Było bardzo uroczyście

________14 kwietnia 2022 r. miejsce naszych spotkań było pięknie ozdobione, a na stołach kolorowe ozdoby, no i elegancko przygotowane świąteczne  potrawy (różne sałatki, jaja w różnym wydaniu, mięsa i wędliny, pieczywa i ciasta…).
________Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Dorota STEGIENKA – burmistrzyni Ochoty i pan Sławomir UMIŃSKI zastępca burmistrza Ochoty. Powitał ich serdecznie prezes  naszego Koła.
________Na wstępie oddał głos naszemu kapelanowi  ks. ppłk. Wojciechowi WOJNO. Tenże odmówił odpowiednie modły i poświęcił pokarmy oraz  złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Po nim życzenia i pozdrowienia świąteczne złożyła pani burmistrzyni.
________W trakcie uroczystości  prezes wręczył złoty medal „XL – lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – koledze Eugeniuszowi SZULFEROWI nadany za wydatną pracę na rzecz naszego Związku przez Kapitułę zarządu głównego. Kolejnymi wyróżnionymi pamiątkowymi dyplomami byli jubilaci obchodzący 70. urodziny, tj. Marek GÓRKA  i Wiesław STASIUK. Nasza koleżanka – Marzena DŹWIGAŁA  będzie obchodziła w najbliższym czasie imieniny. Z tej okazji  otrzymała słodki upominek oraz odśpiewano jej tradycyjne 100 lat! Podobny  toast  mieli okazję  wysłuchać koleżeństwo Jolanta i Janek MAZUROWIE, którzy 20 kwietnia obchodzić będą 48 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
________Przyjęcie zostało przygotowane głównie przez Wiesławę WYPYCH przy wydatnej pomocy Lucyny KULIŃCZYK i Kazimiery MAKOWSKIEJ, Krystyny DRUŻYŃSKIEJ oraz Marioli STEGIENKI, bardzo dziękujemy!

Foto: Jerzy Gąska                                           Opracowanie: Teresa PAŹDZIOR


Życzenia Wielkanocne 2022 r.

Zapraszamy  na spotkanie  w  dniu  14 kwietnia 2022 roku, w jego trakcie podzielimy się jajkiem, koszt udziału w tym śniadanku wielkanocnym wynosi 70 zl , chętnych do udziału w zebraniu uprasza się o wcześniejszą wpłatę do dnia 11 kwietnia na nr rachunku bankowego prezesa Jana Dźwigały :91 9226  0005  0036  5297  3000  0020 .
Zarząd koła nr 6 ZŻWP

Zebranie 10 marca 2022 roku

________Zebranie rozpoczęło się od bardzo miłej wiadomości dla wszystkich członków Koła. Prezes – Jan Dźwigała zakomunikował zebranym, że w dniu 3 marca br.  zarząd naszego Koła przyjął w swe szeregi i w poczet członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nowego kolegę – Jacka ZŁOTORZYŃSKIEGO.  Prezes złożył kol. Jackowi serdeczne gratulacje i życzył owocnej pracy w nowym środowisku oraz wielu satysfakcji. Wręczył mu także legitymację członkowską ZŻWP.
________Następnie prezes przywitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę STEGIENKĘ – burmistrza Ochoty. Złożył jej w imieniu Koła serdeczne gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko i życzył wielu sukcesów w realizacji oczekiwań mieszkańców.
________Kolejnymi witanymi gośćmi byli: pan Mirosław STARZYŃSKI – naczelnik Wydziału spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota oraz pan Mariusz TWARDOWSKI – koordynator ds. kombatantów Urzędu Dzielnicy Ochota.
________Po powitaniu głos zabrał kol. Stanisław PIECZARA – przewodniczący komisji wyróżnień i członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, a jednocześnie I wiceprezes zarządu naszego Koła. Zakomunikował, że na podstawie wniosku naszej organizacji, w uznaniu zasług dla współpracy ze ZŻWP, kapituła ZG ZŻWP, nadała pani Dorocie STEGIENCEZłoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie w towarzystwie prezesa Koła udekorował wyróżnioną panią.  Pani burmistrz serdecznie podziękowała za zaszczyt wyróżnienia. Zadeklarowała, że obowiązki burmistrza będzie się starać wykonywać jak najlepiej oraz że chciałaby aby współpraca władz Ochoty z Kołem Nr 6 układała się jak najlepiej.
________Po tym doniosłym momencie członkowie zarządu Koła złożyli obecnym paniom z okazji minionego Dnia Kobiet serdeczne życzenia i wręczyli im okolicznościowe piękne laurki, wykonane przez naszego kolegę Andrzeja KRZYZIŃSKIEGO za które prezes złożył serdeczne podziękowanie.
________Kolejnym punktem było złożenie życzeń jubilatom i solenizantom marcowym: kol. kol. T.CISKI, J.GĄSKA, I.GRABAS, J.IDZIKOWSKI, J.KMERA, Z.LICHOCKI, K.MAKOWSKA, J.MAZUR, Z.PUŁAS, G.SEROCKI, Z.WRONA, S.ZAWADKA, J.TURLEJSKI i B.MILLER – były prezes MZW.
________W dalszej części zebrania słodkie poczęstunki oraz napoje były podane wszystkim uczestnikom. Paniom odśpiewano tradycyjne 100. Lat!

