Category Archives: Rocznice

Rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

W dniu 26 kwietnia 2015r., w przeddzień 119 rocznicy urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W przemówieniu okolicznościowym ppłk dypl. w st.spocz. Bogdan Pokrowski przypomniał życiorys generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W asyście licznych pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, delegacja Straży Miejskiej, weteranów drugiej wojny światowej, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszego koła: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara, którzy złożyli hołd i wiązankę kwiatów

Foto: Staszek Pieczara                                 Opracowała: Wiesia Wypych

Odwiedziny grobu Andrzeja Leppera

Przebywający na wypoczynku członkowie naszego Koła: Marzena Dźwigała, Zofia Powałka, Edward Binkowski i Jan Dźwigała – odwiedzili grób byłego wicepremiera Andrzeja Leppera na cmentarzu w m. Krupy w gminie Darłowo. Postawili na nim znicz  z zawieszką zawierającą logo Koła i napis” „Pamiętamy”.

IMG_5214JAROSLAW-2014-(23)

Opracowała Marzena Dźwigała

72. rocznica utworzenia AK

14 lutego 1942 r. z rozkazu gen. Sikorskiego utworzono z wielu różnych organizacji paramilitarnych – Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia na Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) przy ul. Spiskiej zorganizowano składanie kwiatów. Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy: Krzysztof KRUK – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek naszego Koła, Piotr Żbikowski – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, Jan MOLO – wiceprzewodniczący DKOPWiM, członek naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła: Wiesława WYPYCH, Jan Dźwigała, Stanisław PIECZARA.

IMG_0780 (1)IMG_0779IMG_0785IMG_0786

Opracowała: Marzena Kruk.