Author Archives: Admin

27 września przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK

Uroczystości przed GNŻ 12.10.2023 r.

Powakacyjne spotkanie

________W dniu 14 września 2023 r. na zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa przybyło wyjątkowo dużo członków i sympatyków! Na wstępie prezes Koła – kol. Jan Dźwigała „sprawdził” listę obecności po wakacjach. Okazało się, że brakuje jednego z kolegów. W dniu  5 lipca odszedł  na  wieczną wartę,  przeżywszy 100 lat,  niezwykle zasłużony dla naszego  Koła – płk Józef TURLEJSKI. Z bliższymi informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie internetowej naszego Koła. Po tej smutnej informacji,  zebrani na prośbę prezesa chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył legitymację członkowską naszego Związku kol.  mjr. Wiesławowi ZAKRZEWSKIEMU,  który został przyjęty w nasze szeregi decyzją  Zarządu Koła z dnia  01 czerwca 2023 r.
________Następnie prezes Koła serdecznie przywitał dostojnych gości z Dzielnicy Ochota: pana Sławomira UMIŃSKIWGO i pana Grzegorza WYSOCKIEGO – wiceburmistrzów Ochoty, panią Jadwigę TOMCZAK – przewodniczącą Rady Seniorów Ochoty oraz pana Mariusza TWARDOWSKIEGO – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Przy przedstawianiu gości nadmienił, że panowie WYSOCKI i TWARDOWSKI są kandydatami na posłów z listy samorządowej. Zebrani burzliwymi brawami przywitali gości.
________W kolejnym punkcie zebrania prezes ogłosił, że w ubiegłym miesiącu nasz senior, uczestnik bitwy pod Lenino i szlaku bojowego do Berlina oraz nasz wieloletni przełożony – płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ ukończył 98. rok życia. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom i życzył mu długich lat życia w zdrowiu i dostatku.
Poprosił kol. Staszka PIECZARĘ – członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przewodniczącego Komisji Wyróżnień , o zabranie głosu.
Tenże odczytał postanowienie Kapituły Krzyża Wielkiego ZŻWP z dnia 12 września 2023 roku  w sprawie nadania płk.dypl. Tadeuszowi MAKAREWICZOWI – Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wręczył wyróżnionemu to odznaczenie. Następnie panowie burmistrzowie wręczyli jubilatowi pamiątkowy dyplom od Zarządu Dzielnicy, a pani TOMCZAK  w imieniu pani burmistrz wręczyła prezent urodzinowy.
Po tej dekoracji wykonano wspólna fotografię i odśpiewano „200 lat”.
________Kolejnym wyróżnionym przez Kapitułę Krzyża ZŻWP był kol. płk Romuald MŁYNARCZUK, któremu nadano Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP. Odznaczenie wręczył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie prezesa.
________Następnie wiceprezes naszego Koła – Jerzy GĄSKA poprosił o wystąpienie Państwa Bogusławę i Andrzeja NOWAKÓW. W 45.rocznicę zawarcia związku małżeńskiego odczytał Im, w imieniu Koła Nr 6, serdeczne życzenia i wręczył dyplom na tę okazję. Staszek PIECZARA odczytał postanowienie Kapituły Krzyża ZŻWP na mocy którego kol. Andrzejowi NOWAKOWI został nadany Złoty Krzyż Zasługi ZŻWP i go odznaczył tym krzyżem. Po tym była wspólna fotografia i toast.
________Kolejną uhonorowaną osobą był kol. Marek PARASIAK, który  6 września ukończył 60. lat życia. Z tej okazji otrzymał sympatyczne i pięknie wykonane życzenia od wszystkich członkiń i członków Koła – wręczał Jan Dźwigała.
________Ostatnią dziś wyróżnioną osobą był kol. Józef Rońda, u którego zbliża się 80. rocznica urodzin. Z tej okazji Kapituła ZG ZŻWP wyróżniła go Odznaką Honorową ZŻWP. Dekoracji dokonał Staszek Pieczara w towarzystwie Jana Dźwigały.
________Dalej było dużo toastów i życzeń
________Przed zakończeniem spotkania nasz kapelan ogłosił komunikat, uzgodniony z prezesem, że w dniu 26 października br. planowana jest wycieczka do m. Kamieńczyk, gdzie planowana jest msza święta za zmarłe członkinie i członków naszego Koła oraz bliskich przyjaciół. Uroczystość związana jest ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Po uroczystości planowany jest wspólny obiad w miejscowej restauracji na koszt uczestników. Wstępny koszt przejazdu autokarem  100 zł. Zapisy wraz z opłatą z przejazd przyjmuje zarząd na rachunek podany na stronie Koła.

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


 

84. rocznica przy pomniku Barykada Września 1939 roku

________W dniu 8 września  2023 roku przed pomnikiem Barykada Września 1939 roku odbyła się, z inicjatywy  burmistrza Dzielnicy Ochota w Warszawie, uroczystość poświęcona 84. rocznica walk obrońców naszej stolicy z niemieckimi wojskami. W części oficjalnej przemawiali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota.
________Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Delegacja naszego Koła Nr 6, pod przewodnictwem kol. Jacka Złotorzyńskiego złożyła przed barykadą wiązankę z biało – czerwoną szarfą.

Foto i opracowanie: kol. Eugeniusz Karbowiak


192. rocznica obrony Reduty Ordona

________W 192. rocznicę obrony Reduty Ordona  Burmistrz  – Dorota Stegienka wraz z Radą Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych oraz Komitet Zachowanie Reduty Ordona zorganizowali w dniu 3 września br. jej obchody na ul. Na Bateryjce w Warszawie.
________W uroczystości wzięła udział delegacja naszego Koła Nr 6 w składzie: kol. Jan Mazur – przewodniczący delegacji oraz kol. Anna i Eugeniusz Karbowiakowie. Złożyli oni przed obeliskiem wiązankę kwiatów z biało – czerwoną szarfą.

Opracowanie: Jolanta Mazur


Komunikat

Szanowni Koledzy!
Firma GWiR oferuje nową wersję znaczka znamionowego Związku. Jest bardziej wyraźny i wzbudza zainteresowanie kręgów członkowskich jak również cywilnych. Proszę na mój adres mailowy przesłać opinię – do 30 września – co do możliwości nabywania go przez członków. Koszt znaczka obecnie 10 PLN. Jeśli chcemy być widoczni  należy go nosić!
Pozdrawiam Włosiński – prezes MZWP

Zaproszenia

 

 

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

________Podniosły moment, godzina 9,00 dnia 1 sierpnia 2023 r. na ul. Filtrowej w Warszawie pod Nr 68 tłumy ludzi!  Zebrali się tu, w większości spontanicznie, aby uczcić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
________To nasza Ochota rozpoczęła uroczystości warszawskie związane z wydaniem rozkazu  o rozpoczęciu powstania. Przed  tablicą na budynku  w którym około godz. 19.00  31 lipca 1944 r. płk dypl. Antoni Chruściel ps. „Monter”, dowódca Okręgu Warszawskiego AK podpisał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego .
________Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne mogliśmy dostrzec wśród  zebranych liczną rzeszę notabli z ekipy rządzącej. Było wyjątkowo dużo różnego rodzaju przemówień. Ja zanotowałem dwa z nich. Pierwsze to piękne przemówienie pani burmistrz Dzielnicy Ochota  – Doroty Stegienki. Drugie zaś to wystąpienie uczestnika walk w Powstaniu – pana ppłk. Bogdana Barnikowskiego  ps. Mały”.
________W dalszej części  programu nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą. Kwiaty złożyła m. in. delegacja naszego Koła Nr 6 ZŻWP pod przewodnictwem płk. ds. Eugeniusza Karbowiaka, w jej skład weszli: kpt. ds. Joanna Zatorska -Miller, por. ds. Anna Karbowiak, ppłk ds. Józef Kmera, ppłk ds. Jan Mazur oraz gen. dyw. ds. Tadeusz Bomze.

Foto i opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


79. rocznica Odrodzonego Wojska Polskiego

________W dniu 21.07.1944 r. powstało Odrodzone Wojsko Polskie. Z tej okazji Zarząd Główny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego  zorganizował przed Pomnikiem Żołnierza I Armii  WP w Warszawie uroczystość złożenia wieńców i kwiatów.
________Nasze Koło wystawiło na tę okazję poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Koła w składzie: dowódca – kol. Jerzy Gąska, sztandarowy  – kol. Andrzej Rońda, asystent – kol. Andrzej Nowak. Nasza delegacja pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Karbowiaka złożyła przed pomnikiem wiązankę biało – czerwonych kwiatów z szarfą.

Opracowanie i foto: Eugeniusz Karbowiak


79.Rocznica Powstania Warszawskiego