Category Archives: Rocznice

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Formalnie siły powstańcze były znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych, w tym Armii Ludowej. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji.    Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10 powstaniec. Pozostali mogli liczyć a broń zdobyczną lub przejętą po poległych kolegach. Przeciwnik w łącznej sile około 50 tys. niemieckich żołnierzy, żandarmów, policjantów, oraz rosyjskich i azjatyckich renegatów dysponował miażdżącą przewagą uzbrojenia. W dyspozycji miał czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni maszynowej. Walka podjęta w kilku dzielnicach równocześnie przyniosła różne rezultaty. W prawobrzeżnej, wschodniej dzielnicy Pradze trwała zaledwie 3 dni. W zachodniej dzielnica Wola 11 dni. W sąsiadującej z Wolą dzielnicy Ochota walki toczyły się przez prawie 2 tygodnie Po likwidacji oporu na Woli i Ochocie rozpoczęły się bardzo ciężkie walki o utrzymanie tej dzielnicy Żoliborza oraz Śródmieścia. Niestety nie przyniosły one rezultatu.
Biorąc pod uwagę ogólną sytuację Komenda Główna AK podjęła 2 października 1944 roku podpisanie aktu kapitulacji Powstania. Oddziały powstańcze przekształcone 20 września 1944 r. w regularny Warszawski Korpus Armii Krajowej po złożeniu broni wyszły do niewoli w liczbie około 15.000 żołnierzy. Część żołnierzy poszła z ludnością cywilną z zamierzeniem kontynuowania działalności konspiracyjnej. Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w rezultacie 63 dni będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły ogromne, blisko 50% straty. Powstanie było przez nich porównywane z bitwą o Stalingrad.  Więcej wiadomości i danych na stronie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. http://www.sppw1944.org.

We wtorek o godz. 09,00 dnia 01 sierpnia br. przed południem rozpoczęła się jedna z wielu zaplanowanych na ten dzień uroczystości z okazji 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego poprzez złożenie kwiatów przy tablicy na ulicy Filtrowej 68 – dawnej siedziby konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – upamiętniającej podpisanie przez gen. Antoniego Chruściela „Montera” – dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00. Wiązankę kwiatów złożył w imieniu Koła Nr 6 – Prezes Koła Jan Dźwigała.

O godz. 14-tej dnia 01 sierpnia br. w uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Wiejskiej, brali udział przedstawiciele organizacji powstańczych i  społecznych, mieszkańcy stolicy oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.  Wieniec w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: płk S. Kalski, płk A. Spychalski, ppłk A. Malinowski i mjr E. Binkowski (koło nr 6).

 

Opracował: Edward Binkowski

Pamiętajmy i o takich rocznicach – 2017

           W dniu 21 lipca o godz. 12,00 przed Pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego na skwerze przy ul. gen. Andersa 13 w Warszawie odbyła się skromna uroczystość związana z 73 rocznicą powołania „Jednolitego Odrodzonego Wojska Polskiego”. Nastąpiło to na mocy Dekretu Nr 3 Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r.

Organizatorami tego spotkania byli:
– Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
– Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Mazowiecki;
– Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes STLWP – mjr Kazimierz Rdzanek. Następnie odczytano uchwałę Kapituły o nadaniu Honorowych Krzyży Ludowego Wojska Polskiego Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP. Wśród odznaczonych z naszego Związku znaleźli się: płk Tadeusz Makarewicz i ppłk Artur Malinowski. Odczytano także uchwałę Kapituły naszego Związku z dnia 11 lipca br. na mocy której mjr Kazimierz Rdzanek został uhonorowany Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu wręczenia dokonał Sekretarz Generalny ZŻWP – płk Jan Kacprzak w towarzystwie mjr. Jana Dźwigały.

Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Naszej delegacji przewodniczył sekretarz zarządu naszego Koła, członek prezydium MZW – mjr Edward Binkowski. W składzie naszej delegacji byli: płk Jan Kacprzak, szer. Andrzej Rońda, kol. Joanna Zatorska – Miller i ppłk Artur Malinowski. Na uwagę zasługuje udział w tej uroczystości ambasadora Federacji Rosyjskiej w RP – Sergeya Andreeva.

Foto: Marzena Dźwigała                                   Opracowała: Lucyna Kulińczyk

94. rocznica urodzin gen. Jaruzelskiego

Gen. armii Wojciech Jaruzelski – wielki przyjaciel Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy DGW, był obecny ponad 10 lat temu na jednym z naszych zebrań. Od tego czasu co najmniej raz w roku przyjmował nasze delegacje. Na Jego pogrzebie żegnaliśmy Go ze sztandarem naszego koła jako wybitnego Polaka i najlepszego dowódcę.

W dniu 6 lipca  2017 r. o godz. 12,00 w 94. rocznicę urodzin gen. armii Wojciecha JARUZELSKIEGO nasza delegacja w składzie: Andrzej Rońda – przewodniczący, Ludwik Bender – weteran walk 2 Armii WP, Ewa Jackiewicz oraz Marzena i Jan Dźwigałowie z synem Borysem – odwiedziła Jego mogiłę na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach w Warszawie i złożyła na grobie wiązankę kwiatów. Obok nas obecna była delegacja Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga.

Foto: Marzena Dźwigała                           Opracował: mjr Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6

90 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAKOWIEC”

W dniu 03 czerwca 2017 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) „RAKOWIEC” przy ul. Rostafińskich w Warszawie odbyła się piękna uroczystość poświęcona 90. rocznicy założenia tegoż ROD. Jest on drugi w stolicy pod względem daty założenia. Oczywiście zdaniem piszącej – należy także do najpiękniejszych.

W uroczystości tej uczestniczyła liczna grupa osób z naszego Koła ze sztandarem zaproszonych przez Zarząd ROD w osobach: Marzena Dźwigała, Maria Urbaniak, Wiesława Wypych, Jan Dźwigała, Józef Idzikowski, Stanisław Pieczara, Stanisław Zawadka. Gospodarzami uroczystości byli: Emilia Borkowska – prezes ROD i Ryszard Niedbała – wiceprezes ROD, obwoje są członkami naszego Koła.

Po otwarciu uroczystości i powitaniu gości przez Ryszarda Niedbałę, głos zabrała Emilia Borkowska, która przedstawiła chlubną historię ROD „RAKOWIEC”. Następnie Stanisław Zawadka – wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców (PZD) wygłosił wysoką ocenę ogrodu, złożył osobom związanym z nim serdeczne gratulacje i wręczył Emilii Borkowskiej dyplom i puchar. Kolejnym mówcą był Janusz Górniak – wiceprezes Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie, prezes ROD „WIRNIK”. Także on podkreślił ogrom pracy jaką wykonał ROD i przekazał serdeczne gratulacje. Uhonorował Jubilata dyplomem i pucharem. Kilkunastu działkowiczów otrzymało od niego dyplomy i upominki.

W imieniu naszego Koła gratulacje złożył prezes Koła – Jan Dźwigała, a piękny puchar z dedykacją od członków Koła wręczył Stanisław Pieczara – były wieloletni prezes ROD „STOLICA”, członek prezydium MZW naszego Związku i I wiceprezes naszego Koła.

Po części oficjalnej rozpoczął się bogaty piknik. Obchody jubileuszu przewidziano na dwa dni.

Foto: Marzena Dźwigała                                           Opracowała: Emilia Borkowska

Gen. Zygmunt Berling – 2017

W dniu 27 kwietnia 2017 r., przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego, o godz. 12,00 odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca 121 rocznicę urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Koło Nr 6  im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. Pomimo deszczowej pogody w uroczystości wzięło udział sporo różnych delegacji. Prowadzącą uroczystość była kpt. Elżbieta Sadzyńska.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP – mjr Kazimierz Rdzanek – przywitał wszystkich gości szczególnie serdecznie pozdrawiając obecnych kombatantów. Dalej w swoim wystąpieniu mjr Rdzanek przypomniał życiorys generała broni Zygmunta Berlinga i jego udział w walkach o niepodległość Polski.

W asyście pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji, której przewodniczył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev, złożyli wieńce i wiązanki.

Przedstawiciele naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – mjr Edward Binkowski w towarzystwie Joanny Zatorskiej-Miller i Zofii Binkowskiej – złożyli hołd i wiązankę kwiatów. W asyście pocztu sztandarowego naszego Koła Nr 6 ZŻWP byli: płk Jerzy Gąska, płk Romuald Młynarczuk i szer. Andrzej Rońda.

Po złożeniu wieńców – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd generałowi salutując sztandarami.

Foto: Jacek Piórkowski                                                   Opracował: Edward Binkowski 

Obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny – 22 02 2017r.

          Dzień 22 luty 2017 roku, to dzień Rosyjskiego Święta Państwowego. W dniu tym o godz. 11,00 na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie odbyła się, w ramach upamiętnienia tego święta, ceremonia złożenia wieńcy i kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, którzy polegli w walkach o wyzwolenie naszej Stolicy i naszej Ojczyzny w latach 1944 – 1945.

Powyższą uroczystość zorganizował Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. W Obchodach Dnia Obrońcy Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej i ambasady Białorusi oraz licznie zgromadzeni Rosjanie będący w Polsce i warszawiacy. Udział wzięli również przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich, związkowych i stowarzyszeń społecznych (m.in. Stowarzyszenie Przyjaźni Polska – Wschód, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga (z delegacją: sekretarz Generalny – Bogdan Pokrowski, prezes Honorowy – płk Roman Orłowski i prezes Oddziału Warszawskiego – płk Kazimierz Wtorek), Ruch-Suwerenność Narodu Polskiego i Polski Komitet Słowiański-Słowianie Razem).

Dzień Obrońcy Ojczyzny wywodzi się z czasów ZSRR. Święto to zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Floty, kiedy to oficjalnie zostało ogłoszone powstanie Armii Czerwonej w 1918 roku. Po rozpadzie ZSRR, od 1991 roku święto to, jest obchodzone jako Dzień Rosyjskiej Armii i Floty Wojennej. Obecnie jest świętem państwowym Rosji, Białorusi i w państwach Wspólnota Niepodległych Państw. Dzień ten uważany jest za święto wojska. Poświęcony jest żołnierzom, weteranom i bohaterom drugiej wojny światowej, wszystkim „obrońcom ojczyzny”. Uroczystość zakończyła się modlitwą prawosławną

Ceremonia odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego wystawionego przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Nasze koło reprezentowali: wiceprezes Koła – st. chor. Paweł Witecki i por. Ludwik Bender.


Opracował: Jan Dźwigała

75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

     Dnia 14 lutego 1942 r., z rozkazu gen. Sikorskiego, została utworzona Armia Krajowa. Powstała z wielu różnych organizacji paramilitarnych, głównie Związku Walki Zbrojnej. Dla uczczenia tego historycznego wydarzenia w dniu 14 lutego na ul. Spiskiej na  Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) władze dzielnicy zorganizowały uroczystość przypominającą tamten czas.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił pan Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza Ochoty. Głos zabrali również: siostrzenica gen. Grota – Roweckiego oraz jeden z kombatantów. Następnie przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty.
Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy uroczystości – p. Krzysztof Kruk – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz p. Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota.
Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła w składzie – mjr Jan Dźwigała i por. Ludwik Bender. Wśród delegacji była nasza fotograf. W uroczystości brały udział liczne delegacje kombatanckie oraz delegacje młodzieży szkolnej.

Foto: Marzena Dźwigała                                             Opracował: por. Ludwik Bender

Uroczyste spotkanie – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 17,00 –  w sali Kinowo – Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Belwederskiej 25, odbyło się uroczyste spotkanie związane z 72. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej połączone z uroczystym koncertem.

Gości przywitał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev. Ze szczególną atencją przywitał kombatantów II Wojny Światowej. Gości pozdrowił również prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód mgr Józef Bryll, podkreślając zasługi kombatantów w tym, że od 72 lat dzięki ich bohaterstwu możemy żyć w pokoju. Przed koncertem zabrał też głos płk Roman Orłowski, który przypomniał zebranym przebieg walk 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej o wyzwolenie Warszawy i stworzenie warunków do zdobycia Berlina.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w spotkaniu uczestniczyli: Zofia i Edward Binkowscy, Krystyna Rek, Joanna Zatorska-Miller i Andrzej Rońda.

