Zaproszenie

________W 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota  m. st. Warszawy oraz  z proboszczem Parafii Św. Jakuba zorganizowali  uroczystość upamiętniającą to doniosłe wydarzenie. 11 listopada o g. 13-tej rozpoczęła się w kościele przy Pl. Narutowicza  msza Święta za Ojczyznę. Po niej odbył się Koncert Patriotyczny „Msza Polska” Janusza Maklakiewicza w wykonaniu Chóru „Sonus  Innumerabilas” pod dyrekcją Artura Backiela.
________Po zakończeniu koncertu nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Gabriela Narutowicza – pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kwiaty złożyła również delegacja naszego Koła w składzie: kol. Jacek Złotorzyński – przewodniczący, Joanna Zatorska – Miller  i Józef Kmera – członkowie delegacji.

Foto – Jacek Złotorzyński                              Opracowanie: Jan Dźwigała

W przeddzień Święta Zmarłych

________Kilkuletnią już tradycją są obchody Święta Zmarłych w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. 26 października br. kilkadziesiąt osób (członkowie i sympatycy Koła) zgromadziło się w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP  w Kamieńczyku n/Bugiem aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej przez kapelana Koła – ks. płk. DS. Wojciecha Wojno w intencjach zmarłych członkiń i członków Koła oraz ich rodzin i przyjaciół (łączna liczba to ok. 140)  pogrzebanych na różnych cmentarzach położonych w promieniu ok. 250 km od Warszawy.
________Uroczystość została uświetniona przez:  udział pocztu sztandarowego z naszego Koła (dowódca pocztu – płk Wiesław Stasiuk, sztandarowy – ppłk DS Jan Mazur, asystent – mjr Andrzej Nowak)  ze sztandarem, udział delegacji Koła w składzie: płk Jacek Złotorzyński – przewodniczący delegacji oraz kpt. DS. Jolanta Mazur i kpt. Joanna Zatorska – Miller. Delegacja ta złożyła na ołtarzu piękną wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą z napisem: PAMIĘTAMY oraz zapaliła znicze nagrobne.
________Na zakończenie gość uroczystości spod Żelechowa, radny rady Gminy  Żelechów, były żołnierz 30 Warsztatów Sprzętu Technicznego – st.chor.szt. Ryszard Bogusz, odegrał na swoim sprzęcie: sygnał WP, salwę honorową, melodię „Śpij Kolego”, pieśń marszową oraz pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Całością dowodził znakomicie płk Jerzy Gąska.
_______Po uroczystości skorzystaliśmy z gościnności miejscowej restauracji „Gospoda Kamieńczyk”. Na początku obiadu prezes – Jan Dźwigała podziękował wszystkim za przybycie.  Podkreślił, że nasze  obchody są dobrze przyjęte przez środowisko wojskowe.  Poinformował, że dwoje uczestników  obchodzi  „okrągłe” urodziny” :  pani Grażyna Stankiewicz – do życzeń prezes dołączył jej prezent,  kol. Józef Rońda – z okazji 80. rocznicy urodzin otrzymał dyplom z życzeniami. Po tym miłym akcencie  o głos poprosił Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Poinformował, że uchwałą Kapituły Krzyża z 5 września 2023 r. kol. Jan Dźwigała został odznaczony – Krzyżem Wielkim ZŻWP  i wręczył mu to odznaczenie.
________W dalszej części przy muzyce był pyszny obiad i gromkie  „Sto lat”  dla Jubilatów i odznaczonego .  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie uroczystości w kościele i restauracji znakomite przygotowanie muzyczne prezentował nasz przyjaciel por. DS. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Andrzej Krzyziński                                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


W 80. rocznicę bitwy pod Lenino

________W dniach 12-13 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczyła bitwę pod Lenino. Zapłaciła za to ogromną cenę – 510 zabitych, 1776 rannych, 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych bez wieści. Stanowiło to  ok. 25 % całego stanu osobowego dywizji.
________Dla uczczenia tej rocznicy Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało 12 października 2023 r. uroczystość składania wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązanki złożyło 20 delegacji reprezentujących różne stowarzyszenia żołnierskie.
________W uroczystości wzięło udział dwu uczestników bitwy: płk Tadeusz Makarewicz  (z naszego Koła Nr 6) oraz kpt. Jerzy Henkel. Uczestniczyły także poczty sztandarowe, którymi dowodził płk Jerzy Gąska. Nasz poczet wystąpił w składzie: płk Romuald Młynarczuk – dowódca pocztu, por. DS. Andrzej Rońda – sztandarowy i płk Jacek Złotorzyński – asystent.
________Przemówienie okolicznościowe wygłosił gen. bryg. Zenon Poznański.
________Naszą wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: płk Wiesław Stasiuk – przewodniczący delegacji oraz: płk dypl. Tadeusz Makarewicz,  kpt. DS. Joanna ZatorskaMiller,  ks. płk DS. Wojciech Wojno  i  ppłk DS. Jan Mazur.

Foto: Eugeniusz Karbowiak                         Opracowanie: Jan Dźwigała


Dzień dobry! Kochani!

________W związku z obchodami 80. rocznicy bitwy pod Lenino w dniu 12 października br. o g. 10,30  przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie zarząd naszego Koła postanowił:

  1. Odwołać zebranie Koła planowane na ten dzień;
  2. Zaapelować do wszystkich członków i  sympatyków naszego Koła o wzięcie udziału w tej uroczystości;
  3. Wziąć udział w udział w dniu 26 października br. w wyjazdowej mszy św., która odbędzie się tego dnia pod przewodnictwem naszego kapelana kol. Wojciecha WOJNO w m. Kamieńczyk z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Po zakończeniu uroczystości w kościele przewidziany będzie obiad w miejscowej restauracji. Opłata za konsumpcję indywidualna w oparciu o jadłospis. Dojazd do Kamieńczyka indywidualnie lub zbiorowo (autokarem). Koszt podróży autobusem wynosi 100 zł od osoby. Zapisy do podróży zbiorowej na podstawie zapłaty na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej lub gotówkowej do dnia 13.10.2023 r.
    Z wyrazami szacunku – Jan Dźwigała

27 września przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK

Uroczystości przed GNŻ 12.10.2023 r.

