Wielkanocne spotkanie kombatantów na Ochocie

         7 kwietnia 2018 r. Zarząd Dzielnicy Ochota w Warszawie  zorganizował wielkanocne spotkanie kombatantów w Ośrodku Kultury Ochota. Nasze Koło było reprezentowane przez płk. dypl. Tadeusza MAKAREWICZA, który przebył szlak bojowy od Lenino do Berlina.

Jan Dźwigała
Foto: Mariusz Twardowski

Comments are closed.

Post Navigation