Author Archives: Admin

por. Jan Aleksander NIEDŹWIECKI


por. Jan Aleksander NIEDŹWIECKI
(31.05.1926 r. – 14.05.2019 r.)

______Urodził się w Bydgoszczy, Jego tata Aleksander był kolejarzem. W 1933 roku  cała rodzina przeniosła się  do Chełma Lubelskiego, gdzie tata otrzymał propozycję pracy. W czasie okupacji hitlerowskiej tata, jako legionista i uczestnik powstania śląskiego, został aresztowany, przewieziony do Oświęcimia i tam zamordowany. 10 sierpnia 1944  r. wstąpił ochotniczo do odrodzonego Wojska Polskiego i od razu  trafił do szkoły podoficerskiej w Lublinie. Po jej ukończeniu – 30 listopada 1944 r. został przydzielony do 3 pułku ułanów Samodzielnej Brygady Kawalerii 1 Armii Wojska Polskiego. Przeszedł szlak bojowy tej jednostki od Wisły do Łaby jako podoficer – zastępca dowódcy plutonu. Swojego konia nazwał „Ojciec” na pamiątkę zamordowanego  taty. Uczestniczył w wyzwalaniu Warszawy, następnie uczestniczył w walkach kawaleryjskich o Wał Pomorski pod wsią Borujsko, mamy piękną pamiątkową fotografię z tej operacji, a następnie w walkach o Kołobrzeg. Po jego zdobyciu i uczestnictwie w słynnych „Zaślubinach z morzem” eskortował jeńców niemieckich do obozu w Łobzem. Po przeprawie przez Odrę Jego jednostka zdobywała niemieckie tereny aż do Oranienburga (na północ od Berlina). Tam odbyła się ostatnia szarża ułańska. Janek był ranny, i tam Janek „Ułan” zakończył swój chlubny szlak bojowy.
______Po zakończeniu działań wojennych trafił do podoficerskiej szkoły kawalerii w Koszalinie na stanowisko instruktora. W lutym 1946 r. przeniesiony za wzorową służbę do Warszawy na szefa oddziału konnego marsz. Michała Roli – Żymierskiego. Pragnę poinformować, że Janek jak i konie tego oddziały stacjonowały na terenie obecnego 10 warszawskiego pułku samochodowego. Po  rozwiązaniu kawalerii w 1947 r. pełnił jeszcze służbę wojskową do listopada 1955 r. Ukończył ją w stopniu starszego sierżanta.
______Janek Niedźwiecki ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra. Pracował w NBP, ministerstwie finansów i NIK. Włączył się do działalności społecznej, od 1967 r. był działaczem kombatanckim. Środowisko Kombatantów 1 Warszawskiej Brygady – Dywizji Kawalerii WP  wybrało Go sekretarzem Zarządu w Warszawie.
______Mając 52 lata rozpoczął, zalecane przez lekarzy bieganie. Upodobał sobie biegi maratońskie, zaliczył ich aż 99. Z podziwem cała Polska, i nie tylko, oglądała Jego słynne salta na rozpoczęcie i zakończenie biegów. 11 kwietnia 2002 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Dał się poznać jako znakomity i wesoły Kolega. Pięknie śpiewał i grał na harmonijce ustnej.
______Za osiągnięcia bojowe, służbę i pracę na rzecz naszej ukochanej Ojczyzny był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”, Medalem „Za Udział w Walkach o Berlin”, Medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów, Złotym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz wieloma innymi odznaczeniami, w tym radzieckimi. W 1975 r. mianowany został na stopień starszego sierżanta sztabowego, w 2000 r. na stopień podporucznika, a w 2003 na stopień porucznika.
______Nasz „UłanJanek skończyłby 31 maja 93 lata. Chylimy czoła nad Jego dokonaniami, zwłaszcza nad przelaną krwią, za walkę ze znienawidzonym okupantem niemieckim, za wytężoną pracę, za osiągnięcia sportowe i działalność  społeczną. Możemy z całą mocą stwierdzić, że dobrze zasłużył się Ojczyźnie.
______Nad mogiłą pożegnali Go najbliżsi: syn Zbigniew z małżonką Urszulą i dziećmi: Agnieszką, Jankiem i Marią oraz wnuk Mateusz s. Anny. Pożegnali Go także: dalsza rodzinna, sąsiedzi i znajomi. Pożegnało Go środowisko maratończyków i wojska. W pożegnaniu udział wzięli delegacja naszego Koła Nr 6 ze sztandarem oraz asysta honorowa wystawiona  ze składu pułku reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Żegnaj Tatusiu, żegnaj Dziadku, żegnaj Panie Poruczniku,
żegnaj Ułanie, żegnaj Kolego, żegnaj Janku!
Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!

Salwa honorowa i melodia „Śpij Kolego” niech będą nagrodą za Twoje oddanie Ukochanej Ojczyźnie!
Trumna ze zwłokami Zmarłego spoczęła w grobie rodzinnym kwatera 3B rząd 3 grób 7 na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie przy ul. Korkowej 152.

Cześć Twojej Pamięci!

  Foto: st.chor.szt. Jacek Piórkowski                                                        Opracował:  Jan Dźwigała

Pogrzeb Kazia

gen.bryg.dr.strzel. płk WP  Kazimierz WTOREK
(21.02.1931 r. – 26.04.2019 r.)

______10 maja 2019 r., przy pięknej pogodzie, na Cmentarzu Południowym w Antoninowie zebrało się bardzo dużo członków rodziny i znajomych, sąsiadów i przyjaciół, delegacji różnych stowarzyszeń  w Polsce – by towarzyszyć w ostatniej drodze i pożegnaniu prezesa Oddziału Warszawskiego im. 1 Armii WP Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, wiceprezesa Oddziału Warszawa – Śródmieście Związku Inwalidów Wojennych, zasłużonego oficera gen. i płk Kazimierza Wtorka.
______Urodził się we wsi Długi Kąt, obecnie gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie w rodzinie chłporobotnika. W czasie II wojny światowej tereny te zostały włączone do rzeszy niemieckiej. Jego edukacją zajmował się stryj Walenty. W 1946 r. zdał egzamin z zakresu szkoły podstawowej, a następnie do gimnazjum i liceum hutniczego przy hucie „Batory”.  Okres okupacji to czas Jego działalności w Związku Walki Młodych, a później do Związku Młodzieży Polskiej. Pełnił tam różne funkcje. Jesienią 1951 r. otrzymał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz skierowanie do Wyższej Szkoły Służby Zagranicznej. Według wskazówek swojego taty poszedł do wojska, wypełniając patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Był to okres wojny koreańskiej i dlatego trafił w trybie przyśpieszonym na kurs oficerów rezerwy. Po jego ukończeniu trafił do czynnej służby w wojskach specjalnych. Był tam do końca służby w 1978 r. Przez pewien czas był współpracownikiem gen. Jaruzelskiego. W latach 1978-81 pracował przy budowie rurociągu naftowego „SURGUT”, pełniąc różne funkcje kierownicze. Do Polski powrócił 13.12. 1981 r. W latach 1982-87 pracował w Bibliotece Narodowej jako główny specjalista. Od kwietnia 1988 pracował przy budowie gazociągu jamalskiego, a w okresie 1991–94 był dyrektorem doskonalenia kadr w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W tym czasie kampania przeciwko ludowemu Wojsku Polskiemu sięgnęła zenitu. Wówczas stanął na czele grupy żołnierzy walczących z faszyzmem w II wojnie światowej o honor i cześć doprowadzając w marcu 1993 r. do zarejestrowania pierwszego Oddziału Warszawskiego  Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Działalność tej organizacji trwała jednak tylko do 20 lipca 2010 r. On jednak się nie poddał. W trudnym dla naszego środowiska okresie doprowadził 22.12.2010 r. do rejestracji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.
______Członkowie Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego wraz z członkami Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW, Związku Polskich Spadochroniarzy oraz członkami innych bratnich organizacji towarzyszyli Zmarłemu  w ostatniej drodze. W imieniu macierzystej organizacji mowę pożegnalną wygłosił w Sali pożegnań prezes Zarządu Głównego STLWP – mjr Kazimierz Rdzanek. Przybliżając Jego drogę życiową podkreślił pełne oddanie Ukochanej Ojczyźnie! Wymienił, że nasz Kolega Kazio był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m. in. KKOOP, ZKZ, M. 40-lecia PL, Honorowym Krzyżem ST LWP. W imieniu zgromadzonych podziękował Kaziowi za wzorową i długoletnią służbę wojskową, pracę zawodową i społeczną. Złożył serdeczne wyrazy głębokiego współczucia i żalu: najserdeczniejszej przyjaciółce Danusi, synowi Mirosławowi z żoną Danuta i wnukiem Piotrem, bratu Władysławowi  z żoną Renatą.
______Po tym utworzył się kondukt na czele którego maszerował z szablą gen.bryg.dr.strzel. Bogdan Pokrowski. Tuż za nim poczty sztandarowe: Koła nr 6 ZŻWP, STLWP, Związku Spadochroniarzy Polskich  oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Urna z prochami Zmarłego została umieszczona w ścianie kolumbarium: kwatera 30AII, rząd 1, grób 76.

Żegnaj Generale, żegnaj Pułkowniku, żegnaj Tato i Dziadku, żegnaj Nieoceniony Kolego, żegnaj Przyjacielu Koła Nr 6,  żegnaj nasz Kaziu!

______PS. Syn Kazia złożył do Dowódcy Garnizonu wniosek o asystę wojskową. Według obecnych procedur, m. in. wskutek opiniowania wniosku przez IPN, asysta zasłużonemu dla Polski oficerowi (służył i pracował poza Polska) się nie należała!!! Oceńcie to drodzy Czytelnicy!

Foto: kpt. Eugeniusz Karbowiak                                                 Opracował: mjr Jan Dźwigała

Docenione Panie

______W dniu 9 maja (dawniej Dzień Zwycięstwa) było wyjątkowo. Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie podzielił się smutnymi wiadomościami.
W dniu 26 kwietnia 2019 r. w czasie przygotowań (odbiór wiązanki z kwiaciarni) do obchodów 123. rocznicy urodzin gen. Berlinga, zmarł nagle, przeżywszy 88 lat, prezes Oddziału Warszawskiego im. 1 Armii WP Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, przyjaciel naszego Koła – płk WP,  gen. bryg. DS. Kazimierz Wtorek. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 maja br. w Sali pożegnań Cmentarza Południowego, po czym urna z prochami zmarłego zostanie umieszczona w ścianie KOLUMBARIUM na cmentarzu miejscowym.
W dniu 7 maja 2019 r. zmarł, po ciężkiej chorobie, przeżywszy 76 lat, absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, wieloletni oficer 10 psam. – mjr Władysław Tkacz. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 26 maja o godz. 12,30 w kościele murowanym na Bródnie, po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym. Na prośbę prezesa wszyscy zebrani uczcili pamięć Zmarłych chwilą ciszy na stojąco.
______I wiceprezes Koła, a jednocześnie przewodniczący komisji wyróżnień MZW – Staszek Pieczara zabierając głos poinformował, że w naszym Kole jest 28 pań, to jest dużo więcej niż połowa pań we wszystkich organizacjach MZW. Niektóre  nasze koleżanki w pracę społeczną bardzo się angażują. Doceniając ich wkład pracy, na wniosek zarządu Koła, Kapituła przy Zarządzie Głównym, postanowiła nadać niżej wymienionym członkiniom Krzyże Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
Lucyna Kulińczyk – srebrny;
Joanna Zatorska – Miller – srebrny;
Marzena Dźwigała – złoty z Gwiazdą:
Wiesława Wypych – złoty z Gwiazdą.
Ponadto zakomunikował, że w dowód uznania za wybitne zasługi dla Związku, Kapituła postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wniosek zarządu Koła i przyznała por. Ludwikowi Benderowi najwyższe odznaczanie – Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Odznaczenia wręczali: Staszek Pieczara i Jan Dźwigała.
______Następna część wiązała się z przedstawieniem całej plejady jubilatów i solenizantów. Wiodącą osobą w tej części spotkania była Jubilatka Ania Karbowiak. Od  Koła otrzymała piękny pamiątkowy dyplom, wykonany przez naszego mistrza Andrzeja oraz czekoladki. Po tym wjechał do Sali zebrań piękny tort, ufundowany (wraz z szampanami) przez Jubilatkę, a wykonany przez Firmę „Gromulski” z Mińska Mazowieckiego. Wszystkie obecne solenizantki otrzymały również czekoladki. Tort był przepyszny. Dzięki staraniom Wiesi i Staszka wszyscy mogli skosztować bardzo smacznych babeczek.
Dalej były toasty i śpiewy.
Do zobaczenia  13 czerwca br.

Foto: Andrzej Krzyziński                                                                      Opracowanie: Jan Dźwigała
 

Pożegnanie mjr Władysława Tkacza

_

mjr Władysław TKACZ
(10.02.1943 r.- 07.05.2019 r.)

______W dniu 16 maja 2019 r. pożegnaliśmy naszego Kolegę mjr Władysława Tkacza. Uroczystość rozpoczęła się w kościele murowanym na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie.
______Nasz nieodżałowany Przyjaciel wstąpił do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile 27 września 1962 r. Po jej ukończeniu został skierowany do 10 pułku samochodowego w Warszawie w dniu 21 października  1965 r. Zajmował w nim stanowiska: dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy kompanii, wykładowcy,  dowódcy kompanii i starszego oficera służb technicznych.  W czasie służby w 10 psam. był skierowany w okresie 16.05 – 26.10.1978 r. do Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Od 29 grudnia 1982 r. do 9 marca 1984 r. był oficerem oddziału służby samochodowej w SSTiZ. Od 10.03.1984 r., aż do zakończenia służby wojskowej tj. 16 listopada 1990 r. był w oddziale służby samochodowej Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.
______Nasz Władzio był bardzo dobrym żołnierzem i wspaniałym Kolegą. Wielokrotnie wyróżniany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem „W Służbie ONZ”.
______Od kilku miesięcy zmagał się z nieuleczalną chorobą. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu asysta wojskowa wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny WP, duża grupa członkiń i członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ze swoim sztandarem i pocztem (dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. szt. Jan Mazur i asystent – płk Grzegorz Serocki), wielu kolegów z OSSam. w Pile. W uroczystości wzięła udział liczna grupa żołnierzy  i pracowników 10 wpsam. z mjr Arturem Leśniewskim na czele. Obecny był były dowódca pułku płk Andrzej Opioła. Władzio pozostawił po sobie ukochaną córkę i syna. Pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym (sektor 37K,  rząd 5, grób 19).

Żegnaj Majorze, żegnaj drogi Kolego! Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!
Władziu! Dobrze spełniłeś zaszczytny obowiązek żołnierski wobec naszej ukochanej Ojczyzny i jej Sił Zbrojnych.
Cześć Twojej Pamięci!

Foto i opracowanie: mjr Jan Dźwigała


74. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

______W dniu 7 maja 2019 r. o g. 14.00 rozpoczęła się uroczystość zorganizowana  przez ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce – pan Siergiej Andriejew. Przy pięknej pogodzie na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich zebrała się duża grupa osób, w większości pracowników ambasady. Nie zabrakło licznych polskich delegacji. Ilością wyróżniała się delegacje Stowarzyszenia tradycji Ludowego Wojska Polskiego z różnych oddziałów w Polsce na czele z prezesem – mjr Kazimierzem Rdzankiem i gen.dyw.dr.strzeleckich Andrzejem Kurkiem.
______Nasze Koło reprezentowali: mjr Eugeniusz Karbowiak – przewodniczący delegacji oraz: Anna Karbowiak, Teresa i Marian Paźdzorowie, Jadwiga Łuczak, Ludwik Bender, Jerzy Gąska, Zbigniew Wrona, Jan Mazur i Jan Dźwigała. Janek Mazur występował w mundurze, wzmacniając poczet sztandarowy zaprzyjaźnionego stowarzyszenia.
Delegacja złożyła wiązankę kwiatów.

Opracowanie i foto: Jan Dźwigała


123. rocznica urodzin gen. broni Zygmunta BERLINGA

______W przeddzień 123. rocznicy   urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga – w dniu 26 kwietnia br. o godz. 10,00 zebrała się przed Jego pomnikiem w Warszawie (przy moście Łazienkowskim, po praskiej stronie Wisły) liczna grupa ludzi.
______Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Mazowiecki i Koło Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
______W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: STLWP i naszego Koła (poczet sztandarowy w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca  pocztu, st.chor.szt. Jan Mazur – sztandarowy. st.chor.szt. Andrzej Utkowski – asystent). Po powitaniu uczestników, przemówienie okolicznościowe wygłosił mjr Kazimierz Rdzanek – prezes STLWP.
Federację Rosyjską reprezentował ambasador  Siergiej Andriejew  z  członkami delegacji.
______Następnie liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Nasze Koło było reprezentowane przez delegację: por. Józef Kmera – przewodniczący delegacji, członkowie: por. Ludwik Bender i Joanna Zatorska –  Miller.
______
W uroczystości uczestniczył i kwiaty złożył płk Henryk Budzyński  – sekretarz generalny naszego Związku.
______Z naszego Koła w uroczystości wzięli udział także: ppłk Tadeusz Bomze z małżonką Krystyną, płk Janusz Kot, st.chor. Arkadiusz Lis st.chor.szt. Wojciech Przybyła, płk Zbigniew Wrona oraz st.chor. Jacek Piórkowski, piszący te słowa i fotograf.


Życzenia Wielkanocne

„Jajeczko” na zebraniu


______Wielkanoc za pasem! Na zebraniu koła w dniu 11 kwietnia 2019 r. stoły były świątecznie przygotowane. Duża ilość jadła i picia, kolorowo! Wszystko to dzięki: Wiesi  Wypych, Lucynce  Kulińczyk, Kazi Makowskiej, Agatce Barzyckiej i Staszkowi Pieczarze.
______Otwarcia spotkania dokonał tradycyjnie nasz prezes. Na wstępie serdecznie przywitał gości: panią Ewę Kacprzak – Szymańską, zastępcę burmistrza Ochoty oraz pana Mariusza Twardowskiego, komisarza ds. kombatantów urzędu dzielnicy Ochota.
______Następnie poprosił kapelana naszego Koła ks.kpt. Wojciecha Wojno o poświęcenie pokarmów. Ksiądz, w mundurze, dostojnie to uczynił i pozdrowił zebranych w imieniu swoim i swojego proboszcza. Prezes życzył wszystkim zebranym zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Prosił przedstawicieli dzielnicy o przekazanie życzeń świątecznych zarządowi dzielnicy. W odpowiedzi pani burmistrz złożyła wszystkim członkom naszego Koła najserdeczniejsze życzenia świąteczne od zarządu dzielnicy.
Wręczono gościom i koleżankom z koła pisanki wykonane własnoręcznie przez Wiesię Wypych.
______Po tych uprzejmościach przystąpiono do konsumpcji przygotowanych pyszności.
W międzyczasie Janek Dźwigała wymienił wszystkich kwietniowych solenizantów i jubilatów. Grupie organizacyjnej  dzisiejszej uroczystości zebrani w podziękowaniu odśpiewali „Sto Lat”!
______Biesiada trwała dosyć długo. Przy rozejściu była wymiana życzeń świątecznych.
______Do zobaczenia 9 maja! Będzie bardzo ciekawie!
Foto: Marzena Dźwigała, Mariusz Twardowski
Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


Kompozytor, dyrygent, aranżer


por. Marek SEWEN
polski altowiolista, kompozytor, dyrygent, aranżer
ur. 4 września 1930 r. w Poznaniu

______Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
______Maturę zdał w 1951 r.. Ukończył w 1955 r. studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, przekształconej obecnie w Akademię Muzyczną w Poznaniu. Studiował grę na altówce, kompozycję i dyrygenturę.
______O Marku Sewenie mówi się, że jest artystą wszechstronnym – tworzy muzykę klasyczną i rozrywkową, teatralną i filmową, jest też dyrygentem i altowiolistą.
Już w czasie studiów został członkiem Filharmonii Poznańskiej (1951–1955), od 1956 współpracował przez 10 lat z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie.
W tym czasie komponował, m.in. piosenki i pieśni do tekstów Adama Asnyka i Marii Konopnickiej.
______W latach 1965–1966 przebywał w Stanach Zjednoczonych współpracując twórczo z MGM Studios w Hollywood.
W 1968 organizuje przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym kameralną orkiestrę Warszawskie Smyczki (do 1974) – zespół złożony z najwybitniejszych muzyków Filharmonii Narodowej.
W 1975 zakłada Kapelę Zamku Warszawskiego Capella Arcis Varsoviensis, która swą działalnością nawiązuje do dawnych tradycji muzycznych Zamku Królewskiego w Warszawie. W późniejszym czasie Capella Arcis Varsoviensis została przekształcona w Warsaw Chamber Orchestra, z którą Marek Sewen odbywa liczne tournées koncertowe, występując na czterech kontynentach, oraz nagrywa płyty kompaktowe dla krajowych i zagranicznych producentów.
W 1985 powstaje zespół Warsaw Symphony Orchestra, którego przeznaczeniem jest udział w uroczystych koncertach i artystycznych wydarzeniach Warszawy.
Marek Sewen występuje również z orkiestrami symfonicznymi.
Poza Polską dyrygował m.in. w USA, Kanadzie, Wenezueli, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Czechach, na Łotwie, Litwie oraz Słowacji.
Współpracuje z licznymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce. Jest m.in. pierwszym gościnnym dyrygentem Filharmonii Olsztyńskiej.
______Jego muzyka, osadzona w nurcie neoklasycznym z elementami romantyzmu, uzyskała międzynarodowe uznanie na konkursach i festiwalach muzycznych w Atenach (Grecja), Bukareszcie (Rumunia), Caracas (Wenezuela), Berlinie (Niemcy), a także w Polsce (nagroda Polskiego Radia).
Tworzy muzykę różnorodną: symfoniczną, dzieła solowe, kameralne, pieśni czy też melodie dla dzieci; dokonuje nagrań w studiach radiowych i telewizyjnych, rejestruje nagrania płytowe, muzykę filmową i teatralną a także dokonuje aranżacji muzyki poważnej i ludowej.
Marek Sewen jest też autorem broszurki pt. Czesław Niemen, która powstała na kanwie wywiadu przeprowadzonego z Niemenem w 1972, w czasach, kiedy Sewen był kierownikiem redakcji Polskich Nagrań i współpracownikiem redakcji „Synkopy”.
Piosenki:

 1. „Szukam przyjaciela” (wyk. Stan Borys)
 2. „Kominiarz Johny” (wyk. Wojciech Skowroński)
 3. „Wierzę drzewom” (wyk. Czesław Niemen)
 4. „Dom, który mam” (sł. Jan Zalewski, wyk. Zdzisława Sośnicka)
 5. „Gdy wita nas Hel” (sł. Mirosław Łebkowski)
 6. „Stewardessa i marynarz” (sł. Mirosław Łebkowski)
 7. „Wiatr mieszka w dzikich topolach” (sł. Jerzy Ficowski)
 8. „Zagubieni w ciemności” (sł. M. Szop, wyk. Test)
 9. 1973 – „Kto nas pokocha” (sł. Janusz Odrowąż, wyk. Czesław Niemen)
 10. 1974 – „Jakim Cię wyśniłam” (sł. Wiktor Maksymkin, wyk. Anna German)
 11. 1975 – „Tu wszędzie” (sł. Tadeusz Kubiak)
 12. 1978 – „Jest w Warszawie mogiła” (sł. Tadeusz Kubiak)
 13. 1978 – „Napisz do mnie miła” (sł. Tadeusz Kubiak)
 14. 1978 – „Pan mnie pokochał” (sł. Tadeusz Kubiak)
 15. 1986 – „Całuj gorąco” (sł. Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski, wyk. Violetta Villas)

Muzyka filmowa:

 1. 1971 – Podróż za jeden uśmiech (serial TV) (reż. Stanisław Jędryka), Odcinek 6. Polowanie na kapelusz – piosenka „Dom, który mam
 2. 1988 – Pamięć i legenda (reż. Jerzy Woźniak) – piosenka „Ballada o I Batalionie”
 3. 1991 – BONNE CHANCE FRENCHIE (Powodzenia, żołnierzyku); Dyrygent Warszawskiej Filharmonii Narodowej
 4. 1999 – Wojaczek (reż. Lech Majewski) – aranżacja piosenki „Kiedy Allach szedł” i „Ali-Alo” (wyk. Violetta Villas); piosenka „Tato, kup mi spodnie” (sł. Krystyna Wolińska, wyk. Karin Stanek)

Twórczość dziecięca (muzyka):

 1. Jaś i Małgosia, bajka muzyczna do tekstu Wacława Panka (1967)
 2. Przygody Koziołka Matołka (lata 70.)
 3. Bajka o gęsim jaju (1975)
 4. Bajki o zagubionym humorze (1976)
 5. Bajki dla Laury i Wawrzynka cz. 1. (wyk. Henryk Boukołowski, Tadeusz Müller, tekst bajki: Włodzimierz Ścisłowski: „Plecie wiatr w wiklinie”, „Straszne wierszyki”)
 6. Bajki dla Laury i Wawrzynka cz. 2. (wyk. Henryk Boukołowski, tekst bajki: Tadeusz Kubiak: „Tęczowa parasolka”, „Moje marzenia”)

Inne ważniejsze kompozycje:

 1. Kolędy polskie (wyk. Wiesław Ochman i Capella Arcis Varsoviensis)
 2. Religious songs (wyk. Paulos Raptis (tenor) i Capella Arcis Varsoviensis)
 3. Kiedy pierwsza gwiazdka błyśnie – kolędy polskie śpiewa Leonard Mróz (wyk. Leonard Mróz (bas) oraz Capella Arcis Varsoviensis)
 4. Adam Zwierz śpiewa kolędy (wyk. Warsaw Chamber Orchestra, Chór Kameralny Filharmonii Narodowej)
 5. Kolędy i Pastorałki na głos i fortepian (1960)
 6. Dwie pieśni do słów Marii Konopnickiej (1960)
 7. Polish Festive Music in Old Style (1962)
 8. Uwertura Koncertowa na orkiestrę symfoniczną (1963)
 9. Reminiscences for viola solo (1963)
 10. Margins for chamber ensemble (1970)
 11. Music at the Royal Court” (1970)
 12. Canzone for trombone solo (1970)
 13. Bajki Mickiewicza, suita muzyczna na orkiestrę kameralną (1979)
 14. Flûte Concerto na flet i orkiestrę smyczkową (1987)
 15. Concerto grosso na smyczki i klawesyn (1987)
 16. Serenade for Strings (1988)
 17. Divertimento per 2 corni e archi (1989) Maciej Radziwiłł
 18. Stabat Mater na sopran i alt solo, chór żeński i orkiestrę kameralną (1993)
 19. Sinfonia Sacra na tenor solo i orkiestrę symfoniczną (1995)
 20. Trumpet concerto (1996)
 21. Requiem Żołnierskie na chór męski i orkiestrę symfoniczną (1997)
 22. Uwertura „Sierpień godzina 0 na orkiestrę symfoniczną (1997)
 23. Okinoerabu, suita na orkiestrę kameralną (1988)
 24. Yokishima, poemat na orkiestrę (1988)
 25. Medytacja na flet solo (viola solo) (1999)
 26. Chant Funèbre na skrzypce i fortepian (1999)
 27. Inflorescences for chamber ensamble (2000)
 28. Passacaglia na orkiestrę symfoniczną (2001)
 29. Harpine na harfę solo (2001)
 30. Arioso for tuba solo (2002)
 31. Elegia na wiolonczelę solo (2002)
 32. Petite Musique pour deux violoncelles solo (2003)
 33. Concerto per fagotto na fagot i orkiestrę kameralną (2003)
 34. Balet charakterystyczny „Szczur w 3 aktach na orkiestrę symfoniczną (2003)
 35. Symfonia Oratorium „Kantorzy śpiewać nie przestaną” na tenor solo, oratora, chór i orkiestrę symfoniczną (2003)
 36. Trzy erotyki do słów Jerzego Skokowskiego na głos i fortepian (2004)
 37. Trzy pieśni modlitewne do słów ks. Wiesława Niewęgłowskiego (2004)
 38. One cztery pieśni na głos solowy, flet i fortepian do wierszy Karola Wojtyły (2004) „Samarytanka”, Siostra”, „Weronika” i „Magdalena.
 39. Trzecia Symfonia „Pielgrzym na sopran, tenor, chór i orkiestrę” (2004)
 40. Symfonia Olimpijska (2014)
 41. Symfonia Kolbergowska (2016)

Wyróżnienia i nagrody:

 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  „Za wybitne zasługi dla muzyki polskiej i jej promocji w świecie” (2008)
 1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  Dyplomem – „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury
  Odznaką – „Zasłużony Działacz Kultury
  Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 1. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
  Odznaka – „Zasłużonemu PTL” – „za zorganizowanie 8 koncertów pod hasłem Muzyka i zdrowie”.
 1. od Związku Żołnierzy WP:
  awans do stopnia porucznika MON 24 września 2014 r.
  – Złota Odznaka „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Kapituła ZG ZŻWP 23   września 2014 r.
 1. II Nagroda w Konkursie Sopot Festiwal 1971 za „Dom, który mam” w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej,
 2. II Nagroda i Złoty Apollo na festiwalu w Atenach w 1972 r. za „Wierzę drzewom” w wykonaniu Czesława Niemena,
 3. Nagroda Polskich Nagrań na X Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu za „Światło w lesie” w wykonaniu Jolanty Kubickiej,
 4. Nagrody miasta Kołobrzeg w 1973 i 1975 r.,
 5. Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Onda Nueva w 1976 r. w Caracas,
 6. II nagroda w konkursie na utwór symfoniczny ogłoszony przez Polskie Radio w 1979 r. za „Uwerturę koncertową”.
 7. Otrzymał specjalny dyplom za opracowanie hymnu Uniwersytetu w Mejo (Japonia) oraz za opracowanie pieśni „Utagie no Hibiko”, skomponowanej przez Cesarza Japonii.
 8. Otrzymał podziękowanie Prezydenta George W. Busha za kompozycję „Passacaglia for N. Y. Heroes”,
 9. od króla Tajlandii – Bhumibol Adulyadeja, za utwór „Music at the Royal Court
 10. od Ojca Św. Jana Pawła II za nagraną na CD muzykę „Sinfonia Sacra”.

 ______W dniu 29 grudnia 2018 roku o godz. 18,00 w Auli Uniwersyteckiej  odbył się Koncert Marszałkowski w 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Program koncertu:
1. Pieśni Powstania Wielkopolskiego
2. Symfonia Wielkopolska 1918
to najnowsze  dzieło  Marka Sewena, skomponowane  na zamówienie  Filharmonii Poznańskiej, W jej muzyce, jak sam przyznaje kompozytor, starał się stworzyć  taki  nastrój, który przybliży słuchaczowi wyobrażenie o prawdzie zaklęte] w zbrojnym narodowym  powstaniu.  Wrażliwy  słuchacz odnajdzie w niej potężne brzmienie krwawych  zmagań, żałobny  hołd dla poniesionych  ofiar oraz dążenie do prawdy o braterstwie  wielkopolskiej ziemi.
Wykonano cztery części:
– Moderata con anima
– Grave espressione
– Mariciale con anima
– Allegro con fuoco
Cały program koncertu został wydany na płycie muzycznej CD (poniższe zdjęcie).

Opracował: Andrzej Krzyziński

płk Mieczysław MIKRUT odszedł na „wieczną wartę”


(20.12.1929 r. – 23.03.2019 r. r)

______Przy pięknej pogodzie liczne  grono osób (rodzina, sąsiedzi, koledzy  z okresu służby wojskowej, przyjaciele z różnych organizacji społecznych) towarzyszyło w ostatniej drodze Pułkownika na Cmentarzu Wojskowym przy  ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Świecka uroczystość rozpoczęła się w Domu Przedpogrzebowym. Mistrz ceremonii zapoznał zebranych z życiorysem Zmarłego i Jego dokonaniami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że był m. in. wieloletnim wiceprezesem ZG ZŻWP oraz Prezesem Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
______W imieniu zebranych pożegnanie wygłosił m. in. prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk Marek Bielec, który na zakończenie swojego wystąpienia ogłosił, że kapituła Krzyża ZŻWP odznaczyła Zmarłego Krzyżem Komandorskim ZŻWP (najwyższym odznaczeniem związkowym). Krzyż wręczył córkom Pułkownika.
______W  uroczystości wzięło udział m. in. pięć pocztów sztandarowych oraz warta honorowa powołana spośród przyjaciół.
Nasze Koło było reprezentowane przez delegację w składzie: st.chor.szt. Jan Mazur – przewodniczący delegacji, Joanna Zatorska – Miller, mjr Jan Dźwigała.
Delegacja złożyła wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą.

Żegnaj Pułkowniku! Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie.

Opracował: mjr Jan Dźwigała