101. rocznica urodzin gen. armii Wojciecha JARUZELSKIEGO

________W dniu 6 lipca 2024 r. przypada 101. rocznica urodzin gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. Dla uczczenia Jego pamięci  zbieramy się tego dnia o g. 12,00 przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
________Przewodniczącym delegacji będzie kol. Eugeniusz Karbowiak.

Serdecznie zapraszam!
                                                        Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6 ZŻWP

________W dniu 6 lipca 2024 r. o g. 12,00, w 101. rocznicę urodzin gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zebrała się  delegacja naszego Koła Nr 6 aby uczcić Jego pamięć.
Na mogile delegacja postawiła zapalony biało – czerwony znicz.
________Delegacji przewodniczył kol. Eugeniusz Karbowiak, a w jej skład wchodzili także: kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur, Józef Kmera i Wiesław Zakrzewski.

Foto: Eugeniusz Karbowiak                             Opracowanie: Jan Dźwigała


Comments are closed.

Post Navigation