Category Archives: Uncategorized

List – Podziękowanie na ręce Prezesa

Warszawa, dnia 13.04.2016 r.

Składamy serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej naszej Mamy i Teściowej Śp. Krystyny Piórkowskiej w dniu 09.04.2016 r. i wsparcie Nas w tak trudnych chwilach.
Szczególnie chcemy podziękować Panu Prezesowi Koła Nr 6 – Janowi Dźwigale – za pomoc w organizacji uroczystości, Pocztowi Sztandarowemu za uświetnienie ceremonii, jak również Koleżankom i Kolegom za liczne uczestnictwo w pożegnaniu i ostatniej drodze naszej Mamy.
Jak zawsze, również i My, mogliśmy liczyć na naszych Przyjaciół z Koła Nr 6.

Serdecznie dziękujemy
Elżbieta i Jacek Piórkowscy.

Odeszła na wieczną wartę

Krystyna Piórkowska ps. „Pela”  (04.03.1923 – 27.03.2016)

    Na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie uczestniczyliśmy w ostatniej drodze Krystyny Piórkowskiej urodzonej w Warszawie. Była jedynaczką. Wraz z rodzicami: Marią i Stefanem Nowakowskimi oraz ukochanymi dziadkami: Leonardą i Józefem Truszkowskimi mieszkała w Śródmieściu, przy ulicy Fabrycznej. Tam spędziła dzieciństwo i uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr 93. Po ukończeniu szkoły podstawowej przez dwa lata chodziła do szkoły dla wychowawczyń przedszkoli na ulicy Śniadeckich. W czasie okupacji przerwała naukę. Od młodzieńczych lat fascynowała się mundurem co spowodowało wstąpienie do Związku Harcerstwa Polskiego. W czasach szkolnych była harcerką przy gimnazjum handlowym na Rozbrat. 1 września 1939 r., jak wybuchła wojna jej drużyna tam miała punkt, na którym udzielała pierwszej pomocy. Tam też zdobyła pierwsze szlify w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Jej świetlane młodzieńcze lata przerwał najazd niemieckich żołnierzy na Polskę i wybuch II wojny światowej.
     W tych trudnych, wojennych latach poznała Tadeusza Piórkowskiego, z którym 26 kwietnia 1943 r. zawarła związek małżeński. Pod wpływem męża ps. „TYKA” rozpoczęła działalność konspiracyjną. Została przydzielona do służby sanitarnej i przeszła odpowiednie przeszkolenie. Była łączniczką i sanitariuszką. Oboje z mężem mieli przydział do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, VIII Zgrupowania „BICZ”, 3 kompanii por. „LEWARA”, grupy bojowej „KRYBAR”, Grupa ta brała udział w Powstaniu Warszawskim, wsławiła się spektakularną akcją zdobycia kościoła św. Krzyża w dniu 23 sierpnia 1944 r. i komendy policji. Po rozbiciu macierzystej kompanii została wraz z innymi włączona do oddziałów walczących na ulicy Marszałkowskiej i Placu Zbawiciela. Do powstania mimo przynależności do tej samej grupy bojowej „KRYBAR” co mąż Tadeusz Piórkowski szli osobno. Spotkali się dopiero na punkcie zbiórki na ulicy Mazowieckiej w siedzibie Komendy.
Po kapitulacji Powstania Warszawskiego Krystyna Piórkowska wraz z mężem trafili najpierw do obozu w Pruszkowie skąd zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy. Ona wywieziona została na roboty przymusowe do Fabryki Chemnitz w Niemczech.
Po wyzwoleniu, w kwietniu 1945 r., przez Armię Radziecką – powróciła do Polski. Odnalazła męża jesienią 1945 r. Niestety, w czasie powstania zginęła jej matka, tata zaginął, a babcia zmarła w transporcie.
Kiedy 08 listopada 1945 r. rozpoczęła działalność pierwsza polska fabryka produkująca odbiorniki radiowe „DIORA” z siedzibą w Dzierżoniowie, Tadeusz Piórkowski dostał tam przydział pracy. Zamieszkali w Dzierżoniowie, gdzie 19 września 1949 r. urodził się jedyny syn Państwa Piórkowskich – Jacek. Do Warszawy wrócili w listopadzie 1949 r. w związku z nowym przydziałem pracy męża w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego na stanowisku kierownika działu. Otrzymali też przydział mieszkania na Woli na ulicy Wawelberga (poprzednio Górczewska ), gdzie zamieszkali. Tam zajęła się wychowywaniem syna, a w przyszłości spełniło się Jej marzenie – syn przywdział mundur wojskowy.
W 1961 r. Jej drogi z mężem się rozeszły. Równolegle zdobywała wykształcenie uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej o profilu pediatrycznym. Przez wiele lat pracowała w stołecznej służbie zdrowia, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka, w Szpitalach Dziecięcych przy ul. Litewskiej i przy ul. Działdowskiej. W ostatnich latach swojej aktywności zawodowej pracowała w przemysłowej służbie zdrowia Domu Słowa Polskiego. Na emeryturę przeszła 31 grudnia 1981 r., ale dalej pracowała w DSP na pół etatu. W DSP była członkiem NSZZ „Solidarność”, gdzie aktywnie włączyła się do kolportażu i przekazywania meldunków. Należy podkreślić, że nasza bohaterska Krystyna przez całe dorosłe życie niosła pomoc ludziom potrzebującym, zwłaszcza sąsiadom udzielając pomocy pielęgniarskiej.
     Za zasługi w walce o niepodległość Polski i działalność patriotyczną kol. Krystyna uhonorowana została „Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Patentem Weterana o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaką 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, odznaką Grupy „KYBAR” oraz odznaką Weterana Walk o Niepodległość”. Wielka i niepowetowana szkoda, że nie została mianowana na odpowiedni stopień wojskowy.

   Nad mogiłą pożegnał zmarłą Krystynę Jej syn Jacek – członek naszego Koła z żoną Elą oraz:
– sztandar Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa z asystą (dowódca – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. sierż. Stanisław Wajda, asystent – st. chor. szt. Andrzej Utkowski) i delegacją (Marzena Dźwigała, Lucyna Kulińczyk, Zofia Powałka, Roman Roczniak, Andrzej Rońda, Paweł Witecki, Marek Parasiak);
– asysta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego WP,
– bliższa i dalsza rodzina,
– koleżanki i koledzy, sąsiedzi, współtowarzysze służby i pracy.

   W kilku powyższych słowach nad mogiłą, w imieniu wszystkich uczestników pogrzebu, zmarłą pożegnał prezes naszego Koła – mjr Jan Dźwigała, a pośmiertną nagrodą, dla tak znamienitego żołnierza – powstańca, była salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

Cześć Jej pamięci!            

Foto: Grzegorz Serocki                                                                                Opracowała: Zofia Powałka

Kolejna wizyta przy grobie Andrzeja Leppera

        Nie ma dnia, aby na cmentarz w Krupach pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie) nie zawitał turysta, chcący odwiedzić grób Andrzeja Leppera. Stojąc u bramy cmentarza widać z daleka grób szefa Samoobrony. Na czarnym marmurze od razu w oczy rzuca się złoto i ogromne zdjęcie Andrzeja Leppera oraz kwiaty, znicze, a nawet liściki do byłego wicepremiera. Wieczorem nad grobem zapala się lampka.
Przebywający na zimowym wypoczynku nad pięknym Bałtykiem członkowie naszego Koła, Marzena i Jan Dźwigałowie z synem Borysem, udali się w dniu 2. lutego 2016 r. na cmentarz do m. Krupy w gminie Darłowo, tam gdzie spoczywa były wicepremier i minister rolnictwa rządu RP Andrzej Lepper. Jest to już trzecia wizyta członków naszego Koła. Na grobie został postawiony i zapalony znicz z zawieszką, która zawiera logo naszego Koła i napis” „Pamiętamy”.

Opracował: Edward Binkowski                                          Foto: Marzena Dzwigała

Odszedł na wieczną wartę

płk dypl. Antoni RUMIAK

(20.01.1925 r. – 30.10.2015 r.)

 7 listopada 2015 r. pożegnaliśmy na cmentarzu (na górce – kwatera VII, rząd I, grób 9) w dzielnicy Warszawa – Wesoła naszego Kolegę, zasłużonego oficera Wojska Polskiego, członka Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa, który zmarł po ciężkiej chorobie.

         Nasz Kolega urodził się w Rogóźnie w woj. lubelskim z matki Antoniny z d. Maksymiuk i ojca Pawła, który zginął w obozie koncentracyjnym na Majdanku w 1943 r. Miał dwoje rodzeństwa: Helenę i Władysława. Dwukrotnie żonaty, ostatnio z Jolantą, która zmarła 16 kwietnia br. Z pierwszego małżeństwa miał dwoje dzieci: Barbarę i Jarosława, wnuki: Bartka i Kubę oraz prawnuki: Tymka i Oliwiera. Z drugiego małżeństwa miał syna Wojciecha oraz wnuki: Basię i Filipa.
     W wieku 18 lat – w dniu 15 września 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Zajmował wiele różnych stanowisk dowódczo – sztabowych. Do końca II wojny światowej brał udział w składzie II Armii WP w bojach, m. in. o Drezno, Budziszyn i Pragę. W 1958 ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Od 1968 r. aż do końca służby tj. 5 czerwca 1981 r. – pracował w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.
Do ostatnich dni był bardzo aktywny. Działał w różnych strukturach samorządowych, lokalnych oraz w naszym Związku, którego był współzałożycielem. Przez kilka lat był prezesem, a następnie skarbnikiem Koła Związku Kombatantów w Wesołej.
        Za osiągnięcia w walkach, służbie i pracy był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi (m. in. za udział w bojach) i resortowymi.
           Za działalność społeczną w naszym Kole i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał wiele wyróżnień. Wśród nich jest srebrna odznaka „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Spoczął w grobie rodzinnym w kwaterze VII, rząd I, grób 9 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Piotra Skargi 2 w Warszawie Wesołej (tzw. „na górce”) przy asyście honorowej z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz sztandaru naszego Koła z pocztem wraz z delegacją członków.

Nad trumną pożegnał Go prezes naszego koła. Uroczystość zakończyła salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

                    „CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!”

                                                                               Stanisław PIECZARA

90 rocznica ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza

    Grób Nieznanego Żołnierza to miejsce bliskie sercu każdego Polaka. Jedno z tych, bez których trudno wyobrazić sobie nasz kraj – powiedział wicepremier, minister ON Tomasz Siemoniak podczas uroczystości z okazji 90 rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza.
W ceremonii, która odbyła się 02.11.2015 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odczytany został akt ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. Delegacje złożyły kwiaty, a Pluton Salutowy oddał 21 salw armatnich.
W uroczystości wzięły udział pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Przybyli także uczniowie szkół warszawskich i województwa mazowieckiego, w tym klasy o profilu mundurowym.
W uroczystości brał udział nasz poczet sztandarowy (płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. sztab. Andrzej Utkowski – sztandarowy, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara – asystent) oraz liczna delegacja członków Koła. Nasz związek reprezentował prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – gen dyw. dr Franciszek Puchała.

Foto: Wiesława Wypych                                                Opracował: Jan Dźwigała

Piękna uroczystość w przeddzień 12 października 2015r.

Tradycyjnie już, nasze Koło organizuje uroczystości rocznicowe, poświęcone pamięci o historycznej bitwie pod Lenino. W tym roku w przeddzień 72 Rocznicy 11 października o godzinie 12.00 przy pięknej pogodzie, za zgodą Dowódcy Garnizonu Warszawa – gen. dyw. dr. Wiesława Grudzińskiego rozpoczęła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Tym razem pododdział reprezentacyjny i wartę wystawiła 42. Baza Lotnictwa Szkolnego z Radomia.
Udział w uroczystości wzięło kilka pocztów sztandarowych. Oczywiście nasz na pierwszym miejscu (płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – sztandarowy, płk Romuald Młynarczuk – asystent).
Najpierw odbyła się uroczysta zmiana warty na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Po tym przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes naszego Koła – mjr Jan Dźwigała. W przemówieniu podkreślił znaczenie tej bitwy i heroizm żołnierzy. Przypomniał, że jednym z jej uczestników był członek naszego Koła, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON – kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz. W końcowej części przemówienia podziękował tłumnie przybyłym warszawiakom i turystom oraz przedstawicielom instytucji i organizacjom za udział w tej patriotycznej uroczystości. Szczególne podziękowanie skierował do przedstawicieli: Ambasady Federacji Rosyjskiej i Ambasady Republiki Białoruś.
Po przemówieniu nastąpiło składanie wieńców i kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przez delegacje:

 1. Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa pod przewodnictwem płk. dypl. Tadeusza Makarewicza – uczestnika bitwy pod Lenino, rannego w bitwie o Kołobrzeg, zdobywcy Berlina, byłego Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Członkami delegacji byli: por. Ludwik Bender, żołnierz II Armii WP, brał udział w walkach pod Budziszynem i Pragą, por. Marek Sewen – brał udział w walkach o Poznań, światowej sławy kompozytor i dyrygent, płk Zbigniew Wrona były dowódca Oddziału Zabezpieczenia Nr 3, I wiceprezes naszego Koła, kol. Wiesława Wypych – przewodnicząca zespołu ds. kobiet, matka chrzestna naszego sztandaru, szer. Andrzej Rońda, najmłodszy stażem członek Koła, wychowany w rodzinie o tradycjach patriotycznych;
 2. Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce pod przewodnictwem ambasadora – Sergeya Andreewa;
 3. Ambasady Republiki Białoruś w Polsce pod przewodnictwem radcy – ministra Igora Sekreta;
 4. Klubu Parlamentarnego SLD w Sejmie RP pod przewodnictwem – Katarzyny Piekarskiej;
 5. Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga pod przewodnictwem płk. Jana Lareckiego;
 6. Stowarzyszenia „Pokolenia” pod przewodnictwem – Zbigniewa Juszkiewicza;
 7. I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy pod przewodnictwem płk. Jana Gazarkiewicza;
 8. Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Delegacji przewodniczył prezes Józef Bryll;
 9. Koła Nr 3 Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Delegacji przewodniczył płk Sławomir Komarnicki;
 10. Polskiej Partii Socjalistycznej pod przewodnictwem Jerzego Stefańskiego;
 11. Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej pod przewodnictwem pani prezes Małgorzaty Kowalczyk;
 12. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych pod przewodnictwem pana Zdzisława Czarneckiego;
 13. Zarządu Głównego Kombatantów i Osób Represjonowanych RP pod przewodnictwem kpt. Eugeniusza Kuryńskiego;
 14. Związku Weteranów i Rezerwistów WP pod przewodnictwem płk. Wiesława Korgi. Uroczystość zakończyła się odegraniem przez trębacza melodii „Śpij Kolego” oraz odprowadzeniem asysty i sztandarów.Szczególną rolę w tej uroczystości wykonał wzorowo, jako narrator płk Eugeniusz Szulfer. Z ramienia Dowództwa Garnizonu całością kierował kpt. Marcin Miszczak. Dziękujemy.

Warto dodać, że współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do płk. Kazimierza Wtorka. Dziękujemy Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego za bardzo dobre przygotowanie żołnierzy do tej uroczystości.

Foto: Marzena Dźwigała                                                              Opracował: mjr Edward Binkowski

Zebranie 10 września 2015 r.

Po wakacyjnej przerwie pełna sala członków Koła. Prezes mjr Jan Dźwigała wydał komendę: „Sztandar Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW” wprowadzić! Poczet sztandarowy: płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara – sztandarowy, płk Romuald Młynarczuk – asystent – wniósł nasz sztandar.
Prezes powitał serdecznie zaproszonych gości: płk. Bogdana Millera – prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW), ppłk. Roberta Putrzyńskiego – komendanta WKU Warszawa – Praga, panią Jadwigę Tokarską – pracownicę WKU Warszawa – Praga oraz przedstawiciela Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Adama Stasińskiego, członka zarządu Koła Nr 33 naszego Związku.
Na wstępie poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zarządu Koła w poczet członków Koła i Związku został przyjęty szer. Andrzej Rońda ze Starej Niedziałki k/Mińska Mazowieckiego. Aktu wręczenia legitymacji członkowskiej dokonał prezes MZW, który życzył nowo wstępującemu wielu satysfakcji i osiągnięć w działalności społecznej.
Następnie głos zabrał komendant WKU Warszawa – Praga, który poinformował o mianowaniu naszego członka na kolejny stopień wojskowy. Pani Tokarska odczytała postanowienie Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu st. kpr. Wojciecha Wojno na stopień plutonowego. Przed sztandarem akt mianowania wręczył mu ppłk Robert Putrzyński. W imieniu Koła gratulacje złożył księdzu plutonowemu Wojtkowi – prezes Koła. Podkreślił przy tym, że jest on pierwszym i jedynym księdzem w naszym Związku.
W kolejnym punkcie zebrania prezes poinformował, że na wniosek naszego Koła – Kapituła Zarządu Głównego naszego związku nadała nw. osobom odznaki:
ppłk Robert Putrzyński – srebrną „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”,
pani Jadwiga Tokarska – brązową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”,
płk Marek Proficz – honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.
Wymienionym osobom odznaki przed sztandarem wręczał płk Bogdan Miller w towarzystwie prezesa Koła.
W dalszej części zebrania uhonorowano jubilatów, obchodzących we wrześniu okrągłe rocznice urodzin. Pierwszym z nich był płk dypl. Tadeusz Makarewicz, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, który ukończył 90 lat. Kilka zdań z opisu życiorysu dostojnego jubilata powiedział prezes honorowy naszego Koła, były bliski jego współpracownik – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Prezes koła wręczył mu od wszystkich naszych członków piękny puchar z dedykacją. Jubilat zaprezentował do poczęstunku przepiękny tort i napoje.
Drugim jubilatem był wybitny dyrygent i kompozytor – por. Marek Sewen, który ukończył 85 lat. Prezes pokrótce wspomniał jego dokonania, złożył mu życzenia od członków koła oraz wręczył piękny puchar. Jubilat zaprezentował do poczęstunku piękny tort czekoladowy.
Kolejnymi jubilatami byli: Franciszka Wasyk i szer. Józef Apolinarski, którzy ukończyli po 80 lat. Prezes złożył im życzenia i wręczył upominki od członków Koła.
Następnym jubilatem spośród członków Koła był mjr Tadeusz Kurzyński, który ukończył 65 lat. Prezes wręczył mu pamiątkową plakietkę.
Prezes Koła przedstawił jeszcze jednego jubilata spośród gości. Był nim prezes MZW. Prezent od Koła wraz z życzeniami dla prezesa MZW wręczali: Staszek Pieczara, Janek Dźwigała i Zbyszek Wrona.
W następnym punkcie prezes przedstawił małżeństwo: Franciszkę i Eugeniusza Wasyków, którzy 12 lutego br. obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji, na wniosek Koła, prezydent RP nadał im „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu wręczenia dokonała w Pałacu Ślubów w kwietniu br. – prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz. Życiorys jubilatów wraz ze slajdami przedstawiła zebranym kol. Wiesia Wypych. W imieniu Koła, pamiątkowy obraz z dedykacją jubilatom wręczyli: płk Zbigniew Wrona i mjr Jan Dźwigała. Jubilaci zaprezentowali swój pięknie przystrojony tort do poczęstunku oraz butelki szampana.
Po tym padła komenda: „Sztandar odprowadzić!”.
Dalej było już gwarno i wesoło. Jubilaci indywidualnie mieli odśpiewane i odegrane „Sto Lat”. Zebranie pod względem muzycznym (na trąbce i akordeonie) uświetnił, od wielu lat współpracujący z nami, mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Marzena Dźwigała                                                Opracowała: Emilia Borkowska

Barykada września

Barykada września – symbol obrony Warszawy w 1939 r.

Jak co roku tradycyjnie 8 września o godz.17-tej przy pomniku Barykada Września na Ochocie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę obrony Warszawy w 1939r. Zorganizowana przez Dzielnicowy Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu przewodniczy członek naszego Koła por. w st. spocz. Jan Molo.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota z panią burmistrz Ochoty – Katarzyną Łęgiewicz, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, delegacje kombatanckie, związkowe, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Warszawy.
Przy asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej wystawionej przez Batalion Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa odczytany został Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje biorące udział w uroczystości złożyły wińce i wiązanki przy pomniku, zaś młodzież wykonała program artystyczny. Nasze Koło reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. sztab. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk.
Wieniec złożyła delegacja Koła w składzie Paweł Witecki, Wiesława Wypych i Eugeniusz Wasyk.

Opracowała: Wiesława Wypych

Święto Wojska Polskiego

W dniu Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia 2015 r. o g. 9.00 delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: Zofia Powałka, mjr Edward Binkowski, mjr Jan Dźwigała i szer. Andrzej Rońda – złożyła wiązankę kwiatów zapaliła znicz na Grobie Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Stanisławowie w powiecie Mińsk Mazowiecki.
Przy okazji znicze zostały zapalone na grobie byłego członka naszego Koła – st. chor. Marka Dźwigały i na grobie plut. Józefa Kukiełki, byłego 20. letniego komendanta MO w Stanisławowie, zamordowanego skrytobójczo w 1946 r. Kwiaty składał i znicze zapalał szer. Andrzej Rońda z pobliskiej Niedziałki.

Foto: Marzena Dźwigała                                                       Opracowała: Zofia Powałka

71. rocznica powstania jednolitego Wojska Polskiego

Krajowa Rada Narodowa ustawą z dnia 21 lipca 1944 roku powołała odrodzone Wojsko Polskie.
Z tej okazji 21 lipca 2015 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona uczczeniu 71. Rocznicy tego wydarzenia. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Batalion Reprezentacyjny WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa wystawił odpowiednią asystę wojskową uświetniającą tę uroczystość. Wśród pocztów sztandarowych był m. in. nasz w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. Stanisław Pieczara – sztandarowy i płk Romuald Młynarczuk – asystent. Na zakończenie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Wiązankę kwiatów złożyła również nasza delegacja pod przewodnictwem mjr. Jana Dźwigały.

Foto: Grześ Serocki                                                Opracowała: Emilia Borkowska