Category Archives: Rocznice

Zaproszenie na 100 rocznica wyboru Gabriela Narutowicza

________W dniu 9 grudnia br. przed pomnikiem pierwszego prezydenta RP odbyła się demonstracja przed Jego pomnikiem w 100. rocznicę Jego wyboru na ten najwyższy w P0lsce urząd.
________Zgromadziła się pokaźna ilość osób, część z nich była ze sztandarami i kwiatami. Zgromadzonych serdecznie przywitał i słowo wstępne wygłosił  zastępca burmistrza dzielnicy Ochota – pan Grzegorz Wysocki.
________Po części oficjalnej delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem .
________Naszej delegacji przewodniczył  kol. Tadeusz Bomze, a w jej skład weszli: Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur,  Józef Kmera, Jerzy Pacześniak, Jacek Złotorzyński i Jan Dźwigała.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


104. rocznica odzyskania niepodległości

________Na zaproszenie pani Doroty Stegienki – burmistrzyni dzielnicy Ochota w dniu 11 listopada br., delegacja naszego Koła: Tadeusz Bomze – przewodniczący delegacji oraz Joanna Zatorska – Miller, Józef Kmera, Jerzy Pacześniak, Jacek Złotorzyński, Jan Mazur – uczestniczyła w uroczystościach ku czci 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
________Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona  w kościele pw. św. Jakuba przy Placu Narutowicza. Po mszy odbył się uroczysty koncert. Na zakończenie złożone zostały kwiaty przed pomnikiem pierwszego prezydenta  RP – Gabriela Narutowicza.

Foto: J. Złotorzyński                                                    Opracowanie: J. Pacześniak


79. rocznica biwy pod Lenino

________Bitwa pod Leninostarcie zbrojne w dniach 12–13 października 1943 w pobliżu miasteczka Lenino nad rzeką Miereją na wschodniej Białorusi (8 km od granicy z Rosją) stoczone w ramach operacji orszańskiej przez Armię Czerwoną (33 Armia Frontu Zachodniego i walcząca w jej składzie 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) a Wehrmachtem (337 Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). Była chrztem bojowym polskich jednostek podległych armii Związku Radzieckiego oraz początkiem szlaku bojowego tzw. Ludowego Wojska Polskiego.
________W okresie PRL bitwa urosła do rangi symbolu, a jej rocznica (12 października) była obchodzona jako Dzień  Wojska Polsiego.
________W rocznicę Zarząd Główny ZŻWP zorganizował zgromadzenie publiczne przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie poświęcone temu wydarzeniu.
________Nasze koło było reprezentowane bardzo znacząco. Wystawiliśmy poczet sztandarowy (Jerzy Gąska – dowódca, Wiesław Stasiuk – asystent i Andrzej Nowak – sztandarowy) ze sztandarem oraz delegację do złożenia kwiatów (Jerzy Pacześniak – przewodniczący delegacji oraz Anna Karbowiak, Romuald Młynarczuk, Tadeusz Bomze i Jan Mazur). Kwiaty składało jeszcze kilkanaście delegacji.
________Na uwagę zasługuje fakt, że obok naszego pocztu sztandarowego był tylko poczet ze sztandarem reprezentujący Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Barykada Września 1939 r.

________Tradycyjnie, w dniu 8 września odbyła  piękna uroczystość patriotyczna przed Barykadą Września 1939 r. Organizatorem była pani burmistrz Ochoty –  Dorota Stegienka.
________W  uroczystości uczestniczyła także delegacja naszego Koła: Anna  i Eugeniusz Karbowiakowie, Józef Kmera, Jerzy Gąska, Jan Mazur, która złożyła  kwiaty przed pomnikiem

Foto: Jerzy Gąska                                Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak

UROCZYSTOŚĆ NA BATERYJCE

________Do tradycji obchodzonej bardzo uroczyście przez mieszkańców  Ochoty i jej władze jest legendarna obrona Reduty Ordona.  W tym roku piękna uroczystość patriotyczna  zorganizowana została 4 września przed pomnikiem obrońców na przy ul. Na Bateryjce.
________W uroczystości  brała udział delegacja naszego Koła w składzie kol. kol.: Joanna Zatorska – Miller, Anna Karbowiak, Eugeniusz Karbowiak i Jan Mazur.

Foto: E. Karbowiak

1 września ….

