Zawiadomienie

________W związku z wyjątkową dużą ilością zakażeń koronawirusem (około 60 tys dziennie)  w miesiącu lutym nie organizujemy żadnych spotkań (zarządu czy koła).  Planowane spotkanie w dniu 10 marca prawdopodobnie dojdzie do skutku.

Zarząd Koła Nr 6

Rocznica wyzwolenia Warszawy

Uroczystości w 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej

 Tradycyjnie, 17 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza

 ________Organizatorem tej uroczystości był Zarząd Główny ZŻWP. Udział w niej wziął nasz poczet sztandarowy ze sztandarem Koła Nr 6   (dowódca pocztu – kol. Tadeusz Bomze, sztandarowy – kol. Marcin Wróblewski, asystent – kol. Marian Paździor).  Wszystkimi pocztami sztandarowymi dowodził nasz kolega – Jerzy Gąska). Kwiaty złożyła także nasza delegacja w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, członkowie: kol. Joanna Zatorska – Miller, kol. Teresa Paździor, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur.

Na Cmentarzu – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

 ________Organizatorem tej uroczystości był ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce –  Siergiej Andriejew. W uroczystości wzięła udział i kwiaty składała m. in. delegacja naszego Koła Nr 6 : kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący delegacji, członkowie: kol. Joann Zatorska – Miller, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur, kol. Jan Dźwigała.

Pierwsze zebranie w 2022 roku

________Zgodnie z planem, przy frekwencji ok. 35%, odbyło się w dniu 13 stycznia 2022 roku zebranie naszego Koła. Tradycyjnie otworzył je prezes – Janek Dźwigała.
________Na wstępie wspomniał, że w dniu 24 czerwca 2021 roku zmarła przeżywszy 90 lat nasza Koleżanka – Maria Urbaniak. Staszek Zawadka wygłosił wspomnienia o Zmarłej. Tenże zabierając głos podkreślił zaangażowanie Marii w pracach społecznych i Jej zasług dla Polskiego Związku Działkowców. Po zakończeniu prezes poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie pamięci Zmarłej chwilą ciszy, co nastąpiło.
________Prezes powitał zaproszonych gości w osobach: pana Grzegorza Wysockiego – zastępcę burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – koordynatora ds.  kombatantów w Urzędzie Dzielnicy Ochota.  W imieniu zarządu naszego Koła złożył zebranym serdeczne życzenia noworoczne. Szczególne życzenia skierował do delegacji Dzielnicy Ochota.
________Z kolei wiceburmistrz Grzegorz Wysocki skierował serdeczne życzenia noworoczne w imieniu Zarządu Dzielnicy Ochota do wszystkich uczestników zebrania.
________Następnie został wzniesiony toast za pomyślność w Nowym 20022 Roku – lampką szampana.
________Prezes wymienił wszystkich solenizantów oraz jubilatów styczniowych: Wisławę Wypych, Marzenę Dźwigałę, Teresę Lempkowską, Mieczysława Mosakowskiego, Wiesława Jóźwika, Staszka Pieczarę, Pawła Specika, Wiesława Stasiuka, Arka Lisa, Henryka Kwiatkowskiego i Sebastiana Wierzbickiego. Złożył im serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe oraz odśpiewano im „100 lat”.
________Następuje podniosła chwila, Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP dekoruje naszego byłego dowódcę ZJZ MON – Tadeusza Makarewicza Złotym Medalem „XL – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebrani owacją na stojąco przyjęli ten podniosły moment.
________Na zakończenie prezes zaprosił wszystkich na uroczystości związane z 77. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.
________Następne zebranie odbędzie się 10 lutego br.

Opracowanie: Anna Karbowiak


Maria URBANIAK

Kol. Maria URBANIAK c. Bolesława
(03.06.1931 r. – 24.06.2021 r.)

________Urodziła się w Wieluniu. Była wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę poświęciła się pracy na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Swoją pracą, doświadczeniem i wiedzą służyła innym członkom Związku. Będąc przez wiele kadencji prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Kaźmierkiewicza w Popówku k/Pruszkowa dużo pracy poświęciła zagospodarowaniu oraz modernizacji ogrodu i działek. Upowszechniała wiedzę i nowości ogrodnicze, pomagała działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działek. Dużo pracy wkładała w racjonalizację w zdrowej uprawie roślin, a także w ochronę środowiska.  Dążyła do tego aby Rodzinny Ogród Działkowy wraz z infrastrukturą stał się obiektem użyteczności publicznej, służącym do zaspokajania potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Kierowany przez Kol. Marię Urbaniak ogród brał udział w konkursach organizowanych przez wyższe władze PZD, w których był wyróżniany. Nasza Koleżanka była członkiem Rady Zarządu Ogrodu Okręgu Mazowieckiego oraz członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Za rzetelną pracę na rzecz PZD była wielokrotnie wyróżniana.
________5 kwietnia 2012 roku została przyjęta w poczet członków  Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za aktywną pracę została wyróżniona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Pochowana została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Cześć Jej pamięci!

Opracowanie: Stanisław Zawadka

Plan spotkań

Plan Spotkań
członków i sympatyków Koła Nr 6  w 2022 roku
Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego!
ZAPROSZENIE!!!
Uprzejmie informuję, że w 2022 roku zebrania członków i sympatyków naszego Koła będą się rozpoczynały:
o godz. 10.00  w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie (dojazd samochodem ulicą jednokierunkową – Stanisława Skarżyńskiego od ul. Opaczewskiej do ul. Karola Dickensa) według następującego harmonogramu:
13 stycznia,
10 lutego,
10 marca,
14  kwietnia,
12 maja,
09  czerwca,
08 września,
13 października,
10 listopada,
08 grudnia  (spotkanie wigilijne)
Serdecznie zapraszam!

