlina.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w spotkaniu uczestniczyli: Zofia i Edward Binkowscy, Krystyna Rek, Joanna Zatorska-Miller i Andrzej Rońda.

Foto: Edward Binkowski                                                               Opracowała: Zofia Binkowska

35 lecie Mazowieckiego Zarządu Związku Żołnierzy WP. Wręczenie sztandaru.

W dniach 14 i 15 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 35-lecia Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.
W dniu 14 czerwca 2016 r. poświęcono sztandar podczas mszy w intencji członków Związku i ich rodzin w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyły delegacje Zarządu Głównego ZŻWP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego  oraz przedstawiciele Kół naszego  Związku.
W dniu 15 czerwca 2016r. na placu przed teatrem „Rampa” w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Matką chrzestną sztandaru była członkini naszego Koła – kol. Wiesia Wypych.
Gwoździe do drzewca sztandaru wbijali sponsorzy, a wśród nich członkini – skarbnik naszego Koła kol. Marzenka Dźwigała.
Sztandar wręczał Prezes Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dywizji Franciszek Puchała.
Wymienione powyżej koleżanki zostały wyróżnione, otrzymując miniatury wręczanego sztandaru.

 Zdjęcia wykonała: Lucyna Kulińczyk                                                 Opracowała: Ania Kaim

Ach, co to był za Ślub!!!

           W dniu 4 czerwca 2016 r. w Mińsku Mazowieckiem związek małżeński zawarli członkowie naszego Koła:  Zofia Powałka i mjr Edward Binkowski. Zosia przyjęła nazwisko męża. „Starsza druchna” – Anna Bąk, a „Starszym drużbą” był nasz kolega – Andrzej Rońda. Ślubu udzielał o. cysters Korneliusz Jackiewicz. W uroczystości wzięli udział również Marzena i Jan Dźwigałowie. Jest to już kolejna para z naszego koła, która zawarła związek małżeński.

Było pięknie, dostatnio i wesoło.

Foto: Darek Binkowski                                                         Opracowała: Krystyna Rek

XI Forum Humanum Mazurkas – wyjątkowy benefis Marka Sewena na dwie orkiestry i fortepian

XI FORUM HUMANUM MAZURKAS odbyło się w atmosferze wspomnień i spotkań po latach. Benefis ppor. Marka Sewena, członka naszego Koła, przypomniał uczestnikom wydarzenia największe przeboje skomponowane przez artystę w wykonaniu gwiazd estrady oraz dwóch wspaniałych orkiestr.

Jedenaste już spotkanie z cyklu Forum Humanum Mazurkas zachwyciło wszystkich. Tematem przewodnim wydarzenia były życie i twórczość Marka Sewena. Ten znakomity kompozytor, dyrygent i aranżer ma na swoim koncie utwory napisane dla Czesława Niemena, Violetty Villas czy Stana Borysa. Jest również uznanym twórcą marszów, mazurków i piosenek żołnierskich. Dlatego też nikogo nie powinna dziwić obecność Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej, która zagrała kilka utworów Marka Sewena. Nie zabrakło także ”cywilnych” piosenek w wykonaniu zaprzyjaźnionych artystów: Stana Borysa, Natalii Kovalenko, Jolanty Kubickiej
i innych.

XI FORUM HUMANUM MAZURKAS zaszczycił swoją obecnością Bernard Ładysz – legenda polskiej muzyki operowej. Nie obyło się bez wspomnień i anegdot, które śpiewak opowiadał w rozmowie
z Prezesem Grupy Mazurkas – Andrzejem Bartkowskim. Bernard Ładysz razem ze swoja małżonką – Leokadią Rymkiewicz-Ładysz wykonali także dwie piosenki: „Zielono mi” i „Matko moja ja wiem”.

Gwiazdą wieczoru była również Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. Muzycy pod batutą Marka Sewena  zagrali Serenady Piotra Czajkowskiego i „Eine kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

W XXI Forum uczestniczyła liczna grupa reprezentująca nasz Związek z prezesem gen. dyw. Franciszkiem Puchałą, wiceprezesem gen. dyw. Bolesławem Izydorczykiem i sekretarzem generalnym płk. Janem Kacprzakiem na czele. Wręczyli oni ppor. Markowi Sewenowi akt nominacyjny na stopień porucznika oraz złotą odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Nasze Koło reprezentowane było przez prezesa mjr. Jana Dźwigałę oraz skarbniczkę Marzenę Dźwigałę. Wręczyli oni Wielkiemu Mistrzowi puchar ze Złotą Nutką oraz złotą odznakę członkowską naszego Związku. Na widowni była także nasza koleżanka Ewa Małgorzata Macyszyn z mężem płk. Jackiem Macyszynem.

O wizualne wrażenia podczas XI FORUM HUMANUM MAZURKAS zadbali: Platero i Anna Wiśniewska. Ich wystawy malarstwa: „Polski pejzaż – 4 pory roku”  i „Czar ART. DECO” zostały ciepło przyjęte przez uczestników wydarzenia.

DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0132 DSC_0126-(1) DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 (1) DSC_0142DSC_0143DSC_0147DSC_0149DSC_0152

Opracował: Jan Dźwigała

Uroczyste mianowania.

              W dniu 28 sierpnia w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się bardzo miła uroczystość, szczególnie miła dla członków i sympatyków naszego Koła. Prezes Koła kpt. Jan DŹWIGAŁA otrzymał awans na kolejny stopień wojskowy – majora. Akt mianowania wręczył prowadzący uroczystość, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Ochota ppłk Mirosław MARZEC. Na uroczystą zbiórkę stawili się przyjaciele i najbliżsi członkowie rodziny mjr Jana Dźwigały, a także przedstawiciele mazowieckich i krajowych struktur Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z płk Janem KACPRZAKIEM, oraz grono Koleżanek i Kolegów naszego Koła. Po uroczystym odczytaniu rozkazu Ministra Obrony Narodowej i wręczeniu aktu mianowania nastąpił czas na wystąpienia osób przybyłych na zbiórkę i gratulacje, które uśmiechnięty i już „wyluzowany” Janek odbierał z godnością i radością widząc jak wiele osób cieszy się z jego szczęścia.

              Po zakończeniu uroczystości mjr Jan DŹWIGAŁA w towarzystwie najbliższych Marzenki i Boryska pojechał do rodzinnego Stanisławowa gdzie oddał honory i pochylił się nad grobami rodziców i braci, w tym zmarłego w lipcu Marka.

płk dypl. Zbigniew Wrona