77. rocznica

________77 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRR.
________Z okazji rocznicy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem m.in. szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karoliny Zioło-Pużuk, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i środowisk kombatanckich.
________Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i parlamentu złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a okolicznościowy list marszałek Sejmu Elżbiety Witek do uczestników uroczystości  odczytał wicemarszałek Zgorzelski.
________W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele naszego Koła:
– poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent;
Jadwiga ŁUCZAK w składzie delegacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego do złożenia kwiatów.

Opracował: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation