79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

________Podniosły moment, godzina 9,00 dnia 1 sierpnia 2023 r. na ul. Filtrowej w Warszawie pod Nr 68 tłumy ludzi!  Zebrali się tu, w większości spontanicznie, aby uczcić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
________To nasza Ochota rozpoczęła uroczystości warszawskie związane z wydaniem rozkazu  o rozpoczęciu powstania. Przed  tablicą na budynku  w którym około godz. 19.00  31 lipca 1944 r. płk dypl. Antoni Chruściel ps. „Monter”, dowódca Okręgu Warszawskiego AK podpisał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego .
________Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne mogliśmy dostrzec wśród  zebranych liczną rzeszę notabli z ekipy rządzącej. Było wyjątkowo dużo różnego rodzaju przemówień. Ja zanotowałem dwa z nich. Pierwsze to piękne przemówienie pani burmistrz Dzielnicy Ochota  – Doroty Stegienki. Drugie zaś to wystąpienie uczestnika walk w Powstaniu – pana ppłk. Bogdana Barnikowskiego  ps. Mały”.
________W dalszej części  programu nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą. Kwiaty złożyła m. in. delegacja naszego Koła Nr 6 ZŻWP pod przewodnictwem płk. ds. Eugeniusza Karbowiaka, w jej skład weszli: kpt. ds. Joanna Zatorska -Miller, por. ds. Anna Karbowiak, ppłk ds. Józef Kmera, ppłk ds. Jan Mazur oraz gen. dyw. ds. Tadeusz Bomze.

Foto i opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation