Pierwsze zebranie w 2021 roku

________13 maja odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie naszego Koła. Na wstępie prezes powitał zaproszonych gości: pana Mariusza Twardowskiego – komisarza Zarządu Dzielnicy Ochota ds. kombatantów oraz płk. Andrzeja Markowicza, syna Bolesława Okrutnika.
________Następnie prezes wymienił osoby, które odeszły od nas w czasie od ostatniego zebrania:
kpt. Jerzy Gołowanow  – zmarł  3.11.2020 r;
płk Jan Młynarczyk  –  zmarł 21.11.2020 r., były członek naszego Koła;
płk Julian Mieczysław Jastrzębski   – zmarł 25.12.2020 r.;
por. Ludwik Bender   –  zmarł 01.01.2021 r.;
kol. Macyszyn Ewa Małgorzata – skreślona z listy członków Koła z dniem 30.03.2021 r. na własną prośbę;
pani Bender Halina  – zmarła  21.04.2021 r. (żona Ludwika);
chor. Okrutnik Bolesław – zmarł 02.05.2021 r.
________Po wymienieniu ww. osób prezes poprosił zebranych o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy.
________Kolejnym punktem zebrana było wręczenie legitymacji członkowskich osobom, które wstąpiły do Związku w roku ubiegłym i bieżącym: Irenie Grabas, kpt. Bogusławowi  Kostce i kol. Jolancie Mazur (przyjęta 4.03.2021 r.).
________W dalszej części zebrania głos zabrał gość zebrania – płk Andrzej Markowicz. Skupił on się na podziękowaniu delegacji naszego Koła za udział w uroczystości pogrzebowej ojca naszego Kolegi – Bolesława Okrutnika. Na życzenie zebranych przedstawił sytuację kryzysową w stosunkach izraelsko – palestyńskich.
________W sprawach personalnych, nasz prezes, z upoważnienia Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich gen. dyw. ds. Jana Grudniewskiego, odczytał jego postanowienie:
________Niżej  wymienieni  członkowie Koła nr 6 i jego sympatycy, którzy swoją patriotyczną postawą  i działalnością dają przykład wierności naszej Ojczyźnie oraz środowisku rodzin wojskowych zostali rozkazem Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich – gen.dyw.ds.Jana Grudniewskiego mianowani:
Na stopień generała brygady ds.
płk ds.DŹWIGAŁA Jan
płk MOSAKOWSKI Mieczysław,
 Na stopień podporucznika ds.
mł. chor. TŁOCZKOWSKI Bogusław,
sierż. ds. ROŃDA Andrzej,
kpr. ROŃDA Józef,
kol. Bąk Anna,
kol. MAZUR Jolanta,
kol. PIÓRKOWSKA Elżbieta,
kol. POWAŁKA – BINKOWSKA Zofia
________Kolejnym puntem zebrania było uhonorowanie jubilatów i solenizantów. Szczególne podziękowania i życzenia otrzymali:
kol. Janina Gierek – w 90 rocznicę urodzin;
kol. Irena Grabas   –  w 85 rocznicę urodzin;
kol. Zofia Powałka – Binkowska – w 70 rocznicę urodzin. Kol. Zosia ufundowała z tej okazji piękny i smaczny tort.
Życzenia i upominki otrzymali również solenizanci.
_______Atmosfera był znakomita! Do zobaczenia na kolejnym zebraniu, które odbędzie się 17 czerwca.

Foto: Andrzej Krzyziński                               Opracował: Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation