Przyjęcie i odznaczenia.

Przyjęcie i odznaczenia w Kole nr 6

W dniu 8 września 2011 r. odbyło się powakacyjne zebranie Koła. Tradycyjnie pierwszym jego punktem było przyjęcie nowych członków. Tym razem przyjęci zostali: małżeństwo Małgorzata i mjr dr Andrzej TYBEL  oraz sierż. szt. Andrzej WĘGIER. Ich przyjęcie zostało skwitowane przez zebranych gorącymi brawami.
Kolejną czynnością było wręczenie Medali „ XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ. Otrzymali je: ppłk Edward BERNOLAK, por. Tadeusz CISKI, ppłk Henryk KINASIEWICZ, ppłk Bolesław KULIŃCZYK, st. chor. szt. Jan MĘDZELA, ppłk Andrzej NOWACKI, ppłk Jan OTRĘBOWSKI, ppłk Henryk PIOTROWSKI, ppor. Jan WĘGIEREK, ppłk Teodor WIKLIŃSKI.
W dalszej części prezes Koła złożył solenizantom i jubilatom lipcowym, sierpniowym i wrześniowym najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie gorące życzenia dalszej aktywności społecznej i dobrego zdrowia otrzymał honorowy prezes Kola – płk Eugeniusz GRADOŃ z okazji 85. urodzin. Do życzeń Zarząd dołączył piękną okolicznościową plakietkę.

W imieniu uhonorowanych podziękowanie złożył płk GRADOŃ.

Następnie płk GRADOŃ wygłosił prelekcje historyczną z okazji 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Dalej były wspomnienia i dyskusje przy małym poczęstunku.
Po zebraniu kol. Andrzej TYBEL stwierdził, że nigdy w życiu nie przypuszczał, że zostanie tak serdecznie przyjęty przez dotychczas obcych mu ludzi.

Mł. chor. szt. Jacek JANKOWSKI

Otwarcie siedziby Koła.

Święto w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

W dniu 8 września 2011 r. Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa miało wielkie święto. Otwarta została siedziba zarządu Koła w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Na Wirażu” przy ul. Żwirku i Wigury 2 b w Warszawie. W celu podkreślenia wojskowego charakteru uroczystości z ORW WP został skierowany trębacz  chor. szt. Marek BOROWSKI Dowódcą uroczystości był kpt. Sebastian CICHOSZ z DGW.  Po wydaniu odpowiednich komend – na plac przed nową siedzibą został wprowadzony sztandar Koła w asyście pocztu:
płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, chor. Krzysztof MUCHA – asystent, st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI – sztandarowy. Uroczystość została rozpoczęta przywitaniem przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ – znamienitych gości:
Prezesa ZG ZŻWP – gen. dyw. Adama RĘBACZA;
Dowódcę Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO;
Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP – płk. Jana KACPRZAKA;
Prezesa MZW  ZŻWP – płk. Bogdana MILLERA;
Zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk. Andrzeja ŚMIETANĘ.
Następnie prezes Koła w krótkim przemówieniu podziękował za pomoc w budowie domu – siedziby Koła. Pierwsze podziękowanie skierował do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wirażu” w osobach prezesa – pana Włodzimierza SIBILSKIEGO i wiceprezesa – płk. Zbigniewa WRONY. Następne podziękowania zostały skierowane do: płk. Jana KACPRZAKA, płk. Józefa TURLEJSKIEGO, płk. Piotra WYPYCHA, płk. Jerzego GĄSKI,  ppłk. Grzegorza SEROCKIEGO, ppłk. Marka GÓRKI, st. chor. szt. Andrzejowi UTKOWSKIEMU i jego małżonce Marii, chor. szt. Stanisławowi PIECZARZE, paniom: Marzenie KRUK, Agacie JASTRZĘBSKIEJ, Wiesławie WYPYCH i Magdzie KACZMARCZYK.
Szczególne słowa podziękowania skierował do pana Włodzimierza SIBILSKIEGO i płk. Zbigniewa WRONY z ROD „Na Wirażu” za osobiste zaangażowanie i nadzór nad budową siedziby oraz do pani Marzeny KRUK za duży wkład finansowy w to przedsięwzięcie.
Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali: Prezes ZG ZŻWP, Dowódca GW i prezes Koła.
Prezes Koła odczytał w dalszej części uroczystości listę osób wyróżnionych przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP medalami „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
Gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI, płk Andrzej ŚMIETANA, płk Piotr WYPYCH, ppłk. Marek GÓRKA, pan Ryszard NIEDBAŁA , pan Leszek RYCHLIK i kpt. Sebastian CICHOSZ. Aktu wręczenia medali dokonał prezes ZGZŻWP – gen. dyw. Adam Rębacz w towarzystwie prezesa Koła.
Na komendy wydane przez kpt. CICHOSZA – poczet sztandarowy został odprowadzony.
W dalszej części wszystkie osoby biorące udział w uroczystości zwiedziły piękną, bardzo dobrze wyposażoną siedzibę zarządu Kola, a następnie wpisały się do księgi pamiątkowej Koła. Były toasty i przemówienia. Wszyscy członkowie Koła są wdzięczni gościom z uświetnienie uroczystości!
Dziękujemy!
Jan Dźwigała – prezes Koła

 

Podziękowanie za współpracę

W dniu 1 sierpnia 2011 r. zarząd Koła nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zorganizował uroczystość podziękowania organizacjom i osobom indywidualnym za wsparcie w ufundowanie sztandaru dla Koła i organizację przepięknej uroczystości jego wręczenia. Zarząd Główny naszego Związku postanowił, na wniosek Koła, odznaczyć medalami „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” nw. osoby:

1.Eugeniusz KONDRACKI – prezes Polskiego Związku Działkowców

2.Antoni KOSTRZEWA – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców

3.Grażyna FRANKE – prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

4.Halina WIŚNIEWSKA – żona zmarłego ojca chrzestnego sztandaru Koła Nr 6

5.Wiesława WYPYCH – matka chrzestna sztandaru, członkini Koła Nr 6

6.Zbigniew LIPPE – były wiceprezydent m.st. Warszawy

7.Krzysztof KRUK – wiceburmistrz Ochoty m.st. Warszawy

8.Jan MOLO – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota

9.ppłk Henryk JAGIELSKI – prezes ROD PZD „Krępa Rosa”

10.Ryszard NIEDBAŁA – prezes ROD PZD „Rakowiec”

11.Włodzimierz SIBILSKI – prezes ROD PZD „Na Wirażu”

12.Józef IDZIKOWSKI – prezes PKPS w dzielnicy Ochota

13.Zdzisława ŻOCHOWSKA – wiceprezes dzielnicy Ochota

14.Małgorzata MACHAJ – wiceprezes SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

15.Marzena KRUK – sekretarz SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

16.st. chor. Marek PARASIAK – skarbnik SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

17.Włodzimierz KOPKA – księgowy SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

18.Agata JASTRZĘBSKA – aktywistka SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

19.Ewa MIKOŁAJCZYK – aktywistka Koła Nr 6

20.ppłk Piotr WYPYCH – zasłużony dla Koła Nr 6

21.mł. chor. szt. Jacek JANKOWSKI – sekretarz Koła Nr 6

Odznaczenia wręczył sekretarz generalny naszego związku – płk Jan KACPRZAK, który złożył wyróżnionym serdeczne gratulacje.

Następnie prezes Koła – kpt. Jan DŹWIGAŁA wręczył przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców puchar, ufundowany przez członków Koła, w związku z obchodzoną 30. rocznicą powstania PZD. Wiceprezes PZD – Antoni KOSTRZEWApodziękował za puchar i za owocna współpracę ogrodów z Kołem Nr 6.

W dalszej części Włodzimierz SIBILSKI, w imieniuwyróżnionych, podziękował za współpracę i za medale. Wręczył dla Koła pamiątki z czasówdrugiej wojny światowej – po swoim ojcupłk. Tadeuszu SIBILSKIM, żołnierzu m. in. 2 Armii WP. Przypominam, że Koło nosi imię Żołnierzy 2 Armii WP. Każdy z obecnych na uroczystości wpisał się do księgi honorowej koła.

W drugiej części imprezy został wzniesiony toast za dalszy rozwój współpracy i za pomyślność. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

W uroczystości uczestniczył i spisał – Stanisław PIECZARA

POŻEGNANIE

W dniu wczorajszym o godz. 11.00 na Cmentarzu Północnym rozpoczęła się  uroczystość pożegnania płk Stanisława Żakowskiego. Żegnali Go najbliżsi: córka Ewa z rodziną i syn Wiesław z rodziną, oraz dalsza rodzina i przyjaciele. W ostatniej drodze towarzyszyli mu również koledzy z Okręgowego i Krajowego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żegnała go również delegacja naszego Koła, delegacja z Domu Emeryta Wojskowego i delegacja żołnierzy i pracowników JW 1153 w której pani Ewa pracowała wiele lat. Cześć jego pamięci.

 

 

IMIENINY W OZM PZD

W dniu 26 lipca obchodziła imieniny Pani Grażyna Franke – Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Solenizantka jest również sympatykiem naszego Koła  z którym współpracuje i w którym ma wielu  przyjaciół. Do Koła należy dużo osób posiadających legitymację PZD i aktywnie na rzecz PZD działających. Nie mogło zabraknąć delegacji Koła z życzeniami  u Pani Grażyny. Składaliśmy życzenia imieninowe w obecności Panów Prezesów Antoniego Kostrzewy i Stanisława Zawadki – również wielkich sympatyków Koła i działaczy społecznych. Solenizantka była uradowana życzeniami, które ciągle napływały, ale znalazła czas i dla nas. Wszystkiego najmilszego Pani Grażyno.

67. rocznica powstania PKWN

 W dniu 22 lipca w 67 rocznicę powstania PKWN – pierwszego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu radziecko-niemieckiego, a Linią Curzona, delegacja naszego Koła o godz. 12.00 złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oddając w ten sposób hołd poległym za wolność Ojczyzny, uczciliśmy ich ogromny wysiłek i najwyższą cenę, jaką przyszło im zapłacić za wywalczenie drogi do Wolnej Polski. W uroczystości złożenia wieńca brała udział grupa członków Koła oraz mieszkańcy Warszawy.

Diamentowe gody i rozstanie.

Płk Jan Młynarczyk urodził się 5.11.1926 r. w Sędziwcu, pow. Wyrzysk, woj. Bydgoskie. Podczas okupacji, od 16. roku życia pracował przymusowo u Helmuta Richtera – obywatela niemieckiego. W 1947 został wcielony do służby zasadniczej, ukończył szkołę podoficerską otrzymując stopień kaprala. Po zakończeniu tej służby został podoficerem zawodowym. W 1951 zawarł związek małżeński z Heleną Zasuń. W czerwcu tegoż roku, po zdaniu egzaminu, został mianowany na stopień chorążego, który wówczas był pierwszym stopniem oficerskim. W czasie 39. letniej służby zajmował odpowiedzialne stanowiska w nw. jednostkach: 6 pp w Częstochowie (1947 – 1951), Wyższa Szkoła Piechoty w Rembertowie (1951 – 1952), 72 pz w Gubinie (1952 – 1955), 23 pułk czołgów w Słubicach (1955 – 1961), KDO przy ASG w Rembertowie (1961 – 1962), KG m. st. Warszawy (1962 – 1967), DZJZ MON (1967 – 1986). Za osiągnięcia odznaczony został m. in. KKOOP i ZKZ. Ta wspaniała uroczystość została przesłonięta wiadomością, że państwo Młynarczykowie wyprowadzają się z Warszawy, by resztę życia spędzić przy rodzinie w Szamotułach. Pan płk Jan Młynarczyk podziękował wszystkim członkom koła za współpracę. Szczególnie czule się żegnał z towarzyszami służby. Od członków koła Dostojni Jubilaci otrzymali wspaniały tort, kosz kwiatów i obraz z okolicznościową plakietką. Było tradycyjne 100 lat, łzy, różne przygotowane na tę okoliczność melodie, wspomnienia no i oczywiście poczęstunek.

Prezes poinformował zebranych, że w uznaniu zasług w pracy dla ZŻWP nw. zostali wyróżnieni wpisem do księgi honorowej ZWM: ppłk Adam Grześkowiak i płk Mieczysław Jastrzębski.

Na zakończenie serdeczne życzenia imieninowe (w formie wiersza) otrzymał prezes kola.

płk Józef Turlejski

22 lipca

Zaproszenie pod GNŻ

W 67. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, kultywując zniesione Święto Odrodzenia Polski, członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w dniu 22 lipca o g. 12,00 złożą kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na uroczystość tę serdecznie zapraszam!

Prezes Koła – Jan Dźwigała

Życzenia urodzinowe dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Prezes Jan Dźwigała przesłał w imieniu Koła nr 6 Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW serdeczne życzenia urodzinowe gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Nasi członkowie zwiedzają Grecję

 W dniach 5-18 maja br. Zdzisia Żochowska (współpracująca z naszym Kołem) z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Ochocie zorganizowała wspaniałą wycieczkę autokarową do Grecji. Uczestniczyli w niej „nasi ludzie”: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara. Klimat tej wyprawy dokładnie zawarł w załączonym utworze nasz wieszcz. Brawo!!!