Powakacyjne spotkanie

________W dniu 14 września 2023 r. na zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa przybyło wyjątkowo dużo członków i sympatyków! Na wstępie prezes Koła – kol. Jan Dźwigała „sprawdził” listę obecności po wakacjach. Okazało się, że brakuje jednego z kolegów. W dniu  5 lipca odszedł  na  wieczną wartę,  przeżywszy 100 lat,  niezwykle zasłużony dla naszego  Koła – płk Józef TURLEJSKI. Z bliższymi informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie internetowej naszego Koła. Po tej smutnej informacji,  zebrani na prośbę prezesa chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył legitymację członkowską naszego Związku kol.  mjr. Wiesławowi ZAKRZEWSKIEMU,  który został przyjęty w nasze szeregi decyzją  Zarządu Koła z dnia  01 czerwca 2023 r.
________Następnie prezes Koła serdecznie przywitał dostojnych gości z Dzielnicy Ochota: pana Sławomira UMIŃSKIWGO i pana Grzegorza WYSOCKIEGO – wiceburmistrzów Ochoty, panią Jadwigę TOMCZAK – przewodniczącą Rady Seniorów Ochoty oraz pana Mariusza TWARDOWSKIEGO – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Przy przedstawianiu gości nadmienił, że panowie WYSOCKI i TWARDOWSKI są kandydatami na posłów z listy samorządowej. Zebrani burzliwymi brawami przywitali gości.
________W kolejnym punkcie zebrania prezes ogłosił, że w ubiegłym miesiącu nasz senior, uczestnik bitwy pod Lenino i szlaku bojowego do Berlina oraz nasz wieloletni przełożony – płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ ukończył 98. rok życia. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom i życzył mu długich lat życia w zdrowiu i dostatku.
Poprosił kol. Staszka PIECZARĘ – członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przewodniczącego Komisji Wyróżnień , o zabranie głosu.
Tenże odczytał postanowienie Kapituły Krzyża Wielkiego ZŻWP z dnia 12 września 2023 roku  w sprawie nadania płk.dypl. Tadeuszowi MAKAREWICZOWI – Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wręczył wyróżnionemu to odznaczenie. Następnie panowie burmistrzowie wręczyli jubilatowi pamiątkowy dyplom od Zarządu Dzielnicy, a pani TOMCZAK  w imieniu pani burmistrz wręczyła prezent urodzinowy.
Po tej dekoracji wykonano wspólna fotografię i odśpiewano „200 lat”.
________Kolejnym wyróżnionym przez Kapitułę Krzyża ZŻWP był kol. płk Romuald MŁYNARCZUK, któremu nadano Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP. Odznaczenie wręczył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie prezesa.
________Następnie wiceprezes naszego Koła – Jerzy GĄSKA poprosił o wystąpienie Państwa Bogusławę i Andrzeja NOWAKÓW. W 45.rocznicę zawarcia związku małżeńskiego odczytał Im, w imieniu Koła Nr 6, serdeczne życzenia i wręczył dyplom na tę okazję. Staszek PIECZARA odczytał postanowienie Kapituły Krzyża ZŻWP na mocy którego kol. Andrzejowi NOWAKOWI został nadany Złoty Krzyż Zasługi ZŻWP i go odznaczył tym krzyżem. Po tym była wspólna fotografia i toast.
________Kolejną uhonorowaną osobą był kol. Marek PARASIAK, który  6 września ukończył 60. lat życia. Z tej okazji otrzymał sympatyczne i pięknie wykonane życzenia od wszystkich członkiń i członków Koła – wręczał Jan Dźwigała.
________Ostatnią dziś wyróżnioną osobą był kol. Józef Rońda, u którego zbliża się 80. rocznica urodzin. Z tej okazji Kapituła ZG ZŻWP wyróżniła go Odznaką Honorową ZŻWP. Dekoracji dokonał Staszek Pieczara w towarzystwie Jana Dźwigały.
________Dalej było dużo toastów i życzeń
________Przed zakończeniem spotkania nasz kapelan ogłosił komunikat, uzgodniony z prezesem, że w dniu 26 października br. planowana jest wycieczka do m. Kamieńczyk, gdzie planowana jest msza święta za zmarłe członkinie i członków naszego Koła oraz bliskich przyjaciół. Uroczystość związana jest ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Po uroczystości planowany jest wspólny obiad w miejscowej restauracji na koszt uczestników. Wstępny koszt przejazdu autokarem  100 zł. Zapisy wraz z opłatą z przejazd przyjmuje zarząd na rachunek podany na stronie Koła.

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


 

84. rocznica przy pomniku Barykada Września 1939 roku

________W dniu 8 września  2023 roku przed pomnikiem Barykada Września 1939 roku odbyła się, z inicjatywy  burmistrza Dzielnicy Ochota w Warszawie, uroczystość poświęcona 84. rocznica walk obrońców naszej stolicy z niemieckimi wojskami. W części oficjalnej przemawiali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota.
________Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Delegacja naszego Koła Nr 6, pod przewodnictwem kol. Jacka Złotorzyńskiego złożyła przed barykadą wiązankę z biało – czerwoną szarfą.

Foto i opracowanie: kol. Eugeniusz Karbowiak


192. rocznica obrony Reduty Ordona

________W 192. rocznicę obrony Reduty Ordona  Burmistrz  – Dorota Stegienka wraz z Radą Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych oraz Komitet Zachowanie Reduty Ordona zorganizowali w dniu 3 września br. jej obchody na ul. Na Bateryjce w Warszawie.
________W uroczystości wzięła udział delegacja naszego Koła Nr 6 w składzie: kol. Jan Mazur – przewodniczący delegacji oraz kol. Anna i Eugeniusz Karbowiakowie. Złożyli oni przed obeliskiem wiązankę kwiatów z biało – czerwoną szarfą.

Opracowanie: Jolanta Mazur


Komunikat

Szanowni Koledzy!
Firma GWiR oferuje nową wersję znaczka znamionowego Związku. Jest bardziej wyraźny i wzbudza zainteresowanie kręgów członkowskich jak również cywilnych. Proszę na mój adres mailowy przesłać opinię – do 30 września – co do możliwości nabywania go przez członków. Koszt znaczka obecnie 10 PLN. Jeśli chcemy być widoczni  należy go nosić!
Pozdrawiam Włosiński – prezes MZWP