11.03.2011

W dniu 10 marca odbyło się zebranie Członków Kola. Zebranie prowadził Prezes naszego Koła nr 6 kol. Jan Dźwigała i miało ono charakter uroczysty. Powodem było uhonorowanie Pań, które należą do Koła oraz Żon żołnierzy zawodowych i współpracujących z Kołem Pań z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Ochoty, które uczestniczyły w zebraniu na zaproszenie Zarządu Koła, z uwagi na miniony dwa dni wcześniej Dzień Kobiet.

Drugim powodom uroczystego zebrania była obecność Katarzyny Piekarskiej – Wiceprzewodniczącej SLD i Marka Nawrota – Sekretarza Generalnego partii, oraz Krzysztofa Kruka – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota, którzy przyjęli nasze zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w pierwszej części zebrania poświęconej sprawom związanym ze środowiskiem wojskowym, polityce wewnętrznej oraz aktywności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych jesienią 2010 roku oraz planami na tegoroczne wybory parlamentarne. Goście zebrania odpowiadali również na pytania z sali zdawane m.in. przez ppłk rez. Jana Otrębowskiego, płk rez. Eugeniusza Gradonia, chor. sztab. rez. Stanisława Pieczarę i innych.

Miłym akcentem świadczącym o dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu było wręczenie przez Zastępcę Burmistrza Ochoty ozdobnej tablicy z gratulacjami i podziękowaniami dla Koła, oraz wręczenie panu Krzysztofowi Krukowi symboli Koła na specjalnej plakietce.

Wszystkie Panie, którym życzenia w imieniu Członków Koła złożył Prezes Kola Jan Dźwigała, zostały uhonorowane również kwiatami z Katarzyną Piekarską włącznie, była kawa, herbata i ciastka i jak zwykle bardzo fajna atmosfera. Część z naszych kolegów na wniosek Zarządu otrzymała pamiątkowe medale „XXX – Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznane przez Zarząd Główny ZŻWP – m.in. wyróżnienie otrzymali: płk rez. Ryszard Mąkolski, ppłk rez. Grzegorz Serocki, kpt. rez. Jan Dźwigała, chor. sztab Józef Dźwigała i inni. Odznaczenia wręczał mjr rez. Henryk Jagielski – członek władz Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu wręczyliśmy okolicznościową plakietką z symbolami naszego Koła za przyjacielską współpracą.

Obecnym na zebraniu został zaprezentowany sztandar, którego haft został ukończony kilka dni wcześniej we Włocławku, prezentacji dokonali koledzy występujący w poczcie sztandarowym. Po montażu z drzewcem wygląda pięknie i jest pierwszym sztandarem w ramach ZŻWP, który został ufundowany dla naszego Koła zgodnie z nową ustawą i zostanie nam uroczyście wręczony 27 kwietnia 2011 roku. Najwięcej wysiłku w ten piękny czyn zwierający naszą historię i współczesność włożyli koledzy: kpt. rez. Jan Dźwigała, ppłk rez. Grzegorz Serocki i płk rez. Jerzy Gąska.

Przypomnę, iż fundatorem sztandaru jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…’ przy dużej pomocy Członków Koła.

 

Comments are closed.

Post Navigation