Bardzo proszę o uprzedzanie niemożności przybycia co najmniej na trzy dni wcześniej telefonicznie (602 150 007 lub 501 954 674), albo e-mailem: familia@onet.pl.
W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich informuję, że jest możliwość ich zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego naszego kolegi Jana Dźwigały.
Nr rachunku: 91 9226  0005  0036  5297  3000  0020.
Wysokość składek na 2022 r. pozostaje taka sama jak w 2021 roku.
 Z wyrazami szacunku
Jan Dźwigała

Życzenia

W rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza

________9  grudnia o godz. 12.00 na Ochocie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów  pod pomnikiem Gabriela Narutowicza – pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość była związana z 99 rocznicą wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski.
________Były poczty sztandarowe z ochockich placówek oświatowych, pomimo chłodu, pojawiły się liczne delegacje kombatantów, młodzieży szkolnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, urzędu dzielnicy oraz delegacja naszego koła.
________Zebranych gości powitała w krótkim, okolicznościowym wystąpieniu Burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Gabriela Narutowicza.
________Kwiaty złożyli:  w imieniu Prezydenta Warszawy  przedstawiciele Straży Miejskiej, w imieniu władz dzielnicy Ochota – Burmistrz Dorota Stegienka i Zastępca Burmistrza Sławomir Umiński.  Następnie  kwiaty  składali reprezentanci  kombatantów,   organizacji  społecznych,   ochockich  szkół.  W imieniu naszego koła kwiaty złożył kol. Eugeniusz Karbowiak.
Było uroczyście.


Wigilia AD 2021

________W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie  wigilijne członków i sympatyków naszego koła. Rozpoczęło się ono  o g. 11,00.
________Na wstępie vice prezes Stanisław Pieczara przywitał zebrane osoby i zapoznał z planem spotkania.
________Tradycyjnie przedstawiono listę jubilatów i solenizantów grudniowych.
________Wigilia trwała kilka godzin.
________W jej przygotowanie największy wkład wniosła Wiesława Wypych i Staszek Pieczara. Dużo czasu i pracy  wniosły: Maria Barzycka, Kazimiera Makowska oraz kierowniczka obiektu – p. Mariola Stegienka.
Składamy im wszystkim serdeczne podziękowanie.

XII Zjazd Mazowieckiej Organizacji ZŻWP

Pogrzeb

KOCHANI!
Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 listopada 2021 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie członek naszego Koła: st.chor.szt. Władysław JOŃCZYK
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o g. 14.00 w kościele (drewnianym) na Cmentarzu Brudzieńskim przy ul. Wincentego 83 w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Koła oraz znajomych
Zarząd Koła Nr 6

st.chor.szt. Władysław JOŃCZYK s. Michała
(28.08.1938 r. – 23.11.2021 r.)

________Urodził się w Sułkowicach w powiecie  myślenickiem w dawnym województwie krakowskiem. W 1943 roku  zabrany wraz z rodziną przez Niemców w czasie pacyfikacji na plac handlowy. W czasie przesłuchania brat taty został zamordowany natomiast tata skierowany do obozu pracy Kraków – Płaszów.
________W 1946 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej , a następnie w zawodowej. Pracę  rozpoczął w Krakowskich Zakładach Przemysłu Zabawkarskiego w Sułkowicach. 16 kwietnia 1959 r. wcielony do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 10 pułku samochodowym w Warszawie. W tej jednostce służył na stanowiskach związanych z eksploatacją samochodów aż do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
________W dniu 28.10.1992 roku. 2 maja 1963 r. zawarł związek małżeński z Haliną Zofią, Dochowali się jednej córki – Danuty. W okresie 21.05-15.12.1976 r. był skierowany do  Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Po zwolnieniu ze służby był pracownikiem cywilnym w macierzystej jednostce w okresie 2.11.1992 r. – 28.02.2002 r.
________W czasie służby i pracy z obowiązków wywiązywał się wzorowo.  Był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Złotym i Brązowym Krzyżami Zasługi, wszystkimi medalami resortowymi oraz Medalem „W Służbie Pokoju”. Wraz z małżonką zostali w 2013 roku odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”. Od kilku lat był pod opieka lekarską.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 10 grudnia 2021 r. w kościele (drewnianym) na Cmentarzu Brudzieńskim przy ul. Wincentego 83 w Warszawie przy asyście sztandaru Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW (poczet sztandarowy w składzie: dowódca – płk Jerzy GĄSKA, sztandarowy – kpt. DS. Jan MAZUR, asystent – płk Romuald MŁYNARCZUK) oraz wojskowej asysty honorowej, którą  wystawił  Pułk Reprezentacyjny WP. Znakomitą obsługę ceremonii pogrzebowej zapewnił wypróbowany Dom Pogrzebowy „STYKS” z Warszawy. Mowę pożegnalną w imieniu rodziny i koła wygłosił kapłan odprawiający mszę św. W uroczystości brała udział liczna grupa osób: rodzina,  sąsiedzi, znajomi i koledzy z pracy w wojsku.

Cześć Jego pamięci

Zarząd Koła Nr 6