30-lecie Koła

30.lecie Związku w Kole Nr 6 w Warszawie

Bardzo uroczysty i podniosły charakter miało zebranie członków Kola Nr 6 przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Prezes honorowy Koła – płk Eugeniusz Gradoń przedstawił historię i członków szczególnie dla niego zasłużonych. Przewodniczący Komisji rewizyjnej – płk Józef Turlejski podkreślił, że Koło jest na dobrej drodze. Rozwija się i wzbogaca formy działalności. Na podkreślenie zasługuje fakt znacznego przyrostu członków w kole. W ciągu ostatnich sześciu lat stan ilościowy uległ zwiększeniu o ponad 100%. We wzroście szeregów zasługi mają prawie wszyscy członkowie koła. Od grudnia 2010 r. do lutego zostało przyjętych osiem osób, są to: st. chor. szt. Władysław Jończyk, chor. szt. Jan Mazur, płk Antoni Moroz, mł. chor. szt. Jacek Jankowski, płk Władysław Paździor, płk Stanisław Tomaszewski, pani Halina Hawełka i pani Ewa Mikołajczyk.

Za wybitne zasługi dla Związku, uchwałą Prezydium ZG, Medalem „XXX – lecia ZŻWP” odznaczeni zostali: por. Ludwik BENDER, płkJerzy GĄSKA, płk Eugeniusz GRADOŃ,ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, st. chor. szt. Mirosław HAJDUK, płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI, ppłk Władysław KAŹMIERCZAK, por. Zdzisław ŁUCZAK; płk Tadeusz MAKAREWICZ, płk Jerzy MALINOWSKI, płk Jan MŁYNARCZYK, płk Antoni MOLENDA, płk Marian NOWACKI, ppłk Wincenty NOWACZYŃSKI, st. chor. Bolesław OKRUTNIK, chor. szt. Stanisław PIECZARA, płk Antoni RUMIAK, płk Mieczysław RESPONDEK, ppłk Grzegorz SEROCKI, płk Józef TURLEJSKI, st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI, płk Henryk WASIELEWSKI, chor. Eugeniusz WASYK, st. chor. Paweł WITECKI, płk Zbigniew WRONA, płk Stanisław ZAWADKA, chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o zwiększeniu ilości członków zarządu. Nowym wiceprezesem wybrano płk. Zbigniewa Wronę.

Z okazji 65. rocznicy urodzin okolicznościową plakietkę wraz z życzeniami otrzymał st. chor. szt. Jan Mędzela.

Na zakończenie wszyscy honorowi goście (obecni i nieobecni): gen. bryg. Wiesław Grudziński –dowódca Garnizonu Warszawa, Krzysztof Kruk- wiceburmistrz Ochoty, Józef Idzikowski – prezes PKPS na Ochocie, płk Antoni Witkowski – redaktor naczelny „GWiR”, Zdzisława Żochowska – wiceprezes PKPS na Ochocie, szefowa Klubu Seniora, Marzena Kruk – sekretarz SIS „O godność do końca…”,, Zdzisław Niedbała – prezes ROD „Rakowiec”, Włodzimierz Sibilski – prezes ROD (d.wojskowy) „Na Wirażu”, ppłk Henryk Jagielski – prezes POD „Krępa Rosa” -otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez koło.

Wszystkie odznaczenia i medale wręczał prezes koła Jan Dźwigała , w towarzystwie prezesa honorowego.

Koło otrzymało piękny puchar od ROD „Na Wirażu”, który wręczał prezes Sibilskii wiceprezes płk. Wrona. Puchar odebrał prezes koła.

Członkowie koła wyjątkowo długo wspominali przeszłe lata, lata służby i pracy – przy drobnym poczęstunku (m. in. świetnym torcie wykonanym przez płk. Jerzego Gąskę).

por. Tadeusz Ciski – sekretarz koła

nekrolog Wladyslawa Pietruchy

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 27 stycznia 2011 r. zmarł st. chor. szt. Władysław PIETRUCHA, żołnierz z 40 letnim stażem, odznaczony między innymi KKOOP, złotym i srebrnym krzyżem zasługi.

 

Uroczystości pogrzebowe, z wojskową asystą honorową, rozpoczną się o g. 12,00 w dniu 4 lutego br.w Sali „A” na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa), po czym ciało Zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu miejscowym.

List do Generała Jaruzelskiego

W dniu 30 grudnia Prezes Koła Jan Dzwigała przesłał Generałowi Jaruzelskiemu list z życzeniami zdrowia. Treśc listu została zamieszczona poniżej:

Żegnamy majora Witolda Ciszkowskiego.

W okresie 6.05-23.09. 1946 r. jego jednostka została skierowana do walk z bandami w rejonie Częstochowy. Pod koniec września 1946 r. został przeniesiony do oficerskiej szkoły piechoty w Krakowie, ukończył ją we wrześniu 1948 r. we Wrocławiu. Na stopień podporucznika promował Go ówczesny minister obrony narodowej marszałek Polski Michał Rola – Żymierski. Po promocji skierowany do 1 pp w 1 WDP, dostał przydział na dowódcę plutonu moździerzy, a po 2,5 roku został dowódcą kompanii. Po roku i ośmiu miesiącach został skierowany do wyższej szkoły piechoty w Rembertowie na kurs dowódców batalionów. Po czterech miesiącach, w dniu 4 kwietnia 1953 r., w stopniu porucznika, został przeniesiony do rezerwy. W 1969 r., w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, został mianowany na stopień kapitana, a w 2001 r. na stopień majora. Nie należał do żadnej partii politycznej. Był członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 1950 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Kamińską (zmarła 3.07.1997 r.), z którą miał dwoje dzieci. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w warszawskiej fabryce przyrządów i uchwytów. Następnie rozpoczął i ukończył naukę w technikum. Zmienił pracę, przeszedł do biura konstrukcyjnego w fabryce motocykli, a stamtąd do biura projektowania w zakładach przemysłowych. W 1965 r. rozpoczął studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał tam najpierw tytuł inżyniera, a następnie magistra. Opatentował trzy poważne urządzenia. W latach 1976-78 pracował w Związku Radzieckim w Republice Baszkirskiej przy budowie fabryki cegły. Od 1978 do 1990 r. został przeniesiony do fabryki traktorów w Ursusie, do nadzoru autorskiego. Stamtąd przeszedł na emeryturę. Aktywnie działał jako społecznik, od 1962 r. (przez ok. 30 lat) był w samorządzie Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga. W 1986 r. odznaczony został srebrnym krzyżem zasługi.

Aktywny członek Klubu Seniora na Ochocie i Kola Nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Zmarł w dniu 13 października 2010 r., pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Był człowiekiem niezwykle ciepłym życzliwym, pozostawił grono serdecznych przyjaciół, w tym kochającą Go Zofię Kucharską.

Żegnaj Drogi Kolego!

W imieniu wszystkich członków Koła – Prezes Koła – Jan Dźwigała

Uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza

 

 W kolejną rocznicę bitwy pod Lenino 12 października członkowie naszego Koła oddali hołd poległym żołnierzom. Wystawiliśmy poczet sztandarowy i złożyliśmy wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Było jeszcze kilka delegacji składających wieńce i wiązanki kwiatów, trochę warszawiaków i trzy wycieczki szkolne.
W tym dniu delegacja Koła odwiedziła kwatery naszych kolegów na Powązkach – zapalono znicze, wspominając wspólne przeżyte chwile.