Category Archives: Rocznice

Obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny – 22 02 2017r.

          Dzień 22 luty 2017 roku, to dzień Rosyjskiego Święta Państwowego. W dniu tym o godz. 11,00 na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie odbyła się, w ramach upamiętnienia tego święta, ceremonia złożenia wieńcy i kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, którzy polegli w walkach o wyzwolenie naszej Stolicy i naszej Ojczyzny w latach 1944 – 1945.

Powyższą uroczystość zorganizował Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. W Obchodach Dnia Obrońcy Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej i ambasady Białorusi oraz licznie zgromadzeni Rosjanie będący w Polsce i warszawiacy. Udział wzięli również przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich, związkowych i stowarzyszeń społecznych (m.in. Stowarzyszenie Przyjaźni Polska – Wschód, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga (z delegacją: sekretarz Generalny – Bogdan Pokrowski, prezes Honorowy – płk Roman Orłowski i prezes Oddziału Warszawskiego – płk Kazimierz Wtorek), Ruch-Suwerenność Narodu Polskiego i Polski Komitet Słowiański-Słowianie Razem).

Dzień Obrońcy Ojczyzny wywodzi się z czasów ZSRR. Święto to zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Floty, kiedy to oficjalnie zostało ogłoszone powstanie Armii Czerwonej w 1918 roku. Po rozpadzie ZSRR, od 1991 roku święto to, jest obchodzone jako Dzień Rosyjskiej Armii i Floty Wojennej. Obecnie jest świętem państwowym Rosji, Białorusi i w państwach Wspólnota Niepodległych Państw. Dzień ten uważany jest za święto wojska. Poświęcony jest żołnierzom, weteranom i bohaterom drugiej wojny światowej, wszystkim „obrońcom ojczyzny”. Uroczystość zakończyła się modlitwą prawosławną

Ceremonia odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego wystawionego przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Nasze koło reprezentowali: wiceprezes Koła – st. chor. Paweł Witecki i por. Ludwik Bender.


Opracował: Jan Dźwigała

75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

     Dnia 14 lutego 1942 r., z rozkazu gen. Sikorskiego, została utworzona Armia Krajowa. Powstała z wielu różnych organizacji paramilitarnych, głównie Związku Walki Zbrojnej. Dla uczczenia tego historycznego wydarzenia w dniu 14 lutego na ul. Spiskiej na  Ochocie w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) władze dzielnicy zorganizowały uroczystość przypominającą tamten czas.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił pan Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza Ochoty. Głos zabrali również: siostrzenica gen. Grota – Roweckiego oraz jeden z kombatantów. Następnie przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty.
Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy uroczystości – p. Krzysztof Kruk – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz p. Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota.
Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła w składzie – mjr Jan Dźwigała i por. Ludwik Bender. Wśród delegacji była nasza fotograf. W uroczystości brały udział liczne delegacje kombatanckie oraz delegacje młodzieży szkolnej.

Foto: Marzena Dźwigała                                             Opracował: por. Ludwik Bender

Uroczyste spotkanie – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 17,00 –  w sali Kinowo – Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Belwederskiej 25, odbyło się uroczyste spotkanie związane z 72. rocznicą wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej połączone z uroczystym koncertem.

Gości przywitał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Sergey Andreev. Ze szczególną atencją przywitał kombatantów II Wojny Światowej. Gości pozdrowił również prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód mgr Józef Bryll, podkreślając zasługi kombatantów w tym, że od 72 lat dzięki ich bohaterstwu możemy żyć w pokoju. Przed koncertem zabrał też głos płk Roman Orłowski, który przypomniał zebranym przebieg walk 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej o wyzwolenie Warszawy i stworzenie warunków do zdobycia Berlina.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w spotkaniu uczestniczyli: Zofia i Edward Binkowscy, Krystyna Rek, Joanna Zatorska-Miller i Andrzej Rońda.

Foto: Edward Binkowski                                                               Opracowała: Zofia Binkowska

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej – 01 2017r.

W dniu 17 stycznia br. o godz. 14,00 w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy delegacje udały się na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Żwirki i Wigury) , gdzie odbyła się uroczystość składania wieńców, wiązanek i kwiatów. Odegrano dwa hymny: Polski i Federacji Rosyjskiej, a wejście i odprowadzenie sztandarów odbyło się na tle rosyjskiej pieśni wojennej „Wstawaj strana agromnaja, wstawaj na smiertnyj boj”.

Mjr Rdzanek w swoim wystąpieniu podkreślił udział żołnierzy Armii Radzieckiej w wyzwoleniu Polski, które to pochłonęło około 600 tysięcy czerwonoarmistów poległych na naszej ziemi.

W imieniu Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę pod pomnikiem złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Zofii Binkowskiej, Krystyny Rek i Ludwika Bender. Po złożeniu wieńców i komendzie kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom salutując sztandarami.

Foto: Edward Binkowski                                                          Opracował: Zofia Binkowska

Przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii WP – 2017 r.

        

W dniu 17 stycznia br. w 72. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Skwerze przy ul. Andersa  13 przed pomnikiem Żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego o godz. 12,00 odbyła się uroczystość upamiętniające tę rocznicę. Nasze Koło Nr 6 ZŻWP reprezentował poczet sztandarowy  w składzie: płk Jerzy Gąska, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara i płk Romuald Młynarczuk.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP mjr inż. Kazimierz Rdzanek rozpoczął swoje przemówienie od przywitania gości szczególnie serdecznie pozdrawiając obecnych kombatantów II Wojny Światowej w tym również wyzwolicieli Warszawy i zdobywców Berlina, kmdr. prof. Józefa Czerwińskiego, kmdr. Henryka Kalinowskiego, płk dr hab. Ryszarda Sobierajskiego, płk dr Czesława Lewandowskiego, płk. Zygmunta Bąka, płk. Tadeusza Tarkowskiego i por. Eugeniusza Kuleszę. W swoim wystąpieniu mjr Rdzanek przypomniał historię walk 1 Armii Wojska Polskiego o wyzwolenie Warszawy po czym poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć żołnierzy poległych podczas walk o wyzwolenie stolicy. Trębacz zagrał sygnał „Śpij kolego”.
Następnie
 Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – płk  Ryszard Sobierajski udekorował sztandar Stowarzyszenia Tradycji LWP medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”.
Natomiast Prezes kapituły medalu „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Tradycji LWP” – płk Roman Orłowski wręczył Honorowe Krzyże LWP „Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP”, które otrzymali: płk dr Ryszard Sobierajski, kmdr dr Henryk Kalinowski, mjr Jan Dźwigała, mgr Józefa Brylla i mgr Ryszarda Tomalaka.

Następnie głos zabrał mjr Jan  Dźwigała – prezes Koła Nr 6. Odczytał on uchwały Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP, podpisane przez Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę, na mocy których Kapituła postanowiła nadać „Złote Krzyże Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
1. Sztandarowi Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga;
2. Prezesowi Warszawskiej Organizacji Stowarzyszenia Tradycji LWP – płk. Kazimierzowi Wtorkowi.
Aktu dekoracji dokonał sekretarz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP    – ppłk Henryk Jagielski.

Po dekoracji nastąpiło składanie wieńców i wiązanek przed pomnikiem Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego przy łoskocie werbli. W imieniu Naszego Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wiązankę złożył – Andrzej Rońda w towarzystwie Wiesławy Wypych i Zofii Binkowskiej. Po złożeniu wieńców i komendzie prowadzącej uroczystość kpt. Sadzyńskiej „poczty sztandarowe odprowadzić” – ppłk Pokrowski poprowadził poczty przed pomnik, gdzie oddano hołd poległym żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego salutując sztandarami. Podczas marszu pobrzmiewała melodia pieśni żołnierskiej „Oka”.

Sztandar Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zostanie udekorowany Honorowym Krzyżem Zasługi dla Ludowego Wojska Polskiego przez Prezesa Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 09.02.2017r.

Foto: Marzena Dźwigała                                                             Opracował: Edward Binkowski

Przed GNŻ bez asysty wojskowej 12 października

     Tradycyjnie w 73. rocznicę bitwy pod Lenino Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Stowarzyszeniem Współpracy Polska–Wschód – zorganizowali patriotyczną uroczystość poświęconą temu wydarzeniu.
Pomimo fatalnej pogody udział wzięło 26 delegacji oficjalnych. Obok nich dostrzegliśmy delegacje m. in. Ambasady Federacji Rosyjskiej Polsce z ambasadorem Panem Sergey Andreev, Republiki Białoruś, Stowarzyszenia Pokolenia, Federacji Służb Mundurowych, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarządu Głównego Kombatantów RPiBWP, Środowiska Armii Ludowej, Środowiska Synów Pułku, I Polskiej Armii we Francji Ren–Dunaj, Mazowieckiego Związku Spadochroniarzy, Związku Weteranów i Rezerwistów, Polskiej Partii Socjalistycznej i SLD. Przybyły cztery poczty sztandarowe. Władze naszego związku były reprezentowane przez delegację z sekretarzem generalnym Zarządu Głównego – płk. Janem Kacprzakiem na czele. Obecna była młodzież szkolna i grono mieszkańców Warszawy.

przemówienie okolicznościowe:

Szanowni Państwo!
     Serdecznie witam na uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, poświęconej obchodom 73. rocznicy bitwy pod Lenino. Organizatorem, jak co roku, jest Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód. Pomimo skromnych możliwości, staramy się popularyzować wiedzę o ważnych wydarzeniach z historii walk o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej.
Dziś będziemy starać się wyjaśnić historyczne znaczenie bitwy pod Lenino. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w przeważającej części składali się z tych, którzy nie zdążyli do formowanej wcześniej w ZSRR armii przez gen. Władysława Andersa. Nawet w naszym Kole byli oficerowie, których bracia służyli na zachodzie w tej armii. Zdecydowana większość żołnierzy – kościuszkowców rekrutowała się spośród prześladowanych wysiedleńców, Sybiraków lub przebywających w łagrach. Po krótkim szkoleniu w Sielcach nad Oką, schowali w sobie urazy i doznane krzywdy. W bitwie pod Lenino pokazali swój spontaniczny i brawurowy zryw przeciw śmiertelnemu wrogowi, ku wolności, ku Polsce.
Myślę, że nie będzie nadużyciem scharakteryzowanie postawy żołnierzy tam walczących cytatem Adama Mickiewicza:

… „Polak stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”…

      Choć brawura i odwaga zaprezentowana w czasie bitwy przez polskich żołnierzy zasługują na najwyższe uznanie, to jednak ze strony czysto wojskowej znaczenie tej bitwy jest niewielkie, a w skali ogromnego frontu wschodniego – raczej epizodyczne. Doniosłą rolę odegrała bitwa pod Lenino pod względem politycznym. Jej działa zagrzmiały głośnym echem w Ojczyźnie i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w państwach koalicji antyhitlerowskiej. Czyn bitewny kościuszkowców wytyczał nowy etap walki wyzwoleńczej, nową jakość udziału Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej. Udział 1. Dywizji w walce pod Lenino zapoczątkował wprowadzenie Wojska Polskiego na główny w walce z Niemcami – front wschodni. Żołnierz Polski wkroczył na szlak bojowy prowadzący najkrótszą drogą do Ojczyzny. Tych faktów nie da się przemilczeć ani zafałszować! Ubliżają poziomowi świadomości narodowej , godności i honorowi żołnierzy spod Lenino różnego rodzaju paszkwile, że jako bezwolna masa zostali przez Stalina rzuceni na stracenie i niechybną śmierć.
To pod Lenino zaczął się szlak bojowy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, w których żołnierze wyzwalali i jednocześnie przywracali Polsce prastare piastowskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem. Po raz pierwszy w tysiącletnich dziejach nasze wojsko zdobywało Berlin! Jednym z nielicznych uczestników omawianej bitwy i chwalebnego szlaku bojowego do Berlina (ranny w Kołobrzegu) jest członek naszego Koła, kawaler orderu Virtuti Militari – płk Tadeusz Makarewicz, były Dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON
(odpowiednik dowódcy garnizonu Warszawa).
Powyższe fakty wskazują, że bitwa pod Lenino, to ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski, dlatego pamięć i wiedzę o niej należy przekazywać. Nie zniechęcą nas działania obecnie rządzących takie jak: zmniejszanie emerytur, pozbawianie prawa do pochówków z wojskową asystą honorową, gloryfikowanie zasług niewielkich grup tzw. żołnierzy wyklętych, ewidentne fałszowanie historii, odmawianie asysty przy świętach takiego typu jak dziś.

CHAWAŁA BOHATEROM SPOD LENINO!

      Niniejszy tekst przemówienia z 12.10.2016 r. sprzed GNŻ opracował honorowy prezes naszego Koła – płk mgr Eugeniusz Gradoń. Po przemówieniu okolicznościowym, które wygłosił prezes Koła Nr 6 – mjr Jan Dźwigała, nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów. Uroczystość odbyła się bez udziału asysty wojskowej. Orkiestrę zastąpił i nagłośnienie zamontował – mł. chor. w st. spocz. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa (z dawnej Orkiestry Reprezentacyjnej WP).

Foto: Marzena Dźwigała                                                                    Opracowała: Zofia Binkowska

„Barykada Września 1939”

W dniu 8 września o g. 17,00 przeprowadzono Manifestację patriotyczną przy „Barykadzie Września 1939” na  ul Grójeckiej (obok Hall Banacha). Udział brał nasz poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Koła (płk Jerzy Gąska, płk Romuald Młynarczuk, st. sierż. Stanisław Wajda oraz delegacja z wiązanką kwiatów.

foto: Jacek Piórkowski                                                       opracował: Jan Dźwigała

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

   W dniu 1. sierpnia 2016 r. o godz. 09.00 na ul. Filtrowej w Warszawie, pod numerem 68, przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu przez płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

     Pomimo padającego deszczu, zebrała się liczna grupa delegacji władz państwowych, kombatanckich (wyróżniali się byli powstańcy), stowarzyszeń i innych grup oraz osób prywatnych. Była skromna asysta wojskowa z trębaczem i werblistą. Dwa poczty sztandarowe dodawały świątecznej powagi. Jeden był wystawiony przez harcerzy, a drugi to był nasz sztandar z asystą: dowódca – płk Jerzy Gąska, asystent – płk Romuald Młynarczuk, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda. Ponadto z naszego Koła obecni byli: Janek Dźwigała – składający w imieniu Koła wiązankę kwiatów, Ela i Jacek Piórkowscy oraz Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza Ochoty, będący w składzie delegacji władz Ochoty.

Foto: Jacek Piórkowski                                                     Opracowała: Ela Piórkowska

Pech, czy celowe działanie!!!

     Zgodnie z zaproszeniem otrzymanym z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga w dniu 21 lipca 2016 r. o g. 12,30 miała rozpocząć się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy Placu Marszałka Piłsudskiego z okazji 72. rocznicy utworzenia jednolitego, odrodzonego Wojska Polskiego.
Nasz Zarząd wytypował delegację do złożenia wiązanki kwiatów w składzie: Marzena Dźwigała, Krystyna Rek, Wiesława Wypych, Stanisław Pieczara, Andrzej Rońda, Ludwik Bender i Jan Dźwigała.

    Niestety uroczystość się nie odbyła z uwagi na brak dostępu do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie!!! Powodem oficjalnym były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Nieoficjalnie mówiło się na mieście, że Antoni Macierewicz zabronił przeprowadzenia uroczystości. W tej sytuacji część chętnych do uczczenia rocznicy udała się pod pomnik gen. Berlinga. Nasza delegacja zdecydowała, że wiązanka kwiatów zostanie złożona na Grobie Nieznanych Żołnierzy w Stanisławowie w powiecie mińskim. Tak też uczyniono.
Marzena Dźwigała i Andrzej Rońda złożyli nasze kwiaty i zapalili znicz z plakietką Koła Nr 6.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

35 lecie Mazowieckiego Zarządu Związku Żołnierzy WP. Wręczenie sztandaru.

W dniach 14 i 15 czerwca 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 35-lecia Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.
W dniu 14 czerwca 2016 r. poświęcono sztandar podczas mszy w intencji członków Związku i ich rodzin w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyły delegacje Zarządu Głównego ZŻWP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego  oraz przedstawiciele Kół naszego  Związku.
W dniu 15 czerwca 2016r. na placu przed teatrem „Rampa” w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Matką chrzestną sztandaru była członkini naszego Koła – kol. Wiesia Wypych.
Gwoździe do drzewca sztandaru wbijali sponsorzy, a wśród nich członkini – skarbnik naszego Koła kol. Marzenka Dźwigała.
Sztandar wręczał Prezes Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dywizji Franciszek Puchała.
Wymienione powyżej koleżanki zostały wyróżnione, otrzymując miniatury wręczanego sztandaru.

 Zdjęcia wykonała: Lucyna Kulińczyk                                                 Opracowała: Ania Kaim