79. rocznica Odrodzonego Wojska Polskiego

________W dniu 21.07.1944 r. powstało Odrodzone Wojsko Polskie. Z tej okazji Zarząd Główny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego  zorganizował przed Pomnikiem Żołnierza I Armii  WP w Warszawie uroczystość złożenia wieńców i kwiatów.
________Nasze Koło wystawiło na tę okazję poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Koła w składzie: dowódca – kol. Jerzy Gąska, sztandarowy  – kol. Andrzej Rońda, asystent – kol. Andrzej Nowak. Nasza delegacja pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Karbowiaka złożyła przed pomnikiem wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą.

Opracowanie i foto: Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation