Awanse na kolejne stopnie wojskowe.

Z dniem 15 sierpnia 2013 r. członkowie naszego Koła zostali mienowani przez ministra obrony narodowej na kolejne stopnie wojskowe. W sali tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyły się dwie piękne uroczystości wręczenia aktów mianowania.

W dniu 4 września br. akt mianowania na stopień majora z rąk dowódcy garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego otrzymał kpt. Andrzej Nowak. Uroczystość odbyła się przy proporcu szwadronu reprezentacyjnego kawalerii z asystą

W dniu 11 września br. akt mianowania na stopień pułkownika z rąk wojskowego komendanta uzupełnień Warszawa – Praga – ppłk. Roberta Putrzyńskiego otrzymał ppłk Grzegorz Serocki. Uroczystość odbyła się przed sztandarem naszego Koła z asystą: płk Jerzy Gąska, st. chor. szt. Stanisław Pieczara, płk Romuald Młynarczyk. Przypomnieć trzeba, że płk Serocki był projektantem sztandaru i nadzorował jego wykonanie

Listy gratulacyjne od prezydium Zarządu Głównego naszego związku wręczył nowo mianowanym prezes koła mjr Jan Dźwigała.

Opracował: ppłk Józef Szaniawski

 

22 LIPCA

Nie wszyscy chcą pamiętać o ważnej dacie w najnowszej historii naszego państwa, dzień 22 lipca jest przemilczany kolejny rok przez większość mediów, ale czy słusznie?. Czy wyzwolenie Polski z pod okupacji niemieckiej wywalczyła dla nas jakaś tajemna siła lub ukochany koalicjant?. Czy nie zginęło na polskiej ziemi ok. 600 tys. żołnierzy z armii o której część polityków wypowiada się, że nas zniewoliła ?. To kto nasz kraj wyzwolił ?. Dlaczego wszystkie kraje świata uznawały naszą państwowość i należeliśmy do wszystkich najważniejszych organizacji międzynarodowych – kolonie i kondominia nie są honorowani oficjalnymi przedstawicielami, ich delegacje nie mają oprawy i ceremoniału powitania głowy państwa takiej jak witano delegacje rządowe  naszego kraju. My pamiętamy, że ten dzień to ważna data w naszej historii. Delegacja naszego Koła złożyła wieniec i oddała hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza tym, którzy oddali zdrowie i życie za wolność naszego kraju. W delegacji udział brali koledzy:  Stanisław Pieczara i Józef Szaniawski i Eugeniusz Wasyk.

W UZNANIU ZASŁUG

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu szczególnych zasług dla Organizacji Mazowieckiej wyróżnił wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dwóch kolegów naszego   Koła:

kol. płk Jerzego GĄSKA

kol. st. chor. szt. Stanisława PIECZARA

Patenty potwierdzające dokonanie wpisu zostały wręczone wyróżnionym na posiedzeniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego w dniu 26 czerwca br.. Na tym posiedzeniu głos zabrał kol. Staszek Pieczara,    jego wystąpienie oraz zdjęcia wręczonych patentów znajdują się pod tekstem.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej, twórczej aktywności, zdrowia i szczęścia rodzinnego.

Patent Jerzego Gąski

Patent Stanisława Pieczary

Gen. bryg. Mieczysław BAKA

Gen. bryg. Mieczysław BAKA
(16.04.1916 – 5.07.2013)

Urodził się w m. Garbacz w woj. Kieleckiem. Zmarły był zasłużonym żołnierzem, brał udział m. in.:
– w bitwie pod Mokrą,
– jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK w obronie ludności polskiej
przed bandami UPA,
– oraz w bitwach o Warszawę, Wał Pomorski i Berlin.
Łącznie przez ok. 46. lat pełnił służbę wojskowa.
Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Najpierw mszę odprawiono w domu pogrzebowym. Udział brało trzech księży, przewodniczył kapelan Koła nr 6 ks. st. kpr. Wojciech Wojno. Trumna okryta była flagą narodową z szarfą orderu wojennego Virtuti Militari. Dla oddania należnej czci w smutnej uroczystości pożegnania się udział brały: delegacja gminy ze sztandarem 2 dywizjonu artylerii konnej, na której terenie położona jest miejscowość Mokra oraz delegacja starosty kłobuckiego ze sztandarem Związku kombatantów RP Oddział w Kłobucku. Przywieźli ze sobą ziemię z pola bitewnego, która została złożona do grobu Generała. Brała udział delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW, Generał był jego członkiem, ze sztandarem, którego był współfundatorem. Żegnał Go sztandar Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z asystą honorową. Żegnali Go przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, bliższa i dalsza rodzina. Nad grobem Zmarłego pożegnali : prezes Koła Nr 6 mjr Jan Dźwigała, przedstawiciel starosty kłobuckiego, przedstawiciel wójta gminy Miedźno oraz duchowni.
Żegnali Go córka Krystyna z rodziną, syn Bogdan z rodziną. Żegnała Go wreszcie żona, Jego ukochana Zosieńka.
Żegnaj Generale! Żegnaj Przyjacielu! Żegnaj Tato i Dziadku! Żegnaj Mężu!
Uroczystość zakończyła salwa honorowa i melodia „Śpij kolego”.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
Żonie Zofii, pozostałej rodzinie i innym bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu.

POdziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości pobrzebowych.

Pogrzeb gen. bryg. Mieczysława BAKI

Gen. bryg. Mieczysław BAKA (16.04.1916 – 05.07.2013)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca br. zmarł nasz Wspaniały Kolega gen.bryg. Mieczysław BAKA.Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11.00 dnia 12 lipca 2013r. w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43 w Warszawie. Mszę będzie odprawiał nasz kolega, kapelan naszego Koła, st. kpr. ks. Wojciech Wojno. Następnie trumna ze zwłokami Zmarłego zostanie odprowadzona na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Zmarły był zasłużonym żołnierzem, brał udział w II Wojnie Światowej m. in. w bitwie pod Mokrą, jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK walczył w obronie ludności polskiej przed bandami UPA, brał udział w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim i w szturmie na Berlin. Łącznie przez ok. 46 lat na różnych stanowiskach pełnił służbę wojskową.

Za zasługi w służbie i pracy był odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżami  Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.

Żonie Zofii, pozostałej rodzinie i innym bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP                                                                                                             Związku Żołnierzy Wojska Polskiego                                                                                                                   przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

ZEBRANIE PRZED WAKACJAMI

ZEBRANIE PRZED WAKACJAMI

          W dniu 13 czerwca odbyło się zebranie naszego Koła. Zebranie prowadził prezes kol. Jan Dźwigała. Omówione zostały wydarzenia ostatnich tygodni. W dniu 10 maja zmarł kol. Ryszard Zienkiewicz, bardzo aktywny członek Koła, był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim, żegnała Go rodzina, sąsiedzi i znajomi. W uroczystej ceremonii uczestniczył nasz poczet sztandarowy oraz część Koleżanek i Kolegów.

Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony. Jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara w swoim wystąpieniu powiedział, że na prośbę Zarządu, do dzisiejszego zebrania przeprowadził konsultacje w celu uzupełnienia składu komisji. W ich wyniku zgłasza kandydaturę kol. Antoniego Maroz na stanowisko wiceprzewodniczącego. Oświadczył, że zna Antka od wielu lat, jest on oficerem w stopniu pułkownika, razem pracują w Zarządzie ROD „Stolica”, a kandydat jest tam wzorowym wiceprezesem. Dodał, iż ma pisemną zgodę kol. Moroza na kandydowanie, ponieważ z przyczyn osobistych nie może uczestniczyć w dzisiejszym zebraniu. W jawnym głosowaniu za przyjęciem kandydatury Antoniego Moroz głosowali wszyscy obecni na zebraniu, tj. 64 osoby.

Okolicznościową plakietkę z okazji 70 rocznicy urodzin z serdecznymi życzeniami otrzymał kol. ppłk Henryk Piotrowski, nasz wieloletni mistrz biegów średnich i długich. Wręczono również nieobecnym kolegom na poprzednim zebraniu w dniu 9 maja przyznane im wyróżnienia:

Srebrne odznaki „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” :

– płk Mieczysław Respondek, – ppor. Jan Węgierek, – st. chor. Paweł Witecki

Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

– mjr Tadeusz Kurzyński, – płk Paweł Specik

Po wręczeniu wyróżnień, najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom czerwcowym i lipcowym w imieniu Zarządu złożyli prezes i wiceprezes Koła: Janek Dźwigała i Zbyszek Wrona. Wszyscy uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez solenizantów i jubilatów.

Następne nasze spotkanie planowane jest już po wakacjach, w drugi czwartek września.

90-te URODZINY GENERAŁA

90-te URODZINY GENERAŁA

 

Koło nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa pamięta o swoich przełożonych. Przed 90-tą rocznicą urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego odwiedziliśmy Dostojnego Jubilata. Do życzeń i kwiatów oraz pięknego stylizowanego orła ze stosowną dedykacją, wręczyliśmy Generałowi również tort i tym Go zaskoczyliśmy. Tort przedstawiał czapkę generalską ze wszystkimi szczegółami.

Generał ucieszył się z naszych odwiedzin. Mimo dużego osłabienia spowodowanego chorobą, podzielił się z nami uwagami na temat spraw bieżących. Były również wspomnienia, które wywołał por. Ludwik Bender – żołnierz 37 pułku piechoty z 7 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład 2 Armii WP, który poznał Generała posiadającego jeszcze stopień majora. Generał służył wówczas w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego i do jego zadań należało również szkolnictwo wojskowe. Stosowne uzgodnienia Generał musiał uzyskać od jego szefa.

Natomiast płk Eugeniusz Gradoń, będąc w stopniu kapitana wchodził w skład komisji kontrolującej 12 Dywizję Zmechanizowaną, dowodzoną już przez Generała. Okazało się nie po raz pierwszy, że są wspólni znajomi i wszyscy jesteśmy dużą wojskową rodziną. Tematów do bardzo sympatycznej rozmowy nie brakowało, a w niej uczestniczyła również Marzena Kruk i Jan Dźwigała oraz piszący te słowa.

Zebranie Koła w dniu 13.06.br.

Uprzejmie informuję, że o godz. 10.00 w dniu 13 czerwca br. w siedzibie PKPS-Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 rozpocznie się zebranie naszego Koła.
Po zakończeniu zebrania planowane jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA …”
Prezes Zarządu Koła – Jan DŹWIGAŁA

ROCZNICA ZWYCIĘSTWA

ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM W KOLE NR 6 PRZY DGW
9 maja 2013 r. g. 10.00. Sala Ochockiego Oddziału PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie wypełniona po brzegi. W 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie zebrali się członkowie (część z nich w galowych mundurach) i sympatycy Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. W sali jest sztandar Koła.
Zebranie zaczynamy informacjami:
●17 kwietnia br. zmarł po ciężkiej chorobie Kolega – płk Jerzy Malinowski, weteran wojenny, ranny pod Budziszynem. Został pochowany z asystą wojskową, z udziałem naszego sztandaru oraz wielu koleżanek i kolegów na Cmentarzu Komunalnym Południowym. Chwilą ciszy zebrani uczcili jego pamięć.
● w czasie ostatniego posiedzenia zarządu Koła w poczet członków Koła i Związku została przyjęta pani Anna Karbowiak. Zebrani brawami powitali nową koleżankę i życzyli jej sympatycznej współpracy z pozostałymi członkami oraz wiele radości.

Na zebranie przybył sekretarz generalny naszego związku płk Jan Kacprzak, który został
serdecznie powitany przez zebranych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Honorowy Prezes Koła – płk Eugeniusz Gradoń. Podkreślił wielką wagę zwycięstwa koalicji (z Polską) nad hitlerowskimi Niemcami. Przypomniał, że w szeregach Koła znajdują się weterani walk: gen. bryg. Mieczysław Baka, por. Ludwik Bender, płk Adam Grześkowiak, płk Julian Mieczysław Jastrzębski, por. Zdzisław Łuczak, płk Tadeusz Makarewicz, por. Jan Niedźwiecki, płk Marian Nowacki, płk Józef Turlejski, ppor. Jan Węgierek.
W dalszej części zebrania zostały wręczone wyróżnienia, które na wniosek zarządu Koła przyznała Kapituła i Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Wyróżnienia wręczał i gratulował płk Jan Kacprzak i mjr Jan Dźwigała nw. Koleżankom i Kolegom:

Odznaka „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

Złota:
1. gen. bryg. Mieczysław BAKA
2. płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ
Srebrna
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
3. płk Ryszard MĄKOLSKI
4. płk Mieczysław MOSAKOWSKI
5. płk Marian NOWACKI
6. ppłk Jan OTRĘBOWSKI
7. płk Mieczysław RESPONDEK
8. ppłk Józef SZANIAWSKI
9. chor. Eugeniusz WASYK
10. ppor. Jan WĘGIEREK
11. st. chor. Paweł WITECKI
Brązowa
1. mł. chor. szt. Józef DŹWIGAŁA
2. ppłk Marek GÓRKA
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
1. płk Jarosław ANDRZEJEWSKI
2. Emilia BORKOWSKA
3. Agata JASTRZĘBSKA
4. st. chor. szt. Władysław JOŃCZYK
5. kpt. Eugeniusz KARBOWIAK
6. ppłk Henryk KINASIEWICZ
7. st. chor. Leszek KLIMEK
8. Zofia KUCHARSKA
9. mjr Tadeusz KURZYŃSKI
10. Małgorzata Ewa MACYSZYN
11. chor. szt. Jan MAZUR
12. płk Antoni MOROZ
13. chor. Krzysztof MUCHA
14. ppłk Andrzej NOWACKI
15. płk Marian PAŹDZIOR
16. płk Paweł SPECIK
17. płk Eugeniusz SZULFER
18. płk Stanisław TOMASZEWSKI
19. Maria URBANIAK
20. ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI
21. płk Andrzej WYSZYŃSKI
Medal „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
1. mjr Ryszard GOSPODARSKI
2. płk Kazimierz WTOREK
3. Maria ŻURAWIK
List gratulacyjny od Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP
1. płk Romuald MŁYNARCZUK
2. ppłk Grzegorz SEROCKI
3. płk Zbigniew WRONA

W swoim wystąpieniu płk Jan Kacprzak mówił o sprawach wewnętrznych Związku. Podkreślił również dużą rolę pomocy koleżeńskiej i solidarności w Kole i Związku, zachęcał do aktywnej działalności na każdym kierunku, który przynosi satysfakcję jednym, a uśmiech i radość innym.
Zebrani odśpiewali wyróżnionym „Sto lat”. Wykonano pamiątkowe fotografie na tle sztandaru. W imieniu wyróżnionych podziękowanie sekretarzowi generalnemu i naszemu zarządowi złożył płk Mieczysław Mosakowski.

Kolejny wielki moment – 2 maja br. Halina Zofia i Władysław Jończykowie obchodzili 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Prezydenta RP o przyznanie im Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Od członków Koła Jubilaci otrzymali pamiątkowa wazę z dedykacją i piękny bukiet kwiatów. Zebrani odśpiewali „100 lat”. Ta część kończy się fotografią na tle sztandaru i pocztu. Jubilaci przekazali zebranym pyszne ciasta.

Następuje uhonorowanie „okrągłych” rocznic urodzin.

Najpierw kolega płk Józef Turlejski, który w 12 maja kończy 90 lat. Od koleżanek i kolegów otrzymuje pamiątkową plakietkę z orłem i kwiaty oraz pozuje do fotografii ze sztandarem. Jubilat częstuje zebrany pięknym i smacznym tortem.

Kolejnym jubilatem z marca był ppłk Grzegorz Serocki, który w marcu ukończył 70 lat. Piękną wazę z dedykacją otrzymał z rąk prezesa Koła Pamiątkowe zdjęcie na tle sztandaru zatrzyma ten radosny moment na długo.

Najmłodszym jubilatem był mjr Zbigniew Lichocki, obchodzący w maju 60. urodziny. On również otrzymuje plakietkę i pozuje do fotografii ze sztandarem.

Następnie życzenia otrzymali wszyscy majowi solenizanci i jubilaci, którzy również częstowali ciastem, kawą, herbatą i czymś jeszcze.

Od siebie dodam, że płk Eugeniusz Gradoń brał udział w wojnie w formacji BCh.
Emilia Borkowska

 

Chor. Ryszard ZIENKIEWICZ (07.03.1944 – 10.05.2013)

Z żalem zawiadamiam iż przeżywszy 69. lat zmarł nagle nasz Kolega, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej naszego koła – chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.
Uroczystość pogrzebowa z udziałem naszego pocztu sztandarowego i wojskowej asysty honorowej rozpocznie się o g. 12.30 dnia 20 maja 2013 r. w kościele murowanym przy ul. św. Wincentego 81 przy Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie mszą, po której nastąpi wyprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na cmentarz miejscowy.
Zmarły był zasłużonym żołnierzem, pełnił służbę wojskowa m. in w jednostkach podległych Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON w okresie 1.10.1962 do 20.06.1985 r. (poirr WSW, 61pbud).
Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony i wyróżniany.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia i bólu.

Cześć Jego pamięci!
Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
ZŻWP przy DGW