________W nietypowy sposób nasze Koło uczciło pamięć żołnierzy, którzy od 1 września 1939 roku  stanęli do walki w obronie naszej ukochanej Ojczyzny. Jednym z nich był nasz późniejszy Kolega, zasłużony żołnierz, Generał Mieczysław BAKA, który w dniach 1 – 4 września brał bardzo skuteczny udział  w bitwie pod Mokrą. Jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK walczył w obronie ludności polskiej przed bandami UPA, brał udział w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim i w szturmie na Berlin. Łącznie przez ok. 46 lat na różnych stanowiskach pełnił służbę wojskową.
________Za zasługi w służbie i pracy był odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżami  Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.
________Symbolicznie, delegacja naszego Koła: Joanna Zatorska – Miller, Jan Dźwigała  i Jan Mazur, zapaliła na Jego mogile znicz z orłem.

Opracował:  Jan Dźwigała


Obrona Warszawy

Reduta Ordona

Uroczystość na ulicy Freta

________Jak co roku, 26 sierpnia jest obchodzona rocznica śmierci kierownictwa sztabu głównego Armii Ludowej w czasie Powstania Warszawskiego przed tablicą pamięci poświęconej żołnierzom tej formacji umieszczoną na budynku przy  ul. Freta 16. W uroczystości  brała udział delegacja naszego Koła w składzie kol. kol.: Joanna Zatorska – Miller, Anna Karbowiak, Eugeniusz Karbowiak i Jan Mazur.

Foto: E. Karbowiak


Zaproszenie

78. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

________O godzinie 9.00 przy ul. Filtrowej 68 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydanie rozkazu o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Swoją obecnością zaszczycili  liczni goście, w tym Kombatanci – uczestnicy wydarzeń z 1 sierpnia 1944 r.
________Ochota jest miejscem, gdzie w trakcie wojny znajdowała się konspiracyjna kwatera sztabu dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Antoniego Chruściela ps. Monter. To stąd padł rozkaz: Alarm, do rąk własnych Komendantom Obwodów. Nakazuję „W’ dnia 1 sierpnia godzina 17.00. Obwody AK podporządkowały się rozkazowi i cała Warszawa stanęła do boju o wolność i godność.
________Przeważająca siła wroga nie pozwoliła na odniesienie sukcesu polityczno-militarnego, pokazała jednak światu, że Warszawa walczy, że Armia Krajowa i inne podziemne organizacje zbrojne istnieją. Nasi dzielni przodkowie swoją krwią okupili walkę o najwyższe wartości, a My jesteśmy im winni szacunek i pamięć.
________Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęły się przemówienia, które wygłosili m.in. burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka, która w swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na pamięć o Powstańcach. Wyraziła również podziękowania tym dzielnym żołnierzom, którzy przybyli na uroczystość.
________Przewodniczący rady Dzielnicy Ochota Krzysztof Wojciechowski również wypowiedział piękne słowa o pamięci i wzruszającym momencie ciszy, który o godzinie 17.00 zaraz po ustaniu dźwięków syren, trwa w ujmującej głębi, tak wymownie poruszając serca.
________Również radny Dzielnicy Ochota oraz szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk mówił o tym wielkim czynie zbrojnym. Zwrócił szczególną uwagę na osamotnienie w walce Polaków na przestrzeni całej II Wojny Światowej.
________Na koniec byliśmy świadkami wzruszającego momentu, kiedy to uczestnik Powstania Warszawskiego, łącznik IV Obwodu Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski ps. „Mały” symbolicznie zasalutował i zameldował się swojemu przełożonemu Antoniemu Chruścielowi uwiecznionemu na tablicy, przed którą odbywały się uroczystości. Następnie Pan Bartnikowski wygłosił mowę, przypominając tamte dni.
_______Władze miasta reprezentowane były w osobach Przewodniczącej Rady Warszawy Ewę Dorotę Malinowską-Grupińską  oraz panią wiceprezydent Warszawy.
________Po przemówieniach nastał czas złożenia kwiatów. Pośród dźwięku werbla oraz przy asyście wojskowej, delegacje najwyższych urzędów państwowych, Zarząd Dzielnicy Ochota, Radni i wszystkie obecne organizacje społeczne będące na wydarzeniu, pozostawiły wieńce pod tym miejscem pamięci. Wiązankę biało – czerwonych kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła Nr 6 w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Józef Kmera i Jan Mazur.
________Nie możemy zapomnieć o 63 dniach powstańczych walk.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Opracowała: Anna Karbowiak