Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

   W dniu 1. sierpnia 2016 r. o godz. 09.00 na ul. Filtrowej w Warszawie, pod numerem 68, przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu przez płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

     Pomimo padającego deszczu, zebrała się liczna grupa delegacji władz państwowych, kombatanckich (wyróżniali się byli powstańcy), stowarzyszeń i innych grup oraz osób prywatnych. Była skromna asysta wojskowa z trębaczem i werblistą. Dwa poczty sztandarowe dodawały świątecznej powagi. Jeden był wystawiony przez harcerzy, a drugi to był nasz sztandar z asystą: dowódca – płk Jerzy Gąska, asystent – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda. Ponadto z naszego Koła obecni byli: Janek Dźwigała – składający w imieniu Koła wiązankę kwiatów, Ela i Jacek Piórkowscy oraz Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza Ochoty, będący w składzie delegacji władz Ochoty.

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Ela Piórkowska

Comments are closed.

Post Navigation