Foto: Edward Binkowski                                                               Opracowała: Zofia Binkowska

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 14,00 w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy delegacje udały się na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Żwirki i Wigury) , gdzie odbyła się uroczystość składania wieńców, wiązanek i kwiatów. Odegrano dwa hymny: Polski i Federacji Rosyjskiej, a wejście i odprowadzenie sztandarów odbyło się na tle rosyjskiej pieśni wojennej „Wstawaj strana agromnaja, wstawaj na smiertnyj boj”.

Mjr Rdzanek w swoim wystąpieniu podkreślił udział żołnierzy Armii Radzieckiej w wyzwoleniu Polski, które to pochłonęło około 600 tysięcy czerwonoarmistów poległych na naszej ziemi.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę pod pomnikiem złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Zofii Binkowskiej, Krystyny Rek i Ludwika Bender. Po złożeniu wieńców i komendzie kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom salutując sztandarami.

Foto: Edward Binkowski                                                          Opracował: Zofia Binkowska

Przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii WP – 2017 r.

        

W dniu 17 stycznia br. w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Skwerze przy ul. Andersa  13 przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego o godz. 12,00 odbyła się uroczystość upamiętniające tę rocznicę. Nasze Koło Nr 6 ZŻWP reprezentował poczet sztandarowy  w składzie: płk Jerzy Gąska, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara i płk Romuald Młynarczuk.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP mjr inż. Kazimierz Rdzanek rozpoczął swoje przemówienie od przywitania gości szczególnie serdecznie pozdrawiając obecnych kombatantów II Wojny Światowej w tym również wyzwolicieli Warszawy i zdobywców Berlina, kmdr. prof. Józefa Czerwińskiego, kmdr. Henryka Kalinowskiego, płk dr hab. Ryszarda Sobierajskiego, płk dr Czesława Lewandowskiego, płk. Zygmunta Bąka, płk. Tadeusza Tarkowskiego i por. Eugeniusza Kuleszę. W swoim wystąpieniu mjr Rdzanek przypomniał historię walk 1 Armii Wojska Polskiego o wyzwolenie Warszawy po czym poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć żołnierzy poległych podczas walk o wyzwolenie stolicy. Trębacz zagrał sygnał „Śpij kolego”.
Następnie
 Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – płk  Ryszard Sobierajski udekorował sztandar Stowarzyszenia Tradycji LWP medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”.
Natomiast Prezes kapituły medalu „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Tradycji LWP” – płk Roman Orłowski wręczył Honorowe Krzyże LWP „Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP”, które otrzymali: płk dr Ryszard Sobierajski, kmdr dr Henryk Kalinowski, mjr Jan Dźwigała, mgr Józefa Brylla i mgr Ryszarda Tomalaka.

Następnie głos zabrał mjr Jan  Dźwigała – prezes Koła Nr 6. Odczytał on uchwały Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP, podpisane przez Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę, na mocy których Kapituła postanowiła nadać „Złote Krzyże Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
1. Sztandarowi Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga;
2. Prezesowi Warszawskiej Organizacji Stowarzyszenia Tradycji LWP – płk. Kazimierzowi Wtorkowi.
Aktu dekoracji dokonał sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP    – ppłk Henryk Jagielski.

Po dekoracji nastąpiło składanie wieńców i wiązanek przed pomnikiem Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego przy łoskocie werbli. W imieniu Naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Wiesławy Wypych i Zofii Binkowskiej. Po złożeniu wieńców i komendzie prowadzącej uroczystość kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego salutując sztandarami. Podczas marszu pobrzmiewała melodia pieśni żołnierskiej „Oka”.

Sztandar Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zostanie udekorowany Honorowym Krzyżem Zasługi dla Ludowego Wojska Polskiego przez Prezesa Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 09.02.2017r.

Foto: Marzena Dźwigała                                                             Opracował: Edward Binkowski