List do Generała Jaruzelskiego

W dniu 30 grudnia Prezes Koła Jan Dzwigała przesłał Generałowi Jaruzelskiemu list z życzeniami zdrowia. Treśc listu została zamieszczona poniżej:

Żegnamy majora Witolda Ciszkowskiego.

W okresie 6.05-23.09. 1946 r. jego jednostka została skierowana do walk z bandami w rejonie Częstochowy. Pod koniec września 1946 r. został przeniesiony do oficerskiej szkoły piechoty w Krakowie, ukończył ją we wrześniu 1948 r. we Wrocławiu. Na stopień podporucznika promował Go ówczesny minister obrony narodowej marszałek Polski Michał Rola – Żymierski. Po promocji skierowany do 1 pp w 1 WDP, dostał przydział na dowódcę plutonu moździerzy, a po 2,5 roku został dowódcą kompanii. Po roku i ośmiu miesiącach został skierowany do wyższej szkoły piechoty w Rembertowie na kurs dowódców batalionów. Po czterech miesiącach, w dniu 4 kwietnia 1953 r., w stopniu porucznika, został przeniesiony do rezerwy. W 1969 r., w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, został mianowany na stopień kapitana, a w 2001 r. na stopień majora. Nie należał do żadnej partii politycznej. Był członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 1950 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Kamińską (zmarła 3.07.1997 r.), z którą miał dwoje dzieci. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w warszawskiej fabryce przyrządów i uchwytów. Następnie rozpoczął i ukończył naukę w technikum. Zmienił pracę, przeszedł do biura konstrukcyjnego w fabryce motocykli, a stamtąd do biura projektowania w zakładach przemysłowych. W 1965 r. rozpoczął studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał tam najpierw tytuł inżyniera, a następnie magistra. Opatentował trzy poważne urządzenia. W latach 1976-78 pracował w Związku Radzieckim w Republice Baszkirskiej przy budowie fabryki cegły. Od 1978 do 1990 r. został przeniesiony do fabryki traktorów w Ursusie, do nadzoru autorskiego. Stamtąd przeszedł na emeryturę. Aktywnie działał jako społecznik, od 1962 r. (przez ok. 30 lat) był w samorządzie Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga. W 1986 r. odznaczony został srebrnym krzyżem zasługi.

Aktywny członek Klubu Seniora na Ochocie i Kola Nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Zmarł w dniu 13 października 2010 r., pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Był człowiekiem niezwykle ciepłym życzliwym, pozostawił grono serdecznych przyjaciół, w tym kochającą Go Zofię Kucharską.

Żegnaj Drogi Kolego!

W imieniu wszystkich członków Koła – Prezes Koła – Jan Dźwigała

Uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza

 

 W kolejną rocznicę bitwy pod Lenino 12 października członkowie naszego Koła oddali hołd poległym żołnierzom. Wystawiliśmy poczet sztandarowy i złożyliśmy wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Było jeszcze kilka delegacji składających wieńce i wiązanki kwiatów, trochę warszawiaków i trzy wycieczki szkolne.
W tym dniu delegacja Koła odwiedziła kwatery naszych kolegów na Powązkach – zapalono znicze, wspominając wspólne przeżyte chwile.