Rocznica urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga

W dniu 26 kwietnia 2015r., w przeddzień 119 rocznicy urodzin gen. broni Zygmunta Berlinga, przy pomniku obok mostu Łazienkowskiego odbyła się skromna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, a zorganizowana przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W przemówieniu okolicznościowym ppłk dypl. w st.spocz. Bogdan Pokrowski przypomniał życiorys generała i jego udział w walkach o niepodległość Polski. Odniósł się także do przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W asyście licznych pocztów sztandarowych członkowie stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, delegacja Straży Miejskiej, weteranów drugiej wojny światowej, przedstawiciele ambasady Federacji Rosji złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszego koła: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara, którzy złożyli hołd i wiązankę kwiatów

Foto: Staszek Pieczara                                 Opracowała: Wiesia Wypych

Comments are closed.

Post Navigation