Do zobaczenia 14 kwietnia!
Foto: J. Gąska                                                                                          Opracowanie: J. Mazur

 

80. rocznica powstania Armii Krajowe

________14.02.2022 r. na stołecznej Ochocie oddano cześć dowódcy Armii Krajowej Stefanowi „Grotowi” Roweckiemu. Kombatanci, przedstawiciele instytucji krajowych, samorządowych oraz mieszkańcy dzielnicy składali wiązanki przed budynkiem przy ul. Spiskiej 14.
W czasie uroczystości wystąpili: szef UdSKiOR J.J. Kasprzyk, burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka, przedstawiciel IV Obwodu Ochota Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski i bratanica gen. Stefana Roweckiego „Grota” Krystyna Rowecka -Trzebicka.
________W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszego koła.

 

Zawiadomienie

kol. Tadeusz NIESZYN s. Antoniego
(28.10.1943 r. – 4.02.2022 r.)

 _______Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 04.02.2022 r. zmarł niespodziewanie  nasz Kolega.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 lutego 2022 roku godz. 14,oo na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.
_______ Nasze Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP było reprezentowane przez kolegów: Jana Mazura, Jana Dźwigałę oraz Wojciecha Przybyłę. Złożyli oni przed kolumbarium wiązankę biało – czerwonych kwiatów. Prochy Naszego Tadeusza zostały umieszczone w urnie i postawione w kolumbarium: Q 10 P-1-2

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6 ZŻWP

Zawiadomienie

Zawiadomienie

________W związku z wyjątkową dużą ilością zakażeń koronawirusem (około 60 tys dziennie)  w miesiącu lutym nie organizujemy żadnych spotkań (zarządu czy koła).  Planowane spotkanie w dniu 10 marca prawdopodobnie dojdzie do skutku.

Zarząd Koła Nr 6

Rocznica wyzwolenia Warszawy

Uroczystości w 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej

 Tradycyjnie, 17 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wyzwolenia Warszawy.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza

 ________Organizatorem tej uroczystości był Zarząd Główny ZŻWP. Udział w niej wziął nasz poczet sztandarowy ze sztandarem Koła Nr 6   (dowódca pocztu – kol. Tadeusz Bomze, sztandarowy – kol. Marcin Wróblewski, asystent – kol. Marian Paździor).  Wszystkimi pocztami sztandarowymi dowodził nasz kolega – Jerzy Gąska). Kwiaty złożyła także nasza delegacja w składzie: kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący, członkowie: kol. Joanna Zatorska – Miller, kol. Teresa Paździor, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur.

