kpt. Jerzy GOŁOWANOW

Kpt. Jerzy GOŁOWANOW s. Maksymiliana
(7.05.1948 r. – 3.11.2020 r.)

________Urodził się w Szczecinie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile. Pracował w Marynarce Wojennej na stanowiskach związanych ze służbą samochodową. Po kilkunastu latach kontynuował ją w jednostkach podległych Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, m. in. w 10 pułku samochodowym. Służbę zakończył przedwcześnie ze względu na stan zdrowia.
________Wielokrotnie przebywał na różnego rodzaju poważnych rekonwalescencjach zdrowotnych.   Zmarł,  pokonany  przez  bardzo groźną chorobę.    Jego prochy zostały pożegnane 9 listopada 2020 r. w kościele parafii  św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4 w Warszawie. Po mszy świętej,   prochy zostały przewiezione  na   cmentarz miejscowy przy   ul. Pawła Lipowczana w Warszawie i złożone w kolumbarium oznaczonym Kw. H – 4 -32.

                               Cześć Jego pamięci!

                                                                                     Zarząd Koła Nr 6

Comments are closed.

Post Navigation