79. rocznica biwy pod Lenino

________Bitwa pod Leninostarcie zbrojne w dniach 12–13 października 1943 w pobliżu miasteczka Lenino nad rzeką Miereją na wschodniej Białorusi (8 km od granicy z Rosją) stoczone w ramach operacji orszańskiej przez Armię Czerwoną (33 Armia Frontu Zachodniego i walcząca w jej składzie 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) a Wehrmachtem (337 Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). Była chrztem bojowym polskich jednostek podległych armii Związku Radzieckiego oraz początkiem szlaku bojowego tzw. Ludowego Wojska Polskiego.
________W okresie PRL bitwa urosła do rangi symbolu, a jej rocznica (12 października) była obchodzona jako Dzień  Wojska Polsiego.
________W rocznicę Zarząd Główny ZŻWP zorganizował zgromadzenie publiczne przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie poświęcone temu wydarzeniu.
________Nasze koło było reprezentowane bardzo znacząco. Wystawiliśmy poczet sztandarowy (Jerzy Gąska – dowódca, Wiesław Stasiuk – asystent i Andrzej Nowak – sztandarowy) ze sztandarem oraz delegację do złożenia kwiatów (Jerzy Pacześniak – przewodniczący delegacji oraz Anna Karbowiak, Romuald Młynarczuk, Tadeusz Bomze i Jan Mazur). Kwiaty składało jeszcze kilkanaście delegacji.
________Na uwagę zasługuje fakt, że obok naszego pocztu sztandarowego był tylko poczet ze sztandarem reprezentujący Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation