płk Jan MŁYNARCZYK

płk Jan MŁYNARCZYK
(5.11.1926 r. – 21.11.2020 r.)


_______Urodził się w Sędzincu, pow. wyrzyski w woj. bydgoskiem.  Do 1939 r, będąc przy rodzinie, ukończył szkołę podstawową w Wysoce. Podczas okupacji hitlerowskiej, od 16 roku życia pracował wraz z częścią rodzeństwa w majątku rolnym Sędziniec, którego właścicielem był Helmut Richter – obywatel niemiecki. Jego rodzeństwem było dwóch braci i cztery siostry W latach 1946-47 uczęszczał do średniej szkoły zawodowej w Wysoce i praktykował we młynie jako uczeń młynarski.
_______Dalszą naukę przerwało mu  powołanie (23.09.1947 r.) do zasadniczej służby wojskowej. Podczas jej trwania ukończył szkołę podoficerską otrzymując  stopień kaprala. Po zakończeniu służby zasadniczej został żołnierzem zawodowym.
_______21 grudnia 1950 r. w Urzędzie Gminnym Grabówka k/Częstochowy zawarł związek małżeński z Heleną Zasuń. Z tego małżeństwa urodził się syn Waldemar, który zmarł mając zaledwie cztery miesiące. W czerwcu 1951 r., po zdaniu egzaminu, został mianowany chorążym. Podczas służby ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie (woj. zielonogórskie) oraz Zawodowe Studium Administracyjne I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył kurs dowódców kompanii, i kurs dowódców batalionu w ASG.   W międzyczasie ukończył Kurs Oficerów Administracji. Służbę i pracę odbywał niemal 39 lat w:   6 pułku piechoty,   Wyższej Szkole Piechoty,   72 pułku zmechanizowanym, 23 pułku czołgów, KDO przy ASG, Komenda Garnizonu Warszawa oraz Dowództwo Zgrupowania Jednostek zabezpieczenia MON. Za całokształt służby i pracy był awansowany do stopnia pułkownika i odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
_______Ze służby zwolniony został 17.VII.1986 r. Do naszego Koła wstąpił 12 grudnia 1987 r., odznaczony został m. in. Brązową  Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.
_______21 lipca 2011 r. w czasie uroczystego zebrania Koła Nr 6 Państwo Helena i Jan Młynarczykowie zostali uhonorowani w związku z 60 rocznicą zawarcia związku małżeńskiego i pożegnani, ponieważ przeprowadzili się do rodziny w Szamotułach.
_______Po kilku latach zmarła mu żona, pochowano ją na miejscowym cmentarzu w Szamotułach. Nasz Kolega Janek spoczął w tej  samej mogile (kw. 12 rz. 12 m 23).

Opracowanie: Jan Dźwigała                                                             Cześć Jego pamięci!

 

Comments are closed.

Post Navigation