Powakacyjne spotkanie

________W dniu 14 września 2023 r. na zebranie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa przybyło wyjątkowo dużo członków i sympatyków! Na wstępie prezes Koła – kol. Jan Dźwigała „sprawdził” listę obecności po wakacjach. Okazało się, że brakuje jednego z kolegów. W dniu  5 lipca odszedł  na  wieczną wartę,  przeżywszy 100 lat,  niezwykle zasłużony dla naszego  Koła – płk Józef TURLEJSKI. Z bliższymi informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie internetowej naszego Koła. Po tej smutnej informacji,  zebrani na prośbę prezesa chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
________W dalszej części zebrania prezes wręczył legitymację członkowską naszego Związku kol.  mjr. Wiesławowi ZAKRZEWSKIEMU,  który został przyjęty w nasze szeregi decyzją  Zarządu Koła z dnia  01 czerwca 2023 r.
________Następnie prezes Koła serdecznie przywitał dostojnych gości z Dzielnicy Ochota: pana Sławomira UMIŃSKIWGO i pana Grzegorza WYSOCKIEGO – wiceburmistrzów Ochoty, panią Jadwigę TOMCZAK – przewodniczącą Rady Seniorów Ochoty oraz pana Mariusza TWARDOWSKIEGO – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Przy przedstawianiu gości nadmienił, że panowie WYSOCKI i TWARDOWSKI są kandydatami na posłów z listy samorządowej. Zebrani burzliwymi brawami przywitali gości.
________W kolejnym punkcie zebrania prezes ogłosił, że w ubiegłym miesiącu nasz senior, uczestnik bitwy pod Lenino i szlaku bojowego do Berlina oraz nasz wieloletni przełożony – płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ ukończył 98. rok życia. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom i życzył mu długich lat życia w zdrowiu i dostatku.
Poprosił kol. Staszka PIECZARĘ – członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przewodniczącego Komisji Wyróżnień , o zabranie głosu.
Tenże odczytał postanowienie Kapituły Krzyża Wielkiego ZŻWP z dnia 12 września 2023 roku  w sprawie nadania płk.dypl. Tadeuszowi MAKAREWICZOWI – Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wręczył wyróżnionemu to odznaczenie. Następnie panowie burmistrzowie wręczyli jubilatowi pamiątkowy dyplom od Zarządu Dzielnicy, a pani TOMCZAK  w imieniu pani burmistrz wręczyła prezent urodzinowy.
Po tej dekoracji wykonano wspólna fotografię i odśpiewano „200 lat”.
________Kolejnym wyróżnionym przez Kapitułę Krzyża ZŻWP był kol. płk Romuald MŁYNARCZUK, któremu nadano Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP. Odznaczenie wręczył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie prezesa.
________Następnie wiceprezes naszego Koła – Jerzy GĄSKA poprosił o wystąpienie Państwa Bogusławę i Andrzeja NOWAKÓW. W 45.rocznicę zawarcia związku małżeńskiego odczytał Im, w imieniu Koła Nr 6, serdeczne życzenia i wręczył dyplom na tę okazję. Staszek PIECZARA odczytał postanowienie Kapituły Krzyża ZŻWP na mocy którego kol. Andrzejowi NOWAKOWI został nadany Złoty Krzyż Zasługi ZŻWP i go odznaczył tym krzyżem. Po tym była wspólna fotografia i toast.
________Kolejną uhonorowaną osobą był kol. Marek PARASIAK, który  6 września ukończył 60. lat życia. Z tej okazji otrzymał sympatyczne i pięknie wykonane życzenia od wszystkich członkiń i członków Koła – wręczał Jan Dźwigała.
________Ostatnią dziś wyróżnioną osobą był kol. Józef Rońda, u którego zbliża się 80. rocznica urodzin. Z tej okazji Kapituła ZG ZŻWP wyróżniła go Odznaką Honorową ZŻWP. Dekoracji dokonał Staszek Pieczara w towarzystwie Jana Dźwigały.
________Dalej było dużo toastów i życzeń
________Przed zakończeniem spotkania nasz kapelan ogłosił komunikat, uzgodniony z prezesem, że w dniu 26 października br. planowana jest wycieczka do m. Kamieńczyk, gdzie planowana jest msza święta za zmarłe członkinie i członków naszego Koła oraz bliskich przyjaciół. Uroczystość związana jest ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Po uroczystości planowany jest wspólny obiad w miejscowej restauracji na koszt uczestników. Wstępny koszt przejazdu autokarem  100 zł. Zapisy wraz z opłatą z przejazd przyjmuje zarząd na rachunek podany na stronie Koła.

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


 

Comments are closed.

Post Navigation