Zaproszenie

Kochani!
1. W dniu 25 maja przypada 8 rocznica śmierci gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Delegacja naszego Koła zapali znicz na Jego mogile. Chętnych zapraszam do uczestnictwa;
2. Zgodnie z ustalonym pracy w dniu 9 czerwca br. o g. 10,00 rozpocznie się przedwakacyjne zebranie naszego Koła. Serdeczne zapraszam!
Z poważaniem – Jan Dźwigała
PS. Bardzo proszę o przekazanie powyższych informacji osobom nie posiadającym łączności internetowej.

Zebranie Koła Nr 6 w dniu 12 maja 2022 r.

________Rozpoczęło się tradycyjnie, prezes Koła – Janek Dźwigała powitał serdecznie przybyłych gości, przedstawicieli władz Dzielnicy Ochota w Warszawie:
– panią Dorotę STEGIENKĘ – burmistrzynią,
– pana Sławomira UMIŃSKIEGO– zastępcę burmistrza;
– panią Barbarę LASZCZKOWSKĄ – radną Rady Dzielnicy Ochota;
– pana Mariusza TWARDOWSKIEDO – koordynatora ds. kombatantów;
– pana Michała GĄBKĘ – fotografa hobbystę, współpracownika koordynatora.
________Po tym prezes zakomunikował smutną wiadomość, że w dniu 3 maja br. odszedł, przeżywszy 90 lat,  nasz przesympatyczny Kolega chor. Eugeniusz WASYK. Dokładniejsze dane w tej sprawie opublikowane są na naszej stronie internetowej. Na propozycję przewodniczącego zebrania wszyscy powstali i uczcili chwilą ciszy pamięć Zmarłego.
________Następnie prezes poinformował, że w związku z 77 rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie nasi członkowie wzięli udział w patriotycznej manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 8 maja. Między innymi poczet ze sztandarem naszego Koła w składzie: płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent. Ponadto w składzie delegacji Stowarzyszenia Pamięci Ludowego Wojska Polskiego udział wzięła kol. Jadwiga ŁUCZAK.
________Prezes przypomniał zebranym, że w dniu odbywania zebrania przypada 96 rocznica wojskowego zamachu majowego, zorganizowanego przez Józefa Piłsudskiego, w którym zginęło 379 osób a około 1000 zostało rannych.
________Na prośbę prezesa zebrani uczcili pamięć poległych Polaków w II wojnie światowej i w zamachu majowym poprzez powstanie i chwilą ciszy.
________W kolejnym punkcie I wiceprezes Koła Nr 6 i przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu  Wojewódzkiego naszego Związku – kol. Stanisław PIECZARA odczytał postanowienie kapituły krzyża „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” z dnia 8 marca 2022 r. o przyznaniu panu Mariuszowi TWARDOWSKIEMU złotego krzyża „ Za Zasługi dla ZŻWP” za duży wkład pracy związanej z honorowaniem kombatantów, propagowaniem ich dokonań oraz za współpracę z naszym Kołem.  W towarzystwie prezesa Koła dokonał aktu dekoracji.
________Po tym  zabrał głos pan Mariusz, serdecznie dziękując za wysoką ocenę i wyróżnienie. Na prośbę pani burmistrzyni wszyscy zebrani pozowali do grupowej fotografii. Gratulacje, w imieniu władz dzielnicy, złożyła pani Dorota Stegienka.
_______Prezes Koła poinformował, że w dniu 1 maja 80-te urodziny obchodził członek Koła, zasłużony pilot – kol. Jerzy PACZEŚNIAK. Z tej okazji wykonano pisemne, piękne życzenia.
_______Dalej były toasty urodzinowe i imieninowe. Za przygotowanie zebranie wyrażamy serdeczne podziękowanie koleżankom; Wiesławie WYPYCH i Kazimierze MAKOWSKIEJ.
Do zobaczenia 9 czerwca br.!

Foto: Andrzej Krzyziński                                                Opracowanie: Jan Dźwigała


77. rocznica

________77 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRR.
________Z okazji rocznicy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem m.in. szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karoliny Zioło-Pużuk, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i środowisk kombatanckich.
________Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i parlamentu złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a okolicznościowy list marszałek Sejmu Elżbiety Witek do uczestników uroczystości  odczytał wicemarszałek Zgorzelski.
________W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele naszego Koła:
– poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW w składzie płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, kpt. DS. Jan MAZUR – sztandarowy, płk Jacek ZŁOTORZYŃSKI – asystent;
Jadwiga ŁUCZAK w składzie delegacji Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego do złożenia kwiatów.

Opracował: Jan Dźwigała


Wasyk Eugeniusz

___chor. Eugeniusz WASYK
( 07.08.1931 r. – 03.05.2022 r.)

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że  odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 90 lat,  nasz Kolega  Eugeniusz WASYK  s. Bolesława.
________Uroczystość pogrzebowa odbyła  się 11 maja 2022 r. o g. 10,30, w Kościele  pw. św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 , 02-768  w Warszawie, po czym urna z prochami  Zmarłego została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym Warszawa Służewiec (kwatera 4 gr. 25) . W imieniu uczestników pogrzebu, zwłaszcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW, nad grobem pożegnał Go Staszek Pieczara. Oto niektóre jego fragmenty wystąpienia:
________„3 maja 2022 r. przestało bić serce st.chor.szt. Eugeniusza Wasyka, wspaniałego   żołnierza i kolegi, otwartego dla ludzi i przyjaciół, ale także i dla tych, którzy różnili się z nim opinią i zdaniem.
________Chorąży Wasyk urodził się 7 sierpnia 1931 r. w Wydmusach pow. Ostrołęckim gm. Myszyniec w rodzinie chłopskiej. Podczas okupacji jako kilkunastoletni chłopiec współpracował z działającymi na ziemi kurpiowskiej partyzantami informując ich o ruchach i akcjach żołnierzy niemieckich. W 1951 r. zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej, po ukończeniu której pozostaje w służbie zawodowej. Chor. Eugeniusz Wasyk  był żołnierzem cenionym za profesjonalizm, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, lojalność wobec przełożonych i dbałość o podwładnych. Służbę zawodową zakończył w 1987 r. i został przeniesiony w stan spoczynku.
________Za osiągnięcia w służbie został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP.
________11 stycznia 2007 r. wstępuje do Koła nr6 ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa aktywnie biorąc udział w działalności Związku. W uznaniu jego wkładu w rozwój Związku zostaje wyróżniony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem ZŻWP.

Żegnaj drogi przyjacielu!  Spoczywaj w zasłużonym spokoju!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6


____

Było bardzo uroczyście

________14 kwietnia 2022 r. miejsce naszych spotkań było pięknie ozdobione, a na stołach kolorowe ozdoby, no i elegancko przygotowane świąteczne  potrawy (różne sałatki, jaja w różnym wydaniu, mięsa i wędliny, pieczywa i ciasta…).
________Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Dorota STEGIENKA – burmistrzyni Ochoty i pan Sławomir UMIŃSKI zastępca burmistrza Ochoty. Powitał ich serdecznie prezes  naszego Koła.
________Na wstępie oddał głos naszemu kapelanowi  ks. ppłk. Wojciechowi WOJNO. Tenże odmówił odpowiednie modły i poświęcił pokarmy oraz  złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Po nim życzenia i pozdrowienia świąteczne złożyła pani burmistrzyni.
________W trakcie uroczystości  prezes wręczył złoty medal „XL – lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – koledze Eugeniuszowi SZULFEROWI nadany za wydatną pracę na rzecz naszego Związku przez Kapitułę zarządu głównego. Kolejnymi wyróżnionymi pamiątkowymi dyplomami byli jubilaci obchodzący 70. urodziny, tj. Marek GÓRKA  i Wiesław STASIUK. Nasza koleżanka – Marzena DŹWIGAŁA  będzie obchodziła w najbliższym czasie imieniny. Z tej okazji  otrzymała słodki upominek oraz odśpiewano jej tradycyjne 100 lat! Podobny  toast  mieli okazję  wysłuchać koleżeństwo Jolanta i Janek MAZUROWIE, którzy 20 kwietnia obchodzić będą 48 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
________Przyjęcie zostało przygotowane głównie przez Wiesławę WYPYCH przy wydatnej pomocy Lucyny KULIŃCZYK i Kazimiery MAKOWSKIEJ, Krystyny DRUŻYŃSKIEJ oraz Marioli STEGIENKI, bardzo dziękujemy!

Foto: Jerzy Gąska                                           Opracowanie: Teresa PAŹDZIOR


Życzenia Wielkanocne 2022 r.

Zapraszamy  na spotkanie  w  dniu  14 kwietnia 2022 roku, w jego trakcie podzielimy się jajkiem, koszt udziału w tym śniadanku wielkanocnym wynosi 70 zl , chętnych do udziału w zebraniu uprasza się o wcześniejszą wpłatę do dnia 11 kwietnia na nr rachunku bankowego prezesa Jana Dźwigały :91 9226  0005  0036  5297  3000  0020 .
Zarząd koła nr 6 ZŻWP

Zebranie 10 marca 2022 roku

________Zebranie rozpoczęło się od bardzo miłej wiadomości dla wszystkich członków Koła. Prezes – Jan Dźwigała zakomunikował zebranym, że w dniu 3 marca br.  zarząd naszego Koła przyjął w swe szeregi i w poczet członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nowego kolegę – Jacka ZŁOTORZYŃSKIEGO.  Prezes złożył kol. Jackowi serdeczne gratulacje i życzył owocnej pracy w nowym środowisku oraz wielu satysfakcji. Wręczył mu także legitymację członkowską ZŻWP.
________Następnie prezes przywitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę STEGIENKĘ – burmistrza Ochoty. Złożył jej w imieniu Koła serdeczne gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko i życzył wielu sukcesów w realizacji oczekiwań mieszkańców.
________Kolejnymi witanymi gośćmi byli: pan Mirosław STARZYŃSKI – naczelnik Wydziału spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota oraz pan Mariusz TWARDOWSKI – koordynator ds. kombatantów Urzędu Dzielnicy Ochota.
________Po powitaniu głos zabrał kol. Stanisław PIECZARA – przewodniczący komisji wyróżnień i członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, a jednocześnie I wiceprezes zarządu naszego Koła. Zakomunikował, że na podstawie wniosku naszej organizacji, w uznaniu zasług dla współpracy ze ZŻWP, kapituła ZG ZŻWP, nadała pani Dorocie STEGIENCEZłoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie w towarzystwie prezesa Koła udekorował wyróżnioną panią.  Pani burmistrz serdecznie podziękowała za zaszczyt wyróżnienia. Zadeklarowała, że obowiązki burmistrza będzie się starać wykonywać jak najlepiej oraz że chciałaby aby współpraca władz Ochoty z Kołem Nr 6 układała się jak najlepiej.
________Po tym doniosłym momencie członkowie zarządu Koła złożyli obecnym paniom z okazji minionego Dnia Kobiet serdeczne życzenia i wręczyli im okolicznościowe piękne laurki, wykonane przez naszego kolegę Andrzeja KRZYZIŃSKIEGO za które prezes złożył serdeczne podziękowanie.
________Kolejnym punktem było złożenie życzeń jubilatom i solenizantom marcowym: kol. kol. T.CISKI, J.GĄSKA, I.GRABAS, J.IDZIKOWSKI, J.KMERA, Z.LICHOCKI, K.MAKOWSKA, J.MAZUR, Z.PUŁAS, G.SEROCKI, Z.WRONA, S.ZAWADKA, J.TURLEJSKI i B.MILLER – były prezes MZW.
________W dalszej części zebrania słodkie poczęstunki oraz napoje były podane wszystkim uczestnikom. Paniom odśpiewano tradycyjne 100. Lat!

Do zobaczenia 14 kwietnia!
Foto: J. Gąska                                                                                          Opracowanie: J. Mazur

 

80. rocznica powstania Armii Krajowe

________14.02.2022 r. na stołecznej Ochocie oddano cześć dowódcy Armii Krajowej Stefanowi „Grotowi” Roweckiemu. Kombatanci, przedstawiciele instytucji krajowych, samorządowych oraz mieszkańcy dzielnicy składali wiązanki przed budynkiem przy ul. Spiskiej 14.
W czasie uroczystości wystąpili: szef UdSKiOR J.J. Kasprzyk, burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka, przedstawiciel IV Obwodu Ochota Armii Krajowej Bogdan Bartnikowski i bratanica gen. Stefana Roweckiego „Grota” Krystyna Rowecka -Trzebicka.
________W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszego koła.

 

Zawiadomienie

kol. Tadeusz NIESZYN s. Antoniego
(28.10.1943 r. – 4.02.2022 r.)

 _______Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 04.02.2022 r. zmarł niespodziewanie  nasz Kolega.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 10 lutego 2022 roku godz. 14,oo na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.
_______ Nasze Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP było reprezentowane przez kolegów: Jana Mazura, Jana Dźwigałę oraz Wojciecha Przybyłę. Złożyli oni przed kolumbarium wiązankę biało – czerwonych kwiatów. Prochy Naszego Tadeusza zostały umieszczone w urnie i postawione w kolumbarium: Q 10 P-1-2

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Nr 6 ZŻWP

Zawiadomienie