Category Archives: Rocznice

120. rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

        27 kwietnia 2016r., w 120. rocznicę urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy Jego pomniku, tuż przy moście Łazienkowskim po praskiej stronie brzegu Wisły w Warszawie, odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca Wielkiego Żołnierza, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, noszące Jego imię. Pomimo deszczowej pogody w uroczystości, której przewodniczył ppłk dypl. w st. spocz. Bogdan Pokrowski, wzięło udział dosyć dużo różnych delegacji. Prezes STL WP – mjr Kazimierz Rdzanek przypomniał życiorys Generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, zwłaszcza stosunku MON do żołnierzy służących w naszej armii po II wojnie światowej do 2015 r.
W asyście pocztów sztandarowych wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Siergiej Andrejew, przedstawiciel ambasady Białorusi, członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich oraz weterani drugiej wojny światowej.
       W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele naszego koła: Marzena Dźwigała, Jan Dźwigała i Andrzej Rońda, którzy także złożyli hołd Generałowi i wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

Foto: Marzena Dźwigała                                                     Opracował: Andrzej Rońda

Dzień Obrońcy Ojczyzny

          Dnia 23 lutego 2016 roku na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie w ramach upamiętnienia rosyjskiego święta państwowego odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, którzy polegli w bojach wyzwalając naszą Ojczyznę i Stolicę w latach 1944-45.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej i ambasady Białorusi oraz licznie zgromadzeni Rosjanie i Polacy. Jednym z uczestników był wnuk marszałka Rokossowskiego. Udział wzięli również przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich, związkowych i stowarzyszeń społecznych (m.in. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Ruch-Suwerenność Narodu Polskiego i Polski Komitet Słowiański-Słowianie Razem).
Nasze koło reprezentowali: Marzena Dźwigała, Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara. Ceremonia odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego wystawionego przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się modlitwą prawosławną.
Dzień Obrońcy Ojczyzny wywodzi się z czasów ZSRR i jest świętem państwowym w Rosji, na Białorusi i w państwach Wspólnota Niepodległych Państw. Święto to zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Floty, kiedy to oficjalnie zostało ogłoszone powstanie Armii Czerwonej w 1918 roku. Po rozpadzie ZSRR, od 1991 roku święto to, jest obchodzone jako Dzień Rosyjskiej Armii i Floty Wojennej. Dzień ten uważany jest za święto wojska oraz nieoficjalnie stał się rosyjskim Dniem Mężczyzny. Poświęcony jest żołnierzom, weteranom i bohaterom drugiej wojny światowej, praktycznie wszystkim „obrońcom ojczyzny”.

Opracowała: Wiesia Wypych

74. rocznica utworzenia Armii Krajowej

  • 14 lutego 1942 r., z rozkazu gen. Sikorskiego, została utworzona Armia Krajowa. Powstała z wielu różnych organizacji paramilitarnych, głównie Związku Walki Zbrojnej.
  • Dla uczczenia tego historycznego wydarzenia w dniu 15 lutego na ul. Spiskiej na  Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) władze dzielnicy zorganizowały uroczystość przypominającą tamten czas.
  • Przemówienie okolicznościowe wygłosili: pani burmistrz Ochoty, siostrzenica gen. Grota – Roweckiego, jeden z kombatantów oraz pełniący obowiązki szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzak. Następnie złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową.
  • Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy uroczystości: Katarzyna Łęgiewicz – burmistrz, Krzysztof Kruk – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek naszego Koła oraz Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota.
  • Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła w składzie – Wiesława Wypych, mjr Jan Dźwigała i por. Ludwik Bender. Wśród delegacji był nasz poczet sztandarowy (płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. szt. Stanisław Pieczara i st. sierż. Stanisław Wajda) ze sztandarem.
  • W uroczystości brały udział również liczne delegacje kombatanckie oraz delegacje młodzieży szkolnej.

Foto: Grześ Serocki                                                          Opracowała: Wiesia Wypych

71. Rocznica Wyzwolenia Warszawy

W niedzielę w samo południe, dnia
17 stycznia 2016 roku, w 71. Rocznicę Wyzwolenia Warszawy

 na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zebrała się duża ilość różnych organizacji kombatanckich, wojskowych i społecznych ze sztandarami, oraz delegacje kilku ambasad, urzędów i instytucji. Wszyscy z wieńcami, wiązankami i kwiatami wraz z mieszkańcami Stolicy i gośćmi, wśród których była liczna grupa członków naszego Koła z rodzinami.

    „Ideą warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza jest
uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość”.

     Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a w święta państwowe odbywa się jej uroczysta zmiana z udziałem najwyższych władz państwa polskiego.
W tym roku władze Warszawy nie zorganizowały oficjalnych obchodów. Niestety, uroczystość ta została sprofanowana przez obecnego włodarza Ministerstwa Obrony Narodowej, który odmówił przyłączenia się do uroczystej zmiany warty honorowej przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego o godz. 12.00, aby przy dźwiękach trąbki i werbla złożyć wieńce, wiązanki i kwiaty przed grobem-pomnikiem. na tej bardzo ważnej uroczystości, upamiętniającej poległych bohaterów tamtych dni, wyzwolicieli Warszawy – Armii Czerwonej i walczących u jej boku żołnierzy Wojska Polskiego.
Wielu uczestników było tym faktem szczerze oburzona. Pomimo powyższej decyzji uroczystość złożenia wieńców, wiązanek i kwiatów rozpoczęła się o godz. 12.30 i przebiegała w wielkiej powadze. Zgromadzonych na placu przy Grobie Nieznanego Żołnierza powitał ppłk Bogdan Pokrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP – major Kazimierz Rdzanek, który wygłosił przemówienie nawiązujące do tła historycznych wydarzeń z 1945 roku.
Dużą pomoc zaoferował, współpracujący z naszym Kołem, trębacz – mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa, który odegrał na trąbce „Hasło Wojska Polskiego” oraz „Hymn RP”. Następnie, w celu uczczenia poległych, na trąbce odegrana została pieśń „Śpij Kolego”, a przedstawiciele kilkudziesięciu delegacji organizacji kombatanckich, wojskowych i społecznych złożyli na głównej płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce, wiązanki i kwiaty.
Wśród delegacji była także nasza w składzie: mjr Edward Binkowski – przewodniczący oraz członkowie: por. Ludwik Bender, ks. plut. Wojciech Wojno, Wiesława Wypych i Joanna Zatorska – Miller. Warto zwrócić uwagę, że szli oni tuż za delegacją Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Wśród licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych wyróżniał się nasz poczet w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – asystent i st. sierż. Stanisław Wajda – sztandarowy.

     Po uroczystościach na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego zgromadzeni udali się w Aleje Żwirki i Wigury na Cmentarz – Mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej, na którym spoczywa ponad 20 tysięcy żołnierzy radzieckich. O godz.14,00 odegrano hymn Polski i hymn Federacji Rosyjskiej. Głos zabrał Prezes Honorowy Stowarzyszenia Tradycji LWP płk. Roman Orłowski. Delegacje złożyły kwiaty pod głównym pomnikiem cmentarza. Również tam nasi członkowie Koła byli obecni. Delegacja nasza w składzie: kpt. Jerzy Gołowanow i st. chor. szt. Stanisław Kwiatkowski złożyła kwiaty pod głównym pomnikiem Cmentarza-Mauzoleum.

    Pomimo braku wsparcia ze strony państwa, tegoroczne wzruszające uroczystości okazały się sukcesem organizatorów, którymi byli:
1. Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Berlinga;
2. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Mazowiecki;
3. Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Foto: Katarzyna Gołowanow                                                Opracowali: Zofia Powałka
Grzegorz Seroccki                                                                                  Edward Binkowski          

WIELKI JUBILAT

Makarewicz

płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ

      Urodził się 17 sierpnia 1925 r. w osadzie Wola Małyńska (obecnie Ukraina), pow. Równe, woj. wołyńskie w rodzinie osadnika wojskowego (s. Teresy i Stanisława Makarewicz). Dorastał razem z siostrą Elżbietą i braćmi: Kazimierzem i Stefanem. Idyllę rodzinną przerwała w dniu 10 lutego 1940 r. deportacja w głąb ZSRR do ośrodków specjalnego odosobnienia o obostrzonym rygorze i przymusowej pracy na terenie różnych republik, aż do wstąpienia, wraz z bratem Kazimierzem w dniu 12 czerwca 1943 r. na ochotnika do formującego się Wojska Polskiego. Trafił tam do 3 pp. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 12 i 13 października 1943 r. brał udział w bitwie pod Lenino. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej został skierowany do 9 pp. 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. W okresie od maja do października 1944 r. ukończył Oficerską Szkołę I Armii Wojska Polskiego. Jako oficer dowodzący plutonem i kompanią w 8 pp. 3 DP przeszedł szlak bojowy I Armii WP poprzez Warszawę, Wał Pomorski do Berlina. W walkach o Kołobrzeg był raniony w głowę. Za męstwo i odwagę w czasie w czasie walk z niemieckim okupantem został odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Military, Krzyżem Grunwaldu III Klasy i Krzyżem Walecznych.1. marca 1946 r. (w wieku 21 lat) został mianowany na stopień kapitana w korpusie oficerów piechoty. Po wojnie w latach 1949 – 1950 pobierał nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Piechoty, a w latach 1960- 1963 w Akademii Sztabu Generalnego WP i otrzymał tytuł oficera dyplomowanego. W czasie 48-letniej służby wojskowej zajmował wiele bardzo ważnych stanowisk dowódczo – sztabowych oraz w szkolnictwie wyższym od szefa sztabu pułku, poprzez zastępcę komendanta i komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, komendanta Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej do dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. W ostatnich latach służby pełnił służbę dyplomatyczną na stanowisku attaché wojskowego przy ambasadzie RP w Bułgarii.
Za osiągnięcia w służbie i pracy uhonorowany został wieloma wysokimi odznaczeniami, m. in. Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę w 1990 r. w ramach działalności społecznej, uczestniczył w pracach kilku organizacji społecznych: Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Military, Klubu Kombatantów 1 DP T. Kościuszki, Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz ZBŻZ i OR WP (obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego). Od momentu powstania sprzyjał, jako DZJZ MON powstającym stowarzyszeniom żołnierskim. Obecnie jest jednym z najznamienitszych członków Koła nr 6 im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
Za niezwykle owocną działalność w naszym Związku Kapituła Zarządu Głównego przyznała dostojnemu Jubilatowi Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Chwała dostojnemu Jubilatowi! Dziękujemy Ci Wspaniały Dowódco!
Żyj nam długo i szczęśliwie!

                                                                             mjr Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6

 

Rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

W dniu 26 kwietnia 2015r., w przeddzień 119 rocznicy urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W przemówieniu okolicznościowym ppłk dypl. w st.spocz. Bogdan Pokrowski przypomniał życiorys generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W asyście licznych pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, delegacja Straży Miejskiej, weteranów drugiej wojny światowej, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszego koła: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara, którzy złożyli hołd i wiązankę kwiatów

Foto: Staszek Pieczara                                 Opracowała: Wiesia Wypych

Odwiedziny grobu Andrzeja Leppera

Przebywający na wypoczynku członkowie naszego Koła: Marzena Dźwigała, Zofia Powałka, Edward Binkowski i Jan Dźwigała – odwiedzili grób byłego wicepremiera Andrzeja Leppera na cmentarzu w m. Krupy w gminie Darłowo. Postawili na nim znicz  z zawieszką zawierającą logo Koła i napis” „Pamiętamy”.

IMG_5214JAROSLAW-2014-(23)

Opracowała Marzena Dźwigała

72. rocznica utworzenia AK

14 lutego 1942 r. z rozkazu gen. Sikorskiego utworzono z wielu różnych organizacji paramilitarnych – Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia na Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) przy ul. Spiskiej zorganizowano składanie kwiatów. Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy: Krzysztof KRUK – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek naszego Koła, Piotr Żbikowski – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, Jan MOLO – wiceprzewodniczący DKOPWiM, członek naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła: Wiesława WYPYCH, Jan Dźwigała, Stanisław PIECZARA.

IMG_0780 (1)IMG_0779IMG_0785IMG_0786

Opracowała: Marzena Kruk.