Na Cmentarzu – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

 ________Organizatorem tej uroczystości był ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce –  Siergiej Andriejew. W uroczystości wzięła udział i kwiaty składała m. in. delegacja naszego Koła Nr 6 : kol. Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący delegacji, członkowie: kol. Joann Zatorska – Miller, kol. Józef Kmera, kol. Jan Mazur, kol. Jan Dźwigała.

Pierwsze zebranie w 2022 roku

________Zgodnie z planem, przy frekwencji ok. 35%, odbyło się w dniu 13 stycznia 2022 roku zebranie naszego Koła. Tradycyjnie otworzył je prezes – Janek Dźwigała.
________Na wstępie wspomniał, że w dniu 24 czerwca 2021 roku zmarła przeżywszy 90 lat nasza Koleżanka – Maria Urbaniak. Staszek Zawadka wygłosił wspomnienia o Zmarłej. Tenże zabierając głos podkreślił zaangażowanie Marii w pracach społecznych i Jej zasług dla Polskiego Związku Działkowców. Po zakończeniu prezes poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie pamięci Zmarłej chwilą ciszy, co nastąpiło.
________Prezes powitał zaproszonych gości w osobach: pana Grzegorza Wysockiego – zastępcę burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – koordynatora ds.  kombatantów w Urzędzie Dzielnicy Ochota.  W imieniu zarządu naszego Koła złożył zebranym serdeczne życzenia noworoczne. Szczególne życzenia skierował do delegacji Dzielnicy Ochota.
________Z kolei wiceburmistrz Grzegorz Wysocki skierował serdeczne życzenia noworoczne w imieniu Zarządu Dzielnicy Ochota do wszystkich uczestników zebrania.
________Następnie został wzniesiony toast za pomyślność w Nowym 20022 Roku – lampką szampana.
________Prezes wymienił wszystkich solenizantów oraz jubilatów styczniowych: Wisławę Wypych, Marzenę Dźwigałę, Teresę Lempkowską, Mieczysława Mosakowskiego, Wiesława Jóźwika, Staszka Pieczarę, Pawła Specika, Wiesława Stasiuka, Arka Lisa, Henryka Kwiatkowskiego i Sebastiana Wierzbickiego. Złożył im serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe oraz odśpiewano im „100 lat”.
________Następuje podniosła chwila, Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP dekoruje naszego byłego dowódcę ZJZ MON – Tadeusza Makarewicza Złotym Medalem „XL – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebrani owacją na stojąco przyjęli ten podniosły moment.
________Na zakończenie prezes zaprosił wszystkich na uroczystości związane z 77. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.
________Następne zebranie odbędzie się 10 lutego br.

Opracowanie: Anna Karbowiak


Maria URBANIAK

Kol. Maria URBANIAK c. Bolesława
(03.06.1931 r. – 24.06.2021 r.)

________Urodziła się w Wieluniu. Była wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę poświęciła się pracy na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Swoją pracą, doświadczeniem i wiedzą służyła innym członkom Związku. Będąc przez wiele kadencji prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Kaźmierkiewicza w Popówku k/Pruszkowa dużo pracy poświęciła zagospodarowaniu oraz modernizacji ogrodu i działek. Upowszechniała wiedzę i nowości ogrodnicze, pomagała działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działek. Dużo pracy wkładała w racjonalizację w zdrowej uprawie roślin, a także w ochronę środowiska.  Dążyła do tego aby Rodzinny Ogród Działkowy wraz z infrastrukturą stał się obiektem użyteczności publicznej, służącym do zaspokajania potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Kierowany przez Kol. Marię Urbaniak ogród brał udział w konkursach organizowanych przez wyższe władze PZD, w których był wyróżniany. Nasza Koleżanka była członkiem Rady Zarządu Ogrodu Okręgu Mazowieckiego oraz członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Za rzetelną pracę na rzecz PZD była wielokrotnie wyróżniana.
________5 kwietnia 2012 roku została przyjęta w poczet członków  Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za aktywną pracę została wyróżniona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Pochowana została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Cześć Jej pamięci!

Opracowanie: Stanisław Zawadka